Filosoficafé i Karis 25.11 – Ylva Gustafsson – Den ensamma välfärden: filosofiska perspektiv på effektiviseringen av äldrevården


filosoficafé
Filosoficafé i Karis lördagen den 25.11 – Ylva Gustafsson – Den ensamma välfärden: filosofiska perspektiv på effektiviseringen av äldrevården
 
Talare: Ylva Gustafsson, forskare i filosofi vid Åbo Akademi
Tema: Den ensamma välfärden: filosofiska perspektiv på effektiviseringen av äldrevården
 
Synopsis: Under den senaste tiden har det skrivits i media om hur flera av de nya vårdområdena behöver spara pengar. Därför skall bland annat dagverksamhet skäras ned och mera digital teknik tas i bruk inom äldrevården. Äldre hemmaboende ska få digitala skärmar att umgås med istället för att träffa andra människor inom dagverksamhet. Detta är ett exempel i en lång räcka av återkommande sparåtgärder inom äldrevården. Ofta framställs dessa sparåtgärder som något som är ”oundvikligt” för att vi ska kunna ha kvar vårt välfärdssamhälle. Sparåtgärderna beskrivs också i positiva ordalag som en ”effektivisering”. Samtidigt finns det återkommande mönster i att sparåtgärderna ofta går ut på att skära ned på möjligheter till socialt umgänge. En konsekvens är ökad ensamhet.
I boken Du sköna nya värld (1932) beskriver Aldous Huxley ett dystopiskt välfärdssamhälle där det ”onödiga” åldrandet har avskaffats. Vid en viss inplanerad ålder dör människor automatiskt, innan de blivit gamla och ”onyttiga”. Ingen sörjer heller den som dör eftersom det inte mera finns några nära relationer. Alla spelar golf och är konstant ”lyckliga”. Är det hit vi är på väg?
Den existentialistiska filosofen Albert Camus och författaren Samuel Beckett berör båda i sina böcker och pjäser frågor om utsatthet, sjukdom och åldrande. En gemensam tanke hos Camus och Beckett är att livet inte har någon mening. Men de menar också att just för att livet inte har en mening måste vi ta hand om varandra. Detta gör oss till människor, vår mänsklighet ligger i omtanken om varandra även i förtvivlade situationer utan hopp. Beckett betonar också hur omsorgen om den andra människan visar sig i de små dagliga gesterna. I Becketts pjäser lever vi genom varandras närvaro, det delade småpratet, skämtandet, irritationen och delade minnen håller oss vid liv. Denna sida av vårt liv är ständigt på olika sätt utsatt för sparkrav inom äldrevården. Håller välfärdssamhället på att förlora sin mänsklighet?
 
Datum 25.11.2023
Tid: 14.15-16.00
Plats: Gardberg center, Nabogatan 20, Karis
 
Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!
 
Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: http://www.fbf.fi