Tiedotteet vuodelle 2012

Tieteen päivät 9.1.-13.1.2013

 

Suomen laajin suurelle yleisölle suunnattu tiedetapahtuma Tieteen päivät pidetään keskiviikosta sunnuntaihin 9.-13.1.2013. Tieteen päivien tämän vuoden teemana on ”Kriisi – uhka ja alku”. Esiintymässä on yli 380 asiantuntijaa akateemikoista nuorempiin tutkijoihin eri tieteenaloilta. Puhumassa on myös tunnettuja poliitikkoja, taiteilijoita ja toimittajia. Tapahtuman keskuspaikkana toimii Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33). Tieteiden yö levittäytyy tuttuun tapaan ympäri Kruununhakaa torstaina 10.1. Uutuutena on Kauppakeskus Kampissa 9.–10.1. järjestettävä ”Tiesitkö tämän? Tiedettä Kampissa” -yleisötapahtuma. 

 

Tieteen päivien järjestäjinä ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.

 

Lisätietoja: www.tieteenpaivat.fi/tp2013/


Oiva Ketonen -juhlaseminaari Teuvalla 21.1.2013

Akateemikko Oiva Ketonen (21.1.1913 Teuva - 3.9.2000 Helsinki) oli merkittävä suomalainen filosofi ja korkeakoulupoliittinen vaikuttaja. Hän toimi Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professorina vuosina 1951-1977 ja sai akateemikon arvonimen vuonna 1980. Ketonen julkaisi erittäin laajasti tieteenfilosofiasta ja -historiasta, yliopistopolitiikasta sekä laajaakin yleisöä kiinnostavista filosofisista ja eettisistä teemoista.

Ketonen opiskeli matematiikka ja filosofiaa Helsingin yliopistossa 1930-luvulla. Väitöskirja Untersuchungen zum Prädikatenkalkul valmistui vuonna 1943. Se oli saavutus paitsi logiikan tutkimuksen edistysaskeleena myös sen vuoksi, että väitöskirja on tehty täydellisessä yksinäisyydessä sanan intellektuaalisessa merkityksessä.

Suurelle yleisölle Ketonen tuli tunnetuksi kirjoillaan Suuri maailmanjärjestys (1948) ja
Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus (1961). Tieteenfilosofian peruskysymyksiä Ketonen hahmotteli 1970-luvulla kirjassaan Se pyörii sittenkin (2. p. 1976, lisäpainos 1981). Näitä kirjoja ovat lukeneet useat suomalaiset opiskelijapolvet.

Ketonen osallistui aktiivisesti korkeakoulu- ja tiedehallinnon kehittämiseen. Hänen johtamansa työryhmä aloitti tasavallan presidentin Urho Kekkosen toimeksiannosta 1965 yliopistojen ja korkeakoulujen kehittämistyön, ja 1966 hän toimi myös opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikkönä sekä korkeakouluneuvoston puheenjohtajana.

Ketonen oli aktiivinen keskustelija, joka jatkoi osallistumista ja kirjoittamista vielä eläkevuosinaan.

Oiva Ketosen syntymän 100-vuotispäivää juhlistava seminaari pidetään maanantaina 21.1.2013 klo 18.30 alkaen Teuvan kulttuuritalo Orrelassa (Porvarintie 51, 64700 Teuva).

Juhlaseminaari alkaa kahvilla ja musiikilla. Juhlapuhujan professori Esa Saarisen
esitelmä ”Filosofian vaikutus arkielämään: mitä voimme oppia Oiva Ketoselta?” alkaa klo 19. Esitelmän jälkeen on aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Tilaisuus päättyy klo 20.

Viikkoa ennen juhlaseminaaria kulttuuritalo Orrelassa avataan Oiva Ketosen kirjallista tuotantoa esittelevä näyttely, valokuvia ja Teuvan lukion oppilaiden töitä Ketosen filosofiasta. Näyttely on avoinna myös seminaarin jälkeen.

Juhlaseminaarin järjestävät Teuvan kunta, Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto ja Vaasan yliopisto.
Vihdoin avoinna: niin & näin -lehden arkistot!

niin & näin on vuonna 1994 perustettu kaunis ja keskusteleva filosofisesti virittynyt
aikakauslehti. Lähes 20-vuotiaan olemisensa aikana se on ehtinyt julkaista valtavasti
tieteiden, taiteiden ja viisauden ystävien kiinnostuksen kohteita käsitteleviä tekstejä.

Lehti avasi arkistonsa 15.12. Nyt lähes kaikki lehdessä julkaistu materiaali on
ilmaiseksi kaikkien luettavana. Arkisto muodostaa kansallisesti ainutlaatuisen resurssin
opettajille, tutkijoille ja filosofian harrastajille. Jaossa olevat tieteelliset artikkelit, kärkkäät puheenvuorot, ajankohtaisanalyysit, haastattelut, kirja-arviot ja monet muut luokittelua kaihtavat tekstit muodostavat lähes 2000 kirjoituksen kokonaisuuden.

niin & näin -arkistosta löytyvät kaikki  vuosien 1994-2008 välillä ilmestyneet lehden numerot. Arikkeleita voi selata kirjoittajien ja aiheiden mukaan tai etsiä hakusanoilla.

Arkistoa voi selata numeroittain sekä teema-, asia-, henkilö- ja teoshakemiston avulla, tai tekstejä voi etsiä kätevän hakutoiminnon avulla.

niin & näin -arkisto on osoitteessa netn.fi/lehti.

niin & näin -toimitus

Lisätiedot: risto.koskensilta at gmail.com
FILOSOFISTEN TAITOJEN JA PRAKTIIKAN KOULUTUS

Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä filosofian soveltamiseen erilaisilla elämän alueilla. Koulutuksessa etsitään filosofisen asennoitumisen perusluonnetta ja filosofian antia erilaiselle käytännön työskentelylle. Tämä voi olla filosofisen lähtökohdan käyttöä filosofian praktiikan toiminnassa, opetuksessa, erilaisissa organisaatioissa, työyhteisöissä  jne. Käytännöllinen lähtökohta voi olla myös täydennystä teoreettisen filosofian oheen tai pelkästään itsetuntemuksen kasvattamiseen. Koulutus antaa perusvalmiudet ymmärtää filosofiaa laaja-alaisesti ja käytännönläheisesti. Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta, hermeneutiikasta ja fenomenologiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa ja filosofisten käytäntöjen muita nykyisiä muotoja.

Koulutukseen kuuluu filosofisten lähtökohtien perusteita, kuten tekstien lukemista, kirjoittamista, monimuotoisia dialogiharjoituksia, praktiikan työtaitoja, esiintymistaitoja ja henkisiä harjoituksia. Koulutuksessa etsitään myös käytännön yhteistyötahoja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.

Filosofi ei ole varsinainen ammattinimike, eikä esimerkiksi filosofisen praktiikan harjoittamiseen ole säädettyjä pätevyysehtoja. Näin ollen myöskään koulutuksemme ei ole ehdottomia pääsyvaatimuksia. Ensisijaisesti haluamme kuitenkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on opintoja tai arvosanoja filosofiassa.


Mitä filosofin vastaanoton harjoittaminen eli filosofinen praktiikka on?

Filosofian erityinen metodi on ajattelu. Antiikissa uskottiin, että viisaan ajattelun avulla ihminen tunnistaa muun muassa toden ja pystyy näin välttämään vääriä arvioita todellisuudesta. Ajattelun avulla löytyy myös uusia näkökulmia ja jäsennetään elämää sekä tullaan tietoiseksi oman ajattelun vaikutuksista.

Filosofinen praktiikka eli keskustelu filosofiselta pohjalta juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Filosofian ajateltiin johtavan hyvään elämään sekä lievittävän elämän myllerryksissä ja suruissa. Filosofinen keskustelu luotaa kohti viisasta, kohtuullista ja tutkivaa elämäntapaa, joka parhaassa tapauksessa johtaa mielenrauhaan.

Filosofin vastaanotto voi korvata tai täydentää perinteistä psykoterapiaa, mutta filosofin kanssa voi myös keskustella esimerkiksi elämän tarkoituksesta tai mistä tahansa maan ja taivaan väliltä ja niiden ulkopuoleltakin. Filosofin kanssa voi käydä systemaattisesti läpi kaikki mieltä askarruttavat asiat, tarkastella omia arvioitaan ja muodostaa uusia. Elämän mielekkyys lisääntyy kun sen tarkoitus kirkastuu.


Aika ja paikka

Koulutus alkaa 21.3.2013 ja päättyy joulukuussa 2014.

Koulutuksen laajuus yhteensä on noin 260 oppituntia yhteistä opetusta, n. 20 tuntia henkilökohtaisia keskusteluja kutakin opiskelijaa kohti sekä lisäksi tarvittaessa muuta harjoitteluluontoista opetusta.

Koulutus tapahtuu pääosin Bene Oy:n tiloissa, Albertinkatu 27, Helsinki ja osin Kriittisen korkeakoulun omissa toimistotiloissa, myös Albertinkatu 27:ssä.

Koulutuksen hinta on 2500 euroa. Maksu lukukausittain kahdessa erässä.

Opettajat

Koulutuksen vastuuopettajana on filosofi Eero Ojanen ja muina opettajina Elli Arivaara-Ebbe, Pia Houni, Lauri Järvilehto, Jukka Laajarinne sekä myöhemmin täsmentyviä muita opettajia sekä vetäjiä.

Haku koulutukseen

Hakuaika koulutukseen on 31.1. mennessä.

Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrotaan lyhyesti seuraavat asiat:
   - Miksi olet kiinnostunut koulutuksesta.
   - Mikä on koulutuksesi ja työtehtäväsi tai pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä.
   - Oletko opiskellut filosofiaa tai ollut muuten erityisesti tekemisissä filosofian kanssa.

CV:n voi laittaa hakemuksen liitteeksi.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki.

Lisätietoa koulutuksesta saa Kriittisen korkeakoulun toimistolta:
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15


Tervetuloa neljänteen Kokemuksen tutkimus -seminaariin 25.-26.4.2013

Monitieteinen Kokemuksen tutkimus -seminaari kokoaa yhteen eri alojen opiskelijoita, tutkijoita ja muita ammattilaisia keskustelemaan kokemuksen tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja empiirisen tutkimuksen tekemiseen liittyvistä kysymyksistä. Torstaina 25.4. pääpaino on asiantuntijaluennoissa ja niiden pohjalta käydyissä keskusteluissa. Perjantaina 26.4. kokoontuvat työryhmät, joissa osallistujat voivat esittää keskusteltavaksi omaan tutkimukseensa (teoreettisiin lähtökohtiin, aineiston keräämiseen, tulkintaan, raportoimiseen) liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja/ tai tutkimustuloksia. Osallistuminen seminaariin on maksutonta.


Tärkeitä päivämääriä:

Työryhmäehdotukset viimeistään 31.1.2013 

Esitys työryhmässä: Jätä abstrakti viimeistään 22.3.2013 

Ilmoittautuminen: Tilavarausten vuoksi toivomme ilmoittautumista myös muilta osallistujilta, mielellään 22.3.2013 mennessä


Lisätietoa: http://kokemus.wordpress.com/seminaari

MA Contemporary European Philosophy is a unique, 18-month programme offering students an international and interlinguistic orientation in current philosophical work in the Modern European Tradition. Students spend the autumn semester in London, the spring semester in Paris, and the final six months working on a dissertation in either city. The programme combines the strengths of Kingston's CRMEP with the renowned expertise and experience of the Philosophy Department at Paris 8. A good reading knowledge of French is a requirement for admission to the programme. Language support is offered in London in semester 1. For further details go to: http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/contemporary-european-philosophy-ma/

CRMEP is also offering a £2000 scholarship for each of our three, one-year, taught MA programmes
MA Aesthetics and Art Theory
MA Modern European Philosophy
MA Philosophy and Contemporary Critical Theory

All applications to these MAs received by Friday 19 April 2013 will automatically be considered for these scholarships. For further details of these MAs go to: http://fass.kingston.ac.uk/research/crmep/taught-courses/
The MA teaching team in CRMEP currently includes:
Éric Alliez             Étienne Balibar                 Howard Caygill          Peter Hallward
Catherine Malabou       Peter Osborne           Stella Sandford

Enquiries: S.Sandford at kingston.ac.uk

Konservatiivit vs. liberaalit – vai onko kumpiakaan?

Keskustelu Eduskunnan Kansalaisinfossa 19.12. klo 14


Ranskan vallankumous synnytti yhä vaikuttavat tavat jäsentää poliittista kenttää. Puolueitten sisällä tuntuva vanhoillisuuden ja vapaamielisyyden välinen jännite on jo jättämässä varjoonsa puolueitten välille piirtyvän jaon vasemmistoon ja oikeistoon. Vai onko näin? Missä näkyy suomalainen konservatiivisuus tai liberaalisuus? Tunnustaako kukaan näitä värejä?


niin & näin (1994) juhlistaa 75. numeronsa ilmestymistä järjestämällä kaikille avoimen keskustelutilaisuuden 19. joulukuuta klo 1415.30 Helsingissä Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa, Arkadiankatu 3. Monialaisena yhteiskuntakriittisenä debattifoorumina tunnettu filosofinen aikakauslehti niin & näin päättää kuluvan vuosikertansa muhkeaan numeroon 4/12, johon sisältyy laaja teemapaketti konservatismin ja liberalismin historiallisista taustoista ja nykyaikaisista muodoista. Kirjoittajina ovat muiden muassa tutkijat Emilia Palonen, Petri Koikkalainen ja Mika Luoma-aho, haastattelussa professori Michael Freeden sekä suomalaiset politiikantekijät. Numeroa painetaan ylimääräiset 200 kappaletta joululahjaksi kaikille paljon puhutuista yhteisistä asioista vääntäville kansanedustajille.


Eduskunnassa pidettävään ajatustenvaihtoon saapuvat parlamentaarikot Outi Alanko-Kahiluoto ja Ilkka Kantola, tutkija/eduskunta-avustaja Sanna Lehtinen sekä tutkijat Laura Parkkinen, Tommi Uschanov, Vesa Vares ja Elina Vuola. Vuoropuhelua virittelevät n & n -toimittajat Sami Syrjämäki ja Jarkko S. Tuusvuori. (Vares, Vuola, Syrjämäki ja Tuusvuori myös kirjoittavat 4/12:ssa.)


Tervetuloa osallistumaan! Vapaa pääsy.Yhteystiedot

niin & näin filosofinen aikakauslehti, filosofinen kirjasarja, filosofisia tapahtumia

www.netn.finumero 4/12 ilmestyy 12. joulukuuta; saatavilla mm. Akateemisesta kirjakaupasta ja netistä: netn.fi/kauppa

p. 044540 02 68 / Syrjämäki & jarkkostuusvuori(at)hotmail.com / Tuusvuori


Järjestäjä

niin & näin yhdessä sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ja vihreän eduskuntaryhmän kanssa


Kritiikki-kahvila: Hegel Ranskassa: Badiou, Žižek ja uusi Hegel


Perjantaina 14.12 klo 17.00–18.30 Gaudeamus Kirja ja Kahvissa (Vuorikatu 7, 00100 Helsinki).

 

Paneelissa keskustelevat Ari Korhonen, Susanna Lindberg ja Janne Porttikivi

 

”Tämä suuri paluu Hegeliin ei ole mitään muuta kuin epätoivoista Marxin vastustamista.” (Althusser)

 

Saksalaisen idealismin äärimmäiseksi pisteeksi sanotulla Hegelillä on 1900-luvun alusta lähtien ollut erikoinen asema Ranskassa. Aluksi Hegeliä luettiin tuskin lainkaan. Sitten Alexandre Kojèven tunnetut Hegel-luennot 1930-luvulla läpäisivät hetkessä koko ranskalaisten filosofisten, poliittisten ja yhteiskuntatieteellisten keskustelujen kentän.

 

Hyvin pian tästä Kojèven Hegelistä kuitenkin tuli sellainen hegeliläisyyden muoto, jota oli välttämätöntä vastustaa niin poliittisesti kuin filosofisestikin. Viimeistään 1960-luvun lopusta lähtien koko ranskalaiseksi nykyajatteluksi kutsuttu perinne oli Hegeliä vastaan. Näihin päiviin asti ranskalaiset keskustelut on voinut mieltää yleistetyksi ”anti-hegeliläisyydeksi” (Gilles Deleuze) ja ”Hegelin pakenemiseksi” (Michel Foucault). Koska Hegelin, jos jonkun, suhteen on niin, että yritys vastustaa, kritisoida tai lukea uudelleen päätyy olemaan kaikkein eniten hegeliläistä, on puhuttu myös Hegelin hylkäämisestä, absoluuttisesta valinnasta tyyliin joko Hegel tai Spinoza, kuten Pierre Macherey on muotoillut.

 

Samaan aikaan Hegeliin on Ranskassa kuitenkin palattu joko suoraan tai kiertoteitse. Esimerkiksi Louis Althusser ja Jean Hyppolite etsivät omilla tavoillaan jo 1940–50-luvuilla mahdollisuutta löytää toinen, ei-dialektinen, ei-humanistinen ja vallankumouk­sellinen Hegel. 

 

Myöhemmin sekä Alain Badiou että Slavoj Žižek ovat selvittäneet lähtökohdakseen erikoisella tavalla Jacques Lacanin tuotannon kautta välittyvän Hegelin. Erityisesti Žižek on korostanut Hegelin ajattelun merkitystä. Ehkä yllättäen Hegelistä on löydetty kumppani myös kontingenssin, muutoksen, plastisuuden ja materiaalisuuden ajatteluun.

 

Mitä tämä Hegelin kummittelu on? Miksi Hegelillä on tällainen asema juuri Ranskassa, maassa, jossa Hegelin itsensä mukaan ihmisillä on pipo liian tiukalla ajatella? Miksi Aleksandre Kojèven luennot ovat yhäkin tärkeää luettavaa?

 

Tervetuloa keskustelemaan! Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi


Hölderlin-päivä, 18.12.2012 Tampere, Telakka

niin & näin –lehti ja Tampereen yliopiston kieli- käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö järjestävät 18.12.2012 julkaisuseminaarin Friedrich Hölderlin (1770–1843) runoudesta, ajattelusta. Seminaarissa juhlistetaan Hölderlinin Teosten käännöstä (suom. Johan L. Pii), joka yli 500-sivuisena kokoaa Hölderlinin runouden ytimen ja filosofiset fragmentit yksiin kansiin.

Painotuoreena seminaariin saadaan myös niin & näin -lehden numero 4/2012, jonka
teemakokonaisuus esittelee monipuolisesti filosofista Hölderlin-tutkimusta. Akateemisen annin ohella seminaarissa päästään kokemaan Esa Kirkkopellon ohjaama monologi “Suloisessa sinessä”, joka tulkitsee Hölderlinin samannimisen runoluonnoksen kehollisesti.

Hölderlinin Teokset ja niin & näin -lehden teemanumero ovat seminaarissa saatavilla erikoishintaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Paikka ja aika: Tampere, Ravintola Telakka, 2. Krs (Tullikamarinaukio 3), klo 10–16.

Opiskelijoille: Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa seminaarin esseellä (5 op), jota on mielekästä täydentää lukemalla Teokset ja tutustumalla Hölderlin-tutkimukseen. Osallistuminen voidaan myös hyväksilukea luentopassilla. Suorituksesta sopii neuvotella

Lisätiedot: Antti Salminen, antti.e.salminen at uta.fi

Ohjelma:
10.15 Tervetuliaiset ja julkaisujen esittely
10.30 Esitelmät
Pajari Räsänen: “Sillä sydämeni kuuluu kuolleille”: Hölderlin, kuolema ja puolet
elämästä
Jarkko Toikkanen: Hölderlin ja Paul de Man
Kahvitaukonen (omakustanteinen)
Johan L. Pii: Hölderlinin kukat ja salamat. Kielen aukeaminen ja ilmestys runoudessa.
Antti Salminen: Pallaksch; Hölderlinin sana Celanin runossa
12.45 Lounas (omakustanteinen)
13.30 Monologi“Suloisessa sinessä” (esit. Sami Vehmersuo; ohj. Esa Kirkkopelto)
14.30 Paneelikeskustelu Mitä merkitsee Hölderlinin kääntäminen? (kääntäjä Johan L. Pii, ohjaaja Esa Kirkkopelto, päätoimittaja Antti Salminen, pj. Pietari Kylmälä)“Täynnään on hyvyys; ei kukaan yksin
Voi käsittää jumalaa.
Vaan missä vaara on, siellä myös
Pelastus kasvaa.”

– “Patmos” (myöhempi muotoilu)
Professorien juhlaluentojen ohjelma 5.12.2012

Juhlaluennot pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Aleksanterinkatu 5.
Ennen luentoa tiedekunnan dekaani / varadekaani esittelee professorin.
Luentojen välissä on lyhyt tauko, jolloin kuulijat voivat vaihtaa saleja.

Sali 12 (uusi puoli, 3. krs)

14.15 Sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka: Sosiaalityö
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rakentajana / Dekaani Liisa Laakso

14.45 Sosiaalipsykologian professori Inga Jasinskaja-Lahti:
Maahanmuuttajien integraatio - prosessinäkökulma / Dekaani Liisa Laakso

15.15 Professor of Social and Cultural Anthropology Sarah Green: On the
Relative Location of Anthropology: rethinking the borders / Dean Liisa
Laakso

Sali 13 (uusi puoli, 3. krs)

14.15 Sosiologian professori Ilkka Arminen: Sosiologia sosiaalisen elämän
tieteenä / Varadekaani Tapio Palokangas

14.45 Tieteen ja teknologian tutkimuksen professori Petri Ylikoski:
Normatiivisuus tieteentutkimuksessa / Varadekaani Tapio Palokangas

15.15         Käytännöllisen filosofian professori Uskali Mäki: Tieteet: ykseys,
moneus, keskinäissuhteet / Varadekaani Tapio Palokangas

Tarkemmat tiedot, ks:
http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri/juhlaluennot/

Väitös: "Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus"

FM Inkeri Kinnari väittelee 8.12.2012 klo 12 Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa latinalaisen filologian alaan kuuluvasta aiheesta ”Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus”.

Väitöstilaisuus järjestetään Turun yliopiston Tauno Nurmela –salissa (ls. 1).

Vastaväittäjänä on dos. Raija Sarasti-Wilenius Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jyri Vaahtera.

Väitöskirja on julkaistu Annales Universitatis Turkuensis –sarjassa ja se on luettavissa sähköisenä Turun yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa:
https://www.doria.fi/handle/10024/86131

In the next HPRS session Tuesday 4.12.2012, 18:00-19:45, in Porthania 617 (Yliopistonkatu 3, Helsinki) Alan Coffee (Kings College London), "Slave narrative and the  republican tradition”

PLEASE NOTE THAT EXCEPTIONALLY THE SEMINAR TAKES PLACE AT NIGHT FROM  18:00 ONWARDS (no academic quarter)
Väitös: Georges Bataille, historia ja taide, 7.12.2012 klo 12:00, Turun yliopisto

Perjantaina 7. joulukuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Roni Grénin väitöskirja ”Georges Bataille, historia ja taide”.  Virallisena vastaväittäjänä toimii FT Elisa Heinämäki Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Altti Kuusamo.

http://www.doria.fi/handle/10024/86147

Oulun Sokrates-kahvilan syksyn viimeinen tapaaminen on tiistaina 11.12.2012 klo 18 kulttuuritalo Valveella. 

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Tuolle 11.12.2012 kerralle alustuksena toimii edellisenä tiistaina 4.12.2012 klo 19 Valveella Studiossa esitettävä elokuva: Michelangelo Antonionin Seikkailu. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Conference: The Metaphysics of Culture - The Philosophy of Joseph Margolis
Helsinki, Finland
20-21 May 2013

Joseph Margolis’ philosophical career stretches over several decades. A major figure of contemporary pragmatism, he is especially known for his systematic defense of relativism and for emphasizing the historical character of human thinking and inquiry.

This conference is devoted to the different aspects of Margolis’ vast philosophical work and its contemporary relevance. Its keynote speakers are Joseph Margolis and Christopher Hookway.

The event is organized by the Helsinki Collegium for Advanced Studies, The Philosophical Society of Finland, The Finnish Society for Aesthetics and the Nordic Pragmatism Network.

The organizers invite paper proposals to the conference programme. Please send an abstract of 400-500 words to by 31 January 2013. The organizers reserve the right to select presentations based on interest and suitability to the overall conference theme.


For more information and the full call for papers, please see the conference webpage at:
http://www.nordprag.org/moc.html
Marraskuun (30.11) Perjantai-Parlamentissa keskustellaan eutanasiasta. Mitä eutanasialla tarkoitetaan ja minkälaisia filosofisia ja eettisiä kysymyksiä siihen liittyy?

Kysymme; mikä on vakavasti sairaan tai vammautuneen yksilön oikeus päättää omasta kuolemastaan? Mitä eutanasian salliminen tarkoittaisi paitsi potilaan itsensä ja hänen lähiomaisten niin myös lääkäri- ja yleisen yhteiskuntaetiikan kannalta? Kysymys siitä, kenellä on oikeus tehdä eutanasiaa koskevia päätöksiä ja millä perusteella, on niin ikään oleellinen.

Perjantai-Parlamentin vieraaksi ravintola Birgeriin (Hämeenlinna) saapuvat ylilääkäri, Terho-kodin johtaja Juha Hänninen ja lääketieteen etiikan dosentti Pekka Louhiala. Tervetuloa. Ilta aikaa 18.00

Platon-klubi 5.12. klo 18-20 Kirjakauppa Kirjassa, lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24,


Merleau-Pontyn ruumiinfilosofia ja sen avautuminen filosofian ulkopuolelle

Filosofisia kirjoituksia -teoksen toimittaneet ja suomentaneet Tarja Roinila ja Miika Luoto esittelevät Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfilosofiaa ja keskustelevat siitä, millaisia suhteita tämä filosofia solmii filosofian ulkopuolelle, esimerkiksi taiteeseen, kirjallisuuteen, tanssiin, lääketieteeseen ja arkkitehtuuriin. Kuinka Merleau-Ponty itse ammensi filosofian ulkopuolelta ja kuinka hänen ajatuksensa elävät muualla kuin filosofiassa? Jo suomennostyö on ollut kaunokirjallisuuden suomentajan ja filosofin uutta luovaa yhteistyötä. Yleisön toivotaan osallistuvan poikkitieteelliseen, tunnustelevaan keskusteluun!


Vapaa pääsy.

Baltic Sea -esseekilpailun voitto Norjaan

Norjalaislukiolaiset Bernt J. Damslora ja Oscar Westerblad jakoivat voiton vuoden 2012 filosofian esseekisassa. Parhaana suomalaisena jaetulle hopealle ylsi Albert Jäntti Ressun lukiosta. Mitaleita ja kunniamainintoja meni Norjan ja Suomen lisäksi Intiaan, Serbiaan ja Turkkiin.

Kilpailu keräsi tänä vuonna valtavan suosion. Voitosta kisasi kaikkiaan 91 esseetä seitsemästä maasta. Myös esseiden arviointiin osallistui seitsemän maan filosofian opettajia. Kilpailu toimi samalla kansallisina karsintoina kansainvälisiin filosofian olympialaisiin (IPO).

Baltic sea -kisassa menestyneet palkittiin torstaina 15.11. UNESCOn kansainvälisen Filosofian päivän symposiumissa Helsingin yliopistolla.
 
Tulokset

Kultamitalit:
Bernt J. Damslora, Norja
Oscar Westerblad, Norja

Hopeamitalit:
Svale Eines Amlien, Norja
Albert Jäntti, Ressun lukio
Asit Sharad, Intia

Pronssimitali:
Nishith Bharat, Intia
 
Kunniamaininnat:
Abhinav Menon, Intia/Dubai
Janika Ohtonen, Kajaanin Lukio
Göksenin Akdeniz, Turkki
Mert Uşşaklı, Turkki
Bojan Veselinov, Serbia
Juho Tamminen, Salon Lukio
Markus Korhonen, Kajaanin lukio

Suomen IPO-valmennukseen valittiin lisäksi:
Mihkal Jouste, Tampereen Norssi
Ilari Kujala, Sodankylän lukio
Joni Puljujärvi, Sodankylän lukio
Anna Räty, Helsingin kuvataidelukio
Taru Tillilä, Helsingin kuvataidelukio
 
www.feto.fi

Professori emeritus Zygmunt Bauman luennoi Kuvataideakatemiassa 22.11.

Sosiologi, Leedsin yliopiston professori emeritus Zygmunt Bauman pitää torstaina 22.11.2012 klo 18-20 Kuvataideakatemiassa luennon Culture between State and Market (Kaikukatu 4, auditorio, 1. kerros). Tilaisuus on kaikille avoin. Paikkoja rajoitetusti.

Zygmunt Bauman (s. 1925) on puolanjuutalaissyntyinen sosiologi, joka tunnetaan erityisesti holokaustin merkityksen tulkinnasta suhteessa moderniin sekä postmodernin konsumerismin tutkimuksesta.

Lisätietoja
Praxis-ohjelma / amanuenssi Christine Langinauer
christine.langinauer at kuva.fi

Tervetuloa Nuori Voima -lehden Nietzsche-salonkiin!


Onko Nietzsche pelastettava (jälleen) taantumuksellisten ajattelijoiden kynsistä? Mitä Nietzschen ajattelulla on annettavaa tänä päivänä Euroopalle, joka painii uusfasismin ja depression kourissa? Missä luuraa Foucault'n ja Deleuzen edistyksellinen Nietzsche?

 

Keskustelun puheenjohtajana toimii filosofi Tuomas Nevanlinna, keskustelemassa tutkijat Miika Luoto ja Jemima Repo. Myöhemmin sana avataan myös yleisölle. Tervetuloa! Tilaisuus järjestetään perjantaina 23.11. klo 19 alkaen tiloissamme (Fredrikinkatu 23 D 4, sisäpiha, 3. kerros). Vapaa pääsy, vapaa tunnelma. Myymme omakustannehinnalla juotavaa.

 

Salongista laaditaan kirjallinen raportti Nuoren Voiman tulevaan Nietzsche-teemanumeroon (2/2013).

 

Tuomas Nevanlinna on helsinkiläinen kirjailija, suomentaja, keskustelija ja luennoitsija. Häneltä ovat ilmestyneet mm. kirjat Uskon sanat (yhdessä Jukka Relanderin kanssa, Teos 2011), Nurin oikein (Teos 2006) sekä Kuninkaista ja Narreista (Kirjapaja 2004). Nevanlinna on toiminut myös Nuoren Voiman päätoimittajana sekä Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtajana.


Miika Luoto on estetiikan ja filosofian tutkija. Hän on julkaissut kirjan Heidegger ja taiteen arvoitus (2002), toimittanut Jussi Backmanin kanssa kokoomateoksen Heidegger: ajattelun aiheita (2006) sekä toimittanut ja suomentanut Tarja Roinilan kanssa valikoiman Maurice Merleau-Ponty: Filosofisia kirjoituksia (2012). Hän on lisäksi julkaissut lukuisia artikkeleita ja suomennoksia mannermaisesta filosofiasta ja estetiikasta eri lehdissä ja kokoomateoksissa.


VTT Jemima Repo on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut feministiseen politiikan tutkimukseen, biopolitiikkaan ja jälkistrukturalistiseen poliittiseen ajatteluun. Tutkimuksissaan Repo on tarttunut useaan aiheeseen mm. väestöpolitiikkana, tasa-arvopolitiikkaan, poliittiseen väkivaltaan, populaarikulttuuriin ja ääriliikkeisiin. Väitöskirjassaan ’The Biopolitics of Gender’ hän tutki gender-käsitteen biopoliittisia ulottuvuuksia ja alkuperää.

CALL FOR PAPERS
Literary Fiction and Rationality
University of Tampere, Finland
30-31 May 2013

Plenary Speakers are:
Garry Hagberg (Bard College)
Elisabeth Schellekens (Durham University)
Kathleen Stock (University of Sussex)

Abstract submission deadline: 15 February 2013

Literature gives us a unique opportunity to examine persons and their lives. For example, literature may be seen as illuminating rationality and the different kinds of reasons that agents have for their actions, beliefs, and judgements. It also enables us
to examine rationality as a property of a person, and reasons as constituted by
the context of a person’s life narrative. Literature may also be considered a source of
empirical, moral, and aesthetic reasons and beliefs. The purpose of this conference is to critically discuss these and other conceptions of the relation between literary fiction and rationality.

We welcome paper submissions for the two-day conference, to be held in Tampere, Finland, on May 30-31 2013. Topics to be discussed might include, but are not limited to:
- literature in the constitution of rationality
- literature and human agency & action
- irrationality in literature
- rationality, irrationality, and creativity
- rationality and literary interpretation

Abstracts of up to 500 words should be submitted by email to Hanne Appelqvist: hanne.appelqvist[at]helsinki.fi. They should include the author’s name, affiliation, contact information, and the title of the paper. Accepted papers will receive 35 minutes each (25 minutes for presentation and 10 minutes for discussion). The deadline for proposals is Friday 15 February 2013. Proposals will be considered by the conference committee:

Leila Haaparanta
Jukka Mikkonen
Jenni Tyynelä
Hanne Appelqvist

The conference is organized by the research project Judgment and Human Rationality, funded by the Academy of Finland. For further information, go to: http://www.uta.fi/yky/judgement


Nick Zangwill (Durham University) esitelmöi Helsingin yliopiston
Filosofian tutkijaseminaarissa perjantaina 23.11. klo 12-14, Unioninkatu 40
A, Helsinki, kokoushuone A217. Esitelmän otsikko on "Semantic Explanation
and Language Games".

Friday, November 23, 2012
Nick Zangwill (Durham University)
"Semantic Explanations and Language Games"
12:15 PM - 13:45 PM, room A217, Unioninkatu, 40 A, Helsinki.
Everyone's presence is warmly welcomed.

Nykyajan raunioilla -seminaari
23.11.2012 klo 12.00-16.00
Galleria Bertel (Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio, Tampere)

Valokuvakeskus Nykyaika täyttää 30 vuotta ja juhlii näyttelyllä Nykyajan rauniolla Tampereen TR1 Taidehallissa 8.11.–9.12. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös sen teemoja lähestyvä seminaari. 

 

Näkökulmille avoimessa ja keskustelullisessa seminaarissa valokuvaa ja raunioiden tematiikkaa pohditaan suhteessa ’nyt’-hetken menneeseen ja tulevaan kurottavaan mieleen, materiaan ja yhteisöön.

Ohjelma:

12.10  Tervetuloa

12.15  Harri Laakso: Valokuvista ja raunioista, ohimennen

 

12.35  Keskustelu

 

12.55  Tuija Lind: Katoavaisuuden säilyttäminen käytännössä

 

13.15  Tere Vadén: ’Ohitetun vaiheen logiikka’ ja raunioiden poissaolo

13.35  Tauko

13.50  Näyttelyyn tutustuminen

14.35  Tytti Rantanen: Kaaos hallitsee – Aavekaupungin mentaalinen topologia   
14.55  Reijo Kupiainen: Mitä enkeli katsoo?

15.15  Keskustelu

15.45  Kiitos


Järjestää: Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitoksen Porin yksikkö yhteistyössä Valokuvakeskus Nykyajan kanssa.

Nick Zangwill (Durhan University) esitelmöi Helsingin yliopiston Filosofian tutkijaseminaarissa perjantaina 23.11. klo 12-14, Unioninkatu 40 A, Helsinki, kokoushuone A217. Esitelmän otsikko on "Semantic Explanation and Language Games".

Nick Zangwill's (Durham University)guest lecture "Semantic Explanations and Language Games"
Friday, November 23, 2012 2:15 PM - 3:45 PM, room A217, Unioninkatu, 40 A, Helsinki.
Everyone's presence is warmly welcomed.UNESCO World Philosophy Day, November 15th 2012 SYMPOSION, Helsinki Finland

The Department of Social and Moral Philosophy in Helsinki University  and the Finnish UNESCO ASPnet organizes with The Finnish Association for Teachers of Philosophy and Philosophy of Life and Societas Philosophica Fennica a philosophical Symposion.

15.11.  14-18, Unioninkatu  40 (Metsätalo) room  14 (3. krs).

Programme (draft)
15.11.2011

14.15   Philosophy: a School of Freedom

14.30   The Indian Philosophy and Culture, Sanal Edamaruku, MA, journalist

15.15   Discussion

15.30   Awards: Baltic Sea Essay competition (elementary schools and upper secondary schools) and (if possible the Autumn 2012 Matriculation Examination in Philosophy and Ethics)

16.00   Final discussion
16.30

        -----------------
19.00   International Immanuel Kant billiard tournament,
        Corona -bar, Eerikinkatu 11, Helsinki
        http://www.andorra.fi/default.aspx?site=11
FILOSOFIAN TUTKIJATOHTORI määräajaksi 1.8.2013-31.7.2018
 
Hakemukset tehtäviin osoitetaan rehtorille. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen: kirjaamo at uta.fi tai Tampereen yliopiston kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 12.11.2012 klo 15.45 mennessä. Hakemukseen on merkittävä ilmoituksessa mainitun kohdan numero.
 
Lisätietoa: http://www.uta.fi/yky/palvelut/tehtavat/avoimet.html

Maailman paras maa – Keskustelua Suomesta ja suomalaisuuksista itsenäisyyspäiväviikolla tiistaina 4.12.2012 klo 16.00–18.00 SKS:n juhlasalissa, Hallituskatu 1, Helsinki

"Kukaan ei enää usko hankkeeseen, jonka nimi on Suomi. Jokainen vain vetää
piikkilankaa oman talonsa ympärille ja on vihainen naapurille, koska se
ajattelee tai tuntee väärin. Ja sitten pitäisi kansan ryhtyä talkoisiin
etsimään jotakin yhteyttä."
 (Kristian Smeds, HS 7.10.2012 )

Mistä Suomi-puheessa ja suomalaisuuden pohdinnassa on kyse aikana, jolloin
kansalliset, kulttuuriset, kielelliset ja etniset politisoituvat uusin tavoin taloudellisen ja poliittisen kriisin vaivaamassa Euroopassa? Mistä ja miten puhumme tänään, kun puhumme Suomesta ja suomalaisuudesta?  – Mistä kertoo tänä syksynä ilmestyvien Suomea ja suomalaisuutta käsittelevien teosten monilukuisuus?

Ohjelma

Arvoisat juhlavieraat, Olli Löytty

Paneeli ja yleisökeskustelu, joita johdattelee Kaarina Hazard
Puheenvuorot Maailman paras maa, Miksi Suomi on Suomi ja Suunnaton Suomi
teosten kirjoittajilta: Anu Koivunen, Henrik Meinander, Risto E. J. Penttilä,
Hanna Suutela, Tommi Uschanov ja Juhana Vartiainen

Jo joutui armas aika, Tuomas M. S. Lehtonen

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ei ennakoilmoittautumista.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan.


Tiedustelut: Sirkka-Liisa Mettomäki (sirkka-liisa.mettomaki at finlit.fi), puhelin
040 580 4964

Tampereen yliopiston filosofian oppiaineen tutkijaseminaarit syksyllä 2012

Torstaisin klo 14-16, Pinni B4141 - On following Thursdays, at 2-4 p.m., in Pinni B4141.


Ohjelma syksyllä 2012:

25.10. Susanna Lankinen: "Päättelyn rajat"

1.11. peruttu/vapaa

8.11. Timo Vuorio: "Contingency of Philosophy: Rorty’s Critique of Philosophy as a Discipline"

15.11. Jenni Mäenpää: "Totuudellisuus valokuvassa - ontologisia jäsennyksiä"

22.11. Jenni Tyynelä: TBA

29.11. Jan Forsman: TBA

13.12. Alma Korko: TBA

(Notice: the most of the presentations are in Finnish)


Seminaari on kaikille aiheista kiinnostuneille avoin.

Tervetuloa keskustelemaan.

Seminar is open for everyone interested - you are welcome.


Verkossa: http://www.uta.fi/yky/tutkimus/filosofia/tutkijaseminaari.html

Dear colleagues,

 

The discussions at the next summit of the European Union heads of state or government, which is scheduled for 22 and 23 November, will be decisive in determining the EU research budget for the next seven years.  Several Member States are demanding severe cuts on the total EU budget and research will have to compete with other policy priorities.

 

This is a time when we, the scientific community, should act together and make our case to protect research funding, including that of the European Research Council (ERC), from cuts. Decisions will be prepared in discussions  among politicians at the national level. All of us must look for opportunities to affect these decisions and send a strong signal to the  heads of state or government.

 

An open letter signed by European Nobel laureates has been published in top European newspapers this week. The impact of this letter will be increased if it is followed by a mobilization of the national scientific communities.  To keep the momentum going, an online petition has been launched:

 

http://www.no-cuts-on-research.eu

 

This action is coordinated by the Initiative for Science in Europe  (; www.initiative-science-europe.org)Please contact Wolfgang Eppenschwandtner, Executive Coordinator of the ISE if you have any questions or suggestions.


Jari Jula: Ei-mitään

maalauksia | målningar | Paintings

Galleria Katariina 31.10.18.11.2012


”Ei-mikään on käsitteenä liukas, ymmärrys ei oikein löydä sille luontevaa paikkaa: ei-mikään jonain vaikuttaa paradoksilta ja ei-mikään ei minään tautologialta. Näistä vaihtoehdoista valitsen, Platonia seuraten, paradoksin: ei-mitään on jotain, joka on.


Ei-mitään on hahmotettavissa moninaisesti, kuten vaikkapa tyhjyytenä, josta sitä muun muassa on taiteessa siivilöity esiin. Minulle ei-minkään keskeinen ominaisuus on ajallinen kiinnittymättömyys - kysymys on historiattomasta ja päämäärättömästä hetkestä, sellaisen kokemisesta osana taiteellista prosessia. Ei-mikään on eräänlainen olemisen kantasolu, eriytymätön olemisen tuntu, liike vailla suuntaa.


Voiko kuvailemani kaltaista ei-minkään kokemusta sitten tavoittaa teosta vastaanottaessa, sillä esimerkiksi tulkinta tuo aina mukanaan merkitykset ja ajallisen kiinnittymisen? En oikein tiedä, mutta mikäli on niin, ettei täysipainoista ei-minkään kokemusta voi saavuttaa tarkastelun hetkinä, niin vähintäänkin sen oireita voi teoksesta havaita.


Olen tavoitellut ei-minkään pilkahduksia visuaaliseksi reduktioksi, sulkeistamiseksi, kutsumani metodin avulla. Ajatuksena on maalata pois työhön jatkuvasti prosessissa ilmantuvat aikaan sidotut ja merkityksiin heräävät kuva-aiheet, mitä ei tule sekoittaa esimerkiksi minimalistiseen kaikkien kuvallisten elementtien poissulkemiseen.


Teosten materiaaleina on pääasiassa aineksia, joiden tarkoitus ei yleensä ole näkyä valmiissa maalauksessa vaan mahdollistaa sen näkyminen, kuten pohjusteliimoja, sideaineita ja lakkoja. Lisäksi olen käyttänyt mielestäni luonteeltaan samankaltaisia meikkaustarvikkeita, kuten puutereita, meikkivoiteita ja kynsilakoja. Kynsilakat, myönnettäköön, ovat rajatapaus, mutta emmehän yleensä kehu henkilön kynsilakkoja kauniiksi vaan ylistämme hänen kynsiään. Lisäksi teosten ainesosiin lukeutuvat monimuotoinen lika ja pöly.


Leonardo da Vincin sanotaan inspiroituneen kosteuden ja homeen aikaansaamista jäljistä seinissä, joissa hän näki monimuotoisia maisemia ja hahmoja. Minua kiehtoo hahmoissa ja maisemissa näkyvä seinä.


Kaikesta edellä sanomastani huolimatta en ole tätä näyttelyä tehdessäni tutkinut mitään: olen maalannut. Lopulliset myös näyttelyn syntyyn ja vastaanottamiseen soveltuvat sanat tulevat André Bretonilta:


"Asettukaa niin passiiviseen tai vastaanottavaiseen tilaan kuin voitte. Unohtakaa oma neroutenne, omat kykynne ja kaikkien muiden kyvyt. Ajatelkaa, että kirjallisuus on surullisimpia teitä jotka johtavat minne tahansa. Kirjoittakaa nopeasti, ilman ennalta päätettyä aihetta, niin nopeasti ettei kirjoituksesta jää mitään mieleen ja ettei tule kiusausta lukea sitä uudelleen.”

Jari Jula


• Jari Jula valmistui Turun piirustuskoulusta 1988 ja debytoi samana vuonna WAMissa, Turussa. Hän on siitä lähtien pitänyt aktiivisesti näyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Julan lisensiaatintyö teoreettisessa filosofiassa hyväksyttiin Turun yliopistossa 2006 ja vuodesta 2009 hän on tehnyt tohtoriopintoja Aalto yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa. Jula on Taidemaalariliiton ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen.


• Jari Julan taiteilijatapaaminen sunnuntaina 18.11. klo 14–16.


 

Lisätietoja ja kuvia | Tilläggsinformation och bilder | More information and pictures:

Hannele Nyman, galleristi, näyttelysihteeri |gallerist | Gallery Manager

e-mail: , gsm +358 (0)440 551 678, puh. | tel. +358 (09) 666 677


GALLERIA KATARIINA

Helsingin Taiteilijaseura | Konstnärsgillet i Helsingfors | Helsinki Artists’ Association

Kalevankatu 16 | Kalevagatan 16, 00100 Helsinki | Helsingfors

Avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16| Öppet ti–fr 11–17, lö–sö 12–16 | Open Tue–Fri 11–17, Sat–Sun 12–16

www.helsingintaiteilijaseura.fi
POWERS OF LIFE AND DEATH: BIOPOLITICS BEYOND FOUCAULT

International Conference
November 15-16, 2012
Department of Political and Economic Studies
University of Helsinki

The problematic of biopolitics has become increasingly important in the social sciences.
Inaugurated by Michel Foucault’s genealogical research on the governance of sexuality,
crime and mental illness in modern Europe, the research on biopolitics has developed into a broader interdisciplinary orientation, addressing the rationalities of power over
living beings in diverse spatial and temporal contexts.

This conference focuses on the fundamental paradox of biopolitics, the conversion of the positive and productive power of life into the negative power of exclusion and
annihilation. While this conversion of biopolitics into 'thanatopolitics' was noted
already in Michel Foucault's History of Sexuality I, its full implications have been
elaborated in the more recent theories of biopolitics of Giorgio Agamben, Roberto
Esposito and others.

The conference brings together an international group of scholars with diverse
disciplinary backgrounds and approaches to biopolitics in order to address the paradox of biopolitics both theoretically, through logical, hermeneutic and genealogical analysis,
and empirically, focusing on the process of thanatopolitical conversion in a variety of
political regimes: (neo)liberalism, socialism and fascism.

The conference is funded by the Academy of Finland.


PROGRAMME

Thursday, November 15: 13-18
Economicum, Seminar Room 3-4, Arkadiankatu 7

Panel 1: Biopolitics, Violence and Care

13.15 Sergei Prozorov (University of Helsinki): Opening Remarks
13.30 Johanna Oksala (University of Helsinki): State Violence and Biopolitical
Governmentality
14.00 Nick Vaughan-Williams (University of Warwick): EU Border Security Practices and the Figure of the ‘Irregular Migrant’: Biopolitical Governance, Thanatopolitical Writing, Zoopolitical Critique
14.30 Susanna Lindberg (University of Tampere): The Obligatory Gift of Organ Transplants
15.00 Discussion

15.30 Break

Panel 2: Biopolitics beyond Liberalism

15.45 Rolf Frankenberger (Eberhard Karls University Tübingen): Governmentality and the Comparative Analysis of Dictatorships
16.15 Sergei Prozorov (University of Helsinki): Making Bodies: The Biopolitics of
Stalinism
16.45 Artemy Magun (European University at St Petersburg): Death as a Negative Magnitude in the Work of Andrei Platonov
17.15 Discussion

Friday, Nov 16: 9-12
Department of Political and Economic Studies, Lecture Hall, Unioninkatu 37

Panel 3: Post-Foucauldian Perspectives on the Theory and Practice of Biopolitics

09.15 Mika Ojakangas (University of Jyvaskyla): The Pagan Origins of Biopower and
Governmentality
09.45 Simona Rentea (Aberystwyth University): Abstract Life and the Manipulation of the Natural Frame in Contemporary Liberal Biopolitics
10.15 Jemima Repo (University of Helsinki): The Life and Death of Sexuality beyond
Foucault
10.45 Jaakko Ailio (University of Tampere): Liberal Thanatopolitics and the HIV/AIDS
Pandemic
11.15 Discussion

No registration required. For any queries please contact Dr Sergei Prozorov
(sergei.prozorov at helsinki.fi)

"Why does mainstream economics appear so autistic to so many?
A mere misunderstanding?"

These issues are old and chronic, but the ongoing economic crisis has set them on fire again. They will be discussed by

Heikki Patomäki (Political Science) and  Hannu Vartiainen (Economics).
The debate will be moderated by Uskali Mäki (Philosophy).

Time: Monday 12 November, 14-16
Place: Unioninkatu 35, entrance: Yrjö-Koskisenkatu, 1st floor, Lecture room http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/keskusta/u35/default2.htm

AID is the new forum for interdisciplinary conversation coordinated by the Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences, University of Helsinki. For the very idea and the programme, check

http://www.helsinki.fi/tint/aid.htm

For further information, contact Pekka Mäkelä,

Below is a list of background readings provided by the speakers. They are available on request (from Pekka Mäkelä).

a. Robert Aumann, 1985, What Is Game Theory Trying to Accomplish? In Arrow, K.; Honkapohja, S.. Frontiers of Economics. Oxford: Basil Blackwell. pp. 909–924.

b. Ken Binmore, 2012, Economic Man—or Straw Man? Working paper UCL

c. Alvin Roth, 2002. "The Economist as Engineer: Game Theory, Experimentation, and Computation as Tools for Design Economics," Econometrica 70, pages 1341-1378,

c. Ariel Rubinstein, 2012, "Economic Fables", Open Book Publishers http://www.openbookpublishers.com/reader/136.

d. Hannu Vartiainen 2008, "Onko taloustiede ihmistiede?" Kansantaloudellinen aikakauskirja 4, 405 - 420


1. Heikki Patomäki, “Monetarism and the Denial of Reality”, Appendix 1 of Democratising Globalisation. The Leverage of the Tobin Tax, Zed Books: London and New York, 2001, pp. 223-231.

2. Heikki Patomäki, ”A Critical Realist Approach to Global Political Economy”, in J.Cruickshank (ed.): Critical Realism: The Difference It Makes, Routledge: London, 2003, pp.197-220.

3. Heikki Patomäki, “How to Tell Better Stories about the History and Future of Global Political Economy”, Review of International Political Economy, (16):2, 2009, pp.309-320.

4. Heikki Patomäki, “What Next? An Explanation of the 2008-9 Slump and Two Scenarios of the Shape of Things to Come”, Globalizations, (7):1, March-May 2010, pp. 67-84.Philosophical Logic at the Collegium: A Symposium

 

Time: Monday, November 5th 2012 at 9.30-17.30

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Room 136, Fabianinkatu 24

 

The name “philosophical logic” was coined by Bertrand Russell nearly 100 years ago. The subject itself is older, going back at least to Gottlob Frege in the late 19th century.  For greater part of 20th century the field of philosophical logic was recognized as an integral part of analytic approach to philosophy, and it continues to thrive as such.

The scope of philosophical logic has been variously understood. This symposium brings together number of international scholars currently to scrutinize and criticize the tradition as well as to broaden the field with new contributions. Many of the papers, both systematic and historical, take their lead from recent work by Professor Jaakko Hintikka.

 

Session I

9.30-10.30 Prof. Jaakko Hintikka (Boston University, Helsinki Collegium for Advanced Studies)

10.30-11.30 Prof. Gabriel Sandu (University of Helsinki)

Session II

12.30-13.15 Prof. Bengt Hansson (University of Lund, Helsinki Collegium for Advanced Studies)

13.15-14.00 Prof. Vitaly Tselishchev (Novosibirsk State University, Helsinki Collegium for Advanced Studies),

14.00-14.45 Alexandr Khlebalin (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

Session III

15.15-16.00 Mirja Hartimo (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

16.00-16.45 Besim Karakadilar (University of Helsinki)

16.45-17.30 A. F. Sneitz (University of Helsinki)

 

Organizer: Antti Fenix Sneitz

antti.kylanpaa(at)helsinki.fi (University of Helsinki, Helsinki Collegium for Advanced Studies)

 

Free admission. Welcome!

 


Suomen Humanistiliitto ry:n järjestämät XXXI Humanismin päivät kunnioittaa Alan Turingin elämäntyötä

17.-18.11.2012 XXXI Humanismin päivät: Ihminen, kone, tulevaisuus -- Alan Turing 100 vuotta, Arbis, Dagmarinkatu 3, Helsinki

Suomen Humanistiliiton 31. Humanismin päivät katsoo tulevaisuuteen ja siihen mihin ihminen, ihmiskunta ja humanismi ovat menossa erityisesti rajusti kehittyvän teknologian myötä. Päivät on omistettu tänä vuonna merkkivuottaan viettävälle brittiläiselle matemaatikolle ja logiikan tutkijalle *Alan Mathison Turingille* (23.6.1912 - 7.6.1954), jota pidetään yhtenä modernin tietojenkäsittelyn merkittävimmistä uranuurtajista ja onpa hänet joskus nimetty myös modernin tietoyhteiskunnan henkiseksi isäksi. Maailmansodan aikana hän osallistui merkittävästi saksalaisten salakirjoitusjärjestelmien murtamiseen, millä oli tärkeä merkitys sodan lopputuloksen kannalta.

Turingin henkilöhistoriaan liittyy myös traaginen ulottuvuus, joka koskettaa läheisesti humanismin olemusta ja tavoitteita. Hän oli homoseksuaali, minkä vuoksi häntä vainottiin ja minkä vuoksi hän teki lopulta masentuneena itsemurhan alle 42-vuotiaana. Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri *Gordon Brown* esitti syyskuun 10. päivänä 2009 maansa virallisen anteeksipyynnön hänen kohtelunsa johdosta.  Googlen suomenkielinen Wikipedia sisältää hänestä yksityiskohtaista tietoa, mm. sen, että hänen paras aikansa maratonilla oli 2, 46 tuntia.

Tilaisuuden järjestämisessä ovat Suomen Humanistiliiton (SHL) kumppaneina Electronic Frontier Finland (EFFI), Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO), Ihmisoikeusliitto (IOL), Matemaattisten aineiden opettajien liitto (MAOL), Sexpo-säätiö, Suomen Tekoälyseura (STeS), Suomen Transhumanistiliitto (STHL), Tulevaisuuden tutkimuksen seura (TTS) ja Vapaa-ajattelijoiden liitto (VAL).

Osallistumismaksu on 30 EUR koko ajalta ja 20 EUR yhdeltä päivältä. Opiskelijoilta, eläkeläisiltä, työttömiltä sekä järjestävien yhteisöjen jäseniltä maksut ovat vastaavasti 15 EUR ja 10 EUR.

*Ilmoittautuminen 12.11. mennessä* Suomen Humanistiliiton sihteerille *Eeva Karttuselle*: *puh. 040 584 0495* tai *eeva.hannoat karttunen.org <mailto:eeva.hanno at karttunen.org>*

Lisätietoja: www.humanistiliitto.fi <http://www.humanistiliitto.fi/>


*Ohjelma:*

*Lauantai 17.11.2012*

09.30 Ilmoittautuminen

10.00 */XXXI Humanismin päivien avaus/*, opetusneuvos *Pekka Elo*, pj. SHL

*Sessio 1:* ** */Miksi muistamme tänään Alan Turingia?/* *Pj. Jussi Tuovinen*, SHL

10.15             Lehtori emer. *Hannu Korhonen*, MAOL: */Alan Turing; matemaatikko, sotasankari sekä tietokoneiden ja tekoälyn henkinen isä/*

10.45 Viestintävastaava seksuaaliterapeutti TM *Tiina Vilponen*, Sexpo-säätiö: */Alan Turing - seksuaalisuudesta tuomittu/*

11.15 Akatemiantutkija FT *Juha Kontinen,* HY: */Turingin kone ja laskettavuuden teoria/*

11.45  Aivohumppaa ja pohdintaa esitetyn perusteella

12.00 Lounastauko

*Sessio 2:* ** */Äly ja tekoäly, tietoisuus ja tekotietoisuus/**; Pj. Jukka Kortela*, STeS

13.00  LKT*Erkki Karjalainen*: */Onko ihminen tietokone?/*

13.30 *Kaj Sotala*: */Onko Turingin testi älyn ja tietoisuuden mitta?/*

14.00 *Harri Valpola*: */Robotille aivot?/*

14.30  Aivohumppaa ja pohdintaa esitetyn perusteella

14.45  Kahvitauko sekä pohdintaa esitetyn perusteella


*Sessio 3:* ** */Tietoyhteiskunnasta ubiikkiyhteiskuntaan;/**Pj. Antti Rytkönen*, SHL

15.15 FM, lehtori, pääsihteeri, ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen *Esa Ylikoski*, VAL: */Ihmisoikeuksien tulevaisuus/*

15,45 *Joonas Mäkinen:* */Isoveli vai jokaveli?/*

16.15* *Jyrki Kasvi:* */Ihmisoikeudet ubiikkiyhteiskunnassa/*

16.45   TkT *Lauri Kurvonen,* OAJ: */Miten kivikautinen ihminen pärjää ubiikkiyhteiskunnassa - onko tietotekniikan kehityksen loppu yhtä räjähdyksen omainen kuin oli sen alkukin?/*

17.15  Aivohumppaa ja pohdintaa esitetyn perusteella


*Sessio 4:* ** */Humanismi 2.0;/* *Pj. Jussi Pikkusaari*, SHL
17,30             Vuoden humanistin nimeäminen ja onnittelut

17.40  TL KT h.c. *Helena Kekkonen* ja DI *Risto Kekkonen*: */Optimismi elämänasenteena/*

18.10 *Anders Sandberg*, FHI: */Outstripping Our Feeble Powers - Why we are bad at/**//**/judging how hard AI problems are/*

18.40 Discussion

19.00  Päivän päätös, siirtyminen illanviettoon


*Sunnuntai 18.11.2012*

09.30 Ilmoittautuminen

10.00  Aamun aivohumppaa ja päivän käynnistys


*Sessio 5:* ** */Joko tulevaisuus alkoi?/* *Pj. Hazel Salminen*, TTS

10.15  FT, tulevaisuuden tutkija *Marja-Liisa Viherä*, TTS: */Toivottu elämäntapa/*
*/tekniikan kehityksen ajurina/*

10.45 *Anders Sandberg*, FHI: */Will the Real Singularity Please Stand Up?/*

11.15 Founder-president of Rationalist International and President of the Indian Rationalist Association *Sanal Edamaraku*: */Conflict of Traditionalism and Modernism in India - Some future perspectives/*

11.45 Aivohumppaa ja pohdintaa esitetyn perusteella

12.00 Lounastauko


*Sessio 6:*** */Ihminen 2.0/**; Pj. Irma Hirsjärvi & Tuula Häyrynen*, SHL

13.00  Tutkijat ja kirjailijat pohtivat ihmisyyttä, kirjallisuuden tulevaisuudenkuvia ja dystopioita, tulevaisuuden ennustamisen vaikeutta ja ihmiskuvaa kaiken tämän keskellä. Ahdistaako tulevaisuus, onko "ihmisen" aika ohi, mikä on "ihminen 2.0"?
Kulttuurintutkija FT *Irma Hirsjärvi*
Kirjailija*Eija Lappalainen*
Kirjailija*Anne Leinonen*
Sosiologi*FT Liisa Rantalaiho*
Tulevaisuustutkija*KtK Mika Pantzar*

14.45 Keskustelun ja päivien yhteenveto           .

15.00 Tilaisuus päättyy

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on tiistaina 30.10.2012 klo 18 kulttuuritalo Valveella. Marraskuussa tapaamiset ovat ti 13.11.2012 ja 27.11.2012. Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/
FILOSOFIAN TUTKIJATOHTORI määräajaksi 1.8.2013-31.7.2018

Hakemukset tehtäviin osoitetaan rehtorille. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen: tai Tampereen yliopiston kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 12.11.2012 klo 15.45 mennessä. Hakemukseen on merkittävä ilmoituksessa mainitun kohdan numero.


Lisätietoa:http://www.uta.fi/yky/palvelut/tehtavat/avoimet.html

Tervetuloa vuoden 2012 Etiikan päivään Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki), keskiviikkona 14.11.2012 klo 10:00 – 15:30.


Tänä vuonna päivän aiheena on hyvä tieteellinen käytäntö. Tilaisuudessa julkistetaan uudistettu Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2012 -ohje (HTK-ohje) ja Tutkijan ansioluettelomalli.

 

Etiikan päivän tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat verkossa:

www.etiikanpaiva.fi

 

Tieteiden talolla on tarjolla osallistujille kevyt lounas.

 

Sanna Jäppinen

Viestintäsuunnittelija

 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta / Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Master’s Programme in Applied Ethics.

From 2013 the Centre for Applied Ethics at Linköping University, Sweden offers a master’s programme in applied ethics. The programme is open for students with different educational backgrounds who are interested in applied ethics. Please inform potential students!

For more information, see http://www.liu.se/ikk/cte/startsida/1.405142/leaflet-master-applied-ethics-cte-v2.pdf.

 

Göran Collste

Professor of Applied Ethics

Linköping University, Sweden

http://www.liu.se/ikk/medarbetare/goran-collste?l=en&sc=true


 


VÄITÖSTILAISUUS

FM Tuomo Lankila väittelee 17.10.2012 klo 12:00 Jyväskylän yliopistossa aiheesta "Proclus, Erototokos and 'the Great Confusion'. Neoplatonist Defense of Polytheistic Piety in Early Byzantine Athens". Väitöstilaisuus järjestetään Historica-rakennuksessa (Seminaarinmäki), salissa H320.

Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Dominic O'Meara (Université de Fribourg) ja kustoksena Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto).

Lisätietoja:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/10/tiedote-2012-10-08-12-39-04-132015

tuomo.lankila -at- gmail.com

http://users.jyu.fi/~tukalank/

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on  tiistaina 16.10.2012  klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/


Jean-Luc Nancy ja
Singulaarinen pluraalinen oleminen

Jean-Luc Nancyn Être singulier pluriel (Paris: Galilée, 1996), englanniksi Being Singular Plural (Stanford: Stanford University Press, 2000), on yksi ns. mannermaisen nykyfilosofian, voisi sanoa "postfenomenologisen ontologian" avainteoksia. Nancy esittää kirjassaan vastaväitteen Heideggerin tavalle ajatella olemista (Sein) ja ihmisen olemista (Dasein), ja samalla myös merkittävälle metafysiikan perinteelle, jota Heidegger "destruktiostaan" huolimatta jatkaa. Nancyn mukaan oleminen ei ole yksi, vaan on lähdettävä vakavasti siitä että olevia on monia. Vastaavasti olemista ajatteleva olento ei ole alkuperäisimmillään yksin vaan yhdessä (Dasein on Mitsein, être-là on être-avec). Sen takia kysymys olemisesta on olennaisesti myös kysymys yhteisöstä.
Millainen on Nancyn "singulaarisen pluraalisen olemisen" ajattelu? Miten se liittyy klassisiin ja moderneihin teorioihin olemisesta?

Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Filosofian oppiaine järjestää kollokvion, jossa pohditaan Nancyn ajattelun ontologisia ja eksistentiaalisia panoksia.

Aika: to 11. lokakuuta 2012 klo 10.15 - 18
Paikka: Linna K113, Kalevantie 5, http://www.uta.fi/yhteystiedot/kartalla.html
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Susanna Lindberg ().

Ohjelma:

10.15 - 11.00 Martta Heikkilä, Monin vedoin: Nancy piirtämisen merkityksestä
11.00 - 11.45 Janne Seppänen, Kuva filosofian ja yhteiskuntateorian rajalla
11.45 - 12.30 Eeva Puumala, Kehollisia kohtaamisia ja koettu poliittinen yhteisö
Lounas
13.30 - 14.15 Anna Tuomikoski, Jean-Luc Nancyn ontologian eetos ja praksis
14.15-15.00 Sami Santanen, Tosiasioita ruumiiden maailmasta
15.00 -15.45 Esa Kirkkopelto, Nancyn näyttämö
Tauko
 16.00 - 16.45 Marko Gylén, Kunakin hetkenä me. Nancy kanssa-olemisen vapaudesta
 16.45 - 17.30 Jussi Backman, Nancy, Heidegger ja olemisen ainutkertaisuus.
PLURALITY, VIOLENCE, JUSTICE
The third meeting of the NOS-H research group Gender, Power, Violence (GPV)
12th-14th October 2012
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, 1st Floor,
Seminar Room 136, University of Helsinki

Organized by Sara Heinämaa, Virpi Lehtinen and Hanna Lukkari
Supported by NOS-H, The Finnish Cultural Foundation and the Academy of Finland

PROGRAM (subject to revisions)

October 12: PLURALITY AND ALTERITY

09:00-09:30 Coffee
09:30-09:45 Sara Heinämaa: Opening of the Meeting
09:45-11:15 Sophie Loidolt (Vienna): Arendt's Core Phenomenon of
Actualized Plurality:
Its Transformative Force in Phenomenology and its Relation to Levinas'
Alterity-Ethics
11:15-12:45 Lunch
12:45-13:45 Martina Reuter (Jyväskylä): Arendt and Rawls on the Justification of Civil Disobedience
13:45-14:45 Hanna Lukkari (Helsinki): On Human Rights as Phenomena of the Lifeworld
14:45-15:15 Coffee
15:15-15:45 Sara Heinämaa (Helsinki): On the Future: Arendtian Perspectives
15:45-16:15 Sanna Tirkkonen (Helsinki): Foucault and Tragedy: Rights, Critique and Relation to Self
16:15-17:45 GPV Business Meeting / Free Program

October 13: POWER AND VIOLENCE

09:00-10:30 Lisa Käll (Linköping): Community and Alterity
10:30-11:30 Virpi Lehtinen (Helsinki): On Soldier Embodiment
11:30-13:00 Lunch
13:00-14:00 Gabriel Malefant (Reykjavik, Montreal): Who is the Economic Man?
On Power and Violence by Way of Trade
14:00-15:00 Irina Poleshchuk (Helsinki): The Drama of Self-Becoming: Pain, Justice and Responsibility
15:00-15:30 Coffee
15:30-16:30 General Discussion
16:30-18:00 GPV Business Meeting / Free Program

October 14: JUSTICE

09:30-10:00 Coffee
10:00-11:00 Johanna Oksala (Helsinki): Foucault and the Management of State Violence
11:00-12:00 Robin Schott (Copenhagen): On the Concept of Victim
12:00-13:00 General Discussion and Closing

Program is open for all. No registration required.

Information: virpi.lehtinen(at)helsinki.fi

--
Hanna Lukkari
Doctoral Student in Social and Moral Philosophy
Law in the Changing World - Doctoral Program in Law
Email: hanna.lukkari at helsinki.fi
AID (Agora for Interdisciplinary Debate): Autumn 2012 Programme

AID is the new forum for interdisciplinary conversation coordinated, by the Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences, University of Helsinki, Finland.

http://www.helsinki.fi/tint/aid.htm

Pursuing a conversational culture that is both leisurely and rigorous, AID explores disciplinary identities and interdisciplinary relations by focusing on specific topics, viewed from different disciplinary perspectives. You will learn general lessons about interdisciplinarity even though you might not be desperately interested in the topic of
the day.

For future sessions, topics that are being considered include social theory and social ontology, climate change, religion and science, realism, the role of biology in the social sciences, and more. If you have suggestions, please send to <uskali.maki at helsinki.fi>.

Here is the programme for the Autumn 2012 term:

--------

Monday 15 October, 14-16 (place TBA soon)
“Debt and its images: Through the lenses of economics and political science”
discussed by Tuomas Malinen and Ville-Pekka Sorsa (University of Helsinki)
[FOR BACKGROUND READINGS, SEE BELOW]

Monday 12 November, 14-16
"Why does mainstream economics appear so autistic to so many? A mere
misunderstanding?" discussed by Heikki Patomäki (Political science, U of Helsinki) and Hannu Vartiainen (Economics, U of Helsinki)

Monday 10 December, 14-16
“Shared histories as an example of the black hole between disciplines, or how to approach people’s experience of history” discussed by Pentti Anttonen (Folkloristics, University of Helsinki) and Jorma Kalela (History, University of Turku)

--------

The speakers of the first session have listed some BACKGROUND READINGS
for those who might want to prepare themselves in this way:

- Graeber, David. 2011. Debt: The First 5000 Years. Melville House.
- Lancaster University Cultural Political Economy Research Centre,
papers for the workshop "On debt":
http://www.lancs.ac.uk/cperc/events/seminars.htm
- de Goede, Marieke. 2004. Repoliticizing financial risk. Economy and
Society, 33(2), 197-217.
- Joe Deville: Debt collection devices: tracing domestic technologies
of affect. http://www.re-public.gr/en/?p=1462.

- Gurley, John and Shaw, E.S. (1955). Financial aspects of economic
development. The American Economic Review, 45(4): 515-538.
-Calderon, Cesar and Liu, Lin (2003). The direction of causality
between financial development and economic growth. Journal of
Development Economics, 72(1): 321-334.
- Sargent, Thomas (2012). Nobel lecture: Unites States then, Europe
now. Journal of Political Economy, 120(1): 1-40.
- Schularik, Moritz and Taylor, Alan M. (2012). Credit booms gone
bust: monetary policy, leverage cycles and financial crises,
1870-2008. American Economic Review, 102(2): 1029-61.


http://www.helsinki.fi/tint/aid.htm

For further information, contact Pekka Mäkelä, pekka.a.makela at helsinki.fi.

Platonin Valtio kannesta kanteen

Filosofinen Platon-lukupiiri maanantaisin 8.10. alkaen

Platon merkitsee monelle yhtä kuin filosofia. Vain Aristoteles, Kant, Nietzsche ja Marx voisivat edes jotenkin pärjätä hänelle tunnettavuuskilpailussa. Tutustuminen Platonin pääteokseen Valtioon on matka länsimaisen ja islamilaisen kulttuurin ytimeen.

Valtion keskeisenä kysymyksenä on, kannattaako hyveellinen elämä. Kannattaako minun pyrkiä kaikissa toimissani kohtelemaan itseäni ja toisia oikeudenmukaisesti vai ovatko tekojen seuraukset lopulta niiden ainoa merkittävä tekijä omalta kannaltani? Mitä väliä oikeudenmukaisuudella on, jos toiset arvostavat minua ja uskovat minun olevan kunniallinen eivätkä tämän takia rajoita oman etuni tavoittelua? 

Platon ValtioTarkastellessaan oikeudenmukaisuuden olemusta Platon alkaa hahmotella kuvaa täydellisen oikeudenmukaisesta valtiosta, josta tuli malli kaikelle myöhemmälle utopiakirjallisuudelle. Platonin maalaama kuva ihannevaltiosta sisältää sekä painajaismaisia että ihailtavia elementtejä, ketään se ei varmastikaan jätä kylmäksi.

Kuolemattoman klassikon aseman saavuttaa sellainen teos, joka tuntuu jokaisena aikakautena tuoreelta, ajankohtaiselta ja suorastaan kumoukselliselta. Tässä suhteessa Valtio on kiistatta klassikko. Lähes poikkeuksetta kaikkien länsimaisten suurten ajattelijoiden kirjoituksista löytyy yhtymäkohtia siihen. Se on sytyttänyt kipinöitä ajatuksille tai synnyttänyt vimmaisen tarpeen kumota siinä esitettyjä väitteitä. 

Valtio asettaa jokaisen lukijansa eteen peilin ja kysyy: kuka sinä olet ja mistä sinä tulet? Platonin Valtion vaikutusten välttäminen on kuin vaatimus vältellä auringon säteitä. Vaikka luulit selvinneesi elämästä ilman tuon kreikkalaisen mestaripainijan kosketusta, niin olet tainnut sittenkin erehtyä. Tule ottamaan selvää!

Ensiaskel filosofiaan ja filosofiseen ajattelutapaan

Platon-lukupiirissä keskustellaan Valtion esille nostamista teemoista, arvioidaan Platonin väitteitä ja mietitään niihin liittyviä jatkokysymyksiä. Lukupiiriin osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta filosofiasta. Lukupiiri muodostuu johdantoluennosta ja kuudesta kerrasta, joita varten osallistujien toivotaan lukevan sovitut kohdat.

Lukupiiri kokoontuu maanantaisin klo 17–19 pääkirjaston kokoushuoneessa 1, Café Siriuksen yläkerrassa. Vetäjänä VTM Tuomas Tiainen.

8.10. Johdanto: Eväitä Platonin Valtion lukemiseen (ensimmäinen kirja)

15.10. Väärämielisyyden houkutus (toinen kirja)

22.10. Vartijat valtion suojelijoina (kolmas kirja)

29.10. Naiset ja lapset valtiossa (neljäs ja viides kirja)

5.11. Hyödytön vai hyödyllinen filosofi? (kuudes kirja)

12.11. Demokratian kirjava vaippa (seitsemäs ja kahdeksas kirja)

19.11. Kuolematon sielu (yhdeksäs ja kymmenes kirja)

www.turku.fi/Public/default.aspx

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=386605&nodeid=5091

Alexandre Kojève:  Johdatus Hegelin lukemiseen. Vuosien 1933-1939 luennot Hengen fenomenologiasta École des Hautes Étudesissa

Alexandre Kojève (1902-1968) tunnetaan ennen kaikkea vaikutusvaltaisesta Hegel-tulkinnastaan. Kojève esitteli tulkintansa vuosina 1933-1939 pitämillään luennoilla, joille osallistuivat muiden muassa Georges Bataille, Jacques Lacan ja Maurice Merleau-Ponty. Laajan yleisön tulkinta saavutti vasta vuonna 1947, kun kirjailija Raymond Queneaun luentomuistiinpanot julkaistiin Kojèven tarkastamana ja täydentämänä kirjana Introduction à la lecture de Hegel.

Johdatuksessa Hegelin lukemiseen Kojève käy Hegelin Hengen fenomenologian järjestelmällisesti läpi ja kääntää samalla Hegelin raskaan terminologian kevyemmälle, konkreettisemmalle kielelle. Kojèven kommentaari on välttämätön taustateksti kaikkeen toisen maailmansodan jälkeiseen ranskalaiseen filosofiaan.

Kirjoittaja:

Alexandre Kojève (oik. Aleksandr Koževnikov, 1902-1968) oli venäläissyntyinen ranskalainen ajattelija. Hegelin Hengen fenomenologiaa käsitelleet Kojèven luennot vuosilta 1933-1939 koottiin myöhemmin kirjaksi ja julkaistiin nimellä Introduction à la lecture de Hegel (1947). Nyt suomeksi julkaistava teos kuuluu 1900-luvun
filosofian vaikutusvaltaisimpiin.

Koska Kojève uskoi, että ajattelu on muutettava todellisuudeksi toiminnan avulla, hän teki pitkän päivätyön Ranskan valtion virkamiehenä ja oli vaikuttamassa esimerkiksi Euroopan talousalueen syntyyn sekä toisen maailmansodan jälkeisen Marshall-avun
toimeenpanoon. Kojèven jäämistöstä on julkaistu muun muassa pakanafilosofian historiaa, Immanuel Kantia, auktoriteetin käsitettä ja ateismia käsittelevät teokset. Suomeksi hänen tuotannostaan on aiemmin julkaistu kirjoituskokoelma Historian loppu (Tutkijaliitto 2007).

Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tutkijaliitto: Paradeigma-sarja. ISBN
978-952-5169-85-0. Nid., 551 s. 42 EURO.

Lisätiedot ja tilaukset tutkijaliitto at helsinki.fi,
www.tutkijaliitto.fi tai puh. (09) 633209 ja 045-3590810.
Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on  tiistaina 2.10.2012 klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen  sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan.
Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com
Perjantai-Parlamentin syksy alkaa

Syksyn ensimmäisessä Perjantai-Parlamentissa (28.9) keskustellaan mielenrauhasta ja kehotietoisuudesta. Mitä annettavaa zen-buddhalaisella ajattelulla on tehokkuus- ja kulutusyhteiskunnan paineissa elävälle ihmiselle. Onko olemassa ns. tietoisuus-taitoja,
joilla voimme vaikuttaa omaan ajatteluumme? Mitä näillä taidoilla tarkoitetaan. Illan aikana keskustellaan myös ihmiskuvasta. Miten ihmiskäsitys vaikuttaa yksilölliseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin? Vieraaksi saapuu filosofian dosentti ja Finevision-yrityksen kouluttaja Timo Klemola.

 Ilta alkaa olutravintola Birgerissä 18.00. (Raatihuoneenkatu 5, 13100 Hämeenlinna)
 Keskusteluisäntänä Johannes Ojansuu.

Julkista tietoa!

 

Heurekassa lauantaina 13.10.2012 klo 10–18 vietetään tiedejulkaisujen päivää. Esillä on kattavasti kotimaisia alan toimijoita, lisäksi ohjelmassa haastatteluja ja Muistishow.


Tieteentekijöitä haastattelee Paula Havaste, Heurekan tapahtumapäällikkö. Haastateltavina ovat

klo 12.00 Erkki Sironen (HY, antiikin kreikka) – Tapahtuipa kerran kenttätöissä

klo 12.30 Emilia Palonen (politiikasta.fi): Tieto on valtaa – ja politiikkaa

klo 13.00 Minna Autio (Nuorisotutkimus): Tiedon kieli ja käyttö

klo 13.30 Teijo Makkonen (Vastapaino): Kustantaja tiedon asialla

 

Planetaariossa lisäksi Heureka-luento:

klo 14.00–15.00 Virpi Kalakoski (Psykologia): Muistishow

 

Julkaisujen päivystäjät jututettaviksi paikalla koko päivän, tule tarinalle!

Tiedejulkaisujen ohjelmaan on vapaa pääsy, Heurekan näyttelyihin normaalit pääsymaksut. Ohjelman muutokset mahdollisia.

Lisätietoja: Projektisihteeri Minna Nerg; minna.m.nerg at jyu.fi; 044 2900 639.

 

Yhteistyössä Heureka & Tieteen kieli – Vetenskapens språk.

 

Tieteen kieli – Vetenskapens  språk 2012: Janus, Kulttuurintutkimus, Lakimies, Media & viestintä, Naistutkimus, Nuorisotutkimus, niin & näin, Politiikka, Psykologia, Puhe ja kieli, Sosiologia, Teologinen Aikakauskirja, Terra, Tiede & edistys, Tiedepolitiikka, Gaudeamus, Nykykulttuurin julkaisusarja, Vastapaino, Suomen tiedekustantajat ja Suomen tiedetoimittajain liitto.

 

Jean-Luc Nancy ja Singulaarinen pluraalinen oleminen


Jean-Luc Nancyn Être singulier pluriel (Paris: Galilée, 1996), englanniksi Being Singular Plural (Stanford: Stanford University Press, 2000), on yksi ns. mannermaisen nykyfilosofian, voisi sanoa "postfenomenologisen ontologian" avainteoksia. Nancy esittää kirjassaan vastaväitteen Heideggerin tavalle ajatella olemista (Sein) ja ihmisen olemista (Dasein), ja samalla myös merkittävälle metafysiikan perinteelle, jota Heidegger "destruktiostaan" huolimatta jatkaa. Nancyn mukaan oleminen ei ole yksi, vaan on lähdettävä vakavasti siitä että olevia on monia. Vastaavasti olemista ajatteleva olento ei ole alkuperäisimmillään yksin vaan yhdessä (Dasein on Mitsein, être-là on être-avec). Sen takia kysymys olemisesta on olennaisesti myös kysymys yhteisöstä.


Millainen on Nancyn "singulaarisen pluraalisen olemisen" ajattelu? Miten se liittyy klassisiin ja moderneihin teorioihin olemisesta?


Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Filosofian oppiaine järjestää kollokvion, jossa pohditaan Nancyn ajattelun ontologisia ja eksistentiaalisia panoksia.


Aika: to 11. lokakuuta 2012 klo 10.15 - 18

Paikka: Linna K113, Kalevantie 5, http://www.uta.fi/yhteystiedot/kartalla.html

Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Susanna Lindberg (Susanna.E.Lindberg at uta.fi).


Ohjelma:


10.15 - 11.00 Martta Heikkilä, Monin vedoin: Nancy piirtämisen merkityksestä

11.00 - 11.45 Janne Seppänen, Kuva filosofian ja yhteiskuntateorian rajalla

11.45 - 12.30 Eeva Puumala, Kehollisia kohtaamisia ja koettu poliittinen yhteisö

Lounas

13.30 - 14.15 Anna Tuomikoski, Jean-Luc Nancyn ontologian eetos ja praksis

14.15-15.00 Sami Santanen, Tosiasioita ruumiiden maailmasta

15.00 -15.45 Esa Kirkkopelto, Nancyn näyttämö

tauko

16.00 - 16.45 Marko Gylén (tba, aiheesta vapaus, singulaarinen, pluraalinen)

16.45 - 17.30 Jussi Backman, Nancy, Heidegger ja olemisen ainutkertaisuus

 


Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on  tiistaina 18.9.12  klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen  sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku
Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

The seminar “Europe in Question”

The Department for Political and Economic Studies and the Network for European Studies organises the seminar “Europe in Question” on the 21st of September 2012.

The seminar is held in the University’s Main Building (Fabianinkatu 33), hall 15, Helsinki

The programme

12.15   Leonidas Donskis: "The EU and its Discontents”

13.00   Timo Miettinen: “The Particular Universal: Europe and the Historical Consciousness of Modernity”

13.45   Coffee

14.15   Catalin Avramescu: "The Constitutional Culture of Europe"

15.00   Hanna Tuominen: "Normative Power Europe and Human Rights Promotion"


Registrations to the seminar to Marie-Louise Hindsberg
() by Wednesday the 19th of September.

Kansainvälinen kaksoissymposium sekä LFS:n syksyn ohjelma

Luonnonfilosofian seura järjestää konferenssin Hundred Years of Gestalt Psychology, eli ”Sata vuotta hahmopsykologiaa”  yhdessä saksalaisen GTA:n eli International Society for Gestalt Theory:n kanssa.

Symposiumin ohjelmapäivät tapahtuvat Helsingissä Tieteitten talossa 28.09-29.09.2012. Ohjelma on Seuramme kotisivulla www.lfs.fi  (suora linkki tämän tiedotteen lopussa), jossa on myös ohjeet ilmoittautumisesta ja osallistumisesta Helsingin Yliopiston vastaanotolle perjantaina 28.09 klo 18.00.

Symposium tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansainväliseen ilmapiiriin ja ajatustenvaihtoon alan kotimaisten ja saksalaisten huippujen kanssa. Osallistumismaksu (opiskelijoilta 20€, LFS:n jäseniltä 30€, muilta 50€) sisältää 24 esitelmää, neljät kahvit, yliopiston vastaanoton ja pianokonsertin.

Muut ohjelmamme ovat tavanmukaisesti parillisten viikkojen tiistaina Tieteiden talossa, salissa 505, klo 18.15 -20.00.

18.9.2012 Dos. Tarkko Oksala: Electromediatiivinen kasvatus, haaste
tieteelle ja humanismille. Kommentattorina Tkt Viljo Martikainen.

02.10.12 Prof. Uskali Mäki: Tieteitten välisyys, laiminlyöty alue
tieteen-filosofiassa

16.10.12 Prof. Ilkka Hanski:"Miksi lajien kato ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ei kiinnosta ihmisiä?"

30.10.12 PhD  Martti Puohiniemi: Sosiaalipsykologisen arvotutkimuksen historia, nykyisyys ja tulevat haasteet.

13.11.12 TkT Viljo Martikainen: Ymmärryksen ymmärrys. Kommentaattorina
Dos. Tarkko Oksala.

27.11.12  Seuran syykokous ja Emeritusprofessori Stig Stenholmin
esitelmä: Fyysikon pyrkimys totuuteen.

11.12.12 Pikkujoulu: Heikki Mäntylän lyhytfilmejä


Terveisin,

Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
+358 40 7000 589
Filosofia luovan kirjoittamisen inspiraation lähteenä-kurssi
Aika ja paikka: 24.11. – 1.12.2012 Suomen Ateenan instituutin asuntola, Ateena Kreikka
Kouluttaja: Torsti Lehtinen

Sisältö: Kurssi koostuu lyhyistä filosofian luennoista ja niiden pohjalta tehtävistä kirjoitusharjoituksista. Kurssilaiset voisivat tuoda mukanaan myös valmiita filosofisia pohdiskeluja sisältäviä tai omaa elämänfilosofiaansa käsitteleviä tekstejä yhdessä arvioitaviksi ja hiottaviksi. Vierailuja Ateenan kulttuurisesti ja filosofisesti
kiinnostaviin kohteisiin.

Hinta: Kurssimaksu 350 e ja lennot 497 e, tarkemmat hintatiedot matkan
osalta vahvistuvat varauksen myötä. Ilmoittautuminen päättyy 16.9.

Järjestäjä ja lisätiedot:
Hämeen kesäyliopisto 03 6474 070 tai www.hameenkesayliopisto.fiCall for Papers: Conference 'Preparing for Death in Medieval and Early Modern Europe', Helsinki, 14-15 March 2013

In medieval and early modern Europe society, the Grim Reaper, death, was a recurrent guest. Leaving emotional aspects aside, the omnipresence of death required people to prepare for the possibility of dying. The religious worldview revolved around thought of salvation based on individual merit - sins and good deeds. Souls were destined either to heaven or hell, depending on how the individual had behaved during life.

When a person feared that death was close, he or she turned his thoughts to arranging his soul for afterlife. Confession of one's sins, contrition and making amends were part of the penitential process. In addition to the confession of sins, praying for the dying
and extreme unction belonged to the religious deathbed rituals in medieval and early modern Europe. Sudden death was perceived as a threat because the soul could not be prepared for afterlife. Priests had their own handbooks advising them how to approach a person on his sickbed and how to console him and his family. In the Middle Ages, there developed a whole genre of literature, the ars moriendi, instructing people about the proper way of dying.

Apart from the soul, property issues were also a major concern for the dying. How were the wealth and family resources to be distributed after death? Was something to be invested in good deeds: donations ad pios usus, alms, masses, etc.? Law and custom provided a plethora of ways for transferring property to the surviving relatives and the next generation (e.g., statutory inheritance, wills and testaments, marriage contracts, primogeniture, entails and fideicommissa). The strategies of heirship varied in time and place. Preparing for death could also mean worrying about the memory and postmortem reputation of the dying. This could be done for example by preparing or
commissioning works of art, effigies, memorials or literary works.

The conference 'Preparing for Death in Medieval and Early Modern Europe' will investigate and explore the various ways and strategies medieval and early modern people used in attempting to prepare themselves and others - body, soul, property and memory - for the inevitable and omnipresent death. Although the timeframe is historical in order to achieve certain consistency, the conference aims at
interdisciplinarity. Papers dealing with religious, legal, visual, cultural, political, and philosophical perspectives on preparing for death are welcome.

Those interested in giving a twenty-minute presentation at the conference are requested to submit a paper proposal (about 200 words) by 30 October 2012 to Mia Korpiola (mia.korpiola[at]helsinki.fi), Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki.

Keynote Speakers
Professor Richard H. Helmholz (Chicago Law School) gives a plenary
lecture: 'Property Postmortem: Legal Instruments and Inheritance Strategies in
Medieval and Early Modern Europe' (preliminary title).
Docent Otfried Czaika (Kungliga Biblioteket, Stockholm) gives a plenary lecture: 'Dying Unprepared: Sudden Death in Early Modern
Swedish Funeral Sermons.'

Tiedustelut:
Mia Korpiola <>

Konferenssi, Tampere: Judgement and Justification (24.-26.9.)
Judgement and Justification Conference
Philosophy/School of Social Sciences and Humanities
University of Tampere, Finland, September 25-26

Kuvaus:
Ainakin Immanuel Kantista lähtien arvostelman luonne on ollut yksi filosofian keskeisistä tutkimuskohteista. Modernin logiikan isäksi kutsutun Gottlob Fregen ansiosta arvostelman katsotaan koostuvan teosta, jossa jokin propositionaalinen sisältö, ajatus, esitetään totena. Toisaalta väitteiden voidaan katsoa olevan arvostelmia, jotka
kielen avulla tehdään julkisiksi. Arvostelman tekijä esittää olevansa oikeutettu arvostelman tekoon, mikä tarkoittaa sitä, että hänellä on oikeutus arvostelmaan. Jotkin arvostelman sisältöjen tyypit, esim. moraalisia arvoja tai makuja koskevat arvostelman sisällöt, herättävät erityislaatuisia kysymyksiä liittyen oikeutuksen luonteeseen.
Yleisesti ottaen filosofit ovat käsitelleet arvostelmien alkuperään ja oikeutuksen legitimiteetin kysymyksiä. Tällainen tutkimus ei ole ainoastaan kuvailevaa, vaan saattaa johtaa oikeutuskäytäntöjen kriittiseen tarkasteluun, kuten esimerkiksi Michael Dummettin filosofiassa.

Tämän kansainvälisen konferenssin tarkoitus on koota yhteen filosofian eri alojen tutkijoita tarkastelemaan arvostelman luonnetta ja oikeutusta pääsääntöisesti systemaattisesta näkökulmasta. Konferenssin kutsu esitelmiä varten julkistettiin ensimmäisen kerran kevättalvella 2012. Konferenssissa esitettäväksi on tarjottu erittäin
korkealaatuisia abstrakteja, joiden perusteella esitelmöijät valitaan kesä- heinäkuussa. Yhteensä konferenssissa esitetään 24 esitelmää. Esitelmien parhaimmisto on tarkoitus julkaista kirjassa, jonka kustantajaksi etsitään kansainvälinen merkittävä tiedekustantamo.

Konferenssin pääpuhujat ovat:
Professor Katalin Farkas (Central European University, Budapest)
Katalin Farkasin pääasiallisin tutkimuskohden on mielenfilosofia. Kirjassaan The Subject's Point of View (Oxford University Press, 2008) hän on puolustanut internalismiksi –kutsuttua kantaa. Katalin Farkas on kotoisin Budapestissa, mutta hän on vieraillut seuraavissa instituuteissa: University of Sydney, The Center for Subjectivity Research Kööpenhamina, Australian National University, Canberra.
Hänellä on Kerstin Hesselgren Visiting Chair Tukholman yliopistossa. Elokuusta 2010 hän on toiminut CEU:n provostina ja akateemisena vararehtorina.

Professori Maria van der Schaarin (Leiden)
Van der Schaarin erikoisalueita ovat filosofinen logiikka ja sen historia. Professori van der Schaarin työn alla oleva projekti koskee arvostelman teoriaa sekä historiallisesta että systemaattisesta näkökulmasta. Historiallisesti projekti ulottuu Lockesta ns. Brentano –koulukunnan filosofeihin, joihin kuuluu myös
puolalainen K. Twardowski. Systemaattisesti projekti liittyy matemaattisen konstruktivismin perusteisiin.

Professor Folke Tersman (Uppsala)
Professori Folke Tersman on käytännöllisen filosofian professori Uppsalan yliopistossa sekä Honorary Research Fellow, Auckland University. Hän on julkaissut kirjan Moral Disagreement. New York: Cambridge University Press, 2006, sekä lukuisia moraalisiin
arvostelmiin liittyviä artikkeleita.

Programme:
_Monday 24.9. _
Paavo Koli Lecture Theatre, Pinni A2100
9:45 Opening  - Leila Haaparanta
10:00 Assertion and Proof - Maria van der Schaar (Leiden)
11:30 Break
11:45 Justification and Truth Conditions in the Concept of Knowledge -  Dale Jacquette (Bern)
12:30 On Judgement and Commitment - Tuomo Aho (Helsinki)
13:15 Lunch
14:30 Justification, Responsibility and Doxastic agency - Conor McHugh (Southampton)
15:15 Coffee

_2 Parallel Sessions_

I Paavo Koli
16:00 Formal and Cognitive Foundations of Probabilistic Justification - Niki Pfeifer (LMU Munich)
16:45 Justifications and Wrong Judgements - Giuseppe Primiero (Ghent)

II Pinni A3111
16:00 No Rest for the Realist - Why Dummett's Challenge is still a Threat - Johan Gersel (Copenhagen)
16:45 Judgement and Justification: a Phenomenological Point of View - Mirja Hartimo (Helsinki)

17:30 Welcoming Reception  (Pinni B4132)


_Tuesday 25.9. _
Paavo Koli Lecture Theatre, Pinni A2100
10:00 Assent, Judgement and Belief - Katalin Farkas (CEU)
11:30 Break
11:45 Reflective Equilibrium and Justification - William Knorpp (James Madison University)
12:30  Intuitionism about Epistemic Judgements - Rachael Boch (Brigham Young University)
13:15 Lunch
14:30 Conceiving and Justifying: What is the Connection, if any? - Leila Haaparanta (Tampere)
15:15 Coffee

_2 Parallel Sessions_

I Paavo Koli
16:00  Believing, Judging and Supposing - Benoit Gaultier (Institut Jean-Nicod, Paris)
16:45 Easy Knowledge and the Scope of the Epistemic Theories of Justification - Joose Järvenkylä  (Tampere)

II Pinni A3111
16:00 Justifying Modal Beliefs and the Analogy to Perception - Margot Strohminger (St. Andrews)
16:45-17:30 Coordination and Primary Intension - John Hawthorne and Juhani Yli-Vakkuri (Oxford)

19:00 Conference dinner  (TBA)

_Wednesday 26.9. _
Paavo Koli Lecture Theatre, Pinni A2100
10:00 Disagreeing Judgements: Ethics and Elsewhere - Folke Tersman (Uppsala)
11:30 Break
11:45 Moral Disagreement and Metaethical Variability - Francesco Orsi (Tartu)
12:30 Moral Knowledge by Testimony - Amber Riaz (University of Management Sciences, Lahore)
13:15 Lunch
14:30 Moral Judgement and Moral Reality: a Non-Orthodox Humean Approach to Justification - Dejan Simkovic (Sydney)
15:15 Coffee

_2 Parallel Sessions_

I Paavo Koli
16:00 The Possibility of Assertion - Alfredo Di Giorgio (Bari) & Daniele Chiffi (Padova)
16:45 G.E. Moore and the Nature of Judgement - Alma Korko (Tampere)

II Pinni A3111
16:00 Wittgenstein on Music and Rules - Hanne Appelqvist (Helsinki)

17:30 Ending

Information: jani.hakkarainen[at]uta.fi

Organising Committee:
Professor Leila Haaparanta
Docent Mirja Hartimo
Dr Jani Hakkarainen
Dr Antti Keskinen
Dr Heikki J. Koskinen

The conference is organised and financed by the Academy of Finland project
Judgement and Human Rationality (http://www.uta.fi/yky/judgement/index.html).
Doctoral Research Fellow positions in History of Philosophy 600 BC - 1800 AD
The Faculty of Humanities/ The University of Oslo

Two PhD positions in History of Philosophy till 1800 are vacant at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas (IFIKK). http://www.hf.uio.no/ifikk/english/ The research training will be associated with the project History of Philosophy 600 BC-1800 AD: Research Training. http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/history-of-philosop... Priority will be given to strong applicants in ancient philosophy.


The appointment is for a period of 3 years and the doctoral thesis is expected to be completed within the given time frame.


The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work must result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its developement.

 

Qualifications
-A Master degree or equivalent. The master degree or equivalent has to be achieved by the time of application.

Qualifications and personal skills
In assessing the applications, special emphasis will be placed on

-The applicant’s academic and personal qualifications in order to execute the project
-The applicant’s ability to complete research training
-Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities
-The project’s scientific merit, research-related relevance and innovation

Applicants who have recently graduated with excellent results may also be given preference.


We offer:

-Pay grade 50 - 56 (NOK 416 600 - 460 400 per year, depending on qualifications)
-Professional development in a stimulating working environment
-Good welfare benefits

Submissions

Applicants must submit all of the following attachments with the electronic application, in a word- or pdf-format: 

-Application letter - what is your motivation for applying to Faculty of Humanities?
-Curriculum Vitae
-A list of published and unpublished work, if applicable
-Transcript of records of your master degree. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their university's grading system.
-Research proposal (see below)

Our electronic recruitment system will ask you to upload the attachments in the above mentioned order. Transcript of records should be uploaded as 'Attachment' under 'Other'. Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.


Research proposal                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The research proposal must not exceed 14,000 characters including spaces and is expected to answer the following seven areas:  

-Main objective and summary of the project
-Background of the project
-Theoretical framework
-Research question(s) and expected findings (hypothesis)
-Method
-Proposed dissemination
-Progress Plan

All research proposals must be based on this template and applications with a research proposal longer than 14,000 characters will not be considered. A list of publication no longer that 3000 characters can be submitted additionally. 


Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Interviews will be part of the application process.


The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

 

Application Deadline: September 1, 2012


More information & contact information: http://uio.easycruit.com/vacancy/770981/61723?iso=gb

 

Sokraattinen dialogi ”Kukoistus koulussa”


Filosofi Heikki Vuorila pitää sokraattisen dialogin aiheestaKukoistus koulussalauantaina 25.8. klo 11.3016.00 Vapauttakaa koulutapahtumassa Lapinlahden vanhassa mielisairaalassa, Lapinlahdentie 2, Helsinki.


Kukoistus koulussatoteutetaan non stoppina niin, että dialogiin voi tulla ja voi lähteä kesken. Ensimmäisten kahden tunnin aikana (11.3013.30) esittelen sokraattisen dialogin periaatteet ja käydään osallistujien esimerkit teemasta. Tämän jälkeen (noin 13.3014.00) pidetään lyhyt kahvitauko. Loput kaksi tuntia (14.0016.00) käytetään yksimielisyyden löytämiseen näkemyksestäKukoistus koulussasekä mahdollisesti peilataan yhteistä näkemystä vallalla olevaan käsitykseen kukoistuksesta!


Katso lisää osoitteesta http://www.kouluschool.org/tunnit/sokraattisia-dialogeja/

 


MARX-ilta Taiteiden yönä torstaina 23.8.2012
Lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa klo 18-20

Filosofi-toimittaja Tuomas Nevanlinna juontaa. Tervetuloa väittelemään, keskustelemaan, osallistumaan Karl Marx seuran aktivistien kanssa.

Puheenvuorojen pitäjiksi  ja kommentoijiksi, väitteljöiksi pyydetty/pyydetään kiinnostuneita, asiantuntijoita..

Puheenaiheina seuraavat suomennetut Marx-aiheiset teokset:
-Terry Eagleton. Miksi Marx oli oikeassa (Like Kirjat 2012), esittelee Tuomas Nevanlinna
-Francis Wheen. Marxin Pääoma (Gummerus 2009), tutkija Pertti Honkanen
-MEGA-Marx.  toim. Juha Koivisto, Vesa Oittinen (Vastapaino 2011),
professori Vesa Oittinen
-Jukka Heiskanen. Nuoren Marxin luonnonfilosofia (TA-tieto 2010)
esittelee Jukka Heiskanen
-Marxia suomeksi -bibliografia (2011), Asko Helminen
-Robert.Misik. Marx jokamiehelle (Otava 2006)
-Kurssi kohti konkurssia. toim. Kallinen-Koivisto-Lahikainen-
Ronkainen (Vastapaino 2011), Antti Ronkainen

mahdollisesti myös:
-Megnad Desai, Marxin Kosto (Gaudeamus 2008) ja vanhempia Marxin kirjoja ja kirjoja Marxista.

Vapaa pääsy.

Oulun Sokrates-kahvilan syksy

Oulun Sokrates-kahvila avaa syyskauden tiistaina 4.9.12  klo 18 kulttuuritalo Valveella neuvotteluhuoneessa.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen  sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat
keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/
Konferens i Uppsala den 15-18 augusti: "Subjectivity, Selfhood and Agency in the Arabic and Latin Traditions "

Organiserad av projekten Understanding Agency (Riksbankens Jubileumsfond) samt Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions (ERC).

Plats: Engelska parken, Ihre-salen

Keynote speakers:
Taneli Kukkonen (Jyväskylä / Otago, NZ)
Calvin Normore (McGill / UCLA)
Udo Thiel (Graz)
Lilli Alanen (Uppsala)

Alla intresserade välkomna!

För mer information och program, se http://ssaltua.blogspot.se/

Kontakt: tomas.ekenberga(a)filosofi.uu.se
MÖRÖT VALTAAVAT HELSINGIN POETIIKKAKONFERENSSIN

Aika: 25.-26.8.2012 klo 11-17
Paikka: Annantalo, Annankatu 30, Helsinki
Kutsupuhujat: runoilija-muusikko A.W. Yrjänä, kirjoittamisen professori Joyelle  McSweeney, filosofi Reza Negarestani


Helsingin Poetiikkakonferenssi on kansainvälinen yleisölle avoin
konferenssi kaikille poetiikan ja runouden kysymyksistä
kiinnostuneille.

Vuonna 2012 konferenssin teemana on Mörkö; tekstuaaliset, todelliset, kuvitellut, historialliset, psykologiset, poliittiset, filosofiset aaveet, möröt ja peikot.

Poetiikkakonferenssin pääpuhujina ovat Joyelle McSweeney, Reza Negarestani ja A.W. Yrjänä. Joyelle McSweeney on Notre Damen yliopiston kirjallisuuden professori ja monialainen runoilija ja kirjailija. Reza Negarestani on iranilainen filosofi ja kirjailija,
jonka geofilosofiaa, öljyä ja materialismia käsittelevä teoreettinen romaani Cyclonopedia (Re.press, 2008) on herättänyt laajaa keskustelua filosofien, kirjailijoiden ja taiteilijoiden keskuudessa. A. W. Yrjänä on muusikko ja runoilija, jonka mytologiasta, kansanperinteestä ja filosofiasta ammentavilla sanoituksilla on ollut suuri vaikutus kokonaiseen sukupolveen suomalaisen rock-musiikin ystäviä.

Helsingin Poetiikkakonferenssin järjestää runoyhdistys Nihil Interit yhteistyössä Runokuu-festivaalin, Annantalon kulttuurikeskuksen ja Kirjallisuudentutkijain seuran kanssa.

Lisätietoja Helsingin Poetiikkakonferenssin nettisivuilta:
http://poetiikkakonferenssi.fi/

Lisätietoja:
info at poetiikkakonferenssi.fi
tuottaja Teemu Manninen p. +358505850357

---

MONSTERS TAKE OVER THE VIII HELSINKI POETICS CONFERENCE

Time: August 25-26, 2012, from 11 AM to 5 PM
Place: Annantalo Arts Centre, Annankatu 30, Helsinki
Keynote speakers: poet-musician A.W. Yrjänä, prof. Joyelle McSweeney,
philosopher Reza Negarestani

Helsinki Poetics Conference is international and interdisciplinary conference for poets, writers, literary scholars and other professionals taking place in Helsinki, Finland.

The theme for the 2012 Helsinki Poetics Conference is “Monster – Poetry in the Age of Terror”. The conference examines the many literary and real monsters that plague our time as well as the times before us and beyond us.

Joyelle McSweeney is an assistant professor at the University of Notre Dame and a wide-ranging poet and writer. Reza Negarestani is an Iranian philosopher and the author of Cyclonopedia (Re.press, 2008), a theoretical novel on oil, materialism and geophilosophy, that has stirred an ongoing debate among philosophers, writers and artists alike. A. W. Yrjänä is a musician and a poet whose mythologically, folkloristically and philosophically inspired, symbolically versatile lyrics have been a major influence on a whole generation of Finnish rock fans.

The conference is organized by the poetry organization Nihil Interit in collaboration with the Finnish Literary Research Society, and it is a part of Runokuu (Poetry Moon), an international poetry festival in Helsinki.

Visit our website for more information:
http://poetiikkakonferenssi.fi/2012-helsinki-poetics-conference-monster/

Contact us:
info at poetiikkakonferenssi.fi
producer Teemu Manninen, tel +358505850357

(Kaupunki-) Filosofiaa kesäillan valossa

Miten filosofia tarkastelee kaupunkia? Millaista on hyvä elämä? Miten kauneus tai totuus liittyy hyvään elämään? Miten kaupungissa vaeltava ihminen löytää uusia havaintoja? Miten herättää uusia ajatuksia, näkökulmia ja tuntemuksia jo kauan sitten kirjoitettuja tekstien avulla? Tule mukaan filosofian kurssille, jonka teemana on kaupunki - erityisesti Helsinki. Kurssilla luetaan ja pohditaan yhdessä filosofisia tekstikatkelmia, tehdään käytännön harjoituksia, sovellutuksia ja kävelyretkiä kaupunkiympäristössä. Osallistuminen ei edellytä aiempia filosofian opintoja, mutta ne eivät ole haitaksikaan. Tavoitteena on aktiivinen yhteinen osallistuminen keskusteluun valituista teemoista, havaintojen tekeminen ja oivallusten päiväkirjan
pitäminen.

Opettajina toimivat FT, dos. Arto Mutanen ja TeT, dos. Pia Houni.

Kurssi järjestetään Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27, Helsinki
(ja sovittuina ajankohtina ulkona).

Kurssin aikataulu:

ma 20.8. klo 16.30-21.00
to 23.8. klo 16.30-21.00
ti 28.8. klo 16.30-21.00
ma 3.9. klo 16.30-21.00
to 6.9. klo 16.30-21.00

Hinta 100 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset 15.8. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle:
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15 tai info at kriittinenkorkeakoulu.fi

Kurssin järjestävät yhteistyössä Otavan Opisto ja Kriittinen korkeakoulu.
Välkommen till filosofiseminarium i Hangö i 17.-19. augusti 2012!

Avsikten med seminariet är att i en informell omgivning diskutera frågor kopplade till ämnet filosofi på ett filosofiskt sätt. Vi fortsätter att behandla ämnen som är relevanta för såväl akademisk som mer tillämpad filosofi. Alla filosofiintresserade är välkomna!

I år kretsar frågorna och programmet kring temat kroppslighet. Vi utför kroppsliga övningar och reflekterar kring temana kroppslighet-medvetande.

Programmet kommer att bestå av en sokratisk dialog, två workshopaktiga programpunkter samt två fysiska övningar (meditation samt lätt yoga).
Vi återkommer med ett mer detaljerat program i början av augusti till dems om anmält sig.

Programmet inleds kl 18 på fredagen 17.8 i familjen Garoffs sommarvilla, Högbergsgatan 5 i Hangö. Diskussionerna och måltiderna äger rum i det rymliga Garoffska residenset, eller utomhus i trädgården om vädret tillåter. Seminariet avslutas efter söndagens frukost. Det är möjligt att ta sig ett morgondopp både på lördag och
söndag morgon.

Att delta i seminariet är gratis och seminariedeltagarna bjuds på filosofiskt stimulerande program, övernattning hos Garoffs, hemlagad middag på fredag, frukost och en lätt lunch på lördag samt frukost på söndag. På lördag äter vi middag på restaurang där varje deltagare betalar för sin egen mat och dryck. Alkohol drycer får deltagarna stå för sjäälva, men för övrigt står Interbaas rf för arrangemangen och kostnaderna i Hangö.

Så boka in datumen i kalendern och anmäl ditt intresse att delta till Ferdinand
(ferdinand.garoff(a)gmail.com ). Meddela också gärna ifall du inte tänker övernatta hos Garoffs. Vi skickar mer information till dem som anmält sig när datumet närmar sig.

Om du har frågor, kontakta Ferdinand Garoff, ferdinand.garoff(a)gmail.com eller Marianne Airisniemi, marianne.airisniemi(a)helsinki.fi.

Hälsar,
Ferdinand Garoff
Interbaas rf.
tel. + 358 40 8454456


CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry. järjestää 7. - 8. 1. 2013 Tampereen yliopistossa perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä kertaa MUISTI. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kullekin puhujalle varataan aikaa 20 minuuttia ja lisäksi
keskustelulle 10 minuuttia. Esitelmiä voidaan hyväksyä kollokvioon yhteensä noin 40. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus toimittaa kirjoituskokoelma, joka sisältää valikoiman kollokviossa pidetyistä esitelmistä.

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:
-        muisti ja tieto
-        muisti, kognitio ja havainto
-        muisti ja ajallisuus
-        anamnesis
-        muisti ja historia
-        muisti ja narratiivit
-        muisti ja persoonan identiteetti
-        yhteisön muisti
-        muisti ja perinne

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 15.10.2012 mennessä. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään osoitteeseen: mirja.hartimo at uta.fi

Hyvää kesää toivottaen,

Järjestelytoimikunta
Leila Haaparanta, Jani Hakkarainen ja Mirja Hartimo

***

CALL FOR PAPERS

Filosofiska Föreningen i Finland rf ordnar i år sitt traditionella ett-ords- kollokvium
vid Tammerfors universitet 7.-8.1.2013. Temat för denna gång är på finska MUISTI. Förutom inviterade föredrag inbjuder vi också andra att lämna in förslag till föredrag, på svenska eller finska. För varje föredrag reserveras 20 minuter och 10 minuter för
diskussion. Sammanlagt omkring 40 föredrag kommer att rymmas med på kollokviet. Vår plan är att publicera ett urval av föredragen.

Föredragen på kollokviet kan behandla bl.a. följande områden:
-        minne och kunskap
-        minne, kognition och perception
-        minne och temporalitet
-        anamnesis
-        minne och historia
-        minne och narration
-        minne och personlig identitet
-        gemenskapens minne
-        minne och tradition

De som är intresserade av att hålla ett föredrag ombeds skicka en titel och ett abstrakt
på ca 400 ord (1 sida) senast 15.10.2012. Titeln och abstraktet ska skickas till Mirja
Hartimo. E-post: mirja.hartimo at uta.fi

Vänliga sommarhälsningar,

Arrangörskommittéen
Leila Haaparanta, Jani Hakkarainen och Mirja Hartimo

Kirjoittajakutsu (CFP) Media & Viestintä -lehti

MEDIAKAUPUNKI LIIKKEESSÄ -teemanumero 3-4/2013

Informaatio- ja mediateknologian digitalisoitumisen ja verkottumisen myötä kaupunkitilan rakenteet ja kaupungissa oleminen ovat teknologisoituneet monessa mielessä ennen näkemättömillä tavoilla. Puhutaan ubiikista ympäristöstä, digitaalisesta kaupungista ja kaupungista itsessään teknologisesti ylläpidettynä monikerroksisena mediana. Uudenlaisen urbaanin tilallisuuden synty on yhdistetty niin infrastruktuurin tietokoneistumiseen, kulkuvälineisiin, tavaroihin ja ihmisiin sijoitettuihin mikrosiruihin ja antureihin, radiotaajuuksia hyödyntäviin langattomiin lähiverkkoihin kuin kannettavien päätelaitteiden käyttötapoihin. Kaupunkitilassa teknologian kehitys on sekä mahdollistanut ihmisten sukkuloinnin materiaalisten ja
virtuaalisten tilojen välillä että tehostanut heidän liikkumistensa valvontaa ja kehollista kontrollia – usein talouden ehdoilla.

Media & Viestintä -lehti kutsuu vuoden 2013 (3-4) teemanumeroon kaupungin, median, liikkeen ja teknologian monisyisiä suhteita eri suunnilta lähestyviä kirjoituksia. Olemme kiinnostuneita tarkasteluista, joissa kohdistetaan huomio niin median kaupunkitilaa kalustavaan esineisyyteen, siinä läpitunkevasti läsnä oleviin mediaesityksiin kuin kaupunkilaisten toimintaa usein näkymättömissä puitteistaviin rakenteisiin. Haastamme kirjoittajia pohtimaan erityisesti tapoja, joilla tilallisesti monikerroksinen urbaani ympäristö kietoo ihmiset sisäänsä liikkuvina kehollisina ja aistivina olentoina. Millaisia muistin paikkoja, kinesteettisiä rytmejä, rutiineja ja sosiaalisia koreografioita mediakaupungissa kehittyy? Entä millaisia ovat mediakaupungin ’affordanssit’ eli miten digitalisoituneen urbaanin ympäristön materiaaliset ominaisuudet houkuttelevat ihmisiä liikkumaan tarjoamalla käyttöön yhdenlaisia kehollisia mahdollisuuksia ja samaan aikaan rajoittamalla toisenlaisia? Kuinka liike ja liikkuminen jäsentävät ihmisten näkymistä ja yhteistoimintaa sekä heidän ryhtymistään erilaisiksi toimijoiksi – kuten kuluttajiksi, asiakkaiksi, pelaajiksi, faneiksi tai aktivisteiksi? Avaavatko digitalisoituminen, verkottuminen ja medialaitteiden kannettavuus kaupunkitilassa yhteen kietoutuessaan uudenlaisia aikatiloja, jotka muovaavat uusilla tavoilla kanssakäymistämme, ihmisryhmien välisiä rajoja ja omaa kehollista ymmärrystämme?

Kannustamme myös metateoreettisiin pohdintoihin siitä, miten ’kaupunki’, ’media’ ja ’teknologia’ sekä niiden keskinäissuhteet tulisi käsittää. Ontologiset ja epistemologiset keskustelunavaukset niin tietokoneohjelmistojen todellisuutta tuottavasta ja ylläpitävästä luonteesta kuin ruumiillisuuden, kehon, tietoisuuden, sukupuolen tai
ihmisenä olemisen ulottuvuuksista nykykaupungin kontekstissa ovat yhtä lailla tervetulleita. Erityisen tärkeänä pidämme vallan ja vastarinnan kysymysten käsittelemistä. Onko mahdollista ja millä tavoin esimerkiksi tehdä näkyväksi ja politisoida kaupungin ’konehuoneen’ liikkeitä ja rytmejä ei-esityksellisesti (non-representational) ehdollistava luonne? Millaisiin liikkeisiin ja rytmeihin kaupungissa kulkevia kutsutaan, ja miten kutsuhuudot toimivat kaupungin eri tilallisissa kerroksissa ja niiden yhteen kietoutumisissa? Miten ja missä syntyvät – jos ovat ylipäätään syntyäkseen – vastarinnan hetket ja tilanteet?

Kirjoitukset voivat olla erilaisia aineistoja hyödyntäviä analyyseja, teoreettis-metodologisia keskustelunavauksia tai näiden yhdistelmiä. Abstraktiehdotukset artikkeleista (max. 500 sanaa) pyydetään lähettämään osoitteeseen sami.kolamo(at)uta.fi viimeistään 1.10.2012. Kirjoittajille ilmoitetaan hyväksymisestä 30.11.2012 mennessä, ja deadline kokonaisille artikkelikäsikirjoituksille on 30.4.2013.
Teemanumero ilmestyy marras-joulukuussa 2013. Myös puheenvuorot, analyysit ja kirja-arviot ovat tervetulleita.

Teemanumeron toimittavat Sami Kolamo (sami.kolamo(at)uta.fi), Jaana Parviainen (jaana.parviainen(at)uta.fi) ja Seija Ridell (seija.ridell(at)uta.fi).

https://www.facebook.com/events/233757800077172/

Tenure Track Position in Philosophy

Field and Location
The Faculty of Humanities of the University of Oulu announces a full-time, tenure-track position for an Assistant, Associate or Full Professor of Philosophy. The candidate is appointed for a period of three to five years and then eligible for promotion to permanent Associate or Full Professor through an assessment by international evaluators.
Areas of specialization in research are the following: history of philosophy (e.g. ancient,
Enlightenment, German idealism); environmental philosophy; ethics; history of political ideas; philosophy and history of science; philosophy of history. The candidate is expected to show solid and substantial proof of a wide knowledge and understanding of at least two of these areas and teach courses in the field of philosophy primarily at the undergraduate level. In addition, the candidate will give courses, such as ethics of science, suitable for doctoral studies at the University of Oulu Graduate School (UniOGS).This position will have a teaching load of 2-3 courses per semester. The
candidate is also expected to supervise master’s theses and doctoral dissertations in Philosophy and History of Science and Ideas.
The tenure track position is open to highly talented individuals who hold a doctoral degree and have excellent potential for a successful scientific career. Based on the experience and competence, the successful applicant of this call will be placed at Assistant Professor, Associate Professor or Full Professor level of the four-level tenure track system.

Job Responsibilities and Required Qualifications
A person at any level of the academic tenure track system is expected to conduct outstanding world-class scientific research, to be competitive in attracting outside funding, to publish in leading journals and conference proceedings, to teach, supervise and advance both graduate and undergraduate education, to be an active member of the international scientific community, and to exhibit academic leadership. Career advancement on the tenure track is based on regular performance assessment that measure the candidate’s merits in all these areas.

Required qualifications at each level of the tenure track system are following:
Assistant Professor:
The position of an assistant professor is for persons who have recently finished their doctoral dissertation and are advancing towards a professional research career. The position is always fixed- term and the duration varies from three to five years. A continuation period may be granted as indicated in the University of Oulu Tenure Track guidelines. Only doctors who have finished their doctoral thesis less than ten years ago can be appointed to the position of an assistant professor.
The selection criteria for an assistant professor are the following:
-Research potential, (publications, especially internationally refereed publications; participating in acquiring funding / funding granted; connections with the international community in the field)
-In most fields, working abroad is common during a professional research career
-Demonstrating developed skills is prerequisite for a continuation period.

Associate Professor:
When appointing a person to the position of an associate professor the applicants are evaluated based on the following criteria:
- Publications on an international level: dissemination, quality of the publication forums,
references to the publication
- Active role in the research training
- Acquisition of additional funding
- Working in more than one research facility during one’s career (in most fields represented at
the University of Oulu this signifies working abroad)
- An active role in the international scientific community
- Acknowledgements and awards
The position of an associate professor is initially a fixed-term position for five years, but a continuation period may be granted or the position may be made permanent. Being granted continuation for the position requires meeting the above-mentioned criteria as well as successful research work as indicated in the University of Oulu Tenure Track guidelines.

Full Professor:
A person appointed to the position of a professor must have a doctoral degree, high-level scientific competence, experience in leading scientific research, ability to provide high-level research-based teaching, and to supervise theses and participate in international co-operation projects in his/her field of expertise.
When evaluating the competency of an applicant, his/her scientific publications and other research results with scientific value, teaching experience and pedagogic training, ability to produce teaching material, other merits as a teacher, teaching demonstrations and supervised doctoral theses will be taken into consideration. Other factors to be taken into consideration are the activeness of the applicant in the international scientific community, practical experience in the field where applicable, success in acquiring supplementary research funding, as well as academic work abroad and other
international positions.

Salary
The salary of the appointed researcher will be based on the demand level chart for the teaching and research staff of Finnish Universities. In addition to the basic salary of the appropriate tenure track level, supplementary salary bill be given for personal achievement and performance, the sum rising to a maximum of 46.3 % of the basic salary level for the post. The salary thus being roughly 3400 – 4600 euros per month for an assistant professor, 4000 - 5300 euros per month for an associate
professor and 5500 - 8100 euros per month for a full professor.

Applications
Applications, together with all relevant enclosures, should be sent to The Registry, The University ofOulu, PO Box 8000, 90014 University of Oulu, Finland, electronically to the e-mail as a single pdf file, and must arrive no later than 3 p.m. on Monday 1st October 2012 local time.
The applications should be written in English and the following documents need to be submitted:
1) A brief curriculum vitae including
-name and year of birth
-degrees, dates and places, major subject, topic of doctoral dissertation
-present employment relationship with starting and ending dates
-most important posts and full-time positions with starting and ending dates
-scientific expert positions
-most important scientific positions of trust and administration with starting and ending dates
-most important foreign visits
-most important scientific acknowledgements and awards
2) Complete list of publications (ten most important ones marked)
3) Research plan (max 4 pages)
5) Description of teaching experience
6) Acquisition of research funds
7) List of previous and present doctoral students
8) Contact details of 2 to 4 persons available for recommendation
9) The total number of citations and h-index of the applicant based on both Web of Science and Google Scholar (Publish or Perish).

Evaluators
The selection procedure will be carried out by an Appointment Committee and the Research Council of the University of Oulu according to the University of Oulu Tenure Track guidelines.

Contact details
In order to receive the information and announcements concerning the official selection procedures to be followed in order to fill this post, applicants must inform the Faculty of their contact details for the whole duration of the selection process: they must specifically provide both their home and work telephone numbers, and their e-mail addresses, and their fax numbers, and their postal addresses.

For further information and enquiries about this post, and about the application and selection procedures, please contact:
Contact persons: Adjunct Prof. Kari Väyrynen (Philosophy), Prof. Petteri Pietikäinen (History of Science and Ideas). Faculty of Humanities, University of Oulu, Finland
mailing address:
Philosophy, P.O.Box 1000, 90014 University of Oulu, Finland
e-mail: kari.vayrynen (at) oulu.fi, petteri.pietikainen (at) oulu.fi
Call for papers: Helsingin Poetiikkakonferenssi 2012

Pyydämme tutkijoilta, opiskelijoilta, kirjailijoilta, kääntäjiltä ja muilta kirjallisuuden alan ammattilaisilta ehdotuksia esitelmiksi vuoden 2012 Helsingin Poetiikkakonferenssiin.

Vuonna 2012 Helsingin Poetiikkakonferenssin teemana on Mörkö: tekstuaaliset, todelliset, kuvitellut, historialliset, psykologiset, poliittiset, filosofiset aaveet, möröt ja peikot. Tänä terrorismin, ympäristökatastrofin, maahanmuuton, äärioikeiston, suvaitsemattomuuden ja salaliittoteorioiden aikana pelot, uhat ja vainoharhat
inkarnoituvat hirviöiksi, joskus todellisiksi ja joskus kuvitelluiksi; uhkaavia mörköjä voivat olla postmoderni taide, syrjäytyvä nuoriso, öljyn loppuminen, sodat, internet ja poliittiset liikehdinnät. Toisaalta hirviöt ovat aina olleet osa kulttuurimme kuvastoa, myös positiivisessa mielessä: kansan- ja populaarikulttuuriin kuuluvat olennaisena osana kauhu, gotiikka, kummitustarinat ja avaruusoliot.

Toivotamme tervetulleiksi niin runoilijoita, tutkijoita, kääntäjiä, kustantajia kuin kirjallisuusaktivistejakin. Esityksissä voi hyödyntää erilaisia lähestymistapoja kirjallisuudentutkimuksen, kulttuuri- ja aatehistorian, sosiologian tai filosofian parista. Esitelmät voivat olla myös taiteellisia esityksiä tai kirjailijoiden ja taiteilijoiden
henkilökohtaisia puheenvuoroja. Meitä kiinnostavat erityisesti länsimaiden ulkopuoliset näkökulmat, kirjailijat, teokset ja kulttuuriset ilmiöt. Esitelmien pituus on 15 minuuttia, jota seuraa kymmenen minuutin keskustelu. Konferenssin kielinä on englanti, suomi ja ruotsi.

Helsingin Poetiikkakonferenssi on kansainvälinen ja poikkitieteellinen, yleisölle avoin konferenssi joka on suunnattu runoilijoille, kirjailijoille ja kirjallisuudentutkijoille sekä
kaikille poetiikan kysymyksistä kiinnostuneille. Seitsemäs vuotuinen konferenssi järjestetään tänä vuonna 25.-26. elokuuta. Poetiikkakonferenssi on osa Runokuuta, kansainvälistä runofestivaalia, jota järjestävät lukuisat suomalaiset kulttuurijärjestöt yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa. Poetiikkakonferenssia järjestää
runoyhdistys Nihil Interit yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton, Annantalon taidekeskuksen ja Kirjallisuudentutkijain seuran kanssa.

Esitelmäehdotusten abstraktit (alle 500 sanaa) lähetetään
järjestäjille osoitteeseen info at poetiikkakonferenssi.fi.

Ehdotusten viimeinen lähetyspäivämäärä on 20.6.2012

Lisätietoja saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info at poetiikkakonferenssi.fi, tai vierailemalla konferenssin sivuilla
osoitteessa http://poetiikkakonferenssi.fi


Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys perustettu

Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys (NFY) perustettiin Helsingissä 27.3.2012. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisten filosofian harjoittamista ja feminististä filosofiaa sekä parantaa nais- ja feministifilosofien asemaa. Näiden tavoitteiden
toteutumiseksi yhdistys seuraa yhteiskunnallista ja tiedepoliittista keskustelua, antaa julkilausumia, luo yhteistyösuhteita, tiedottaa jäsenistöään sekä järjestää seminaareja, tapahtumia ja lukupiirejä.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä naisfilosofit, feministisen filosofian harjoittajat, alan opettajat ja opiskelijat sekä muut sellaiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tavoitteita.
Jäsenyys on maksuton.

Perustajajäsenet: Virpi Lehtinen, Saara Hacklin, Merja Hintsa, Sanna Tirkkonen, Erika Ruonakoski ja Iina Koskinen.

Hallitus 2012: Puheenjohtaja Virpi Lehtinen, varapuheenjohtaja Erika Ruonakoski, sihteerit Iina Koskinen ja Sanna Tirkkonen, taloudenhoitaja Saara Hacklin ja Merja Hintsa.

Lisätietoja: PJ Virpi Lehtinen (virpi.lehtinen at helsinki.fi)

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 25-26.7.2012

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21720 Korpo.

Tema: Varför filosofi?

Är filosofi något svårt och högtravande? Är det en specialiserad vetenskap som enbart ett fåtal utvalda experter på universitetens institutioner kan och borde syssla med? Om vi besvarar dessa frågor jakande blir det svårt att förstå varför filosofin kan vara viktig annat än som en akademisk disciplin. Men är det verkligen så, eller är filosofi någonting vi hela tiden gör och som därför är avgörande för att vi överhuvudtaget skall kunna leva ett gott liv?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2012 skall vi diskutera vad det är vi gör när vi filosoferar. Vi skall fråga om filosofin är reserverad för experter eller om det är något vi alla kan och borde göra. I samband med detta kommer vi också att samtala om vad vårt filosoferande skall leda till – kan filosofin förändra världen och vad i världen kan den i så fall ändra på?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 25.7

kl. 16-18 Inledare: Filosof Kate Larson, Södertörns högskola
Tema:
"Filosofi - ett sätt att leva eller ett sätt att tänka?"

kl. 18-20 Inledare: Filosof Antony Fredriksson, Åbo Akademi
Tema:
"Kan filosofin vara ett botemedel mot cynism?"

kl. 20-> samtalen fortsätter under fria former

Torsdagen den 26.7

kl. 12-14 Inledare: Filosof Camilla Kronqvist, Åbo Akademi
Tema: "Kan kärleken till vishet lära oss något om kärlek?"

kl. 14-16 Inledare: Filosof Hannes Nykänen, Helsingfors universitet & Åbo Akademi
Tema: "Filosofi och tänkandets svårighet."

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Filosofidagarnas föredragshållare

Kate Larson är född i Stockholm och bosatt på Öland. Författare, filosof och högskolelektor (Södertörns Högskola). 2009 disputerade hon i teoretisk filosofi med en avhandling om Iris Murdochs kärleksbegrepp. Hennes senaste skönlitterära verk är novellsamlingen Trängsel (2010).

Antony Fredriksson är bosatt i Åbo. Han är filosofie licenciat och verksam som doktorand i filosofi vid Åbo Akademi. Han arbetar på en doktorsavhandling med titeln "The Paradox of the Documentary - Realism as a Moral Concept".

Camilla Kronqvist är bosatt i Åbo. Hon är verksam som universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi där hon håller kurser bland annat i moralfilosofi, vetenskapsteori och feministisk filosofi. 2008 disputerade hon i filosofi vid ÅA med avhandlingen "What We Talk About When We Talk About Love".

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och verksam som forskare i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänens forskning fokuserar på moralfilosofiska frågor och han har inom ämnet bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2008) och Samvetet och det dolda - om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). 2002 disputerade han vid ÅA med avhandlingen "The "I", the "you" and the soul: an ethics of conscience".

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Hotell-, restaurang- och gästhamntelefon 0400 599 319. Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: 02-46 31 700, Postadress: Korpoström 21710 Korpo.
www.skargardscentret.fi

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel.  +358 50 5147297
E-mail FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Förfrågningar riktas till Jonas Ahlskog fbf (a) kaapeli.fi
(tel. 050 5147297)

Introduction to Conceptual History Summer School in Helsinki

DATES: August 7 to 23, 2012
CREDITS: 6-10 ECTS

COORDINATORS:
Sami Syrjämäki, sami.syrjamaki(at)uta.fi and Jani Marjanen, jani.marjanen(at)helsinki.fi


The presumption that concepts, arguments and ideas are timeless has been replaced in recent decades by an awareness of their unavoidable historicity and temporality. Based on methods proposed by such scholars as Reinhart Koselleck, Quentin Skinner, John Pocock, and Michel Foucault, which focus on the use of language in a historical context, conceptual history serves as an innovative and rigorous approach to the analysis of key social and political concepts, arguments and ideas. The goal of conceptual history is to illuminate the concepts and ideas that are central to the operation of political and social life through the study of their migration, reception, translation, and diffusion through time and space. Conceptual analysis involves looking at larger semantic, discursive, ideological and rhetorical settings in which concepts are given meaning. Doing conceptual history, therefore, demands familiarity with a variety of linguistically oriented approaches to discourse and ideology, as well as to rhetoric.


In the summer of 2012, Concepta, International Research School in Conceptual History and Political Thought, and its partner institutions will organise the seventh Introduction to Conceptual History course. An international team of distinguished scholars and visiting lecturers will help participants critically examine the chief concepts in the humanities and social sciences from new perspectives. The course has two main objectives. First, it introduces students to the fundamental aspects of the theory and methodology of conceptual history, which they can then use as tools in their own research. Second, it explores contemporary trends in conceptual history through case studies.


The course includes a series of lectures, a seminar and workshops. It is designed for Finnish and international PhD and advanced Master's degree students from various academic fields. Interest in the humanities and/or political thought is an asset.


The successful completion of Introduction to Conceptual History will require attending the lectures, seminar and workshops as well as the completion of a written assignment. To receive the six ECTS credits, students must actively participate in the course and write a 10-15 page essay. Students who wish to receive 10 ECTS credits must submit a 20-25 page essay in addition to active participation. Students should submit all essays to the organisers approximately one month after the conclusion of course. Participants are encouraged to contact the organisers concerning workshop presentations of their own work in progress in conceptual history and related fields.


More information on applying, accomodation, fees etc. at the Helsinki Summer School pages: http://www.helsinkisummerschool.fi/home/index


Programme

HSS/Concepta: Introduction to Conceptual History

Tuesday 8/7: Receptions

Wednesday 8/8
10:00 Opening remarks by Martin J. Burke, Jan Ifversen and Henrik Stenius
10:30-noon Martin J. Burke: The History of Concepts Movement Today
1:00-4:00 Jan Ifversen: Introduction to Conceptual History I

Thursday 8/9
10:00-noon Jan Ifversen: Introduction to Conceptual History II
1:00-4:00 Martin J. Burke: The History of Concepts and Intellectual History

Friday 8/10
10:00-noon Martin J. Burke: The History of Concepts and the Cambridge School
1:00-4:00 Jan Ifversen: Doing Conceptual History in the Past and Present

Monday 8/13
10:00-noon Jan Ifversen: Good Neighbors: Historical Semantics and Discourse Analysis
1:00-4:00 Martin J. Burke: Histories of Concepts and Histories of Ideologies

Tuesday 8/14
10:00-noon Jani Marjanen: Conceptual History in the Nordic Countries
1:00-4:00 Kari Palonen: Rhetorical Perspective on Conceptual History

Wednesday 8/15
10:00-noon Niklas Olsen: History in the Plural: A Study of Reinhart Koselleck
1:00-4:00 Work-in-progress I (chaired by Niklas Olsen)

Thursday 8/16
10:00-noon Niklas Olsen: The Origins of Neo-Liberalism
1:00-4:00 Alumni Lecture, Matti La Mela: Defining a problem: the Nordic concept of Allemansrätten

Friday 8/17
10:00-noon Work-in-progress II (chaired by Jani Marjanen)
1:00-4:00 Sami Syrjämäki: Conceptual Change and Family Resemblance

Monday 8/20
10:00 - noon Benjamin Schmidt & Sinai Rusinek : A Digital  History of Concepts (ADHoC) I : Projects and possibilities
12:00 - 15:00 Benjamin Schmidt : ADHoC II : Hands on Practice
15:00 - 16:00  Sinai Rusinek : ADHoC III : Problems and Encounters

Tuesday 8/21
10:00-noon Margrit Pernau: Taking Conceptual History Beyond National and Linguistic Borders
13:00-16:00 Claudia Wiesner: Conceptual History and European Integration

Wednesday 8/22
10:00-noon João Feres Júnior: The History of Asymmetrical Counterconcepts: the Case of Latin America
1:00-4:00 Pasi Ihalainen: Prospects for Parliamentary Government in an Era of a Global Revolution, 1917-19: Britain and Germany, Sweden and Finland

Thursday 8/23
10:00 -17:00 The 15th International Conference on Conceptual History opening day (the programme will be published at http://www.hpscg.org/node/2089).

The participants of the Introduction Course may follow the World Conference (23.-25.8.) for free.

 


Organisers:

Concepta, International Research School in Conceptual History and Political Thought

Centre for Nordic Studies (CENS) at the Renvall Institute, University of Helsinki

POLITU, Finnish Political Science Doctoral School

Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change, University of Jyväskylä


Please direct any questions concerning the content of this course to the Coordinators, Mr. Sami Syrjämäki, sami.syrjamaki(at)uta.fi or Mr. Jani Marjanen, jani.marjanen at helsinki.fi.  Any questions concerning the general arrangements (accommodation, scholarship, etc.) should be addressed to the Summer School's office at summer-school at helsinki.fi.

 


D E G R O W T H – S E M I N A A R I
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, sali 309
tiistaina 29. 5. 2012, n. klo 18.oo alkaen (Karl Marx-seuran vuosikokouksen jälkeen.)

Keskustelu degrowthista – joka voitaisiin ehkä suomentaa ”kohtuutaloudeksi”; aiemmin puhuttiin nollakasvusta – on viime aikoina voimistunut ympäristö- ja energiaongelmien jatkuvasti kärjistyessä.

Puhujina Otto Bruun  sekä pari kommenttipuheenvuoron esittäjää. Seminaarin puhujista Otto Bruun on tunnettu ympäristöaktivisti ja tutkija Turun yliopistossa ja mm. yksi Immateriaalitalous – kapitalismin uusin muoto-teoksen (2009) kirjoittajista. Bruun arvioi esitelmässään niitä tapoja, joilla vihreäksi kapitalismiksi kuvatut pääoman kasautumisen tavat yrittävät ylittää ja sisäistää ekologisen kriisin ulottuvuuksia. Samalla synnytetään uusia pääoman kasautumisen
mahdollisuuksia ja alueita. Näitä ovat ekosysteemipalvelut, geneettisen kasvimateriaalin patentointi ja muokkaaminen sekä korostuneet tuotantovaatimukset viljelyskelpoiselle maalle mitattavan rahallisen ja "resurssitehokkaan" hyödyn tuottamiseksi kaikkialla maailmassa (biopolttoaineiden, ruoantuotannon ja suojeluvyöhykkeiden yhdistämiseksi). Finansialisiaatio ja läpihyödykkeistyminen ovat
muuttumassa perustavaksi tavaksi suhtautua esimerkiksi veteen, maahan ja metsään. Sama koskee yleensä ekosysteemipalveluita, joita on alettu yhä aktiivisemmin tuottaa. Esityksessä tarkastellaan, minkälaisia vaatimuksia tai polkuja marxilaiselle tutkimukselle ja kapitalismianalyysille ”vihreän kapitalismin” aikakausi asettaa.

Seminaari on avoin kaikille.
Miten yhdessä improvisoidut esitykset ovat mahdollisia?
Tiistaina 29.5. kello 13-16, Helsingin Yliopiston päärakennus, Auditorio XIV.

Tieteenfilosofi Mark Risjord Emory Universitystä puhuu tiistaina 29.5. Helsingin yliopistolla aiheesta "Improvised joint performance". Hänen esitelmänsä jälkeen humanististen alojen tutkijoista koostuva paneeli keskustelee aiheesta omien alojensa näkökulmista. Paneeliin kuuluvat folkloristiikan dosentti ja yliopistonlehtori Pertti Anttonen, tutkija Marja Etelämäki suomen kielen oppiaineesta sekä musiikkitieteilijä ja muusikko Heli Reimann. Puheenjohtajana toimii professori Petri Ylikoski.

Tilaisuus aloittaa sarjan keskusteluja, joiden tavoitteena on luoda siltoja humanistisen tutkimuksen kannalta relevanttien tieteenfilosofisten keskustelujen ja eri humanististen alojen omien teoreettisten keskustelujen välille.

Professori Risjord on Helsingissä Yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikön vieraana. Hän tiivistää esitelmänsä aiheen seuraavasti:

"This essay starts from a critique of the literature on joint action, arguing that all of the contemporary views share assumptions that make improvised joint performance impossible. The essay then argues for a different way of conceptualizing intentions-in-action that permits such intentions to be joint, not individual. The central example concerns jazz performance."

Tilaisuus on englanninkielinen ja kaikille avoin. Ilmoittautumisia pyydetään osoitteeseen inkeri.koskinen at helsinki.fi.

- - -

How is improvised joint performance possible?
Tuesday 29.5. at 13-16, University main building, Unioninkatu 34 (Senate Square side), Auditorium XIV.

Professor Mark Risjord, a philosopher of science from Emory University, is giving a lecture on "Improvised joint performance" on Tuesday 29.5. at 13.00. His talk is followed by a panel discussion, with researchers from different humanistic disciplines commenting on the subject. The panelists are Adjunct Professor and University Lecturer in Folklore Studies Pertti Anttonen; Researcher, Finnish Language, Marja Etelämäki; and Musicologist and Musician Heli Reimann. Professor Petri Ylikoski will chair the discussion. This will be the first in a series of interdisciplinary events that gather together researchers from the Faculty of Arts, and philosophers of science interested in the humanities.

Professor Risjord is visiting Helsinki as a guest of the Finnish Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences. He summarizes the main thesis of his talk as follows: "This essay starts from a critique of the literature on joint action, arguing that all of the contemporary views share assumptions that make improvised joint performance impossible. The essay then argues for a different way of conceptualizing intentions-in-action that permits such intentions to be joint, not individual. The central example concerns jazz performance."

The event is open to everyone. Please notify your intention to participate by sending an email to inkeri.koskinen at helsinki.fi.

Vuoden ensimmäinen Paatos on verkossa:
http://www.uta.fi/jarjestot/aatos/paatos/index.html

Filosofinen kulttuurilehti Paatos on verkkojulkaisu, jonka toimituskunta koostuu Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoista.
Uusimman numeron teemana on TIETEIDEN RAJAT JA RAJATTOMUUDET, jonka alla käsitellään mm. moderniteetin maskuliinisuutta, korkeakouluoppimisen "korkeutta" sekä haastatellaan slovenialaista filosofia Eva Bahovecia.

Sivuilta on luettavissa myös edelliset numerot, käy tutustumassa!

Paatoksen toimituskunnan ja kirjoittajien puolesta,
Elina Halttunen-Riikonen

P.S. Kiinnostuitko kirjoittamaan Paatokseen? Lähetä tekstisi/arviosi/juttuideasi osoitteeseen elina.halttunen(at)uta.
fi.


Vallaton yhteiskunta - seminaari anarkismista
PE 18.5.2012 10.15 - 17.00
Tampereen Yliopisto, Pinni B -rakennus, sali 1097

Seminaari tuo yhteen anarkismin tutkijoita, toimijoita ja aiheesta kiinnostuneita.
Anarkismi on yksi kuuluisimmista poliittisista filosofioista. Paradoksaalisesti se on samaan aikaan myös yksi heikoimmin tunnetuista.

Anarkistinen ajattelu ja toiminta elää kuitenkin edelleen, puolitoista vuosisataa liikkeen syntymän jälkeen. Sen vaikutuksia on voinut nähdä etenkin vastakulttuureissa ja yhteiskunnallisissa liikkeissä, tuoreena esimerkkinä indignados- ja occupy-liikkeet.

Anarkistinen toiminta, keskustelu ja pohdinta on Suomessakin mennyt
eteenpäin viime vuosina. Tämän kehityksen innoittamana järjestetään Tampereella seminaari, joka tuo yhteen anarkismin tutkijoita ja toimijoita sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita.

Ohjelma:

10.15-11.00
Aki Lemmetyinen: Ei kannata tapella pelkistä hypoteeseista: anarkistinen
syntesismi
11.00-11.45
Mari Väänänen: Anarkistinen feminismi - voiko siitä puhua ääneen?

11.45-12.45
Lounastauko

12.45-13.30
Antti Salminen: Ei-minkään kumous. Juutalais-saksalainen anarkismi 1900-luvun alussa
13.30-14.15
Tere Vadén: Primitivismi ja post-anarkismi: se on mahdollista14.15-14.45
Kahvitauko

14.45-15.30
Mari Kuukkanen: Anarkismin politiikat
15.30-16.15
Olli Tammilehto: Anarkismin arkipäiväisyys
16.15-17.00
Loppukeskustelu
***

Lisätietoja:
Antti Salminen, antti.e.salminen at uta.fi
Kehotietoisuus - Monitieteinen seminaari
Tampereen yliopisto, Pinni B3116
Perjantaina 18.5.2012

Seminaarissa tutkitaan sitä, miten kehotietoisuuden teema suhtautuu psykologian,
filosofian, psykiatrian, psykoanalyysin, ja kasvatustieteen tutkimukseen. Puhujat esittävät kuinka kehotietoisuutta tarkastellaan erityisesti tietoisuustaitojen
tutkimuksessa. Kehotietoisuuden teemaa sovitetaan myös perinteisemmän psykologian ja fenomenologian kehyksiin.

11.00 Avaussanat:
Timo Klemola (Filosofian yksikkö) ja Antti Saari (Kasvatustieteiden yksikkö)

11.15 Ilmari Kortelainen (filosofia, Tampereen yliopisto): Lyhyt johdanto: Kehotietoisuuden tarkkailu filosofisena harjoituksena

11.45 Raimo Lappalainen (professori, psykologia, Jyväskylän yliopisto): Tietoisuustaidot hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmasta

12.30 Lounas (maksettu puhujille) yliopiston kabinetissa

13.45 Tapio Malinen (psykologia, psykoterapia, Helsingin psykoterapiainstituutti):
Buddhalainen psykologia ja tietoisuustaito

14. 30 Joona Taipale (filosofia, Helsingin yliopisto): Kehollinen itsetietoisuus ja sen vääristymät: Fenomenologinen näkökulma

15.15 Kahvit (tarjoillaan seminaarihuoneen eteen)

15.30 Antti Saari ja Jani Pulkki (kasvatustiede, Tampereen yliopisto): Kontemplatiivinen pedagogiikka

16.15 Loppukeskustelu

17.15 Illallinen (maksettu puhujille) Ravinteli Berthassa (Rautatienkatu 14)
http://www.bertha.fi

Järjestäjät:
Monitieteinen työryhmä ”Kehotietoisuus, itsekasvatus ja vuorovaikutus” ja Tampereen
yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö ja filosofian yksikkö:
Antti Saari KT, Tampereen yliopisto, kasvatustieteet
Timo Klemola FT, Tampereen yliopisto, filosofi mindfulness -kouluttaja
Ilmari Kortelainen FM, Tampereen yliopisto, filosofia
Jani Pulkki KM, Tampereen yliopisto, kasvatustieteet
Sanna Rikala YTM, Tampereen yliopisto, sukupuolentutkimus
Mikko Väänänen FM, Jyväskylän yliopisto, filosofia
Tiedustelut: ilmari.kortelainen at uta.fi tai antti.w.saari at uta.fi
TUTKIJALIITON 31. KESÄKOULU 31.8–2.9
ARVO, ARVOTTAMINEN, ARVOKKUUS

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 31.8. sunnuntaihin 2.9.

* * *

Humen giljotiinina tunnettu periaate sanoo: Olemisesta ei voi johtaa pitämistä eli tosiasioista ei voi päätellä arvoja. — Mutta onko tosiaan näin? — Entä ekologiset arvot? — Eikö niitä ole viime vuosikymmeninä johdettu ja päätelty nimenomaan tieteellisistä
tosiasioista?

Humen giljotiinin kannattajien – ns. kovisten – tyypillinen vastaväite ns. pehmoille kuuluukin: Tosiasiasta voi johtaa arvon, jos on omaksuttu piilevä arvo­premissi. Tätä voisi ehkä kutsua Humen giljotiinin suhteellisuusteoriaksi. Siinä kumoutuu giljotiinin
tulkinnoissa tiuhaan esiintyvä joko/tai väite. — Mutta mitä ja millaisia ovat ja voivat olla nämä ”piilevät arvopremissit”? — Niitä luonnehditaan ”yleisesti hyväksytyiksi”. — Mikä taas viittaa sen tapaisiin asioihin kuin kulttuuri, elämäntapa ja elämänmuoto sekä yhteisöllisyys. — Miten arvo, arvottaminen ja arvokkuus ilmenevät näissä?

Kun niin julkisuudessa kuin arkipuheessa korostetaan tosiasioita – arvojen kustannuksella – niin on tapana vetää esiin talous ja raha tosiasioina, joiden mukaan ”on pakko” toimia. — Mutta raha on itsessään arvoa. Eikä yksikään taloudellinen laskelma ole täydellinen. Aina on joitain seikkoja, jota on pidetty mitättöminä ja
yksinkertaisesti unohdettu laskelmista. Valtion budjetit, kuntabudjetit, Valtio­varainministeriön laskelmat, kaikki nämä perustuvat tavalla tai toisella puutteellisiin ja vähintään sitä kautta arvosidonnaisiin laskelmiin.

Entä miten on arvojen mittaamisen kanssa? Tosiasia on, että mille hyvänsä asialle voi tehdä mittarin. Tämän tietävät mielipidemittausten yms. kyselyjen tekijätkin. — Tosiasia on kuitenkin myös, ettei arvojen ja arvottamisten mittareilla – joilla siis muunnetaan arvoja ja arvottamisia mittaluvuiksi – voi olla nollakohtaa. Näin siksi ettei
voi olla ihmistä – eipä edes eläintä – jolla olisi arvoja ja arvottamisia nolla. Elämä ja elossa pysyminen edellyttävät arvoja, arvottamisia ja niihin perustuvia suuntautumisia ja valintoja. Elämä ja arvot edellyttävät siis toisiaan.

Entä arvokkuus? — Vastaavasti kuin ”karisma” se on jotain, joka huomattavan yksituumaisesti tunnistetaan sellaiseksi, joka kuuluu joidenkuiden tunnuspiirteisiin. Se on jotain, joka eri aikoina ja eri kulttuureissa yhtälailla yksituumaisesti liitetään joihinkin tiettyihin tapoihin olla ja elää. Vaikutusvalta kytkeytyy tähän. Mutta miten?

* * *

Alustukset:

Turo-Kimmo Lehtonen: Vakuuttamisen arvo

Tuomas Nevanlinna: Marxin arvoteoria

Eero Ojanen: Ihminen arvona ja tosiasiana

Sara Heinämaa: Normaalisuuden käsitteestä Husserlilla

Kirsti Määttänen: Kulttuuriset piiloarvot ja kokemuksellisen arvon käsite

Susanna Lindberg: Ihmisen arvokkuuden mitat

Paul Tiensuu: Normit ja etiikka. Ganguilhem. yksilö–ympäristö -suhteen kannalta

Heikki Patomäki: Moraali ja talous

Kai Sadinmaa: Ihminen Jumalan kuvana – arvokkuus kristillisessä
ihmiskäsityksessä

Silja Rantanen: Apulaisitta maalattu madonna. Luomisen ja suorituksen
arvo kuvataiteessa

Mika Ojakangas: Omatunto ja normatiivisuuden kokemus

Markku Koivusalo: Itsen arvokkuudesta oman arvon maksimointiin

Hannu Nieminen: Lehdistön moniarvoisuus ja sen historia länsimaisessa
ajattelussa


Kesäkoulun suunnittelijoina ja puheenjohtajina toimivat Kirsti
Määttänen ja Tuomas Nevanlinna.

* * *

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Lisätiedot Tutkijaliitosta sähköpostitse tutkijaliitto at helsinki.fi tai
puhelimitse (09)-633239 tai 045-3590818. Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 21. kesäkuuta mennessä sähköpostilla tai puhelimella.
Osallistumis­maksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.


TERVETULOA KESKUSTELEMAAN!

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry

ABOAGORA - BETWEEN ARTS AND SCIENCES
Turku, 14. - 16. August 2012

Aboagora is an event that promotes dialogue between the arts, humanities and sciences, and aims at challenging and breaking boundaries between arts and the scholarly world. The programme consists of workshops, keynote lectures and concerts. Aboagora is a joint effort by the Turku Music Festival, the Department of Cultural History at the University of Turku and the Donner Institute, Åbo Akademi University.

“The Power of the Sacred and the Secular”

The theme for 2012 focuses on a process that is fundamental to Western culture, that of separation between sacral and secular culture. This opens a fruitful perspective on the dialogue between the arts and the academia, since the concept of the secular is vigorously debated in both fields. In 2012 Aboagora seeks to turn critical attention to such questions as the role of religion in contemporary society, the return of mysticism and spirituality to public discussion and the so-called post-secular. In special focus are the issues of power and religion in relation to questions of gender and sexuality, sacred and secular love, Medieval inquisition, cinema and architectural space, cognitive science and quantum physics.

Keynote speakers include Gianni Vattimo (Philosophy, Italy), Miri Rubin (History, UK), Marion Bowman (Religious Studies, UK) and Juhani Pallasmaa (Architecture, Finland)

Among the workshop members are Kari Enqvist (Physics), Ilkka Pyysiäinen (Religious Studies), Sabrina Maniscalco (Physics), Andrew Yip (Sociology), Salla Tuori (Gender Studies), Elina Pirjatanniemi (Human Rights), Peter Nynäs (Religious Studies), Benjamin Zeller (Religious Studies), Terhi Utriainen (Religion Studies), Erik Steinskog (Music Studies), Tom Linkinen (Cultural History), Reima Välimäki (Cultural History) and Pekka Tolonen (Religion Studies).

For full programme and online registration please visit www.aboagora.fi.

The registration fee for the symposium is 30 € (for students 20 €). It includes participation for all keynote lectures, admission to all workshops, three lunches at Hus Lindman and coffee/tea with small snacks during coffee breaks. Registration closes on 15. June.

WELCOME!

Contact:
Coordinator Asko Nivala
Cultural History, University of Turku
asko.nivala(at)utu.fi
phone +358 (0)2 333 6294
AESTHETICS OF POPULAR CULTURE

29. November – 1. December, 2012, Academy of Fine Arts and Design Bratislava, Slovakia

We encourage scholars with genuine interest in philosophy of art and popular culture to send a max. 250 word abstract for reviewing no later than July 31, 2012. All schools of philosophy and aesthetic theory (pragmatism, hermeneutics, semiotics, phenomenology, analytic aesthetics, cultural studies, etc.) are accepted.

As keynote speakers we are glad to have two distinguished scholars of contemporary aesthetics, Ted Cohen (University of Chicago) and Jos de Mul (Erasmus University Rotterdam) – both influential across the borders of philosophical schools!

The site will be the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia (www.vsvu.sk), and the conference is organized in cooperation with Aalto University, Finland (www.aalto.fi).

List of possible topics (which should not be seen as restrictive, but more as an invitation):
– avant-garde popular culture
– art from the point of view of popular culture studies
– aesthetic properties and concepts of popular culture
– popular culture, aesthetic education and art schools
– official popular culture (nazism, socialism, etc.)
– popular culture in post-communist countries
– the relation of aesthetics and cultural studies
– popular culture as a shared outsider (Americanization)
– European aesthetics of popular culture
– kitsch, trash, camp

Please send your abstracts to: popularculture(a)vsvu.sk The conference language is English.

For any further questions, do not hesitate to contact the organizers:
Mr. Jozef Kovalcik (kovalcik(a)vsvu.sk) & Mr. Max Ryynänen (max.ryynanen(a)aalto.fi)

Website (which will be updated): www.vsvu.sk/popularculture

Oletko löytänyt elämän, joka on sinua varten, vai haetko vielä omaa suuntaasi? Kaipaatko lisää työkaluja saavuttaaksesi elämällesi asettamasi päämäärät? Jos haluat kartuttaa elämäntaidon työkalupakkiasi, osallistu Filosofian Akatemian ja Kriittisen korkeakoulun lennokkaaseen LEINO – Kesäseminaariin kesäkuun alussa!

 

Filosofian Akatemia järjestää yhteistyössä Kriittisen korkeakoulun kanssa kesällä 2012:

LEINO-kesäseminaari

2.6.2012 klo 12-18 Helsingissä

 

LEINO-kesäseminaarin tämänvuotinen teema on "Elämäntaito". Seminaari on lennokas, innostava ja aurinkoinen kesätilaisuus, jossa saat uusia ajatuksia ja työkaluja omannäköisesi elämän rakentamiseen. Elämyksellisessä seminaarissa käsitellään monipuolisesti hyvinvointiin ja oman elämän haltuunottoon liittyviä kysymyksiä.

 

Seminaari on ratkaisukeskeinen. Se koostuu tiiviistä luentojaksoista ja osallistavista työpajaosuuksista. Luennoilta saat uusinta tietoa psykologisen aja filosofisen tutkimuksen eturintamalta. Työpajaosiot puolestaan jalkauttavat elämääsi konkreettisia työkaluja, joiden avulla löydät uraauurtavia näkökulmia oman elämäsi keskuskysymyksiin.

 

Seminaarin kouluttajina toimivat Filosofian Akatemian tutkijat ja kouluttajat, VTM Frank Martela, VTM Karoliina Jarenko ja FT Lauri Järvilehto.

 

Seminaarista sanottua:

"Kiitos upeasta seminaarista! Tästä sai paljon hyviä eväitä tulevaisuutta

varten."

"Ylitti odotukseni."

"Lämmin ilmapiiri, sympaattiset esiintyjät."

"Todella selkeä, inspiroiva ajatuksia herättävä seminaari."

"Syvällistä tietoa hyvin käytännönläheisesti."

"Innostava ja motivoiva työkalupakki."

 

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

-Mitä elämäntaito oikeastaan on?

-Miten löydät kutsumuksesi?

-Miten kamppaat lannistavan ajatuksen?

-Miten valjastat luonteenvahvuutesi palvelemaan päämääriäsi?

-Miten opit asennoitumaan oikein omaan elämääsi?

-Mihin suuntaat elämäsi?

 

Seminaarin tieteellisenä perustana ovat seuraavat teoriat: Martin Seligmanin hyvinvointiteoria, Charles Sanders Peircen pragmaattinen toiminnanteoria, William Jamesin pragmaattinen psykologia, C.I. Lewisin tietoteoria, Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoria, Martin Seligmanin positiivinen psykologia, George Millerin työmuistitutkimukset, Timo Järvilehdon systeeminen psykologia, Esa Saarisen ja Raimo P. Hämäläisen systeemiälyteoria, viimeaikaiset neurotieteen muistamista ja tarkkaavaisuutta koskevat tutkimustulokset sekä Filosofian Akatemian harjoittama hyvinvointia ja ajattelua koskeva akateeminen tutkimus.

 

Ilmoittaudu 31.5.2012 mennessä osoitteeseen

Seminaarin hinta on €40,-

 

Lisätietoja:

info at kriittinenkorkeakoulu.fi

www.kriittinenkorkeakoulu.fi

www.filosofianakatemia.fi


*** Filosoficafét presenterar GYGES RING ***

En dialog inspirerad av Platons Staten framförd av Mats Holmqvist och Simon Häger. Manus av Marcus Prest och Göran Torrkulla. Efter pjäsen följer öppen diskussion med filosoficaféts publik.

Tid: Söndag 20.5.2012 kl. 17.00-19.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

FBF:s filosoficafé är en levande tradition i Åbo sedan 1997. Syftet med caféet är att erbjuda en diskussionsglad och samhällsintresserad allmänhet ett ställe att möta intressanta föreläsare och personer som deltar i den offentliga debatten. Med dialogen GYGES RING vill vi föra ut filosoficaféts öppna och kritiska diskussion på ett nytt sätt. Vår avsikt är att skapa ett medborgarforum där idéer från det filosofiska tänkandet och scenkonsten korsbefruktar varandra. I GYGES RING samarbetar professionella skådespelare och filosofer för att åskådliggöra filosofiska och samhälleliga frågeställningar genom ett skådespel inför filosoficaféts publik.

FBF förbehåller sig rätten till ändringar i programmet. FBF arrangerar dialogen GYGES RING med stöd från Konstsamfundet.

Förfrågningar riktas till arrangören:

--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Two Lectures on Linguistic and Social Philosophy by Professor John R. Searle

John R. Searle, Willis S. and Marion Slusser Professor of the Philosophy of Mind and Language, University of California, Berkeley, will present two public lectures in Finland in May 2012:

How To Derive ´Ought´ from ´Is´? on Monday, May 21st, at 10 A.M. and

Language and Social Ontology on Tuesday, May 22nd, at 10 A.M.

at the Small Hall of the Main Building of the University of Helsinki (= Pieni juhlasali,
Fabianinkatu 33, 4th floor).

On Monday and Tuesday starting at 1.30 P.M., there will also be a small seminar on professor Searle´s linguistic and social philosophy, with papers presented by members of the Searle reading circle, to be then commented by professor Searle.

Professor Searle´s visit to Finland is made possible by the grant awarded by the Finnish Cultural Foundation, and his lecture on Tuesday morning will be the 15th Yrjö Reenpää lecture. Professor Searle´s morning lectures are open to public, as are the afternoon seminar sessions. No entrance fee. Welcome!

http://philosophy.berkeley.edu/people/detail/18

More information may be obtained from:

Raimo Siltala
Professor in Jurisprudence,
University of Turku
& Adjunct Professor (Privatdozent) in Jurisprudence,
University of Helsinki
raimo.siltala at utu.fi,
raimo.siltala at helsinki.fi

*** Filosoficafé 6.5 - "Ockupera platsen!" - Björn Wallén ***

Tid: Söndag 6.5.2012 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Rektor Björn Wallén, Svenska studiecentralen
Tema: Ockupera Platsen! Om bildning och demokratiutrymme som kritiska verktyg mot megalomanin

Fritt inträde & alla välkomna!

Synopsis

"Ockupera platsen! Om bildning och demokratiutrymme" handlar om visionen om hur en platsbaserad politik kunde se ut, med reflektioner kring husockupationer, kommunreformer och glokalisering. (obs k) Vilken roll har folkbildningen och medborgarrörelserna i att skapa ett ökat demokratiutrymme i ett samhälle där good governance blivit sin egen kontradiktion?

Björn Wallén är rektor för Svenska studiecentralen, folkbildare och facilitator för över 700 seminarier. Idékläckare bakom tankesmedjan Lokus, har skrivit om demokrati och lärande i en nordisk kontext, och även litterära essäer. Bloggare på http://bjornw.sve.fi


Filosoficaféts arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen Kritiikkikahvilat jatkuvat keväällä 2012 Kirjakauppa Arkadiassa (Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki).

Perjantaina 4.5. klo 16-18 (Huom aika!) Janne Porttikivi, Anna Tuomikoski ja Lauri Pekonen alustavat keskustelua juuri suomentamastaan Alain Badioun kirjasta Filosofian puolesta. Kaksi manifestia. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Eetu Viren.

Taustaa:

Filosofian ja totuuden puolesta mielipiteiden periaatteettomutta vastaan; tieteellisen ajattelun puolesta mielen tai merkityksen etsintää vastaan; vallankumouksellisen tapahtuman puolesta kapitalismin ja demokratian vaihtoehdottomuutta vastaan; kohti
universaalia kurottavan taiteen puolesta laiskanpulskeaa kulttuurirelativismia vastaan; rakkauden epävarman ikuisuuden puolesta tympeää perhe-elämää ja idioottimaisia nautintoja vastaan: Alain Badioun manifestit kehottavat jättämään jankutuksen metafysiikan tai filosofian lopusta omaan arvoonsa ja ottamaan vielä yhden askeleen
modernin ajattelun tiellä. Filosofia on taas (edelleen) mahdollista!

Badiou esittää manifesteissaan viiltävän aikalaisanalyysin tarkastelemalla nykyfilosofiaa ja siinä tapahtuneita muutoksia kahdenkymmenen viime vuoden ajalta. Samalla hän valottaa omaa filosofista järjestelmäänsä, jossa tapahtuman käsite solmii uudella tavalla yhteen ikiaikaiset kysymykset olemisesta, subjektista ja totuudesta. Kuinka jotain täysin uutta ja kuitenkin ikuista, oman aikansa ylittävää voi ilmaantua maailmaan? Millaisia ovat tämän tapahtuman vaikutukset, ja kuinka niistä voidaan pitää kiinni maailmassa, joka joko asettuu niitä vastaan tai on niiden edessä välinpitämätön? Kuinka totuus luo subjektinsa ja mitä se tarkoittaa yksilön elämän kannalta? Millaista on elämisen arvoinen elämä?

Alustajat:

Janne Porttikivi on tutkija ja kääntäjä. Hän on kääntänyt ja toimittanut useita kirjoja ranskalaisen nykyfilosofian alueelta, mm. Badioun teoksen Apostoli Paavali. Universalismin perustaja sekä Slavoj Žižekin teoksen Pehmeä vallankumous.

Anna Tuomikoski on filosofian maisteri pääaineenaan estetiikka sekä kääntäjä. Hän on kiinnostunut ranskalaisesta nykyfilosofiasta ja psykoanalyysista.

Lauri Pekonen on filosofian maisteri.

Eetu Viren kirjoittaa muun muassa YTTT- ja Uudet barbaarit-verkkojulkaisuihin sekä toimii Vapaa liikkuvuus -verkostossa.  Hän on yhdessä Jussi Vähämäen kanssa kirjoittanut teoksen Perinnöttömien perinne.


Lisätietoja ja kirjatilaukset Tutkijaliitosta
tutkijaliitto at helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi.  Tilaisuuksiin on
vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

FILOSOFISET VIIKOT 2012 Kirjakauppa Kirjassa 7.-19.5.2012


Maanantaina 7.5.klo 17–19 Kirjakauppa Kirjassa

Spinozan käytännöllinen filosofia

Eetu Viren puhuu suomentamastaan Gilles Deleuzen teoksesta Spinoza. Käytännöllinen filosofia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Markku Koivusalo.


Tiistaina 8.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Husserl ja kriisi

Keskustelemassa dosentti Mirja Hartimo, FM Simo Pulkkinen ja FT Juha Himanka, keskustelun vetäjänä FT Jussi Backman


Keskiviikkona 9.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Hegel – Henki ja elämä

Hegel-tutkijat sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen ja filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg keskustelevat HegelinHengen fenomenologiastasekä Hegelin merkityksestä yleisemminkin.


Perjantaina 11.5. klo 17.15–19 Kirjakauppa Kirjassa

Badioun haaste – filosofia, politiikka, uskonto

Alain Badiou -paneelissa mukana Janne Kurki, Mika Ojakangas sekä Janne Porttikivi. Tilaisuutta luotsaa Kimmo Kallio


Maanantaina 14.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Ulysseksen kääntäjä Leevi Lehto puhuu aiheesta James Joyce – 1900-luvun hegeliläisin kirjailija


Tiistaina 15.5. klo 17–19

Eksistentialistista etiikkaa à la Simone de Beauvoir

Erika Ruonakoski puhuu suomentamastaan Simon de Beauvoirin teoksesta Moniselitteisyyden etiikka. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Merja Hintsa.


Keskiviikkona 16.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Antti Salminen & Jarkko S. Tuusvuori puhuvat Heinrich Heinen kirjasta Romantiikan koulu ja romanttisesta perinteestä laajemmin.Kirjakauppa Kirjassa viikkojen aikana runsaasti uutta ja kiinnostavaa filosofista kirjallisuutta!VAPAA PÄÄSY.

 Kaksi Kriittisen korkeakoulun ja Otavan Opiston kesäkurssia: (Kaupunki-) Filosofiaa kesäillan valossa ja Genius loci, paikan henki kesällä 2012

***
(Kaupunki-) Filosofiaa kesäillan valossa

ti-to 5.-7.6. ja ma-ti 11.-12.6.2012

Miten filosofia tarkastelee kaupunkia? Millaista on hyvä elämä? Miten kauneus tai totuus liittyy hyvään elämään? Miten kaupungissa vaeltava ihminen löytää uusia havaintoja? Miten herättää uusia ajatuksia, näkökulmia ja tuntemuksia jo kauan sitten kirjoitettuja tekstien avulla?

Tule mukaan filosofian kurssille, jonka teemana on kaupunki - erityisesti Helsinki. Kurssilla luetaan ja pohditaan yhdessä filosofisia tekstikatkelmia, tehdään käytännön harjoituksia, sovellutuksia ja kävelyretkiä kaupunkiympäristössä. Osallistuminen ei
edellytä aiempia filosofian opintoja, mutta ne eivät ole haitaksikaan. Tavoitteena on aktiivinen yhteinen osallistuminen keskusteluun valituista teemoista, havaintojen tekeminen ja oivallusten päiväkirjan pitäminen.


Opettajina toimivat FT, dos. Arto Mutanen ja TeT, dos. Pia Houni.

Kurssi järjestetään Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27, Helsinki
(ja sovittuina ajankohtina ulkona). Kurssin järjestävät Kriittinen
korkeakoulu ja Otavan Opisto.

Kurssin aikataulu:

Ti 5.6. klo: 16.30-21.00

Ke 6.6. klo: 16.30-21.00

To 7.6. klo: 16.30-21.00

Ma 11.6. klo: 16.30-21.00

Ti 12.6. klo: 16.30-21.00


Hinta 100 euroa.

Sitovat ilmoittautuminen 25.5. mennessä Otavan Opistolle:

Pauliina Jalonen, etunimi.sukunimi at otavanopisto.fi

Tervetuloa!

***

Genius loci, paikan henki

8.-10.6.2012, Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

Metsäsuomalaisen ympäristön sieluttamisesta modernin ihmisen moniselitteiseen ympäristön ymmärtämiseen. Ympäristömme ymmärtämistä, havainnointia ja hahmottamista tutkitaan teoreettisesti ja käytäntöläheisesti sekä selvitetään kohdealueiden ominaisuuksia elämyksellisesti tallentaen.

Ohjelma

pe 8.6. klo 18-20.15

Tutkitaan ympäristöä nykyisen tietämyksen ja tutkimuksen valossa. Käsitellään ympäristön havainnoinnin tieteenhistoriallisia perusteita: muinaisihmisen animistisesta ympäristön sieluttamisesta teollisen ajan modernin ihmisen ympäristön ymmärtämiseen. Lisäksi tutkitaan ympäristön merkityssisältöä, suhdetta henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen havainnointiin sekä etsitään ympäristön itsenäisiä
ominaispiirteitä - genius locia.


la 9.6. klo 9-16

Osallistujat tekevät henkilökohtaisen arvioinnin joistakin valitun kohdealueen erityispiirteistä, kaikkia viittä aistia hyödyntäen ja vielä "kuudeskin" mukaan lukien. Haetaan kunkin ympäristön vaikutustekijöiden ominaisuuksia, erityispiirteitä ja niiden voimakkuutta. Kohdealueita tutkitaan ?eläytyvästi? paikanpäällä.

su 10.6. klo 9-15

Arvioidaan ja kirjataan kunkin osallistujan rekisteröimä materiaali. Kuvailutapa voi olla hyvin erilaista, riippuen kohteesta. Ominaispiirteiden esittelytapa voi olla kuvallista ja kirjallista sekä viiden aistin havainnoinnin mukaisia tallenteita. Materiaali arvioidaan yhdessä ja se asetetaan esille näyttelyn muodossa.
Materiaali kootaan ja säilytetään myös yhtenäisessä muodossa raportoituna.

Kurssin järjestävät Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opisto.
Hinta 70 euroa.
Opettajana Arkkitehti, tekniikan tohtori Tapani Launis.


Ilmoittautuminen 25.5. mennessä Otavan opistolle:

Pauliina Jalonen, etunimi.sukunimi at otavanopisto.fi

Haluatko oppia käyttelemään kielen kalpaa? Mielitkö kurittavasi kissaa, joka vie kielen sekä höykyttäväsi kurkkua kuristavaa lavakauhun peikkoa? Tarvitsetko jutun juurta, tai kenties vastaansanomattoman argumentin salaisuuden? Jos vastasit kyllä, osallistu syksyllä 2012 järjestettävään Kriittisen korkeakoulun puhujakouluun ja ala koulia itsestäsi sananiekka Churchillin, Ciceron ja Martin Luther King jr.:n malliin.

 

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian ja Otavan Opiston kanssa:

 

Puhujakoulu

Bene Oy:n tiloissa la-su 15.-16.9., 20.-21.10., 24.-25.11. sekä 8.-9.12; lauantaisin klo 10-16, sunnuntaisin klo 12-18.

 

Kriittisen korkeakoulun suosittu kirjoittajakoulu on arvostettu oppikokonaisuus, joka on koulinut monia kirjailijanalkuja ammattiuralle. Kirjoittajakoulusta ovat uransa alkukimmokkeen saaneet muun muassa syksyn 2003 Finlandia-palkintoehdokas Juha Itkonen sekä runoilijat Saila Susiluoto ja Aki Salmela. Syksyllä 2010 aloitti kirjoittajakoulun rinnalla toimintansa myös Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulu.

 

Mikä on puhujakoulu?

 

Puhujakoulu on kahden lukukauden pituinen oppikokonaisuus, joka opastaa osallistujia käytännön harjoituksilla kohti puhetaituruutta. Puhujakoulussa opit pitämään puheita, sanailemaan sukkelasti  sekä pärjäämään väittelytilanteissa. Kurssin käytyäsi sinulla on käytössäsi tiivis joukko erilaisia kaunopuheisuuden kikkoja ja jämerän järkipuheen menetelmiä. Opit tietämään, kuinka niillä selvitään erilaisista niin arkisista kuin juhlavista puhetilanteista.

 

Kenelle puhujakoulu on tarkoitettu?

 

Puhujakoulu on tarkoitettu kaikille huvikseen tai ammatikseen puhuville. Voit osallistua puhujakouluun olit sitten tutkija, opiskelija, asiakaspalvelija tai myyntimies. Puhujakoulu vahvistaa osaamistasi entisestään ja auttaa ratkaisemaan puhumiseen liittyviä ongelmakohtia. Jos haluat hioa puhetaidoistasi timantin, on puhujakoulu suunnattu juuri sinulle.

 

Puhujakoulun sisältö

 

Puhujakoulu järjestetään viikonloppuisin, joten se soveltuu hyvin oman osaamisen laajentamiseen työn ohella. Kuhunkin Puhujakoulun lukukausijaksoon kuuluu neljä 12 tunnin oppijaksoa, jotka suoritetaan kerran kuussa tapahtuvana intensiivikoulutuksena.

 

Puhujakoulun oppijaksoissa käsitellään mm. puheen keksimistä, puheen tyyppejä ja puhetilanteita, argumentaatiota, retoriikkaa ja kaunopuheisuutta, väittelyä ja dialogia, artikulaatiota, äänenkäyttöä, kehonkieltä sekä esiintymisen niksejä ja esiintymisjännitystä. 

 

Syksyn Puhujakoulu keskittyy puhumisen perusteisiin sekä puhujan perustaitojen, kontaktin, sanavalmiuden ja itsevarmuuden kehittämiseen. Syksyn koulutuksesta vastaa VTM Markus Neuvonen sekä joukko vierailevia opettajia.

 

Puhujakoulussa on paljon vuorovaikutteisia harjoitteita, joissa pääset soveltamaan oppimaasi. Saat myös puhujakoulun ohjaajilta henkilökohtaista palautetta, jonka avulla opit kehittämään omia vahvuuksiasi entisestään.

 

Winston Churchillin sanoin: kaikista niistä lahjoista, jotka ihmiselle on suotu, ei yksikään ole puhetaidon vertainen. Osallistu Kriittisen korkeakoulun Puhujakouluun ja ota ensiaskeleet tielläsi kohti mestaripuhetta.

 

Ilmoittautuminen

 

Puhujakoulu aloittaa lukukauden syyskuussa 2012. Syksyn ryhmään voi ilmoittautua 15.6. asti.

 

Johtuen oppikokonaisuuden vuorovaikutuksellisesta luonteesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, Puhujakouluun otetaan vain 12 ensiksi ilmoittautunutta.

 

Puhujakoulun hinta on 460,- ja se sisältää koulutuksen, henkilökohtaisen ohjauksen ja oppimateriaalit.

 

Lisätietoja ja sitova ilmoittautuminen 15.6.2012 mennessä: info at kriittinenkorkeakoulu.fi

 

Puhujakoulu järjestetään yhteistyössä Filosofian Akatemia Oy:n sekä Otavan Opiston kanssa.

 

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.

Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

Otavan Opisto on valtion tukema koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

 

www.kriittinenkorkeakoulu.fi

www.filosofianakatemia.fi

www.otavanopisto.fi


Vierailuluento ja keskustelutilaisuus: Hayden White

Emeritusprofessori HAYDEN WHITEN vierailuluento "History-Literature-Fiction/Fact-Ideology", keskiviikkona 9.5. klo 15–18 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa, Hallituskatu 1, Helsinki

Luennon jälkeen ohjelmassa on suomalaisten tutkijoiden kommenttipuheenvuoroja ja keskustelua. Puheenjohtajana toimii professori Bo Stråth.

Klo 18–19 SKS:n vastaanotto samassa paikassa.

Tilaisuus on yleisölle avoin, ei ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa!

Järjestäjät:
The Research Project Europe 1815–1914
Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS, Helsingin yliopisto
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura


Tietoja Hayden Whitesta  (pdf) (
http://www.helsinki.fi/erere/pdfs/Hayden%20White_bio.pdf )

Tiedustelut:
Kirsi Keravuori / SKS <kirsi.keravuori at finlit.fi> puh. 0201 131 287

Symposium: MIELI, AJALLISUUS JA RUUMIILLISUUS
PSYKOANALYYSIN, PSYKIATRIAN JA FILOSOFIAN RISTEYMÄKOHTIA

Helsingin yliopiston Tutkijakollegium
Fabianinkatu 24, 1. kerros, seminaarihuone 136

Torstai 26.4.2012

Ohjelma:

12:00-12:15     Avaussanat: Sami Pihlstöm ja Joona Taipale

12:15-13:45     Johannes Lehtonen (Itä-Suomen yliopisto):   "Ruumiillisuus ihmismieltä muokkaamassa"

13:45-14:45     Lounas

14:45-15:15     Anssi Peräkylä (Helsingin yliopisto): "Sosiaalisen vuorovaikutuksen psykofysiologiaa. Tarinankerronta  ja autonomisen hermoston reaktiot"

15:15-15:45     Joona Taipale (Helsingin yliopisto): "Olemassaolon tunne ja ruumiinkokemus fenomenologiassa  psykoanalyysissa"

15:45-16:15     Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto): "Ajallisuuden kerrostumia psykoanalyysissa"

16:15-16:45     Kahvitauko

16:45-17:15     Sara Heinämaa (Helsingin yliopisto): "Fenomenologinen  kehollisuuden analyysi"

17:15-17:45     Jussi Backman (Helsingin yliopisto): "Kokemuksen ajallinen   kontekstuaalisuus hermeneuttisessa fenomenologiassa: tulevaisuudellisuus ja (henkilö)historiallisuus"

17:45-18:15     Joel Backström (Helsingin yliopisto): "Ajallisuus ja ruumiillisuus moraalis-eksistentiaalisina käsitteinä"

18:15-18:45     Mirja Hartimo (Helsingin yliopisto): "Objektiivisten tieteiden riittämättömyys"


Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoja: Joona Taipale (joona.taipale at helsinki.fi)

Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen kulttuuritalo Valveella. Kevään viimeiset keskustelutilaisuudet ovat ke 25.4.12 ja 11.5.12  klo 18. Kevään päätöstilaisuus 23.5.12 pidetään Sepän pirtissä Yli-Iissä, se on perinteikäs 300-v. vanha talo, jonka juurilla herännäisyys on syntynyt ja jossa on pidetty monenlaisia puhetilaisuuksia - nyt Sokrates-kahvila; lisäksi tuon talon pirtissä on se uuni, joka toimi Antti Hyryn Uuni-kirjan uunin mallina.

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa.
Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy, poikkeuksena päätöstilaisuus 23.5. 12 on varattu vain aikaisemmin keskusteluissa käyneille vierailun järjestelyjen vuoksi.

Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös
Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Millainen tiedonkäsitys meitä ohjaa?
Seminaari la-su 26.-27.5.2012, klo 10-16

Paikka: Benen koulutustila, Albertinkatu 27 A 6, Helsinki

Lauantaina kysytään, millainen tieto ohjaa Suomea. Teemana ovat yritys- ja työelämässä vallitsevat tiedonkäsitykset ja niiden kritiikki.

Sunnuntain aiheena ovat suomenkielen ilmaisemat mielikuvat ja oppiminen. Keskustelun kohteena on kielen ja tiedonkäsityksen suhde, erityisesti suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin sisältyvät mentaaliset mallit ja niiden merkitys koululaitokselle.

Keskustelua vetää tutkija ja toimittaja Erkki Hiltunen, joka on vuosia perehtynyt ja selvittänyt kielen ja ajattelun rakenteita. Hiltunen on ollut mukana norjalaisen tutkijan ja psykologin Frode J. Strömnesin työryhmässä, jossa on tarkasteltu indoeurooppalaisen ja suomalaisugrilaisen kielitaustan vaikutuksia maailmankuvaan ja ajattelun tapaan. Seminaarissa käsitellään niitä jännitteitä, joitanämä kielitaustat aiheuttavat koulu-, opiskelu- ja työelämässämme.

Hinta: 20 euroa

Järjestäjinä Kriittinen Korkeakoulu ja Otavan Opisto.

Toivomme etukäteisilmoittautumista osoitteeseen:
pauliina.jalonen [at] otavanopisto.fi, 045-873 2828.

***

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info at kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
Filosofiakahvila kokoontuu jälleen torstaina 19.4. klo 18.00-19.30 Kansainvälinen kirjakauppa Arkadiassa (Pohjoinen Hesperiankatu 9).

Teema on avoin ja päätämme siitä yhdessä tilaisuuteen tulleiden kanssa. Tämän kauden teemoja ovat olleet mm. hyöty, demokratia, idiotes ja yksityistyminen, oikeassa oleminen. Keskustelut ovat olleet antoisia ja niitä on vaikea referoida lyhyesti.
Tervetuloa. Pekka Hongisto

Transcending Europe


NB. KEYNOTE ADDRESS OF DENIS GUÉNOUN IS CANCELLED

for health reasons !!!!


conference starts on tursday 12 april at 13.00


A conference organised by the University of Helsinki Network for European Studies project “Rethinking Cultural Diversity in Europe”


Date: 12. - 13. april 2012


Place: University of Helsinki


Today's Europe is a unique transnational whole. It results from a history of colonialization in the name of universal reason, and it could ambition to provide a model of political community for future globalization. Today, however, it is at pains with its universality: it appears too universal to satisfy particularistic passions within, and too singular to match the generality of globalization. This is why Europe needs to deal with the problematics of universality and particularity – already on a fundamental conceptual level.

The aim of the colloquium Transcending Europe is to examine Europe as a philosophical paradox of a situated idea. On the one hand, "Europe" stands for an idea of scientific and humanistic universality, that was most importantly articulated by Edmund Husserl (whose texts on Europe have recently been published into Finnish as Uudistuminen ja ihmisyys and Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia). On the other hand, by definition universality cannot be localized, except when it is understood as a simple project of hegemony, that Europe has given up. The paradoxes of such a situated or a limited universality have recently been adressed in philosophy in particular by Denis Guénoun (Hypothèses sur l'Europe : un essai de philosophie, presently being translated into English) and Rodolphe Gasché (Europe, or the Infinite task. A Study of a Philosophical Concept). They examine Europe as a philosophical concept, idea, or figure, as a kind of a singular universal which is not to be understood as a model, that could be used as a source of identification, but rather as a hypothetical, regulative or a virtual principle that has also ethical and political dimensions. Put in this way, the idea of Europe is not a particular surreptitiously imposing itself as a global universal framework of thought, but a desire of universality that can only be realised as a constant self-transgression and openness towards what is other to it.


The conference Transcending Europe looks for new philosophical articulations of European universality, its way of being supranational without being global and of being ideal without being merely cultural.


The keynote speakers of the conference are Rodolphe Gasché and Denis Guénoun. –


DENIS GUÉNOUN HAS BEEN OBLIGED TO CANCEL HIS CONFERENCE FOR HEALTH REASONS.


conference webpage:

http://blogs.helsinki.fi/culturaldiversity/?page_id=208


Free entrance, no registration.


For further information, contact Susanna Lindberg () or


Tuomas Parsio ()


Program:


thursday 12. april, venue Porthania P III


• 10-12 keynote address Denis Guénoun: Active or passive transcendence?


CANCELLED!!!


•13-14 Sergei Prozorov, What is the Other of Europe


• 14-15 Susanna Lindberg, Uprooted Europe


•15-15.15 coffee


•15.15-16.15 Peter Trawny, Europe and Revolution


•16.15-17.15 Jayne Svenungsson, Christian Europe: Borders and Boundaries of a Mythological Conception

 


friday 13. april, venue University main building (Päärakennus) aud.XIII


• 10-12 keynote address Rodolphe Gasché: Is "Europe" an Idea in the Kantian Sense?


•12-13 lunch


• 13-14 Matthias Flatscher: Different Ways to Europe. Critical Remarks on Habermas and Derrida


• 14-15 Timo Miettinen: Crisis and Utopia


•15-15.15 coffee


15.15-16.15 Mika Ojakangas: European Union: A Polity without Sense


• 16.15 - 17.15 Ari Hirvonen: European Union - "The Nightmare and the Noble Dream".

 


Filosofia.fi verkkoensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Tulkinnallinen relativismi". Artikkelin on kirjoittanut Kalle Puolakka Helsingin yliopistosta.
Filosoficafé 15.4 - "Om kritikeruppdraget" - Michel Ekman

Tid: Söndag 15.4.2012 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Litteraturkritiker och författare Michel Ekman, Helsingfors
Tema: Om kritikeruppdraget

Fritt inträde & alla välkomna!

Synopsis

Michel Ekman kommer att diskutera den personliga läsningens roll som en grundval för litteraturkritiken. Denna personliga läsning står i kontrast till, och ibland även i konflikt med, den offentlighet som kritiken ohjälpligen blir del av genom att den publiceras. Hur förhåller sig den personliga läsningen till denna offentlighet? Vad är relationen mellan att enbart söka bekräftelse och att verkligen försöka närma sig det främmande? Med desa frågor närmar vi oss ett ännu mera grundläggande spörsmål: Vem är det som ger kritikern uppdraget och vad består det i?

Michel Ekman håller enbart en mycket kort inledning om detta tema. Fokus för filosoficafét är på den öppna diskussionen med publiken som följer efter Ekmans inledning.

Michel Ekman är litteraturkritiker vid Hufvudstadsbladet sedan 1986 och vid Svenska Dagbladet sedan 1992. Han är aktuell med boken Utanför tiden (Schildts 2012).
http://www.schildts.fi/forfattare/ekman-michel.html

Filosoficafét ordnas i samband med Åbo Poesidagar 13-15.4. 2012. Poesidagarnas program hittar ni genom följande länk:
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=346001&nodeid=4873


Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Miksi Aristoteles elää vielä 2000-luvulla? Kuinka pieni argumentti voi kaataa jättiläisen? Minkä salaisuuden Cicero, Winston Churchill ja Barack Obama jakavat? Jos haluat oppia mestariargumentoijaksi, osallistu toukokuun lopulla järjestettävälle Kriittisen korkeakoulun ja Filosofian Akatemian filosofisen argumentaation intensiivikurssille.

 

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

 

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI

Kriittisen korkeakoulun tiloissa la 19.5. - su 20.5. klo 11–17

 

Intensiivikurssilla opit argumentoimaan taitavasti ja vainuamaan huonojen argumenttien sudenkuopat. Opit loogisen päättelyn perusteet ja opit ymmärtämään myös logiikan sivuuttavaa argumentointia. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla keskustelet aiheesta kuin aiheesta balettimaisen ketterästi. Kurssilla käsitellään filosofisen argumentaation perusteet ja tutustutaan argumentaation ja retoriikan metodeihin.

 

Kurssin opetuksessa sovelletaan keskustelevaa oppimista sekä tekemällä oppimista ja muita uusimpia didaktisia menetelmiä. Luentojen rinnalla  kuljetamme argumentaatiotyöpajaa, jossa juuri opittu soveltuu käytäntöön.

 

Kurssin kouluttajana toimii FM Severi Hämäri.

 

Kurssilla tavoitteena on:

1. Oppia argumentaation peruskäsitteet

2. Oppia argumentaation ja sen kritiikin teoriaa

3. Oppia argumentaatiometodeja

4. Oppia retorisia taitoja

5. Nostaa itseluottamusta puhumisen ja kirjoittamisen suhteen

 

Kurssin sisältö:

1. Argumentaation ja retoriikan suhde

2. Filosofisen argumentin rakenne

3. Retoriikan teoria ja metodit

4. Vasta-argumentti: argumentin tulkinta ja kritiikki

5. Argumentaatiotyöpaja ja harjoitteet

 

Ilmoittaudu 10.5. mennessä osoitteeseen info@kriittinenkorkeakoulu.fi. Kurssin hinta on €70,-. 

Mukaan mahtuu 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

 

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.

Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

 

Lisätietoja:

www.kriittinenkorkeakoulu.fi

www.filosofianakatemia.fi


Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen kulttuuritalo Valveella.

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.

Seuraava tapaaminen on 11.4.2012.

Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös
Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Uutuussuomennos ja keskustelutilaisuus Kirjakauppa Kirjan Filosofisilla viikoilla ma 7.5.

Tutkijaliitolta on ilmestynyt kirjauutuus Spinozan ajattelusta:
Gilles Deleuze: Spinoza. Käytännöllinen filosofia

Kirjakuvaus:
Kuka on spinozalainen? Toisinaan tietysti se, joka työskentee Spinozan ”parissa”, Spinozan käsitteiden parissa, sillä edellytyksellä, että hän kohtelee Spinozaa tarpeeksi kunnioittaen ja ihaillen. Mutta myös ei-filosofi, joka saa Spinozalta affektin, joukon affekteja, kineettisen vaikutteen, sysäyksen, ja jolle Spinoza merkitsee kohtaamista ja rakkautta. Spinozan ainutlaatuisuus on siinä, että hän, joka on kaikista filosofeista eniten filosofi, opettaa filosofia tulemaan ei-filosofiksi.

Spinoza. Käytännöllinen filosofia koostuu kuudesta tekstistä, joissa piirretään tarkka kuva Spinozasta henkilönä, hänen ajattelunsa keskeisistä käsitteistä ja niiden vastaanotosta sekä vaikutushistoriasta. Kirja käsittelee osuvasti ja samalla yleistajuisesti muun muassa sitä, mikä yhteys on Spinozan ontologialla ja hänen näkemyksillään politiikasta, uskonnosta ja demokratiasta. Se on samanaikaisesti sekä helposti lähestyttävä että terävän analyyttinen ja johdonmukainen esitys, jossa filosofin elämä ja hänen ajattelunsa ovat yhtä.

Sisällys

I    Spinozan elämä

II  Etiikan ja moraalin erosta

III Kirjeet Pahasta
(Kirjeenvaihto Blyenberghin kanssa)

IV ”Etiikan” keskeisten käsitteiden sanasto

V   Spinozan kehitys
(Ymmärryksen parantamista koskevan tutkielman keskeneräisyydestä)

VI Spinoza ja me

Suomentajan jälkisanat: Vapauden tuuli


Suomentanut Eetu Viren. Tutkijaliitto: Paradeigma-sarja. ISBN
978-952-5169-83-6. Nid., 174 s. OVH 28 €.


Keskustelutilaisuus kirjaan liittyen Filosofisilla viikoilla Kirjakauppa Kirjassa (Mannerheimintie 22–24) maanantaina 7.5. klo 17.00-19.00. Gilles Deleuzen Spinoza-tulkinnasta alustaa Eetu Viren.


Lisätiedot tutkijaliitto@helsinki.f,i www.tutkijaliitto.fi tai puh. 09-633239.

Kirjoituskutsu: Teemanumero 1700-luvun kasvatuksesta ja koulutuksesta
(Kasvatus & Aika 1/2013)

1700-luku on Länsi-Euroopan, siis myös Suomen, historiassa yksi modernin aikamme ”taite-vuosisadoista”. Vanhan yhteiskunnan rakenteita ja käytänteitä haastettiin moneltakin suunnalta ja monella tapaa. Tähän liittyi vahvana juonteena myös kasvatus- ja koulukysymysten uudenlainen painottaminen ja tulkinta, jotka haastoivat monessakin näihin liittyviä perinteisiä ideoita ja käytänteitä, jos ei vielä ihan käytännössä, niin ainakin ideologisella tasolla. Tässä suhteessa 1700-luvun tarkastelu on
erittäin antoisa juuri modernin kasvatuksen, koulutuksen ja laajemmin sosialisaation näkökulmasta. Kun nämä liittyvät lähes kaikkiin ihmiselämän osa-alueisiin, voi tätä kautta tarkastella ajan yhteiskuntaelämää muutenkin hyvin laajasti. Yleensäkin näihin
liittyviä kysymyksiä voi lähestyä hyvinkin monista näkökulmista käsin, mikä lisää tämän alueen kysymysten mielenkiintoa ja merkitystä eri aikakausien tulkinnassa. Tätä moninaisuutta pyrimme nostamaan esiin tulevassa teemanumerossamme. Heitämmekin teille haasteen tulla mukaan avaamaan kanssamme 1700-luvun maailmaa ja diskursseja tästä näkökulmasta. Uskomme että saamme yhdessä aikaiseksi uutta luovan ja monipuolisen kokonaisuuden..

Teemanumero julkaistaan Kasvatus & Aika -aikakausjulkaisun
(www.kasvatus-ja-aika.fi) numerossa 1/2013 (katso tarkempi aikataulu
kutsun lopusta). Kasvatus & Aika on arvostettu netissä julkaistava open access -julkaisu, joten siinä julkaistavat kirjoitukset ovat helposti kaikkien ulottuvilla ja leviävät näin hyvinkin laajan lukijapiirin ulottuville. Teemanumero on referee-julkaisu, jossa
kaikki varsinaiset artikkelit käyvät läpi arviointikierroksen. Tutkimusartikkelien lisäksi numerossa julkaistaan katsauksia, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja, joilla on tärkeä merkitys julkaisukokonaisuudelle.

Tutkimusartikkeleita tarjoavien tulisi lähettää meille lyhyt, korkeintaan yhden sivun pituinen, kuvaus artikkelisuunnitelmastaan viimeistään 31.5.2012. Toivomme näitä, kuten muitakin kirjoituksia, eri tieteenalojen tutkijoilta. Tarjottujen artikkelien pohjalta valitsemme jatkoon viidestä kahdeksaan artikkelia. Otamme mielellämme
vastaan myös katsaus-, kirja-arvostelu- ja puheenvuoroehdotuksia. Kaikki muutkin teemanumeroon liittyvät ideat ja kommentit teemanumeron sisällöstä ja muustakin ovat tervetulleita!

Turussa 4.4.2012

Kirsi Vainio-Korhonen, Tuy              Juhani Tähtinen, Tuy
e-mail: kirvai at utu.fi                   e-mail: juhani.tahtinen at utu.fi


Alustava aikataulu:

Artikkelit:
31.5.2012 Artikkelien abstraktien deadline
14.6.2012 Päätökset artikkeleista kirjoittajille
5.11.2012 Artikkelien deadline
17.12.2012 Referee-lausuntojen deadline
14.1.2013 Kirjoittajilta korjatut artikkelit toimittajille

Muut jutut:

24.1.2012 Katsausten ja pikkujuttujen deadline

Teemanumero valmis:
Helmi-maaliskuussa 2013 teemanumero julkaistaan

Terry Eagletonin kirjoittama kirja Miksi Marx oli oikeassa (Like Kustannus) julkistetaan MARX GOES KAPAKKA -tilaisuudessa tiistaina 10.4.

MARX GOES KAPAKKA -keskustelutilaisuus
Aika: Tiistai 10.4. klo 18–20
Paikka: Ravintola Juttutupa,    Säästöpankinranta 6, 00530 Helsinki
Tilaisuuden järjestävät Kalevi Sorsa -säätiö ja Työväen Sivistysliitto.
Vapaa pääsy, tervetuloa!


Marxismi-leninismi laskettiin 1980–90-lukujen taitteessa poliittisena oppina samaan hautaan Neuvostoliiton kanssa. Vapaa markkinatalous ja globaali kapitalismi näyttäytyivät historian voittajina, joille ei politiikan keinoin sopinut asettaa rajoja. Parissakymmenessä vuodessa asetelma on jälleen muuttunut. Uusliberalismi, globalisaatio ja kapitalismi ovat tuottaneet kriisejä, joiden analysointiin on etsitty apuja myös Karl Marxin opeista.

Juttutuvassa tiistaina 10. huhtikuuta klo 18–20 kysytään, mitä annettavaa Marxilla on 2000-luvun talouden, kansainvälisen kapitalismin ja globalisaation ymmärtämiseen. Keskustelun alustaa filosofi Tuomas Nevanlinna, joka on laatinut jälkisanat juuri suomeksi ilmestyneeseen Terry Eagletonin teokseen Miksi Marx oli oikeassa. Professori Risto Alapuro sekä tutkijat Hanna Kuusela ja Jussi Ahokas kommentoivat, puhetta johtaa Mikko Majander.


KIRJAN LISÄTIEDOT

Terry Eagleton: Miksi Marx oli oikeassa
Alkuteos Why Marx Was Right, suomentanut Petri Stenman

Maailman talouden, ympäristön- ja tasa-arvon järistessä on hyvä tutustua perusteltuihin vaihtoehtoihin nykyjärjestelmälle. Terry Eagleton paljastaa uudessa teoksessaan Miksi Marx oli oikeassa väärinkäsityksiä, joita marxismista edelleen levitetään. Teos on selkeä ja helposti lähestyttävä johdanto Marxin ajatteluun niille, jotka eivät hänen tuotantoaan tunne.

http://www.like.fi/kirjat/miksi-marx-oli-oikeassa
Arvostelukappalepyynnöt:

Yhteystiedot:
Nora Varjama
Like Kustannus Oy
Viestintäpäällikkö
Puh. 050 547 6868, 09 199 6355

www.like.fi

 


TUTKIJALIITON 31. KESÄKOULU 31.8.-2.9.2012
ARVO, ARVOTTAMINEN, ARVOKKUUS

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 31.8. sunnuntaihin 2.9.

* * *

Humen giljotiinina tunnettu periaate sanoo: Olemisesta ei voi johtaa pitämistä eli tosiasioista ei voi päätellä arvoja. - Mutta onko tosiaan näin? - Entä ekologiset arvot? - Eikö niitä ole viime vuosikymmeninä johdettu ja päätelty nimenomaan tieteellisistä
tosiasioista?

Humen giljotiinin kannattajien - ns. kovisten - tyypillinen vastaväite ns. pehmoille kuuluukin: Tosiasiasta voi johtaa arvon, jos on omaksuttu piilevä arvo­premissi. Tätä voisi ehkä kutsua Humen giljotiinin suhteellisuusteoriaksi. Siinä kumoutuu giljotiinin
tulkinnoissa tiuhaan esiintyvä joko/tai väite. - Mutta mitä ja millaisia ovat ja voivat olla nämä "piilevät arvopremissit"? - Niitä luonnehditaan "yleisesti hyväksytyiksi". - Mikä taas viittaa sen tapaisiin asioihin kuin kulttuuri, elämäntapa ja elämänmuoto sekä
yhteisöllisyys. - Miten arvo, arvottaminen ja arvokkuus ilmenevät näissä?

Kun niin julkisuudessa kuin arkipuheessa korostetaan tosiasioita - arvojen kustannuksella - niin on tapana vetää esiin talous ja raha tosiasioina, joiden mukaan "on pakko" toimia. - Mutta raha on itsessään arvoa. Eikä yksikään taloudellinen laskelma ole täydellinen. Aina on joitain seikkoja, jota on pidetty mitättöminä ja
yksinkertaisesti unohdettu laskelmista. Valtion budjetit, kuntabudjetit, Valtio­varainministeriön laskelmat, kaikki nämä perustuvat tavalla tai toisella puutteellisiin ja vähintään sitä kautta arvosidonnaisiin laskelmiin.

Entä miten on arvojen mittaamisen kanssa? Tosiasia on, että mille hyvänsä asialle voi tehdä mittarin. Tämän tietävät mielipidemittausten yms. kyselyjen tekijätkin. - Tosiasia on kuitenkin myös, ettei arvojen ja arvottamisten mittareilla - joilla siis muunnetaan arvoja ja arvottamisia mittaluvuiksi - voi olla nollakohtaa. Näin siksi ettei
voi olla ihmistä - eipä edes eläintä - jolla olisi arvoja ja arvottamisia nolla. Elämä ja elossa pysyminen edellyttävät arvoja, arvottamisia ja niihin perustuvia suuntautumisia ja valintoja. Elämä ja arvot edellyttävät siis toisiaan.

Entä arvokkuus? - Vastaavasti kuin "karisma" se on jotain, joka huomattavan yksituumaisesti tunnistetaan sellaiseksi, joka kuuluu joidenkuiden tunnuspiirteisiin. Se on jotain, joka eri aikoina ja eri kulttuureissa yhtä lailla yksituumaisesti liitetään joihinkin tiettyihin tapoihin olla ja elää. Vaikutusvalta kytkeytyy tähän. Mutta miten?

* * *

Luvassa on keskustelualustuksia mm. seuraavista aiheista:
Filosofointi arvokkaana elämäntapana antiikissa
Millaisia ovat kulttuuriset piiloarvot ja miten arvottaminen ilmenee
elämäntavoissa ja elämänmuodoissa?
Miten arvot koetaan?
Marx, raha ja arvolaki
Ihminen arvona ja tosiasiana
Normit etiikassa
Mihin perustuu arvovalta?
Taide, arvot ja arvottaminen
Millaisia ovat enkelit?
Kärsimys arvona kristillisessä perinteessä
Yhteisyys arvona ja arvojen perustana
Totuus tieteen arvona ja itseisarvona
Arvot mielipiteinä ja voluntaristinen subjektikäsitys
Sosiologia moraalitieteenä
Arvottamisen ilmeneminen toiminnassa
Moniarvoisuus median arvona

* * *

Puhujiksi ovat tähän mennessä alustavasti lupautuneet: Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen,Tuomas Nevanlinna, Eero Ojanen, Sara Heinämaa, Kirsti Määttänen, Susanna Lindberg, Paul Tiensuu, Mika Ojakangas, Kai Sadinmaa, Silja Rantanen ja Heikki Patomäki.

Kesäkoulun suunnittelijoina ja puheenjohtajina toimivat Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna. Jos olet kiinnostunut alustamaan, ota yhteyttä Merja Hintsaan:
merja.hintsa at kaapeli.fi
puh. 09 633 239 tai 045 359 0818.

* * *

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Lisätiedot Tutkijaliitosta sähköpostitse tutkijaliitto at helsinki.fi tai
puhelimitse (09) 633 239 tai 045 359 0818. Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 21. kesäkuuta mennessä sähköpostilla tai puhelimella. Osallistumis­maksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.

CALL FOR PAPERS: TALOUS JA ARVO

 

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos järjestää 1.6.2012 klo 10-16 Joensuussa poliittisen talouden seminaarin teemalla ”Talous ja arvo”. Toivomme seminaariin esitelmiä, joissa käsitellään arvonmuodostusta taloudessa, talouden ulkopuolista arvoa, taloudellisen ja muiden arvon logiikoiden ristiriitaa ja mitä tahansa muita arvojen talouksia tai talouksien arvoja koskevia teemoja.

 

Esitelmät voivat käsitellä mitä moninaisimpia asioita. Sopivia asiasanoja ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus, työ, palkitsemattomuus, mittaaminen, ristiriita, talouden rajat, niukkuus, valta, tasa-arvo, kasvu, arvon mittarit sekä arvojen yhteensopivuus ja yhteismitallisuus. Olennaista on talouden kysymysten kriittinen käsittely muuten kuin positiivisen taloustieteen menetelmin.

 

Esitelmien toivotaan olevan luonteeltaan ennemmin provokatorisia, näkökulmiltaan ennakkoluulottomia ja uusia tutkimuskohteita avaavia puheenvuoroja kuin tiukan akateemisia kannanottoja jo pitkälle edenneisiin keskusteluihin. Esitelmän maksimipituus on noin 20 minuuttia.

 

Seminaarin jälkeen Wanha Jokela pubissa järjestetään populaari pyöreän pöydän keskustelu saman aihepiirin tiimoilta. Seminaarin esitelmöitsijöiden toivotaan osallistuvan myös tähän keskusteluun.

 

Pyydämme halukkaita esitelmöitsijöitä lähettämään 5-500 sanan mittaisen abstraktin 30.4. mennessä Teppo Eskeliselle (teppo.eskelinen at aalto.fi) ja Ville-Pekka Sorsalle (ville-pekka.sorsa at helsinki.fi). Lisätietoja saa samoilta henkilöiltä.

 

Mikäli tarpeeksi monilla esitelmän pitäjillä on halua tehdä esitelmänsä pohjalta myös lyhyt artikkelimuotoinen esitys, voidaan esitelmät koota myöhemmin e-kirjaksi.


Objektit ja me; Filosofisia näkökulmia

Suomen akatemian projektin Objects, Modality, and the Propositional Attitudes työpaja

Torstai 12.4.2012
Tampereen yliopisto, ls. Pinni A 3107


Ohjelma:

9:30               Tarkkaavaisuuden suuntautuneisuuden ymmärtäminen ja kieli-maailma -suhde/Antti Keskinen (Tampere)

10:30             Ajattelun objektit ja asennelogiikka/Panu Raatikainen (Helsinki)

11:30             lounastauko

12:30             Referenssin ja deferenssin perusteista/Jussi Haukioja (Trondheim)

13:30             Kuvittelun objektit/Jenni Tyynelä (Tampere)

14:30             kahvitauko

15:00             Troopit ja substantiaalisten lajiuniversaalien ongelma/Markku Keinänen (Turku)

16:00             Hume kappaleiden individuaatiosta/Jani Hakkarainen (Tampere)

17:00             Loppukeskustelu

18:30             Kokousillallinen

Lisätietoja: tutkijatohtori Antti Keskinen (antti.keskinen(at)uta.fi)

Tervetuloa tutkijatapaamiseen Kansallisarkistoon

Kansallisarkisto järjestää 11.5.2012 tutkijatapaamisen, jonka avulla on tarkoitus luoda välitöntä vuoropuhelua arkistolaitoksen ja tutkijayhteisöjen edustajien välille. Arkistolaitos kehittää yhteistyötään tutkijoiden kanssa, ja tutkijatapaaminen on osa tätä
kehitystyötä. Tapaamisen yhteydessä on tarkoitus keskustella arkistolaitoksen ja tutkijayhteisöjen välisen yhteistyön kehittämisideoista ja -suunnitelmista.

Tutkijatapaamisen toisena pääteemana on arkistolaitoksen seulontatoiminta. Kansallisarkisto tarjoaa tutkijoille tilaisuuden esittää käsityksensä viranomaisten asiakirjatietojen seulontatoiminnalle asetetuista tavoitteista ja seulontakäytännöstä
sekä ideoita ja ehdotuksia siitä, miten viranomaisten asiakirjojen seulontatoimintaa voitaisiin edelleen kehittää.

Kolmantena pääteemana on arkistolaitoksen digitointitoiminta. Tapaamisessa tutkijat voivat kertoa mielipiteensä arkistolaitoksen nykyisestä digitointitoiminnasta ja esittää ideoita ja ehdotuksia siitä, mitä arkistolaitoksen aineistoja halutaan digitoida.

Ohjelma

Paikka: Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, vanha tutkijasali

09.30-10.00   Arkistolaitoksen yhteistyö tutkijayhteisöjen kanssa,
Päivi Happonen, tutkimusjohtaja, Kansallisarkisto

10.00-10.20   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro: Irma-Leena Notkola, päällikkö, Rekisteritutkimuskeskus (ReTki)

10.20-10.40   Suomen varhaisemman historian tutkimuksen edellytykset
ja yhteistyö arkistolaitoksen kanssa, Marko Lamberg, akatemialehtori, Åbo Akademi

10.40-11.00   Keskustelua

11.00-12.00   Lounastauko (omakustanteinen lounas Café Hausenissa tai
muualla)

12.00-12.40   Arkistolaitoksen seulontatoiminnan tavoitteet ja käytäntö,
Markku Leppänen, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

12.40-12.55   Arkistolaitoksen seulontatoimintaa koskevan kyselyn tuloksia,
Outi Hupaniittu, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

12.55-13.15   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro:
Tuija Hietaniemi, erikoistutkija, Keskusrikospoliisi

13.15-13.35   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro: Mika Maliranta,
professori, tutkimusjohtaja, Etla

13.35-14.00   Keskustelua

14.00-14.30   Kahvitauko (tarjoilu tutkijasalin vieressä)

14.30-15.00   Arkistolaitoksen digitointitoiminnan tavoitteet ja yhteistyö,
István Kecskeméti, yksikönjohtaja, Kansallisarkisto

15.00-15.15   Arkistolaitoksen digitointitoimintaa koskevan kyselyn tuloksia,
István Kecskeméti, yksikönjohtaja, Kansallisarkisto

15.15-15.45   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro: Tuomas Heikkilä,
yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

15.45-16.00   Keskustelua


Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Voit ilmoittautua
tilaisuuteen 4.5. 2012 saakka osoitteessa
http://extranet.narc.fi/list.php?k_id=446.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Outi Hupaniittu, Kansallisarkisto,
puh. (09) 228 52 375 sähköposti muotoa

Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Ympäristöestetiikka". Artikkelin on kirjoittanut Petteri Kummala Helsingin yliopistosta.
JÄRKI JA TUNTEET 1800-LUVULLA - FÖRNUFT OCH KÄNSLOR PÅ 1800-TALET

CALL FOR PAPERS

Kutsumme 1800-luvusta kiinnostuneita eri alojen tutkijoita osallistumaan 1800-luvun tutkimuksen  verkoston viidenteen vuosiseminaariin

JÄRKI JA TUNTEET 1800-LUVULLA
Turku 31.1. - 1.2.2013

1800-lukua voi luonnehtia luonnontieteen ja teknologian läpimurroksi, mutta samalla se oli moninaisten tunteiden vuosisata. Millaisia ajatuksia ja tunteita 1800-luku herättää? Mitkä tunteet ovat olleet sallittuja ja mitä on pidetty piilossa? Ja mitä niistä on seurannut?

Aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:
-Mitä oli 1800-luvun populaarikulttuuri ja kuinka siinä käsiteltiin
tunteita sekä tuotettiin uudenlaista rationaalisuutta?
-Miten kirjallisuus, kuvataide ja musiikki tuottivat erilaisia
tunneilmaisun tapoja?
-Kuinka järki ja tunteet sukupuolitettiin?
-Kuluttaminen: mikä oli järkevää kuluttamista ja mikä paheksuttavaa
tuhlausta?
-Teollistuminen ja kaupungistuminen tunteiden ja järkeilyn
moottoreina/katalysaattoreina
-1800-luvun verkostot ja kansainvälisyys: mihin esimerkiksi
liikemiesten ja taiteilijoiden verkostoituminen ja keskinäinen
luottamus perustuivat?
-Erilaiset rationaalisuuden muodot: miten käsitykset tiedosta
rakentuivat 1800-luvulla ja mihin ne perustuivat?
-Tunteet tieteen näkökulmasta: miten 1800-luvulla luotiin uusia
luokittelujärjestelmiä ja tapoja jäsentää tunteita?

1800-luku tulkitaan pitkäksi 1800-luvuksi, joka ulottuu Ranskan vallankumouksesta ensimmäisen maailmansodan loppuun. 1800-luvun verkosto ja nyt järjestettävä konferenssi ovat lähtökohdiltaan monitieteisiä: historioitsijat, taiteentutkijat, folkloristit, kulttuurintutkijat, etnologit, uskontotieteilijät jne. ovat tervetulleita osallistumaan konferenssiin ja keskustelemaan tutkimuksestaan.

Konferenssi on maksuton ja kaikille avoin. Konferenssi järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston, Åbo Akademin, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Topelius-seuran kanssa.

Pyydämme lähettämään 1 sivun abstraktin 15.10.2012 mennessä (e-mail
).  Abstraktiin tulee liittää yhteystiedot.
Esitelmän (20 min) voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Terveisin,
järjestelytoimikunta: Anne Ollila (pj anne.ollila at utu.fi), Heidi
Grönstrand (heigro at utu.fi), Kirsi Keravuori
(kirsi.keravuori at finlit.fi), Kirsi Tuohela (kirtuohe at utu.fi),
Ann-Catrin Östman (aostman at abo.fi)

******************************


Vi inbjuder forskare från olika vetenskapsområden att delta i nätverket för 1800-talsstudiers femte årskonferens som går under temat

FÖRNUFT OCH KÄNSLOR PÅ 1800-TALET
Åbo den 31.1. – 1.2.2013

1800-talet kännetecknas av naturvetenskapernas och teknologins genombrott, men samtidigt var det även  de mångskiftande känslornas sekel. Hurdana tankar och känslor väcker och skapar 1800-talet? Vilka känslor var tillåtna, vilka undanträngda? Vilka följder fick detta?

Temat kan behandlas från exempelvis följande perspektiv:
- Vilken var 1800-talets populärkultur? Hur hanterade och gestaltades
känslor inom populärkulturen och hur formade denna nya
rationaliteter?
- Hur gav litteratur, konst och musik utrymme åt nya känslor, hur
skapades nya känslouttryck?
- Hur könades förnuft och känslor?
- Konsumtion: vad ansågs förnuftigt att konsumera och vad sågs som
slöseri?
- Hur kan industrialisering och urbanisering ses som grund och
katalysator för känslor?
- 1800-talets nätverk och internationalitet: hur formades och
grundlades företagares och konstnärers  nätverk och förtroende?
- Olika rationalitetsformer: hur skapas uppfattningar om kunskap, hur
legitimeras nya uppfattningar om rationalitet?
- Känslor ur vetenskapernas perspektiv: hur skapas nya sätt att
kategorisera och gestalta känslor under  1800-talet?

1800-talet tolkas här som den period, som sträcker sig från franska revolutionen till första världskriget. Nätverket för 1800-talsstudier är mångvetenskapligt, till konferensen välkomnar vi forskare från en rad olika vetenskapsområden, bl.a. historiker, konstvetare, folklorister, etnologer, könsforskare,  religionsvetare.

Konferensen är öppen för alla och gratis. Konferensen ordnas i ett samarbete mellan Åbo universitet, Åbo Akademi, Finska litteratursällskapet och Topeliussällkapet.

Vi ber er skicka in ett abstract (en sida) senast den 15.10.2012 till
e-mail . Ange kontaktuppgifter. Föredraget
(20 min) kan hållas på finska, svenska eller engelska.

Vänligen,
arrangörskommittén: Anne Ollila (anne.ollila at utu.fi), Heidi
Grönstrand (heigro at utu.fi), Kirsi Keravuori
(kirsi.keravuori at finlit.fi), Kirsi Tuohela (kirtuohe at utu.fi),
Ann-Catrin Östman (aostman at abo.fi)

Teetkö Marxiin tai marxismiin liittyvää opinnäytetyötä?

Tule kehittämään ideoitasi Karl Marx-seuran ja Marxilaisen Yhteiskuntatieteen Seuran kesäkouluun Turun saaristoon.

Ohjaajina toimivat akatemiatutkija Juha Koivisto ja professori Vesa Oittinen.

Aika: pe 3.8. – su 5.8. 2012.
Paikka: Parainen, Ali-Kirjala.

Kurssin hinta:
-tutkimussuunnitelman/paperin esittäjälle 30 euroa.
-muille opiskelijoille 50 euroa.
-muille kuunteluoppilaille 100 euroa.

Hinnat sisältävät aittamajoituksen, ruokailut, kurssimateriaalin, kuljetukset ja juna/bussiliput Turkuun.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.5. 2012 mennessä:
paula.m.rauhala AT helsinki.fi tai 041-5243818.
Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen Kritiikkikahvilat jatkuvat keväällä 2012 Kirjakauppa Arkadiassa (Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki).

Tiistaina 3.4. klo 18–20  Markku Koivusalo alustaa tuoreesta kirjastaan Kokemuksen politiikka. Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Antti Paakkari.

Taustaa:

Kokemuksen politiikka. Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä on kokonaisvaltainen tutkimus Michel Foucault'sta ja hänen kysymyksenasetteluistaan. Teos kartoittaa Foucault'n oman ajattelun historiallisia ehtoja ja muutoksia ja osoittaa Foucault'n olevan järjestelmällinen totuuden ja vapauden kokemuksen politiikan filosofi
sekä Immanuel Kantin ja valistuksen kriittisen järjen perinteen omaperäinen moderni jatkaja.

Teos yhdistää länsimaisen filosofisen perinteen ja sen historialliset näyttämöt moderneihin tiedon muotojen, vallan strategioiden ja itsen eettisten käytäntöjen konkreettisiin kysymyksiin. Se kulkee niin historian, tieteentutkimuksen, biologian, taloustieteen, uskonnon, arkkitehtuurin, maalaustaiteen kuin kirjallisuudenkin kentillä. Teemoina ovat muun muassa ihmistieteiden metodologia, tieteellisten
totuuksien historia, taiteen politiikka, uskonnollinen, valtiollinen ja taloudellinen hallinta sekä elämän ja väkivallan suhde.

Teoksen kokoavan aiheen muodostaa kysymys länsimaisesta ihmisestä ja tämän historiallista kokemusta määrittävistä tiedosta, vallasta ja etiikasta. Tässä kokemuksen politiikassa on pelissä poliittinen rohkeus totuuteen.


Alustaja ja kirjoittaja:

Markku Koivusalo (s. 1969) on laaja-alainen valtio-oppinut, joka on julkaissut artikkeleita tieteestä, taiteesta, filosofiasta, politiikasta, kulttuurista ja taloudesta kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Hän toimii tutkijana Helsingin
yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, jossa on opettanut erityisesti poliittista filosofiaa ja teoriaa lähes kaksi vuosikymmentä. Käsillä oleva teos on tulos hänen pitkäaikaisesta tutkimustyöstään Michel Foucault'n ajattelun parissa.

Lisätietoja Tutkijaliitosta tai
www.tutkijaliitto.fi sekä www.arkadiabookshop.fi.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Transcending Europe


NB. KEYNOTE ADDRESS OF DENIS GUÉNOUN IS CANCELLED

for health reasons !!!!


conference starts on tursday 12 april at 13.00


A conference organised by the University of Helsinki Network for European Studies project “Rethinking Cultural Diversity in Europe”


Date: 12. - 13. april 2012


Place: University of Helsinki


Today's Europe is a unique transnational whole. It results from a history of colonialization in the name of universal reason, and it could ambition to provide a model of political community for future globalization. Today, however, it is at pains with its universality: it appears too universal to satisfy particularistic passions within, and too singular to match the generality of globalization. This is why Europe needs to deal with the problematics of universality and particularity – already on a fundamental conceptual level.

The aim of the colloquium Transcending Europe is to examine Europe as a philosophical paradox of a situated idea. On the one hand, "Europe" stands for an idea of scientific and humanistic universality, that was most importantly articulated by Edmund Husserl (whose texts on Europe have recently been published into Finnish as Uudistuminen ja ihmisyys and Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia). On the other hand, by definition universality cannot be localized, except when it is understood as a simple project of hegemony, that Europe has given up. The paradoxes of such a situated or a limited universality have recently been adressed in philosophy in particular by Denis Guénoun (Hypothèses sur l'Europe : un essai de philosophie, presently being translated into English) and Rodolphe Gasché (Europe, or the Infinite task. A Study of a Philosophical Concept). They examine Europe as a philosophical concept, idea, or figure, as a kind of a singular universal which is not to be understood as a model, that could be used as a source of identification, but rather as a hypothetical, regulative or a virtual principle that has also ethical and political dimensions. Put in this way, the idea of Europe is not a particular surreptitiously imposing itself as a global universal framework of thought, but a desire of universality that can only be realised as a constant self-transgression and openness towards what is other to it.


The conference Transcending Europe looks for new philosophical articulations of European universality, its way of being supranational without being global and of being ideal without being merely cultural.


The keynote speakers of the conference are Rodolphe Gasché and Denis Guénoun. –


DENIS GUÉNOUN HAS BEEN OBLIGED TO CANCEL HIS CONFERENCE FOR HEALTH REASONS.


conference webpage:

http://blogs.helsinki.fi/culturaldiversity/?page_id=208


Free entrance, no registration.


For further information, contact Susanna Lindberg () or


Tuomas Parsio ()


Program:


thursday 12. april, venue Porthania P III


• 10-12 keynote address Denis Guénoun: Active or passive transcendence?


CANCELLED!!!


•13-14 Sergei Prozorov, What is the Other of Europe


• 14-15 Susanna Lindberg, Uprooted Europe


•15-15.15 coffee


•15.15-16.15 Peter Trawny, Europe and Revolution


•16.15-17.15 Jayne Svenungsson, Christian Europe: Borders and Boundaries of a Mythological Conception

 


friday 13. april, venue University main building (Päärakennus) aud.XIII


• 10-12 keynote address Rodolphe Gasché: Is "Europe" an Idea in the Kantian Sense?


•12-13 lunch


• 13-14 Matthias Flatscher: Different Ways to Europe. Critical Remarks on Habermas and Derrida


• 14-15 Timo Miettinen: Crisis and Utopia


•15-15.15 coffee


15.15-16.15 Mika Ojakangas: European Union: A Polity without Sense


• 16.15 - 17.15 Ari Hirvonen: European Union - "The Nightmare and the Noble Dream".

 


CRAIG BRANDISTIN LUENTO GRAMSCISTA JA HEGEMONIASTA

Professori Craig Brandist luennoi aiheesta "Antonio Gramsci and the Russian debates about Hegemony" Tampereen yliopistossa perjantaina 30.3.2012 klo 13-15 (Linna K103).

Craig Brandist on Sheffieldin yliopiston kulttuuriteorian ja intellektuaalihistorian professori sekä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija. Hänen luentonsa keskeinen käsite, hegemonia, on nykyään eräs niin yhteiskuntatieteiden kuin
politiikan ja kulttuurintutkimuksen keskeisiä käsitteitä.

* * *

Craig Brandist was born in Coventry, UK, in 1963. He completed a PhD on the sources of the ideas of the Bakhtin Circle at the University of Sussex in 1995, after which he was Max Hayward Fellow in Russian Literature at St. Antony’s College, Oxford. In 1997 he became Research fellow at the University of Sheffield where, in 2007 he became
Professor of Cultural Theory and Intellectual History and, from 2008, Director of the Bakhtin Centre. Professor Brandist has published widely on Russian literature, intellectual history and critical thought, with his books including Carnival Culture and the Soviet Modernist Novel (1996), The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture and Politics (2002), (ed. with David Shepherd and Galin Tihanov) The Bakhtin Circle: In the Master’s Absence (2004)   and (ed. with Katya Chown) Politics and the Theory of Language in the USSR 1917-1938 (2010). He is currently working on a monograph about the entwinement of questions of hegemony and of language in the early years of the USSR based on extensive research in archives and libraries in Russia, Ukraine and Azerbaijan. Professor Brandist is also Vice-President of the lecturer’s union (UCU) at the University of Sheffield, and a photographer.
Platon-klubilla Kirjakauppa Kirjassa keskiviikkona 11.4 klo 18-20: Tere Vadén puhumassa uutuusteoksestaan Heidegger, Žižek ja vallankumous. Vadénia haastattelee Hanna Kuusela. Teos tarkastelee Heideggerin ja Žižekin liberalismikritiikkiä. Se keskittyy näiden vallankumouskäsitysten yhtäläisyyksiin ja eroihin romuttaen samalla käsitystä filosofian epäpoliittisuudesta. Samalla teos sopii johdatukseksi Heideggerin ja Žižekin ajatusmaailmoihin.

Mitä ajatukset ovat ja mistä ne kumpuavat? Miten pystyt hallitsemaan ajatuksiasi ja ajattelemaan tehokkaammin? Millä tavalla ajatustesi tunteminen auttaa hallitsemaan stressiä, vähentämään huolehtimista  ja synnyttämään roppakaupalla loistavia ideoita? Osallistu keväällä alkavalle uutuuskurssille, jolla sukelletaan ihmismielen perusteiden äärelle.

 

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

Mestariajattelijakurssi

Keskiviikkoisin klo 17–19 alkaen 9.5.2012 Kriittisen korkeakoulun tiloissa

 

Kriittisen korkeakoulun kurssilla mielenfilosofi Lauri Järvilehto opastaa innostavalla ja osallistavalla tyylillä uutuusteoksensa Tee itsestäsi mestariajattelija (Tammi 2012) teemojen äärelle. Kurssilla opit tietämään, mitä ajatukset ovat ja miten niitä ohjaillaan. Opit ymmärtämään, miksi ihmisellä on itse asiassa kaksi mieltä yhden sijaan, ja miksi mielesi ei rajoitu vain aivojesi sisälle. 

 

Kurssilla käsiteltävien menetelmien avulla vähennät työperäisen stressin määrää ja opit olemaan huolehtimatta asioista, joihin et voi vaikuttaa. Opit hyödyntämään ympäristöäsi tehokkaasti ajattelusi jatkeena. Opit myös joukon erilaisia keinoja, joiden avulla voit hyödyntää tätä ymmärtämystä sekä oman että lähimmäistesi hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Viimeaikaisista neurotieteen, kognitiivisen psykologian, systeemisen psykologian ja mielenfilosofian läpimurroista ammentava kurssi mullistaa käsityksesi ihmismielestä – ja auttaa sinua ottamaan ajatuksesi haltuun.

 

Alustava kurssiohjelma:

Kevät

1. Mitä on mestariajattelu?

2. Neurosemantiikka: mikä on ajattelun ja aivotoiminnan suhde?

3. Sinulla on kaksi mieltä: mielen kaksoisprosessointi

4. Järki, tunne ja intuitio: kolme ajattelun tapaa

5. Intuitiivinen ajattelu: miten teet hyviä päätöksiä nopeasti?

6. Järjen käyttö: miten tehostat tietoista ajattelua?

7. Luova ajattelu: mistä hyvät ideat tulevat?

 

Syksy

8. Flow-kanava: miten opit nopeasti?

9. Flow ja hyvinvointi

10. Ajattelunhallinta: eroon työperäisestä stressistä

11. Verkkoäly: näin laajennat mielesi tietoverkkoihin

12. Yhteinen flow: miten kehität jouhevaa yhteistyötä?

13. Merkitys ja flow: miten saavutat tavoitteesi?

14. Onnellisuus ja yhteisöllisyys: miten opit onnelliseksi?

15. Hyvä elämä: mikä oikeastaan on hyvä elämä?

 

Kurssi sisältää yhteensä 15 kokoontumiskertaa keväällä ja syksyllä 2012.

 

Hinta €190,-

 

Ilmoittautuminen 30.4.2012 mennessä osoitteeseen:

info AT kriittinenkorkeakoulu.fi

 

Lauri Järvilehto, FT, toimii filosofian tutkijana ja kouluttajana Filosofian Akatemiassa sekä tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa. Hän tutkii ihmismielen toimintaa ja kouluttaa suomalaisten korkeakoulujen ja pörssiyritysten henkilöstöä ajattelutekniikoiden taitajiksi. Hän on luennoinut mielen- ja kielenfilosofiasta lähes kaikissa suomalaisyliopistoissa, sekä yliopistoissa Englannissa, Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.


Tampereella Kulttuurikahvila Hertassa jatkuvat lauantaikeskustelut
24.3. klo 14.00.

Tällä kertaa vuorossa on Psykokahvila ja alustajana Tapani Laine. Aiheena on "Ei-verbaali sana". Esitys kokoaan yhteen psykokahvilassa olleita keskusteluja ja liittää ne syksyn käsitekahvilassa esiteltyihin "konstruktiivisiin koneisiin". Tilaisuuteen voi tulla
aivan vapaasti vaikka ei olisi kuullut mitään aiemmista tilaisuuksista.

Tapahtuman mainos Facebookissa: http://www.facebook.com/events/253095558115419/

Hertan kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.kahvilahertta.org/
Metafyysinen klubi 20.3.

Panu Raatikainen: "Pricen (ja Putnamin) argumentit representationalismia vastaan"

Metafyysinen klubi kokoontuu tiistaina 20.3. klo 16 Päärakennuksen auditoriossa X keskustelemaan dos. Panu Raatikaisen esitelmästä. Klubin loppukevään ohjelma on verkossa osoitteessa http://www.helsinki.fi/peirce/MC/

Metafyysisen klubin tiedotteista ja muista aihepiirin tapahtumista kiinnostuneita kehotetaan myös liittymään suomalaiselle pragmatismin sähköpostilistalle osoitteessa http://list.filosofia.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/pragmatismi

Tervetuloa!
Dear Colleagues and Friends,

On behalf of the Academy of Finland research project Knowledge Formation and Epistemic Connections it is my great pleasure to invite you to attend the International Symposium Life, Process and Philosophy to be held in Helsinki 11–12 May 2012. The aim of the symposium is both to develop contemporary analyses of the work of A. N. Whitehead (1861–1947) and to introduce his philosophy to a wider academic and
intellectual audience in Finland. Some of the most creative developments in e.g. metaphysics, philosophy of science, aesthetics and social theory in recent years have been inspired by Whitehead’s work, and hence this “introduction” is very timely.

You are warmly welcome to listen to the six internationally acclaimed authorities on Whitehead’s philosophy (Isabelle Stengers, Steven Shaviro...) and their expert commentators (Sami Pihlström, Turo-Kimmo Lehtonen...), and to contribute to the discussions.

Please go to our website to register by the 10th of April:

http://congress.utu.fi/lpp2012/index.php

Yours sincerely,

Seppo Poutanen
Dr. Soc. sc. Docent (Adjunct Professor)
Senior Researcher of the Academy of Finland
Department of Social Research
University of Turku

Judgment and Justification, Conference at the University of Tampere, Finland
24-26 September, 2012
Call for Papers

Plenary Speakers:
Professor Katalin Farkas (CEU)
Professor Maria van der Schaar (Leiden)
Professor Folke Tersman (Uppsala)

Abstract submission deadline: 7 May, 2012.

At least since Kant, the nature of judgment has been one of the central issues in philosophy. According to one view that derives from Frege’s philosophy, judgments are acts in which a propositional content, a thought, is presented as true. Assertions, in turn, can be considered as judgments made public by means of language. By making a judgment, you present yourself as entitled to this act, which means that you have a justification for your judgment. Certain types of contents for judgments, for example ones concerning moral value or taste, raise special questions about the possibility and the nature of justification. More generally, philosophers have addressed issues concerning the sources and the legitimate forms of justification. Such inquiry need not be only descriptive; in fact, it can result in revisionism about justificatory practices, as witnessed for example in Dummett’s philosophy.

The aim of this international conference is to bring together researchers from different fields and orientations in philosophy to discuss the nature of judgments and their justifications from a broadly systematic (not purely historical) point of view. Possible topics for 30-minute presentations include, but are not restricted to, the following:
­- judgment as an act/judging as action
- judgments and their contents
- assertions and assertive force
- justification and the entitlement to judge/assert
- inference and its justification
- moral judgments and their justification
- aesthetic judgments and their justification
- sources of justification.

We invite submissions of 600-word abstracts for max. 30-minute presentations. In addition to the contact information, affiliation, statement of the topic of the presentation and the thesis argued for, the abstracts should also contain an outline of the argument to be given in support of the thesis.
The submissions as a pdf, odt, doc or rtf file should be e-mailed to Dr Jani Hakkarainen (jani.hakkarainen[at]uta.fi) by 7 May, 2012.

The conference is organized by the research project Judgment and Human Rationality funded by the Academy of Finland.
Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen kulttuuritalo Valveella.

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.

Seuraava tapaaminen on 28.03.2012.

Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/
Call for Papers: Kant and Modality, Humboldt University of Berlin, July 5-7 2012

Kant's various modal terms play a central yet to a large extent neglected role throughout his philosophy, from metaphysics, logic and epistemology to ethics, aesthetics and theology. Kant's transcendental method itself is deeply bound to how he understands the necessary conditions of the possibility of some actual features of our cognitive capacities. Although lately the importance of modality to several key-issues of Kant's philosophy has been recognized, his views about modality remain a poorly understood and under-researched area.

The conference "Kant and Modality" seeks to promote important issues of Kant's theory of modality and to exchange ideas by bringing together scholars working on all topics relating to his conception of modality. It takes place at Humboldt University of Berlin on July 5--7 2012. In addition to the invited speakers, two slots are available for presentation of 45 minutes, followed by 45 minutes of discussion. We cover all accommodation costs as well as travelling costs up to 500 Euro.

Those interested in presenting their work on any topic related to Kant's conception of modality should send a max. 1000 word description of their topic along with a CV to t.t.kannisto AT ifikk.uio.no no later than 15th of April. Priority will be given to topics focusing on Kant's theory of modality exclusively rather than in relation to other philosophers or fields of philosophy.

Possible topics include but are not restricted to the following:
-- Kant's conception and theory of modality
-- Logical, real, deontic, epistemic etc. modalities
-- The relationship between different kinds of modality (e.g. logical and real)
-- The relevance of modality to Kant's philosophy (e.g. to metaphysics, ethics, a priori/a posteriori distinction, philosophical method, justification, transcendental idealism, development of Kant's thought etc.)
-- Kant's conception of being and existence
-- Comparison of different interpretations of Kant's philosophy of modality

Organizers:

   Tobias Rosefeldt, Humboldt University of Berlin
   Toni Kannisto, University of Oslo.


List of invited speakers:

*Uygar Abaci* (University of Pennsylvania)

*Ian Blecher* (University of Pittsburgh)

*Ralf Busse* (Universität Regensburg)

*Andrew Chignell* (Cornell University)

*Toni Kannisto* (University of Oslo)

*Jessica Leech* (Cambridge University)

*Markku Leppäkoski* (University of Stockholm)

*Giuseppe Motta* (Universität Trier)

*Tobias Rosefeldt* (Humboldt-Universität zu Berlin)

*Timothy Rosenkoetter* (Dartmouth College)

*Nicholas Stang* (University of Miami)

Oletko kiinnostunut filosofiasta tai filosofian soveltamisesta käytännön ongelmiin? Tule kuulemaan viimeisimmät tutkimustuloksemme ja vuoden 2012 kuulumiset! 

 

Filosofian Akatemian tutkijaseminaari 

Aika: perjantaina 4.5.2012 klo 10:15 – 16:30

Paikka: Helsingin yliopisto, Päärakennus, auditorio XIII (Fabianinkatu 33, 3. krs, Senaatintorin puoli)

 

Tutkijaseminaarin aiheena on “Systeemiäly”. Keynote-puhujana on filosofian professori Esa Saarinen. Professori Saarinen puhuu systeemiälystä soveltavan filosofian yhteydessä.

 

Filosofian Akatemian tutkijoiden puheenvuorot käsittelevät intuitiota, systeemiälyä, aivotutkimusta, teknologian filosofiaa, yleistä etua sekä argumentatiivista älyä. Lisäksi esitellään Filosofian Akatemian opinnäytetöinä teettämää tutkimusta laajennetusta mielestä ja systeemisestä psykologiasta. 

 

Innostavassa seminaarissa tutustut monipuolisesti Filosofian Akatemian harjoittamaan filosofiseen tutkimustoimintaan ja kuulet, miten sovellamme tutkimustuloksiamme käytäntöön.

 

Ilmoittaudu tutkijaseminaariin perjantaihin 20.4. mennessä lähettämällä ilmoittautumisvahvistus osoitteeseen info@filosofianakatemia.fi

 

Seminaariin mahtuu mukaan 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Osallistuminen on maksuton. 

Seminaarissa on kahvi- ja välipalatarjoilu.

Järjestämme seminaarin jälkeen illallisen, johon seminaarin osallistujat voivat osallistua omalla kustannuksellaan.

 

Tutkijaseminaarin ohjelma:

 

10:15 Avaussanat

10:30 Keynote: professori Esa Saarinen, Aalto-yliopisto: "Soveltavan filosofian systeemiäly"

11:15 Tapani Riekki: “Aivotutkimuksen haloefekti: miksi aivotutkimus on niin uskottavaa?”

11:45 Timo Tiuraniemi: “Teknologian olemuksesta”

 

12:15-13:15 Lounastauko

 

13:15 Lauri Järvilehto: “Mistä intuitiossa on kyse – ja miten sitä käytetään?”

13:45 Frank Martela: “Hoivayhteys – inhimillinen vanhustenhoito lähtee systeemiälystä”

14:15 Karoliina Jarenko: “Yleisen edun luonteesta” 

 

14:45 Kahvi

 

15:15 Pro gradu -tutkimuksia: Laajennettu mieli ja systeeminen psykologia

15:45 Markus Neuvonen: “Filosofia ja kinasteleva viisaus”

16:15 Loppusanat

 

18:00 Seminaari-illallinen

 

Filosofian Akatemia on helsinkiläinen filosofista tutkimusta ja koulutusta harjoittava yritys. 

 

Lisätietoja: 

www.filosofianakatemia.fi


Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee YLIOPISTONLEHTORIA työsuhteeseen ajalle 1.9.2012 – 28.2.2013. Tehtävän ala on teoreettinen filosofia. Määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. Tehtävään palkataan kuukauden koeajalla.

 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

 

Teoreettisen filosofian yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta perustutkinnon kaikilla tasoilla sekä jatko-opinnoissa. Syyslukukaudella 2012 hänen odotetaan opettavan Johdatus tieto-oppiin (Fte140), Johdatus filosofiaan ja sen historiaan: praktikum (Fte110b) sekä Proseminaarit 1 & 2 (Fte280.1 & Fte280.2). Kolmosperiodiksi vuoden 2013 puolella hänelle on kaavailtu seuraavaa opetusta: Tieto-oppi; perusosa (Fte220a) ja Tieto-oppi: täydennysosa (Fte220b).

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

 

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia.

 

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

 

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä Suomen Akatemian ohjeiden mukaan jäsennelty julkaisuluettelo. Toiseksi edellytetään 2–3 sivun pituista opetusportfoliota, johon sisältyy selvitys ohjatuista opinnäytteistä, opetuskokemuksesta, opetusajattelusta ja muista ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa, sekä 2–3 sivun pituista tutkimusportfoliota, josta käy ilmi hakijan tutkimusintressit teoreettisen filosofian alalla. Edellä mainitut asiakirjat ja tiedot voi esittää myös yliopistoportfoliona.

 

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle ja pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse laitoksen toimistoon henkilöstövastaava Leena Viitaniemelle, osoitteella . Hakuaika päättyy 2. huhtikuuta 2012 klo 15.45.

 

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja Hannes Saarinen, 09 191 22836, , ja henkilöstövastaava Leena Viitaniemi, 09 191 21647, .

 
Helsinki 12. maaliskuuta 2012

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

 

Tervehdys Gaudeamuksesta,

Maaliskuun aluksi kustantamostamme ilmestyi kaksi uutta teosta filosofiasta.

Edmund Husserlin (1859–1938) Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia (Gaudeamus 2012, suom. Markku Lehtinen) on filosofian moderni klassikko, jossa Husserl tarkastelee eurooppalaisessa kulttuurissa 1930-luvulla vallinnutta ahdinkoa ja sen syytä, luonnontieteellisen asenteen ylivaltaa.

Susanna Lindbergin toimittama Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan (Gaudeamus 2012) on suomalaisten Hegel-asiantuntijoiden selkeä johdatus Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–1831) vaikeana pidettyyn klassikkoon, joka on yksi filosofian historian vaikutusvaltaisimmista teoksista: sen teemoja on kehitelty lähes
kaikissa 1900-luvun tärkeimmissä filosofisissa suuntauksissa. Lindbergin toimittama teos tarjoaa kattavan esittelyn Hengen fenomenologiasta painottaen erityisesti teemoja ja tekstijaksoja, joista nykytutkimuksessa keskustellaan eniten.

Molemmista uusista kirjoista on lisätietoa alla. Arvostelukappaleita ja lisätietoja voi kysellä minulta.

Kevätpäivän terveisin

Heidi Simomaa (heidi.simomaa AT gaudeamus.fi / 050 540 1299)

***

Edmund Husserl: Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia. Gaudeamus 2012, suom. Markku Lehtinen. (Alkuteos: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie.)

”Tutkielmani sisältää vakavimmassa mielessä radikaalin, historiallisiin ja sisällöllisiin juuriin palaavan uuden ajan filosofian ja erityisesti psykologian kritiikin. Voin myös sanoa, että kokonaisuudessaan se tarjoaa periaatteellisen, historiallis-sisällöllisen johdatuksen ’transsendentaaliseen fenomenologiaani’. Tähän kirjoitukseen on koottu yhteen tiivistetyllä tavalla elämäntyöni kypsimmät tulokset yli neljänkymmenen vuoden ajalta. Tässä on ensimmäisen kerran esitetty viimeisen viidentoista vuoden tutkimusten tulokset ’fenomenologisesta reduktiosta’ ja ainoasta radikaalista ’kopernikaanisesta käänteestä’ – ja paljon muuta, joka valaisee filosofisten pyrkimysteni syvintä mieltä ensimmäistä kertaa niin, että enää ei tarvitse pelätä
väärinkäsityksiä.” – Edmund Husserl

Teoksen sisältö:

I Tieteiden kriisi eurooppalaisen ihmisyyden radikaalin elämänkriisin ilmaisuna
II Fysikalistisen objektivismin ja transsendentaalisen subjektivismin
vastakkaisuus uudella ajalla ja selitys sen alkuperälle
III Transsendentaalisen ongelman selitys ja psykologian siihen liittyvä tehtävä
A. Paluu kysymään ennalta annettua elämismaailmaa tienä
fenomenologiseen transsendentaalifilosofiaan
B. Tie psykologiasta transsendentaaliseen fenomenologiaan
Suomentajan jälkisanat (Markku Lehtinen)

***

Susanna Lindberg (toim.): Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan.
Gaudeamus 2012.

Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–1831) Hengen fenomenologia on yksi filosofian historian vaikutusvaltaisimmista teoksista. Hegelin mukaan filosofisen ajattelun alkuperänä ja päämääränä on inhimillinen, historiallinen kokemus eikä mikään abstrakti ideamaailma. Siksi filosofiaan kuuluvat kaikki todellisuuden alueet: elämä ja kuolema, tieto ja erehdys, tiede ja taide, uskonto ja politiikka. Absoluuttisen tiedon saavuttamiseksi on kuljettava epäilyn ja epätoivon tietä sekä koettava inhimillisen tiedon kaikki muodot. Hengen fenomenologia on tämän tien kuvaus, rikas esitys inhimillisen kokemuksen eri elementeistä.

Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan on perusteellinen yleisesitys tästä vaikeaksi tunnetusta klassikosta, jonka teemoja on kehitelty lähes kaikissa 1900-luvun tärkeimmissä filosofisissa suuntauksissa. Teos tarjoaa kattavan esittelyn Hengen fenomenologiasta painottaen erityisesti teemoja ja tekstijaksoja, joista nykytutkimuksessa keskustellaan eniten.

Teoksen sisältö:

Susanna Lindberg: Johdanto
Vesa Oittinen: ”Aistimellisen varmuuden” dialektiikasta
Arto Laitinen: Halu, elämä ja siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen
Ilmari Jauhiainen: Tunnustus subjektiivisuuden ylittämisenä
Heikki Ikäheimo: Tunnustus eettis-ontologisena käsitteenä
Elisa Heinämäki: Ranskalaisia Hegel-muunnelmia
Laura Werner: Antigone, rakkaus ja tragedia
Tuija Pulkkinen: Hegelin innoittama feministinen teoria
Kari Väyrynen: Sivistys ja vieraantuminen
Markku Mäki: Absoluuttinen vapaus ja jakobiinien terrori
Jussi Kotkavirta: Taide, uskonto ja taideuskonto
Sven-Olov Wallenstein: Taiteen paikka
Susanna Lindberg: Kuinka Hegel kohdataan Heideggerin käännöksen jälkeen?
Juha Manninen: Epilogi: ”Hengen ilmaumatieteen” tehtävä – suomeksi

Teoksen toimittaja Susanna Lindberg on dosentti ja yliopistonlehtori (ma), Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

”Totuus on bakkanttinen huuma, jossa yksikään jäsen ei jää juopumatta; ja koska jokainen niistä eriytyessään myös selviää, on totuus myös läpikuultava ja yksinkertainen rauha.”  – Hengen fenomenologian esipuhe
The Aleksanteri Institute will organize an international symposium on the social theories and utopies of the Enlightenment age in Northern Europe and Russia. The symposium continues the themes of the ”Northern Lights” seminar held in 2009 in collaboration with the St. Petersburg Center for the History of Ideas. At the same time, it relates to the Centre of Excellence project of the Aleksanteri Institute on the modernization processes in Russia by expounding and comparing the role of Enlightenment thought in creating the outlines of a modern society in Scandinavia and in Russia.

The symposium is carried out in collaboration with the Center for History of Ideas (Russian Academy of Sciences) in St. Petersburg and the University of Greifswald. The speakers at the symposium who hitherto have consented are Prof. Tatiana Artemyova (St. Petersburg), Prof. Mikhail Mikeshin (St. Petersburg), Prof. Vesa Oittinen (Helsinki), Dr. Oili Pulkkinen (Jyväskylä/Finland), Dr. Carola Häntsch (Greifswald), Dr. Hartwig Frank (Greifswald). The programme of the symposium will be published in the end of May 2012 on the web page of the Aleksanteri Institute (http://www.helsinki.fi/aleksanteri/).

The publication containing the papers of the previous symposium can be downloaded here: http://ideashistory.org.ru/a36.html.

For further information, please contact Prof. Vesa Oittinen (address: vesa.oittinen AT helsinki.fi). Dead-line for paper proposal submissions is 15th of May.
Koneen Säätiö hakee työsuhteeseen tiedeasiamiestä tai -naista

Koneen Säätiö hakee kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen TIEDEASIAMIESTÄ TAI -NAISTA

Tiedeasiamiehen työnkuvaan kuuluu mm.
- tieteen ja tutkimuksen sekä tiedepolitiikan ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja yhteydenpito alan sidosryhmiin
- Koneen Säätiön kieliohjelman koordinointi
- yhteistyö kulttuuriasiamiehen kanssa mm. tieteen ja taiteen rajapinnalla oleviin hankkeisiin sekä viestintään liittyvissä tehtävissä
- osallistuminen säätiön vuotuisen hakuprosessin hallinnointiin.

Tiedeasiamiehellä toivotaan olevan tohtorintutkinto Koneen Säätiön tukemalta tieteenalalta (humanistinen, yhteiskuntatieteellinen tai ympäristöntutkimus), tiedepoliittista näkemystä sekä kokemusta erilaisten projektien suunnittelusta ja koordinoinnista. Myös mahdollisuudesta omaan osa-aikaiseen tutkimustyöhön voidaan
keskustella.

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan 15.3. klo 16 mennessä osoitteeseen
Koneen Säätiö, Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki.

Lisätiedot: hanna.nurminen AT koneensaatio.fi
, puh. (02) 431 4202 (8.3.
asti) tai hilkka.salonen AT koneensaatio.fi, puh. (09) 260 0617.

Koneen Säätiö myöntää apurahoja humanistiseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen sekä taiteelliseen tutkimukseen. Säätiö myös pitää yllä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Saaren kartanossa.

*** Filosoficafé 18.3 - Kierkegaard och lidandets mening ***

Tid: Söndag 18.3.2012 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Filosof Jonna Lappalainen, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: Kierkegaard och lidandets mening

Synopsis

Idag kan vi med hjälp av läkemedel lindra inte bara fysisk smärta utan även rent psykiska lidanden. Detta väcker frågan vad vi ska med lidandet till. Kierkegaard är en av de existensfilosofer som har intresserat sig för lidandet och hävdar att det inte bara är oundvikligt utan dessutom nödvändigt för att bli enskild. Jonna Lappalainen tar upp Kierkegaards syn på lidandet och frågar på vilket sätt det skulle kunna vara intressant idag.

Några länkar om Jonna Lappalainen:

Publikationer:
http://webappl.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_p...

Radioprogrammet "Filosofiska rummet" med Jonna Lappalainen:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=4715396

Fritt inträde & alla välkomna!

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Etik, emotion, evolution

Symposium om Edvard Westermarck i nutiden

Åbo, Humanistcentret Arken (Fabriksgatan 2)
Auditorium Westermarck (gatuplan, rum C101)

Lö 17.3. 2012 12.00-16.00

I år har det gått 150 år sedan Edvard Westermarcks födelse. Hans arbeten om moral och emotioner, äktenskapets evolution samt religionen i Marocko blev världskända. Westermarcks arbeten har fått ny aktualitet tack vare det förnyade intresset i evolutionära förklaringar av människan. Å andra sidan har man börjar uppmärksamma känslornas roll i moraliska överväganden, något som Westermarcks teori lyfter fram.

Med två gästföreläsningar vill vi lyfta fram sambanden mellan nutidsdebatterna och deras idéhistoriska bakgrund. En fråga gäller vad som ledde till Westermarckskolans undergång, och huruvida kritiken mot Westermarck även träffar nutida förklaringsmodeller på mänskligt beteende och kontroverser kring detta, t ex i fråga om 'natur' resp 'kultur'.

Olli Lagerspetz börjar med en kort inledande översikt.

Juhani Ihanus talar med rubriken "Westermarck, Malinowski and the 'wild things': The interface between anthropology and sexuality research".

Ullica Segerstråle talar med rubriken "The Westermarck hypothesis: a model for reconciliation of 'nature' and 'culture' explanations?".

Symposiet arrangeras med understöd av Svenska Kulturfonden och Konestiftelsen.

***

Olli Lagerspetz är docent och akademilektor i filosofi vid Åbo Akademi. Han leder foskningsprojektet Westermarck and Beyond: Evolutionary Approaches to Morality and their Critics.

Juhani Ihanus är docent och lektor i psykologi vid Helsingfors Universitet. Han har bl a gett ut böckerna "Kadonneet alkuperät: Edvard Westermarckin sosiopsykologinen ajattelu" (Helsinki 1990) och "Multiple Origins: Edward Westermarck in Search of Mankind" (Frankfurt am Main 1999).
 
Ullica Segerstråle är en finländsk sociolog och professor vid Illinois Institute of  Technology, Chicago. Hon har skrivit bl a boken "Defenders of the Truth" (Oxford 2000) som analyserar "vetenskapskriget" kring sociobiologin.

***

Program

Plats: Auditorium Westermarck, Humanistcentret Arken (gatuplan, rum C101),
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

12.00 (obs tidpunkt) - 12.30 Olli Lagerspetz: Inledning

12.30-14.00 Juhani Ihanus: "Westermarck, Malinowski, and 'the Wild Things': The interface  between anthropology and sexuality research".

14.15-14.30 Paus

14.30-16.00 Ullica Segerstråle: "The Westermarck hypothesis: a model for reconciliation of 'nature' and 'culture' explanations?"

***

Abstract (Juhani Ihanus)
The lecture deals with personal and scientific relations between Westermarck and Malinowski, delineating their agreements and disagreements on the "wild" issues of  sexuality, instincts, drives, incest and the Oedipal complex. The interface between anthropology and sexuality research was constructed by Westermarck and Malinowski in  their own ways, but both of them were in favor of future collaboration between the social sciences and sexuality research (mostly excluding psychoanalysis) through empirical studies on social institutions and cultural "facts" related to the regulation of the "wild things".

Abstract (Ullica Segerstråle)
The explanation of human behavior as an exclusively cultural product - the reigning paradigm after the Second World War - got a serious blow in the last quarter of the 20th century with the rise of sociobiology. The result was a major academic conflict, setting social scientists against biologists. (Meanwhile, solutions already existed to the seeming opposition between nature and culture, and more were emerging). The controversy caused E O Wilson to develop  a new, alternative sociobiological paradigm ("sociobiology 2.0"), attempting to connect nature and culture in Genes, Mind, and Culture. In that and later books one of Wilson’s prime examples of the nature-culture connection was the phenomenon of incest (presented as undesirable for both biological and cultural reasons). But although Wilson’s point always seemed to be exactly the Westermarck effect, Westermarck was typically not cited by name until 1998, when he was made the hero of Wilson’s book Consilience: The Unity of Knowledge. In other words, the Westermarck effect became a sort of glue that kept the various Wilsonian arguments together.The critics of sociobiology, again, seem to have doubted the Westermarck effect, but this was not central for them.

 

 

Uusi eKirja: Maailma

Zacharias Topeliuksen tunnetun laulun mukaan "maailma on niin lavea, siin' on monta loukkoa".

Maailmaa on katsottava sekä läheltä että kaukaa. Jyväskylässä vuonna 2009 järjestetyn Suomen filosofisen yhdistyksen Maailma-kollokvion esitelmien pohjalta kootun teoksen artikkelit ovat ikään kuin huvipuiston maailmanpyörän vaunut, jotka vuoron perään kohoavat ylös korkeuksiin maan pinnasta tarjoamaan meille uusia näköaloja maailman ääriin saakka.

Maailma-teoksen ovat toimittaneet Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström ja Henna Seinälä ja se on julkaistu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen SoPhi-kirjasarjassa.

Teoksen saa ladatuksi ilmaiseksi osoitteesta
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37363

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Olli-Pekka Moisio, puh. 040 805 4171, olli-pekka.moisio AT jyu.fi

Hei / Dear all (in English below),

Prof. Philip Kitcher (Columbia) luennoi Helsingin yliopistossa otsikolla "Reconstruction in Philosophy: A Deweyan Program for theTwenty-First Century" 9-11 toukokuuta 2012.

Kurssin järjestää Nordic Pragmatism Network yhteistyössä teoreettisen filosofian
oppiaineen kanssa. Lisätietoa kurssille ilmoittautumisesta, kurssin
suorittamisesta sekä materiaaleista on osoitteessa:

http://www.nordprag.org/nlp2.html

Professor Philip Kitcher (Columbia) will give a set of six lectures with the title "Reconstruction in Philosophy: A Deweyan Program for the Twenty-First Century" at the University of Helsinki in 9-11 May 2012.

The course is organized by the Nordic Pragmatism Network in cooperation with theoretical philosophy at the University of Helsinki. For more information about enrolment, completion and course materials, please see:

http://www.nordprag.org/nlp2.html


Parhain terveisin / Best wishes,
Henrik Rydenfelt
Filosofinen kahvilaMitä on taide?

Jääkellarissa järjestetään talven ja kevään 2012 aikana kolme filosofis-henkistä keskustelutilaisuutta. Kukin Filosofinen kahvila kestää kaksi tuntia. Ensimmäisen keskustelutilaisuuden, 5.2.12, otsikkona oli:  Mitä on luovuus? Aihetta lähestyttiin pohdiskellen -  millaisen hyvän keskustelun tulisi ylipäätään olla  -  luovuutta parhaimmillaan. Tästä jatketaan.


su 11.03.2012 klo 15.30–17.30: Mitä on taide?

la 12.05.2012 klo 15.30–17.30: Mitä on design/muotoilu?


Aika: klo 15.30-17.30
Paikka: Cafe Jääkellari


Keskustelu alkaa 15 min. alustuksella, jonka tarkoituksena on avata aihetta uusista näkökulmista ja herättää ajatuksia. Muu aika käytetään avoimeen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon aiheesta. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Ferdinand Garoff ja Perttu Salovaara Filosofian Praktiikan verkostosta. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

 

Verkossa: http://www.jaakellari.fi/?cat=9

 


The Nordic Network for Philosophical Anthropology Conference
"Health, Life and the Human Body"
Åbo Akademi University, Turku, Finland
April 13-14, 2012

During the last three decades, medical anthropology has flourished as a branch of research, making strikingly clear how culturally diverse conceptions of such central notions as health, sickness, life, death, personhood, soul, and body in fact are. The aim of the conference and workshop is to reflect on the conceptual, ethical and existential significance of such results.
INVITED SPEAKERS
Margaret Lock (McGill University)
Emily Martin (New York University)
Rebecca Kukla (University of South Florida/Georgetown University)
Uffe Juul Jensen (Aarhus University)
Fredrik Svenaeus (Södertörn University College).

The invited lectures and the panel discussion are open for all interested. In addition, there are workshop sessions for members of The Nordic Network for Philosophical Anthropology.

For more information and registration, please visit
http://www.philosophicalanthropology.org/abo2012

Welcome to Åbo Akademi University in April!

Tervetuloa Aleksanteri-instituutin Visiting Scholars -ohjelman seuraavaan seminaariesitykseen. Torstaina 15.3. klo 14.15-15.45 professori Craig Brandist puhuu hegemonia-käsitteen poliittisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista 1920-luvun Neuvostoliitossa esityksessään ”Language and Hegemony in Early Soviet Thought”. Paikka: Aleksanteri-instituutin 2. krs kokoushuone, os. Unioninkatu 33, Helsinki.

 

Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon (viimeistään 9.3. mennessä) Eeva Korteniemelle

(eeva.korteniemi at helsinki.fi, p. 09 191 23645). Seminaarisarjan verkkosivuilta löytyy esityksen abstrakti sekä lisätietoa puhujasta:

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/news/events/2012/visitorseminars_spring_2012.html

 

Tervetuloa!

 

***

 

Welcome to the next meeting of the Aleksanteri Institute Visiting Fellows Research Seminars. On March 15th at 2.15 pm, Professor Craig Brandist will examine the entwinement of the political and cultural dimensions of hegemony in the USSR in the 1920s, presentation is entitled “Language and Hegemony in Early Soviet Thought”.

Venue:Aleksanteri Institute (Unioninkatu 33, Helsinki) 2nd floor meeting room.

 

More information about the speaker and presentation available at:

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/news/events/2012/visitorseminars_spring_2012.html

Seminar is open to everybody interested in the topic, but please register your participation by 9 March to Eeva Korteniemi (eeva.korteniemi at helsinki.fi, tel +358 9 191 23645).

 

Welcome!

 

For more information, please contact:

Anna Korhonen (anna.korhonen at helsinki.fi) or Eeva Korteniemi

(eeva.korteniemi at helsinki.fi).


Platon-klubilla Kirjakauppa Kirjassa (Mannerheimintie 22-24, Helsinki) 13.3. klo 18-20 kuvataiteen tohtori Jyrki Siukonen pohtii käsityökalujen kanssa toimimista filosofian keinoin.

Miten ajattelen kun teen taiteellista työtä? Voiko työskentelyn aikaiset ajatukset sanallistaa? Miten Tarzanista tuli ihminen? Näillä pohdinnoilla käynnistyy Jyrki Siukosen uusi teos Vasara ja hiljaisuus. Kirja käsittelee käsityökalujen kanssa toimimista ja tuon toiminnan ajattelumuotoja. Siukonen ammentaa aineistoa kuvanveiston tekijöiltä ja rinnastaa sen Martin Heideggerin ja Ludwig Wittgensteinin filosofisiin huomioihin. Tuloksena on omaperäinen luenta tekemisen ja ajattelemisen rajapinnalla. Teos soveltuu kuvanveiston, taiteenfilosofian ja taidekirjoittamisen oppimateriaaliksi.

Jyrki Siukonen (s. 1959) valmistui ensimmäisenä kuvataiteen tohtorina Kuvataideakatemiasta 2001 ja toimii nykyisin kuvataiteen lehtorina ja tutkijana Lapin yliopistossa. Siukonen opetti Kuvataideakatemiassa useiden vuosien ajan taideteoriaa ja toimi kuvanveiston professorina 2004-2008. Hän on laajan taiteellisen työnsä ohella julkaissut useita kirjoja kulttuurihistorian ja kuvataiteen alalta. Teos "Mies palavassa
hatussa" palkittiin Lauri Jäntin palkinnolla 2006.

Vapaa pääsy.

Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko kulttuuritalo Valveella.

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa, uusia muotojakin kokeillaan: viime kerralla alustuksena tehtiinkin empiirinen harjoitus, jonka jälkeen vetäjä johdatteli keskustelun Nelsonin sokraattisen mallin mukaisesti. Vapaa pääsy.

Seuraava tapaaminen on 14.03.2012 klo 18.

Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös
Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Paneelikeskustelu Naiseus nyky-Suomessa – onko Simone de Beauvoirin analyysi naisena olemisesta ajankohtainen?

Tammen kirjastossa (Korkeavuorenkatu 37, 00130 Helsinki) keskustellaan naistenpäivänä 8.3.2012 klo 17 - 18.30 siitä, millaisina suomalaisen naisen asema ja mahdollisuudet näyttäytyvät Simone de Beauvoirin ajattelun valossa.

Panelisteina ovat filosofi Sara Heinämaa, tutkija Veronika Honkasalo ja kirjailija Helena Sinervo, ja keskustelua vetävät Beauvoir-suomentajat Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja se on avoin kaikille.

Paneelissa pohditaan muun muassa sitä, ovatko Beauvoirin asettamat tavoitteet saavutettu vai hylkääkö nykypäivän vapautunut nainen ne turhina ja valitsee kodin ja perinteisen naisellisuuden vaalimisen vapaaehtoisesti. Voidaanko tasa-arvo unohtaa jo saavutettuna asiana vai tarvittaisiinko päinvastoin entistä tarkempaa analyysia tasa-arvon merkityksestä suhteessa sukupuolten kirjoon, sukupuolittuneisiin
käytäntöihin ja etniseen moninaisuuteen?

Tammen kirjakaupassa on tilaisuuden yhteydessä saatavilla kirjoja Simone de Beauvoirin teokset Toinen sukupuoli I: Tosiasiat ja myytit ja Toinen sukupuoli II: Eletty kokemus tarjoushintaan.

Lisätietoja:
https://www.facebook.com/#!/events/350847241612525/

Yhteystiedot:
Iina Koskinen
iina.koskinen(at)helsinki.fi
Hanna Lukkari
hanna.lukkari(at)helsinki.fi,
Erika Ruonakoski,
erika.ruonakoski(at)helsinki.fi
Symposium: Mieli, ajallisuus ja ruumiillisuus
Psykoanalyysin, psykiatrian ja filosofian risteymäkohtia

Helsingin yliopiston Tutkijakollegium
Fabianinkatu 24, 1. kerros, seminaarihuone 136
Torstai 26.4.2012


Ohjelma:
12:00-12:15     Tervetuloa
12:15-13:45     Johannes Lehtonen (Itä-Suomen yliopisto): ”Ruumiillisuus ihmismieltä muokkaamassa”
13:45-14:45     Lounas
14:45-15:15     Anssi Peräkylä (Helsingin yliopisto): ”Sosiaalisen vuorovaikutuksen psykofysiologiaa. Tarinankerronta ja autonomisen hermoston reaktiot”
15:15-15:45     Joona Taipale (Helsingin yliopisto): ”Olemassaolon tunne ja ruumiinkokemus fenomenologiassa ja psykoanalyysissa”
15:45-16:15     Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto): ”Ajallisuuden kerrostumia psykoanalyysissa”
16:15-16:45     Kahvitauko
16:45-17:15     Sara Heinämaa (Helsingin yliopisto): "Fenomenologinen kehollisuuden analyysi”
17:15-17:45     Jussi Backman (Helsingin yliopisto): ”Kokemuksen ajallinen kontekstuaalisuus hermeneuttisessa fenomenologiassa: tulevaisuudellisuus ja (henkilö)historiallisuus”
17:45-18:15     Joel Backström (Helsingin yliopisto): ”Ajallisuus ja ruumiillisuus moraalis-eksistentiaalisina käsitteinä”
18:15-18:45     Mirja Hartimo (Helsingin yliopisto): ”Objektiivisten tieteiden riittämättömyys”

Tilaisuuteen on vapaa pääsy

Lisätietoja: Joona Taipale (joona.taipale AT helsinki.fi)

Viime vuoden lopulla ilmestyi nykyistä talouskriisiä käsittelevä teos Kurssi kohti konkurssia <http://kurssikohtikonkurssia.wordpress.com> (Vastapaino 2011). Teoksen pohjalta järjestetään kuun vaihteessa kaksipäiväinen seminaari alkaen Tampereelta ja päätyen Helsinkiin: kriisikirjaan kirjoittanut yhdysvaltalainen taloustieteilijä Andrew Kliman sekä Alex Demirović Rosa Luxemburg Stiftungista keskustelevat ja debatoivat kapitalismia vaivaavista kriiseistä ja niiden seuraukista. 


Tule mukaan keskustelemaan, minkälaisia muotoja jo viidettä vuotta jatkuva kriisi tulee jatkossa saamaan taloudellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti.

*Osa I: Nykykriisien syyt*

**Keskiviikko 29.2.2012 klo 16.15 Tampereen yliopisto, Linna-rakennus,
Väinö Linna -sali, Kalevantie 5.
Avaussanat: Antti Ronkainen
Keskustelemassa professorit Alex Demirović, Berliini ja Andrew Kliman, New York.

*Osa II: Poliittiset vaihtoehdot*

**Torstai 1.3.2012 klo 15,15 Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6,
Helsinki.
Avaussanat: Juha Koivisto
Keskustelemassa professorit Alex Demirović, Berliini ja Andrew Kliman, New York.

Pääalustukset ovat englanninkielisiä.

Tilaisuus Facebookissa: https://www.facebook.com/events/227482377344346/
Kriisikirjan kotisivu: http://kurssikohtikonkurssia.wordpress.com/
Lisätietoja: Juha Koivisto (050-5418912) & Antti Ronkainen (040-7764204)

Seminaarin järjestävät Karl Marx -seura, Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura sekä Tampereen yliopiston Yhteiskunta ja -kulttuuritieteiden yksikkö ja Viestinnän, median ja teatterin yksikkö.

* * *

Two-day seminar in Helsinki and Tampere:
*Origins of the Current Crises: Consequences and Political Alternatives*

with

Prof. Alex Demirović, Berlin, and Prof. Andrew Kliman, New York.

*Part I: Origins of the Current Crises*

**Wednesday 29.2.2012 at 4.15 p.m. at the University of Tampere, Linna Building, Väinö Linna Hall, Kalevantie 5, Tampere.
Opening words: Antti Ronkainen

*Part II: Consequences and Political Alternatives*

**Thursday 1.3.2012 at 3.15 p.m. at the House of Science and Letters,
Lecture Hall 505, Kirkkokatu 6, Helsinki
Opening words: Juha Koivisto

Seminar in Facebook: https://www.facebook.com/events/227482377344346/
More details: Juha Koivisto (050-5418912) & Antti Ronkainen (040-7764204)

The seminar is organized by the Finnish Karl Marx Society, the Finnish Society for Marxist Social Science, the School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere and the School of Communication, Media and Theatre, University of Tampere.

AN ECOLOGY OF MIND: A DAUGHTER'S PORTRAIT OF GREGORY BATESON
8th March 2012,  18.00-21.00, Aalto University

Many people regard the anthropologist, biologist and systems thinker Gregory Bateson (1904–1980) as one of the 20th century’s most important thinkers. His youngest daughter, Nora Bateson, will come to present the film An Ecology of Mind at Aalto University.

Nora Bateson, who is a media producer and educator, will personally introduce the film she has made about her father, and be available for questions and discussion afterwards.

The film provides a unique personal view on Gregory Bateson’s original and interdisciplinary angles of research: from cybernetics to communication among dolphins, and from schizophrenia to ecology and the sacred.

The trailer of the film can be seen at www.anecologyofmind.com.
And here is the latest news: www.facebook.com/anecologyofmind
PDF of flyer is downloadable here: http://www.naturearteducation.org/AEOM.htm

Free entrance.

Enter the Arabia factory from the south end (through the glass tube) and walk past the café on the right. Here you find the stairs up and there the bridge to Media Factory.

Utopiasta byrokratiaan - Suomen yliopistojen 1970-luku
Helsinki 27.02.2012 klo 18:15

Dos. Marja Jalava alustaa aiheesta "Utopiasta byrokratiaan - Suomen yliopistojen 1970-luku"  Suomen Historiallisen Seuran tilaisuudessa ma 27.2.2012 klo 18.15 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki), salissa 505. Aikaa on varattu myös keskustelulle.

Tervetuloa!

http://www.histseura.fi

Tiedustelut:
Elina Katainen, Suomen Historiallinen Seura <shs AT histseura.fi>
FM Saara Hacklin väittelee 24.2.2012 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Divergencies of Perception - The Possibilities of Merleau-Pontian
Phenomenology in Analyses of Contemporary Art" (Havainnon säröjä: Merleau-Pontyn fenomenologian mahdollisuudet nykytaiteen tarkastelussa).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XIII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on professori Renée van de Vall, Maastricht University, ja kustoksena on
professori Arto Haapala.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7605-3
Kirjauutuus Tutkijaliitolta ja väitöstilaisuus lauantaina 25.2.2012

Markku Koivusalo: Kokemuksen politiikka. Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä

Kokemuksen politiikka. Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä on kokonaisvaltainen tutkimus Michel Foucault'sta ja hänen kysymyksenasetteluistaan. Teos kartoittaa Foucault'n oman ajattelun historiallisia ehtoja ja muutoksia ja osoittaa Foucault'n olevan järjestelmällinen totuuden ja vapauden kokemuksen politiikan filosofi
sekä Immanuel Kantin ja valistuksen kriittisen järjen perinteen omaperäinen moderni jatkaja.

Teos yhdistää länsimaisen filosofisen perinteen ja sen historialliset näyttämöt moderneihin tiedon muotojen, vallan strategioiden ja itsen eettisten käytäntöjen konkreettisiin kysymyksiin. Se kulkee niin historian, tieteentutkimuksen, biologian, taloustieteen, uskonnon, arkkitehtuurin, maalaustaiteen kuin kirjallisuudenkin kentillä. Teemoina ovat muun muassa ihmistieteiden metodologia, tieteellisten
totuuksien historia, taiteen politiikka, uskonnollinen, valtiollinen ja taloudellinen hallinta sekä elämän ja väkivallan suhde.

Teoksen kokoavan aiheen muodostaa kysymys länsimaisesta ihmisestä ja tämän historiallista kokemusta määrittävistä tiedosta, vallasta ja etiikasta. Tässä kokemuksen politiikassa on pelissä poliittinen rohkeus totuuteen.

Markku Koivusalo (s. 1969) on laaja-alainen valtio-oppinut, joka on julkaissut artikkeleita tieteestä, taiteesta, filosofiasta, politiikasta, kulttuurista ja taloudesta kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Hän toimii tutkijana Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, jossa on opettanut erityisesti poliittista filosofiaa ja teoriaa lähes kaksi vuosikymmentä. Käsillä oleva teos on tulos hänen pitkäaikaisesta tutkimustyöstään Michel Foucault'n ajattelun parissa

ISBN 978-952-5169-82-9. Tutkijaliitto:  Episteme-sarja. Nid., 528 s. 40 €.

Lisätiedot ja tilaukset tutkijaliitto AT helsinki.fi sekä www.tutkijaliitto.fi.


VÄITÖSTILAISUUS

VTM Markku Koivusalo väittelee lauantaina 25.2.2012 kello 10.00 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen Pienessä juhlasalissa. Vastaväittäjänä on professori Jussi Kotkavirta, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena professori Juri Mykkänen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5169-82-9


Ystävällisin terveisin,

Merja Hintsa,
toiminnanjohtaja, Tutkijaliitto ry
Dear Colleagues and Friends,

On behalf of the Academy of Finland research project Knowledge Formation and Epistemic Connections it is my great pleasure to invite you to attend the International Symposium Life, Process and Philosophy to be held in Helsinki 11–12 May 2012. The aim of the symposium is both to develop contemporary analyses of the work of A. N. Whitehead (1861–1947) and to introduce his philosophy to a wider academic and
intellectual audience in Finland. Some of the most creative developments in e.g. metaphysics, philosophy of science, aesthetics and social theory in recent years have been inspired by Whitehead’s work, and hence this “introduction” is very timely.

You are warmly welcome to listen to the six internationally acclaimed authorities on Whitehead’s philosophy (Isabelle Stengers, Steven Shaviro...) and their expert commentators (Sami Pihlström, Turo-Kimmo Lehtonen...), and to contribute to the discussions.

Please go to our website to register:

http://congress.utu.fi/lpp2012/index.php

Yours sincerely, Seppo Poutanen
12th International Summer School and Symposium on Humour and Laughter, 2-7th July 2012

Endorsed by the International Society for Humous Studies (ISHS)

Location: University of Eastern Finland, Savonlinna

Interest in both research on humour and practical applications of humour has increased sharply in the past decade. For new research students just beginning their research careers or those already-trained researchers considering a first research project on humour, this course will ensure that they enter the field with a strong foundation in existing theoretical and methodological issues, and are well versed in the pitfalls confronting the scientific study of humour. For those interested in practical applications of humour in a variety of applied settings, the course will introduce them to the kinds of approaches that are being used around the world to put humour to work and to deliver the benefits of humour and laughter.

More information ang programme on website: http://www.humoursummerschool.org/12/index.shtml

Announcement & Call for Papers

The Third International Conference of the Nordic Wittgenstein Society:

Wittgenstein, the Philosophy of Education and the Education of Philosophy

The general theme of the conference is to explore a Wittgensteinian approach to the interplay between philosophical method, pedagogy in general and philosophy of education.

Teaching and various forms of instruction, training and learning are recurrent themes in the writings of Ludwig Wittgenstein, making his philosophy a rich source for our understanding of the relationship between education and learning. Moreover, Wittgenstein’s work is an increasing influence in debates within the philosophy of education, especially in questions concerning the pedagogies of philosophy, therapeutic and dialogical methods in education, the role of practice for learning and discussions of the respective contribution to education from philosophy and empirical research.

 The conference will include three invited speakers as well as a number of smaller presentations organised in sessions according to theme. See below for the Call for Papers.

PhD Session
At least one of the sessions (depending on number of participants) will be reserved for presentations from PHD students. Prof. Paul Standish will participate in the discussions of the presentations.

Invited Speakers
Steinar Bøyum, Associate Professor, University of Bergen, Norway (confirmed)
Anniken Greve, Professor, University of Tromsø (confirmed)
Paul Standish, Professor, University of London, UK (confirmed)

Time: Friday, June 8th, 14-19, and Saturday June 9th, 9-16.30, 2012.
The final programme will be announced later.

Place: Institute of Philosophy, Education and the Study of Religions (IFPR), University of Southern Denmark (SDU), Odense.

More information:
To come on http://www.nordicwittgensteinsociety.org

Organisers: IFPR, SDU and The Nordic Wittgenstein Society.


Call for Papers
We invite researchers and PhD-students, inside and outside of philosophy (e.g. education and pedagogy) to submit abstracts on Wittgenstein-inspired inquiries into questions related to the theme of the conference (max 400 words). All submissions will be subject to a peer review. Each speaker will be allotted 20 minutes for presentation and 20 minutes for discussion.

Possible topics include: The relevance of Wittgenstein’s philosophy for...
-        The pedagogies of philosophy
-        The philosophy of education
-        The role of training and initiation into a practice in education
-        The relationship between education and therapy
-        Moral education
-        Educating for critical thinking
-        Methods in education
-        The distinction between empirical and philosophical research in education

 In case of adequate funding, the conference will reimburse part of the travel expenses for speakers whose papers are accepted.

Submission should be send to Anne-Marie S. Christensen, amsc@ifpr.sdu.dk

Deadlines
Submission of abstracts: April 2nd 2012
Announcement of the result of the peer review: April 16th 2012
For PhD students: Deadline for submission of papers: May 14th 2012

Bedste hilsner
Anne-Marie Søndergaard Christensen
Lektor, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet, Odense
Psykokahvila jatkuu. Tällä kertaa alustaa Jussi Silvonen Lem Semjonovits Vygotskin kulttuurihistoriallisesta psykologiasta.

Lauantaina 18.2. klo 14-16
Kulttuurikahvila Hertta, Näsilinnankatu 22

Vapaa pääsy, kaikki lämpimästi tervetulleita!

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://www.facebook.com/events/380606351953358/

HUOM! Psykokahvilan jälkeen n. klo 16 alkaen, tarjolla italialaisia herkkuja edullisesti.
Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen kulttuuritalo Valveella.

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.

Seuraava tapaaminen on 22.02.2012.

Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

SPINOZA IN SOVIET THOUGHT - an international symposium 18th - 19th May 2012

Spinoza is one of the figures who have played a key role in the formation of the Soviet Marxism, and even later many thinkers critical of the official Diamat have repeatedly recurred to Spinozistic arguments.

The Aleksanteri Institute organizes an international symposium on the theme of "Spinoza in Soviet thought" in 18. —19. May, 2012. Keynote speakers will be Prof. Daniela Steila (University of Turin) and Prof. Andrey Maidansky (Institute of Management and Economy, Taganrog). In addition, the anthology Spinoza — pro et contra (in Russian), edited by Prof. Maidansky and published in the beginning of 2012, will be presented and discussed.

VENUE: Aleksanteri Institute meeting room, 2nd floor, entrance via the inner courtyard.

More information and seminar programme: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/news/events/2012/spinoza.html

Lacan-seminaari Tampereen yliopistolla


Ohjelma:

Perjantai 13.4.2012

Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -sali

10.15–10.30      Avaussanat

10.30–11.15     Janne Kurki: ”Lapsi ja yhteiskunta: Lacanin Antigone ja hylätyt lapset”

11.30–12.15      Ilpo Helén: ”Masennuksen ja melankolian biologisoitumisen historiasta”

12.30–13.30      lounastauko

13.30–14.15      Pertti Hämäläinen: ”Foucault/Lacan”

14.30–15.15      Jussi Silvonen: ”Psykoanalyysi subjektitieteenä”


Lauantai 14.4.2012

Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -sali

10.00–10.45      Tere Vadén: ”Heidegger, Žižek ja vallankumous”

10.45–11.30       Janne Porttikivi: ”Lacanin neljä diskurssia”

11.30–12.15        lounastauko

12.15–13.00       Ari Hirvonen: ”Lacan: symbolinen järjestys lain valtakuntana”

13.00–15.00      Paneeli. Paikalla olevat esiintyjät ja yleisö kokoontuvat keskusteluun.

 

Verkossa: http://lacanseminaari.wordpress.com/

 


*** Filosoficafé i Åbo 19.2 - Populism - Hot eller löfte?  ***

Tid: Söndag 19.2.2012 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: Populism - Hot eller löfte?

Fritt inträde & alla välkomna!

Synopsis

Populismens framgångar speglar den representativa demokratins och partidemokratins problem. Populismens livsluft är en känsla av utanförskap och ett upplevt avstånd mellan medborgare och deras politiska representanter. Populismens frammarsch är även en reaktion på de omfattade omvandlingar som präglat våra samhällen under den senaste decennierna: globaliseringens och den europeiska integrationens öppnare gränser med fri rörlighet, ökad konkurrens och immigration. De politiska, sociala och ekonomiska skeendena är den mylla där populismen hämtar sin näring, men populismens idémässiga tankegods kan sägas vara demokratins konstanta följeslagare, eller i en mer pessimistisk tolkning dess skuggsida.
    Populismen kan å ena sidan i sina appeller utropa ett demokratins evangelium om mer makt till folket och ett beslutsfattande som ligger närmare det folket önskar. Med sin närvaro kan populismen blottlägga sprickor och tillkortakommanden i de politiska systemen. Populismen kan på så sätt vara ett korrektiv och bidra till en förbättring. Å andra sidan drar populismen upp nya särskiljande gränser i upprätthållandet av majoritetsprincipen och tanken om ett homogent folk. Populismens skuggsida representeras av den bristande tolerans för minoriteter och grundläggande demokratiska värden som kan följa i den vulgära och obegränsade folkmajoritetens spår.
    I vilken utsträckning populismens blir ett hot mot demokratiska värden är beroende av om populistiska partier har tillgång till maktpositioner, samt hur övriga politiska partier agerar. Sist och slutligen är det en öppen fråga om populismen är ett hot eller ett löfte?

Ann-Cathrine Jungar är docent och högskolelektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och är verksam vid Centrum för Östersjö- och Östeuropastudier, CBEES. Hon deltar aktivt i diskussionen om den nordiska populismen som samhällsfenomen. Se dessa länkar för ett urval av hennes senaste artiklar med detta tema:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/soini-rider-pa-nordens-tredje-vag-av-populism_6099539.svd

http://www.magma.fi/tema/populismen-en-motkraft-i-finska-konsensuskulturen

http://www.svd.se/kultur/understrecket/med-nationen-och-kulturen-som-retorisk-ide_6668292.svd

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
AESTHETICS TODAY / ESTETIIKKA TÄNÄÄN
Suomen Estetiikan Seuran juhlaseminaari
1.-2. maaliskuuta 2012, Tieteiden talo (sali 104)

Suomen Estetiikan Seuran perustamisesta tulee 2. maaliskuuta 2012 kuluneeksi 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Seura järjestää kaksipäiväisen seminaarin teemalla Aesthetics Today / Estetiikka tänään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 104. Tapahtuman ensimmäinen päivä on englanninkielinen ja toinen suomenkielinen. Juhlaseminaarin pääpuhuja on professori Richard Shusterman.

**************

OHJELMA
Torstai 1.3.2012: Aesthetics Today (hall 104)

9.00–9.15 Arto Haapala (University of Helsinki): The Finnish Society of Aesthetics, 40 Years

9.15–10.15 Richard Shusterman (Florida Atlantic University): Aesthetics Today: Back to the Future

10.15–10.45 Coffee

10.45–11.30 Esa Kirkkopelto (Theatre Academy Helsinki): Inventions and Institutions: Artistic Research as a Medium of Change

11.30–12.15 Jukka Mikkonen (University of Tampere): Analytic Philosophy of Literature Today: Problems and Prospects

12.15–13.15 Lunch

13.15–13.45 Marge Paas (Tallinn University): New Phenomena in Aesthetics

13.45–14.15 Henrik Örnlind (Stockholm University): The Aesthetical Life through the Means of Technology

14.15–14.45 Coffee

14.45–15.30 Wolfram Bergande (Bauhaus-Universität Weimar): Why Hegel Was Right or: The Value of the Arts in the Era of Reflexive Modernity

15.30–16.15 Lars-Olof Åhlberg (Uppsala University): "You have uttered a fateful word [aesthetic]" : Philosophy of Art, Aesthetics and the Aesthetic: Irreducible Polysemy?

16.15–18.00 Reception


Perjantai 2.3.2012: Estetiikka tänään (sali 104)

9.15–10.00 Oiva Kuisma (Helsingin yliopisto): Estetiikan tutkimus ja opetus Suomessa

10.00–10.45 Arto Haapala (Helsingin yliopisto): Estetiikan asema filosofisten tieteiden kentällä

10.45–11.15 Kahvitauko

11.15–12.00 Terike Haapoja (Kuvataideakatemia): Hybridejä, interventioita ja eläviä artefakteja: luontosuhde taiteen muokkaajana

12.00–13.00 Lounas

13.00–13.45 Juhani Pallasmaa (Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa): Maailma, minuus ja taide: kauneus, ihanteellisuus ja eettisyys taiteessa ja arkkitehtuurissa

13.45–14.15 Kahvitauko

14.15–15.00 Piia Rantala (Taiteen keskustoimikunta): Estetiikka kulttuuribyrokraatin työkalupakissa

15.00–15.45 Marjatta Bardy (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Taide, tiede ja myötätunto

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.
TRANSCENDING EUROPE

A conference organised by the "University of Helsinki Network for European Studies" project "Rethinking Cultural Diversity in Europe"

Date: 12. - 13. april 2012
Venue: University of Helsinki

Europe, today, is at pains with its universality. On the one hand, it appears as a universal construction that cannot satisfy particularistic passions within, and on the other hand, it appears as only a particular culture that cannot match the universality of the global world.

But what is European universality? In the conference "Transcending Europe" it will be studied as a philosophical concept: as the paradox of a "situated universality". Maybe European universality cannot be understood as a model that could be used as a source of identification, but rather as a regulative principle with ethical and political dimensions? Maybe Europe is not a particular idea imposing itself on a global framework of thought, but a desire of universality that can only be realöoised as a constant self-transgression and openness towards what is other to it?

The conference 'Transcending' Europe looks for new philosophical articulations of European universality, its way of being supranational without being global and of being ideal without being merely cultural.

The keynote speakers of the conference are Rodolphe Gasché, who has recently published "Europe, or the Infinite Task. A Study of a Philosophical Concept", and Denis Guénoun, whose "Hypothèses sur l'Europe: un essai de philosophie" will soon be published in English.


Program:
thursday 12. april
·      10-12 keynote adress Denis Guénoun: Active or passive transcendence?
·      12-13 lunch
·      13-14 Sergei Prozorov, What is the Other of Europe
·      14-15 Susanna Lindberg, Uprooted Europe
·      15-15.15 coffee
·      15.15-16.15 Peter Trawny, Europe and Revolution
·      16.15-17.15 Jayne Svenungsson, Christian Europe: Borders and
Boundaries  of a Mythological Conception

friday 13. april
10-12 keynote adress Rodolphe Gasché: "Is "Europe" an Idea in the
·      Kantian Sense?"
·      12-13 lunch
·      13-14 Matthias Flatscher: Different Ways to Europe. Critical
Remarks on Habermas and Derrida
·      14-15 Timo Miettinen: Crisis and Utopia
·      15-15.15 coffee
·      15.15-16.15 Mika Ojakangas: European Union: A Polity without Sense
·      16.15 - 17.15 Ari Hirvonen


For further information, contact Susanna Lindberg
(susanna.lindberg at helsinki.fi) or Tuomas Parsio
(tuomas.parsio at gmail.com)

ERIK AHLMAN SYMPOSIUM TURUN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA

Lustokatu 7, 20380 Turku

22.3.2012 klo. 18.00

Metsämäen kartanossa varttunut Erik Ahlman (1892 – 1952) on yksi Suomen historian kaikkien aikojen merkittävimmistä kulttuurifilosofeista ja ajattelijoista.

Tilaisuudessa Erik Ahlmanin tyttären, Kirsti Lagerspetzin (1932 – 2001) pojat, filosofit professori Eerik Lagerspetz Turun yliopistosta ja yliopistonlehtori Olli Lagerspetz Åbo Akademista esittelevät Erik Ahlmanin elämäntyötä ajattelijana ja ihmisenä.

Kaikki kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita!

Yhteys: timo.a.leinonen(a)gmail.com
Järjestäjät: KoroiSet -kehti ja Lakipalvelu Leinonen
The Burman Lectures in Philosophy 2012
Umeå Universitet, humanisthuset, 27-29 februari

Metaethics as a Confusion of Tongues

Professor Stephen Finlay

University of Southern California, Los Angeles

Series abstract
Can fundamental normative notions expressed by words like ‘good’, ‘ought’, and ‘reason’ be analyzed and explained?  Naïve attempts to explain the normative by investigating the conceptual meaning of normative words have been widely scorned and abandoned for several decades.  But successful semantic analyses may now be possible due to developments in our understanding of language and how it is used.  Study of normative words supports the End-Relational theory that things are good, reasons, or ought to be done only in relation to some end.  Many central problems of metaethics arise out of the ways normative language is used in practical contexts in pursuit of our ends, and can be resolved through a better appreciation of these conversational pragmatics.  This includes problems about the relationship between normative judgement and motivation, and the “categorical” character of moral claims.  Special attention is paid to problems concerning the nature and extent of normative disagreement.  A pragmatic solution to these metaethical problems has the virtues of expressivist views without their vices.

Lecture 1, Metaethics: Why and How?
27 februari kl. 13.15 -15, Hörsal E
Ethics or “practical philosophy” seeks to resolve disagreement about how we ought to act.  Questions in Metaethics concerning the metaphysics and semantics of the normative have important implications for the possibility of a method for Ethics.  But what method should we employ for Metaethics?  Traditionally, philosophers offered analyses of the meaning of normative language.  Today this analytic method stands in disrepute as a hopeless failure.  This lecture responds to four challenges: Primitivist, Expressivist, Externalist, and Revisionist.  While they may reveal the analytic method to be naïve, they do not show that it is not the right method for Metaethics.  A presumptive case can be made in its favour.


Lecture 2, The Semantics of ”Ought”
28 februari kl. 13.15 -15, Hörsal F
‘Ought’ is often claimed by moral philosophers to express an irreducibly normative concept.  The correct semantic theory of the word suggests otherwise, however.  The word ‘ought’ is used in a variety of different ways, but a relative of the standard semantics for modals due to Angelika Kratzer can provide a unifying analysis.  This analysis points toward an End-Relational theory of the normative ‘ought’ in terms of comparative probability of certain ends.  Special attention is paid to the meaning of the normative ‘ought’ in instrumental conditionals, which have puzzled many philosophers.  A compositional analysis identifying the instrumental ‘ought’ with the ‘ought’ of prediction generates a plausible reduction.

Lecture 3, The Pragmatics of Normative Disagreement
29 februari kl. 13.15 -15, Hörsal E

Many central problems of metaethics arise from uses of normative language—especially in moral discourse—that appear incompatible with the kind of simple semantics advanced for ‘ought’ in Lecture 2.  The Problem of Disagreement is a conspicuous case in point.  But might these features be explicable by supplementing a simple semantic theory with the right account of conversational pragmatics?  Exploring this idea for disagreement can be motivated by observing that similar problems confront any plausible semantic theory for ‘ought’.  It is argued that when combined with a basic and intuitive Instrumental Principle of pragmatics, the End-Relational theory of ‘ought’ systematically generates correct predictions about when normative claims disagree with each other.  This solution is “quasi-expressivist” in recognizing that normative disagreement does not always consist in a conflict in belief, but it enjoys significant advantages over expressivism proper.


Arrangör:
Institutionen för Idé- och Samhällsstudier, Umeå universitet
http://www.idesam.umu.se/om/amnen/filosofi/

TIETEELLISET SEURAT KYSEENALAISTAVAT TIETEELLISEN JULKAISUTOIMINNAN ARVIOINTI- JA RAHOITUSMALLIT

Kuusikymmentä tieteellistä seuraa on julkaissut kannanoton Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta. Siinä seurat kyseenalaistavat Julkaisufoorumi-hankkeen kaavailut luokitella tieteelliset julkaisut ja kirjakustantajat kolmeen luokkaan. Samoin seurat kyseenalaistavat tähän läheisesti liittyvän Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämän yliopistojen uuden rahoitusmallin. Mukana julkilausumassa ovat muun muassa Westermarck-seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Historiallinen Seura, Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Suomen lääkäriseura Duodecim, Kulttuuritutkimuksen Seura, Valtiotieteellinen yhdistys sekä myös Filosofia.fi-portaalia ylläpitävä ja niin & näin -lehteä julkaiseva Eurooppalaisen filosofian seura.

Sekä Julkaisufoorumi-hankkeen että yliopistojen uuden rahoitusmallin avulla tavoitellaan kannatettavia asioita: halutaan nostaa suomalaisen tieteellisen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan laatua ja lisätä kansainvälisyyttä. Nyt kaavailuissa muodoissa molempiin esityksiin sisältyy kuitenkin piirteitä, jotka ovat räikeässä ristiriidassa julkilausuttujen tavoitteiden kanssa.

Julkaisufoorumin ja ministeriön rahoituskaavailujen katsotaan olevan lähtökohdiltaan kapea-alaisia ja mekaanisesti toteutettuja. Niissä ei oteta huomioon eri tieteenalojen julkaisuperinteitä ja -tarpeita, eivätkä ne perustu tieteen sisältä nouseviin kriteereihin. Molemmat mallit laiminlyövät tieteiden monipuolisuuden ja -muotoisuuden sekä eri alojen historialliset traditiot. Mallien pohjalta mahdollisesti syntyvät tieteen ja tutkimuksen ohjausmallit vinouttavat tutkimuksen kenttää ja vaikeuttavat luovan tieteellisen työn tekemistä.

Kannanotossa kysytään, miksi suomenkieliset tiedejulkaisut automaattisesti asetetaan alemmalle tasolle kuin kansainväliset, etenkin englantilaiset. Kotimaisen julkaisemisen aliarvostukselle ei ole mitään sisällöllisiä perusteita. Tutkimuksen laatu ei perimmiltään ole kielikysymys, ja kaikilla tieteenaloilla tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä julkaisemista. Tieto- ja tiedeinstituutioilla on myös yhteiskunnallisia tehtäviä, joita korkeatasoinen suomenkieliset julkaisut tiedeyhteisöjen ohessa myös palvelevat. Tiedejulkaisujen arvioiminen ja arvottaminen nyt suunnitteilla olevalla tavalla on epäoikeudenmukaista eikä täytä tarkoitustaan.

Kannanoton allekirjoittaneet seurat esittävät, että sekä Julkaisufoorumihankkeen että ministeriön rahoitusmallin lähtökohtia pohditaan vielä kerran perusteellisesti. Tärkeä kysymys on, nousevatko mallit todella tieteiden sisäistä tarpeista vai enemmän hallinnollista tai muista tieteen ulkopuolelta tulevista perusteista. Ehdottoman tarpeellista on hakea avoimesti ja tasapuolisesti kestäviä sekä kaikkia toimija- ja tutkimustahoja tyydyttäviä käytänteitä.

Tavoitteena tulee olla maamme monipuolinen ja -muotoinen tieteellisen tutkimuksen ja siihen liittyvän julkaisutoiminnan turvaaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kannanotto ja 25.1. mennessä allekirjoittaneet seurat ladattavissa esimerkiksi Nuorisotutkimusseuran sivulta:  
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisufoorumi-yhteiskannanotto

 

 
Lisätietoja asiasta antavat:

Minna Autio, Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja, 040-8405810, 
Markku Jahnukainen, Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtaja, 
Emilia Palonen, Valtiotieteellinen yhdistys, 040-5077198, 
Risto Rinne, Suomen kasvatustieteellinen seura, (02)333 8811 
 

 

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on 08.02.2012 klo 18 Kulttuuritalo Valveella.

Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy. Ks. aikaisemmat
http://sokrateskahvila.wordpress.com/
Valoa pimeyteen - tiede parantaa maailmaa 28.1.2012 Tampere-talo

ohjelma, kysymykset : www.uta.fi/valoa

Ohjelma
10.00 Tieteen visuaaliset esittäytyvät Studiossa ja Soolon parvekkeella
Vaikuttava sirkus (TaY/Tutkivan teatterityön keskus)
Pirkanmaan äänimaisemat ja Sata suomalaista äänimaisemaa
(Suomen Akustisen Ekologian Seura/TaY/Tamk)
Valokuva on IN (Juha Suonpää/ Tamk)
Tilallisen ja kehollisen vuorovaikutus (TaY/ Tauchi)
Vuores – Eco2 (Tampereen kaupunki ja TTY)
Ihmisten varaosat (BioMediTech/TTY ja TaY)
Poliisi tutkii (Poliisimuseo/Poliisiammattikorkeakoulu)

10.30 Rehtori Kaija Hollin tervehdys
10.40 Hannu Uusitalo: Silmän valo
11.05 Pertti Haapala: Suomen keksitty historia
11.30 Howard Jacobs: Miksi mitokondriot ovat tärkeitä?
11.55 Johanna Sinisalo: Tieteet ja kirjailijan työ
12.20 Tauko, jonka aikana tieteen visuaaliset Studiossa ja kirjamyynti aulassa
13.20 Nätyn teatteritervehdys
13.45 Marja-Liisa Manka: Työ ja elämä
14.10 Olli Yli-Harja: Systeemibiologiaa Suomessa
14.35 Markku Hedman: Miten huomenna asutaan?
15.00 Heikki Hellman: Miksi media valehtelee?
15.25 Yleisökilpailun palkintojen arvonta
15.30 The Irrationals - järjetöntä musiikkia
(Ohjelmamuutoksia saattaa tulla)

Keskustelusarja: Ikuisesti ajassa

Keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 Pääkirjasto (Pasila), Rautatieläisenkatu 8

Aikakautta eivät määritä sen antamat vastaukset, vaan kysymykset, joihin se ei kykene vastaamaan. Suomenkielisen työväenopiston ja Pasilan kirjaston keskustelusarja tutkii tällaisia kohtalonkysymyksiä omasta ajastamme. Tilaisuudet vetää filosofi ja runoilija Olli Sinivaara aiheeseen perehtyneen ajattelijavieraan kanssa. Tule mukaan kuuntelemaan ja osallistumaan!


8.2. Tiede ja valta

Teoreettisen filosofia dosentti Johanna Oksala


14.3. Kertooko tiede totuuden?

Teoreettisen filosofia dosentti Panu Raatikainen


18.4. Teknologian varaan rakentuva yhteisö

Sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen
Ensimmäinen Psykokahvila lauantaina 28.1.2012 klo 14-16

Keijo Lakkala alustaa aiheesta "Elävä aine: Evald Iljenkovin ja Daniel C. Dennettin mielenfilosofioiden yhtymäkohtia".

Alustuksessa tarkastellaan materian aktiivisuuden ideaa Dennettin intentionaalisuus-käsitteen valossa.

Keijo Lakkala on jyväskyläläinen filosofian opiskelija, jota kiinnostaa marxilainen aateperintö ja kriittinen yhteiskuntateoria laajemminkin.

Vapaa pääsy, kaikki lämpimästi tervetulleita pohtimaan mielen saloja!

Kulttuurikahvila Hertta, Näsilinnankatu 22

https://www.facebook.com/events/214932695262493/?ref=ts

Seuraavat kerrat:
18.2. Jussi Silvonen ja Vygotskyn ajattelu
24.3. Tapani Laine jatkaa Mamardashvilista

Filosofian Akatemia etsii graduntekijää 


Filosofian Akatemia etsii graduntekijää psykologian, filosofian tai kognitiotieteen alalta. Etsimme opintojensa loppusuoralla olevaa, omasta alastaan voimakkaasti motivoitunutta ja opinnoissaan erinomaisesti suoriutunutta tutkijanalkua.   

Tarjoamme mielenkiintoisen ja erittäin ajankohtaisen tutkimusaiheen, joka kytkeytyy osaksi omia tutkimusprojektejamme. Tarjoamme graduntekijälle myös laitoksen ohjausta tukevaa gradunohjausta. Lopullinen toimeksianto ja gradun tarkka aiherajaus neuvotellaan yhdessä laitoksesi graduohjaajan kanssa.  

Maksamme graduntekijälle korvauksen valmistuneesta työstä. Lisäksi tuemme tutkimusta kirjahankintojen ja matkakorvausten muodossa.  

Jos olet kiinnostunut tekemään gradun tarjoamastamme aiheesta, lähetä lyhyt luonnehdinta siitä, miksi juuri sinä olet oikea henkilö suorittamaan tutkimushankkeen. Liitä hakemuksen liitteeksi opintosuoritusotteesi.   

Lähetä hakemuksesi 29.2.2012 mennessä osoitteeseen info(at)filosofianakatemia.fi 


Tällä hetkellä etsimme pro gradun tekijää seuraavalle tutkimuskohteelle:  

Flow-kokemusten taksonomia  

Tiedeyhteisö on herännyt viime vuosikymmeninä myönteisten kokemusten systemaattiseen tutkimukseen. Aikaisemmin erityisesti psykologian piirissä painopisteenä olivat erilaiset kielteiset kokemukset kuten ahdistus, masennus ja erilaiset psyykkiset häiriötilat. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana suureen suosioon nousseessa positiivisen psykologian tutkimussuunnassa painotus on ollut nimenomaan toimivien psyykkisten rakenteiden ja toimintamallien tunnistamisessa (Ks. esim. Seligman & Csikszentmihalyi 2000; Sheldon et al. 2011). On käynyt selväksi, että positiiviset kokemukset ja tunnetilat ovat keskeisessä asemassa sekä yksilön hyvinvoinnin, toimintakyvyn että kehityksenkin kannalta (Fredrickson 2001). Keskeisessä roolissa positiivisen toimintakyvyn ymmärtämisessä on erityisesti optimaalisen kokemuksen määrittely. 

Gradutoimeksiannon tarkoituksena on kartoittaa erilaisia optimaalisen kokemisen tiloja eli myönteisiä tunnetiloja, joissa yksilö kokee olemisensa harmoniseksi tai kukoistavaksi. Tunnetuin valtavirtatutkimuksessa esiintyvä optimaalisen kokemuksen systemaattinen tutkimuskohde on psykologi Mihaly Csikszentmihalyin käsitteellistämä flow-kokemus. Flow edustaa optimaalisen toiminnan tilaa, jossa henkilö on täysin uppoutunut käsillä olevaan tehtävään ja toimii kykyjensä äärirajoilla (Csikszentmihalyi 1991). 

Muita verrattavia tiloja ovat esimerkiksi Freudin tunnetuksi tekemä oceanic feeling, joka tarkoittaa tilaa, jossa yksilö kokee olevansa yhtä maailmaan kanssa, ikäänkuin uppoavansa osaksi maailmaa (Parsons 1999), meditaatioperinteistä ammentava mindfulness, joka tarkoittaa tietoista läsnäoloa käsillä olevassa hetkessä (Brown & Ryan 2003) sekä merkityksellisyyden kokeminen, jota on tutkinut esimerkiksi psykologi Viktor Frankl (2006). Merkityksellisyyttä yksilö kokee silloin, kun hänellä on tunne siitä että hänen oleminen ja toimintansa on kytköksissä johonkin suurempaan päämäärään (Baumeister 1991). Eri tutkimusperinteissä optimaalista kokemusta ja sen eri muotoja on siis lähestytty hieman erilaisista näkökulmista. 

Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa optimaaliseen kokemukseen liittyvää tieteellistä ja filosofista kirjallisuutta vertaillen ja arvioiden. Pyrkimyksenä on selvittää minkälaisia optimaalisen kokemuksen tiloja tutkimuskirjallisuudessa on tällä hetkellä tunnistettu ja miten nämä tilat eroavat toisistaan. Gradutoimeksianto liittyy Filosofian Akatemian käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin Meaningful Work, Intuitive Thought and Decision Making, Principles of Systems Psychology sekä The Extended Mind 

Lähdeviitteet:

Baumeister, R. F. (1991): Meanings of life. New York: The Guilford Press.

Brown, K. W. & R. M. Ryan (2003): “The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being,” Journal of Personality and Social Psychology 84 (4), 822-848.

Csikszentmihalyi M. (1991): Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row. 

Frankl, V. E. (2006): Man’s Search for Meaning. Boston, MA: Beacon.

Fredrickson, B. L. (2001): “The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions.” American psychologist 56 (3): 218-226.

Parsons, W. B. (1999): The enigma of the oceanic feeling: Revisioning the psychoanalytic theory of mysticism. New York: Oxford University Press.

Seligman, M. E. P. & M. Csikszentmihalyi (2000): “Positive psychology - An introduction.” American Psychologist 55 (1): 5-14.

Sheldon, K. M., T. B. Kashdan & M. F. Steger (2011): Designing Positive Psychology: Taking Stock and Moving Forward. New York: Oxford University Press.


Lisätietoja:

info(at)filosofianakatemia.fi 

www.filosofianakatemia.fi 

 


Perjantai-Parlamentti

27.1 Oikeisto-liberalismi ja ekologinen kriisi.

Vuoden ensimmäisessä Perjantai-Parlamentissa keskustellaan siitä, miten oikeistolainen politiikka sopii yhteen ekologisten tavoitteiden kanssa? Minkälaisia haasteita ja muutoksia poliittinen liberalismi kohtaa, jos jatkuvan talouskasvun ideaalista luovutaan? Onko olemassa oikeistolaista vihreää-liikettä, onko vihreä aate väistämättä perinteisen vasemmisto-oikeisto akselin yläpuolella? Filosofi Johannes
Ojansuun vieraaksi Parlamentin keskusteluun saapuu europarlamentaarikko ja pitkän linjan poliittinen vaikuttaja Sirpa Pietikäinen.
Ilta alkaa Olutravintola Birgerissä/Hämeenlinna 18.00


17.2 Runous, aika ja ikä

Perjantai-Parlamentissa pohditaan runoilijan äänen ja ethoksen yhteyttä aikaan?
Voidaanko puhua vanhuuden tai nuoruuden runoilijoista? Missä määrin runoilijan ikä vaikuttaa paitsi runon sisältöön ja muotoon niin myös runoilijan käsitykseen
runouden tehtävistä ja kulttuurisesta asemasta? Johannes Ojansuun vieraaksi saapuu runoilija, poliittinen vaikuttaja ja muusikko Claes Anderson sekä runoilija Sinikka Vuola.
Ilta alkaa Olutravintola Birgerissä/Hämeenlinna 18.00

Yleistä infoa parlamenteista saat seuraavilta sivuilta:

http://yle.fi/alueet/hame/radio-hame/2010/01/perjantaiparlamentti_1377481.html
http://birger.fi/perjantai-parlamentti/
Salon lukiosta parhaat väittelijät

Nuorten filosofiatapahtumassa järjestetyn Sokrates väittelykilpailun voittajaksi selviytyi Salon lukion joukkue, joka päihitti finaalissa Ressun lukion väittelijät. Kisa oli suuri menestys, sillä mukana oli ennätykselliset 29 lukiolaisjoukkuetta.

Vuoden 2012 väittelykisa oli sikälikin historiallinen, että mukana järjestelyissä ollut Nuoren Voiman Liitto tarjosi finalisteille rahapalkinnot. Voittajajoukkue kuittasi 1000 euroa ja kakkonen 500 euroa.

Salon väittelijöinä loistivat Johan Hietanen, Lassi Saario, Juho Tamminen ja Ville-Matti Tanninen. Valmennuksesta vastasi opettaja Matti Taneli.

Hyvän finaalivastuksen antaneen Ressun ryhmässä väittelivät Marlon Moilanen, Emmi Peltonen, Johannes Mäkinen, Niilo Laiho sekä Lauri Pykälä opettajanaan Anna Backholm.

Kolmossijan saavuttivat välieriin yltäneet Lumon lukio Vantaalta ja Turun Lyseon lukio.

WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT KUOPIOSSA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, 29.-30.3.2012
ARJEN HYVINVOINTI – ONNEN PÄIVÄT?

ESITELMÄKUTSU – TULE ESITTÄMÄÄN OMA TYÖSI SOSIOLOGIPÄIVIEN TYÖRYHMÄÄN

Vuoden 2012 – ensimmäistä kertaa Kuopiossa järjestettävien – sosiologipäivien yleisteema on hyvinvointi, jota lähestytään sekä arjen (jokapäiväisen elämän) hyvinvoinnin että julkisen vallan ja instituutioiden näkökulmasta.

”Hyvinvointitutkimuksessa on perinteisesti korostettu erilaisten hyvinvointivajeiden tutkimusta. Tältä osin sosiologia on ollut huono-osaisuuden tutkimusta. Myös kolikon toisen puolen tarkastelu on kuitenkin tärkeää: miten hyvin ihmiset voivat ja miksi sekä voidaanko ihmisten hyvinvointia edistää. Alan tutkimuksen etulinjan painopiste on siirtymässä koetun hyvinvoinnin tarkasteluun samaan aikaan, kun on saatu näyttöä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden aiheuttamista hyvinvointi- ja terveysvajeista ja -mahdollisuuksista. Mitä tämä sosiologisesti tarkoittaa? Sosiologian kannalta tärkeä kysymys on, mikä voi olla tieteenalan rooli myönteisten siirtymien ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja edistäjänä: voiko sosiologia kertoa myös hyviä uutisia, onko sosiologialla onnen päiviä?”

Sosiologipäivillä kokoontuu yleisesitelmien lisäksi kymmeniä työryhmiä. Jos olet kiinnostunut pitämään alustusta omasta aiheestasi, tutustu työryhmien kuvauksiin päivien nettisivuilla.  www.sosiologipaivat.fi ja ota yhteys suoraan kyseisen ryhmän koordinaattoriin. Abstraktit tulee jättää koordinaattoreille 15.2. mennessä. Muut työryhmiin liittyvät kysymykset voi osoittaa osoitteeseen tyoryhmat.sosiologia(at)uef.fi
Huomioi myös erikseen varsinaiset ilmoittautumisohjeet ja hinnat itse päiville nettisivuilta.

Tervetuloa onnen päiville Kuopioon maaliskuussa 2012!

Kristiina Laipio
sihteeri, Sosiologipäivät 2012
sihteeri.sosiologia AT uef.fi
puh. +358415453810

Luonnonfilosofian seuran alkuvuoden ohjelma:

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki,
klo. 18.00-20.00.

24.1.2012 Työterveyslaitoksen johtaja prof. Harri Vainio  esitelmöi aiheenaan: Tutkimus ja tieteellinen tieto, kommenttipuheenvuoron pitää tutkimusprofessori. Jussi Timpuri

7.02.12 TIEKEn tutkimus- ja kehittämisjohtaja,TkT Jyrki Kasvi, puhuu aiheesta: Informaation ja tiedon murros.

21.02.12 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Panzar, puhuu aiheesta Kulutus ja talouden liike.

06.03.12 Prof. Uskali Mäki tarkastelee talouden ilmiöitä taloustieteen filosofina, kommentaattorista sovitaan myöhemmin.

20.03.12 Aiheena on: Etiikka ja ontologia. Alustaja ja keskustelijat sovitaan myöhemmin.


Terveisin,

Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
Maailman kulttuurin laitoksen arabialaisen filosofian luennot 7-9.2.2012


Maailman kulttuurien laitoksen FiDiPro-projekti "The Intellectual Heritage of the Ancient Near East" järjestää viikolla 6 kolme kaikille avointa tilaisuutta arabialaiseen filosofiaan liittyen.


Tiistai 7.2. klo 12.15-13.15
Paikka: päärakennus, aud II

Professori Carmela Baffioni Napolin yliopistosta esitelmöi aiheesta
"Cosmology and politics in the Ikhwan al-Safa' between Greek heritage and Ismaili elaborations"

Professori Baffioni toimii islamilaisen filosofian historian professorina Università degli Studi di Napoli L'Orientalessa ja on julkaissut laajasti liittyen erityisesti 900-luvulla kirjoitettuun ensyklopediseen teokseen Rasa'il Ikhwan as-safa.


Keskiviikko 8.2. klo 14.15-15.45
Paikka: Topelia, Unioninkatu 38, B114

FT Jari Kaukua: "(Preliminary remarks on) knowledge in post-avicennian islamic philosophy"

FT Janne Mattila: "Philosophical practice in classical Arabic philosophy"

MA Timothy Riggs: "Authentic Self in Farabi and its relation(s) to Ancient Greek
Antecedents"

FM Inka Nokso-Koivisto: "Microcosm-macrocosm Analogy and the idea of human being in Islamic Thought"


Torstai 9.2. klo 14.15-15.45
Paikka: Päärakennus, sali 3

Professori Carmela Baffioni Napolin yliopistosta esitelmöi aiheesta
"The encyclopaedia of the Brethren of Purity and its role in the philosophical curricula of Muslim classical thinkers"

Tilaisuuksien kieli on englanti.

Tervetuloa!

Jyväskylässä on haettavana filosofian lehtorin sijaisuus 1.9.2012-31.8.2016,

(erityisen pätevillä hakijoilla pesti voinee olla määräaikaisen sijaan jatkuva)

 

Opetustarvetta YFI-laitoksella on myös muilla aloilla (halukkuus tai pätevyys niihin kannattanee mainita hakemuksessa), ainakin seuraavilla:

sukupuolentutkimuksen pysyvä pesti 1.9.2012 alkaen,

yhteiskuntapolitiikka sijaisuus 1.9.2012-31.8.2016,

sosiologia sijaisuus 1.9.2012-31.8.2016

sosiaalitieteiden perusopinnot 1.9.2012-

sosiaalityö 1.9.2012-

kulttuuripolitiikka osa-aikainen 1.9.2012-31.8.2013

 

Varsinainen hakuilmoitus:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/01/tiedote-2012-01-18-14-2...

 

Haku päättyy 15.2.

 

Lisätietoja antaa Mikko Yrjönsuuri,

mikko.yrjonsuuri (at) jyu.fi

puh. 0400 247 476

 

Hakuilmoitus:

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

on haettavana

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö. Laitos toimii yliopistollisen opetuksen kaikilla tasoilla ja on erityisen vahva tohtorikoulutuksessa. Laitoksen oppiaineita ovat sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, sukupuolentutkimus, sosiaalityö, valtio-oppi ja filosofia. Näiden lisäksi eri pääaineiden tutkintoja suoritettaan kansainvälisen kehitystyön, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden ja kulttuuripolitiikan maisteriohjelmissa.

 

1. Yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin työsuhteisia tehtäviä 2-3 kpl neljän vuoden määräajaksi tai toistaiseksi 1.9.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan.

2. Yliopistonlehtorin työsuhteisia tehtäviä 1-3 kpl ajalle 1.9.2012 - 31.8.2016.

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tutkimuksen painoaloja ovat (1) moraalinen ja poliittinen toimijuus, (2) muuttuva hyvinvointi ja (3) kestävät sosiaaliset muutosprosessit. Hakijan tutkimusalan odotetaan sijoittuvan jollekin laitoksen painoaloista.

 

Yliopistotutkijat ja yliopistonlehtorit sijoittuvat laitoksen päätutkimusaloille. Opetukseen tarvitaan vahvistusta kaikissa oppiaineissa. Laitoksen tutkimus ja opetus ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.

 

Yliopistotutkijan ja yliopistonlehtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimus- ja opetustehtävät sekä niihin liittyvät muut tehtävät. Tehtäviin valittavien toivotaan vahvistavan laitoksen toimintaa sen tutkimuksen ja koulutuksen pääaloilla.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

 

Yliopistotutkijat/yliopistonlehtorit (kohta 1) otetaan tehtävään aluksi neljän vuoden määräajaksi tai poikkeuksellisesti toistaiseksi. Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin tehtävissä toimivat pätevöityvät pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä tenure track –arviointimenettelyn mukaisessa arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa myös toistaiseksi voimassa olevaan yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin tehtävään tai professorin määräaikaiseen tehtävään.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon myös menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa.

 

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Osa laitoksen opetuksesta järjestetään englannin kielellä. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

 

Yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan 1.8.2012 tai sen jälkeen otettavalta yliopistotutkijalta/yliopistonlehtorilta edellytetään yliopistopedagogisten tai niihin rinnastettavien opintojen suorittaminen kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta ellei tehtävään valitulla henkilöllä ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Tämä edellytys koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi työsuhteeseen valittuja henkilöitä.

Yliopistonlehtorin ja yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5 – 7 (2714,54 €/kk – 3662,25 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Tiedustelut: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri, puh. 0400 247 476 ja hallintopäällikkö Raili Törmäkangas, puh. 050 305 4021.

 

Hakuilmoitus ovat nähtävänä yliopiston verkkosivulla www.jyu.fi ja tiedekunnan verkkosivulla https://www.jyu.fi/ytk/tiedekunta/ajankohtaista/haettavana/ sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. 040 805 3473.

 

Hakemukseen tulee liittää

1. Curriculum Vitae (CV), josta selviää lyhyt kirjallinen selostus hakijan opetusansioista ja pedagogisesta koulutuksesta sekä tieteellisistä ansioista ja tutkimustoiminnasta.

2. Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

3. Enintään 3 sivun pituinen tutkimussuunnitelma.

4. Kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot.

 

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä työsuhdetta hakee ensisijaisesti. Hakijalla on myös mahdollisuus ilmoittaa, mistä muista hakuilmoituksessa mainituista työsuhteista on kiinnostunut.

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

 

Hakemus, josta ilmenee hakijan yhteystiedot, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakemuksen voi jättää liitteineen myös sähköisesti osoitteessa https://www.jyu.fi/ytk/en olevaa hakulomaketta käyttäen. Hakuaika päättyy 15.2.2012 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

Jyväskylässä 18. päivänä tammikuuta 2012

Työsuhde- ja lakiasiainjohtaja Jouni Valjakka

 

Kutsu keskustelutilaisuuteen ”Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli”

Kirjakauppa Arkadiassa (Pohjoinen Hesperiankatu 9) keskustellaan
Simone de Beauvoirin teoksesta Toinen sukupuoli keskiviikkona 25.1.2012 klo 18.

Simone de Beauvoirin (1906-1986) Toinen sukupuoli (Le deuxième sexe) julkaistiin
Ranskassa vuonna 1949 kahtena volyyminä. Teos on nyt suomennettu uudelleen täysimittaisena ja julkaistu alkuteoksen tapaan kahdessa osassa. Toinen sukupuoli I: Tosiasiat ja myytit ilmestyi 2009 ja Toinen sukupuoli II: Eletty kokemus ilmestyi 2011. Toinen sukupuoli saavutti jo ilmestyessään laajan lukijakunnan Ranskassa ja siitä on tullut yksi naisasialiikkeen perusteoksista. Beauvoir oli koulutukseltaan filosofi ja toimi filosofisella kentällä: tutki, kirjoitti ja keskusteli toisten filosofien kanssa. Toista sukupuolta on kuitenkin alettu lukea ja tutkia itsenäisenä filosofisena teoksena vasta viime vuosikymmeninä. Miksi näin tapahtui? Millaisia uusia näkökulmia feminismiin
ja filosofiaan Toisen sukupuolen filosofiset tulkinnat tarjoavat? Muun muassa näistä aiheista ovat keskustelemassa Beauvoirin klassikkoteoksen suomentajat Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski. Haastattelijana toimii filosofi Virpi Lehtinen.

Vapaa pääsy. Kirjakauppa toivoo, että tilaisuuteen osallistujat lahjoittaisivat vapaaehtoisen 2 euron (tai enemmän) ovirahan.

Yhteystiedot:
virpi.lehtinen AT helsinki.fi

Kirjakauppa Arkadia: http://www.arkadiabookshop.fi/


Hyvä yhteiskunta?


Tiistaisin klo 18.30–20, Opistotalon 4 krs., Helsinginsali, Helsinginkatu 26


Suomenkielisen työväenopiston luentosarjassa pohditaan hyvän yhteiskunnan merkitystä eilen, nyt ja tulevaisuudessa. Millä perusteilla yhteiskuntajärjestelmä on hyvä tai huono? Minkälaisia utopioita 2000-luvun yhteiskunnasta on esitetty ja miksi vaihtoehtoja on tänä päivänä niin vaikea nähdä? Onko utopioiden aika ohi, entä
hyvinvointivaltion? Tule kuulemaan ja keskustelemaan.


24.1. Yhteiskuntautopiat ennen I: uudenlainen järjestys

31.1. Yhteiskuntautopiat ennen II: talouskasvu ja modernisaatio

7.2. Yhteiskunnallisen mielikuvituksen loppu?

14.2. Hyvinvointivaltion tulevaisuus

28.2. Globalisaatio ja talouskasvun rajat

6.3. Kriisistä kriisiin?


YTT, tutkija Teppo Eskelinen.

”Café Philo” Kirjakauppa Arkadiassa

Café Philo-keskustelu Kansainvälisessä Arkadia Kirjakaupassa, (Arkadia International Bookshop), Pohjoinen Hesperiankatu 9 keväällä 2012

Torstaisin 16.2., 8.3., 19.4.
klo 18.00-19.30

Ranskasta lähtöisin olevassa Café Philossa philos tarkoittaa ystävää ja sofia viisautta eli filosofia viisauden ystävyyttä. Tämä on jokamiehenoikeus. Filosofia on tässä ja nyt. Mikä sinua ihmetyttää, hämmästyttää, puhuttaa omassa elämässäsi ja tässä maailmassa? Tule mukaan sellaisena kuin olet ja puhu ominkin sanoin.

Illalle pyritään valitsemaan yksi teema jonka puitteissa yritetään pysytellä. Ennen tilaisuuden alkua juuri siihen keskustelukertaan osallistuvat ehdottavat toiveita ja teemoja, joista sitten valitaan useimpia kiinnostava teema. Ideana on että teemassa pysyttäisiin, puheenvuoroja pyydettäisiin ja niitä kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin erilaisuutta. Teeman kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen tai täsmennetty, ”elämän tarkoituksen” vetäjä on varannut Monty Pythonille. Melkein kaikki muu käy. Teema voi olla myös väite tai kysymys.

Vetäjänä toimii filosofi Pekka Hongisto. Hän on toistakymmentä vuotta vetänyt kymmeniä filosofiakahviloita Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Hänen haastattelunsa viimeaikojen kokemuksista on ilmestynyt Kulttuurivihkoissa 3/2011 ”Joutoaikaa filosofian parissa”.

Tilaisuus on kaikille avoin ja jokainen on tervetullut. Kirjakauppa toivoo 2 euron vapaaehtoista lahjoitusta ja tarjoilee vihreää teetä.


”Café Philo” in International Bookshop Arkadia,
Pohjoinen Hesperiankatu 9, Helsinki, Spring 2012:

Thursdays 18.00-19.30.: 16.2., 8.3., 19.4.

The discussion shall be in Finnish but maybe also in English. It is originally French idea where ”philos” means ”friend” and ”sofia” wisdom. Events are open to anyone and everybody. Participants propose themes for discussion in the beginning and one is chosen to be discussed together. The moderator tries to keep the discussion in the
subject and hopes that participants listen to others and respect other´s opinions.

The Moderator: Philosopher Pekka Hongisto

Platon-klubilla Lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa 7.2.  klo 18-20 tarkastellaan Yrjö Kallisen, Juha Koiviston, Lauri Lahikaisen ja Antti Ronkaisen toimittamaa teosta Kurssi kohti konkurssia. Talouskriisin syyt ja seuraukset. Paikalle tulevat keskustelemaan kirjan toimittajista Juha Koivisto ja Antti Ronkainen ja yhteiskunta-aktiivi Hanna Kuusela.

Teoksessa kansainvälisesti tunnetut tutkijat selvittävät seikkaperäisesti finanssikriisinä alkaneen globaalin talouskriisin taustoja ja kehityskulkua. Samalla he hahmottelevat myös yleisemmällä tasolla, mitkä ovat talouskriisin maailmanlaajuiset seuraukset.

Kirjoittajat käyvät myös keskustelua kapitalismin historiallisista vaiheista ja tulevaisuudennäkymistä. Minkälaisia mahdollisuuksia kriisi avaa eri poliittisille ryhmille? Onko uusliberalismin aikakausi ohi, olemmeko siirtymässä kriisin myötä takaisin keynesiläisyyteen vai onko tilalle tulossa jotain aivan uutta?

Teoksen kirjoittajia ovat Mario Candeias David Harvey, Wolfgang Fritz Haug, Andrew Kliman, David McNally sekä Leo Panitch, Martijn Konings, Stuart Hall ja Doreen Massey. Mukana on myös ranskalaisten taloustieteilijöiden talouspolitiikan valtavirtaa kritikoiva tuore manifesti.

 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

 

Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka
järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen kulttuuritalo Valveella.

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku
Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa tai spontaaneina  ehdotuksina itse tilaisuuksissa.

Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Seuraava tapaaminen on 25.01.2012.
Filosofinen Eurooppa

Filosofiaa kutsutaan antiikin kreikkalaisen syntyperänsä vuoksi ”eurooppalaiseksi” ajattelun ja tieteen perinteeksi. Mutta millaisia käsityksiä Euroopan ja sen kansakuntien tai valtioiden ”filosofisuudesta” on elätelty kreikkalaisten jälkeen? 

Jo 1700-luvulla levisi sanonta, jonka mukaan Saksa, Englanti ja Ranska olivat kolme modernia ”filosofista kansakuntaa”. Esimerkiksi englantilainen romantikko, runoilija ja filosofi Samuel Taylor Coleridge tiivisti kansainvälisen filosofisen työnjaon näin: ”Yhden maan oli tarkoitus käyttää aivojaan, toisen käsiään ja kolmannen aistejaan.” Yhä edelleen näiden kolmen poliittisestikin johtavan eurooppalaisen valtion ”kansanluonteista” liikkuu monenlaisia stereotypioita.

Kevään filosofian illoissa tutustutaan stereotypioita syvemmältä uuden ajan filosofisen ajattelun merkittävimpiin perinteisiin.


Tampereen pääkirjasto Metso,
Pietilä-sali klo 18.00–19:30


Ke 15.2. 18.00–19.30, Pietilä-sali
Timo Kaitaro (FT, dosentti), ”Ranskalaisen valistuksen järki ja tunteet” 

Ke 14.3. 18.00–19.30, Pietilä-sali
Antti Salminen (FT, yliopistotutkija), ”Saksalainen varhaisromantiikka: järjen runous, järjen myytit”

Ke 18.4. 18.00–19.30, Pietilä-sali
Jani Hakkarainen (FT, yliopistotutkija), ”Brittiläinen empirismi: kauppiaiden filosofiaa”


Juontajana Tuukka Tomperi.
 
 
Tervetuloa!
 
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin. 

TALOUS
Suomen Filosofisen Yhdistyksen kollokvio 2012
Helsingissä, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6)


Maanantai 9.1.

klo 9.15—11.00
Sali 104
Ilkka Niiniluoto: Kollokvion avaussanat 
Jaakko Kiander: Globaali finanssikriisi, talouspolitiikka ja taloustieteen todellisuuskäsitys

 

klo 11.30—12.30
Sali 505
Uskali Mäki: Maailma markkinoina: Universaalin talousontologian ytimessä ja rajoilla

Sali 404
Tapio Puolimatka: Taloudellinen oikeudenmukaisuus Nicholas Wolterstorffin oikeu-denmukaisuusteoriassa ja sen kasvatukselliset implikaatiot
Jaakko Lindfors: Minkä tasa-arvo? Sosiaaliliberalistisen jako-oikeudenmukaisuusteorian kritiikki

Lounas

klo 14.00—15.30 

Sali 505
Kristina Rolin: Onko voiton maksimointi moraalisesti oikeutettua?
Teppo Eskelinen: Mikä tekee taloudesta hyvää?

Sali 404
Susanne Uusitalo: Addiktin toiminnan taloudellisuudesta
Jarno Hietalahti: Vitsi taloudellisena kommunikaationa
Mikael Melan: Taloudellisuuden aspekti kysymyksessä selityksen relevanssista

Kahvitauko

klo 16.00—17.30 

Sali 505
Maija-Riitta Ollila: Taloustieteiden toimija: todellista ihmistä etsimässä
Jukka Mäkinen: Yritysvastuun yhteiskuntafilosofiaa
Säde Hormio: Yritysten vastuu ilmastonmuutoksesta?

Sali 404
Lauri Järvilehto: Ajattelun taloudellisuus, tietoinen ja tiedostamaton mieli
Alma Korko: G. E. Moore ja the nature of thought: ajattelun talouttako?
Frank Martela: Ontologia ajattelutaloudellisena kysymyksenä – askeleet pragmaattiseen ontologiaan

Kahvitauko

klo 18.00—19.00

Sali 505
Mika Pantzar: Talouden liike
Katja Valaskivi: ’Uudistu tai kuihdu’. Taloudellinen kilpailukyky innovaatiouskon va-rassa

Sali 404
Jukka Kilpi: Valtiokonkurssin etiikasta
Risto Vilkko: Matemaattisen taloustieteen alkulähteillä

 

Kaikille avoin illanvietto

 

Tiistai 10.1.

klo 9.30—11.00

Sali 104
Jukka Gronow: Talous ja yhteiskunta: sosiologian talous


klo 11.15—12.45 

Sali 505
Ilkka Niiniluoto: Lisääkö rikkaus onnellisuutta?
Jussi Kotkavirta: Tunteiden talous
Juhani Pietarinen: Me ja markkinatalous

Sali 404
Miira Tuominen & Mika Ojakangas: Sokrates rahasta
Arto Laitinen: Raha, konstitutiiviset asenteet ja kaksi vastaavuuden suuntaa
Tommi Lindfors: Oikeudenmukaisen yhteiskunnan luominen talouden keinoin – erilainen tulkinta Jean Bodinin poliittisesta teoriasta

Lounas

klo 14.00—15.30

Sali 505
Eerik Lagerspetz: Vieraantuneet instituutiot: Marx ja Hayek
Olli-Pekka Moisio: Karl Marx, kriisit ja kapitalistinen talous
Oili Pulkkinen: Sosiaaliset ja epäsosiaaliset tunteet skotlantilaisen valistuksen talousteorioissa

Sali 404
Aki Lehtinen: Fiktioista taloustieteessä
Jaakko Kuorikoski: Markkinatasapaino ja markkinamekanismi
Jari Palomäki & Tomi Kallio: Yleistämisen ongelma liiketaloustieteessä

Kahvitauko

klo 16.00—17.30 

Sali 505
Tarja Knuuttila: Kaupallistuneen tieteen normit
Saana Jukola: Tutkimuksen kaupallistuminen ja tieteen objektiivisuus
Samuli Pöyhönen: Näkymätön käsi tiedeyhteisössä. Lähestymistapoja tiedollisen työnjaon mallintamiseen

Sali 404
Sanna Tirkkonen: Michel Foucault, raha ja kaupunkivaltion lait
Rauno Huttunen: Talous yhteiskunnan ei-kielellisenä alasysteeminä Habermasilla
 

 

KRIITTISEN KORKEAKOULUN FILOSOFIAN KURSSEJA, KEVÄT 2012

***

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:
FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI

14.-15.1.2012 klo 12-18, Albertinkatu 27

Miksi Aristoteles elää vielä 2000-luvulla? Kuinka pieni argumentti voi kaataa jättiläisen? Minkä salaisuuden Cicero, Winston Churchill ja Barack Obama jakavat? Jos haluat oppia mestariargumentoijaksi, osallistu toukokuun lopulla järjestettävälle Kriittisen korkeakoulun ja Filosofian Akatemian filosofisen argumentaation intensiivikurssille.

Intensiivikurssilla opit argumentoimaan taitavasti ja vainuamaan huonojen argumenttien sudenkuopat. Opit loogisen päättelyn perusteet ja opit ymmärtämään myös logiikan sivuuttavaa argumentointia. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla keskustelet aiheesta kuin aiheesta balettimaisen ketterästi. Kurssilla käsitellään ?loso?sen argumentaation perusteet ja tutustutaan argumentaation ja retoriikan metodeihin. Kurssi päättyy argumentaatiotyöpajaan, jossa pääset heti soveltamaan oppimaasi käytännössä.

Kurssin kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto.

Kurssin sisältö:
1. Filosofisen argumentaation perusteet
2. Filosofisen argumentaation metodit
3. Argumentin kritiikki
4. Retoriikka
5. Argumentaatiotyöpaja

Hinta 70 euroa. Ilmoittautuminen toimistolle viimeistään 6.1.

***

NOJATUOLIFILOSOFIAA? - keskustelupiiri arjen ilmiöistä

Sunnuntaisin alkaen 15.1.2012 klo 18-20,
Albertinkatu 27

Kurssilla keskustellaan vapaamuotoisesti erilaisista filosofisesti kiinnostavista arkielämän ilmiöistä. Kurssin aikana voimme myös reagoida nopeasti ajankohtaisiin tapahtumiin ottamalla niitä keskustelunaiheiksi. Tule testaamaan Kriittisen korkeakoulun nojatuolit!

Johdattelijana filosofi Valtteri Ristilä. Tapaamiset Albertinkadulla kuutena peräkkäisenä sunnuntaina 15.1.-19.2.

Hinta 50e / 6 kertaa. Ilmoittautumiset toimistolle viimeistään 6.1. Sarja jatkuu myöhemmin keväällä.

***

FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

Tiistaisin 17.1.2012 alkaen klo 17-18.30, Albertinkatu 27

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon, kielen ja ilmaisun kysymyksiä mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina, jossa tutustutaan keskeisiin filosofisiin kirjoituksiin. Tule rohkeasti mukaan! Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto.
Hinta 70 euroa / 12 kertaa. Ilmoittautumiset viimeistään 9.1.

***

ELÄMISEN TAITO: Keskustelukurssi

Torstaisin 19.1.-22.3.2012 klo 18-20,
Albertinkatu 27


Tervetuloa keskustelemaan!

Emersonin ajattelusta väitelleen filosofin Heikki A. Kovalaisen johdolla luetaan yhdessä ja käytetään keskustelujen lähtökohtana Ralph Waldo Emersonin myöhäiskauden pääteosta ELÄMISEN TAITO (The Conduct of Life, 1860). Tällä kurssilla voi nojata taaksepäin ja antaa Emersonin viedä - koko rahan edestä!

ELÄMISEN TAITO on eräs parhaista koskaan kirjoitetuista elämänfilosofisista teoksista. Kirjan yhdeksän esseetä piirtävät eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä syväluotaavan kaaren aina kohtalosta ja vallasta vaurauteen ja kauneuteen. Moniäänisten esseiden joukossa "Sivistys" (Culture) teroittaa kriittisen itsekasvatuksen (Bildung) tärkeyttä ja "Uskonto" (Worship) esittää radikaalin mutta houkuttelevan uskontotulkinnan vaihtoehdoksi modernin arvomurroksen myllertämälle kristinuskolle.

Kullakin kokoontumiskerralla Kovalainen lausuu ääneen - ei siis lue vaan esittää - yhden tuoreen esseesuomennoksen, minkä jälkeen esseestä keskustellaan. Pääpaino on esseiden elämänfilosofisessa annissa, joskaan elämänfilosofiaa ei ymmärretä filosofian suurista kysymyksistä erilliseksi. Keskustelu on vapaamuotoista ja etenee osallistujien intressien mukaisesti.

Hinta 80 euroa/10 kertaa. Hinta sisältää osallistujille jaettavan kopion tuoreesta suomennoksesta. Mahdollisuus osallistua myös yksittäisille kerroille hintaan 10 euroa/kerta. Ilmoittautumiset toimistolle viimeistään 10.1.

Kurssille on perustettu blogi tekstinäytteineen: http://goemerson.blogspot.com/


***

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 

PLATON-klubilla Lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa

MARX -ilta tiistaina 10.1. klo 18-20

 

Illassa keskustellaan Karl Marxista poliittisena ajattelijana ja haetaan Marxin käsitteistä työkalupakkia nykykapitalismin ja sen keskeisten konfliktien tutkimiseen.

Keskustelun alustavat Eetu Viren ja Jussi Vähämäki, jotka samalla esittelevät tuoretta kirjaansa Perinnöttömien perinne. Marx ilman marxismia. Kirjassaan he ovat Marxin ajattelun keskeisten käsitteiden kautta tutkineet ennen kaikkea sitä, miten työvoimaa kapitalismissa alistetaan ja organisoidaan.
Miten poliittisesti tuotetaan työläinen, jonka on pakko myydä työvoimaansa markkinoilla ja alistua pääoman komennossa tehtävään työhön?

Marxin ohella he etsivät työkaluja nykykapitalismin analyysiin "perinnöttömien perinteen" sekalaisesta joukosta, esimerkiksi Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin, Michel Foucault'n ja marxilaisten feministien kirjoituksista.

Keskustelun puheenjohtajana toimii Antti Paakkari.

Marx-illan järjestää Kirjakauppa Kirja yhteistyössä Tutkijaliiton kanssa.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

 

 

Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen kulttuuritalo Valveella.
Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku
Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa tai spontaaneina  ehdotuksina itse tilaisuuksissa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.

Seuraava tapaaminen on 11.01.2012.

Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/