Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinto Eurooppalaisen filosofian seuralle


tiedotteet

Lehsistötiedote: Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinto Eurooppalaisen  filosofian seuralle

Suomen tiedekustantajien liiton 5000 euron tunnustuspalkinnon on  saanut Eurooppalaisen filosofian seura. Palkinto jaettiin torstaina Suomen tiedekustantajien liiton  20-vuotisjuhlassa, joka pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä.

Suomen tiedekustantajien liitto jakaa muutaman vuoden välein  tunnustuspalkinnon toiminnassaan ansioituneelle kotimaiselle  tiedekustantajalle. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa  esimerkillistä työtä tekevää tiedekustantajaa ja edistää hyvien  ideoiden ja käytäntöjen jakamista.

Palkinnon perusteluissa kerrotaan, että Eurooppalaisen filosofian seura yhdistää painettua julkaisemista ja verkkojulkaisemista  esimerkillisellä tavalla. Seura myös osallistaa laajan joukon alansa  asiantuntijoita aktiiviseen julkaisutoimintaan, joka tuottaa luettavaa  sekä tutkijoille että filosofiasta kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Eurooppalaisen filosofian seura taitaa myös monipuolisen markkinoinnin..

Eurooppalaisen filosofian seura julkaisee Niin & Näin -lehteä ja  samannimistä kirjasarjaa. Suosittua Filosofia.fi-portaalia pidetään  yllä vapaaehtoisvoimin. Nämä kanavat palvelevat laajaa yleisöä  filosofisella tutkimustiedolla, keskustelulla ja arkisto- ja  klassikkomateriaalilla. Monipuolisessa markkinoinnissa hyödynnetään  kekseliäästi myös sosiaalista mediaa.

Suomen tiedekustantajien liitto ry valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja  oikeuksia tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen  liittyvissä asioissa. Liitto lujittaa tieteellisten julkaisujen  asemaa, edistää jäsenten välistä yhteistyötä ja tukee tiedeyhteisön  kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi.

Liittoon kuuluu lähes sata kotimaista tiedekustantajaa. Liitto  perustettiin Helsingissä vuonna 1993.

Lisätietoja

http://www.tiedekustantajat.fi
Suomen tiedekustantajien liiton sihteeri Hannu Linkola 040 577 3974
Suomen tiedekustantajien liiton puheenjohtaja Pauliina Raento 040 508 6552