Aminoff, Germund Fredrik (1796–1876)

(25.7.1796 - 21.5.1876)

Aminoff, Germund Fredrik (1796–1876)


Suomalainen filosofi ja filosofian professori Keisarillisessa Aleksanterin–Yliopistossa Helsingissä.

Germund Fredrik Aminoff syntyi Rantasalmella. Aminoff aloitti opintonsa Uppsalan yliopistossa, josta hän valmistui kandidaatiksi vuonna 1824, maisteriksi vuonna 1827 ja väitteli tohtoriksi vuonna 1844. Aminoff toimi suomalaisen osakunnan kuraattorina 1818–1824 Uppsalan yliopistossa. Vuonna 1831 hänet nimitettiin Helsingin Keisarillisen Aleksanterin–Yliopiston filosofian dosentiksi. Aminoff toimi teoreettisen ja käytännöllisen filosofian professorina samassa yliopistossa vuosina 1848–1852.

Aminoff sai professorin arvon 1838, mutta hänen nimityksestään filosofian professuuriin vuonna 1848 syntyi eripuraa. Jo ennen dosentin virkaan astumistaan oli Aminoff akateemisella teoksellaan De scepticismo philosophico liitetty tuona aikana suosittuun hegeliaanisen filosofian koulukuntaan. Suomen hegeliaanisen aatesuuntauksen eturivin edustaja ylitse muiden tänä aikana oli J. V. Snellman. Kun filosofian professori J. J. Tengström lähti virastaan vuonna 1848, oli toiveena, että hän lähdöllään tekisi tietä ystävälleen ja oppilaalleen Snellmanille.

Aminoff sai kuitenkin filosofian professuurin hoitaakseen vuonna 1848. Snellman oli asetettu ensimmäiselle sijalle, mutta Aminoff valittiin – vastoin konsistorin esitystä – virkaan, koska hän miellytti yliopiston johtoa enemmän. Päätös johti niin sanottuun ”Aminoffilaiseen serenadiin”, opiskelijoiden mielenosoitukseen Aminoffin asunnon ulkopuolella. Mielenosoitus oli muotoa ”Katzenjammer”, ts. kattiloilla, helistimillä ja muilla instrumenteilla aiheutettua meteliä. Epäluottamus kohdistui paitsi viranomaisten päätökseen professorin asettamisesta, myös Aminoffiin itseensä sanomalehtisensorin ominaisuudessa. Filosofian professuuri lakkautettiin vuonna 1852. Se perustettiin uudelleen vuonna 1856 tieteiden järjestelmän ja siveysopin professuurina. Professuurin sai Snellman.

Vuoden kuluttua filosofian professuurin lakkauttamisesta asetettiin Aminoff lakkautuspalkalle. Hän kuoli Helsingissä vuonna 1876.

Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008. Suomennos Sonja Vanto/Filosofia.fi.
 

LÄHTEET

Klinge, Matti, Helsingfors universitet 1640 – 1990: Kejserliga Alexanders universitetet 1808 – 1917 (Helsingfors 1989)
Rein, Thiodolf, Åbo universitets lärdomshistoria 10: Filosofins studium vid Åbo Universitet (Helsingfors 1908).
Helsingin yliopiston matrikkeli

 

KESKEISET TEOKSET

De notione honestatis absolutae (1848)
De scepticismo philosophico 1—6 (1830)
De statu theologiae moralis adhuc vigentis in alium perfectiorem mox transgressuro (1844)

 

AINEISTOT

Ernst von Wendt: "Filosofiska professurer och politiska utnämningar", Finsk Tidskrift 1922.
(von Wendt behandlar bland annat Aminoffs medverkan i turerna kring professorsutnämningar i filosofi under 1800-talet. Von Wendt käsittelee muun muassa Aminoffin vaikutusta filosofian professorinimityksiin 1800-luvulla.)

Suomalaisen filosofian kronikka (tulossa)