Aktuellt

Anmäl dig till e-postlistan

På listan postas aktuella nyheteter och händelser, t.ex. om filosofiska seminarier, konferenser och konferensinbjudningar, gästföreläsningar, öppna befattningar eller nya filosofiska publikationer. 
Anmäl dig till e-postlistan

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.