Ketonen, Oiva Toivo (1913–2000)

(21.1.1913 - 3.9.2000)

Ketonen, Oiva Toivo (1913–2000)


Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori, FT 1946.

Ketonen oli 1948–1951 dosenttina ja 1951–1977 teoreettisen filosofian professorina Helsingin yliopistossa. Hän opiskeli filosofiaa Erik Steniuksen ja G.H. von Wrightin kanssa Eino Kailan johdolla. Uransa Ketonen aloitti yhtenä formaalilogiikan uranuurtajista Suomessa. Ketonen oleskeli useaan otteeseen vierailevana tutkijana Englannissa ja Yhdysvalloissa. Myöhemmin hän keskittyi aatehistoriallisiin ja kulttuurifilosofisiin kirjoituksiin, kuten etenkin teoksissaan Suuri maailmanjärjestys (1948), Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus (1961) ja esseekokoelmassa Ihmisenä olemisesta (1981). Kirja Se pyörii sittenkin (1975) oli suosittu johdatus tieteenfilosofiaan. Professorina hän kasvatti kaksi analyyttisten filosofien sukupolvea. Ketosella oli 1960-luvulla huomattava asema valtiollisessa korkeakouluhallinnossa. Hän sai akateemikon arvonimen 1980.

(Lars Hertzberg, suom. Joonas Leppänen)
© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi

 

AINEISTOT

Oiva Ketonen Filosofia:fi:n aineistoarkistossa

 

VERKKOLÄHTEITÄ