Welin, Johan (1705–1744)

(1.1.1705 - 31.1.1744)

Welin, Johan (1705–1744)


Filosofi ja matemaatikko.

Welin valmistui 1729 filosofian maisteriksi Turussa ja hänet nimitettiin 1732 filosofian apulaiseksi. Welin oli ensimmäinen joka nosti valistusfilosofi Christian Wolffin rationalistisia ajatuksia pinnalle Turun Akatemiassa. Welin oli tunnettu hyvänä luennoitsijana ja hänet nimitettiin 1738 logiikan ja metafysiikan professoriksi, mutta hän ei koskaan hoitanut virkaa. Welin oleskeli ajoittain Tukholmassa vuosina 1733–1737 ja vuodesta 1737 lähtien vietti kiertelevää elämää Euroopassa. Hän vieraili mm. Christian Wolffin luona Marburgissa ja oleskeli Pariisissa sekä Lontoossa, missä hänestä tuli 1741 Royal Societyn jäsen ensimmäisenä suomalaisena. Welinin ilmoitettiin kuolleen tulipalossa Pariisissa 1744. Welinin kerrotaan puhuneen seitsemää kieltä. Hän myös yhtenä ensimmäisistä osoitti sukuyhteyden suomen ja unkarin kielten välillä.

(J. Siukonen (2006): Mies palavassa hatussa. Professori Johan Welinin maailma.)

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
(Suom. Joonas Leppänen)

 

AINEISTOT

Welin Filosofia.fi:n aineistoarkistossa
 

VERKKOLÄHTEET