Samlingar


Filosofia.fi:s arkiv över filosofin i Finland innehåller många samlingar. 

B

Bildarkivet
Fotografier av dåtida finländska filosofer och av nutida filosofiskt liv i Finland. 

B

Biografier 
Finländska filosofer och professorer i filosofi.

B

Bibliografier över filosofi i Finland
Philosophy of Literature
Wittgenstein in Finland

D

Digitaliserade texter och översikter över Finlands filosofihistoria
Tankens vägar Texter om Finlands filosofihistoria 1200-1900.
Ajatus Texter om Finlands filosofihistoria ur årsboken Ajatus.
Finsk Tidskrift  Filosofiartiklar 1877-1936 i urval av Stefan Nygård.

D

Dissertationer från Kungliga Akademien i Åbo
Bibliografi (finska)
Finska översättningar och inscannat material på latin.

V

Video & audio
Emeritusintervjuer
Tv- och radioprogram

 

Personsamlingar

W

Edvard Westermarck (1862-1939) 
Professor i filosofi, antropolog.
Artiklar, brev, omfattande bildsamling, dagboksanteckningar.
Urval av Juhani Ihanus och Lars Hertzberg.

L

Rolf Lagerborg (1874-1959) 
Professor i filosofi.
Publicerade texter, korrespondens med E. Westermarck, foton. 
Urval av Marja Jalava. Samlingen har producerats i samarbete med Åbo Akademis bibliotek.

W

Georg Henrik von Wright (1916-2003) 
Professor i filosofi.
Samling av publicerade artiklar och länkar både akademiska och av allmänintresse i tre volymer.

K

Raili Kauppi (1920-1995)
Professor i filosofi som första kvinna i Norden, verksam vid Tammerfors universitet. 
Föreläsningar, texter, bilder.