Kontakt


Vi tar gärna emot kommentarer, förslag och samarbetsidéer och skickar bakgrundsmaterial till intresserade.

 

Svenska delen 

Camilla Kronqvist, chefredaktör

02 215 4112
044 596 89 67
 

Helheten / på finska

toimitus@filosofia.fi 

Filosofia.fi 
PL 730, 
33101 Tampere