Grotenfelt, Arvi (Arvid) (1863–1941)

(10.4.1863 - 29.3.1941)

Grotenfelt, Arvi (Arvid) (1863–1941)


Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori, FT 1888.

Grotenfeltistä tuli 1889 vastaava professori teoreettisessa filosofiassa ja hän hoiti virkaa myöhemmin useita kertoja. 1906–1929 hän toimi varsinaisena viranhaltijana teoreettisen filosofian professuurissa. Grotenfelt oli opiskellut mm. W. Wundtin ja R. Euckenin johdolla ja tutkinut psykofyysistä ongelmaa Weber-Fechnerin lain mukaisesti. Myöhemmin hän omistautui pääasiallisesti tutkimaan perusteellisesti historianfilosofiaa ja arvofilosofiaa Snellmannin ja Thiodolf Reinin työtä seuraten. Hän julkaisi 1896 ensimmäisen suomenkielisen filosofian historiaa käsittelevän teoksen, Uuden ajan filosofian historia. Grotenfelt osallistui jo nuoruusvuosina raittiustyöhön ja edisti erityisesti rauhanaatetta. Grotenfelt oli mm. 1920–1925 Suomen rauhanliiton ensimmäinen puheenjohtaja. Hän vaikutti myös monin eri tavoin kansansivistystyöhön ja toimi 1907–1932 parapsykologiaan suuntautuneen seuran Sällskapet för Psykisk Forskning i Finlandin puheenjohtajana.

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
(Suom. Joonas Leppänen)

 

VERKKOLÄHTEET