Tiedotteet vuodelle 2010

Nuorten filosofiatapahtuma -  Nufit täyttää tammikuussa 2011 kunniakkaat kymmenen vuotta.  Kymmenes  Nufit järjestetään kolmipäiväisenä tapahtumana 14.-16.1. 2011 Helsingin Hakaniemessä, Paasitornissa.

 

Tapahtuma on koonnut yhteen filosofian, tieteen, taiteen ja yhteiskunnan vaikuttajia keskustelemaan nuorten haastajiensa sekä yleisön kanssa ajankohtaisista ja ajattomista aiheista. Teemana on tänä vuonna "Harha". Juhlavuoden kunniaksi tapahtumaan on tulossa nimekkäitä puhujia, muun muassa kenraali Gustav Hägglund, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet,  kosmologian professori Kari Enqvist, Helsingin yliopiston metapopulaatiobiologian huippuyksikön johtaja Ilkka Hanski, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto. Lisäksi tapahtuman aikana käydään lukioiden välinen Sokrates-väittelykilpailu. Uutuutena ovat "filosofiset teehetket", vapaamuotoiset filosofiset keskustelut.

 

Perjantaina 14.1. alkaen klo 17.30: Ilkka Taipale, Eva Biaudet, Noora Kotilainen, Minna Huu Tiainen ja Akuliina Saarikoski

Lauantaina 15.1. alkaen klo 10: Mika Aaltola, Kari Enqvist,Janne Ikonen,Valtteri Arstila (teemaa jatkaa filosofisessa teehetkessä Otto Lappi), Salla Tuomivaara, Gustav Hägglund, Floora Ruokonen, Ilkka Niiniluoto, Tuukka Sandström, Pauliina Kainulainen ja Jenni Kirves. Illan päättää Sokrates-väittelykilpailun finaali.

Sunnuntaina 16.1. alkaen klo 10: Paavo Arhinmäki, Ilkka Hanski, Camilla Kronqvist, Panu Raatikainen ja Pekka M. Sinisalo 

 

Tapahtuman tavoitteena on alusta lähtien ollut luoda foorumi nuorten ja eri alojen vaikuttajien väliselle dialogille. Nufit onkin houkutellut toistuvasti paikalle 500-1000 hengen innostuneen yleisön, ja alustajina on kuultu valtakunnan keskeisiä vaikuttajia tasavallan presidentti Tarja Halosesta ja syväekologi Pentti Linkolasta alkaen.

Ohjelma koostuu lyhyistä alustuksista, joiden jälkeen puheenvuoron saavat aiheeseen ennakolta tutustuneet nuoret haastajat. Haastajien jälkeen myös yleisö saa tilaisuuden osallistua keskusteluun. Yleisöpuheenvuoroissa etusija on edelleen nuorilla.

Tapahtuman järjestämisestä vastaa Prometheus-leirin tuki ry apunaan Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry sekä Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Dilemma ry.

Protunuorisoa kohdannut Ilkka Taipale ehdotti keväällä 2001 Prometheus-leirin tuki ry:lle Nuorten filosofia- ja yhteiskuntatapahtuman järjestämistä. Seuraavana keväänä järjestettiinkin Helsingin Paasitornissa ensimmäinen Nuorten filosofiatapahtuma, jossa luotiin foorumi nuorille ja yhteiskunnan vaikuttajille. Silloisesta vajaasta viidestäsadasta kävijämäärä on kasvanut noin tuhanteen kävijään.

Tapahtuman teemoja ovat olleet ensimmäisestä viimeisimpään Oikeudenmukaisuus, Vapaus, Totuus, Paha, Halu, Muutos, Hyöty, Ihmisyys ja Valta. Kävijämääristä ja nimekkäistä puhujista huolimatta tapahtuma syntyy pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Työryhmäläisten lisäksi myös alustajat ja haastajat osallistuvat Nuorten filosofiatapahtumaan talkoohengessä.

 
Nufitin kotisivut ja tarkempi ohjelma:
www.nufit.fi

 

Lisätietoja:

Tapio Turpeinen
Nufit 2011 toimikunta
p. 050 - 431 9717

 

 

Arjen arvoitus – ”Tiede vastaa arjen kysymyksiin”
Vardagens under – ”Vetenskapens svar på vardagliga frågor”

Tieteen päivät  12.–16.1.2011, Helsingin yliopisto


Tammikuussa 2011 tiede vastaa sananmukaisesti arjen kysymyksiin, kun Tieteen päivien teemana on arki kaikkine ulottuvuuksineen. Päivien ohjelmassa on luentoja, keskusteluita, väittelyitä (suositut Päivän painit) sekä monia kiinnostavia palkintoja ja tapahtumia. Tieteiden yö 13.1. tuo tieteen kaupungille – eri puolille Kruununhakaa. Koululaisille on perjantaina 14.1. Porthaniassa Nuorten päivä.

Tieteen päivillä esitellään myös ajankohtaisia tiedeuutisia ja tavataan tutkijoita. Tiederatikka kiertää Helsingissä teemanaan ilmastonmuutos ja raideliikenteen renessanssi.

 

Ohjelma ja lisätiedot:  

http://www.tieteenpaivat.fi/tp2011/index.html

 

 

Suomen Filosofisen Yhdistyksen yhden sanan kollokvio
YMMÄRRYS
10.–11.1.2011, Turun yliopisto, Assistentinkatu 7

 

Lataa ohjelma osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/ 

 

 

Tieteellis-filosofinen elämä 1600–1800-luvuilla –    
Turun Akatemian väitösten toisesta tulemisesta 

kaikille avoin seminaari Kansalliskirjastossa torstaina 3. helmikuuta 2011 (auditorio, Yliopistonkatu 1)


Monelle suomalaista tieteenhistoriaa tuntevallekin on epäselvää, mitä filosofian harjoittamiseen oikein kuului S. A. Forsiuksen ja J. V. Snellmanin välisenä aikana. Turun Akatemiassa 1640-luvulta 1820-luvulle asti laadittuja latinankielisiä filosofisesti kiinnostavia esityksiä on suomennettu ennenkin, mutta tästä talvesta alkaen joukko tärkeitä töitä päätyy uusina käännöksinä yhteen ja samaan paikkaan kaikkien ulottuville Filosofia.fi-portaalissa. Vasta nyt alkaa olla kansalaisten ulottuvilla todellinen mahdollisuus muodostaa asiallinen käsitys Suomen maaperällä eletystä yliopistollisesta elämästä.

Samaan aikaan edistyy kokoelmien digitointi Kansalliskirjastossa. Tarkoituksena on saada kaikki Turun Akatemian noin 4 500 väitöskirjaa muutettua digitaaliseen muotoon; nyt niistä on jo 1 800 saatavilla Doria-palvelussa. Kuvailustandardeja tulee kehittää niin, että tietokannasta saataisiin digiväitöskirjan ohella jäsennettyä tietoa teoksista: millä vuosikymmenellä ja keiden professoreiden alaisuudessa julkaistiin eniten väitöskirjoja; onko mukana dedikaatioita ja keille väitöksiä omistettiin; ketkä laativat gratulaatiot ja millä kielellä; onko painatteissa kuvitusta ja niin edelleen. Käyttäjän on päästävä hyödyntämään tietokantaa sujuvasti ja monipuolisesti.

Tervetuloa kuulemaan uusista suomennoksista, tietokantojen kehittämisestä ja siitä, miksi Turun Akatemian mennyt elämänmuoto vetää yhä puoleensa!
 

Seminaarin avaus klo 9.15
Tutkimuskirjaston johtaja Liisa Savolainen ja niin & näinin edustajat

klo 9.20–10.10
dos. Sari Kivistö, Eurooppalaisesta tieteellisestä kulttuurista XVII–XVIII vuosisadoilla

10.10–11.00
dos. Mikko Lahtinen, Filosofiasta Turun Akatemiassa

Lounastauko klo 11–12

klo 12–12.50
tutkija Tuukka Tomperi & FT Jarkko S. Tuusvuori, Turun Akatemian latinankielistä filosofiaa julki suomeksi

klo 12.50–13.10
toimitusjohtaja Ilkka Paatero, Väitöskirjabibliofiliaa

klo 13.10–13.30
sovellussuunnittelija Jyrki Ilva, Väitöskirjakokoelma verkossa

klo 13.30–13.50
erikoiskirjastonhoitaja Sirkka Havu, Digitaalisen aineiston kuvailustandardeista

Teetauko klo 13.50–14.10

klo 14.10–14.40
dos. Raija Sarasti-Wilenius, Turun Akatemian latinankielisten väitösten kääntämisestä

klo 14.40–15
Loppukeskustelu

 

Järjestäjät Kansalliskirjasto ja niin & näin – lisätietoja:
Sirkku Havu, , p. 09–191 22 717, Kansalliskirjasto
Jarkko S. Tuusvuori, , p. 040–735 87 68, niin & näin

 
www.filosofia.fi | www.netn.fi | http://www.doria.fi/handle/10024/4194
 

 

Prize Competition

"Universality vs. Relativity of Interpretations of Self and World - Opposition, Difference or Unity?"
Goethe-Institut's Award for Young Philosophers
2011 Edition in Intercultural Philosophy
Goethe-Institut
Munich (Germany)


The Goethe-Institut’s Award for Young Philosophers

The Goethe-Institut has initiated a sponsorship award for young philosophers within the framework of the XXIIth German Congress of Philosophy. The prize will be awarded for the first time in Munich in 2011, within the broader context of the congress.

By offering this award for innovative next-generation philosophers, the Goethe-Institut seeks to contribute to empowering philosophy as a field of activity in international cultural and educational policy, and at the same time to clearly situate philosophy once again as a potential field of production for societal orientation.

The focus for 2011 is on the area of Intercultural Philosophy. Postdocs addressing issues of Intercultural Philosophy as outlined in what follows are encouraged to participate:

Universality vs. Relativity of Interpretations of Self and World – Opposition, Difference or Unity?


The accelerated transformation of cultures and forms of knowledge is generating mutually opposing movements world-wide. Numerous renaissances of traditional value horizons and interpretations of the world in various non-European philosophies are pointing up an unresolved problem. While western modes of interpretation of self and world are losing their orientative function and are paying for advances in knowledge with a loss of orientation, the various non-European philosophies of Confucianism, Daoism, and Buddhism, as well as Hinduism and Islam, are claiming a renewed authoritativeness and definiteness of ultimate value horizons.

Concomitant with these developments, both tradition and breach with tradition count among the decisive challenges of a world in the process of accelerating coalescence. If both sides are to avoid persisting in unstable and potentially hostile antagonisms, transparency of premisses and respective delineation of the one side’s arguments and the other’s are necessary. At the same time, the current conflict between universal values and the concept of culturally relative value horizons can be reduced to fundamental questions concerning not only the relationship of cultures to each other, but also the cultures’ own, innermost cores. Tradition can turn dogmatic if it is believed that it may claim validity solely on the basis of its provenance. Breach with tradition can produce scepticism and relativism if it is believed that anything that eludes rational argumentation must be a priori suspect.

How can philosophy meet this challenge? Can it discover topoi of rapprochement or mediation between the relativity and scepticism of our scientific knowledge and the unquestionable authoritativeness of primary value horizons, between universality and relativity or particularity?

Clarification of these questions can be achieved only in philosophical contexts. And since universalistic and particularistic positions are to be found in equal measure in all world philosophies, this opposition per se is the issue to be investigated. What – the questions might run – are the potentials and limitations of both approaches? In what ways are both positions in fact internally linked and interrelated? How is rapprochement above and beyond the oppositions possible?

(Prof. Dr. Claudia Bickmann, Universität zu Köln)

Conditions for Entry


The call for papers is aimed at junior researchers, primarily post-docs, but is also open to doctoral and habilitation candidates and junior professors. There is no age limit.

Participation is expressly not limited to German-speaking philosophers. The prerequisite is the submission of a contribution in German or English that formulates new philosophical approaches to the topic area outlined above, and/or offering the prospect of initiating debates in an international context.

The Goethe-Institut has a fundamental interest in imparting science and scholarship to the public. It is therefore desirable for philosophical impulses to be developed in ways that are as much aligned as possible with actual practice in accordance with the perception of reality as living process.

Submission of Contributions


Contest contributions can be submitted through Monday, January 10 2011 to:

Frau Anja Riedeberger
Bereich 31 - Wissenschaft und Zeitgeschehen
Goethe-Institut, Zentrale München
Dachauer Str. 122
D-80637 München
Germany
Tel: +49 89 15921-446
Fax: +49 89 15921-237
Email: riedeberger(at)goethe.de

Your contribution should be no longer than 20 pages (47,000 characters), and fulfill internationally accepted standards and requirements. You must also include a CV and a statement that your contribution was authored independently by you and was composed using only those resources that you have listed separately.

Selection

Selection from among the contributions submitted will be carried out by a jury chosen for this purpose. Among the members are representatives of the Philosophical Faculty of the University of Cologne, the Advisory Council on Science and Current Affairs of the Goethe-Institut, and representatives of the Goethe-Institut itself. The selection of the award winner for 2011 will be concluded by April 15 of the same year.

Award

The award consists of a total of 3000 € earmarked as a subsidy for publication costs or project funding. The Goethe-Institut must be expressly mentioned in the publication or in the context of the project. An unearmarked disbursal is not possible.

The chosen candidate will be invited to the XXII. German Congress on Philosophy at the expense of the Goethe-Institut.

At the same time, the Goethe-Institut will endeavour to provide contacts with its institute branches abroad, to the extent that programmes in the framework of the Federal Government’s Department of International Cultural and Educational Policy are planned there that intersect with the award winner’s area of research.

Furthermore, the awardee will be given the option to register with the Alumniportal Deutschland for the purpose of “securing and expanding contacts and expertise and of using them for their personal and professional development“.

Website:
http://www.goethe.de/uun/ang/wuz/pre/enindex.htm
 
Ensi maanantaina 13. 12. klo 16–18 Aleksanteri-instituutin Kulttuurifoorumilla puhuu prof. Tatjana Artemjova (Pietari) 1700-luvun venäläisestä valistuskulttuurista.
 
Tarkemmin  ks.:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/ajankohtaista/2010/kulttuurifoorumi.html
 
Prof. Artemjova on tällä hetkellä Tutkijakollegiumin vierailevana tutkijana Helsingissä. Hän valmistelee laajaa julkaisua 1700-luvun venäläisestä valistusfilosofiasta.

Kaikki ovat tervetulleita paikalle kuuntelemaan! Snackseja ja ehkä viiniäkin tarjoillaan.


Parhain terveisin
Vesa Oittinen
 
vesa.oittinen(at)helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/
 
FL Eero Salmenkivi väittelee 21.12.2010 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa teoreettisen filosofian oppiaineessa antiikin filosofiaa käsittelevällä väitöstutkimuksella, jonka nimi on “Knowledge through Discussion: An Interpretation of Epistemology in Plato’s Meno” Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34 [Helsinki].

Vastaväittäjänä on PhD Pauliina Remes Uppsalan yliopistosta ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-92-8378-1
 
Näkökulmia Hegelin Logiikkaan

Helsingin yliopiston filosofian jne. laitos järjestää perjantaina 28. tammikuuta 2011 seminaarin Hegelin Wissenschaft der Logikin suomennoksen ilmestymiseen liittyen. Paikka: päärakennus, auditorio XI.

Ohjelma

10.15 Vesa Oittinen – Avaussanat 

10.20 Ilmari Jauhiainen – Hegelin logiikan konstruktivistinen tulkinta

11.00  Susanna Lindberg – Elämän logiikasta

11.40 Kari Väyrynen – Hegelin Logiikka tieteenfilosofisena puheenvuorona

lounas

13.30 Vesa Oittinen – Hegelin logiikka vs. Deleuzen ”differenssin logiikka”

14.10  Markku Mäki – Teleologia ja logiikka

kahvitauko

15.00  Ari Korhonen – Hegelin mitan käsitteestä

15.40  Lauri Kallio – Logiikan ja reaalifilosofian suhteesta Hegelillä

Tapahtuma on avoin kaikille. Esitelmille on varattu 40 minuuttia, joista n. 10 minuuttia keskustelulle. Lounastauko 1 tunti, kahvitauko 10 minuuttia. Pienemmät muutokset ohjelmassa mahdollisia.  Illallinen  esitelmöitsijöille jossain sopivassa ravintilassa lähitienoilla, kukin maksaa itse osallistumisensa.
 
CALL FOR PAPERS KANT YEARBOOK 4/2012

Kant and contemporary moral philosophy

The KANT YEARBOOK is now accepting submissions for its fourth issue in 2012. The KANT YEARBOOK is an international journal that publishes articles on the philosophy of Immanuel Kant. It is the KANT YEARBOOK’s goal to intensify innovative research on Kant on the international scale. For that reason the KANT YEARBOOK prefers to publish articles in English, however articles in German will also be considered. Each issue will be dedicated to a specific topic.

The third issue’s topic is "KANT AND CONTEMPORARY MORAL PHILOSOPHY".

All papers discussing Kant’s moral philosophy from the point of view of contemporary philosophy are welcome. “Moral philosophy” is to be understood in Kantian terms as covering both ethics and jus. The KANT YEARBOOK practices double-blind review, i.e. the reviewers are not aware of the identity of a manuscript’s author, and the author is not aware of the reviewers’ identity. Submitted manuscripts must be anonymous; that is the authors’ names and references to their work capable of identifying them are not to appear in the manuscript. Detailed instructions and author guidelines are available at http://kantyearbook.uni.lu/. For further information contact the editor or the publisher Walter de Gruyter, Berlin/New York (www.degruyter.com). Paper submissions should go to dietmar.heidemann(at)uni.lu

Deadline for submission is: July 1, 2011

Editor: Dietmar H. Heidemann (University of Luxembourg). Editorial Board: Henry E. Allison (University of California at Davis), Karl Ameriks (Notre Dame), Gordon Brittan (Montana State University), Klaus Düsing (University of Cologne), Daniel O. Dahlstrom (Boston University), Kristina Engelhard (University of Cologne), Hannah Ginsborg (University of California at Berkeley), Michelle Grier (University of San Diego), Thomas Grundmann (University of Cologne), Paul Guyer (University of Pennsylvania), Robert Hanna (University of Colorado at Boulder), Lothar Kreimendahl (University of Mannheim), Georg Mohr (University of Bremen), Angelica Nuzzo (Brooklyn College/CUNY), Robert Stern (Sheffield University), Dieter Sturma (University of Bonn), Robert Theis (University of Luxembourg), Ken Westphal (University of Kent), Marcus Willaschek (University of Frankfurt). Publisher: De Gruyter Berlin/New York
 
Tervehdys!

Minuuden ja maailman siteeseen pureutuva väitöskirjani SELF AS WORLD - THE NEW EMERSON tarkastetaan parin viikon päästä lauantaina. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille ehdottoman avoin (luentosali on iso, joten sinne mahtuu halutessaan huomaamattomastikin sulautumaan), ohessa tarkemmat tiedot ja lyhyt tiedote:

Self as World - The New Emerson

V ä i t ö s t i l a i s u u s
11. joulukuuta 2010 klo 12:00
Päärakennus, Luentosali A 1 [Tampere]

Vastaväittäjäksi saapuu professori John T. Lysaker Emory Universitystä (USA). Emersonin ohella Lysaker on tutkinut muiden muassa Heideggeria ja Marxia, kriittistä koulukuntaa ja poliittista filosofiaa, minuuden kysymystä skitsofreniassa sekä kirjallisuudenfilosofiaa.

Hän pitää laitoksella myös seuraavana maanantaina tai tiistaina (siis 13. tai 14.12.) esitelmän, josta seuraa lisäinfoa myöhemmin.

Ensi hätään kuitenkin tarjolla mahdollisuus kuulla uunituoretta Emerson-keskustelua! Tilaisuuden jälkeen on kaikille mukana olleille avoin kahvitarjoilu päätalolla.

Tervetulotoivotuksin, minulta voi halutessaan kysellä lisää --

Heikki A. Kovalainen

--------------------
SELF AS WORLD
The New Emerson
Lehdistötiedote
--------------------

Asioina ja sanoina minuus ja maailma ovat ehkä turhankin tuttuja, eikä niiden filosofista merkitystä ja arkielämässä ilmenevää yhteyttä niinkään usein pysähdytä pohtimaan. Paljon toki puhutaan itsetuntemuksesta ja oman elämän herruudesta, mutta entä jos elämä ei olekaan hallittavissa ja minuus ja maailma ovat erottamattomasti yhteydessä?

Yhdysvaltalaista esseisti-filosofi-runoilijaa Ralph Waldo Emersonia (1803-1882) on tähän asti tulkittu pitkälti kirjallisuudenhistoriaa vasten. Samalla kun hänen runollisten esseidensä filosofinen merkitys on viime aikoina yhä enemmän tunnustettu, systemaattista filosofista tulkintaa ei ole ollut saatavilla. Väitöskirjani vastaa tarpeeseen tulkitsemalla Emersonin esseitä minuuden ja maailman välisenä intiiminä vuoropuheluna, johon kuuluu niin vastavuoroisuus kuin ristiriitaisuuskin.

Monin eri tavoin maailman tunteminen edellyttää oman itsen tuntemista, ja itsetuntemuksesta vuorostaan avautuu ikkunoita maailmaan. Minuuden ja maailman suhde ei kuitenkaan ole aina symbioottinen tai sopusointuinen, ovathan itsen ja maailman väliset konfliktit täysin todellisia. On esimerkiksi mahdollista kadottaa ote omasta itsestään samalla vieraantuen maailmasta, minkä ei kuitenkaan pitäisi merkitä vian löytyvän itsestä eikä lainkaan maailmasta.

Itsetuntemuksen arvon tähdentämisestä huolimatta tutkimuksessa ei puolusteta yksioikoista näkemystä, jonka mukaan maailma olisi minuudelle alisteinen. Pikemminkin johtoajatuksena on, että minuuteen syventyminen voi tehdä aidosti mahdolliseksi sen, että maailma saa sijansa minuudessa.

Minuuden ja maailman yhteyden tutkiminen voi auttaa meitä hahmottamaan, milloin tulisi kuunnella itseä ja milloin maailmaa; eron tunnistaminen yksittäisissä elämäntilanteissa jää olemisemme ongelmaksi ja haasteeksi.
 
**** Filosoficafé 12.12 - Vidskepelse och Makt ****

Inledare: Filosof Fredrika Spindler, Södertörns högskola, Stockholm

Tid: Söndagen 12.12.2010 kl. 17.00
Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tema: Vidskepelse och makt. Förhållandet mellan religion och politik hos Spinoza.

Folkets bildningsförbunds filosoficafé gästas nu på söndag av den svenska filosofen Fredrika Spindler som är verksam vid Södertörns högskola.
Spindler har skrivit bland annat om filosofer som Nietzsche och Spinoza. Hon skriver inte filosofihistoria utan vill använda tänkare som Spinoza genom att lyfta upp hans idéers omvälvande potential för vår samtid.

Läs mera om Fredrika Spindler via länkarna här under. Varmt välkomna till söndagens filosoficafé!

Mvh,
Jonas Ahlskog

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Synopsis för filosoficafé:

Frågan om förhållandet mellan religion och politik ställs på ett utmanande sätt av Spinoza: mot merparten av den filosofiska traditionen hävdar han, på ett sätt som är unikt för 1600-talet, att religionens plats måste vara underordnad politikens, och att en av de viktigaste frågorna för politiken handlar just om att hindra kyrkans företrädare att utöva makt över folket. Men frågan gäller inte bara om den praktiska fördelningen av makt i samhället: snarare ligger hans poäng i att analysera hur behovet av religion uppstår hos människan, och på vilket sätt detta behov riskerar både att göra henne till slav under sina egna villfarelser och möjliggöra maktövergrepp både från statens och kyrkans företrädare. Detta gör Spinoza aktuell för oss idag: genom hans analys kan vi ställa frågan om vilka förhållanden mellan okunnighet, vidskepelse och makt vi bör vara uppmärksamma på i vår egen tid, hur de påverkar oss och, inte minst, vad vi kan göra för att bryta dem.

Om Fredrika Spindler:

http://www.glanta.org/boklista?11_bookView=1&11_subject=45&11_details=1

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-fredrika-spindler-spinoza-multitud-affekt-kraft-1.869035

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/sverige-ar-mer-kristet-an-vi-tror_188017.svd
Uusi painos Paul Verhaeghen 'Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä'

Paul Verhaeghen loppuunmyydystä ja Goethe-palkinnon voittaneesta Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä on saatavilla nyt uusi painos. Kirjassaan Verhaeghe esittelee lacanilaisen diskurssiteorian luomalta pohjalta diagnostisen järjestelmän, jossa hän yhdistää Sigmund Freudilta abstrahoimansa erottelun aktuaali- ja psykopatologioiden välillä perinteiseen lacanilaiseen erotteluun neuroosien, perversioiden ja psykoosien välillä. Näin muodostuu kolme diagnoosijatkumoa, joilla on suora yhteys hoitoon. Verhaeghen mukaan tällainen metateoria on välttämätön, mikäli ei haluta eksyä kliinisen todellisuuden loputtomiin yksityiskohtiin.

Apeiron Kirjat myy kirjaa hintaan 30 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 8 euroa/kirja (sis. alv). Useamman kirjan tilaukset toimitetaan ilman postitusmaksua.

Apeiron Kirjat
www.apeironkirjat.com
tilaukset(at)apeironkirjat.com
 
Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en forskarassistenttjänst i praktisk filosofi. Sista ansökningsdatum är 31 januari 2011. Se
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11535&a=87861
 
Normativity and Metaphysics
A workshop
26 November 2010
Helsinki Collegium for Advanced Studies,
Fabianinkatu 24, 1st floor Seminar Room [Helsinki]

10.00 Kent Hurtig (Uppsala, Stirling): Wrong kind of value
11.20 Sami Pihlström: Fact-value entanglement
12.00  L U N C H
13.00 Teemu Toppinen: Metanormative expressivism and metaphysics
13.40 Antti Heikinheimo: Minimal normativity of mental content - A case against
reductionism
14.20  B r e a k
14.40 Henrik Rydenfelt: Naturalism and normative science
15.20 Arto Laitinen: Aye, aye, Searle!? On deontology, institutions and two directions
of fit

Organized by the project Ethical Grounds of Metaphysics (Academy of Finland)
For more info: arto.laitinen(at)helsinki.fi
 
 
FM Antti Kuusela väittelee 4.12.2010 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Non-reductive Physicalism, Irreducibility of the Mental and the Problem of Mental Causation - A study of Donald Davidson's and Georg Henrik von Wright's positions in the philosophy of mind". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XIII, Fabianinkatu 33.

Paikka: Päärakennus, auditorio XIII, Fabianinkatu 33, Helsinki
Aika: 04.12.2010, 10:15 - 14:00

Vastaväittäjänä on professori Björn Ramberg, Oslon yliopisto, ja kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa:
http://www.doria.fi/handle/10024/64338


Järjestäjä: Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Lisätietoja antaa Antti Kuusela, antti.o.kuusela(at)helsinki.fi
 
PLATON –klubilla lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa tiistaina 14.12 klo 18-20:

JOHN DEWEY -ilta

Keskustelu taiteen tekemisestä, tutkimisesta ja opettamisesta sekä taiteista nauttimisesta erityisesti John Deweyn teoksen TAIDE KOKEMUKSENA (suom. 2010) valossa.
 
Paikalla professori Tarja Pitkänen-Walter (Kuvataideakatemia), toiminnanjohtaja Kalle Hakkola (Suomen sarjakuvaseura), tutkija Tuukka Perhoniemi (HY) ja filosofi Jarkko S. Tuusvuori (niin & näin).
 
Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

lisätietoja: Marja-Liisa Laine, 09-612 77 98, Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi,
Mannerheimintie 22-24, 00100 HELSINKI. www.kirja.lasipalatsi.fi
 
Phenomenology of teaching and learning

Workshop, 6th of December 2010
Arranged by Center for Studies in Practical Knowledge, Södertörn University
Room ME 452

How do teachers and pupils understand the meaning of education and their own involvement in it? What is the subject’s perspective on her own educational processes? How can we understand education as self-formation and “Bildung”?

The purpose of the workshop is a discussion of the issues of teaching and learning from the perspective of phenomenology, hermeneutics and ethnology. Both perspectives take education to be a process of acquisition and mediation of meaning in concrete intersubjective situations rather than a transmission of information or knowledge. Education is a practice that takes place between subjects with certain expectations, moods, habits, dispositions, in certain historically, culturally, socially, intellectual formed situations. Yet, education as “Bildung” also focuses on the subject’s ability to (critically) transcend the pragmatic dimension. In this perspective, subjects are not only participants of practices, but are able to relate to them in a reflective way.

The workshop aims to establish a dialogue between philosophical approaches on the issues at stake and empirical studies that hermeneutically reconstruct concrete situation of teaching and learning (student essays, interviews). Discussing empirical material from an educational as well as a philosophical perspective, we want to contribute to an urgently needed mediation between educational practice and theory.

The workshop is s open to all interested parties. Attendance is free of charge, but prior registration is required (before 1 of December). For registration and further information please contact Eva Schwarz (eva.schwarz(at)sh.se)

Program:


9.30-9.45    Welcome

9.45-10.15    “Phenomenology of teaching and Learning,” Eva Schwarz, Södertörn University

10.15-10.45    “Being and becoming through ‘Bildung’,” Jonna Bornemark, Södertörn University

0.45-11.00    Coffee break

1.00-11.30    “Being and becoming in the classroom,” Beatriz Linqvist, Södertörn University

11.30-12.00    “Passions of Wonder and Desire: Exploring the Conditions for Understanding and Learning,” Lisa Käll, Uppsala University

12.00-13.30    Lunch

13.30-14.30    “On didactical reconstructions of instructional appropriation,” Marion Pollmanns, Frankfurt University

14.30-15.00    Open Discussion

15.00-15.30    Coffee break

15.30-16.30    “Education and Transformations of Intergenerational Relations in Post-traditional Societies”, Tatiana Shchyttsova, Vilnius University

16.30-17.00    “Being and becoming a teacher,” Lotte Alsterdal, Södertörn University

17.00-17.30    Open Discussion
 
Research Seminar of the Philosophy Disciplines
2.12.2010, 4 p.m. – 6 p.m. [Note: date updated 24.11.2010!]
Helsinki

Professor Björn Ramberg, University of Oslo, will give a paper titled "Meaning and
Pragmatics".

The seminar will convene in A110, Unioninkatu, 40 A [Helsinki], on Thursday 3.12. Everyone's presence is warmly welcomed.
 
The Future of Political Community: Beyond Universalism and Particularism

Conference organized by the Network for European Studies project “Rethinking Cultural Diversity in Europe”

Date: 10-11 December 2010

Place: University of Helsinki

As a result of the contemporary cultural diversification of societies, the traditional European affirmation of universalism, both religious and secular, has become increasingly contested as hegemonic or imperialist. However, this contestation of universalism from particularistic or multicultural standpoints does not take into account that European universalism emerged historically as a solution to the problems of exclusion and violence posed precisely by the emergence of multicultural societies. The abandonment of universalism therefore does little more than reactivate and intensify these problems. The alternative to such a scenario consists in going beyond the very opposition between universalism and particularism and rethinking political community as neither exclusionary nor hegemonic. What is the real relationship between universal principles and particular identities? Is it possible to think of a universal political community? Is such a community realizable? Does not the very being of beings entail exclusion? What kind of concept of political community would be able to overcome this eternal conflict of identities? The aim of this conference is to address these questions both in genealogical inquiries into the history of political community and philosophical investigations of alternative perspectives on this problem.


Schedule


Fri Dec 10
Place: Network for European Studies, University of Helsinki (address: Arkadiankatu 7)

13.15 Opening remarks

13.30 Keynote talk:
Veronique Pin-Fat: “In Defence of Universality.”

15.00 Break

15.15 Panel 1:
Sergei Prozorov: “Politics of the Void: Rethinking the World Community.”
Susanna Lindberg: “Lacking a Future World.”
Ari Hirvonen: “Europe: A Universal Community?"

16.45 Break

17.00 Panel 2:
Mika Ojakangas: “A Political Community of Whosoever.”
Lauri Siisiäinen: “Deliberation and Listening to the Other: the Past and Future of Political Community.”
Markku Koivusalo: “Michel Foucault and the Singular Political Experience of the Universal Man.”

Dinner


Sat Dec 11
Place: University Main Building, University of Helsinki, seminar room XIII (address: Unioninkatu 34)

09.15 Keynote talk:
Louiza Odysseos: “Community, Tradition and Critical Belonging in Heidegger’s early
Thought: Inspiration from an unlikely Source?”


10.45 Panel 3:
Jussi Backman: “The Dangers and Possibilities of a Politics of Singularity: Heidegger and Arendt.”
Timo Miettinen: “Universalism as an Infinite Task.”
Sofia Anna Näsström: “Justifying Who ‘We, the People’ Are.”

12.15 Lunch

13.15 Round table discussion


Keynote speakers:

Veronique Pin-Fat is Senior Lecturer in International Relations at the University of Manchester, UK. She is the author of Universality, Ethics and International Relations (London: Routledge, 2009), the co-editor of Sovereign Lives: Power in an Era of Globalisation (Routledge, 2004) and Sovereignty and Subjectivity (Lynne Rienner, 1999), and the author of numerous articles on political philosophy and international relations.

Louiza Odysseos is Senior Lecturer in International Relations at the University of Sussex, UK. She is the author of The Subject of Coexistence: Otherness in International Relations (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007), the co-editor of The International Political Thought of Carl Schmitt (London: Routledge, 2007) and Gendering the International (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002) and the author of numerous articles on political philosophy and international relations.
 
Tiedote

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

Tiistaina 30.11. klo 18.00-20.00

Julius Telivuo alustaa
Gilles Deleuzen teoksesta
Kantin kriittinen filosofia

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi. Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.


Taustatietoja aiheesta:

Käsitteiden luomisesta ja kumouksellisesta ajattelusta tunnettu Gilles Deleuze (1925–1995) aloitti uransa kurinalaisena filosofian klassikoiden tulkitsijana. Vuonna 1963 ilmestyneessä kolmannessa teoksessaan Deleuze esittelee Immanuel Kantin kolmessa kritiikissään kehittelemän opin mielenkykyjen välisistä suhteista. Hän näyttää kriittisen filosofian systemaattisena hankkeena, jonka yhtenäisyys on peittynyt kuhunkin kritiikkiin erikseen keskittyneiden tietoteoreettisten, moraalifilosofisten tai esteettisten tarkastelujen alle. Lisäksi Deleuzen tulkinta osoittaa kahden ensimmäisen kritiikin varjoon jääneen Arvostelukyvyn kritiikin keskeisen merkityksen koko kriittisen filosofian kannalta. Kantin kriittinen filosofia on innostava ja tiivis johdatus Kantin filosofiaan, ja se myös taustoittaa valaisevasti Deleuzen myöhempää ajattelua.

Gilles Deleuze oli ranskalainen filosofi, joka tunnetaan filosofian historian konstruktiivisista ja luovista uudelleenluennoistaan sekä uuden ajattelun ja käsitteiden kehittämisestä. Hän kehitteli olemisen yksiäänisyyden ja moneuden metafysiikkaa sekä tapahtuman filosofiaa pyrkien omien sanojensa mukaan etsimään Nietzschen ja Spinozan ajattelun suurta ykseyttä. Deleuze oli edelläkävijä erojen, voimien ja rihmastojen ajattelussa.

Julius Telivuo opiskelee filosofiaa Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti Gilles Deleuzen luovasta ja perinnettä elävöittävästä filosofian historian käytöstä.

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Paatos 3/2010 on ilmestynyt!

Reilu sata vuotta on ollut puhetta erityisesti kielestä. Kielen avulla maailma otetaan haltuun, ja vain sen välityksellä voidaan muut ihmiset kohdata. "Kielellisen käänteen" jälkeen kieli on ollut välttämätön, aina läsnäoleva ultimaattinen mediumi, jonka ohi ei voi käydä minkään asian äärelle. Mutta mikä tämä ihmeellinen kieli oikein on?

Joitakin vastauksia löytää Paatoksen uusimmasta kieliteemaisesta numerosta. Kielen lisäksi virtuaalipainatteessa sivutaan muun muassa lasten ja nuorten filosofiaa, Dostojevskiä, keskustelun tympeyttä, antiikin filosofiaa, ja on mukana muutama runokin.

Tähän mennessä laajimman Paatoksen äärelle pääsee kätevästi osoitteessa
http://www.uta.fi/jarjestot/aatos/paatos/uusin.html.


Paatos on vuonna 2007 perustettu noin kolme kertaa vuodessa ilmestyvä tamperelainen kulttuurilehti, jonka toimitus koostuu lähinnä filosofian opiskelijoista. Julkaisemme artikkeleita, haastatteluja, kirja-arvioita ja kaiken maailman muitakin tekstejä laajasti filosofian ja tiukasti kulttuurin eri aloilta.

Seuraava Paatos ilmestyy keväällä 2011. Jos sinulla on jutun aihetta tai peräti kirjoitettuna valmis teksti, ota yhteyttä päätoimittajiin tai lehtemme toimitukseen.

Paatoksen kakki numerot ovat saatavilla lehden sivuilla osoitteessa
http://www.uta.fi/jarjestot/aatos/paatos/.


Mieltä kiehertäviä ja kiinteyttäviä lukuhetkiä toivottaa,
Paatoksen toimitus
 
Research Seminar of the Philosophy Disciplines
25. 11.2010
Helsinki

Professor Raffaella de Rosa, Department of Philosophy, Rutgers University will give a
paper titled "Locke's Critique of Innatism".

The seminar will convene in A110, Unioninkatu, 40 A [Helsinki], on Thursday 25. 11.  Everyone's presence is warmly welcomed.
 

Filosofian tutkijakoulun kurssi: Agnes Callard (University of Chicago): Aristotle and his Followers on Action, Choice and Purpose

 

Graduate course at Åbo Akademi University, May 23-27 2011.

Sign up by e-mail to martin.gustafsson(a)abo.fi April 30 at the latest.


Course description

Aristotle and his Followers on Action, Choice and Purpose

 Agnes Callard, University of Chicago

 

The two major schools of contemporary action theory both count Aristotle as their philosophical heir. Davidson and his followers view Aristotle as the origin of a ‘causal’ theory of action: an action is a special kind of event, namely, a bodily movement efficiently caused by a certain kind of mental state.  Anscombe and her followers view Aristotle as the origin of (what we might call) a formal theory of action: an action is an event given its form (or, we can say, formally caused) by the agent’s knowledge of it.  Anyone taking inspiration from Aristotle will leave out or de-emphasize certain aspects of his view; but it is noteworthy when there are parts of Aristotle’s view that everyone deemphasizes.  Aristotle makes much of the distinction between actions which are merely voluntary or intentional on the one hand, and those which are also chosen on the other. This is a distinction of which neither Davidsonians nor Anscombians can find much to say.  Choice (prohairesis), as a species of the voluntary, does not easily find a counterpart in contemporary action theory.  Another feature of Aristotle’s action theory that does not come in for discussion is his special concern with final cause in that context: action is for the sake of an end.  (I wager that if Aristotle heard the Anscombian slogan “practical knowledge is the cause of what it understands”, he would agree, but only because he heard “cause” to mean “final cause.”)  In this class, we will investigate these two recalcitrant features of Aristotelian action theory—that it concerns itself with final causes, and that it concerns itself with choice.  We will try to see whether they open up a reading of Aristotle as not only an ancestor to the two dominant positions in action theory, but perhaps, also, an alternative to them.

 

 

Reading List:

 

Ackrill, J.L., ‘Aristotle on Action’ in his Essays on Plato and Aristotle (New York: Oxford University Press, 2001).

        

         Anscombe, G.E.M., ‘Thought and Action in Aristotle: What is “Practical Truth”?’ in her Collected Philosophical Papers, Volume One: From Parmenides to Wittgenstein (Oxford: Blackwell, 1995), 66-77.

________.‘Practical Inference’, in R. Hursthouse, G. Lawrence, & W. Quinn (eds), Virtues and Reasons: Philippa Foot and Moral Theory (Oxford: Clarendon Press, 1989), 1-34.

 

Aristotle, Nicomachean Ethics (Selections from books II, III, VI)

________. Eudemian Ethics (Selections from book II, VIII)

________. De Anima (Selections from book III)

________. De Motu Animalium (ch. 7)

 

Callard, A. ‘Aristotle on the Unity of Action’ (unpublished).

 

Charles, David. Aristotle's Philosophy of Action (London: Duckworth, 1984).

 

Coope, Ursula, ‘Aristotle on Action’ in Aristotelian Society Supplementary Volume, Volume 81, Issue 1.

 

Davidson, Donald.  ‘Actions, Reasons and Causes’ in his Essays on Actions and Events (Oxford: Clarendon Press, 1980).

_______.   ‘How is Weakness of the Will Possible?’ in his Essays on Actions and Events (Oxford: Clarendon Press, 1980).

        

         Ford, Anton ‘Action and Generality’ forthcoming in  Essays on Anscombe's  Intention eds. Ford, Hornsby and Stoutland.

        

Korsgaard, Christine M. (2008), ‘From Duty and for the Sake of the Noble: Kant and Aristotle on Morally Good Action’ in her The Constitution of Agency: Essays on Practical Reason and Moral Psychology (Oxford: Oxford University Press), 174-206.

 

McDowell, John. ‘Some Issues in Aristotle’s Moral Psychology’, in Mind, Value, and Reality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pp. 23-49.

–––. ‘Deliberation and Moral Development in Aristotle's Ethics’, inn The Engaged Intellect: Philosophical Essays. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009, pp. 41-58.

 

Mueller, Anselm (1992), ‘Mental Teleology’, Proceedings of the Aristotelian Society 92: 161-83.

 

Richardson, John, Aristotle’s Teleologies (unpublished).

 

Thompson, Michael, Life and Action (Harvard University Press, 2008).

 

Whiting, Jennifer ‘Locomotive Soul’, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 2002.

 

Metafyysinen klubi 16.11.
http://www.helsinki.fi/peirce/MC/

Ahti-Veikko Pietarinen:

"DiaMind: Diagrammaattinen mieli"

Syksyn toistaiseksi viimeisessä Metafyysisen klubin tapaamisessa 16.11. klo 16 (PR sali
16 / Fabianinkatu 33, Helsinki) esitelmöi prof. Ahti-Veikko Pietarinen. Tapaamisessa keskustellaan myös kevään ohjelmasta.
 
The Goethe-Institut’s Award for Young Philosophers

The Goethe-Institut has initiated a sponsorship award for young philosophers within the framework of the XXII. German Congress of Philosophy. The prize will be awarded for the first time in Munich in 2011. By offering this award for innovative next-generation philosophers, the Goethe-Institut seeks to contribute to empowering philosophy as a field of activity in international cultural and educational policy, and at the same time to clearly situate philosophy once again as a potential field of production for societal orientation. The focus for 2011 is on the area of Intercultural Philosophy: Postdocs addressing issues of Intercultural Philosophy as outlined in what follows are encouraged to participate: Universality vs. Relativity of Interpretations of Self and World -– Opposition, Difference or Unity?

Conditions for Entry

Participation in the Goethe-Institut’s philosophy contest is expressly not limited to German-speaking philosophers. The prerequisite is the submission of a contribution in German or English that formulates new philosophical approaches to the topic area outlined above, and/or offering the prospect of initiating debates in an international context. Candidates should also demonstrate a clearcut interest in international philosophical discourse, whereby a referencing of Germany or its presence abroad in this context should be evident. The Goethe-Institut has a fundamental interest in imparting science and scholarship to the public. It is therefore desirable for philosophical impulses to be developed in ways that are as much aligned as possible with actual practice in accordance with the perception of reality as living process.

Submission of Contributions

Contest contributions can be submitted through Monday, January 10 2011 to:
Frau Anja Riedeberger
riedeberger(at)goethe.de
Bereich 31 -Wissenschaft und Zeitgeschehen
Goethe-Institut, Zentrale München
Dachauer Str. 122
80637 München
Tel.: 089-15921-446
Fax: 089-15921-237

Your contribution should be no longer than 20 pages (47,000 characters), and fulfill internationally accepted standards and requirements. You must also include a statement that your contribution was authored independently by you and was composed using only those resources that you have listed separately. Participants will receive a confirmation of receipt within a week of receipt in the Goethe-Institut Head Office.

Selection

Selection from among the contributions submitted will be carried out by a jury chosen for this purpose. Among the members are representatives of the Philosophical Faculty of the University of Cologne, the Advisory Council on Science and Current Affairs of the Goethe-Institut, and representatives of the Goethe-Institut itself. The selection of the award winner for 2011 will be concluded by April 15 of the same year.

Award
The award consists of a total of 3000 € earmarked as a subsidy for publication costs or project funding. The Goethe-Institut must be expressly mentioned in the publication or in the context of the project. An earmarked disbursal is not possible. The chosen candidate will be invited to the XXII. German Congress on Philosophy in Munich at the expense of the Goethe-Institut. At the same time, the Goethe-Institut will endeavour to provide contacts with its institute branches abroad, to the extent that programmes in the framework of the Federal Government’s Department of International Cultural and Educational Policy are planned there that intersect with the award winner’s area of research. Furthermore, the awardee will be given the option to register with the Alumniportal Germany (http://www.alumniportal-deutschland.org/) for the purpose of “securing and expanding contacts and expertise and of using them for their personal and professional development“ (APD).


Alexandra Stang
Assistentin Kulturprogramm
---
Goethe-Institut Finnland
Mannerheimintie 20 A
FI-00100 HELSINKI
Tel. +358 9 68035520
Fax +358 9 604377
www.goethe.de/finnland
www.facebook.com/goethe.suomi
 
ASSOCIATE PROFESSOR IN PHILOSOPHY

Department of Media, Cognition and Communication, University of Copenhagen, Denmark, invites applications for a permanent position as associate professor in philosophy beginning 1 February 2012 or as soon as possible hereafter.

AOS: Phenomenology and Philosophy of Mind

More information about the position can be found here:

http://www.offentlige-stillinger.dk/sites/cfml/kbhuni/kbhuniVis.cfm?plug...
 
Feminist Phenomenology and Medicine
http://www.genna.gender.uu.se/conferences-events/conferences-workshops/f...

Call for proposals:

Feminist Phenomenology and Medicine
May 18-21, 2011
Uppsala, Sweden

Phenomenology and much feminist theory and philosophy investigate lived experiences and affirm the role of embodiment for human meaning-making. Furthermore, both unveil and scrutinize taken-for-granted and in this sense ‘hidden’ assumptions, beliefs and norms that we live by, that we strengthen by repeated actions and that we also resist, challenge and question.  Whereas there is a growing area of feminist phenomenology dealing with concrete issues of embodiment and situatedness surprisingly little work focuses on topics/phenomena related to medicine and health. Whereas phenomenologists have made valuable contributions to the analysis of the nature of medicine, the meaning of illness and health as well as clinical practice, there have been comparably few analyses of such issues that combine insights from feminist theory and philosophy with phenomenology.
 
This conference is based on the conviction that facticities of human life, such as birth, illness, sex and death benefit from being examined in the light of feminist theory and phenomenology. More and more often, these facticities are managed in medicine, through medical treatment and medical technology.  We want to approach both the facticities of human existence and the different ways in which these are being medicalized through the perspectives of feminist phenomenology. By doing this we want to bring to light the role of bodies in different human experiences and in subjective and intersubjective meaning-making. We want to examine taken-for-granted assumptions about bodies that inform and structure medical practices and lived experiences in medicine as well as in everyday life. We further want to raise questions of how the relation between phenomenology and feminism can be understood in a fruitful and mutually enriching way and how phenomenon such as birth, illness, sex and ageing can and does inform feminist phenomenology as a theoretical framework.
 
We welcome contributions from a wide range of disciplinary perspectives dealing with the overarching topic of feminist phenomenology and medicine. Topics can include (but are not limited to) phenomenological analyses and/or approaches to:

- ethics
- suffering and pain
- disability
- birth and death
- embodiment of subjectivity
- sexualities and sexual identities
- medical practices
- medical diagnosis
- bodily movement
- health

300-word proposals are due December 15, 2010.

Direct any questions you might have to Kristin Zeiler (kristin.zeiler(at)liu.se) and Lisa Folkmarson Käll (lisa.kall(at)gender.uu.se).

Register here!

Submit Abstract here!

Most welcome!

The conference is a co-arrangement between the Body/Embodiment group within the framework of the GenNA-program at the Centre for Gender Research, Uppsala University, Sweden, and the research network Humanities Forum: Gender and Health, based at the Division of Health and Society, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Sweden.
 
Kuolema ja identiteetti/Död och identitet:
Monitieteinen seminaari kuolemasta/Tvärvetenskapligt seminar om död


CFP: Kuolema ja identiteetti.

Kuolema – oma tai toisen – on muutos, jonka myötä suhde itseen, omaan kulttuuriin ja niihin yhteisöihin, joihin yksilö kuuluu voi muuttua, ja identiteetti joudutaan neuvottelemaan uudelleen. Pohjoismaisten kuolematutkijoiden verkosto (Nordic Network of Thanatology, NNT) Suomen jäsenistö järjestää 12.–13.5.2011 Helsingissä seminaarin, jossa tarkastellaan ihmistieteiden näkökulmasta identiteettiä ja sen suhdetta kuolemaan, kuolemiseen, kuolleisiin, kuoleviin ja sureviin sekä kuolemaan liittyviin henkisiin ja materiaalisiin arvoihin, rituaaleihin ja prosesseihin. Seminaari on monitieteinen ja pyrkii tuomaan keskenään dialogiin suomalaisia kuolemaa tarkastelevia tutkijoita ja asiantuntijoita eri aloilta.

Seminaariin toivotaan esityksiä seuraavista teemoista ja niiden suhteesta identiteettiin:

- läheisen ihmisen, kuten lapsen, vanhemman tai puolison kuolema
- lyhyt- ja pitkäaikaiset sairaudet ja kuolema
- media ja globalisoitunut kuolema
- virtuaalikuolema ja -sureminen
- kuolemanrituaalit ennen ja nyt
- kuolemanpelko
- kipu, kärsimys ja kuolema
- kuolleet ja edesmenneet
- käsitykset kuolemanjälkeisestä elämästä
- kuoleman materiaalinen kulttuuri

Esitykset voivat käsitellä teemoja myös suhteessa erilaisiin kuolemisen tapoihin (esimerkiksi sankarikuolema, marttyyrikuolema, itsemurha, kuolemanrangaistus, väkivaltainen kuolema, aborttikuolema, eutanasia).

Seminaarin valittavien esitysten tulee olla argumentaatioltaan tieteellisiä ja keskustelevia, mutta samalla myös suurelle yleisölle avautuvia. Esityksiä toivotaan myös työnsä puolesta konkreettisesti kuoleman tai palliatiivisen hoidon kanssa tekemisissä olevilta ammattilaisilta.

Esitysten abstraktit (max 200 sanaa) pyydetään lähettämään 15.1.2011 mennessä Anna Haveriselle,  anna.haverinen(at)utu.fi. Lisätietoja seminaarista voi kysyä myös Ilona Kemppaiselta, ilona.kemppainen(at)helsinki.fi.

Tietoa seminaarista saa levittää, sillä kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan! Toivomme myös suuren yleisön runsasta osanottoa!


CFP: Död och identitet.

Döden – antingen ens egen eller någon annars – är en förändring. Med döden förändras ens förhållande till sig själv, identitet och ens egen kultur och de gemenskaper man hör till. Nordiska dödforskarnas nätverk (Nordic Network of Thanatology, NNT) kommer att arrangera 12.–13.5.2011 i Helsingfors ett seminarium med syftet att diskutera identitet och dess förhållande till död och döende, de döda och de döende eller sörjande människor, och till dödsrelaterade mentala och materiella värden, ritualer och processer. Seminariet är tvärvetenskapligt. Ett viktigt syfte är att skapa kontakter och möjligheter för dialog mellan forskarna och experter som studerar död på olika ämnesområden.

Vi välkomnar papers med följande teman

- nära anhöriges, liksom barnens, förälders, makans eller makens död
- kort- och långvariga sjukdomar och död
- media ja globaliserad död
- virtuell död ja sorg
- dödens ritualer förr och nu
- dödsfruktan
- smärta, lidande och död
- de döda och avlidna
- kulturella uppfattningar om liv efter död
- dödens materiella kultur

Presentationer kan också handla frågorna i relation till olika döendesätt (till exempel hjältedöd, martyrdöd, självmord, dödstraff, våldsam död, abortdöd, eutanasi).

Vi önskar vetenskapligt argumenterande presentationer som samtidigt öppnar sig mot den breda allmänheten. Vid sidan av forskare önskas presentationer också från de experter som arbetar konkret med död eller inom palliativt vård.

Abstrakt (max 200 ord) kan sändas till Anna Haverinen, anna.haverinen(at)utu.fi, senast än 15.1.2011. För ytterligare information om seminariet var vänlig och kontakta Ilona Kemppainen, ilona.kemppainen(at)helsinki.fi.

Vi hoppas att ni sprider ut information om seminariet. Välkomna!
 
Nu tar vi emot anmälningar till filosofidagarna 10 - 12 juni 2011 i Göteborg.

Själva konferensen är avgiftsfri för både talare och åhörare. Däremot kommer vi att ta ut en kostnad motsvarande självkostnadspris för konferensmiddagen. Detaljerna kring middagen och pris är ännu inte helt klart så vi återkommer om det.

I anmälan vill vi ha följande uppgifter:
Namn
Institution, universitet
E-postadress


Om du vill hålla ett föredrag, ange titel och bifoga ett abstract på max 500 ord + ev referenser. Ange även vilket tema som du helst vill tala under. Om inget av våra teman passar så kom med ett eget förslag.

Vi vill gärna ha abstract i ett worddokument döpt efter principen "Efternamn, Förnamn Anmälan FD2011.doc" senast 28 februari 2011. Anmälan och abstract kan skickas till: filosofidagarna(a)flov.gu.se

Gemensamma aktiviteterna under konferensen är:

Fredag 10 juni:
Registrering
Välkomsthälsning
Theoriaföreläsning: Nancy Cartwright - "Laws, Powers and Predictions"
Öppningsmottagning med dryck och lättare förtäring på kvällen i Börshuset

Lördag 11 juni:
Svenska filosofisällskapets årsmöte
Konferensmiddag

Konferensens teman:

Beslutsteori & riskfilosofi
Empiriskt inriktad filosof
Estetik
Filosofihistoria
Genus, etnicitet, sexualitet & funktion
Kunskapsteori
Logik (Per Lindström-symposiet)*
Medvetandefilosofi
Metaetik
Metafysik
Normativ etik
Politisk filosofi
Religionsfilosofi
Språkfilosofi
Tillämpad etik
Vetenskapsteori

Per Lindström-symposiet är en vanlig sektion med logikbidrag som tillägnas Pelle
Lindström.

med vänlig hälsning

Peter Johnsen
konferenssekreterare
 
Apeiron Kirjojen uusin julkaisu Media ja identiteetti on ilmestynyt. Media ja identiteetti perustuu samannimiseen seminaariin, joka järjestettiin Helsingin yliopiston tiloissa helmikuussa 2010. Tähän kirjaan on koottu Paul Verhaeghen, Tere Vadénin ja Janne Kurjen puheet kyseisestä seminaarista, ja niihin on liitetty kaksi Slavoj Žižekin aihetta sivuavaa tuoretta artikkelia.


SISÄLLYS

Janne Kurki……………………………………….4
Esipuhe

Paul Verhaeghe…………………………………..10
Identiteetti etsimässä peiliä

Slavoj Žižek……………………………………….58
Avatar
Näyte poliittisesti korrektista ideologiasta

Tere Vadén………………………………………..71
Žižek ja Heidegger vastaan liberalismi

Janne Kurki………………………………………102
Identiteetti ja media
Aistittava, ajateltava ja elettävä

Liite:
Slavoj Žižek……………………………………..129
Opetuksia tuhkasta
Maa, kalvas äiti (Erde, bleiche Mutter)


Paul Verhaeghe tarkastelee artikkelissaan kysymystä identiteetin muodostumisesta meidän aikanamme vankan Freud- ja Lacan-oppineisuutensa pohjalta. Artikkelinsa ensimmäisessä osassa hän esittelee identiteettiin liittyviä kehityskulkuja Freudin ja Lacanin ajattelussa; toisessa osassa hän käsittelee niitä muutoksia, joita identiteetin muovautumisessa on tapahtunut viime vuosikymmeniä; ja artikkelinsa viimeisessä eli kolmannessa osassa hän työstää käsitystä, jonka mukaan media toimii nykyään perverssinä Toisena eroten siten perustavalla tavalla sitä edeltäneistä auktoriteetti-instituutioista.

Slavoj Žižek esittelee kahdesta artikkelistaan ensimmäisessä tulkintansa James Cameronin ohjaamasta Avatar-elokuvasta ja toisessa hän avaa Islannin tulivuoren purkauksen keväällä 2010 antamia opetuksia. Näin hän saa kaksi tuoretta esimerkkiä ajattelulleen, joka jatkaa vääjäämätöntä kulkuaan suuntaan, jota Žižek itse kutsuu kommunismiksi.

Tere Vadénin lähtökohtana on toisaalta vastakkainasettelu Heideggerin ja Žižekin välillä ensimmäisen suuntautuessa kohti natsivallankumousta ja jälkimmäisen kohti lokakuun 1917 vallankumousta ja toisaalta näiden jakama liberalismin vastustus. Tältä pohjalta hän esittää heideggerilaisesti virittyneen analyysin Žižekin ambivalentista tavasta käyttää subjektin käsitettä ja laajemmin ottaen lacanilaisen subjekti-ajattelun kritiikin.

Janne Kurki liittää artikkelissaan klassiset lacanilaiset imaginaarisen, symbolisen, reaalisen ja sinthomen käsitteet käsitekolmikkoon aistittava, ajateltava ja elettävä. Näiden käsitteiden kohtaamisen avulla hän analysoi sitä tapaa, jolla nykyaikainen identiteetti rakentuu viimekädessä kapitalististen koneistojen tuottamalle nautinnolle, minkä seurauksesta identiteetit liikkuvat väistämättä argumenttien tuolla puolen poliittisessa sfäärissä oikealle, ja vasemmistolle jää käsiinsä vain tekopyhyys.

Apeiron Kirjat
www.apeironkirjat.com
 
PLATON-klubilla Kirjakauppa Kirjassa tiistaina 9.11 klo 18-20:

Foucault-ilta


Tiedon ja vallan filosofi Michel Foucault`n (1926-1984) teos Sanat ja asiat, ”ihmistieteiden arkeologia”, ilmestyy viimein suomeksi. Samalla julkaistaan odotettu uusi painos Seksuaalisuuden historia –teoksesta. Foucault`sta keskustelevat Foucault-tuntijat Kai Alhanen ja Markku Koivusalo.

Foucault-illan järjestää Kirjakauppa Kirja yhteistyössä Gaudeamuksen kanssa.


Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
 
lisätietoja: Marja-Liisa Laine, 09-612 77 98, Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi,
Mannerheimintie 22-24, 00100 HELSINKI. www. kirja.lasipalatsi.fi
 
Suomen Estetiikan Seuran vuosikokoustapahtuma ”Empiirinen estetiikka”, tiistaina 7.12.2010, klo 12.15–16.30, Tieteiden talo, Sali 404.

Suomen Estetiikan Seuran järjestää perinteisen vuosikokoustapahtumansa tiistaina 7.12. Tieteiden talon salissa 404. Tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Empiirinen estetiikka”. Tapahtuman esitelmissä käsitellään erilaisia empiirisiä tapoja tutkia estetiikan ilmiöitä sekä niiden historiallisia juuria ja teoreettisia lähtökohtia. Seminaarin puhujat edustavat taiteiden tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden eri aloja.

Tilaisuuden lopuksi jaetaan Vuoden esteettinen teko 2010 –palkinto.

Ohjelma

12.15-13.00 Risto Pitkänen: ”Yrjö Hirn empiirisen estetiikan edelläkävijänä”
13.00-13.45 Anne Virtanen: ”Taidekuvat asiantuntijan ja maallikon silmin”
13.45-14.30 Tuomas Eerola: ”Millä tavoin musiikin herättämät tunteet eroavat arkielämän tunteista?”

14.30-15.00: Kahvitauko

15.00-15.45 Harald Arnkil: ”Värit, emootiot ja todellisuus – värien harmonian ja ilmaisuvoiman lähteitä etsimässä”
15.45-16.30 Sari Karttunen: ”Tarvitseeko taidesosiologin ymmärtää taideteoksia?”

16.30: Vuoden esteettinen teko 2010 -palkinnon julkistamistilaisuus

Tilaisuuteen on vapaa pääsy eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua.

Tervetuloa!

Lisätietoja antaa Estetiikan seuran sihteeri Kalle Puolakka, (kalle.puolakka (at) helsinki.fi).

PMP Research seminar
Helsinki:

[Program for November updated 30.10.2010]

Friday, 5 November, 12-15 (Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu  34, 2nd floor) Philosophy of Gender

Juha Sihvola, Aristotle on gender in biology, psychology and politics
Malin Grahn, "Who is this who smells like woman?" The Stoics on the  signs of gender
Ilse Paakkinen, On Christine of Pisa

Please, note also the next seminar, also in November:
Friday, 26 November, 12-16 (Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu  34, 2nd floor)
Hobbes, politics, and passions

Timo Airaksinen (Helsinki), Hobbes: The Scandal of Safety and Security  Revisited
Jeffrey Collins (Ontario / Cambridge), Hobbes and toleration
Johan Tralau (Uppsala), Hobbes's use of metaphor and the biological  foundations of beauty
Juhana Lemetti (Helsinki), Hobbes's theory of passions and its  scientific context
 
For more information, see:
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm
 
 
Metafyysinen klubi 2.11.

Erkki Kilpinen:

"Pragmatic Theory of Action"

Metafyysisen klubin ohjelma jatkuu dos. Erkki Kilpisen esitelmällä tiistaina 2.11. klo 16
päärakennuksen salissa 16 (uusi puoli).

Esitelmän jälkeen pidetään kokous, jonne halukkaat voivat jäädä paikalle. Kokouksen aiheena on suomalaisen pragmatismin tutkimuksen järjestäytyminen, yliopiston tutkimuksen arviointi ja siihen osallistuminen sekä kansainvälinen yhteistyö.

Klubin loppusyksyn ohjelma on osoitteessa http://www.helsinki.fi/peirce/MC/
 
Suomen lääketieteen filosofian seura järjestää seminaarin Ymmärtäminen lääketieteessä lauantaina 13.11. 2010 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Seminaarin hinta on 25 euroa, jolla saa luennot, lounaan ja iltapäiväkahvin. Ilmoittautumiset viimeistään 7.11. osoitteeseen risto.koskinen(at)iki.fi.  Maksu samoin viimeistään 7.11. seuran tilille 660100-01157825.

10.00-10.10   Avaus.

10.10-11.10   prof. Sara Heinämaa: Edmund Husserlin filosofia, hänen luonnontieteen kritiikkinsä ja ajatuksensa normaalista ja patologisesta.

11.10-12.10   prof. emer. Pentti Alanen: Miten ymmärtää Lauri Rauhalaa oikein?

12.10-12.40   Lounas

12.40-13.40   prof. Carl Edvard Rudebeck: Phenomenology in medical practice.

13.40-14.00   Kahvi

14.00-15.00   prof. Marja-Liisa Honkasalo: Sairauden kokeminen ja paraneminen fenomenologisina kysymyksinä.

15.00-16.00   prof. emer. Jukka Aaltonen: Skitsofrenia ja C.S. Pierce.
 

An international symposium in honour of Basil J. Hiley’s 75th birthday
11 November 2010, Helsinki, 12 p.m. - 4 p.m.

Organized by Philosophical Society of Finland and University of Helsinki
Sponsored by SHI R&D, Gothenburg and Federation of Finnish Learned Societies

Venue: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, room 104

THURSDAY 11th November

12.05   Introductory remarks: Harald Atmanspacher (Freiburg)
12.15   Basil Hiley (London): “What does quantum theory teach us about
reality?”
13.15   Stig Stenholm (Stockholm/ Helsinki): Comment
13.45   Break
14.15   Harald Atmanspacher (Freiburg): “Quantum approaches to
consciousness”
15.00   Paavo Pylkkänen (Helsinki): “The philosophical implications of
Bohm and Hiley’s interpretation of quantum theory”
15.40   Concluding remarks: Basil Hiley (London)
16.00   Seminar ends

All welcome!

There will also be, in 12.-13. November 2010, a smaller workshop ”Toward
an Algebra of Process” focusing on Hiley’s research, in Hotel
Presidentti, Helsinki. 

Participants to this workshop include Harald
Atmanspacher (Freiburg), Bob Coecke (Oxford), Maurice de Gosson (Wien),
Chris Dewdney (Portsmouth), Thomas Filk (Freiburg), Cecilia Flori
(Potsdam), Basil Hiley (London), Nick Monk (Nottingham), Roger Penrose
(Oxford, TBC), Hartmann Roemer  (Freiburg), William Seager (Toronto),
Michael D. Silberstein (Elisabethtown),  Stig Stenholm
(Stockholm/Helsinki), W.M. Stuckey (Elisabethtown), Mike Towler
(Cambridge) and Georg Wikman (SHI R&D Gothenburg).

 If you are interested in taking in part in the workshop, please contact Paavo
Pylkkänen, paavo.pylkkanen@helsinki.fi

Internet links:

Basil Hiley’s home page
http://www.bbk.ac.uk/tpru/BasilHiley.html

Introduction to Bohm’s interpretation of quantum theory
http://plato.stanford.edu/entries/qm-bohm/
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory

A graduate course in Cambridge University on the deBroglie-Bohm theory
http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~mdt26/pilot_waves.html

Recent international symposium on the deBroglie-Bohm theory
http://www.vallico.net/tti/master.html?http://www.vallico.net/tti/deBB_1...

Quantum approaches to consciousness
http://plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Yhdistys kokoontuu seuraavan kerran poikkeuksellisesti jo keskiviikkona 20.10. klo 18 Tieteiden talon salissa 505 (Kirkkokatu 6 [Helsinki]). Kokouksessa esitelmöi FT Markus Pantsar (Helsingin yliopisto) otsikolla “Mitä Gödelin epätäydellisyysteoreemoista voi päätellä filosofiassa?”.

Yhdistyksen julkaisusarjassa Acta Philosophica Fennica on ilmestynyt Virpi Mäkisen toimittama kirjoituskokoelma The Nature of Rights: Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy (=Acta Philosophica Fennica 87). Yhdisty­ksen jäsenet saavat kirjan hinnasta 30% jäsenalennuksen kirja­kauppa Tiedekirjassa (ovh. EUR 30,00). Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki; puh. 09/635 177; fax. 09/635 01­7; sähköp. tiedekirja(at)tsv.fi; http://www.tiedekirja.fi

Helsingin yliopistossa järjestetään 20.-23.10.2010 kansainvälinen konferenssi Filosofiaa kouluissa – ajattelua etiikassa ja muissa oppiaineissa. Lisätietoja tästä tapahtumasta antaa Eero Salmenkivi (eero.salmenkivi(at)helsinki.fi).

Yhdistys järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa prof. Basil J. Hileyn 75-vuotispäivän kunniaksi 11.11.2010 Tieteiden talolla kansainvälisen symposiumin The Bohm-Hiley Interpertation of Quantum Theory: Where do we stand today?. Samassa yhteydessä, 12.-13.11., järjestetään  Helsingissä Hotelli Presidentissä Hileyn tutkimukseen keskittyvä pienempi työpaja Toward an Algebra of Process. Tähän työpajaan osallistuvat mm. Harald Atmanspacher (Freiburg), Bob Coecke (Oxford), Maurice de Gosson (Wien), Chris Dewdney (Portsmouth), Thomas Filk (Freiburg), Cecilia Flori (Potsdam), Basil Hiley (Lontoo), Nick Monk (Nottingham), Roger Penrose (Oxford), Hartmann Roemer  (Freiburg), William Seager (Toronto), Michael D. Silberstein (Elisabethtown), Stig Stenholm (Tukholma/Helsinki), W. M. Stuckey (Elisabethtown), Mike Towler (Cambridge) ja Georg Wikman (SHI R&D Göteborg). Näistä tapahtumista lisätietoja antaa dos. Paavo Pylkkänen, paavo.pylkkanen(at)helsinki.fi
 
Artikkeli luonnollinen luokka on julkaistu Logoksessa. Kirjoittaja on Samuli Pöyhönen Helsingin yliopistosta.
MONIKULTTUURISUUS

Filosofian illat pääkirjasto Metsossa
Syksy 2010
 
"Monikulttuurisuudesta" puhutaan nykyään yhä enemmän – ja yhä sekavammin. Termi on ollut jo kauan tieteellisen keskustelun tavanomaista sanastoa, mutta nyt se esiintyy taajaan myös päivänpolitiikassa ja mielipidepalstoilla.  Kulttuurintutkimuksen ja historian näkökulmasta monikulttuurisuus on kiistämätön tosiasia. Se ei myöskään ole uusi nykyaikainen kehityssuunta, vaan hyvin vanha ilmiö. Myös Suomi on juuriaan myöten monikulttuurinen paikka.  Filosofian illoissa selvitellään monikulttuurisuuden käsitettä ja ilmiötä erilaisista näkökulmista. Samalla pohditaan monikulttuurisuuden ja etiikan suhdetta. Millaisia kysymyksiä herää arvojen, hyvän elämän ja hyvän yhteiskunnan suhteen?


Ke 27.10. klo 18.00, ls. 1
Tuukka Tomperi (tutkija, Tampereen yliopisto):
Monikulttuurisuus on meissä
 
Ke 8.12. klo 18.00, ls. 1
Husein Muhammed (lakimies, Helsinki):
Suomalaistuuko islam, islamilaistuuko Suomi? 
 
 
Juontajana Tuukka Tomperi
 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

(Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin)
 
UNESCOn kansainvälinen filosofian päivä
18.11. 2010

Suomen UNESCO -kouluverkko, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry (FETO) ja Suomen filosofinen yhdistys (SFY) järjestävät filosofisen esseetapahtuman perusopetuksen sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilaille.

Esseetapahtumassa on erilliset sarjat peruskoulun oppilaille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Peruskoulujen oppilaat kirjoittavat esseen omalla äidinkielellään. Esseiden aiheissa on otettu huomioon niin pienet kuin suuremmat oppilaat. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijat englanniksi, ranskaksi tai saksaksi (ei kuitenkaan omalla äidinkielellä). Vieraalla kielellä kirjoittavat saavat käyttää sanakirjaa apuna.

Toisen asteen oppilaitosten sarjassa esseekilpailu toimii samalla myös Suomen joukkueen karsintana vuoden 2011 filosofian olympialaisiin, jotka järjestetään Itävallassa toukokuussa 2011. Olympialaisten vastuullinen järjestäjä on International Federation of Philosophical Societes (FISP), jonka jäsen Suomen Filosofinen Yhdistys on. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä UNESCOn filosofian osaston kanssa.

Esseetapahtumaan osallistuvien toisen asteen oppilaitokset voivat tilata esseiden aiheet 25.10. mennessä joko sähköpostitse osoitteesta johan.autio(at)vantaa.fi tai postitse osoitteesta Opetushallitus UNESCO ASP/ Pekka Elo, PL 380, 00531 Helsinki. Oppilaitokset järjestivät kontrolloidun 2 tunnin tilaisuuden 1. – 3.11. välillä. Esseetapahtuma on myös avoin kaikille Itämeren maille. Filosofiaa ja filosofisia kysymyksiä pohtivan kirjoituksen on tarkoitus olla ytimekäs ja tiivis. Tapahtumaan osallistuvien oppilaitosten tulee valita enintään kaksi esseetä ja lähettää kirjoitukset 5.11. mennessä sähköpostilla tai postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Peruskoulusarjan tapahtuman järjestäminen on vapaamuotoisempi, mutta kirjoitelmien aiheiden tilaamisaikataulu on sama. Tuotokset voitte toimittaa  8.11. yllä mainitulla tavalla.

UNESCOn kansainvälisenä filosofian päivänä torstaina 18.11. järjestetään Helsingissä filosofinen symposio, jossa julkaistaan palkittujen osallistujien nimet tiedotusvälineille ja heidän esseensä julkaistaan internetissä osoitteissa www.feto.fi. Sen vuoksi pyydämme osallistujilta lupaa kirjoituksen julkaisemiseen. Esseistä, seminaarista ja tapahtumista kootaan julkaisu.

Lisätiedot: Pekka Elo 040 348 7215; pekka.elo(at)oph.fi
 
Johtamistieteet ja kriittisen politiikan tutkimuksen mahdollisuus?
Tampere

Johtaminen ja johtajuus ovat monitulkintaisia käsitteitä, jotka haastavat tieteenalojen rajat ylittävään keskusteluun. Politiikka, hallinto, talous ja kulttuuri keskinäisissä yhteyksissään ovat kukin johtamisen ja vallan analyysin kannalta tärkeitä tutkimuksen kohteita. Johtamisen tutkimus liittyy myös olennaisiin demokratian, hallitsemisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä poliittisen toiminnan ja vastarinnan kysymyksiin. Politiikan tutkimus voikin avata johtamisen tutkimusta myös emansipatoriselle tiedonintressille perustuvan kriittisen teorian suuntaan ja tarjota monipuolisen tutkimuksen ja opiskelun agendan.
 
Tervetuloa keskustelemaan kriittisen politiikan tutkimuksen ja opiskelun mahdollisuuksista johtamistieteellisessä tutkimuksessa! Kaikille asiasta kiinnostuneille avoin seminaari pidetään Politiikan tutkimuksen laitoksen luentosalissa (Linna 5026) keskiviikkona 3. marraskuuta 2010 klo 16.00-18.30
 
Ihmisten toimia filosofisesti tarkasteleville mikään ei näytä yhtä yllättävältä kuin se helppous, jolla harvat johtavat monia, ja se varaukseton alistuneisuus, jolla ihmiset omaksuvat hallitsijoidensa tuntemukset ja intohimot omistaan luopuen.
-David Hume


SEMINAARIN OHJELMA

16.00 Mikko Lahtinen: Avaussanat: Johtamisen tutkimus politiikan tutkimuksen ydinkysymyksenä

16.15 Anne Koski: Havaintoja politiikan ja talouden rajapinnalta

16.45 Vilho Harle: Siellä missä on johtamista, on myös vastarintaa

17.15 Johannes Lehtinen: Ihmislähtöinen johtaminen, osallistumisen ja osallisuuden merkitys

17.45 Miika Salo: Onko aina oleva hallittuja ja hallitsevia? Gramsci ja politiikan alkeet

18.15 Seminaarin päätös


Lisätiedot: Mikko Lahtinen (mikko.i.lahtinen(at)uta.fi; 040-843 4998)
 
Docent Mirja Hartimo will give a paper titled "Husserl and the algebra of logic"in the research seminar of the philosophy disciplines.

The seminar will convene in A110, Unioninkatu, 40 A (Helsinki), on upcoming Thursday (14. 10.) at 16:15. Everyone's presence is warmly welcomed.
 
 
Metafyysinen klubi 12.10.
Helsinki

Frank Martela (Helsingin yliopisto):

"Truth as Intersubjective Epistemological Commitment – a Pragmatic Account of Truth"

Metafyysinen klubi kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.10. klo 16. Huom. kokoontumispaikka on loppusyksyn ajan päärakennuksen (Fabianinkatu 33) sali 16.

Esitelmän teksti on saatavilla klubin verkkosivulta osoitteesta
http://www.helsinki.fi/peirce/MC/. Samalla sivulla on päivitetty syyskauden ohjelma.

Tervetuloa!
 
Janus Head Special Issue: Feminist Phenomenology

Janus Head is issuing a special volume on feminist phenomenology in the fall of 2012. Feminist phenomenology is an interdisciplinary endeavor between philosophy, the social and natural sciences, and the literary arts. We encourage submissions from these different areas, and they can focus on foundational feminist issues in phenomenology, feminist phenomenological methods, or applied phenomenological studies that deal with issues related to women and gender through the framework of continental philosophy. The deadline for Submissions is October 15, 2011, and all papers will be peer reviewed. The volume will be edited by Eva Simms, (Duquesne University, Psychology Department) and Beata Stawarska (University of Oregon, Philosophy Department).

Please check submission format at http://www.janushead.org/jhguidelines.cfm, submit all papers to jhinfo(at)janushead.org, and please list Feminist Phenomenology in the subject line. If you have questions, please contact Eva Simms at simms(at)duq.edu.

The essays in Janus Head are widely distributed in print and electronic form and are available for free download as pdf’s. This ensures that contributors’ work is accessible from all around the world.
 
CALL FOR PAPERS
:

THE NORDIC SOCIETY FOR PHENOMENOLOGY / Nordisk Selskab for Fænomenologi / holds its 9th annual conference at the University of Iceland in Reykjavík, 28‐30 April 2011, under the general theme:PHENOMENOLOGY IN TIMES OF CRISIS


We hereby announce a call for papers on new research in the area of phenomenology, phenomenological philosophy and related philosophical disciplines. We welcome proposals from senior researchers as well as from graduate students.


The accepted papers will be presented in parallel sessions (maximum 20 minutes, with 10 minutes for discussion).


Please submit your proposal in the form of a suggested title and an abstract (maximum 200 words).


We welcome suggestions for joint panels on current topics and recently published books.

Proposals should be sent to Björn Thorsteinsson at bjorntho(at)hi.is.


Deadline for submission: 15 November 2010.Note that if you are not already a member, you need to register for membership in order to have your proposal considered. Membership is free of charge. Just send an email with information about your affiliation to jussi.backman(at)helsinki.fi.

*
For more information, see the PDF announcement of the CFP: http://www.helsinki.fi/jarj/nosp/Reykjavik%202011%20cfp.pdf
 
KAPINOIVA IHMINEN
ALBERT CAMUS 1913-1960
SEMINAARI 20.10.2010

http://blogs.helsinki.fi/nykykielet/2010/09/28/kapinoiva-ihminen-albert-...


OSA I (suomeksi) 10.00-13.00

Tommi Melender, kirjailija :
Camus kaunokirjallisena hahmona ja esikuvana

Anne Riippa, FM, DEA (Helsingin yliopisto) :
Albert Camus’n suhde kristinuskoon

Sari Salin, FT, dosentti (Helsingin yliopisto) :
« Ei se ole minun syyni ». Syyllisyys ja kieltäminen Albert Camus’n ja Jorma Korpelan romaaneissa

OSA II (ranskaksi) 15.00-18.00

Jean-Yves Guérin, professori (Université de Paris III-Sorbonne nouvelle) :
Un juste. Parcours de l’oeuvre de Camus

Pierre-Louis Rey, professori (Université de Paris III-Sorbonne nouvelle) :
Dernier duel entre Camus et Sartre : Le Premier Homme et Les Mots

Maurice Weyembergh, professori (Université libre de Bruxelles) :
« Ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment il faut se conduire »


Yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33) sali 10

Järjestäjä : Helsingin yliopiston Nykykielten laitos yhteistyössä Ranskan kulttuurikeskuksen kanssa

PDF-mainos:
http://blogs.helsinki.fi/nykykielet/files/2010/09/Albert-Camus-mainos.pd...
 
Tiede ja maailmankatsomus -seminaari
ti 23.11.2010 klo 15.15-18.00
Vaasan yliopiston päärakennus Tervahovi, Wolff-auditorio

Ohjelma

15.15 Seminaarin avaus, rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto
15.20 Pohjalaisen tervehdys, päätoimittaja Kalle Heiskanen, Pohjalainen
15.30 Filosofian merkitys maailmankatsomukselle, professori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopiston kansleri
16.15 Kahvit tarjoaa sanomalehti Pohjalainen
16.45 Fysiikan merkitys maailmankatsomukselle, akatemiaprofessori Kari Enqvist, Helsingin yliopisto
18.00 Päätössanat, yliopistonlehtori Tommi Lehtonen, Vaasan yliopisto

Seminaari liittyy Vaasan yliopiston filosofian oppiaineen, avoimen yliopiston ja Pohjalaisen järjestämään sanomalehtiyliopistoon. Pohjalainen julkaisee loka-marraskuussa 2010 kirjoituksia, joissa tarkastellaan eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomukseen ja ihmiskuvaan liittyviä filosofisia kysymyksiä.
 
Order of Nature or Matrix of Man?

An international symposium at the Finnish Academy of Fine Arts.
Friday, October 15th, 2010

Location: Auditorium
Finnish Academy of Fine Arts
Kaikukatu 4, 00530 Helsinki

Organized by Markus Rissanen


Images and visualizations are essential not only for contemporary art but also for modern science. In spite of amazing technological achievements of last few decades our culture still seems to prefer structures that have their roots in forms and shapes used by humans already since prehistoric ages. Where do these structures come from? How are they used today? What is the role of visual arts in images related to science? This symposium aims to bring together artists and researchers to share their views about these themes.


Program:

10.00 Introduction, Markus Rissanen
Squaring Circles and Cultivating Rhizomes

How do we humans choose shapes and forms we use? How much freedom of choice do we have when selecting (or inventing) forms? How much of visualizations are produced only by cultural conventions or is there some universal shapes available independent of human culture?

How humans have comprehended and interpreted nature and its laws thru geometry? How science and 'Philosophy of nature' have used geometry and its shapes as tools for visualizations?

Are emotional experiences and expressive forms exclusive from geometrical visualizations of nature or can they coexist in the fields of science or art? Can we consider (geometric) forms and shapes as ‘images’?

11.00 Hannah Higgins
The Plastic Fantastic: Scalar Grids in Contemporary Art

Grids take characteristic forms in the hands of contemporary artists; these are fractal, taxonomic, and space-time. Of particular interest is the changed association of the grid from a modernist box to its recent association with nature, as seen in its fractal aspects, its use in sorting and differentiating many kinds of information and its use as a space-time constant.  While these three grid forms appear disparate, they share the feature of scaling, meaning each grid form relies on the production of a modular element that is infinitely expandable according to a program of statistical irregularity. Grid scaling, by this account, is a means of linking the regular and the irregular, order and chaos, the universal and the unique, and the known and the unknown with a view toward an ever expanding universe. In contrast to the regularizing grids of artistic modernism as normally conceived, this lecture theorizes the scalar space-time grid form of the contemporary as illustrative of both a paradigm shift associated with the emergence of information architectures and a world popularly imagined as a network as well as an emerging sense of how neural networks function.

12.00 Lunch

13.00 Christoph Fink
A practice, some examples, a position. An introduction to the Atlas of Movements and the body of a work.

Christoph Fink calls his journeys by various means, by bicycle, train, airplane or by foot, ‘movements’. During his travels, Fink almost continuously makes short notations, which he later incorporates in drawings, diagrams, sculptures, and tables. His work consists precisely of documenting the intermediate stages between ‘here’ and ‘there’ and all the impulses received by the traveler on his way. When Fink combines the different notes and routes in diagrams, time lines and maps, he creates a certain perspective on the world of his experiences. He switches between observation and spontaneous reactions of the body and the mind. He touches on things we all experience on our travels, but usually dismiss as minor details or even fail to notice at all.

14.00 João Francisco Figueira
The Colour of Image

In order to make sense of art Aby Warburg privileged the research on a broad array of fields and documents - religion, divination and prophecy, astrology, illustrated pamphlets. Against single, sovereign, determinations, he put forward remarkable rhizomes of cultural references. In order to make sense of the work of art that presents scientific imagery as one main inspiration of activity, I will draw on a large array of problems, fields and objects, ranging from the social history of colour, to painting by Bosch, fauvism, abstract and pop art, early photography by Talbot, textile design, fashion and illustration. I will approach this art in terms of "images"; amalgams of heterogeneous matters, free and resilient to the intentions of their authors.

15.00 Open discussion


http://www.kuva.fi/portal/ajankohtaiset_tiedotteet/?id=1525
http://www.kuva.fi/portal/english/degree_programmes___departments/postgr...
 

Alan kansainvälisten kärkinimien, mm. Oscar Brenifierin ja Bo Malmhesterin tähdittämä seminaari, joka käsittelee lasten ja nuorten filosofointia, dialogista ja sokraattista opetusta ja keskustelua, yhteistä ajattelua ja keskustelun taitoja.

Seminaarissa pidetään konkreettisia keskustelevan opetuksen ja lasten kanssa filosofoinnin käytännön työpajoja. Lisäksi alustuksia ja keskusteluja.

Ilmoittautumisaikaa on perjantaihin 8.10. saakka.

Huom. vaikka kohderyhmä on ensisijaisesti ollut perusopetuksen
opettajat, tapahtumalla on paljon annettavaa myös lukion opettajille.

Ilmoittautuminen osoitteella:  eero.salmenkivi (at) helsinki.fi

 

Konferenssin verkkosivut osoitteessa
http://philosophyatschool2010.wordpress.com/


Ohjelma

Konferenssin päätapahtumapaikkana on Helsingin yliopiston
opettajankoulutuslaitos, Siltavuorenpenger 5 A, Helsinki. Osa
työpajoista ja muista tapahtumista toteutetaan kuitenkin eri kouluilla
ja muissa tiloissa. Ohjelman yksityiskohdista ja konferenssiin
liittyvästä iltaohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.

 

[Keskiviikko 20.10.  -- Esitilaisuus]

16.15   Luento: opetusneuvos Pekka Elo ja IPO-koordinaattori
 Juha Savolainen Filosofian olympialaiset ja UNESCOn työ filosofian opetuksen
hyväksi. Luentoon sisältyy filosofian olympialaisia käsittelevän teoksen julkistamisen: IPO: Helsinki, Finland 2009. Publications of Finnish National Commission for UNESCO 85.

 

Torstai 21.10.       

8.45    Kokoontuminen Siltavuorenpenkereellä niille, jotka
haluavat apua Lönkaniin siirtymisen
9.30    Työpajoja oppilaiden kanssa  (9.45-10.45 ja 11.30-12.30, Oscar Brenifier englanniksi ja Bo Malmhester ruotsiksi), Högstadieskolan Lönkan, Sandelsinkatu 3, Töölö, Helsinki
14.15   Yhteinen työpaja kaikille osallistujille, Oscar Brenifier englanniksi.
15.45   Kahvi
16.15   Luento: Professori Sami Pihlström: Voiko etiikkaa opettaa?

 

Perjantai 22.10.

Kaksi rinnakkaista ohjelmaa:
A: Latokartanon peruskoulu, Viikki
8.30    Kokoontuminen Siltavuorenpenkereellä niille, jotka haluavat apua
                Latokartanon peruskouluun siirtymisen
9.30    Työpaja oppilaiden kanssa (Ritva Tuominen suomeksi ja
               Oscar Brenifier englanniksi)
B: Helsingin Yliopisto, Siltavuorenpenger
9.30   Sokraattinen dialogi, vetäjänä Ferdinand Garoff (ruotsiksi, max
15 henkeä)
12.30   Lounas (omakustanteinen)
               Ohjelma jatkuu yhdessä Siltavuorenpenkereellä
14.15   2 vaihtoehtoista työpajaa osallistujille:
               Oscar Brenifier englanniksi ja Bo Malmhester ruotsiksi
15.45   Kahvi
16.15   2 vaihtoehtoista työpajaa osallistujille:
               Brynhildur Sigurðardóttir englanniksi ja Beate Børresen ruotsiksi

 

Lauantai 23.10. 

9.00    Kaksi vaihtoehtoista työpajaa osallistujille:
              Oscar Brenifier englanniksi ja Liza Haglund ruotsiksi

10.30   2 rinnakkaista ohjelmaa
               A: Englanninkielisiä esityksiä filosofisesta dialogista opetuksessa
               - 15-20 minuutin alustusten jälkeen on aikaa keskusteluun
               B: Sokraattinen dialogi, vetäjänä Ferdinand Garoff (suomeksi, max 15 henkeä)

12.30   Lounas (omakustanteinen)
13.30   Paneelikeskustelu filosofiasta, ajattelusta ja keskustelusta koulussa
               Oscar Brenifier, Beate Børresen, Liza Haglund, Hannu Juuso, Bo Malmhester ja Brynhildur Sigurðardóttir
15.00   Konferenssin päätös

PMP research seminar continues next week on Friday with the following  programme:

Friday, 8 October, 12-15 (Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu 34, 3rd floor, Helsinki)

José Filipe Silva, Imagination as a faculty of soul in Kilwardly

Ritva Palmén, The Concept of Imagination in Richard of St. Victor


please, note also the following seminar in November:

Friday, 5 November, 12-15 (Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu  34, 3rd floor)
Philosophy of Gender
Juha Sihvola
Malin Grahn
Ilse Paakkinen

For more information, see:
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm
 
PhD-position: Ethics of Persuasive Technologies

Eindhoven University of Technology

The Section of Philosophy and Ethics of the Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences at Eindhoven University of Technology (TU/e) has a vacancy for a PhD in Philosophy and Ethics of Technology (1.0 fte) within the NWO-project: ‘Persuasive Technology, Allocation of Control, and Social Values – Ethical Aspects of Persuasive Technologies’.

The position is part of a larger research grant in the “Socially Responsible Innovation” program of NWO (Dutch Scientific Council) and will include researchers from psychology, philosophy and mechanical engineering.

Project description

The ethical part of the project addresses moral issues that arise when using persuasive technology. Persuasive Technologies are technologies that are intentionally designed to change the attitude and or behavior of individuals. These types of technologies raise various ethical questions, many of which have to do with a conflict between the individual values of human agents and the social values that these technologies aim to promote. The philosophical part of our research will study the ethical issues of technological ‘persuasion’. The main research question is: What are morally acceptable means of technological ‘persuasion’?

The ethical questions we consider are prompted by the technological case study, which concerns energy-saving in truck-driving. However, most of these ethical issues are of a general nature. The ethical project thus starts from the level of the concrete technological case and moves on to the level of general ethical principles and design guidelines. This will be specifically relevant for the social, political and legal aspects of persuasive technology and for the public debate about it.

Another important dimension of the project is creating and conceptualizing relationships between psychological research, philosophy and design.  For this reason, candidates with an interest in philosophy of psychology or empirical philosophy are encouraged to apply.

(For more information see the extended project description:
here)<http://w3.ieis.tue.nl/en/groups/pe/research/philosophyethics_of_technology/research_programme/persuasive_technology/>

Requirements

Tasks

The PhD student is expected to do both supervised and unsupervised research, write a PhD thesis and research papers on ethical issues regarding persuasive technologies, and participate in activities of the 3TU.Centre for Ethics and Technology. A small part of the position may involve teaching in courses offered by the section. Active cooperation in the interdisciplinary setting of the project (which involves research in psychology and mechanical engineering) is required.

Qualifications

·     Your prior studies and current interests prepare you to do research on and write a thesis on ethical issues related to development and usage of persuasive technologies.

·     In particular, you have a Master degree in philosophy, with a proven interest in ethics and technology, or a Master degree in engineering science, with a proven interest in ethical issues.

·     You aspire to further academic development, you possess excellent analytical skills and you know how to make contact outside your immediate working environment.

·     You must have sufficient knowledge of the English language.

Appointment and salary

We offer:

·     a full-time temporary appointment for a period of 4 years;

·     a gross monthly salary of € 2042 during the first year up to € 2612 during the fourth year of the appointment;

·     a holiday allowance of 8% of the yearly salary and an end year allowance of 8.3% of the yearly salary;

·     a PhD program of 1,000 course hours, suited to the specific needs of the candidate;

Information

·     Additional information about this position can be obtained from Dr. Andreas
Spahn <http://www.ethicsandtechnology.eu/people/spahn_andreas/>
a.spahn(at)tue.nl. Further general information: Mrs. Caren van Overdijk pz.ieis(at)tue.nl. More information about the MVI program and the research done at the Section Philosophy and Ethics of Technology may be found at:
http://w3.ieis.tue.nl/en/groups/aw/research/philosophyethics_of_technolo...

·     More information on the research at the 3TUCentre for Ethics and Technology may be found at: http://www.ethicsandtechnology.eu/research/projects/

Application

Applications should be received by 21st  October 2010.

You can apply online
(here<http://jobs.tue.nl/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=3085&p_web_page_id=115688&p_no_apply=Y&p_show=Y&p_seo=noindex>). Please upload your application letter with motivation for application, a recent, detailed Curriculum Vitae, names and contact details of (at least) two referees, and a sample of written work.

Interviews will be held on 29th October 2010 (expected date). As part of an equal
opportunity scheme, women are explicitly requested to apply.
 
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (www.helsinki.fi/fhkt/) on Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA


määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2011–31.7.2013 (sijaisuus). Tehtävän ala on teoreettinen filosofia.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon teoreettisen filosofian alan tieteelliset julkaisut, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä haastattelu. Tehtävään valittavan toivotaan täydentävän nykyisten opettajien asiantuntemusta ja opetusprofiilia.
 
Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen, jolla hän antaa opetusta. Hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja Suomen Akatemian ohjeiden mukaan jäsennelty julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakeminen/Liitteet/Julkaisuluettelo/). Lisäksi toivotaan 2–3 sivun pituista opetusportfoliota, johon sisältyy selvitys opetuskokemuksesta, opetusajattelusta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa. Lisäksi hakijan tulee toimittaa enintään 5 tärkeintä julkaisuaan. Kaikki liitteet tulee toimittaa 2 kappaleena.

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO, tai hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. Hakuaika päättyy maanantaina 18.10.2010 klo 15.45.

Lisätietoja antaa teoreettisen filosofian professori Gabriel Sandu, 09 191 29232, gabriel.sandu(at)helsinki.fi, ja henkilöstöasiain hoitaja Leena Viitaniemi, 09 191 21647, leena.viitaniemi(at)helsinki.fi.

Helsinki 29. Septemberta 2010
Keskushallinto

www.helsinki.fi/yliopisto

***
Hakuilmoitus löytyy Helsingin yliopiston sivuilta:
http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=18817
***
 
LEHDISTÖTIEDOTE
Yleisötilaisuus, Kultuuritalo Poselli, Rauma, la. 16.10.2010, klo 12.00-16.30.

Filosofinen iltapäivä: Näkökulmia etiikkaan


Lauantaina 16.10.2010 Raumalla järjestettävässä filosofiatapahtumassa tarjotaan yleisölle mahdollisuus löytää itselleen sopivin tie kohti eettistä ajattelua, esitelemällä erilaisia näkökulmia etiikkaan. Tapahtuman esitelmät tarjoavat yleiskatsauksen elinvoimaisiin näkemyksiin filosofisen etiikan luonteesta ja tehtävästä. Tapahtumassa esitellään analyyttisen filosofian, fenomenologian ja naturalismin näkökulmat filosofiseen etiikkaan sekä pohditaan yleisemmin etiikkaa filosofisen elämän ytimenä.

Esitelmöitsijät

Joose Järvenkylä:
Analyysi, totuus ja etiikka: kielifilosofian näkökulmia etiikkaan

Jaakko Belt:
Läpeensä merkityksellinen todellisuus: fenomenologisen etiikan suuntaviivoja

Timo Vuorio:
Moraalifilosofia Darwinin ja Freudin jälkeen: Mitä on olla eettinen naturalisti?

Heikki A. Kovalainen:
Etiikka filosofisen elämän ytimenä


Filosofinen iltapäivä on ilmainen ja suunnattu kaikille kiinnostuneille. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Länsi-Suomen kesäyliopiston, Rauman kansalaisopiston ja Rauman Taidemuseon kanssa.

Lisätietoja:
Juuso-Ville Gustafsson
045-6304013
 
PLATON-KLUBI ALOITTAA TOIMINTANSA

Filosofis-yhteiskunnallinen Platon-klubi aloittaa toimintansa lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa lokakuussa 2010. Klubi kokoontuu aina kuukauden toisena tiistaina klo 18-20. Klubin tarkoitus on saada aikaan filosofis-yhteiskunnallista keskustelua.

Ensimmäinen Platon-klubi tiistaina 12.10. klo 18.00-20.00. Felix Guattarin teoksesta Kaaosmoosi alustavat ja keskustelevat sen kääntäjät Mariaana Fieandt-Jäntti ja Heikki Jäntti.

Félix Guattari (1930-1992) oli vasemmistolainen poliittinen ja organisatorinen aktivisti, psykoanalyytikko ja filosofi. Hänen viimeinen, vuonna 1992 julkaistu teoksensa Kaaosmoosi on tiukkaan ja runsaasti lastattu alus tuomassa apua pääomahenkisyyden saartamalle raunioituneelle subjektiviteetille.

Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
 
lisätietoja: Marja-Liisa Laine, 09-612 77 98, Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, 00100 HELSINKI.
www.kirja.lasipalatsi.fi
 
TAIDE ELÄMÄ FILOSOFIA -luentosarja

Uusi esitelmä- ja keskustelusarja TAIDE ELÄMÄ FILOSOFIA liikkuu siellä missä taide ja filosofia kohtaavat: kokemisen ja ajattelun leikkauspisteissä. Sarja tarjoaa pohdittavaksi kulttuurimme keskeisiä kysymyksiä merkityksestä ja olemassaolosta, esittämisestä ja ilmaisusta, kauneudesta ja kokemisesta.

Luentosarja on jatkoa professori Pekka Himasen Pointissa 2.9. pitämälle luennolle Arvokas elämä.

Syksyllä aiheina ovat mm.: Mitä on taiteen lumo? Missä olemme kuvan äärellä? Pitäisikö makuasioista sittenkin kiistellä? Löytyykö elämä taiteesta?

Vetäjänä filosofian ja estetiikan tutkija, FL Miika Luoto

Paikka: Tikkurilan lukio, (auditorio), Valkoisenlähteentie 53

Syksyn 2010 ohjelma:

1. Taiteen lumo: inspiraatio ja tulkinta

To 30.9. klo 18-20

Kuinka ajatella taiteen voimaa?
Mihin joudun, kun taiteellinen esitys ottaa minut valtaansa?
Voivatko ymmärrys ja ymmäryksen menettäminen kuulua yhteen?
Jos taiteeseen kuuluu ymmärryksen menettäminen, voiko taidetta opettaa ja oppia?
Miksi ei ole vain yhtä taidetta, vaan monia taiteita?

Filosofinen sisältö: Lähtökohtana Platon ja kreikkalainen kokemus taiteesta.

2. Kuvan kosketus: esitys ja esittämätön
To 21.10. klo 18-20

Mikä on kuva?
Missä me olemme kuvan äärellä?
Kuinka ajatella kuvallista esitystä?
Miten "kuvallinen" voi "koskettaa"?
Miten kuva voi tehdä näkyväksi näkymättömän?
Mitä tarkoittaa esittämättömän esittäminen?

Sisältö: Lähtökohtana Jean-Luc Nancyn tulkinta Caravaggion maalauksesta Neitsyen kuolema.

3. Kauneuden loisto ja esteettinen nautinto
To 25.11. klo 18-20

Onko kauneus vain katsojan silmässä?
Onko makuasioista turha kiistellä?
Miksi kreikkalaiset yhdistivät kauniin siihen mikä maailmassa on hyvää ja totta, kun taas modernilla ajalla kaunis on usein ymmärretty pikemminkin subjektiiviseksi kokemukseksi? Onko kaunis vain miellyttävää vai voiko se vavahduttaa tuskallisella tavalla?

Sisältö: Klassisen kreikkalaisen kauneuskäsitteen ja modernin kauneuskäsitteen eroja.

4.  Taide ja elämä
To 9.12. klo 18-20

Tarvitseeko elämä taidetta?
Pitäisikö elämästä tehdä taidetta?
Kuinka ajatella taiteen tarjoamaa kokemusta olemassaolosta?

Lähtökohtana: Nietzschen Tragedian synty.

****************************************
Filosofian ja estetiikan tutkija Miika Luoto on suosittu opettaja ja luennoitsija mm. Teatterikorkeakoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa, Helsingin yliopistolla ja Kriittisessä korkeakoulussa. Hän on julkaissut  teoksen Heidegger ja taiteen arvoitus (Tutkijaliitto, Helsinki), kääntänyt useita mannermaisen filosofian teoksia ja artikkeleita, julkaissut lukuisia artikkeleita kokoomateoksissa ja erikoisjulkaisuissa (Tiede & edistys, Nuori voima, Synteesi)

Vapaa pääsy.
Sarja jatkuu keväällä.

Järjestää Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut
Lisätietoja: kulttuurituottaja Arja Keränen, arja.keranen(a)vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1%3B132%3B120631
PDF: http://www.vantaa.fi/redirect.asp?path=1;218;63221;120631;120654
 
History of Philosophy Research Seminar
Helsinki

Research seminar on Ancient to Early Modern philosophy arranged by the members of the ”Philosophical Psychology, Morality and Politics” Centre of Excellence Research Programme. It is open for researchers and students interested in the area, but does not give students credits.

Time: Tuesdays 14:15-15:45
Place: Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki) Seminar room 344.

28.9 Ivars Neiders (Riga Stradins University): “Notes on Socratic Egoism”

Note that there is no advance paper this time. However, here is a summary of the talk:

Notes on Socratic Egoism

Ivars Neiders
(University of Latvia / Riga Stradins University)
ivars.neiders(at)rsu.lv

At the end of Plato's Phaedo the eponymous narrator of the dialogue describes Socrates "the best and also the wisest and the most upright (dikaiotatos)" man he has ever known. And there is no reason to think that the author of the dialogue would disagree. However, some notorious readers of Plato (e.g. Prichard) have implied that Plato's judgment might not square well with Socrates' ethical views. They have pointed out that Socrates' (the same is said about Plato and Aristotle as well) moral theory is a variety of egoism and this in a way disqualifies it as a proper kind of theory of morality. To determine whether this objection is justified one would naturally turn to Plato's texts to evaluate the evidence. However the evidence is famously inconclusive.

Different passages of Plato's Socratic dialogues seem to indicate that Socrates wants to have it both ways. In some passages he stresses the fact that virtues should always benefit the agent and at the same time there are passages in which he seems to take an anti-egoistic stance. As a consequence there are at least two strategies of how to deal with the tension between egoistic and altruistic passages – one can either disqualify one set of statements by denying them the status of evidence, or one can try to soften the tension by showing how Socrates can say everything he actually says and not contradict himself. I think that the second option corresponds better with Socrates egoistic theory of desire and action. Some would consider such outcome unfortunate as in this case we would have to admit that Socrates was an egoist after all. But this reaction is motivated by particular assumptions about morality according to which to be moral is the same as to be an altruist.

In the first part of the presentation I will suggest that this is not how Socrates saw the issue. According to the view I will propose the Kantian style egoism / altruism debate is not the most important ethical issue from Socratic pint of view. In the second part of the presentation I will suggest that we can ascribe to Socrates a kind of weak psychological egoism (similar to that defended recently by M. Mercer). According to this theory we can have concerns that - although being egoistic from a certain point of view - can be described as other-regarding as well. That, moreover, would explain the existence of seemingly contradictory evidence in the dialogues.

Forthcoming events:

12.10 Jani Hakkarainen (Tampere): Hume's Argument for the Ontological Independence of Simple Properties.

26.10 Mikael Melan (Turku): Aristotle and Aquinas on the Explaining Actions.

9.11 Olof Pettersson (Uppsala): Becoming Authentic: on Discourse and Deception in Plato’s Phaedrus.

23.11 Miira Tuominen (Jyväskylä / Helsinki): knowledge and love in Plato's symposium.

7.12 Eero Salmenkivi (Helsinki): TBA.


Please note that the seminar is based on discussion. The participants are expected to read the papers in advance. They are usually made available about four days in advance. Please contact Ville Paukkonen(at)helsinki.fi to receive the papers.

All interested are welcome!
 
CFP:

POLiTeUma, Politiche e Teorie dell’Umano, University Of Verona, Department of Philosophy, Education and Psychology, and The Finnish Center of Excellence in Political Thought and Conceptual Change

present:

The Politics and Aesthetics of Non-violence

International Symposium
University of Verona, Italy, June 2-4, 2011.


Call for Papers:
Globalization has dispersed along several different lines of action and counteraction the once stable notions of war and enemy. Yet globalization has also changed the way in which victims are hit, killed, figuratively and symbolically produced. In other words, both active and passive ways of dealing with violence today have dramatically changed, especially in their relationship with politics. One of the most striking aspects of the global era is that the instrumental function attributed by politics to violence has ceased to produce ordering effects.

To put it differently, our ways of practicing and enduring/undergoing violence has changed, dramatically, yet it has only slightly affected our ways of thinking about it, and/or thinking against its unavoidability.

In the midst of a global scenario that seems to accept violence as the sole destiny for humans, we are convinced that what is urgently needed, at least from scholars that deal with the human and social sciences, is a radical reflection on the relationship between violence and politics from the viewpoint of the possibility, both theoretical and practical, of non-violence.

From a theoretical point of view, one of the main problems of non-violent political research is its terminological poverty: there is in fact, in Western thought, no proactive word to define and conceptualize non-violence. Only Gandhi proposed the word satyagraha, and crucially his background was not Western.

The conceptual framework of politics is therefore still strongly colonized by the “viewpoint of the duel” and the “ethos of the warrior”. How can we deconstruct this paradigm and uncover or re-invent politics as separated, even alien to violence? If, according to Hobbes, peace is simply the time in which war is suspended, the time devoid of war, (Leviathan, XIII, 8), how can political philosophy and theory imagine peace differently? How can we frame politics in ways that do not need to justify themselves in a negative relationship to violence? How can we, in other words, proactively imagine and theorize non-violence? Finally, how can art – in its diverse expressions - help us in mobilizing new concepts, in broadening the political imagination, in abandoning the apparently legitimate standpoint of realpolitik?

Several are the questions we would like to pose, from several different standpoints within the broad fields of philosophy, politics, art:

1.The first set of questions is ‘ontological’: At the end of a long (and often extenuating) history of  deconstruction of the subject, thanks to the precious work of some key feminist theorists (Butler 2004, 2009; Honig 2007, 2009; Cavarero 2009), violence is thematized as an effect rather than as an action, and it becomes the frame into which the human is re-thought and re-imagined. Yet this frame is not a violent one; instead it seriously questions the ‘viewpoint of the warrior’ and the military paraphernalia that shape our political imagination in order to find new ways to think politics and ‘the human’. From this intellectual (and gendered) horizon emerges the possibility to imagine the human as a subject that is primarily defined by her relationship with vulnerability, namely by the possibility of becoming injured. If, as Judith Butler has put it, violence plays a central role in the (re-)shaping of the subject and it is the task of critical thinking to elaborate ways of dealing with this ineludible violence, we would like to know whether, at the ontological level, can non-violence play a central role as well? We would like to question, in other words, the ‘natural aggression’ hypothesis and verify to what extent an opposite approach to the human would have political effects.

2.The second set of questions is historical or ‘begriffsgeschichtlich’: Western political thought – in the course of its long history – has often questioned itself on the issue of the legitimacy of violence. Yet it has hardly questioned itself on its illegitimacy. In mainstream political thought there is a general disregard for this issue, and this is why we would like to pose the question of the thinkability of the illegitimacy of violence. Are there historical examples (both theoretical and empirical) that sustain this perspective? Is there a non-violent heritage that needs to be uncovered and enhanced within the Western tradition? Moreover, is there a possible interaction between the State and non-violence? Or can non-violence be thought of only outside the borders of the State? Does globalization offer a chance to thematize a different relationship between violence and politics? Is there a possible institutional future for non-violence?

3.The third set of questions is practical: are there forms of action (both real and imagined) that, even if traditionally impolitical, can transform our way of conceiving politics by providing illuminating examples of non-violent yet effective activism? Can  ‘mere life’ issues (related to ‘life’ as bare zoe) transform into ‘more life’ instances of civic and public life (Honig 2009) and thereby broaden the sphere of ‘social change’? Can political research provide examples of non-violent activism that are able to “transcend the cycles of violence that bewitch our human community while still living in them?” (Lederach 2005). How, in other words, and to what extent can non-violence qualify as an effective form of political action?

4.The fourth is aesthetical: is there a privileged way in which aesthetics can theorize and analyze the relationship between politics and non-violence? After all, is not the question of an ontology of non-violence strictly connected to the way in which we feel and perceive our bodies and the bodies of others? Can these categories of perception be analyzed and revised in the light of an ontology of vulnerability? Moreover, can art, as a way of organizing and enhancing human perception, broaden our imagination and thinking in order to criticize the justifiability of violence, its unavoidability and even its ‘naturalness’? Finally, how can art – from literature to sculpture, from poetry to photography – as a form of ‘social activism’ implement non-violence?

In particular, we welcome papers which analyze works of art from the perspective of resistance to violence and which thematize the contribution of the arts as regards political theory of non-violence. Moreover, we welcome papers that tackle, from the different viewpoints of political theory, history of political ideas, peace-studies, social-movement studies, cultural studies, aesthetics, history of art, gender and women’s studies, the possibility – past, present and future – of both the theoretical and practical attainability of non-violence.

A short abstract (max. 200 words) of the paper should be sent by March 31st 2011 to
olivia.guaraldo(at)univr.it or lorenzo.bernini(at)univr.it
Olivia Guaraldo, Lorenzo Bernini
Lecturers in Political Philosophy, University of Verona.
 
Janne Vanhanen, MA will publicly defend his dissertation

Encounters with the Virtual: The Experience of Art in Gilles Deleuze's Philosophy

at Faculty of Arts, University of Helsinki on Friday, October 15th, 2010 at 12.15 o’clock. The examination is held in Auditorium XIII at University’s Main Building (Unioninkatu 34). Professor Claire Colebrook (Penn State, USA) will act as the opponent.

All welcome!

http://www.helsinki.fi/estetiikka/ajankohtaista.html
 
Tervetuloa
1700-luvun tutkimuksen iltaan

Tiistaina 5.10. klo 17 alkaen
Tampereella, Kulttuuritalo Telakalla
(Tullikamarin aukio 3, Tampere)

ESITELMIÄ - KESKUSTELUA - RUOKAILUA

Dosentti Mikko Lahtinen:
Valoa pohjoisessa - Åbo Tidningarin ensimmäinen numero

Dosentti Päivi Mehtonen:
Vernakulaari mielikuvitus: pohjanmaan mystikot ja seikkailukirjallisuus

FT Jani Hakkarainen:
David Humen teesi ihmisen yhteisöllisyydestä

Lisäksi:

Tilaisuuden alussa mahdollisuus ateriaan (omakustanteinen), ruokailu ja seurustelua Ravintola Telakalla.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Ilmottautumiset pyydetään: info-1700(at)helsinki.fi

Järjestää:
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry.

PDF: http://www.helsinki.fi/historia/1700/su/dokum/tre2010/Tre_mainos_yleinen...
 
Next philosophy research seminar (Seminar room A 110, Metsätalo, Helsinki):

23. 9. Hanne Appelqvist: Apocalypse Now. Wittgenstein's early remarks on eternity.

Everybody interested in the topic is welcome.
 

Onko tutkijoilla velvollisuus puhua myös kollegoja laajemmalle yleisölle? Onko filosofiasta mahdollista puhua kansantajuisesti? Mitä järkeä on kääntää satoja vuosia vanhoja vaikeita klassikkoteoksia suomeksi? Onko nuorten ja lasten mahdollista ymmärtää filosofiaa ja ajatella filosofisesti? Voiko filosofista ajattelua popularisoida?

Filosofian popularisointi tarkoittaa monenlaista toimintaa laajalle yleisölle suunnattujen tv-ohjelmien ja oppikirjojen tekemisestä klassikkoteosten suomentamiseen ja julkisten keskustelutilaisuuksien järjestämiseen.

 

Filosofinen aikakauslehti niin & näin järjestää
paneelikeskustelun filosofian popularisointia koskevista kysymyksistä perjantaina 24.9.2010 kello 13.00–15.00 Helsingin yliopiston päätalon auditoriossa II, Fabianinkatu 33 (2. krs).

 

Keskustelemassa:
Riitta Koikkalainen, kustannustoimittaja, Gaudeamus Helsinki University Press. Gaudeamus julkaisee runsaasti filosofista kirjallisuutta suomeksi.
Tuula Rajavaara, Yleisradio. Toimittanut filosofisia tv-ohjelmia: lapsille suunnattu Ajattelen, siis olen (2009) ja nuorille tarkoitettu Ajatusdemo (2010).
Markku Roinila, Helsingin yliopisto, Leibnizista väitellyt filosofi on suomentanut syksyllä ilmestyviä Leibnizin teoksia.
Antti Salminen, niin & näin -lehden päätoimittaja. niin & näin on ainoa suomalainen filosofinen aikakauslehti, jossa julkaistaan sekä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita että laajemmalle yleisölle suunnattuja populaareja artikkeleita.
Liisa Vihmanen, Yleisradio. Toiminut tiedetoimittajana radiossa sekä elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajana. Ollut myös kirjoittamassa elämänkatsomustiedon oppikirjoja lukioon.

Keskustelua johdattelevat Sami Syrjämäki & Jarkko S. Tuusvuori.

 

Tilaisuudessa tarjoillaan kahvia, teetä ja pullaa. Tarjoilun vuoksi pyydämme alustavia ilmoittautumisia maanantaihin 20.9. mennessä:

e.petri.rasanen (at) uta.fi

 

Tilaisuuteen osallistujat ovat myös tervetulleita samana päivänä perinteiselle syksyn julkaisukauden filosofiselle avajaisajelulle. Parituntisen raitiovaunukurvailun järjestävät niin & näin, Gaudeamus ja Teos, jotka esittelevät kiskoilla tuoreita painotuotteitaan. Haastattelussa muiden muassa Rosa Meriläinen, Taneli Kukkonen, Antti Salminen ja Tommi Uschanov. Painateuutuuksia myydään erikoishintaan myös seminaarin yhteydessä.
Ratikassa tarjolla virvokkeita. Lähtö Rautatientorilta klo 16:30, jonne
palataan klo 18 (siitä matka jatkuu vielä Koskelan varikolle); mm. Eiraan ja Munkkiniemeen suuntautuvalta matkalta vois poistua reitin varrella olevilta pysäkeiltä.

 

www.netn.fi
www.filosofia.fi

 

 

Tiedote Tutkijaliitolta

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

PERJANTAINA 24.9. klo 18.00-20.00

Jussi Backman ja Marko Gylén keskustelevat
Martin Heideggerin teoksesta
Johdatus metafysiikkaan

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi. Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.


Taustatietoja aiheesta:

Martin Heideggerin luentosarja Johdatus metafysiikkaan vuodelta 1935 työstää metafysiikan peruskysymystä: ”Miksi ylipäätään on olevaa eikä pikemminkin ei mitään”. Luentosarja edustaa siirtymää Olemisen ja ajan (1927) fundamentaaliontologiasta Heideggerin myöhempään ”olemishistorialliseen” ajatteluun, joka hahmottelee metafyysisen tradition rajoja ja viitoittaa tietä kohti länsimaisen ajattelun ”toista alkua”. Kielen ja filosofian historiaa koskevien pohdiskelujen avulla Heidegger pyrkii osoittamaan, ettei ”oleminen” pohjimmiltaan suinkaan ole tyhjä ja epämääräinen sana, vaan sen mieli onkin länsimaisessa ajatteluperinteessä rajautunut ja määrittynyt monessa suhteessa.

Martin Heidegger (1889–1976) oli 1900-luvun merkittävimpiä ja samalla kiistellyimpiä ajattelijoita. Hän aloitti uransa Edmund Husserlin oppilaana ja oli tämän seuraaja Freiburgin yliopiston filosofian professorina. Ajattelijana Heidegger kehitti fenomenologiaa inhimillisen olemassaolon hermeneutiikan suuntaan. Myöhemmin hänen ajattelunsa laajeni koko länsimaisen ajatteluperinteen rajoituksia ja katvealueita koskevaksi pohdinnaksi, jossa etualalla olivat kieleen, taiteeseen ja teknologiaan liittyvät kysymykset.


Keskustelijat:

FT Jussi Backman toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa tutkimushankkeessa Eurooppalainen rationaalisuus modernin murroksessa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mannermainen nykyfilosofia ja fenomenologia (erityisesti Martin Heidegger) sekä antiikin filosofia.

Marko Gylén, FM, on taidehistorioitsija ja filosofi. Hänen erikoisalansa ovat nykytaiteen toiminta ja Heideggerin filosofia, ja hän on vapauden ja taiteen tutkija Turun yliopistossa.

 
Syksyn muut Kritiikkikahvilat Arkadiassa:

TIISTAINA 26.10 klo 18-20

Antti Paakkari ja Eetu Virén keskustelevat Michel Foucault'n luentosarjasta Turvallisuus, alue, väestö. Hallinnallisuuden historia.

TIISTAINA 30.11 Julius Telivuo alustaa suomentamastaan Gilles Deleuzen kirjasta Kantin kriittinen filosofia.
 
Avaa ovi filosofisten käytäntöjen ja tapojen maailmaan. Opi valmiudet filosofin vastaanottotoimintaan sekä filosofian käyttöä kouluttajana tai työnohjaajana. Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä hermeneutiikasta ja fenomenologiasta.

Filosofisen praktiikan koulutus
Kriittisessä korkeakoulussa


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius pitää filosofin vastaanottopalvelua. Koulutus voi myös täydentää ja syventää muun muassa psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän ammattia. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan korkeakoulututkintoa, joka sisältää filosofian opintoja. Filosofian opintoja voi täydentää myös koulutuksen aikana.

Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään filosofian alkuperäisteoksiin sekä antiikin filosofiaan ja fenomenologiaan seminaarityöskentelyssä. Opiskelu sisältää psykoterapian kliinisen seminaarin sekä filosofisen praktiikan käytännön harjoittelua. Opiskelija käy filosofin vastaanotolla omatoimisesti kymmenen kertaa.

Koulutus on kaksivuotinen. Se sisältää yhden arkisin pidettävän lähiopetuspäivän (8 t.) kuukaudessa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa seminaarityöskentelyä ja dialogeja. Ilta- ja viikonlopputyöskentelyä on yhteensä keskimäärin 8 t/kuukausi. Koko koulutuksen laajuus on noin 290 tuntia.


Mitä filosofinen praktiikka on?


Filosofian erityinen metodi on ajattelu. Antiikissa uskottiin, että viisaan ajattelun avulla ihminen tunnistaa muun muassa toden ja pystyy näin välttämään vääriä arvioita todellisuudesta. Ajattelun avulla löytyy myös uusia näkökulmia ja jäsennetään elämää sekä tullaan tietoiseksi oman ajattelun vaikutuksista.

Filosofinen praktiikka eli keskustelu filosofiselta pohjalta juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Filosofian ajateltiin johtavan hyvään elämään sekä lievittävän elämän myllerryksissä ja suruissa. Filosofinen keskustelu luotaa kohti viisasta, kohtuullista ja tutkivaa elämäntapaa, joka parhaassa tapauksessa johtaa mielenrauhaan.

Filosofin vastaanotto voi korvata tai täydentää perinteistä psykoterapiaa, mutta filosofin kanssa voi myös keskustella esimerkiksi elämän tarkoituksesta tai mistä tahansa maan ja taivaan väliltä ja niiden ulkopuoleltakin. Filosofin kanssa voi käydä systemaattisesti läpi kaikki mieltä askarruttavat asiat, tarkastella omia arvioitaan ja muodostaa uusia. Elämän mielekkyys lisääntyy kun sen tarkoitus kirkastuu.


Kouluttajat:

Pääkouluttajina toimivat FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe ja FM Perttu Salovaara: Filosofisen praktiikan historia ja käytäntö sekä sokraattinen dialogi sekä filosofi Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskäsitys

Lisäksi muita kouluttajia.

Aika:


Koulutus alkaa vuoden 2011 alussa. Ohjelma julkaistaan syksyllä 2010.

Paikka:


Koulutus järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12

Hinta:


625 euroa / lukukausi (yhteensä 2500 euroa). Lisäksi oppilas maksaa kymmenen käyntiä filosofin vastaanotolla

Haku koulutukseen:

Hakuaika koulutukseen on 31.10.2010 mennessä. Hakijoita haastatellaan marras-joulukuussa.

Kirjoita hakemuksessa vapaamuotoisesti, miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta ja miten arvioit voivasi hyödyntää koulutusta. Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista.

Hakemukset postitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Lisätietoa koulutuksesta Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/
 
Historiallisen Aikakauskirjan yleinen kirjoituskutsu:
Vastuu ja vastuunkanto historiassa

Vastuu velvoittaa mutta myös oikeuttaa. Vastuunkantamisessa näyttää olevan kyse inhimillisen kulttuurin ilmiöstä tai ihanteesta, joka kytkeytyy yhteisöllisyyteen, välittämiseen ja moraaliinkin. Mutta vastuunkantamisella voidaan perustella ja selittää monenlaista toimintaa, myös propagoida omien intressien edistämiseksi.
Vastuunkannon luonne retoriikkana ja puhetekona tulee havainnollisesti esiin siinä, että monissa kielissä, kuten suomessa, vastuunkantamisen käsite juontaa juurensa vastauksen tai sitoumuksen antamisesta.

Historiallinen Aikakauskirja julkaisee kesällä 2011 teemanumeron, jossa käsitellään vastuunkantamista ja välittämistä eri aikakausina erilaisissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi vastuunkannon rakenteellisia ja toiminnallisia ilmenemismuotoja tai vastuunkantamista koskevia ihanteita tai ihanteiden ja todellisuuden välistä ristiriitaa. Käsitehistoriallinen lähestymistapa on tervetullut - onhan vastuuta ja siihen liittyvää vallankäyttöäkin eri aikoina perusteltu esimerkiksi yleisellä hyvällä, yhteisvastuullisuudella tai yhteiskuntavastuulla.
Artikkelissa voidaan vaihtoehtoisesti tarkastella myös piittaamattomuutta, itsekkyyttä, välinpitämättömyyttä ja (edes)vastuuttomuutta. Artikkeleiden enimmäispituus on noin 40 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirjoitustarjoukset (abstraktit), joiden tulee olla noin 1 500-3 000 merkkiä pitkät välilyönteineen, pyydetään lähettämään 15.10.2010 mennessä Marko Lambergille osoitteeseen marko.lamberg(at)jyu.fi. Toimitus ilmoittaa valinnoistaan marraskuun alkuun mennessä. Teemanumeroon valittujen artikkelikäsikirjoitusten tulee olla toimituksella 15.3.2011 mennessä, jonka jälkeen ne käyvät lävitse tieteellisten käytäntöjen mukaisen vertaisarvioinnin ja toimitusprosessin.

Historiallisen Aikakauskirjan seuraava, historiatietoisuutta koskeva
kirjoituskutsu julkaistaan lokakuussa.
 
Ahneus vai kohtuus – Edistyksen päivät 15.–16.10.
http://www.saunalahti.fi/~nl03449/edistyksenpaivat.htm

Edistyksellinen tiedeliitto ry, Maaseudun Sivistysliitto ry:n ja Ajatuspaja e2 järjestävät Edistyksen Päivät 2010 Helsingissä 15.–16.10 (Ostrobotnian juhlasalissa, Töölönkatu 3, Helsinki).

Päivien teema "Ahneus vai kohtuus?" pureutuu arvopohjamme peruskysymyksiin: Onko ahneus syrjäyttänyt kohtuullisuuden yhteiskunnassamme? Mistä ahneudessa on kysymys? Entä mikä on kohtuullista? Mistä ahneus kasvaa ja elää? Mikä synnyttää oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta? Onko ahneus suhteellista? Entä kohtuus? Kuka päättää, mikä on ahneutta ja mikä kohtuullisuutta? Onko yhteinen ahneus hyväksyttävämpää kuin yksilöllinen ahneus? Miten ahneudesta tuli hyväksyttävää ja miten tämä muutos vaikuttaa meihin kaikkiin?

SEMINAARIMAKSU
Kahdelta päivältä 50 euroa, yhdeltä päivältä 30 euroa. Edistyksellisen tiedeliiton jäsenille 30 euroa kahdelta ja 20 euroa yhdeltä päivältä. Opiskelijoille 20 euroa kahdelta ja 10 euroa yhdeltä päivältä. Hinta sisältää ohjelman, seminaarikansion, perjantain ja lauantain kahvit sekä iltavastaanoton. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien tulee ilmoittautua myös perjantain iltavastaanotolle.

MAJOITUS
Osallistujat hoitavat itse hotellivaraukset. Majoituskiintiö on varattu Sokos Hotel Presidentistä, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki. Yhden hengen huone maksaa sopimushinnalla 101 euroa ja kahden hengen huone 121 euroa/vrk. Varaukset: Sokos Hotels myyntipalvelu puh. 020 1234 600. Mainitse kiintiön nimi EP 2010, varaukset 29.9.2010 mennessä.

ILMOITTAUTUMISET
8.10.2010 mennessä sähköpostilla, Tiedeliiton kotisivun kautta (ilmoittautumislomake) tai puhelimitse. Ilmoittautumisen vahvistukseksi lähetetään sähköpostiviesti ja n. viikkoa ennen seminaaria vahvistuskirje sekä maksukuitti, jolla seminaarimaksun voi maksaa pankkiin. 13.10.2010 jälkeen tehdystä ilmoittautumisen perumisesta veloitetaan puolet seminaarimaksusta.

TIEDUSTELUT
Edistyksen Päivät 2010
PL 344, 00101 Helsinki
Puh. 040 728 3893, fax 09-75120211
Sähköposti: tiedeliitto(at)netlife.fi

PÄÄJÄRJESTÄJÄ Edistyksellinen tiedeliitto ry yhdessä Maaseudun Sivistysliitto ry:n ja Ajatuspaja e2:n kanssa.

Lisätietoja / seminaarin ohjelma:
http://www.saunalahti.fi/~nl03449/edistyksenpaivat.htm
 
CFP:

RAPPIO! - kevätseminaari turhan tutkijoille

Tutkitko populaari-, historia-, teknologia- tai muiden kulttuurien 'hävettäviä' alueita? Oletko kohdannut tutkimustasi esitellessä tilanteita, joissa aiheesi oikeutusta epäillään? Onko sinulta kysytty, kuinka tuollaista voidaan yleensäkään tehdä saati sitten tutkia? Koetko joutuvasi selittelemään aineistojasi, metodejasi ja tuloksiasi?

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaine järjestää yhteistyössä IIPC:n (International Institution of Popular Culture) ja paikallisten toimijoiden kanssa RAPPIO! -seminaarin perjantaina 15.4.2011 Porin yliopistokeskuksessa, vanhan Puuvillatehtaan miljöössä. Rappioteemaan ulkoisestikin sopiva historiallinen rakennuskompleksi on kehtona useille arveluttaville vapaa-ajan toiminnoille (esim. kahvila A-oikeuksin, taistelulaji- ja crossfit-sali, lainsuojaton teatteri sekä yliopisto-opiskelijoiden biletila).

Kulttuurintutkijoiden usein kohtaamia ongelmatilanteita kieli poskessa lähestyvä seminaari on suunnattu kaikille viihteellisten ja yleensäkin 'turhien' aiheiden tutkijoille. Tilaisuudella halutaan tuoda esiin näkemystä siitä, että kulttuuristen ilmiöiden ja prosessien tutkimuksessa ei ole olemassa kohteita, joita ei sovi tai kannata tarkastella. Iltaohjelma noudattaa seminaarin teemaa: Rappiobileissä voit ottaa konkreettista tuntumaa nyky-yhteiskunnan dekadenssiin.

Pyydämme nyt ehdotuksia seminaarin sisällöiksi. Voit ehdottaa esimerkiksi toiminnallista työpajaa, paneelikeskustelua, perinteistä työryhmäsessiota tai esitystä johonkin edellä mainituista.

Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi:
•       Oman tutkimuksen esittely
•       Populaaritutkimuksen kritiikki
•       Oman tutkimuksen saama vastaanotto
•       Viihteellisen aiheen 'hyväksi' kontekstualisoiminen
•       Muut tutkimustyöhön liittyvät ongelmat (esim. tutkimusetiikka)

Lähetä max. 500 sanan abstrakti 1.11.2010 mennessä osoitteella riikka.turtiainen(at)utu.fi tai sari.ostman(at)utu.fi. Seminaarin ohjelma tarkentuu ehdotusten perusteella 10.1.2011 mennessä, jonka jälkeen alkaa työryhmiin ilmoittautuminen.
 
Konsten att handla – konsten att tänka
HANNAH ARENDT OM DET POLITISKA

Symposium vid Södertörns högskola
Fredag 1 oktober 2010 kl. 9.00–17.00 i Moas Båge, MA636

Program:

9.00−10.10
Inledning
Ulrika Björk: Handling och existens
Bernt Skovdahl: Att göra världen sammanhängande. Hannah Arendts syn på idéernas roll i totalitarismen

Kaffe

10.40−12.10
Stefan Jonsson: Hannah Arendt i Weimarrepubliken. Massan, mobben, folket och
totalitarismens ursprung

Maria Bexelius: Hannah Arendt och rätten till rättigheter
Julia Honkasalo: Arendt och feminismen – en självmotsägelse?

Lunch

13.10−14.40
Shamal Kaveh: Arendts storstädning av det politiska rummet
Victoria Fareld: Temporalt ansvar mellan minne och glömska. Förlåtelse och skuld hos Arendt
Gustav Strandberg: Med Arendt, bortom Arendt. Jan Patočkas läsning av Arendt

Kaffe

15.10−17.00
Anders Burman: Tankens fenomenologi
Sven-Olov Wallenstein: Arendt och Lyotard som läsare av Kant
Cecilia Sjöholm: Arendt och konsten
Slutord

Mingel

För vidare information kontakta Anders Burman, anders.burman(at)sh.se, 08–608 45 79. Evenemanget, som finansieras av CBEES och Idéhistoria vid Södertörns högskola, är öppet för allmänheten och kräver ingen anmälan. Fri entré. Varmt välkomna!
 

Onko tutkijoilla velvollisuus puhua myös kollegoja laajemmalle yleisölle? Onko filosofiasta mahdollista puhua kansantajuisesti? Mitä järkeä on kääntää satoja vuosia vanhoja vaikeita klassikkoteoksia suomeksi? Onko nuorten ja lasten mahdollista ymmärtää filosofiaa ja ajatella filosofisesti? Voiko filosofista ajattelua popularisoida?

 

Filosofian popularisointi tarkoittaa monenlaista toimintaa laajalle yleisölle suunnattujen tv-ohjelmien ja oppikirjojen tekemisestä klassikkoteosten suomentamiseen ja julkisten keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Filosofinen aikakauslehti niin & näin järjestää paneelikeskustelun filosofian popularisointia koskevista kysymyksistä perjantaina 24.9.2010 kello 13.00–15.00 Helsingin yliopiston päätalon auditoriossa II, Fabianinkatu 33 (2. krs).

 

Keskustelemassa:

Riitta Koikkalainen, kustannustoimittaja, Gaudeamus Helsinki University Press. Gaudeamus julkaisee runsaasti filosofista kirjallisuutta suomeksi.

Tuula Rajavaara, Yleisradio. Toimittanut filosofisia tv-ohjelmia: lapsille suunnattu Ajattelen, siis olen (2009) ja nuorille tarkoitettu Ajatusdemo (2010).

Markku Roinila, Helsingin yliopisto, Leibnizin väitellyt filosofi on suomentanut syksyllä ilmestyviä Leibnizin teoksia.

Antti Salminen, niin & näin -lehden päätoimittaja. niin & näin on ainoa suomalainen filosofinen aikakauslehti, jossa julkaistaan sekä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita että laajemmalle yleisölle suunnattuja populaareja artikkeleita.

Liisa Vihmanen, Yleisradio. Toiminut tiedetoimittajana radiossa sekä elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajana. Ollut myös kirjoittamassa elämänkatsomustiedon oppikirjoja lukioon.

Keskustelua johdattelevat Sami Syrjämäki & Jarkko S. Tuusvuori.

 

Tilaisuudessa tarjoillaan kahvia, teetä ja pullaa. Tarjoilun vuoksi pyydämme alustavia ilmoittautumisia maanantaihin 20.9. mennessä: e.petri.rasanen (at) uta.fi.

 

Tilaisuuteen osallistujat ovat myös tervetulleita samana päivänä perinteiselle syksyn julkaisukauden filosofiselle avajaisajelulle. Parituntisen raitiovaunukurvailun järjestävät niin & näin, Gaudeamus ja Teos, jotka esittelevät kiskoilla tuoreita painotuotteitaan. Haastattelussa muiden muassa Rosa Meriläinen, Sami Pihlström, Taneli Kukkonen ja Tommi Uschanov. Painateuutuuksia myydään erikoishintaan myös seminaarin yhteydessä.

Ratikassa tarjolla virvokkeita. Lähtö Rautatientorilta klo 16:30, jonne palataan klo 18 (siitä matka jatkuu vielä Koskelan varikolle); mm. Eiraan ja Munkkiniemeen suuntautuvalta matkalta voi poistua reitin varrella olevilta pysäkeiltä.

 

www.netn.fi

 

 

Helsinki Metaphysical Club 16.9.

David Hildebrand (University of Colorado):

"Dewey and Objectivity"

Professor David Hildebrand will give a paper at the meeting of the Helsinki Metaphysical
Club in Vironkatu 1, lecture room 4b (446) on Thursday, 16 September at 2 pm.

David Hildebrand is Associate Professor at University of Colorado Denver. His books include "John Dewey: A Beginner's Guide" (Oneworld Press, 2008) and "Beyond Realism and Antirealism: John Dewey and the Neopragmatists" (Vanderbilt University Press, 2003).

Updated information about the upcoming programme will be published on the Club webpage at http://www.helsinki.fi/peirce/MC/.
 
TIEDOTE TUTKIJALIITOLTA

Félix Guattarin Kaaosmoosi on ilmestynyt.

”Vuosituhattamme pimentävien usvien ja myrkkyhöyryjen keskeltä nousee johtoaiheena subjektiviteetin kysymys. Subjektiviteetti ei ole itsestään selvä luonnonvara sen enempää kuin ilma ja vesikään. Kuinka tuottaa, siepata, rikastuttaa, keksiä se aina uudestaan niin, että se sopii yhteen mutanttien arvomaailmojen kanssa? Kuinka tehdä työtä sen vapauttamiseksi eli sen singularisoimiseksi uudelleen? Psykoanalyysin, institutionaalisen analyysin, elokuvan, kirjallisuuden, runouden, innovatiivisten pedagogiikkojen, luovien urbanismien ja arkkitehtuurien... kaikkien alojen on yhdistettävä luovuutensa torjumaan horisontissa uhkaavat barbaariset koettelemukset, henkinen luhistuminen, kaaosminen kouristus ja muuntamaan ne rikkauksiksi, aavistamattomiksi nautinnoiksi, joista saadut lupaukset ovat loppujen lopuksi yhtä kosketettavia kuin uhat.”

Félix Guattarin viimeinen, vuonna 1992 julkaistu teos, Kaaosmoosi, on tiukkaan ja runsaasti lastattu alus tuomassa apua pääomahenkisyyden saartamalle raunioituneelle subjektiviteetille. Raaka-ainelastissa on esimerkiksi ”kaoottinen huimaus, eräs maailmassa-olemisen olennainen ponnevoima” sekä mekaanisuuden taakseen jättänyt koneuden käsite, joka edellyttää esteettisen ja eettisen luomishenkisyyden kaksoisprosessin. Konteissa on käsitteitä, joilla tarttua subjektiviteetin ei-diskursiiviseen ulottuvuuteen ja niveltää yhteen monikietoutuneisuutta ja kaaosta.

Kaaosmoosi lähestyy subjektiviteettia tuottamisen näkökulmasta eli esteettis-eettisestä paradigmasta, jonka läpi uuden politiikan on kuljettava. Guattari kysyy kirjassa, kuinka muuttaa ajattelutapoja ja kuinka keksiä uudelleen kollektiivisen toimimisen tapoja.

Félix Guattari (1930–1992) oli vasemmistolainen poliittinen ja organisatorinen aktivisti, psykoanalyytikko ja filosofi. Hän toimi kokeellisessa psykiatrisessa sairaalassa La Bordessa vuosina 1953–1992.

SISÄLLYS:
Suomennoksesta 7
1.  Subjektiviteetin tuottamisesta  23
2.  Koneinen eriaineksistuminen 51
3.  Skitsoanalyyttinen metamallintaminen 73
4.  Skitsokaaosmoosi  91
5.  Koneinen oraalisuus ja virtuaalisen ekologia 101
6.  Uusi esteettinen paradigma 111
7.  Ekosofinen objekti 131

Polemos-sarja. Suomentaneet  Mariaana Fieandt-Jäntti ja Heikki Jäntti. ISBN 978-952-5169-62-1. Nid., 145 s., 23 euroa.
Tilaukset ja lisätiedot tutkijaliitto(at)helsinki.fi, puh. (09) 633239 tai nettisivuilta www.tutkijaliitto.fi

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 The logic seminar on the 17th of September, 10-12, in A110 (Metsätalo, Helsinki).

Guest speaker: Prof. Chiaki Sakama (Kyoto University)

Title:  A Logical Account of Lying

Abstract: This study aims at providing a formal account of lying - a dishonest attitude of human beings. We first formulate lying under propositional modal logic and present basic properties for it. We then investigate why one engages in lying and how one reasons about lying. We distinguish between offensive and defensive lies, or deductive and abductive lies, based on intention behind the act. We also study two weak forms of dishonesty, bullshit and deception, and provide their logical features in contrast to lying. We finally argue dishonesty postulates that agents should try to satisfy for both moral and self-interested reasons.  (The paper will appear in JELIA 2010.)

Short introduction of the speaker:
Chiaki Sakama graduated from Kyoto University in 1985 and received a Dr. Eng. degree in computer science in 1995. He worked at Toshiba and joined the Fifth Generation Computer Project in Japan. He has been at Wakayama University since 1995 and is currently a Professor in the Department of Computer and Communication Sciences. He has been engaged in research on logic programming, nonmonotonic reasoning, and machine learning. His recent research interests involve in theoretical foundations of multiagent systems.
 
Research Fellowship for 18 months starting on 1 January 2011 in the project Foundations of Logical Consequence:

https://www.vacancies.st-andrews.ac.uk//ViewVacancy.aspx?enc=mEgrBL4XQK0+ld8aNkwYmLhLYH8xRI1xFG13rE1UePatNQZtpr5uSqGG8xlu/adw26PLj/1Wzh0x/ePpmTi2AQ==
 

Valistuksesta, julkisuudesta ja seurallisuudesta Kantilla

Yhteiskuntafilosofian lehtori Lauri Mehtosen jäähyväisluentosarja, Tampereen yliopisto, Pinni A1078.

 

Tampereen yliopiston pitkäaikainen yhteiskuntafilosofian lehtori Lauri Mehtonen on jäämässä eläkkeelle 30.9.2010 ja pitää jäähyväisluentosarjan syyskuun maanantaisin ja perjantaisin. Luennot ovat avoimia kaikille.

 

Paikka: Maanantaisin ja perjantaisin Pinni A1078, klo 12-14

Aika: 10.9.2010 12.00 - 27.9.2010 14.00

 

Luennoissa käsitellään Kantin modernin maailman hahmottamisen kolmea keskeistä peruskäsitettä.

 

Kurssisuorittajille:

Luentojen yhteydessä tentitään Kantin kolme artikkelia sekä Foucaultin ja Habermasin artikkelit teoksesta Mitä on valistus? (Vastapaino 1995).

Kirja löytyy verkosta osoitteesta: http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/valistus.pdf

 

Lisätietoja
Tommi Vehkavaara
tommi.vehkavaara@uta.fi
03 3551 7575

 

 

Dr. Mathias Neuber from the Department of Philosophy of Tuebingen University will give a  talk on Feigl's scientific realism in the research seminar of the philosophy unit on Thursday 9.9, at 16.15. (Seminar room A 110, Metsätalo, Helsinki)

Abstract:
This paper considers the evolution of Herbert Feigl’s attempt at establishing a stable  form of scientific realism. I will argue that Feigl’s work in that area should be  appreciated for two reasons: (1) It represents a telling case against the dichotomous  view of there being an unbridgeable ‘analytic-continental divide’ in the context of  twentieth-century philosophy. (2) It directly contradicts the widespread idea that  scientific realism is fundamentally at odds with logical empiricism. In particular, it  will be shown that Feigl actually developed his scientific realist position from within  the logical empiricists’ ‘Vienna Circle’. This, in turn, necessitates a fresh and more well-balanced approach toward the contemporary scientific realism debate.

Everybody interested in the topic is welcome.
 
Philosophy at School
20.-23.10.2010
Helsinki

More information can be found at the conference web page including the conference program in Finnish, Swedish and English:
http://philosophyatschool2010.wordpress.com/

Tervetuloa
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos järjestää yhdessä Oulun yliopiston filosofiaa lapsille keskuksen, Interbaas ryn, Suomen Filosofisen Yhdistyksen, niin & näin -lehden, Suomen UNESCO ASP-kouluverkon, Nifin – Suomen Suomen Pohjoismaiden instituutin ja Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ryn kanssa kansainvälisen konferenssin filosofian opetuksesta koulussa. Konferenssi kokoaa Helsinkiin keskustelevan opetuksen ja lasten kanssa filosofoinnin johtavia kansainvälisiä asiantuntijoita (Oscar Brenifier Ranskasta, Beate Börresen Norjasta, Liza Haglund ja Bo Malmhester Ruotsista sekä Brynhildur Sigurdardottir, Islannista). Kotimaisia esiintyjiä ovat muun muassa opetusneuvos Pekka Elo, KT Hannu Juuso ja professori Sami Pihlström. Konferenssi ei kuitenkaan puhdas akateeminen seminaari, vaan siihen kuuluu akateemisia esitelmiä enemmän käytännön työpajoja niin oppilaiden kanssa kuin tapahtuman osallistujien kesken. Näin se antaa hyviä valmiuksia keskustelevaan opetukseen ja lasten kanssa filosofointiin.

Välkommen
Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors Universitet organiserar i samarbete med Centret för Filosofi med Barn vid Uleåborgs Universitet, Interbaas rf, Finlands Filosofiska Förening rf, tidskriften niin & näin, det finländska UNESCO-ASP skolnätverket, Nifin – Nordens institut i Finland samt föreningen för Filosofi- och Livsåskådninglärare (Feto) rf, en internationell konferens om undervisning i filosofi i skolan. Konferensen i Helsingfors för nu samman flera ledande internationella experter inom Filosofi med Barn -rörelsen (Oscar Brenifier, Frankrike, Beate Börresen, Norge, Liza Haglund och Bo Malmhester, Sverige, samt Brynhild Sigurðardóttir, Island). Inhemska experter innefattar bl.a. undervisningsråd Pekka Elo, doktor Hannu Juuso, samt professor Sami Pihlström. Konferensen är inte enbart ett akademiskt seminarium utan innehåller så väl akademiska föredrag som praktiska workshops, t.ex. demonstrationer i små grupp med skolelever som deltagare.


Ohjelma:

Keskiviikko  20.10.

16.15        Luento: opetusneuvos Pekka Elo ja IPO-koordinaattori  Juha Savolainen Filosofian olympialaiset ja UNESCOn työ filosofian opetuksen hyväksi. Luentoon sisältyy filosofian olympialaisia käsittelevän teoksen julkistamisen: IPO: Helsinki, Finland 2009. Publications of Finnish National Commission for UNESCO 85.

Torstai 21.10.

8.45          Kokoontuminen Siltavuorenpenkereellä niille, jotka haluavat apua Lönkaniin siirtymisen

9.30          Työpajoja oppilaiden kanssa  (9.45-10.45 ja 11.30-12.30, Oscar Brenifier englanniksi ja Bo Malmhester ruotsiksi), Högstadieskolan Lönkan, Sandelsinkatu 3, Töölö, Helsinki

14.15        Yhteinen työpaja kaikille osallistujille, Oscar Brenifier englanniksi.

15.45        Kahvi

16.15        Luento: Professori Sami PIhlström: Voiko etiikkaa opettaa?

Perjantai 22.10.
Aamupäivällä kaksi rinnakkaista ohjelmaa:

A: Latokartanon peruskoulu, Viikki

8.30          Kokoontuminen Siltavuorenpenkereellä niille, jotka haluavat apua Latokartanon peruskouluun siirtymisen

9.30          Työpaja oppilaiden kanssa (Ritva Tuominen suomeksi ja Oscar Brenifier englanniksi)

B: Helsingin Yliopisto, Siltavuorenpenger

9.30         Sokraattinen dialogi, vetäjänä Ferdinand Garoff (ruotsiksi, max 15 henkeä)

12.30        Lounas (omakustanteinen)

Ohjelma jatkuu yhdessä Siltavuorenpenkereellä

14.15        2 vaihtoehtoista työpajaa osallistujille: Oscar Brenifier englanniksi ja Bo Malmhester ruotsiksi

15.45        Kahvi

16.15        2 vaihtoehtoista työpajaa osallistujille: Brynhildur Sigurðardóttir englanniksi ja Beate Børresen ruotsiksi

Lauauntai 23.10.

9.00 Kaksi vaihtoehtoista työpajaa osallistujille: Oscar Brenifier englanniksi ja Liza Haglund ruotsiksi

10.30        2 rinnakkaista ohjelmaa

A: Englanninkielisiä esityksiä filosofisesta dialogista opetuksessa

- 15-20 minuutin alustusten jälkeen on aikaa keskusteluun

B: Sokraattinen dialogi, vetäjänä Ferdinand Garoff (suomeksi, max 15 henkeä)

12.30        Lounas (omakustanteinen)

13.30        Paneelikeskustelu filosofiasta, ajattelusta ja keskustelusta koulussa Oscar Brenifier, Beate Børresen, Liza Haglund, Hannu Juuso, Bo Malmhester ja Brynhildur Sigurðardóttir

15.00        Konferenssin päätös

9.9.2010 klo 10

Quine's Critique of Modal Logic and his Conception of Objects

FM Antti Keskisen filosofian alan väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa, Pinni B:n salissa 1097.

Vastaväittäjä toimii professori Susan Haack (University of Miami) ja kustoksena professori Leila Haaparanta.

Väitöstiedote:
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2010065.html

 

 

Feminist methodology

Professori Sandra Hardingin ja professori Karin Widerbergin vierailuluennot, Tampereen yliopisto, Linna K103.

Professori Sandra Harding
Feminist and Postcolonial Science Theories: Convergences and Disconnects 
 
Professori Karin Widerberg
Methods of Inquiry - Feminist Approaches  within Social Sciences. Sustainable Methods ini Postcolonial Times 

Luennot ovat kaikille avoimia.
(Ne kuuluvat samalla osaksi kurssia Feminist Methodology.) 

 

 

The Metaphysics of Leibniz and Resemblance Nominalism
Sunday, October 24, 2010.

An International workshop at the Department of Behavioural Sciences and
Philosophy,University of Turku.

Lecture room 150, Publicum, Assistentinkatu 7.

09:30         Opening words: Olli Koistinen (University of Turku)

09.40        Gonzalo Rodriguez-Pereyra (University of Oxford): Leibniz on Accidents

12.10        Lunch

13.30        Arto Repo (University of Turku): Leibniz's Metaphysics of Concepts

14.30        Peter Myrdal (University of Uppsala): Leibniz on Action and Ends

15.30        Coffee break

16.00        Ville Paukkonen (University of Helsinki): Leibniz and Locke on Resemblance: a Genuine Disagreement?

17.00        Markku Keinänen (University of Turku): Against Resemblance Nominalism

18.00        Closing


Welcome!

The workshop is organized by the Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) and the Academy of Finland research project "Tropes, change and dispositional essentialism".

Further information: Markku Keinänen, markku.keinanen[at]utu.fi.
 
E.J. Lowe's Metaphysics
Saturday, October 23, 2010.

An International workshop at the Department of Behavioural Sciences and Philosophy,University of Turku.

Lecture room 150, Publicum, Assistentinkatu 7.


09.30        Opening words: Markku Keinänen (University of Turku)

09.40        E. J. Lowe (University of Durham): Neo-Aristotelian Metaphysics: An Exposition and Defence

12.10        Lunch

13.30        Heikki J. Koskinen (University of Tampere): Notes on Persons as Primitive Substances

14.30        Anssi Korhonen (University of Helsinki): How should factualists build their facts?

15.30        Coffee break

16.00        Tim De Mey (Erasmus University Rotterdam): Could everything have been anything else, even nothing at all?

17.00        Jani Hakkarainen (University of Tampere) & Markku Keinänen (University of Turku): The Problem of Trope Individuation

18.00        Closing


Welcome!

The workshop is organized by the Academy of Finland research project "Tropes, change and dispositional essentialism".

Further information: Markku Keinänen, markku.keinanen[at]utu.fi.
 

niin & näin syystiedote 2010

 

Syksyn uutuuskirjat ja alennuskampanjat

 

Kirjasarjamme syksy on runsas, sillä julkaisemme peräti viisi uutta nimekettä. John Deweyn Taide kokemuksena ilmestyy jo syyskuun aikana, ja lokakuun Helsingin kirjamessuille ilmestyy Sami Pihlströmin teos Elämän ongelma.

niin & näin myös esiintyy Helsingin kirjamessuilla Sami Pihlströmin kanssa torstaina 28.10. klo 11.30! Tervetuloa mukaan!

 

Luvassa on myös jatkoa Ajattelutaidot- sarjaamme ja lisää klassikoita.

 

* John Dewey, TAIDE KOKEMUKSENA

Taiteenfilosofian ja estetiikan klassikkoteos ilmestyy syyskuussa.

Suom. Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori

ISBN 978-952-5503-47-0

Hinta 45 euroa

niin & näin -lehden kestotilaajalle 37 euroa

* Sami Pihlström: ELÄMÄN ONGELMA

Pohdintoja elämän ongelmallisuudesta, filosofian asemasta ja

eettisen elämän vaikeudesta. Ilmestyy lokakuussa.

ISBN 978-952-5503-43-2

Hinta 35 euroa

niin & näin kestotilaajalle 27 euroa

HUOM! Voit ennakkotilata molempia kirjoja nettikirjakaupastamme

osoitteessa www.netn.fi/kauppa

Puhelintilaukset: 040-721 48 91

 

TULOSSA MYÖS:

* Beate Børresen & Bo Malmhester: AJATELLAAN YHDESSÄ. Taitavan ajattelun työkirja

* John Dewey: DEMOKRATIA JA KASVATUS

* Heinrich Heine: ROMANTTINEN KOULU

* Leena Kurki, Pirjo Sihvonen & Tuukka Tomperi: VÄITTELY OPETUSMENETELMÄNÄ

 

SYKSYN ALENNUSKAMPANJAT:

niin & näin -lehti ja niin & näin -kirjasarja tarjoavat myös aiempaa tuotantoa syksyisillä alennushinnoilla. Lehden kestotilauskampanja jatkuu uusittuna. Kaikki kampanjat ovat voimassa vuoden loppuun, ja niiden tiedot löytyvät nettikirjakaupastamme osoitteessa www.netn.fi/kauppa

Puhelintilaukset: 040-721 48 91

 

1) niin & näin -kirjojen syysale

Tarjoamme joukon elämänmakuisia klassikoita alennushintaan. Olemme laskeneet tämän nelikon kappalehinnan 15 euroon, ja koko konkkaronkan saa 50 eurolla, plus postikulut.

Friedrich Nietzsche: Tragedian synty

Nousevan lahjakkuuden ensiteos - häkellyttäviä näkymiä

kreikkalaisen kulttuurin lähteille.

E.M. Cioran: Hajoamisen käsikirja

Tarttuva opaskirja kaikille, jotka suhtautuvat liian

optimistisesti elämään ja ihmisen mahdollisuuksiin.

Joyce Carol Oates: Nyrkkeilystä

Kun elämä lyö päähän, voi aina nauttia nyrkkeilystä.

Nyt siihen on vielä filosofisia tekosyitä.

Fjodor Dostojevski: Talvisia merkintöjä kesän vaikutelmista

Jos Eurooppa tuntuu mukavalta ja joviaalilta paikalta,

lähde kiertueelle Fjodor-sedän kanssa. Tulet toisiin aatoksiin.

 

Eli 15 euroa/kpl, kaikki 50 euroa + postikulut

Valitse nettikaupan ostokoriin erikseen haluamasi kirjat ja merkitse lopuksi lisätietoja-kenttään kampanjakoodi "SYYSALE". Näin saat kirjalaskuusi oikeat hintatiedot.

Tarjous on voimassa vuoden 2010 loppuun.

 

2) Syksyn tilauskampanja

Tilaa niin & näin itsellesi tai lahjaksi ystävälle - saat kirjan kaupan päälle

Kun ryhdyt niin & näin -lehden kestotilaajaksi tai tilaat lehden lahjaksi ystävälle, saat vuoden 2010 loppuun asti

kaupan päälle lahjaksi yhden seuraavista kirjoista:

Friedrich Nietzsche: Tragedian synty

E.M. Cioran: Hajoamisen käsikirja

Joyce Carol Oates: Nyrkkeilystä

Fjodor Dostojevski: Talvisia merkintöjä kesän vaikutelmista

William James: Pragmatismi

Miguel de Unamuno: Traaginen elämäntunto

Simon Weil: Juurtuminen

Giorgio Colli: Nietzschen jälkeen

Guy Haarscher: Tunnustuksettomuus

Kun teet tilauksen nettikaupassa, valitse ostokoriisi kestotilaus sekä yksi kampanjakirja alla olevasta listasta. Kirjoita vielä lisätietoja-kenttään "TILAUSKAMPANJA", niin huomaamme antaa kampanjaedun.

Muista, että niin & näin -lehden kestotilaajana saat alennuksen kaikista kirjoista! Kestotilauksen hinta 39 euroa/vuosi.

 

3) Ajattelutaidot-sarjan alennuskampanja

niin & näin Ajattelutaidot-sarjan kirjoja tarjouksessa loppuvuoden 2010!

* Tomperi & Juuso: Sokrates koulussa

&

* Gregory: Filosofiaa lapsille ja nuorille

Nyt yhdessä tarjoushintaan 40 euroa!

Lisäksi kumpikin kirja erikseen ostettuna tarjolla nyt kaikille kestotilaajahinnalla!

 * Brenifier: Keskusteleva opetus

Nyt tarjoushintaan 10 euroa!

* Daniel, Lafourtune, Pallascio & Sykes:

Matildan ja Taavetin matemaattiset seikkailut &

Matildan ja Taavetin seikkailut tieteen maailmassa &

Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä

Nyt yhteishintaan 30 euroa!

 

Valitse nettikaupan ostokoriin erikseen haluamasi kirjat ja merkitse lopuksi lisätietoja-kenttään kampanjakoodi "AJATTELUTAIDOT". Näin saat kirjalaskuusi oikeat hintatiedot.

 

Tarjous on voimassa vuoden 2010 loppuun.

 

Kaikki tarjoukset:

www.netn.fi/kauppa

 

 

“In a storied world: Wittgenstein, Barad, emotions, and the human”

Professor Naomi Scheman (Departments of Philosophy and of Gender, Women's and Sexuality Studies at the University of Minnesota and guestresearcher at Umeå University) will be visting Åbo Academy University on 20-22 September. During her visit she will lead a workshop in philosophy and give two talks at the research seminars in philosophy and women’s studies. More information about the different events below.

1. “Ontology after Wittgenstein and Quine: Breaking free of atomism”
Research seminar at the Department of Philosophy, Monday 20th September 2010, 18.15: (Arken,  Fabriksgatan 2, Auditorium Westermarck, C101)

2. “The material turn, or: Why would a feminist theorist be obsessed with stones?" Research seminar at Department of Women’s Studies, Wednesday 22nd September, 10-12, (ASA, Fänriksgatan 3, Lilla auditoriet, C122)

3. “In a storied world: Wittgenstein, Barad, emotions, and the human”
Workshop with Professor Naomi Scheman, Department of Philosophy, Åbo Akademi University, Monday 20th - Tuesday 21th September 2010


Description of the theme of Scheman’s lectures

One way of distinguishing emotions from ("brute" or "raw") feelings is that emotions are "feelings plus"; they are meaningful, interpreted, contextual, and, as such, distinctively human. Taking this thought as a (problematic) starting point, I want to bring together things Wittgenstein says in his later work about emotions and about the human to help think about both and about the relationships between them.

My suggestion will be that we think about emotions as socially constructed, specifically as stories, but that we go on to think about stories not just as human artifacts, but as, literally, what the world is made of. This thought is reminiscent of Wittgenstein's claim, in the Tractatus, that "the world is the totality of facts, not of things." I want to ask what becomes of such a thought when we free ourselves--as the later Wittgenstein teaches us to do--from the conception of philosophical analysis that led, in the Tractatus, to an untenable atomism.

The work of the physicist and feminist theorist Karen Barad models a rejection of atomism in favor of a fundamentally relational conception of the world, and I want to draw on this model to suggest ways of thinking about the world as "storied" and about the places of emotions and of the human in such a world.

The workshop is arranged as a part of the research project Emotions in Dialogue: Perspectives from the Humanities.


Program for the workshop


Monday 20th September

10-13  Lecture by Naomi Scheman (Arken, Lecture room: Saussure, M128)

14-16  Presentations by participants (20-40 minutes depending on the number of participants)(Arken, Lecture room: Saussure, M128)

18-20  Research seminar at the Department of Philosophy (Arken, Lecture room: Westermarck, C101)

Tuesday 21st September

10-13  Presentations by the participiants (Arken, Lecture room: Camera Obscura, E201)

14-16  Lecture by Naomi Scheman (Arken, Lecture room: Tolstoi. M120)

16-17  Concluding discussion (Arken, Lecture room: Tolstoi, M120)

Register for the workshop by sending an e-mail to camilla.kronqvist(at)abo.fi,  by September 13. Include whether you are interested in giving a presentation.

The research seminars do not require registration.


Camilla Kronqvist
Department of Philosophy
Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2
20540 Åbo

Tel. 02-2154392
E-mail: camilla.kronqvist(at)abo.fi
 
THE BURMAN LECTURES IN PHILOSOPHY

The Burman Lectures started in 1996, on the initiative of Prof. Inge-Bert Täljedal, the Mayor of Umeå and later Vice-Chancellor of Umeå University.  The lectures commemorate Eric Olof Burman (1845-1929), who was born and raised in Umeå and later became professor of practical philosophy in Uppsala 1896-1919.  Burman is nowadays mostly remembered as the teacher of Axel Hägerström.  A presentation of Erik Olof Burman (in Swedish), written by Inge-Bert Täljedal, is available online at
http://textobild.taljedal.se/filosofen_erik_olof_burman.pdf.


THE BURMAN LECTURES IN 2010

September 27-29

PROBLEMS OF BEING AND EXISTENCE

Tim Crane, Knightbridge Professor of Philosophy
University of Cambridge

Lecture 1: Existence, Being and Being-So
September 27, 15.15-17, Hörsal E, Humanities Building

Lecture 2: Existence and Quantification Reconsidered
September 28, 13.15-15, Hörsal F, Humanities Building

Lecture 3: The Singularity of Singular Thought
September 29, 12.15-14, Hörsal E, Humanities Building

The Philosophical Society: Discussion with Tim Crane
September 28, 19.15-, Room C 204, Humanities Building

All interested are invited to participate in this discussion, where one can raise
issues that concerns the Burman Lectures, and/or aspects of Prof. Crane's work.

Abstract
What is it for something to exist, or have being? Contemporary analytic philosophy has not had much to say about this question, on the basis either that 'exists' has a straightforward logical analysis, or that it is too simple or fundamental to be further explained or analysed. These lectures will argue that consideration of the representation of the non-existent shows that more needs to be said about existence itself. The lectures will discuss the following questions: what is the relationship between existence and having properties ('being-so')? What is the relationship between our talk about existence and our talk about quantity (quantification)? What is it for a thought to be 'singular' and can there be singular thoughts about things that do not exist? It will be argued that some things do not exist, but these things do not have a nature, and that it is possible to have singular thoughts about things that do not exist.

Arranged by:
The Department of Historical, Philosophical, and Religious Studies, Umeå University

http://www.idesam.umu.se/om/personal/filosofi/sten-lindstrom/
 
Kriittisen korkeakoulun syksyn 2010 ohjelmistoa
http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/filosofiakoulu.html

Miksi Cicero on yhä yksi kaikkien aikojen mestaripuhujista? Miten Barack Obama selätti John McCainin USA:n presidentinvaaleissa 2008? Mitä eroa on MacGyverin ja Sherlock Holmesin päättelyllä? Jos haluat oppia mestariargumentoijaksi, osallistu marraskuun lopulla järjestettävälle Kriittisen korkeakoulun ja Filosofian Akatemian filosofisen argumentaation intensiivikurssille.


Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI

La-su 30-31.10.2010 klo 10-15, Albertinkatu 27

Intensiivikurssilla opit argumentoimaan taitavasti ja tunnistamaan huonot argumentit. Opit loogisen päättelyn perusteet ja opit ymmärtämään myös logiikan sivuuttavaa argumentointia. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla perustelet vakuutta-vasti näkemyksesi ja rakennat sujuvasti puheesi. Kurssilla käsitellään loogisen argumentaation perusteet ja tutustutaan argumentaation ja retoriikan metodeihin. Kurssi päättyy argumentaatiotyö-pajaan, jossa pääset heti soveltamaan oppimaasi käytännössä.

Kurssin kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto.

Kurssin sisältö:
1. Filosofisen argumentaation perusteet
2. Filosofisen argumentaation metodit
3. Argumentin kritiikki
4. Retoriikka
5. Argumentaatiotyöpaja

Kurssin hinta on 50 euroa. Ilmoittautuminen 21.10. mennessä.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus. Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

Lisätietoja:
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.filosofianakatemia.fi


Mitä tekemistä korpeilla on loogisen päättelyn kanssa? Mitä eroa on Sherlock Holmesin, MacGyve-rin ja Aristoteleen päättelyllä? Logiikka muodostaa ajattelumme kivijalan. Loogisilla päättelykeinoilla tehostat merkittävästi ajattelun taitojasi. Osallistu Kriittisen korkeakoulun ja Filosofian Akatemian järjestämälle logiikan intensiivikurssille ja nosta päättelykykysi uusiin ulottuvuuksiin.

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

LOOGISEN PÄÄTTELYN INTENSIIVIKURSSI

La-su 20.-21.11.2010 klo 12-18, Albertinkatu 27

Loogisen päättelyn intensiivikurssilla opit kattavan valikoiman ajatteluasi tehostavia päättelykeino-ja. Kurssilla opit hyödyntämään aristoteelista päättelyä ja tutustut salapoliisipäättelyn ja muodolli-sen logiikan perusteisiin. Opit hyödyntämään logiikan sivuuttavaa eli lateraalista ajattelua ja välttä-mään tyypillisimmät päättelyvirheet.

Kurssi koostuu osallistavista luentokokonaisuuksista ja huipentuu päättelytyöpajaan, jossa pääset hyödyntämään oppimaasi, hieromaan älynystyröitäsi ja ratkomaan visaisia loogisia pulmia. Kurssi ei edellytä aiempaa logiikan tai argumentaatioteorian tuntemusta.

Kurssin kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto

Osallistu Loogisen päättelyn intensiivikurssille ja kaiva esiin sisäinen salapoliisisi!

Kurssin sisältö
1. Mitä on looginen päättely?
2. Aristoteelinen päättely
3. Muodollisen logiikan perusteet
4. Salapoliisiajattelu ja MacGyverismi
5. Pähkinänkova päättelytyöpaja

Kurssin hinta on 50 euroa. Ilmoittautumiset 11.11. mennessä.

Osallistavan luonteen tähden kurssille mahtuu vain 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.


Sokraattinen dialogi

Rakkaus la-su 16-17.10.2010 klo 10-15,
               ilmoittautumiset 8.10. mennessä

Onnellisuus la-su 27.-28.11.2010 klo 10-15,
               ilmoittautumiset 19.11. mennessä

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia.

Sokraattinen dialogi - taustaa

Sokraattinen dialogi on filosofisen ryhmäkeskustelun muoto, joka kehitettiin 1920-luvulla Saksan Göttingenissä. Jo tuolloin pyrkimys oli harjoittaa filosofiaa käytännössä vastapainona filosofian  teoreettiselle opetukselle.

Metodina ryhmäkeskustelussa on valitun teeman tarkastelu oman kokemuksen avulla. Esimerkiksi jos pohditaan vaikkapa vapautta, miettii kukin miten vapaus on hänen kohdallaan ilmennyt. Kokemusten kautta valottuu pikku hiljaa ryhmän näkemys aiheesta. Kysymys on toisin sanoen yhdessä ajattelusta, ihmettelystä ja näkemysten vaihdosta, osallistumiseen ei tarvita filosofian opinto-ja.

Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe.

Dialogit järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa, Albertinkatu 27 a B 12.

Hinta 60 euroa / dialogi.


Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Kriittinen korkeakoulu Albertinkatu 27 a B 12 00180 Helsinki (09) 684 0010 info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
The Fall and Rise of the Roman World c. 200–700 CE
XIX Finnish Symposium on Late Antiquity
Tvärminne, 15-16 October, 2010

http://www.maijastinakahlos.net/b/the-fall-and-rise-of-the-roman-world-c-200%E2%80%93700-ce/

FRIDAY 15 OCTOBER
9.00 Departure by coach from Helsinki
11.00 Arrival and accommodation
11.30 Lunch
12.30 Opening of the Symposium
12.45 Friday session I: Family
- Kate Cooper (Liverpool): The Transformation of the Roman Household at the End of Antiquity
- Christian Laes (Bryssel/Antwerp): Disabled Children in the Ancient World. Disability History and Late Antiquity Narrative
- Mariachiara Giorda (Torino): Retelling the Family: Blood Ties in Ancient Monasticism (IV-VI centuries)
14.30 Coffee break
15.15 Friday session II: Living Conditions
- Chris Wickham (Oxford): Rural realities: Spain and Sicily around 600
- Kalle Korhonen (Helsinki) Did the Fifth-Century Bishops of Rome Have a Language Policy? The Case of Paschasinus, Bishop of Marsala
- Margherita Carucci (Helsinki) Domestic Life in the Vandal Carthage
- Zbigniew T. Fiema (Helsinki) Rome Beyond the Frontiers: the Excavations at Mada’in Salih (ancient Hegra) in the Saudi Arabian Hijaz

SATURDAY 16 OCTOBER
08.00 Breakfast
09.30 Saturday session I : Religious Life
- Leslie Brubaker (Birmingham): Embedding Sacred Images in Everyday Life: Representation and Transformation of Culture in Byzantium
- Risto Auvinen (Helsinki) The Jewish Revolt of Egypt in 115-117 and the Rise of Egyptian Christianity
- Rita Lizzi (Perugia): The origin and the development of defensor ecclesiae
11.30 Lunch
12.30 Saturday session II : Philosophy and Literature
- Christophe Erismann (Helsinki) New Ways of Doing Philosophy in Late Antiquity
- Katarina Petrovicova (Brno) Seven Arts - Seven Maidens. Popularization of the Cycle of Liberal Arts in De Nuptis Philologiae et Mercurii by Martinus Capella
- Closing words and feedback
14.00 Coffee
14.30 Departure
c. 16.30 Arrival in Helsinki

The XIX Finnish Symposium on Late Antiquity will be organized on October 15-16, 2010. The aim of the symposium is to bring together students and scholars with an interest in Late Antiquity from a variety of universities and disciplines. This year, we explore the aspects of depression, recovery and renaissance related to the every-day life and literate culture. Our main aim is to stimulate interdisciplinary dialogue between philology, archaeology, history, theology and other disciplines that deal with Late Antiquity. The symposium will be organized in the premises of a zoological research station operated by the University of Helsinki at a beautiful location at Tvärminne on the southern coast of Finland. Its organizers are the Centre of Excellence in Ancient Greek Written Sources together with an interdisciplinary organizing committee (Ville Vuolanto, Maijastina Kahlos, Päivi Vähäkangas). The seminar fee of 50 euros will cover transportation from Helsinki to Tvärminne and back, as well as accommodation, meals, coffee and sauna at Tvärminne. Especially for the PhD students it is possible to apply for a reduced conference fee of 25 €. The seminar fee is charged on the coach on the way to Tvärminne. For persons not needing transportation and not staying the night at Tvärminne, no fee is charged. Upon applying for participation, you are kindly asked to update your contact information and to inform us about food allergies and special diets etc. If you choose to act as a commentator (see
below), let us know of this also.

The Finnish Symposium on Late Antiquity is organized annually since 1992. It started as a Finnish-language seminar for postgraduate students. However, over the years, more and more papers were presented by established scholars. This year, for the second time, we have not only invited speakers, but have had an international CFP. In keeping with the symposium’s traditions, we encourage not only senior, but also junior scholars and postgraduate students to participate. As usual, commentators for the presentations will be recruited amongst the registrated participants. There is room for c. 25 persons, and precedence in attending the seminar is given to those, who are willing to comment on the papers – to read one of the presentations before the seminar and prepare a couple of well-pondered questions for the speaker. No exhaustive expertise on the topic of the paper is demanded.

In order to registrate as a participant for the seminar, contact the conference secretary Riku Partanen (rikudotpartanenathelsinkidotfi).
 
Helsinki Metaphysical Club 10.9.

Susan Haack (University of Miami):
"Belief in Naturalism: An Epistemologist’s Philosophy of Mind"

Professor Susan Haack (University of Miami) will give a paper at the next meeting of the Helsinki Metaphysical Club in Porthania P724 on Friday, 10 September at 2 pm. The paper can be downloaded from the Metaphysical Club webpage at: http://www.helsinki.fi/peirce/MC/

Susan Haack is Distinguished Professor in the Humanities, Cooper Senior Scholar in Arts and Sciences, Professor of Philosophy, and Professor of Law at the University of Miami. Her work ranges from philosophy of logic and language, epistemology, metaphysics, philosophy of science, Pragmatism—both philosophical and legal—and the law of evidence, especially scientific evidence, to social philosophy, feminism, and philosophy of literature. Her books include Philosophy of Logics; Deviant Logic, Fuzzy Logic: Beyond the Formalism; Manifesto of a Passionate Moderate; Defending Science – Within Reason; Pragmatism, Old and New; and most recently, Putting Philosophy to Work (2008), Ciencia, Sociedad y Cultura (2008), and the second, expanded edition of her internationally-acclaimed Evidence and Inquiry (2009). She has also published a very large number and great variety of articles, in philosophical, legal, literary, scientific, and general-interest journals—including a good many so highly-regarded that they have been reprinted several times.

Also, please note that the following meeting will be already on 16 September with another international visitor, David Hildebrand (University of Colorado). For further information, please see the Metaphysical Club webpage at
http://www.helsinki.fi/peirce/MC/.

Best wishes,
Henrik Rydenfelt
 
”Virtuous Agency: On the Development and Practice of the Virtues”
Uppsala 9-10.9.2010

Workshopen ordnas inom ramen för det av RJ finansierade forskningsprojektet
Understanding Agency.

Alla intresserade är varmt välkomna! (Vi kan tyvärr inte erbjuda ersättning för eventuella rese- eller boendekostnader, men alla är välkomna till Receptionen vid Filosofiska institutionen i Uppsala på torsdagskvällen där det kommer att serveras gratis buffé och dryck.

Vänligen meddela Frans Svensson (frans.svenssona(a)filosofi.uu.se), om ni vill delta vid Receptionen.)

Schemat ser preliminärt ut på följande sätt:

* *

Torsdagen 9/9 (Sal I, Universitetshuset)

9.00-9.15: Inledning

9.15-10.45 Daniel Farnham (College of St. Benedict/St. Johns University): TBA

Paus

11.00-12.30 Hallvard Fossheim (Oslo Universitet): “Strategies, Self-Help, and Virtue Ethics”

Lunch

14.00-15.30 Daniel C Russell (Wichita State University/University of Arizona): “The Unity of the Virtues: How and Why I Believe It”

Paus

15.45-17.15 Gösta Grönroos (Stockholms Universitet): ”Vice and Mental Conflict in Aristotle”

17.45 Reception vid Filosofiska institutionen (Thunbergsvägen 3H, Engelska Parken)

Fredagen 10/9 (Sal VIII, Universitetshuset)

9.00-10.30 Johan Brännmark (Lunds Universitet): “Grades of Rightness: A Virtue-Ethical Account”

Paus

10.45-12.15 Uri Leibowitz (Nottingham University): TBA

Lunch

13.45-15.15 Joel Martinez (College of Lewis & Clarke): “Aristotle and Practical Wisdom”

Paus

15.30-17.00 Anne Baril (University of Notre Dame): TBA

Paus

17.15-18.45 Frans Svensson (Uppsala Universitet): ”Descartes on Happiness, Wellbeing and Their Relation to Virtue”
 
Set Theory, Model Theory, Generalized Quantifiers and Foundations of Mathematics: Meeting in Honor of Jouko Väänänen's 60th Birthday

The conference takes place 16-18 September 2010
There will be two tutorials 13-15 September 2010

Venue:
Pieni Juhlasali, Main Building of the University of Helsinki, Fabianinkatu 33, Helsinki, Finland.

This meeting, organized by the Helsinki Logic Group, is in honour of Professor Jouko Väänänen's sixtieth birthday. Topics include model theory, set theory, foundations of mathematics, logic in computer science, semantics of natural language, games, generalized quantifiers, infinitary languages, and abstract logic.

Further information:
http://www.helsinki.fi/~kulikov/jouko/
 
Models in physics and cosmology
Helsinki 27-28.9.2010

The Finnish Society for Natural Philosophy arranges a two day International seminar on "Natural philosophy and the philosophy of sciences" with special theme "Models in physics and cosmology". The seminar will take place in Helsinki on September 27-28, 2010 at Tieteiden talo (The House of Sciences), Kirkkokatu 6.

Seminar language is English. Registration fee is 50 € /person (30 € for
students and for members of the Finnish Society for Natural Philosophy).

Invited speakers:

Dr. Akira Kanda, Omega Mathematical Institute, Toronto
Dr. Peter Rowlands, University of Liverpool
Prof. C. S. Unnikrishnan, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai
Doc. Ismo Koponen, University of Helsinki
Prof. Kari Rummukainen, University of Helsinki
Prof. Arto Annila, University of Helsinki
Dr. Tarja Kallio-Tamminen, Physics Foundations Society
Dr. Tuomo Suntola, Physics Foundations Society

The full program will be found at

http://www.lfs.fi/lfs-seminar-27-28-9-2010/
 
Eino Kaila 120 Years

Porthania, Lecture Hall P722, Thursday, September 2, 2010

Organizers:
Department of Philosophy, History, Culture, and Art Studies, University of Helsinki     & Helsinki Collegium for Advanced Studies

Programme:

10.00-10.10    Opening
10.10-11.00    Matthias Neuber (University of Tübingen): From Carnap to Kaila – A Neglected Transition in the History of Philosophy
11.00-11.45    Juha Manninen (University of Oulu): From “Carnap’s Circle” to the Book on Human Knowledge
11.45-13.00    lunch break
13.00-13.45    Jaakko Hintikka (Helsinki Collegium for Advanced Studies & Boston University): Invariance and Causality: On the Conceptual Background of Kaila’s Ideas
13.45-14.30    Matti Sintonen (University of Helsinki): Kaila on the Aristotelian and the Galilean Traditions in Science
14.30-15.00    coffee break
15.00-15.45    Ilkka Niiniluoto (University of Helsinki): Kaila’s Critique of Metaphysics
15.45-16.30    Anssi Korhonen (University of Helsinki): Eino Kaila’s Scientific Philosophy
16.30-16.45    break
16.45-17.30    Sami Pihlström (Helsinki Collegium for Advanced Studies & University of Jyväskylä): Kaila on Pragmatism and Religion
17.30-18.15    Mikko Salmela (Helsinki Collegium for Advanced Studies): Kaila on Ethics

Free entrance!
 
Call for Papers:

Ph.d.-kursus: 50 År Wahrheit und Methode

Forskningsgruppen for Filosofisk Hermeneutik (PHH) og Nordisk Netværk for Tysk Idealisme (NNGI) ved Aarhus Universitet arrangerer et ph.d.-kursus i anledning af 50 års jubilæum for Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode. Dette værk har fået status som hovedværket for den filosofiske hermeneutik. Bogen er blevet til en af de få klassikere af den 20. århundredes filosofi og har haft stor indflydelse også på den kultur- og socialvidenskabelige teoridannelse og den tilsvarende metodologiske refleksion. Kurset sigter på at undervise interesserede ph.d.-studerende fra de nordiske lande i den filosofiske hermeneutik og at vurdere dens aktualitet i udvalgte områder.

tid: 15.-17. november 2010
sted: Sandbjerg Gods, Sønderborg (http://www.sandbjerg.dk/)

Kurset vil indeholde to masterclasses om hhv. hermeneutikken og den tyske idealisme (Kristin Gjesdal, Temple University) og hermeneutikken og den filosofiske æstetik (Dorthe Jørgensen, Aarhus Universitet). Derudover vil der være to ph.d.-sektioner, hvor ph.d.-studerende kan fremlægge papers relateret til filosofiske emner indenfor fænomenologi, hermeneutik, filosofisk æstetik og tysk idealisme.

Et foreløbigt program vil se ud som følgende (med forbehold for ændringer):

mandag, 15. november
15-16    ankomst og kaffe
16-18    Thomas Schwarz Wentzer: 50 år Wahrheit und Methode - filosofisk hermeneutik eller hermeneutisk filosofi?
19.30-21.00    I samtale med Gadamer (TV-foredraget: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen der Welt)

tirsdag, 16. november
9.15-12.30    Dorthe Jørgensen: Hermeneutikken og den filosofiske æstetik
14.30-18    ph.d.-sektion 1
19.00    dinner

onsdag, 17. november
9.15-12.30    Kristin Gjesdal: Hermeneutikken og den tyske idealisme
14-15.30    ph.d.-sektion 2
15.30    kaffe
16.00    afrejse

Interesserede ph.d.-studerende skal indsende et abstract på ca. 500 ord med deadline den 1. oktober 2010. Det endegyldige paper på maks. 4000 ord skal være færdig senest den 7.11.2010 og vil blive distribueret til alle deltagere. Ph.d.-studerende, der vil deltage uden paper, skal regne med at få opgaven som opponent.

Takket være en bevilling fra den nationale forskerskole PHIS er ophold og forplejning formentlig gratis (afhænger af antallet af deltagere). Transportudgifterne refunderes imidlertid ikke.

Tilmelding samt abstract sendes til
Thomas Schwarz Wentzer, AU (filts(at)hum.au.dk)
Anders Moe Rasmussen, AU (filamr(at)hum.au.dk)
 


HYVÄ ELÄMÄ – MITÄ SE ON?

NEWSWEEKIN SELVITYKSEN MUKAAN SUOMI ON PARAS MAA ELÄÄ, MUTTA MITÄ SE HYVä ELÄMÄ ON?

Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastot ja Suomen tietokirjailijat ry järjestävät seminaarin LAUANTAINA 11.9.2010 KLO 10–16 otsikolla Hyvä elämä – mitä se on?

Tilaisuus pidetään Helsingin yliopistomuseo Arppeanumin luentosalissa (Snellmaninkatu 3).

Tapahtuma aloittaa HelMet-kirjastojen Kirjastossa kohtaus-kampanjan, jonka teemana syksyllä 2010 on tietokirjallisuus. Opetusministeriö on tukenut kampanjaa.

OHJELMA

KLO 10–12
Aamupäivällä pohditaan sitä, minkälaisia arvoja ja tehokkuusvaatimuksia suomalaisessa yhteiskunnassa edistetään ja minkälaista kritiikkiä näitä tavoitteita kohtaan esitetään.

Alustajina professori JUHA SIHVOLA ja toimittaja TIMO HARAKKA. Puheenvuorojen jälkeen seuraa paneelikeskustelu, johon alustajien lisäksi osallistuvat vapaa kirjoittaja KAARINA HAZARD ja sosiaalipsykologi, antropologi KATRIINA JäRVINEN.

Klo 13–16
Iltapäivän sessiossa tarkastellaan sitä, miten yhteiskunnan jatkuvat tehokkuusvaatimukset vaikuttavat yksilön elämässä ja ympäristössä. Miksi suurin osa ihmisistä tuntuu haluavan jotakin muuta kuin mihin maailma on menossa?

Alustajina tietokirjailija RISTO ISOMäKI ja lastenpsykiatri RAISA CACCIATORE. Paneelikeskustelussa alustajien lisäksi mukana uskontotieteilijä TIIA AARNIPUU ja dosentti JUHA HERKMAN.

Seminaarin puheenjohtajana on Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja JUKKA-PEKKA PIETIäINEN.

Tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton.

Lisätietoja: www.suomentietokirjailijat.fi
 
Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI) järjestää seminaarin

Arkkitehtuuri, luonto ja kaupunkitila
– Näkökulmia laadukkaampaan asumiseen

Keskiviikkona 29.9.2010 klo 9.30–16.00 & vastaanotto 16.00–18.00Seminaarissa lähestytään elinympäristön laatua koskevia kysymyksiä konkreettisesti kaupunkitilan ja siihen kuuluvan arkkitehtuurin sekä luonnon asettamien erilaisten lähtökohtien kautta. Eri alojen asiantuntijat esittelevät puheenvuoroissaan tutkimuksen viimeisimpiä tuloksia ja tuoreita näkökulmia kaupunkiasumiseen.

Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) toiminta painottuu erityisesti ympäristöestetiikkaan sekä muuhun humanistiseen ympäristötutkimukseen. KSEI:n toimialoja ovat tutkiminen, kouluttaminen sekä alan kirjojen julkaiseminen. Instituutti järjestää sekä kotimaisia että kansainvälisiä seminaareja. KSEI:n toimipiste sijaitsee Lahdessa, ja se kuuluu Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniaan.


Paikka: Lahden Aikuiskoulutuskeskuksen auditorio, Kirkkokatu 16 Hinta: 100e (sis. kahvit sekä iltavastaanoton)

Ilmoittautuminen: http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/lahti.asp?id=5169


Ohjelma:

9.00 Aamukahvit & ilmoittautuminen

9.30–10.10 Riitta Niskanen, taidehistorian dosentti (Lahden kaupunginmuseo & Helsingin yliopisto): ”Kommunismin kukkaniityt. Neuvostoliiton varhainen kaupunkisuunnittelu”

10.15–10.55 Kimmo Lapintie, yhdyskuntasuunnittelun professori, arkkitehti (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu): ”Nature morte – Luonto kaupunkisuunnittelun objektina ja metaforana”

11.00–11.40 Petteri Kummala, estetiikan tutkija (Helsingin yliopisto): ”Kaupunkiluonto osana esteettisesti laadukasta kaupunkiympäristöä”

11.45–12.25 Lounastauko

12.30–13.15 Sirpa Tani, maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori (Helsingin yliopisto): ”Parkour ja betonin kauneus”

13.15–13.55 Saara Vauramo, Lahden kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiekosysteemitutkija (Helsingin yliopisto): ”Ekologisesti toimiva vihersuunnittelu – Mitä mahdollisuuksia Lahdessa?”

14.00–14.30 Iltapäiväkahvit

14.30–15.10 P.T. Karjalainen, sosiaalimaantieteen professori (Oulun yliopisto): ”Ympäristön eletty mieli”

15.15–15.55 Sanna Lehtinen, estetiikan tutkija & KSEI:n suunnittelija (Helsingin yliopisto): ”Julkisesta tilasta yksityisen tilan kokemukseen”

16.00–18.00 Vastaanotto Aikuiskoulutuskeskuksen 3. kerroksessa


Lisätietoja:

Suunnittelija Sanna Lehtinen
gsm 050 442 1116
sanna.t.lehtinen(at)helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/estetiikka/ksei

STALINISM – WHAT IT WAS ABOUT?

An international conference on the problems of the methodology of Stalinism research arranged by Aleksanteri Institute (University of Helsinki), Unioninkatu 33, 2nd floor

3rd—4th of September, 2010

The Aleksanteri Institute is arranging a symposium on the phenomen of Stalinism in Helsinki in the first week of September (Week 35, 3.—4. 9. 2010). In recent times, the discussions about the nature of the Stalin rule in the Soviet Union from the 1930’s to the 1950’s and the impacts of Stalinism in the international agenda have been resurfing, partly no doubt because the end of the Cold War and the demise of ideological clichés connected with it, partly thanks to the opening of Soviet archives, which makes the concrete assessment of Stalinist policy and the amount of its victims more reliable. The ”totalitarism theory”, which hitherto has been prevailing in the West as an explanation of the Stalinism phenomen, has been increasingly criticised as insufficient and superficial, although it undoubtedly did grasp some aspects of the Stalin regime. However, no consensus as regards to the causal and historical explanation of Stalinism has yet been achieved, but there are many concurring interpretations, starting from the heterodox Marxist attempts to interpret the USSR of the Stalin period as a ”state capitalist” or ”developmental” dictatorship, to recent American analyses of Stalinism as a form of civilization sui generis. In the symposium we intend to focus on the different explanatory models of Stalinism as a political, sociological and cultural phenomen and discuss the methodological approaches to it.

The symposium will be accompanied by two open lectures for a wider public, held in Swedish and Finnish.


FRIDAY 3TH OF SEPTEMBER

10.00 KATALIN MIKLOSSY (Dr., Aleksanteri Institute, Helsinki) – Opening words

10.15 – 10.45 MIKHAIL MASLOVSKIY (prof., Nizhni Novgorod State University) – Towards A Neo- Weberian Historical Sociology of Stalinism

10.45 – 11.15 LENNART SAMUELSON (doc., Östekonomiska institutet, Stockholm) – Interpretations of Stalinism: Historiographical Patterns since the 1930s and the Role of the ”Archival Revolution” since the 1990s

11.15 – 11.45 IAIN LAUCHLAN (prof., University of Edinburgh) – Feliks Dzerzhinskij and the Origins of Stalinism

11.45 – 12.15 Discussion

12.15. -- 14.15 Lunch

14.15 – Discussion continues

OPEN LECTURES

Lecture Room XII, Main Building of the Helsinki University

17.00—18.00 LENNART SAMUELSON (doc., Östekonomiska institutet, Stockholm) – Vad har de ryska arkivens öppnande sedan 1900-talet betytt för vår kunskap om Stalin och stalinismen?

18.00—19.00 MARKKU KANGASPURO (Dr., Aleksanteri Institute, Helsinki) – Neuvosto-Karjala – vaihtoehtoinen malli stalinismille?


SATURDAY 4TH OF SEPTEMBER

(The papers will be presented in two parallel sections)

  Sectio I
10.00 – 10.30 ELENA HUBER (Dr., Universität für angewandte Kunst, Wien) – Pro-women-policy or the Renewed Appreciation of Feminine Styles in the Stalin period

10.30—11.00 TOMI HUTTUNEN (Dr., University of Helsinki) – Russian Culture and Stalinism

11.00 – 11.30 ELINA VILJANEN (Aleksanteri Institute, Helsinki) – Towards Stalinism: Methodology of Sovietization of a Musical Academician

Discussion

Lunch

14.00 – 14.30 A. JAN KUTYLOWSKI (Dr., Polish Academy of Sciences and University of Oslo) – Stalinism from the Viewpoint of Sociosciences: Reflections on the Origins, Underlying Intertemporal Factors, Decay and Fall

14.30 – 15.00 MARKKU KANGASPURO (Dr., Aleksanteri Institute, Helsinki) – Stalinism as a Structural Choice of the Soviet Society and its Alternatives

15.00 – Discussion

  Sectio II
10.00 – 10.30 VALENTIN NICOLESCU (Dr., National School of Political Science and Public Administration, Bucharest) – Defining Stalinism: An Ideological Approach

10.30 – 11.00 JUTTA SCHERRER (Dr., Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris) – Interpretations of Stalin and Stalinism in Russian History Schoolbooks Today

11.00—11.30 Discussion

Lunch

14.00 – 14.30 CARLOS REBELLO DE MENDONCA (Prof., Rio de Janeiro State University) – Trotsky’s Thermidor Thesis: A Necessary Reassesment

14.30 – 15.00 VESA OITTINEN (prof., Aleksanteri Institute) – Stalin as ”World Spirit Embodied”: the Hegelian Interpretations of the Phenomen of Stalinism in Lukács and Bukharin

15.00— Discussion

Minor changes in the programme are yet possible
 
AN INVITATION TO A BOOK PRESENTATION

You are welcome to the presentation of the just published Russo-Finnish symposium volume on the Enlightenment culture, The Northern Lights – Facets of Enlightenment Culture, which will be held at the Aleksanteri Institute in Tuesday, 31. 8. from 14.00 o’clock on. The Aleksanteri Institute of the University of Helsinki and the St. Petersburg Centre for the History of Ideas (Russian Academy of Sciences) started last Autumn to collaborate in research of Enlightenment and the culture of the 18th century in the Northern Countries and in Russia. The first publication from this co-operation consists of contributions of five Finnish and four Russian scholars. The book and the collaboration project will be presented by Prof. Tatiana Artemyeva and Prof. Mikhail Mikeshin from St. Petersburg, by Prof. Vesa Oittinen from Helsinki and Dr. Oili Pulkkinen from Jyväskylä. The presentations will be in Finnish and English. The event, which is open for all interested, will be held at the Meeting Room in the 2nd floor of the Aleksanteri Institute (Unioninkatu 33). Snacks and wine will be served!


KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Tervetuloa valistusajan kulttuuria esittelevän suomalais-venäläisen kirjan julkistamistilaisuuteen Aleksanteri-instituutissa tiistaina 31. 8. klo 14.00 alkaen! Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti ja Venäjän tiedeakatemian alainen Aatehistorian tutkimuskeskus Pietarissa käynnistivät viime syksyllä pidetyn seminaarin myötä yhteistyön valistuksen ja 1700-luvun kulttuurin tutkimiseksi Venäjällä ja Pohjoismaissa. Tilaisuudessa esittelemme tuoretta englanninkielistä seminaarijulkaisua The Northern Lights – Facets of Enlightenment Culture, johon sisältyy viiden suomalaisen ja neljän venäläisen tutkijan kontribuutiot. Tilaisuudessa puhuvat prof. Tatjana Artemjova ja prof. Mihail Mikeshin Pietarista sekä prof. Vesa Oittinen Helsingistä ja tri Oili Pulkkinen Jyväskylästä. Tilaisuus on suomen- ja englanninkielinen. Virvokkeita tiedossa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle. Tilaisuus pidetään Aleksanteri-instituutin 2. kerroksen kokoushuoneessa (Unioninkatu 33, sisään pihan kautta).
 
CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry järjestää 10.–11.1.2011 Turun yliopistossa perinteisen ”yhden sanan kollokvion”, jonka teemana on tällä kertaa YMMÄRRYS. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään myös tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 20 minuuttia sekä 10 minuuttia keskustelulle. Valikoima esitelmistä pyritään julkaisemaan vuoden 2011 aikana.
 
Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:
  - ymmärrys ja sen historialliset ulottuvuudet
  - ymmärtäminen ja tieto
  - ymmärryksen ehdot ja rajat
  - ymmärtäminen ja selittäminen
  - tieteellinen ymmärrys
  - uskonnollinen ymmärrys
  - ymmärtäminen ja toiseus
  - itseymmärrys

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 15.10.2010 mennessä. Tarjotut abstraktit arvioidaan. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään Valtteri Viljaselle (Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, 20014 Turun yliopisto; sähköposti: valvil(at)utu.fi).

Hyvää loppukesää toivottaen,
Järjestelytoimikunta,

Helena Siipi, Matti Sintonen ja Valtteri Viljanen

------

Filosofiska Föreningen i Finland rf ordnar vid Åbo universitet 10.–11.1.2011 sitt traditionella ”ett ords -kollokvium”. Temat för denna gång är på finska YMMÄRRYS. Förutom inviterade föredrag inbjuder vi också andra att lämna in förslag till föredrag, på svenska eller finska. För varje föredrag reserveras 20 minuter och 10 minuter för diskussion. Ett urval av föredragen kommer enligt planen att publiceras under år 2011.

Föredragen på kollokviet kan behandla bl.a. följande områden:
  - förståndet och dess historiska dimensioner
  - förståelse och vetande
  - förståndets betingelser och gränser
  - förståelse och förklaring
  - vetenskaplig förståelse
  - religiös förståelse
  - förståelse och annanhet
  - självförståelse

De som är intresserade av att hålla ett föredrag ombeds skicka en titel och ett abstrakt på ca 400 ord (1 sida) senast 15.10.2010. Abstrakterna kommer att värderas. Titeln och abstraktet ska skickas till Valtteri Viljanen (Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, 20014 Turun yliopisto; e-post: valvil(at)utu.fi).

Vänliga sommarhälsningar,
Arrangörskommittéen

Helena Siipi, Matti Sintonen ja Valtteri Viljanen
 
Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Kauneus". Artikkelin on kirjoittanut Oiva Kuisma Helsingin yliopistosta.

Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Foucault, Michel". Artikkelin kirjoittaja on Tuomo Tiisala.
Lunds universitet ledigförklarar härmed en ettårig anställning (med ev. möjlighet till förlängning sex månader) som postdoktorsforskare i praktisk filosofi med placering tills vidare vid Filosofiska institutionen, avdelningen för praktisk filosofi.
Ref nr: 1666
Tillträde: 1 januari 2011

Upplysningar om anställningen: prefekt Christian Balkenius (046-222 32 51,
Christian.Balkenius(a)lucs.lu.se) och/eller professor Wlodek Rabinowicz (046-222 75 95, wlodek.rabinowicz(a)fil.lu.se).
Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt
(046-222 7224, lena.kandefelt(a)kansliht.lu.se).

Vid Filosofiska institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen:
Kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Avdelningarna är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktning men det finns också täta samarbeten mellan dem. En gemensam ambition för samtliga forskare vid institutionen är att bidra till forskningsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter och böcker vid internationella förlag, samt genom att samarbeta med forskare vid andra institutioner och lärosäten i Sverige och
andra länder.

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer.

Lunds praktiska filosofer har under senare år fått externa medel till ett flertal
forskningsprojekt inom olika delar av ämnet. Projekten spänner över följande teman: filosofiska teorier om värde, teorier om skäl och normativitet, välfärdsbegreppet, kollektivt ansvar, genetik, etiska aspekter på databanker och dynamiskt beslutsfattande. Ser man mer generellt på forskningen inom ämnet vid institutionen är det fem områden som i nuläget drar till sig den största forskningsaktiviteten: moralfilosofi, axiologi (= värdeteori), politisk
filosofi, beslutsteori och social ontologi. Forskningen är starkt internationellt orienterad och enskilda forskningsinsatser har tilldragit sig internationell uppmärksamhet.

En kortfattad beskrivning av institutionens forskningsinriktningar finns i institutionens självvärdering: http://backweb.signalera.se/documents/1101DAA8-15AD-4DC7-ACE0-240678059BBF.pdf
Anställningen omfattar i huvudsak forskning och avser arbete på heltid. Forskaren förväntas också under anställningstiden planera och undervisa på en veckas intensivkurs (inom ett av forskaren valt område) för doktorander inom det nationella nätverket för kursgivning i filosofiämnena.

Som en del av forskningsskyldigheten ska innehavaren delta i och bidra till
forskningsmiljön inom praktisk filosofi, bl. a. genom att aktivt delta i de
forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet.

Innehavaren förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Anställningen som postdoktorsforskare utlyses för disputerade forskare.
Som grund för bedömning av den sökandes meriter kommer att ligga dels tidigare forskning med anknytning till forskningsinriktningen, dels en projektbeskrivning av forskning som är tänkt att utföras inom anställningen (max tre sidor). Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång och som inte tidigare haft anställning som forskarassistent/postdoktorsforskare. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el dyl. insändas i samband med ansökan.
Ansökan ska innehålla följande i två exemplar:
- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen.
- Publikationsförteckning (inklusive ISBN- och ISSN-nummer)
- Undertecknad plan över forskningsprojekt som sökanden önskar arbeta med under tiden som postdoktorsforskare om högst tre sidor (exklusive litteraturlistor).
Hela ansökan i två exemplar skall ställas till Rektor för Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, ett exemplar ska vara i original och ohäftad. Ansökan ska vara inkommen registrator senast onsdagen den 15 september 2010. Referensnummer ska anges i ansökan.

Mot bakgrund av universitetets jämställdhetspolicy ser vi gärna kvinnliga sökande till anställningen.
Theoria fyller 75 år – något för oss svenska filosofer att fira!

[For more information in English, contact registrator.pah(a)abe.kth.se]

 År 1935 grundade Lundaprofessorn Åke Petzäll Theoria, som snabbt utvecklades till en viktig internationell filosofisk tidskrift. Tidskriften har publicerat artiklar av Donald Davidson, Nelson Goodman, R.M. Hare, Carl G. Hempel, Jaakko Hintikka, Saul Kripke, Henry E. Kyburg, Isaac Levi, David Lewis, Otto Neurath, W.V. Quine, Ernest Sosa, Robert C. Stalnaker och Georg Henrik von Wright – för att nu bara nämna några i raden. Hempels konfirmationsparadoxer, Ross deontiska paradox, Montagues universella grammatik och Lindströms teorem är bara några av de bidrag till filosofin som först publicerats i Theoria.

 Nu är Theoria inne på sin 75:e årgång. Kom till jubileumsfirandet den 1-2 oktober i Sollentuna!

Program
Vi har bjudit in framstående filosofer som också är redaktörer för en filosofisk tidskrift. De ska alla hålla ett föredrag om något som engagerar dem själva. Dessutom deltar de alla i ett rundabords-samtal om publiceringen av filosofi. Allt sker givetvis på engelska. Så här ser konferensens schema ut:

Fredag 1 oktober
9.30-9.37 Welcome

9.37-9.45
    “75 years in 7.5 minutes – a brief history of Theoria” (Sven Ove Hansson)

9.45-10.45
   Pauline Jacobson (Linguistics and philosophy) "Direct Compositionality:  Montague's Legacy and Beyond"

10.45-11.30
    Tea/coffee

11.30-12.30
   Anthonie Meijers (Philosophical Explorations) “'Ought to Be' and 'Ought to Do'.”

12.30-13.30
 Lunch

13.30-14.30
 Henry S Richardson (Ethics) "Creating New Moral Norms"

14.30-15.30
  Søren Holm (Journal of Medical Ethics) “Status quo bias in ethics and the intuition that harming is worse than not benefiting”

15.30-16.00
  Tea/coffee

16.00-17.00
  Hans Rott (Erkenntnis) "On the rationality of some allegedly irrational choices in decision making and defeasible reasoning"

17.15-18.30
  Roundtable on philosophy publishing Bengt Hansson (chair), Hans van Ditmarsch, Pascal Engel, Sven Ove Hansson, Vincent Hendricks, Søren Holm, Pauline Jacobson, Anthonie Meijers, Henry S Richardson, and Hans Rott.

19.00-
    Dinner

 
Lördag 2 oktober

9.00-10.00
    Pascal Engel (Dialectica) “What's wrong with epistemic expressivism”

10.00-10.30
    Tea/coffee

10.30-11.30
    Hans van Ditmarsch (Journal of Philosophical Logic) “Moore, Fitch, and dynamic epistemic logic”

11.30-12.30
    Vincent Hendricks (Synthese) "Pluralistic Ignorance in Epistemic Logic"

12.30-13.30
    Lunch

13.30-14.30
    Sven Ove Hansson (Theoria) “Representing a finite mind”

14.30-15.00
    Tea/coffee

Konferensen ordnas med bidrag från Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Wiley-Blackwell.


Praktiska arrangemang
Konferensen äger rum på Bergendal i Sollentuna, 13 km norr om Stockholm, med utmärkta förbindelser också från Arlanda. För vägbeskrivning och information om fasta avtalspriser med taxi mm, se www.bergendal.se.

Ingen konferensavgift utgår. Theoria bjuder på lunch och pausfika samt fredagens konferensmiddag.

Konferensanläggningen erbjuder även boende. Priset för ett enkelrum natten mellan 1 och 2 oktober är 1028 SEK. I dubbelrum är priset 668 SEK per person. (Väljer man att anlända dagen före konferensen är priset för natten mellan 30 september och 1 oktober 1680 SEK respektive 1080 SEK i enkelrum.)

Stipendier som täcker resa och logi finns för ett begränsat antal doktorander. (Information om detta finns hos prefekterna vid filosofiinstitutionerna i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå.).


Anmälan
Anmälan sker via e-post till registrator.pah(a)abe.kth.se. Uppge namn, adress, e-post, hemuniversitet, önskemål om boende (vilka nätter; om dubbelrum ange också vem du vill dela med) samt ev. önskemål om kost och huruvida du kommer att vara med på konferensmiddagen.

Om du anmäler dig senast den 16 augusti kan vi reservera rum åt dig på Bergendal.
Between Bodies

– emotion • sense • affect –

The second Uppsala University Body/Embodiment Symposium

November 18-19, 2010

Emotion and affect lie at the very heart of our understandings of the world: subjectivity is embedded and embodied and bodies, in their very being, are transgressive and transgressed as the ‘self’ and ‘the world’ bleed into one another through the various porosities of the senses. Such sensory immediacy highlights both the temporal primacy of our senses in understandings of the world but also the way in which particular senses demand attention at particular times in particular contexts. Thus not only are the senses, emotions, and affect, primary to our perception of the world, but they also operate within personal, cultural and political orderings dependent on the positioning of the individual, collective, species. Thus, affecto-emotional registers foster attachment to place, are dependent on space, cultures, technologies; they delineate, reinforce, undermine and are dependent on the material and cultural boundaries which we hold as significant. They are overarched by the multiplicity of approaches, theories and conceptual frameworks that decide which sense(s), emotion(s), affects are significant and how they should be (re)presented. Further, the endemic anthropocentricism of these frameworks has shaped which sensory immediacies are prioritised along the strata of animality, with concepts of sense, subjectivity and emotion simultaneously deployed to police the various divides between human and animal, and also to create the contact zones where human-animal encounters become most apparent.

The symposium takes its point of departure from the role of the body as a centre for emotions, sensations and affectivity. It enquires into the relation between inner emotions and their expression in outer forms of behavior. It questions the role of emotion and affectivity as foundational for intellectual life, for thinking, rationality and communication. It highlights the vast milieu of meetings between human and animal, nature and technology, self and other and places focus on bodily boundaries, points of meeting/melting/tension, kinship and skinship between bodies; making manifest the interrelationality of drawing boundaries and constituting singularities, differences and commonalities. Confirmed Key note speakers are Eva Hayward (University of New Mexico) and Myra Hird (Queens University).

We welcome papers from both within and beyond academia on a wide range of topics within the scope of the overarching theme of the symposium. Please send one page proposals by August 31, 2010 to body(at)gender.uu.se. For questions or further information, please contact the conference organizers Jacob Bull (jacob.bull(at)gender.uu.se) and Lisa Folkmarson Käll (lisa.kall(at)gender.uu.se).
  

Kriittinen korkeakoulu

Syksy 2010


FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

Tiistaisin 7.9.2010 alkaen klo 17-18.30, Albertinkatu 27

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon ongelmia mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina, jossa tutustutaan mm. Heideggerin, Kierkegaardin ja Bataillen kirjoituksiin. Tule rohkeasti mukaan! Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto. Hinta 70 euroa / 12 kertaa. Ilmoittautumiset 31.8. mennessä.


***

FILOSOFISEN PRAKTIIKAN KOULUTUS

Avaa ovi filosofisten käytäntöjen ja tapojen maailmaan. Opi valmiudet filosofin vastaanottotoimintaan sekä filosofian käyttöä kouluttajana tai työnohjaajana. Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä hermeneutiikasta ja fenomenologiasta.

Haku kaksivuotiseen koulutukseen on käynnissä! Hakemukset tulee toimittaa 31.10.2010 mennessä koulun toimistolle. Koulutus alkaa tammikuussa 2011.

Lisätietoa koulutuksesta osoitteessa www.kriittinenkorkeakoulu.fi/filosofiakoulu.html


***
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15, info@kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 

 

Tiedote

Tutkijaliiton 29. kesäkoulu 20.–22.8.2010

ILLUUSIO, HARHAUTUS, VÄÄRISTELY

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään
Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa
perjantaista 20.8. sunnuntaihin 22.8.

HUOM.
JOITAKIN PAIKKOJA VIELÄ JÄLJELLÄ. ILMOITTAUTUMISAIKAA PIDENNETTY 9.8 ASTI.

 

OHJELMA

PERJANTAI 20.8.

17.00 – 18.00 SAAPUMINEN JA MAJOITTUMINEN

Sara Heinämaa: Reduktio elämismaailmaan: suhteellisuus ja näennäisyys
Tuomas Nevanlinna: Harhautus komediassa

20.00 ILTAPALA JA ILLANVIETTO

LAUANTAI 21.8.

8.30 – 10.00 AAMIAINEN

Miika Luoto: ”Schein”
Timo Miettinen: Kuvitellut vai eletyt yhteisöt?

12.30– 13.30 LOUNAS

Jukka Mähönen: Respektiä! vai parodiaa. Moraalisista oikeuksista ja tekijänoikeuden rajoituksista tekijän kannalta

14.30 – 15.30 KAHVI

Kirsti Määttänen:  Aistimusten illusorisuus ja realistinen havaitseminen

16.30 – 17.30 PÄIVÄLLINEN

Markku Koivusalo: Platonin paluu. Valhe totuuden tutkimisen ehtona

19.00 ILLANVIETTO

SUNNUNTAI 22.8.

8.30-10.00 AAMIAINEN

Tiina Arppe: Sosiologia ja välttämättömät epäjumalat
Simo Vahvelainen: Tilastollisen illuusion synty ja hyvän tilaston ongelma

12.30-13.30 LOUNAS

Terike Haapoja: Todellisuuden kuvitelmia – taiteilijan näkökulmia tieteellisiin esityksiin

14.30 – 15.30 KAHVI

Mika Ojakangas: Hämääkö omatunto?

16.30 – 17.00 Loppukeskustelu ja seminaarin päättäminen

 

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninka las sa  Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 9. elokuuta mennessä (joitakin paikkoja vielä jäljellä) sähköpostitse tai puhelimitse (09) 633 239. Osallistumismaksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2–3 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 11.8. men nessä Tutkijaliiton tilille.

Tervetuloa!

 

TEEMA

Filosofia ja tiede etsivät totuutta. Mutta edes tradition silmissä illuusio ei ole pelkästään kielteinen ilmiö. Esimerkiksi taide on käsitetty illuusioiden luomiseksi, ja samalla joksikin arvokkaaksi.

Vaan onko taidekaan pelkkää illuusiota? Eikö senkin ansiona ole toden tuntu tai totuudellisuus? Filosofiassa on purettu niin havaintoilluusioita kuin metafyysisiä  illuusiotakin, mutta toisaalta on puhuttu myös ”kons titutiivisesta illuusioista”. Ovatko illuusiot siis tarpeen?

Taiteessa on myös vääristelyä, eikä nyt tarkoiteta vain väärennöksiä.

Jokainen kuva, esimerkiksi, sisältää rajauksen, poisjätön ja on siksi osittainen. Millä muilla tavoin taide voi harhauttaa meitä? Entä tiede? Tunnemme tiedehuijauksia. Vaan entäpä tavallistakin tavallisempi lause: ”Tämä on tieteellisesti todistettu”?

Harha ja harhaanjohtaminen ovat eri asioita. Se, joka pettää, huijaa ja valehtelee, tekee eri asiaa kuin esimerkiksi taikuri, joka huijaa yleisöä yhteisestä sopimuksesta. Voiko ihminen pettää myös itseään?

Niin päivänpolitiikan, tiedepolitiikan kuin taloudenkin maailmoissa puhutaan paljon ”strategioista”. Eikö strategia sisällä aina harhautuksen elementin? Ne sommitellaan vastustajan pään menoksi, eikä totuudella ole tässä kuin korkeintaan välinearvon asema. On ilmeistä, että mainostuksessa ja markkinoinnissa olemme suunnitelmallisen vaikuttamisen ellei harhauttamisen kohteena. Tämä pätee, vaikka kukaan ei ”usko mainoksiin”. Ja eikö markkinnoinnin tavoite, raha, ole sekin eräänlainen illuusio? Tai kenties ”fetissi”, niin kuin Marx esitti?

Ohjelmassa on luvassa ainakin puhetta itsepetoksesta, taikuudesta, tilastoharhoista, havaintoilluusioista ja lumeen filosofiasta. Kesäkoulun puheenjohtajina Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna.

 

 

Tiede & edistys -lehden Heidegger-teemanumero 2/2010 on ilmestynyt ja saatavilla.

* * *

Kirjoittajat ja sisällys – Tiede & edistys 2/2010

Teema-artikkelit

Jussi Backman: Johdatukseksi Martin Heideggerin vuoden 1935 luentoihin

Miika Luoto: Historia ja äärellisyys. Heideggerin olemisen ajattelusta

Marko Gylén: Mahdollisuus ja ei. Heideggerin, Nancyn ja Figalin painotuksia olemisen vapaudesta   

Annikki Niku: ”Tahdon että olet”. Huoli ja rakkaus Heideggerin  ajattelussa

Kolumni

Marja Häyrinen-Alestalo: Tieteen puolustamisen sietämätön vaikeus

* * *

Irtonumerotilaukset 8 euroa netistä www.tutkijaliitto.fi tai sähköpostitse tutkijaliitto(at)helsinki.fi .

Tiede & edistys
-vuosikerta  (4 numeroa) opiskelijoille 18 euroa, normaalitilaus 29 euroa ja Tutkijaliiton jäsenille 22 euroa.


Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Kirjauutuus Tutkijaliitolta:

Gilles Deleuze: Kantin kriittinen filosofia

Käsitteiden luomisesta ja kumouksellisesta ajattelusta tunnettu Gilles Deleuze (1925–1995) aloitti uransa kurinalaisena filosofian klassikoiden tulkitsijana. Vuonna 1963 ilmestyneessä kolmannessa teoksessaan Deleuze esittelee Immanuel Kantin kolmessa kritiikissään kehittelemän opin mielenkykyjen välisistä suhteista. Hän näyttää kriittisen filosofian systemaattisena hankkeena, jonka yhtenäisyys on peittynyt kuhunkin kritiikkiin erikseen keskittyneiden tietoteoreettisten, moraalifilosofisten tai esteettisten tarkastelujen alle. Lisäksi Deleuzen tulkinta osoittaa kahden ensimmäisen kritiikin varjoon jääneen Arvostelukyvyn kritiikin keskeisen merkityksen koko kriittisen filosofian kannalta. Kantin kriittinen filosofia on innostava ja tiivis johdatus Kantin filosofiaan, ja se myös taustoittaa valaisevasti Deleuzen myöhempää ajattelua.

Suomentanut Julius Telivuo. Paradeigma-sarja. ISBN 978-952-5169-72-0. Nid., 122 s., 26 €.

Tilaukset ja tiedustelut tutkijaliitto(at)helsinki.fi sekä www.tutkijaliitto.fi.


Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Koneen Säätiön apurahojen haku on alkanut. Apurahojen hakuaika on 1.8.-30.9.

Koneen Säätiö tukee pääasiassa humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä taiteellista tutkimusta. Haettavana on:

-tutkijastipendejä väitöskirjan tekijöille ja post doc -tutkijoille
-hankerahoitusta
-tietokirja-apurahoja
-apurahoja suomenkielisille tieteellisille lehdille.

Lisäksi parhaillaan on käynnissä haku Saaren kartanon taiteilijaresidenssiin (hakuaika 1.-31.8.).

Lisää tietoa apurahoista ja hakemisesta www.koneensaatio.fi.

***

Application period for Kone Foundation grants has begun. Application period ends on 30 September.

Kone Foundation grants are mainly awarded for research in the humanities, social sciences, environmental sciences, and for artistic research.

Read more at www.koneensaatio.fi/en.
 
WORKSHOP OM METAETIK OCH EMPIRISKA METODER

Göteborgs universitet, 4:e september 2010

Filosofer använder sig i allt större utsträckning av empiriska metoder för att ta ställning till metaetiska påståenden, exempelvis påståenden om moraliska omdömens innehåll, pålitligheten hos moraliska intuitioner eller den begreppsliga relationen mellan moraliska omdömen och motivation.

Utvecklingen har väckt metodologiska frågor om de metaetiska påståendenas art och relevansen av olika empiriska resultat för teser som av tradition bedömts från den filosofiska länstolen.

Den här workshopen syftar till att fördjupa tänkandet kring dessa metodologiska frågor genom att sammanföra praktiserande "empiriska filosofer" och kritiker och ge stort utrymme för diskussioner.

Presentationer av:
                        Shaun Nichols (Arizona)
                        Antti Kauppinen (Dublin)
                        Folke Tersman (Uppsala)
                        Gunnar Björnsson (Linköping, Göteborg)
                        Ragnar Francén (Stockholm)

Ytterligare information om föredragens titlar, schema och lokal kommer anslås på http://maya.phil.gu.se/mmer/MMER/workshop.html.

Deltagande är kostnadsfritt men vi uppskattar anmälan per e-post till
gunnar.bjornsson (a) gu.se före den 23:e augusti för att kunna anpassa lokalen.

Workshopen organiseras av VR-projektet MMER och Institutionen för
Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Virtuous Agency: On the Development and Practice of the Virtues, Workshop at Uppsala University, September 9-10, 2010

Speakers: Johan Brännmark (Lund University), Daniel Farnham (College of St. Benedict/St. John's University), Hallvard Fossheim (Oslo University), Gösta Grönroos (Stockholm University), Uri Leibowitz (Nottingham University), Joel Martinez (College of Lewis and Clarke), Daniel C Russell (Wichita State University), and Frans Svensson (Uppsala University)

Over the past 40 years or so, there has been a growing interest in virtue-based alternatives to various forms of consequentialism and deontology within analytic moral philosophy. To a great extent, this interest has manifested itself in work devoted to either highlighting certain flaws of consequentialist and deontological theories, or showing how an ethics of virtue might handle the kind of issues that consequentialists and deontologists have traditionally been most interested in (in particular, developing accounts of right conduct and of value). Much work remains to be done, however, with respect to exploring the nature of virtue itself. This international workshop, organized within the framework of the Uppsala-based research project Understanding Agency, will consist of papers aiming to make progress in this latter respect, both from a contemporary and from a historical perspective.

There are two broad themes for the workshop. First, how do we acquire a virtuous character? And second, how should we conceive of the practice or exercise of virtue (or the virtues)? A number of more specific topics fit under these two general themes. E.g., to what extent is the acquisition of a virtuous character dependent on one’s upbringing and the social and cultural conditions in which one is raised? What role (if any) do rules or principles play in the development of virtue? What kind of knowledge (or intelligence) is characteristic of the virtuous agent? Are the virtues unified in any interesting sense (should we, e.g., accept the Aristotelian thesis that if an agent has one virtue in full, then he or she must also have all the other virtues as well; could it even be the case that what we ordinarily refer to as different virtues are ultimately reducible to just one thing, such as knowledge of good and evil)? What is involved when someone acts out of character? How serious is the so called situationist critique of virtue ethics?

Any questions about this event should be addressed to the main organizer, Frans Svensson, at frans.svensson (a) filosofi.uu.se


http://www.filosofi.uu.se/agency/node72
Workshop on Berkeley’s Social and Moral Philosophy

University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies, in co-operation with Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit

August 27-28 2010
Helsinki, Unioninkatu 40 (Metsätalo), lecture room 10


Friday 27th

Chair: Roomet Jakapi (Tartu)

09:30-10:00 Ville Paukkonen: Introduction

10:00-11:00 Matti Häyry (Manchester/ Helsinki): George Berkeley’s Sermon on Passive Obedience as a Dissertation in Applied Political Philosophy

11:15-11:30 Break

11:30-12:30 Dan Flage (James Madison University): Berkeley's Ethics in Passive Obedience

12:30-13:30 Ville Paukkonen (Helsinki): Is Berkeley’s Moral Knowledge Notional?

13:30-14:30 Lunch

Chair: Matti Häyry

14:30-15:30 Laurent Jaffro (Sorbonne): Berkeley and Shaftesbury on Punishment and Desert

15:30-15:45 Break

15:45-16:45 Daniele Bertini (Parma): Berkeley and Free Will


Saturday 28th

Chair: Mikko Tolonen

09:30-10:30  Bertil Belfrage (Lund): George Berkeley’s Fundamentalism: A Passing Phase in his Moral Philosophy (1712-1730)

10:30-10:45 Break

10:45-11:45 Marta Szymañska (Kraców): Patriotism and Berkeley's Philosophy

11:45-12:45 Juhana Lemetti (Helsinki): Berkeley and Hobbes on Active and Passive Obedience

12:45-13:45 Lunch

Chair: Juhana Lemetti

13:45-14:45 Eric Schliesser (Ghent): Berkeley and Smithian Political Economy

14:45-15:45 Mikko Tolonen (Helsinki): Bernard Mandeville's Answer to Berkeley

15:45-16:00 Break

16:00-17:00 Tom Jones (St. Andrews): Making Sense of our Daily Practice: the Quotidian, the Ordinary and the Practical in Alciphron


For further information please contact Ville Paukkonen (ville.paukkonen(at)helsinki.fi)
 

"Kukin meistä kantaa oman helvettinsä." – Vergilius
 
Kolme vastikään kuollutta ihmistä kohtaavat pienessä huoneessa. Ovatko he helvetissä vai taivaassa... vai jossakin muualla? Lopulta heidän on valittava, tekevätkö he yhteisestä olemassaolostaan loputonta kidutusta vai suovatko toisilleen mahdollisuuden johonkin parempaan.

Syyskuussa 2010 Järvenpää-talon Kellariteatterissa esitetään Jean-Paul Sartren näytelmää Suljetut ovet. Sartren klassikkonäytelmä on eksistentialistinen visio kuolemanjälkeisestä elämästä ja provosoiva kommentti ihmisenä olemisesta. Kuka ottaa vastuun ihmisestä, ellei ihminen itse? Kuka päättää hyvästä ja pahasta, taivaasta ja helvetistä?

Esityksiä on yhteensä 10 ja ensi-ilta on pe 10.9.2010.

Lisätietoa esityksestä löytyy tältä sivustolta:
http://www.jarvenpaanteatteri.fi/tiedostot/ovet-main.htm

Lippuja voi varata osoitteesta www.piletti.fi tai Järvenpään teatterin toimistolta, www.jarvenpaanteatteri.fi.

 

 

Embodiment, Intersubjectivity and Psychopathology

International Conference, University of Heidelberg 30 Sept.-2 Oct. 2010

Website, program and early registration (before 15th of August):
www.eip-conference2010.unitt.de

During the last decade, the concept of embodiment has become a key paradigm of interdisciplinary approaches from the areas of philosophy, psychology, psychiatry and neuroscience. The body is no longer merely considered as an interesting input for the brain or mind. The new trend is to link embodiment, cognition and emotion in a deeper way, and this has particular repercussions for understanding our social engagements. This in turn has implications for psychopathology and psychotherapy, because embodied and intersubjective views on mental illness can offer new insights useful for diagnosis and remediation.

The conference is aimed at creating an interdisciplinary forum for the exchange of ideas on the themes of embodiment, intersubjectivity and their role in psychopathology. It brings together worldwide experts from the fields of developmental psychology, philosophy, and psychopathology, in order to advance on some key questions for this research area, among them:

    * What is embodied intersubjectivity? In how far is our relationships with others mediated by the body?

    * What is the role that embodied intersubjectivity plays for the development of social cognition?

    * How can mental illness be conceived from an embodied and enactive point of view?

    * What is the use of the notion of embodiment for therapy and training?

The conference is also intended to inaugurate the recently established Karl-Jaspers-Chair for Philosophical Foundations of Psychiatry at the University of Heidelberg.

Main Speakers:
Ezequiel Di Paolo, Matthew Ratcliffe, Beata Stawarska, Dan Zahavi (Philosophy)
Peter and Jessica Hobson, Vasudevi Reddy, Colwyn Trevarthen, Ed Tronick (Developmental Psychology)
Jonathan Cole, George Downing, Giovanni Stanghellini (Neurology, Psychology, Psychiatry)

The conference is conceived as an event that is more-than-usually intersubjective in its organisation. Apart from the keynote presentations delivered by experts, we have dedicated about half the time to specialised workshops. This will allow all participants to actively engage with and discuss the topics of the main talks.

We are looking forward to an interesting exchange of views on one of the key questions of current research.
 
Contact:                        eip-conference2010(at)uni-heidelberg.de
Further information:    www.eip-conference2010.unitt.de
Venue:                           Old Lecture Hall, University of Heidelberg
 
INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA KIRJA JA SEMINAARI

Informaatioteknologian filosofiasta on syksyllä 2010 ilmestymässä ensimmäinen suomenkielinen vertaisarvioitu toimitettu teos. Informaatioteknologian filosofia -artikkelikokoelman sisältönä on kaksikymmentä informaatioteknologian filosofiaa eri näkökulmista lähestyvää artikkelia. Artikkelien aiheita ovat muun muassa eettisyys virtuaalimaailmassa, käsitteet ja käsitemallit informaatiojärjestelmissä, kuva mediakasvatuksen objektina sekä tietojärjestelmien kehitys ja   vaikutus ihmiseen ja yhteiskuntaan. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus.

Ajankohtaisesta aiheesta järjestetään Lapin yliopistossa 05.-07.08.2010 myös vapaamuotoinen seminaari. Seminaarin ohjelma on pyritty pitämään vapaamuotoisena ja keskusteluun kannustavana. Tavoitteena on, että seminaarin osallistujat pääsevät esittelemään sen hetkisen tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteensa työryhmissä  ja keskustelemaan aiheesta. Teemakokoontumisten lisäksi seminaarissa on myös muuta ohjelmaa. Professori Rauno Kuusisto (MPKK) on tulossa pitämään yhteisesti alustuksen virtuaalisuudesta ja dosentti Tero Vartiainen (TuKKK) sekä dosentti Jari Palomäki (TTY) järjestävät lauantaina avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta "ICT-etiikka - ja miten tästä eteenpäin". Keskustelun ja alustusten lisäksi torstaina päästään vierailemaan informaatioteknologiaan liittyviin, kiinnostaviin kohteisiin Rovaniemellä. Työryhmien vierailukohteina ovat HALTIK, Lappset Group:n SmartUs -kenttä sekä Santa's Technology Park. Seminaari on maksuton ja sisältää ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi osallistujamääräksi on rajattu 40 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Informaatioteknologian filosofia -projektille odotettavissa jatkoa?

Artikkelikokoelman toimittamisen aikana on paljastunut informaatioteknologian filosofiaan liittyvien aiheiden ja näkökulmien moninaisuus, minkä vuoksi projektille on kevään aikana suunniteltu jatkoa. Keskustelu aiheesta on tarkoitus aloittaa seminaarin yhteydessä. Mahdollisen jatko-osan tiimoilta esiin nousseita tarkempaa perehtymistä kaipaavia teemakokonaisuuksia ovat mm. etiikka, tieteenfilosofia, käsitteet sekä semiotiikka. On myös noussut esiin ajatuksia kansainvälistymisrajapintojen kehittämisestä.

Informaatioteknologian filosofia -teosta on tähän saakka ollut tekemässä yhteensä yli 50 henkilöä ja mukana on ollut tekijöitä lähes jokaisesta Suomen yliopistosta. Teoksen valmiiksi saamisessa on vielä paljon tekemistä jäljellä. Teoksen toimittajatiimi haluaa kuitenkin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia Informaatioteknologian filosofia -artikkelikokoelma tekemiseen osallistuneita sekä projektin etenemisessä myötävaikuttaneita tahoja!

Lisätietoja artikkelikokoelmasta ja seminaarista: http://informaatioteknologianfilosofia.fi/
 
SOCIABILITY AND HUMAN NATURE: An International Symposium
12–14 August, 2010 Helsinki

Organized by Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS), the Finnish Academy Centre of Excellence in Philosophical Psychology, Morality and Politics and the Department of World Cultures.

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, lecture room, Fabianinkatu 24, 1st floor


PROGRAM

THURSDAY 12, August

9.30 Welcome, Sami Pihlström (Director of HCAS)
9.45–11.15 Plenary
Prof. Noel Malcolm (Oxford): Hobbes on Sexual Desire
11.30 –12.15 Siegfried van Duffel (Hong Kong): Will and Rights in Hobbes and Suaréz
---
13.15–14.00 Juhana Lemetti (Helsinki): Sociability in Hobbes’s Reaction to Aristotle’s Essentialism
14.15–15.00 Ville Paukkonen (Helsinki): Sociability in Berkeley’s Moral Philosophy
Coffee
15.30–16.30 Eva Piirimäe (Tarto): German Enlightenment Debates on Sociability, Patriotism, and Love of Mankind
17.30–18.30 Reception (Helsinki Collegiumfor Advanced Studies)

FRIDAY 13, August

9.30–11.00 Plenary
Prof. Sarah Hutton (Wales): Sociability, Philosophy and Early Modern Female Philosophers: the Case of Damaris Masham
11.15–12.00 Martina Reuter (Helsinki): Sociability in Mary Wollstonecraft
---
13.15–14.00 Ericka Tucker (Atlanta): Between Metaphysics and Politics: Spinoza’s Social Philosophy
14.15–15.00 Ville Lähde (Tampere): The Ambigious Nature of Natural Men in Rousseau’s Second Treatise
Coffee
15.30–16.30 Christopher Brook (Cambridge): The Foundations of Sociability in Gerson and Rousseau

SATURDAY 14, August

9.45–11.00 Plenary
Prof. Kinch Hoekstra (Berkeley): Hobbes from Equality to Sociability
11.15–12.00 Kari Saastamoinen (Helsinki): Locke, Natural Equality and Basic Equality
---
13.15–14.00 Mikko Tolonen (Helsinki): Change in the Conception of Sociability and Human Nature in the Works of Bernard Mandeville
14.15–15.00 Markku Roinila (Helsinki): Leibniz on the Other
Coffee
15.30–17.00 Plenary: Catherine Wilson (New York): Rousseau and Lucretius and the State of Nature

More information:
Virpi.makinen(at)helsinki.fi
 
The metaphysics of causality, causal powers and dispositions
Monday, August 30, 2010.

An International workshop at the Department of Behavioural Sciences and Philosophy, University of Turku.

Lecture room 150, Publicum, Assistentinkatu 7.

Program:

9.30
Stephen Mumford (University of Nottingham):
Spoils to the Vector

10.45
Rani Lill Anjum (University of Nottingham & University of Oslo)
Causal production without necessitation

lunch

13.30
Panu Raatikainen (University of Helsinki):
Causal powers and reduction

14.20
Jussi Jylkkä (University of Turku):
Categoricalism, dispositionalism and the question of intrinsic nature

15.10
Markku Keinänen (University of Turku):
Natural kinds of powerful particulars

espresso

16.10
Valtteri Viljanen (University of Turku):
Aristotelians, Spinoza, Leibniz, and the two paths to intrinsic power

17.00
Jani Hakkarainen (University of Tampere):
Why does Hume think that power is unknown?

17.50       
Closing

Welcome!


The workshop is organized by the Academy of Finland research project "Tropes, change and dispositional essentialism".

Further information: Markku Keinänen, markku.keinanen[at]utu.fi

http://users.utu.fi/mkeina/Dispositions.pdf
 
Lehdistötiedote
Helsingin juhlaviikot 1.7.2010

Helsingin juhlaviikot ja Demos Helsinki vievät tulevaisuuskeskustelua toimintaan
Sokraattinen sauna - Suomi-selvitysten selvitys

Suomen tilaa ja tulevaisuutta käsitteleviä tulevaisuusraportteja on julkaistu ennennäkemätön määrä. Niissä esiin nousevat ihmislähtöinen yhteiskunta ja taiteelle tarjotaan suunnannäyttäjän paikkaa. Demos Helsinki ja Helsingin juhlaviikot järjestävät 26.8. Sokraattisen saunan, jossa joukko aikamme ajattelijoita etsii keinoja tehdä esitetyistä näkemyksistä totta.

Ratkaisua haetaan sokraattisella menetelmällä, jossa totuus pyritään synnyttämään vahvan dialogin kautta. Tähän kätilöinniksikin kutsuttuun tilaan johdattelevat
tulevaisuuspohdinnoissa kunnostautuneet Kirsi Piha, Rosa Meriläinen, Antti Hautamäki, Pekka Himanen ja Teppo Turkki. Toimituksessa avustavat graafikko Timo Berry, joka luo tilaisuudesta käsitekartan, sekä näyttelijäjoukko, joka demonstroi yhdessä ajattelemisen mahdollisuuksia.

Viimeisen vuoden aikana on etsitty Suomen elinvoiman lähteitä, luotu maabrändiä, haettu metropolialueen vahvuuksia, rakennettu teoriaa valtiosta ja kirjoitettu käsikirja
kukoistavaan tulevaisuuteen. Laajat ryhmät ovat pohtineet maamme suuntaa ja olemusta omista lähtökohdistaan, samaa kysyen: mitä on olla suomalainen 2000-luvulla ja mistä hyvinvointimme syntyy, kun perinteiset opit ja instituutiot eivät päde?

Esiin nostetut näkemykset kertovat meille jo mitä, mutta nyt on aika kysyä miten. Kuinka nämä suuret ajatukset siirtyvät käytäntöön, kun vanhaakaan ei voi täysin hylätä?

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tilaan mahtuu reilut 450 ihmistä, ja ilmoittautuminen alkaa elokuun alussa Demos Helsingin internetsivustolla. Juhlaviikkojen ja Demos Helsingin lisäksi mukana ovat Sitra, Ulkoministeriö ja Espoon kaupunki.

Elämänfilosofian suurkysymysten kimpussa
Jälkilöylyt - Elämä taideteoksena

Sokraattisen saunan jälkilöylyt otetaan Yliopiston juhlasalissa 7.-9.9. Tällöin Helsingin Yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin juhlaviikot tarjoavat yhteistyössä Pekka Himasen Elämä taideteoksena -luentosarjan kaikille avoimena ja maksuttomana kokonaisuutena. Tilaisuuksien yhteistyökumppanina on myös Helsingin Sanomat.

Elämä taideteoksena -kokonaisuus herättelee meitä pohtimaan elämänfilosofian syväteemoja, kuten merkityksellinen elämä, arvonanto toiselle ja sen voima, itsensä syvempi tunteminen ja kehittäminen. Sarja kohtaa myös elämänfilosofian suurkysymykset rakkaudesta kärsimyksen mysteeriin.

Luentosarja kolmena perättäisenä päivänä 7.-9.9. klo 17-20 Helsingin yliopiston
juhlasalissa. Ilmoittautuminen osoitteessa www.pekkahimanen.org.


Lisätiedot
- Toiminnanjohtaja Erik Söderblom, Helsingin juhlaviikot, (09) 6126 5100
- Kehitysjohtaja Roope Mokka, Demos Helsinki, 044 0400 413
- Alumnikoordinaattori Anni Siitonen, Helsingin yliopisto, (09) 1912 2311

www.helsinginjuhlaviikot.fi
www.demos.fi
www.pekkahimanen.org
 
STALINISM – WHAT IT WAS ABOUT?
Conference on Stalinism, September 3-4, 2010
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/news/events/2010/0903stalinis...

An international conference on the problems of the methodology of Stalinism research arranged by Aleksanteri Institute (University of Helsinki) 3rd—4th of September, 2010 The Aleksanteri Institute is arranging a symposium on the phenomen of Stalinism in Helsinki in the first week of September (Week 35, presumably 3.—4. 9. 2010).

Program pdf: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/news/events/2010/stalinism.pd...

In recent times, the discussions about the nature of the Stalin rule in the Soviet Union from the 1930’s to the 1950’s and the impacts of Stalinism in the international agenda have been resurfing, partly no doubt because the end of the Cold War and the demise of ideological clichés connected with it, partly thanks to the opening of Soviet archives, which makes the concrete assessment of Stalinist policy and the amount of its victims more reliable. The ”totalitarism theory”, which hitherto has been prevailing in the West as an explanation of the Stalinism phenomen, has been increasingly criticised as insufficient and superficial, although it undoubtely did grasp some aspects of the Stalin regime. However, no consensus as regards to the causal and historical explanation of Stalinism has yet been achieved, but there are many concurring interpretations, starting from the heterodox Marxist attempts to interpret the USSR of the Stalin period as a ”state capitalist” or ”developmental” dictatorship, to recent American analyses of Stalinism as a form of civilization sui generis. In the symposium we intend to focus on the different explanatory models of Stalinism as a political, sociological and cultural phenomen and discuss the methodological approaches to it.

The symposium will be accompanied by two open lectures for a wider public, held in Swedish and Finnish.

The language of the symposium is English, with two papers in German (but with English summaries). The symposium is accompanied by two open lectures for a wider public, the one in Swedish by Dr. Samuelson, who will speak of the different paradigms of Stalinism research and the impact of the "archives revolution" in the 1990's; the other is in Finnish by Dr. Kangaspuro, who will analyze the Soviet Karelia of the 1920's and early 30's as a possible alternative to Stalinism. The "Karelian experiment" was led by red Finnish emigrants and was repressed in the mid-30's as a "deviation".

For additional information, please contact Vesa Oittinen  (vesa.oittinen [at] helsinki.fi) or Elina Viljanen (elina.viljanen [at] helsinki.fi).
 
Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli Kierkegaard: Reseptio maailmalla ja Suomessa. Artikkelin on kirjoittanut Janne Kylliäinen.
Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkelit Platon sekä Platon: Teokset. Kirjoittajana on Eero Salmenkivi.
Lunds universitet utlyser en fyraårig tjänst som forskarassistent i kognitionsvetenskap, med placering vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdatum 30 augusti 2010.

Länk till utlysningstext:
http://backweb.signalera.se/documents/E8C314C1-0B40-404C-BDA4-F4E55B7B4D47.pdf
 
The Academy of Finland research project The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy organizes an international conference at the University of Tampere on

MONISM, PLURALISM, AND METAPHYSICS


25 – 27 August 2010

Program:

Wed 25 August [Pinni B1097]


10.00 – 10.15    Opening words, Leila Haaparanta
10.15 – 11.45    Dan Flage (James Madison University): On Lockean Ideas
11.45 – 13.00    Lunch
13.00 – 13.40    Tim De Mey (University of Ghent): TBA
13.40 – 14.20    Mirja Hartimo (University of Helsinki): Husserlian phenomenology and contemporary trends in philosophy of mathematics
14.20 – 15.00    Leila Haaparanta (University of Tampere): Judging, Judgment and Being: A Constructivist Point of View
15.00 – 16.00    Coffee
16.00 – 16.40    Valtteri Viljanen (University of Turku): Activity and Passivity in Spinoza's Substance Monism and in Leibniz's Substance Pluralism
16.40 – 17.20    Omri Boehm (LMU Munich / New School for Social Research): Kant’s Regulative Monism
17.20 – 18.00    Jani Hakkarainen (University of Tampere): Hume's Argument for the Ontological Independence of Properties


Thu 26 August [Paavo Koli Hall]

10.15 – 11.45    Michael Della Rocca (Yale University): Playing with Fire: Hume, Rationalism, and a Little Bit of Spinoza
11.45 – 13.00    Lunch
13.00 – 13.40    Susanna Lindberg (University of Helsinki): The Remains of Romantic Philosophy of Nature: Being as Life or the Plurality of Living Beings
13.40 – 14.20    Sami Pihlström (Helsinki Collegium for Advanced Studies): William James’s Pluralism
14.20 – 15.00    Anssi Korhonen (University of Helsinki): "The comfortable pluralism now so often taken for granted"
15.00 – 16.00    Coffee
16.00 – 16.40    Markku Keinänen (University of Turku): Against Determinable Universals
16.40 – 17.20    Antti Keskinen (University of Tampere): Quine's Critique of Modal Logic and his Conception of Objects
17.20 – 18.00    Jenni Tyynelä (University of Tampere): Fictional Metaphysics: On the De Re Modalities of Fictional Characters


Fri 27 August [Paavo Koli Hall]

10.15 – 11.45    Stephen Mumford (University of Nottingham): The Interrelatedness of Powers
11.45 – 13.00    Lunch
13.00 – 14.30    Rani Lill Anjum (University of Oslo & University of Nottingham): Causation, Dispositions and Modality
14.30 – 15.30    Coffee
15.30 – 16.10    Heikki J. Koskinen (University of Tampere): Notes on Persons as Primitive Substances
16.10 – 16.50    Hanne Appelqvist (University of Helsinki): Apocalypse Now. Wittgenstein's Early Remarks on Immortality
16.50 – 17.00    Closing


For further information concerning the event, contact Heikki J. Koskinen, Department of History and Philosophy, 33014 University of Tampere, Finland (e-mail: heikki.j.koskinen(at)kolumbus.fi).
 
Väitös malleihin perustuvista yhteiskuntatieteellisistä selityksistä

Humanistisessa tiedekunnassa 22.6.2010 tarkastettava Jaakko Kuorikosken väitöskirja ”Society by Numbers - Studies on Model-Based Explanations in the Social Sciences” tarjoaa käsitteellisiä välineitä ymmärtää ja arvioida teoreettisiin malleihin perustuvia yhteiskuntatieteellisiä selityksiä.

Tutkimus nojaa näkemykseen, jonka mukaan selitykset ovat objektiivisia riippuvuussuhteita koskevaan tietoon pohjautuvia vastauksia miksi ja kuinka -kysymyksiin. Lisäksi selityksiä voidaan aina täsmentää määrittämällä selityksen kohteelle kontrasti. Työssään Kuorikoski on kehittänyt tällaista selittämisen teoriaa edelleen muun muassa erittelemällä kriteerejä, joilla selityksiä voidaan vertailla keskenään, ja soveltamalla teoriaa yhteiskuntatieteellisiin mallintamiskäytäntöihin sekä näille käytännöille keskeisiin tasapainon ja mekanismin käsitteisiin.

Kuorikoski esittää väitöskirjansa artikkeleissa kuusi keskeisiä mallipohjaisia yhteiskuntatieteellisiä selityksiä koskevaa väitettä. Ensiksi hän väittää, että kilpailevia teorioita tai malleja vertaillaan usein selitysvoiman käsitteen avulla. Tätä epämääräistä käsitettä voidaan kuitenkin selventää erittelemällä selitysvoima viiteen osittain itsenäiseen ulottuvuuteen. Toiseksi, useat yhteiskuntatieteelliset (varsinkin taloustieteelliset) mallit ovat tasapainomalleja. Kuorikoski esittää, että tasapainon ratkaisemiseen perustuvien tasapainoselityksien selitysvoima ei tavallisesti perustu siihen, että mallinnettu järjestelmä ajautuu tasapainotilaan riippumatta siitä, mikä mahdollisista alkutiloista on vallinnut. Useimmat tasapainoselitykset pikemminkin selittävät systeemin makro-ominaisuuksia systeemin osien ja osien keskinäisen organisaation avulla. Kolmanneksi Kuorikoski väittää mekanismin käsitettä käytettävän mallipohjaisissa selityksissä kahdella eri tavalla, jotka ovat yhteydessä ratkaisevasti erilaisiin tutkimusheuristiikkoihin. Neljäs väite on, että epärealistiset mallinnusoletukset ovat selityksellisesti ongelmallisia vain jos malliin pohjautuva selityksellinen riippuvuussuhde on itsessään riippuvainen kyseisistä oletuksista. Kaikki yhteiskuntatieteissä esitetyt rationaalisen valinnan malleihin pohjautuvat selitykset eivät ole samassa suhteessa riippuvaisia ongelmallisista rationaalisuusoletuksista. Tästä syystä päätelmät rationaalisen valinnan teorian virheellisten oletusten seurauksista tulee tehdä mallikohtaisesti. Viides väite liittyy robustiusanalyysiin, joka on menetelmä, jolla voidaan tutkia riippuuko selittävä riippuvuussuhde epätosista tai ongelmallisista mallinnusoletuksista. Robustiusanalyysin merkityksen tunnistaminen tekee eräistä ongelmallisilta vaikuttavista taloustieteellisen mallinnuskäytännön piirteistä ymmärrettäviä. Kuorikosken kuudes väite on, että taloustieteilijöiden nihkeä suhtautuminen teoreettisiin toimija-pohjaisiin simulaatiomalleihin selittyy osin taloustieteelliseen mallinnustapaan implisiittisesti sisältyvällä käsityksellä tieteellisen ymmärtämisen luonteesta.

Jaakko Kuorikosken väitöskirja esitetään tarkastettavaksi tiistaina 22. kesäkuuta klo 12 (yliopiston päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34). Vastaväittäjänä on professori Harold Kincaid, University of Alabama, Birmingham, ja kustoksena on professori Matti Sintonen. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Philosophical Studies from the University of Helsinki.
 
Väitöksen verkkojulkaisu löytyy osoitteesta:
https://oa.doria.fi/handle/10024/62508
 
Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Habermas, Jürgen". Artikkelin kirjoittaja on Rauno Huttunen Joensuun yliopistosta.
THE ARCHITECTURAL PHENOMENOLOGY OF MARC RICHIR
Opening: 05/10/2010. Closing: 15/10/2010
MILÁN CAMPUS-DEPARTMENTS-PAVILION 1 GROUND FLOOR Room 07  33011, Oviedo

For more information, see:
http://www.sociedadasturianadefilosofia.org/

This course is organised by the ASTURIAN SOCIETY FOR PHILOSOPHY (S.A.F.)
and the UNIVERSITY OF OVIEDO, ASTURIAS, SPAIN.

Kind regards.

Luis Álvarez Falcón.
Asturian Society for Philosophy (S.A.F.)
Zaragoza. Spain

falcon(at)unizar.es
filosofia(at)luisalvarezfalcon.com

         
La fenomenología arquitectónica de Marc Richir
Desde el 05/10/2010 al 15/10/2010
CAMPUS DEL MILAN MILÁN-DEPARTAMENTOS-PABELLÓN 1 PLANTA BAJA Aula 07 (0101), Oviedo

La fenomenología como movimiento filosófico había experimentado un retroceso frente a la pujanza del estructuralismo y la post-modernidad en la década de los 60 y 70. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX resurge con fuerza como resultado de las transformaciones que sufre a manos de Heidegger, de Merleau-Ponty o de Lévinas y , sobre todo, en virtud de la relectura o refundación que una pléyade de filósofos (sobre todo, europeos continentales) hacen a partir de los textos inéditos de Husserl que permiten «desmontar» inveterados prejuicios asentados sobre lo ya publicado en vida. La propuesta más radical y consistente de refundación de la Fenomenología en los últimos 20 años es la de una Fenomenología Arquitectónica realizada por el filósofo belga Marc Richir quien será el invitado principal de este curso

http://www.sociedadasturianadefilosofia.org/

Derechos de inscripción: 140,76 €.
Tipo de curso: Homologable.

Matricula: Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Oviedo
 
Abraham Anderson
Are the Pyrrhonists a Sect of Liars?

perjantai 2.7.
klo 13-15
U40 so. Metsätalo, sali 11

Abraham Anderson (Columbia University, Ph.D, 1986) teaches philosophy at Sarah Lawrence College, Bronxville, New York. He has also taught at American University in Cairo, St. John’s College, Santa Fe, New Mexico and University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico.

Professor Anderson research interests are skepticism in early modern philosophy (Hume, Kant), Descartes on science, method, and knowledge, and the notion of enthusiasm in Kant and Shaftesbury. He has published on Hume, Kant, Descartes and early modern philosophy. In 1997, his book on "The Treatise of the Three Impostors" came out. He has also translated "The Course of Remembrance and Other Essays on Hölderlin" by Dieter Hendrich. Currently Professor Anderson is working on a book on Kant's Awakening.

Abstract

At the end of the Enquiry Concerning Human Understanding, Hume asks whether skepticism is really possible and whether skeptics really exist. His answer seems ambiguous; he seems to say that both Cartesian doubt and radical Pyrrhonism are impossible, but also that Pyrrhonism can be useful by tempering dogmatism and leading to a 'more mitigated or academical scepticism.' I will argue that his treatment of this question is a response to Arnauld, who said that 'the Pyrrhonists are not a sect of honest people who maintain an opinion they believe, but a sect of liars.’" Arnauld regarded Pyrrhonism as a strategy for subverting religion, and Hume accepts this view.
 
Rhetoric of Science Workshop
Tuesday August 24th 2010
Aalto University School of Economics
Arkadia Building, Lapuankatu 6 [Helsinki], Lecture Room E-128


Timetable:

9.45-10.00 Morning Coffee

10.00-11.00 Ricca Edmondson (Senior Lecturer, School of Political Science and Sociology, NUI Galway, Ireland): Mediating Experience through Rhetoric in Social Sciences

11.00-12.00 Ricca Edmondson: Rhetoric in Creating Reliability in Narrative Research

12.00-13.00 Lunch Break

13.00-14.00 Olivier Ratle (Lecturer, Department of Organisation Studies, University of West England, UK): The Relevance of Rhetoric in Analysing Paradigm Disputes

14.00-14.15 Coffee Break

14.15.-15.00 Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (Professor, Aalto University School of Economics) and Antti Kylänpää (Student in Philosophy, University of Helsinki): What Does a Scientific Article Represent?


For coffee, please, confirm your participation to Mikko Rummukainen at laserkaraoke(at)gmail.com

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila
Professor in Philosophy of Management
Aalto University School of Economics
kakkuri(at)aalto.fi


About the speakers:

Ricca Edmondson is the author of books including Rhetoric in Sociology, Rules and Norms in the Sociology of Organisations, and Ireland: Society and Culture. She has written the article on rhetoric in the Sage Handbook of Social Science Methodology. She is now working on books on the history of wisdom and on ageing as a process of meaning-creation.

Olivier Ratle works within the field of organisation studies, and has an interest for meta-theoretical and methodological debates within that field. His PhD dissertation, titled 'Rhetoric and the Intellectual Structure of Organisation Studies', paid attention to the rhetorical strategies featured within a series of paradigm disputes.

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila has written on Aristotle’s dialectic, rhetoric, and conception of science and applied these ideas to contemporary issues in philosophy of social science.

Antti Kylänpää has a wide interest in various aspects of philosophy, including history of philosophy, rhetoric of science, and logic. He is the co-author with Kakkuri-Knuuttila of the article Luottamus, retoriikka ja tieteen rationaalisuus (Trust, rhetoric and rationality in science).
 
niin & näin -lehden uudet kotisivut aukesivat! (www.netn.fi)

- käy lukemassa tuoreen numeron 2/2010 verkkoekstrat
- suuri joukko vanhoja numeroita ladattavina pdf-tiedostoina

Tervetuloa niin & näin -lehden uusille kotisivuille osoitteessa
www.netn.fi. Sivuilla esitellään niin & näin -lehden lisäksi
julkaisemiamme kirjoja sekä laajempaa toimintaamme. Olemme
vieneet sivujen lehtiarkistoon myös monia vanhoja numeroitamme,
jotka voi ladata ilmaiseksi pdf-muodossa. Käy katsastamassa
vaikkapa ensimmäisten vuosien 1994-1997 numerot! Arkisto
täydennetään kesän aikana aivan viime vuosiin saakka, ja
jatkossa sinne viedään yli kahden vuoden vanhoja numeroita
hiljalleen. Vuoden aikana koostamme myös pdf-julkaistujen
lehtien hakemiston avainsanahakuineen.

Juuri ilmestyneen numeron sananvapaus ja sensuuri -teemanumeron
2/2010 sivulla on luettavissa vain verkossa ilmestyneet verkkoekstrat,
kuten Sami Syrjämäen kirjoitus sananvapauskeskustelusta ja Christopher
Newfieldin käännösartikkeli "kognitariaatista".

Sivuilta on sujuvat yhteydet verkkokauppaamme ja filosofiseen
portaaliin www.filosofia.fi.

Käy myös tutustumassa verkkokauppamme kesätarjouksiin. Lehden
kestotilauksen tekijälle yksi kirja kaupan päälle!

Ystävällisesti,

niin & näin toimituskunta

Tilausasiat sähköpostitse:
Tilausasiat puhelimitse: 040 - 721 48 91
TIEDOTE

Kirjauutuus Tutkijaliitolta

Martin Heidegger: Johdatus metafysiikkaan

”Metafysiikan peruskysymyksenä kysymme: ’Miksi ylipäätään on olevaa eikä pikemminkin ei mitään?’ Tässä peruskysymyksessä väreilee jo esi-kysymys: miten on olemisen laita? Mitä tarkoitamme sanoilla ’olla’, ’oleminen’? Yrittäessämme vastata joudumme heti hämmennyksen valtaan. Haromme jotakin, josta ei saa otetta. Silti oleva jatkuvasti koskettaa meitä, olemme edelleen suhteessa olevaan, tiedämme edelleen itsestämme ’olevana’. Pidämme ’olemista’ hädin tuskin pelkkänä sanana, loppuun hyödynnettynä nimikkeenä.”

Martin Heideggerin luentosarja Johdatus metafysiikkaan vuodelta 1935 edustaa siirtymää Olemisen ja ajan (1927) fundamentaaliontologiasta hänen myöhempään ”olemishistorialliseen” ajatteluunsa, joka hahmottelee metafyysisen tradition rajoja ja viitoittaa tietä kohti länsimaisen ajattelun ”toista alkua”. Kielen ja filosofian historiaa koskevien pohdiskelujen avulla Heidegger pyrkii osoittamaan, ettei ”oleminen” pohjimmiltaan suinkaan ole tyhjä ja epämääräinen sana, vaan sen mieli onkin länsimaisessa ajatteluperinteessä rajautunut ja määrittynyt monessa suhteessa.

Martin Heidegger (1889–1976) oli 1900-luvun merkittävimpiä ja samalla kiistellyimpiä ajattelijoita. Hän aloitti uransa Edmund Husserlin oppilaana ja oli tämän seuraaja Freiburgin yliopiston filosofian professorina. Ajattelijana Heidegger kehitti fenomenologiaa inhimillisen olemassaolon hermeneutiikan suuntaan. Myöhemmin hänen ajattelunsa laajeni koko länsimaisen ajatteluperinteen rajoituksia ja katvealueita koskevaksi pohdinnaksi, jossa etualalla olivat kieleen, taiteeseen ja teknologiaan liittyvät kysymykset.

Suomentanut Jussi Backman. Tutkijaliitto Paradeigma-sarja. ISBN 978-952-5169-64-5. Nid., 198 s.,  29 €.

Lisätietoja ja tilaukset tutkijaliitto(at)helsinki.fi ja www.tutkijaliitto.fi.

 
Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Dispositiot
Seminaari

Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun yliopisto.
keskiviikko 16.6 2010
sh. 150,  Publicum, Assistentinkatu 7.

Ohjelma:

10.00         Panu Raatikainen (Helsingin yliopisto): Kausaatio, dispositiot ja reduktio
11.00        Juhani Yli-Vakkuri (University of Oxford): Primitive Dispositions and Reductive Accounts of Modality

lounas

13.30        Jussi Haukioja (Turun yliopisto): Dispositioista, merkitysteorioista ja (kieli)filosofian metodologiasta
14.30        Jussi Jylkkä (Turun yliopisto): Neutraali monismi ja kategorikalismi

espresso

15.45        Markku Keinänen  (Turun yliopisto): Fundamentaalidispositiot ja perustavat prosessit
16.30        Jani Hakkarainen (Tampereen yliopisto): "The distinction, which we often make betwixt power and the exercise of it, is equally without foundation"
17.30        Kokous päättyy

Tervetuloa!

Lisätiedot: Markku Keinänen, markku.keinanen(at)utu.fi. Seminaarin järjestää Suomen Akatemian tutkimusprojekti "Troopit, muutos ja dispositionaalinen essentialismi", Turun yliopisto.
 
Idee des Kommunismus. Philosophie und Kunst.
25.-27.6.2010, Berlin

http://www.volksbuehne-berlin.de/praxis/idee_des_kommunismus__philosophie_und_kunst/

PDF zum Download: http://volksbuehne-berlin.de/download/File/pdf/KK_Programm_Online.pdf

IDEE DES KOMMUNISMUS. PHILOSOPHIE UND KUNST ist eine wissenschaftlich-künstlerische Konferenz, die den Begriff Kommunismus neu und in seiner ganzen Bedeutungsvielfalt zu denken unternimmt und drei Tage lang alle Räume der Volksbühne bespielt. „Seit den Arbeiterbewegungen des 19. Jahrhunderts und ihrer Interpretation durch die großen Denker der Epoche besetzt das Wort Kommunismus die Grenze zwischen Philosophie und Politik. Es muss folglich heute zugleich ausgehend von seinem idealen Inhalt wie von den wirklichen Erfahrungen, in die es eingebunden war und in denen es mitunter schrecklich kompromittiert wurde, gedacht werden.“ (Alain Badiou) Daher werden zugleich die sozialistischen Staaten in den Blick genommen, die im 20. Jahrhundert das Motiv der Diktatur des Proletariats verkörperten. In dieser Absicht liegt ein regionaler Schwerpunkt des Kongresses auf den Ländern Osteuropas.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen Vorträge und Diskussionen zum Thema „Das Wort Kommunismus zwischen philosophischer Kritik und wirklicher Bilanz der sozialistischen Staaten“, initiiert von Alain Badiou (Paris) und Slavoj Žižek (Ljubljana). Weitere Vorträge von Cécile Winter (Paris), G. M. Tamás (Budapest), Artemy Magun (St. Petersburg), Saroj Giri (Delhi), Glyn Daly (London) und Janne Kurki (Helsinki). Kuratiert von Gernot Kamecke, Frank Ruda, Henning Teschke und Jan Völker.

Ein künstlerisches Programm, bestehend aus Performances, Installationen, Filmen und Konzerten beleuchtet das Thema ästhetisch. Im Zentrum des Kunstprogramms stehen Gastspiele zweier Performancegruppen aus der Balkanregion: Das Künstlerkollektiv BADco. aus Zagreb präsentiert seine beiden jüngsten Bühnenstücke 1 poor and one o und The League of Time, die um die Themen Arbeit und Utopie kreisen. Die Gruppe um Janez Janša (Ljubljana) zeigt die Performance Pupilja, Papa Pupilo and the Pupilceks – Reconstruction, das Reenactment eines slowenischen Neoavantgarde-Happenings von 1969. Frank Castorf inszeniert ein Lehrstück von Brecht. Thomas Martin richtet sein Stück SCHUTT als szenische Lesung ein. Bei einem Podiumsgespräch werden die Künstler/Theoretiker Felix Ensslin, Bojana Kunst und Jan Ritsema über die Bedeutung der „kommunistischen Hypothese“ (A. Badiou) für die Kunstproduktion heute sprechen. Weiter führt Nick Currie aka Momus eine unreliable tour zum Gegenstand des Communist Blackboard auf, die Theatermacher Anne Kuhn und Andreas Mihan sowie das Petersburger Polit- und Kunst-Kollektiv Chto delat’ präsentieren Installationen.

Letztere sind auch im Filmprogramm vertreten, das Geschichte und utopisches Potential der kommunistischen Idee verknüpft: 2+2 Practising Godard (ein Film von Dmitry Vilnsky und chto delat, RUS 2009) ist Erinnerungs-Akt und Remake, eine Godardsche Kino-Übung gegen polizeiliche Willkür. Eine Film- und Musik-Performance von Michael Busch (LUXUSBERLIN) führt Dowschenkos Filmklassiker Semlja/Erde (RUS 1930) mit dem Avantgardefilm Die Geburt der Nation (D 1973) von Klaus Wyborny zusammen. Weiter sind Chris Markers Essayfilm The Last Bolshewik (F 1993) und Alexander Kluges neunstündiges Filmepos Nachrichten aus der Ideologischen Antike: Marx – Eisenstein – Das Kapital (D 2008) zu sehen.
Der sowjetische Film spielt auch im Konzertprogramm eine wichtige Rolle: Marc Weiser aka Rechenzentrum führt eine Neuvertonung von Dsiga Wertows Klassiker Enthusiasmus (1930) live auf; der elektronischen Komposition dient die Tonspur von Wertows erstem Tonfilm als Klangquelle. Im Anschluss zeigt das Hamburger Agitprop-Kollektiv Schwabinggrad Ballett eine Konzert-Performance. Gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Éditions Lignes und das Institut Français.

Gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Éditions Lignes und das Institut Français.
 
Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 27-28.7. 2010
Tema 2010: ”Maktens dimensioner”
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo
Fritt inträde | Alla välkomna!

Program

Tisdagen den 27.7

kl. 16-18 Inledare: Forskare och teolog Malena Björkgren, Åbo Akademi
Tema: Maktbegreppet och våld i parrelationer.

kl. 18-20 Inledare: Chefredaktör Torbjörn Kevin, Åbo Underrättelser
Tema: Makt, mäktigare, mediast.

kl. 20-> samtalen fortsätter under fria former

Onsdagen den 28.7

kl. 12-14 Inledare: Samhällsfilosof Kristian Klockars, Helsingfors universitet
Tema: Makten, välfärden och friheten.

kl. 14-16 Inledare: Statsvetare Iivi Masso, Helsingfors
Tema: Makten, minnet och historien.

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Hotell-, restaurang- och gästhamntelefon 0400 599 319. Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: 02-46 31 700, Postadress: Korpoström 21710 Korpo.
www.skargardscentret.fi

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Vid eventuella spörsmål kan ni även vända er till Christina Joelsson tel. 044 2779798

Korpo filosofidagar 2010: "Maktens dimensioner"

En bärande tanke i alla demokratier är att den samhälleliga maktutövningen alltid bör diskuteras och kritiseras. Vad innebär då en grundläggande kritik av maktrelationer och maktutövningen i samhället? Vad borde medias roll vara i en sådan kritik?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2010 skall vi diskutera frågor rörande maktens dimensioner och betydelser både för våra samhälleliga och personliga relationer. Vi kommer att samtala om hur maktrelationer i samhället kan kritiseras och åskådliggöras, samt vad det kan betyda filosofiskt och moraliskt att mänskliga relationer beskrivs i termer av makt.

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 el. +358 50 5147297
E-mail FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi
Tutkijaliiton 29. kesäkoulu 20.–22.8.2010

ILLUUSIO, HARHAUTUS, VÄÄRISTELY

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 20.8. sunnuntaihin 22.8.

Filosofia ja tiede etsivät totuutta. Mutta edes tradition silmissä illuusio ei ole pelkästään kielteinen ilmiö. Esimerkiksi taide on käsitetty illuusioiden luomiseksi, ja samalla joksikin arvokkaaksi. 

Vaan onko taidekaan pelkkää illuusiota? Eikö senkin ansiona ole toden tuntu tai totuudellisuus? Filosofiassa on purettu niin havaintoilluusioita kuin metafyysisiä illuusiotakin, mutta toisaalta on puhuttu myös ”kons­titutiivisesta illuusioista”. Ovatko illuusiot siis tarpeen?

Taiteessa on myös vääristelyä, eikä nyt tarkoiteta vain väärennöksiä. 

Jokainen kuva, esimerkiksi, sisältää rajauksen, poisjätön ja on siksi osittainen. Millä muilla tavoin taide voi harhauttaa meitä? Entä tiede? Tunnemme tiedehuijauksia. Vaan entäpä tavallistakin tavallisempi lause: ”Tämä on tieteellisesti todistettu”?

Harha ja harhaanjohtaminen ovat eri asioita. Se, joka pettää, huijaa ja valehtelee, tekee eri asiaa kuin esimerkiksi taikuri, joka huijaa yleisöä yhteisestä sopimuksesta. Voiko ihminen pettää myös itseään? 

Niin päivänpolitiikan, tiedepolitiikan kuin taloudenkin maailmoissa puhutaan paljon ”strategioista”. Eikö strategia sisällä aina harhautuksen elementin? Ne sommitellaan vastustajan pään menoksi, eikä totuudella ole tässä kuin korkeintaan välinearvon asema. On ilmeistä, että mainostuksessa ja markkinoinnissa olemme suunnitelmallisen vaikuttamisen ellei harhauttamisen kohteena. Tämä pätee, vaikka kukaan ei ”usko mainoksiin”. Ja eikö markkinnoinnin tavoite, raha, ole sekin eräänlainen illuusio? Tai kenties ”fetissi”, niin kuin Marx esitti?

Ohjelmassa on luvassa ainakin puhetta itsepetoksesta, taikuudesta, tilastoharhoista, havaintoilluusioista ja lumeen filosofiasta.

Puhujina:
Tiina Arppe, Mika Elo, Terike Haapoja, Sara Heinämaa, Elinor Hållen, Miika Luoto, Timo Miettinen, Jukka Mähönen, Kirsti Määttänen, Mika Ojakangas, Tuomas Nevanlinna ja Simo Vahvelainen.

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninka­las­sa­­ Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 30. kesäkuuta mennessä sähköpostitse tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai puhelimitse (09) 633 239. Osallistumismaksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2–3 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 11.8. men­nessä Tutkijaliiton tilille.

Tevetuloa!
 
CALL FOR PAPERS

Studia Phaenomenologica Vol XI (2011): Concepts of Tradition in Phenomenology

The 2011 issue of Studia Phaenomenologica is dedicated to the topic: Concepts of Tradition in Phenomenology. As it is commonly known, Husserl’s phenomenology demanded at its first breakthrough a total refutation of all uncertified knowledge, theory or meaning inherited from the past. However, the development of phenomenological inquiry gradually resulted in a more ambiguous attitude towards history and tradition. On the one hand, history and tradition are necessary but still unfortunate distortions, which hinder phenomenological research in its strive for original self-givenness; on the other hand, they become themselves universal phenomena that must be explored as such.

As recent publications of late Husserlian manuscripts have revealed, Husserl himself became more and more aware of these topics in his last decade, as he was finally inclined to interpret the Life-world itself in its full concreteness as a “generative tradition”. Tradition in this sense pertains to all meaning sprung from earlier acquisition. Therefore, the concept obviously exceeds its ordinary meaning, exclusively related to inter-subjective historical inheritance, by gaining a fundamental importance for all areas of phenomenological analysis, as they all have the characteristic of “traditionalizing”. Thus, there is “tradition” at work in all action or bodily movement, in every instance of a given situation and in any relation to another thing or being.

Understood in this broad sense, the term does not address only the genetic fact of sedimentation, but also a specific, “habitual” quality that things allow to see through themselves, as bearers of a past. Hence, the theme marks an intersection of various problematic strata in Husserlian phenomenology, starting from the correlation of genetic and static phenomenology, following through different aspects of phenomenological methodology, and up to several ground-themes of phenomenological research, such as historicity, memory, language, bodily existence, inter-subjectivity, life-world and others.

The same twofold relation to tradition – of growing thematic interest, on the one hand, and utter criticism, on the other – shows in the post-Husserlian phenomenology as well. Heidegger, for instance, is from his early beginnings convinced that history should be the true guideline for phenomenological research, while at the same time pleading for a systematic destruction of the philosophical tradition. A similarly ambiguous position defines his later project of transcending metaphysics, and certainly other examples can be found as well.

The aim of our 2011 issue is therefore to explore the two fundamental poles that define the phenomenological approach of tradition: the task of understanding the problem of tradition thematically, on one hand, and the necessity of confronting it methodically as a residual distortion, on the other hand.

We welcome all submissions addressing either one of these two landmarks. Contributions to the late Husserlian topic of “tradition”, in its universal acceptation or in some concrete life-worldly application, are particularly encouraged, as well as submissions dealing with other, post-Husserlian, phenomenological approaches to the concept of “tradition”.

Contact: The texts can be submitted to the address:
tradition(at)phenomenology.ro

The texts have to be prepared in accordance with the formal rules indicated in our website http://studia-phaenomenologica.com/?page=submit

The languages accepted for publication are: German, English, and French.

Deadline for submission: November, the 15th, 2010.

In each volume of Studia Phaenomenologica, there is a section of Varia. Therefore, articles that do not fit the topic of our calls for papers, can be submitted to the editors, following the formal rules indicated in our website http://studia-phaenomenologica.com/?page=submit, at the email address: editors(at)phenomenology.ro.
 
Nordic Workshop in Early Modern Philosophy
June 5-6, 2010
Uppsala University
Seminar room, Eng 2-1022
Uppsala, Sweden

Saturday 5 June: Metaphysics and Modality

  9:00  Introduction
  9:15-10:15  Valtteri Viljanen (Turku): "Spinoza on Eternity and Temporality"
  10:45-11:45  Mogens Laerke (Aberdeen): "Leibniz on Substance and Modes in Spinoza"
  11:45-12:45  Omri Boehm (Munich): "The Principle of Sufficient Reason, the Ontological Argument and the Is-Ought Distinction: Kant against Spinozists"
  2:15-3:15  Henry Alexander Henrysson (Reykjavík): "A World is not Enough: Christian Wolff on Modals"
  3:15-4:15  Toni Kannisto (Oslo): "Kant and the Possibility of Possibility"
  4:45-5:45  Jani Hakkarainen (Tampere): "A Third Type of Distinction in Hume"

Sunday 6 June: Mind and Agency
  9:00-10:00  Roomet Jakapi (Tartu): "Locke on Substance and Immortality"
  10:30-11:30  Marcel Quarfood (Uppsala): "Kant's Antinomy of Teleological Judgement"
  11:30-12:30  Vili Lähteenmäki (Jyväskylä): "Obviousness of Consciousness: Some Early Modern Views"
  2:00-3:00  Ville Paukkonen (Helsinki): "Berkeley on the Activity of the Mind"
  3:00-4:00  Markku Roinila (Helsinki): "Locke and Leibniz on the Balance of Reasons"
  4:30-5:30  Peter Myrdal (Uppsala): "Leibniz on Final Causality"

Contact: Erik Åkerlund (erik.akerlund(at)filosofi.uu.se)
 
 
Logoksessa on julkaistu artikkeli "Montesquieu, Charles-Louis de Secondat de". Kirjoittaja on Mikko Lahtinen Tampereen yliopistosta.
PHILIP MIROWSKI (University of Notre Dame, USA) will be visiting TINT (http://www.helsinki.fi/tint/index.htm) and will give a talk that deals with a very topical theme: today’s university and science under commercial pressures.

Time: Monday, 7 June, 14:15 pm.
Place: University of Helsinki, Main Building, Room 14

The title of the talk is
"Has the Modern Regime of Commercialization Harmed Science?"

The talk derives from Mirowski’s new book ScienceMart (Harvard University Press, in
press). If you are interested in some background materials, please contact uskali.maki(at)helsinki.fi.

Professor Mirowski is a multidisciplinary social theorist, historian and philosopher, with areas of specialization in the history and  philosophy of economics, and the economics of knowledge, with subsidiary areas in evolutionary computational economics, the economics of science and technological change, science studies and the history of the natural sciences. His books include The Effortless Economy of Science (2004), Science Bought and Sold (2001), Machine Dreams: Economics Becomes Cyborg Science (2001), More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as nature’s Economics (1989).

His talk will be of interest to all concerned about contemporary higher education and scientific research, including not just philosophers, economists and sociologists of science, but also university administrators, students and scientists themselves, in all fields.

All are welcome to join the debate (or just watch it)!
 
8th Annual Collegium Lecture

Prof. Vivian Sobchack (UCLA):
"Fleshing Out the Image: Phenomenology, Pedagogy, and Derek Jarman's BLUE"


Time: Wednesday, 16 June 2010 at 4.15pm
Venue: University main building, Small Assembly Hall (pieni juhlasali), Fabianinkatu 33 [Helsinki].

Free admission! Welcome

Organised by the Helsinki Collegium for Advanced Studies, www.helsinki.fi/collegium

 
Abstract of the lecture:

Framed from a pedagogical perspective in relation to both film studies and philosophy, the presentation focuses on existential phenomenological philosophy and method as they illuminate the cinematic experience of Derek Jarman's seemingly "monochromatic" Blue (1993), an "extreme" instance of filmic perception and expression made when the filmmaker was dying of AIDS and losing his sight. In turn, Blue illuminates (and makes palpable) basic precepts of phenomenology: the film's supposed "deprivation" of the spectator's sight is revealed not as empty blindness but as rich and multisensual "insight."

 
Short biography of Vivian Sobchack:

Vivian Sobchack was the first woman elected President of the Society for Cinema and Media Studies, and is on the Board of Directors of the American Film Institute. Her essays have appeared in journals such as “Quarterly Review of Film and Video,” “Film Comment,” “camera obscura,” “Film Quarterly” and “Representations.” Her books include “Screening Space: The American Science Fiction Film;” The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience;” and “Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture. She has also edited two anthologies: Meta-Morphing: Visual Transformation and the Culture of Quick-Change; and The Persistence of History: Cinema, Television, and the Modern Event.” Her research interests are eclectic: American film genres, philosophy and film theory, history and phenomenology of perception, historiography and cultural studies.
 
 

Philosopher's guide to cinema

Seminarium i Hangö den 20.8. - 22.8.2010

Sommaren närmar sig och naturen lockar somliga av oss att lämna alla böcker och glömma filosofin; att leva det verkliga livet! För er som trots allt tänker vända tillbaks till tankens värld, eller ni som aldrig lämnade den, erbjuds en ypperlig möjlighet att påbörja det nya läsåret på ett mjukt och avkopplat sätt. Interbaas rf. ordnar nämligen även i år ett icke-akademiskt seminarium i Hangö den 20.8. - 22.8.2010. Evenemanget börjar på fredag kväll ca kl 18 och slutar någon tid på söndag förmiddag. 

Temat för i år kommer att vara film. På programmet står två långfilmer, diskussion kring dem samt reflektioner kring en av Slavoj Zizecks filmanalyser. I övrigt bjuder skärgårdens sensomriga atmosfär på fruktbara diskussioner och fritt umgänge.

Tillfället är gratis och inkluderar även kvällsmat på fredag, morgonmål och lunch på lördag och söndags brunch. På lördag kväll söker vi oss till en restaurang vid Hangö kaj, där man får äta en god middag till självkostnadspris.

Om du är intresserad så anmäl dig till
niklas.toivakainen(a)helsinki.fi
 
Meddela gärna även dina vänner – evenemanget är öppet även för dem som inte studerat/studerar filosofi.

Hjärtligt välkomna
Interbaas rf
Kirjauutuus Tutkijaliitolta

Michel Foucault: Turvallisuus, alue, väestö. Hallinnallisuuden historia. Collège de Francen luennot 1977-1978.

Michel Foucault’n ensimmäinen suomennettu luentosarja Turvallisuus, alue, väestö käsittelee hallinnan ongelmaa länsimaisissa yhteiskunnissa ja erityisesti sitä, miten talouden muodossa tapahtuva ihmisten hallinta saa alkunsa. Vuosina 1977–1978 pidetyn luentosarjan teemat ovat yhä erittäin ajankohtaisia ja sillä esitetty analyysi modernin vallan olennaisista muodoista edelleen ohittamaton.

Foucault tarkastelee luennoillaan turvallisuutta hallinnan tekniikkana, joka eroaa merkittävästi Tarkkailla ja rangaista -teoksessa analysoidusta kurista. Nykyään turvallisuuden keinovalikoimien toiminta näkyy esimerkiksi metropolin tilassa. Luennot pitävät sisällään myös Foucault’n laajimman analyysin paimenvallan teemasta. Hän tarkastelee kristinuskon myötä vakiintunutta paimenen ja lauman suhdetta hallinnan mallina, joka hitaasti syrjäyttää suvereenin vallankäytön ja nousee keskeiseksi vallan muodoksi länsimaissa.

Michel Foucault (1926–1984) oli ranskalainen filosofi ja historioitsija, Collège de Francen professori ja aktivisti, jonka tutkimustyö kytkeytyi vahvasti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Hänen oppineisuutensa syvyys sekä tutkimustensa ala ja laajuus ovat vertaansa vailla, ja hänestä onkin tänä päivänä tullut yksi filosofian ja yhteiskuntatieteiden merkittävimmistä moderneista klassikoista. Foucault liikkui suvereenisti kirjallisuudesta lääketieteen, kielitieteen, taloustieteen ja biologian filosofiseen historiaan, modernien rangaistuskäytäntöjen yksityiskohtaisesta tarkastelusta ja väestöjen hallintatekniikoiden analyysista antiikin itsetutkiskelun ja itsen hallinnan muotojen erittelyyn. Hänen tutkimustensa vaikutusta useilla eri tieteenaloilla on tänä päivänä vaikea yliarvioida. 

Suomentanut Antti Paakkari. Episteme-sarja. ISBN 978-952-5169-68-3. Nid., n. 380 s., 35 €.

--

Antti Paakkari ja Eetu Viren keskustelevat kirjasta Maailman Kirjat -tapahtumassa Rautatientorilla Helsingissä lauantaina  29.5. klo 17.40–18.00.

Lisätietoja tutkijaliitto(at)helsinki.fi ja www.tutkijaliitto.fi.

Ystävällisin terveisin,

Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Foucault: Seksuaalisuuden historia". Artikkelin kirjoittaja on Sanna Karkulehto Oulun yliopistosta.
Perjantaina 28.5. klo 18.00 alkaen Uuden ylioppilastalon Mannerheim-salissa (Mannerheimintie 5 A 5 krs., Helsinki) Tarjoilua.

Tervetuloa keskustelemaan Tariq Alin, Hanna Kuuselan, Eetu Virenin ja Joonas Laineen kanssa kommunismin ideasta ensi perjantaina uuden ylioppilastalon Mannerheim-saliin. Keskustelua vetää Voiman päätoimittaja Kimmo Jylhämö (keskustelu käydään englanniksi). Tilaisuuden järjestävät Voima ja Kansan Sivistystyön Liitto.

Keskustelun lähtökohtana on Tariq Alin uusi kirja "The Idea of Communism": ”As long as capitalism exists socialism, different forms of socialism, the idea of communism will remain relevant. It might come up in different ways and people may call it by a different name, but something will have to emerge as more and more people on this planet realize that the way the planet is moving is not conducive to their long term interests.”

Tariq Ali on brittiläis-pakistanilainen kirjailija, journalisti ja poliittinen aktivisti, joka kaunokirjallisten teosten ohella on julkaissut tusinan verran poliittisia kirjoja. Ali on teoksissaan käsitellyt niin fundamentalismia ja sotaa kuin poliittista militanssia. Uuden vasemmiston edustajana Ali on myös New Left Review -julkaisun toimituskunnan jäsen ja hän kirjoittaa aktiivisesti mm. Guardian ja Independent-lehtiin.

* Hanna Kuusela on kansalaisaktivisti ja kulttuurintutkija.
* Eetu Viren on vapaa kirjoittaja, kääntäjä ja passiivinen kommunisti.
* Joonas Laine on sähköasentaja ja sosialismi.net -verkkolehden toimittaja.
  
INSTITUTE OF PHILOSOPHICAL PRACTICES (France)
Fifth Annual Summer seminar:
The art of questioning

July 12th-18th 2010

Every year in July, in the little village of La Chapelle St André (Burgundy - France), gather about 20-30 persons involved in philosophical practice (students, teachers, professors, counselors, trainers) in order to reflect on their work and improve professionally. For seven days, in English, these philosophy practitioners coming from the five continents will participate to different workshops, run workshops, analyze and evaluate them, theorize about the different issues involved.

In this context, philosophy is not any more an academic activity centered on the history of ideas, and one does not come simply to narrate what he does in his home country, but get acquainted with the many ways that philosophizing is an activity constitutive of the mind and the self. Philosophy with children, philosophical consultation, philosophy workshops, Socratic dialogue, etc., one is introduced to the many forms and variants of such an endeavor. It is not so much knowledge that is at stake here, but acquiring and developing skills. How to conceptualize, how to problematize, how to deepen understanding of given ideas, and especially how to create a situation where this activity can be induced, is the main focus of the work.

Of course, Socratic maïeutics is a key methodological point, but as well dialectics, analytics, community of enquiry, constitute as many entries and matrices to define the work. If they wish so, participants can facilitate a workshop, a situation which provides an occasion for a practitioner to show how he works and get some critical feed-back on his work and his methodology, so one becomes more conscious of his own options and activity. Since the atmosphere of this seminar is open, inclined to both rigor and openness, it creates a context where one can really express his view instead of hiding behind the usual pseudo-consensus where "everything is fine and we are all great". In this sense, the idea is to recreate the context of antique philosophical schools, or the gymnasium as described by Plato, where one could challenge other's ideas and himself be challenged. In the peaceful atmosphere of a small French village, accompanied with good food and good wine, walks in the beautiful surrounding woods and visit to the medieval site of Vezelay, one can truly devote himself to philosophical encounters and reflection.

The duration will be one whole week, from July 12th to 18th, and the cost will be 500 EUR, including the workshops, food and accommodation in a private room. For people who are on a tight budget, this can be reduced to 300 EUR if you accept "camping style" accommodation. Our Institute can accept some people free of charge who have financial difficulties, but are highly motivated.

This seminar does not require previous philosophical training. It can be an initiation to philosophical questioning, or a deepening of the practice. Participants come from different parts of the world, and come for professional or personal reasons, to work on a practice that is applicable to many contexts: teaching, management, N. G. O. activities...

On the Website, www.brenifier.com, you can read texts and watch videos
of the practice. For more information : i.millon(at)club-internet.fr


Free philosophical consultations service through Skype:

The Institute of philosophical practices is organizing a line of philosophical consultation, free of charge, through the Skype system. This implies preferably the use of a computer camera for both audio and visual communication. If you either want to receive or to give such consultations, just contact the I. P. P.

For inquiry : alcofrib(at)club-internet.fr
We recommand to watch videos of philosophical consultations on our website before making a demand.
 
FINNISH-RUSSIAN PHILOSOPHY SYMPOSIUM
14-15 June 2010
University of Helsinki, Metsätalo, Hall 1 (Unioninkatu 40)
Organisers: Academy of Finland, Philosophical Society of Finland, Russian
Academy of Sciences, Russian Foundation for Humanities, Russian Philosophical Society, University of Helsinki

Monday 14 June


9:00 Opening words, Ilkka Niiniluoto, Abdussalam Guseinov

  Session I: History of Philosophy
9:20 Taneli Kukkonen: "Narrative in the History of Philosophy"
9:50 Nelly Motroshilova: "Overcoming Stereotypes in the History of Philosophy"
10:20 Andrey Smirnov: "Is a Non-Western Philosophy Possible?"
10:40 Miira Tuominen: "Why Do We Need Other People to Be Happy? Other-Regard in Late Ancient Ethics"
11:00 Mikhail Gromov: "Typology of Russian Philosophy in the Context of
European Cultural Tradition"
11:20 Simo Knuuttila: "Unrealized Possibilities in the History of Modal Logic"
11:40 Maria Solopova: "Ancient Greece and the Orient in the Historico-Philosophical Studies"
12:00 Vesa Oittinen: "Free Subjectivity versus Substantialism: Genrikh
Batishchev's Critique of Il'enkov and Spinoza"
12:20 Svetlana Mesyats: "Plato's Concept of Science"
12:40 Olli Koistinen: "Panpsychism in Spinoza and Leibniz"

13:00 Lunch

  Session II: Contemporary Philosophical Questions
14:00 Vladislav Lektorskiy: "Tolerance and Dialogue as a Philosophical Problem"
14:30 Jaakko Hintikka: "Philosophical Research 2010: Problems and Prospects"
15:00 Juha Sihvola: "The Fragility of Development. The Capabilities Approach
and the Scarcity of Resources"
15:20 Valentina Fedotova: "Nature and Essence of Terrorism"
15:40 Sara Heinämaa: "Selfhood and Otherness: Common Topics for Husserl and Wittgenstein"
16:00 Boris Pruzhinin: "Phenomenon of Science in the Civilization of Knowledge"
16:20 Sami Pihlström: "Pragmatism and Metaphysics"
16:40 Elena Trufanova: "Personal Identity: Modern Challenges"
17:00 Martin Gustafsson: "Language Under Totalitarianism: Context and
Conceptual Loss"
17:20 Yury Pushchaev: "Internet as a Communication Environment and Postmodern Consciousness"


Tuesday 15 June

 Session III: Ethics and Political Philosophy
9:00 Timo Airaksinen: "Responsibility"
9:30 Abdusalam Guseinov: "Morality and Law: Lessions of Aristotle"
10:00 Heta Gylling: "Conservatism and Traditionalism as a Threat to Liberal
Toleration"
10:20 Maria Fedorova: "Dialogue in the Political Space"
10:40 Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila: "Method in Early Rawls: 'Two Concepts' as the Turning Point"
11:00 Olga Zubets: "Two Types of Morality and Two Ways of Ethical Speculation"
11:20 Mikko Yrjönsuuri: "The Two Conditions for Happiness"
11:40 Polina Gadzhikurbanova: "The Paradoxes of Ethics in Early Stoic Ethics"
12:00 Olli Loukola: "Roles, Responsibilities, and Real People: Has the
Rights-discourse gone Bankrupt?"
12:20 Ilya Erokhov: "The Political Philosophy as a Structural Unit of Political
Knowledge: Problem of Recognition"

12:40 Lunch

  Session IV: Logic and Philosophy of Science
13:40 Vjacheslav Stepin: "Historical Types of Rationality"
14:10 Gabriel Sandu: "Modal Logic and Future Contingents"
14:40 Alexandr Karpenko: "Philosophical Problems of Foundations of Logic"
15:00 Leila Haaparanta: "Theories of Judgment, Belief and Rationality in the
Early Twentieth Century: Remarks on Russell's and Husserl's Views"
15:20 Andrey Sevalnikov: "Physics and Metaphysics: New Realities"
15:40 Ilkka Niiniluoto: "Abduction and Truthlikeness"
16:00 Petr Kusliy: "Substitutivity in Belief Contexts Revisited"
16:20 Ahti-Veikko Pietarinen: "A Realist Modal-Structuralism"
16:40 Andrey Veretennikov: "Logical Positivism of Carnap and Neurath: Friends or Foes?"
17:00 Matti Sintonen: "The New Mechanical Philosophy"

Tapahtuma on avoin yleisölle.

Lisätietoja:
Risto Vilkko, 09-77488232, risto.vilkko(a)aka.fi
Mikko Ylikangas, 040-5864729, mikko.ylikangas(a)aka.fi

Gottlob Frege Lectures in Theoretical Philosophy 2010

Stephen Stich (Rutgers): Experimental Philosophy & The Bankruptcy of the "Great Tradition", June 28-30

From Plato to the present, appeal to intuition has played a central role in philosophy.  However, recent work in experimental philosophy has shown that in many cases intuition cannot be a reliable source of evidence for philosophical theories.  Without careful empirical work, there is no way of knowing which intuitions are unreliable.  Thus the venerable tradition that views philosophy as a largely a priori discipline that can be pursued from the armchair is untenable.

The first two lectures will survey some of the ways in which intuition is used in philosophy, give an overview of the growing body of evidence indicating that intuition is often unreliable, and develop the argument that this evidence undermines the tradition of armchair philosophy.  In the third lecture, the focus will be on gender.  There is now a substantial body of evidence indicating that men and women have significantly different intuitions about a number of philosophically important thought experiments.  These differences, it will be argued, are part of the explanation for the serious under-representation of women in academic philosophy. 


More information on the event here:

http://daniel.cohnitz.de/index.php?frege

 

Filosofiselle matkalle?

Kiinnostaako osallistua Pietarin Filosofian päiville? Ensi marraskuussa (18.–20.11.) järjestetään Pietarissa taas kerran perinteiset Dni peterburgskoi filosofii, kolmipäiväinen tapahtumakimara erilaisia esitelmiä, keskustelutilaisuuksia, luentoja ja muita esityksiä – erinomainen näyteikkuna venäläiseen filosofiaan ja kulttuuriin. Tämän vuoden alustava ohjelma löytyy osoitteesta http://philosophy.pu.ru/?id=4071.

Keräämme osallistujaryhmää matkalle. Tarkoituksena olisi saada kokoon ainakin 10–12 hengen joukko: voisimme vuokrata yhteisen bussin ja hoitaa majoituksen keskitetysti. Matka soveltuu erityisesti opiskelijoille, mutta myös kaikille Venäjästä, sen filosofisista suuntauksista ja kulttuurista kiinnostuneille.

Pyydämme ilmoittautumaan mahdollisimman pian viisumitilauksen vuoksi (teemme mahdollisesti ryhmäviisumin), viimeistään 30. syyskuuta. Saa ehdottaa esitelmää konferenssiin tai tulla vain kuuntelijaksi.

Alustavasta varauksesta kiinnostuneet ottakoot yhteyttä allekirjoittaneeseen!

Pavel Kurhinen
pavel.kurhinen(at)elisanet.fi
p.0442125647
 
CRB söker en doktorand i bioetik

Vi utlyser en doktorandtjänst i projektet "Factors associated with participation in phase 1 and phase 3 oncology trials". Sista ansökningsdag: 18 juni.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är ett universitetsgemensamt forsknings- och utbildningscentrum med samarbeten över flera ämnes- och metodområden. Centret är knutet till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. I samverkan med ämnet vårdvetenskap och Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi har vi sökt och fått anslag från Cancerfonden för ett projekt där vi ska undersöka patienters uppfattningar om och attityder till att medverka i kliniska prövningar av läkemedel.

Doktoranden skall arbeta i projektet "Factors associated with participation in phase 1 and phase 3 oncology trials". Projektet involverar kvalitativ metod-- intervjuer med svårt cancersjuka patienter som tillfrågats om deltagande i fas 1 studier -- och kvantitativ metod -- enkät till patienter som tillfrågas om deltagande i fas 3 studier -- samt etisk analys.

Läs annons :
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/1324dorand.html
Projektbeskrivning :
http://www.crb.uu.se/research/clinical-ethics/cancer-trials.html


Josepine Fernow, koordinator
Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)
Uppsala universitet
Box 564
751 22 Uppsala
Tel 018-471 62 22
Fax 018-471 66 75
E-post: josepine.fernow (at) crb.uu.se
Webb: www.crb.uu.se
 
 
FM Virpi Lehtinen väittelee la 29.5.2010 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Luce Irigaray's Philosophy of Feminine Being - Body, Desire and Wisdom". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on professori Sigridur Thorgeirsdottir (University of Iceland) ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Väitöskirja on ilmestynyt sarjassa Philosophical Studies from the University of Helsinki,
29.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis
-palvelussa 19.5. alkaen.
https://oa.doria.fi/handle/10024/61595
 
 Tervetuloa!
****************************
FILOSOFIAN AVOIMET OVET
Filosofinen iltapäivä Vanhan Kuppilassa tiistaina 1.6.2010 klo 14-18
 
Teemaohjelmaa tasatunnein:
 
klo 14.00: Mitä on filosofia? (Panu Raatikainen ja Miira Tuominen)
klo 15.00: Filosofian klassikot (Simo Knuuttila, Markku Koivusalo, Markku Roinila, Mikko Yrjönsuuri)
klo 16.00: Etiikka (Markku Oksanen)
klo 17.00: Aasialainen filosofia (Måns Broo, Jyrki Kallio, Matti Nojonen)
 
Keskusteluja vetää radiofilosofi Jukka Relander.
 
Vanhan Kuppila palvelee, ja myynnissä on sopuhintaan uusia ja vanhoja filosofisia teoksia.
 
Vapaa pääsy, tervetuloa mukaan seuraamaan filosofista ohjelmaa, tapaamaan tuttuja, nauttimaan virvokkeita ja tutustumaan kirjavalikoimaan!
 
Vanhan Kuppila, Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki.
Tapahtuman järjestää Gaudeamus yhteistyössä Vanhan Kuppilan kanssa.
 
***
Lisätietoja:
Heidi Simomaa
Gaudeamus
Vuorikatu 3 A, 00100 Helsinki
puh. 050 540 1299
heidi.simomaa(at)gaudeamus.fi
http://gaudeamus.fi/
http://www.facebook.com/pages/GAUDEAMUS-Helsinki-University-Press/629348...
Gaudeamus on osa HYY Yhtymää.
 
University of Twente. A place where talent emerges and develops. Students and staff are our valued core.

Approximately 3300 scientists and professionals work together on groundbreaking research, relevant innovation and inspiring education for more than 9,000 students.

The Faculty of Behavioural Sciences offers the following Bachelor programmes: Educational Science (OWK), Communication Studies (CW) and Psychology (PSY), the following Master programmes:
Educational Science and Technology (EST), Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS), Communication Studies (CS), Psychology (PSY) the Research Master Social Systems Evaluation & Survey Research and two Masters for Teachers.

Most of the faculty's research is carried out within the Institute for Behavioral
Research (IBR), and focuses on the themes Health and Safety, Labor and Organization, Knowledge and Education and Communication and Media. Furthermore research is carried out within the Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine (MIRA), Mesa+ and the Institute for Information and Communication Technology (CTIT).

The department of philosophy within the faculty specializes in philosophy of technology. It also participates, together with the philosophy departments of TU Delft and TU Eindhoven, in the 3TU. Centre of Excellence for Ethics and Technology.

For the department of philosophy we are looking for:

Assistant professor in philosophy of technology full-time (38 hr/wk) with an emphasis on IT and a specialization in ethics or philosophy of mind and cognition

Tasks:
You teach within the two-year master program Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS) and do service teaching for at least two of the following four programs: psychology, computer science, communication science and electrical engineering, plus possible additional service teaching. Within the PSTS program you are involved in master thesis supervision in the area of philosophy and ethics of IT, philosophy of AI and philosophy of mind and cognition in relation to technology. You also teach and are involved in supervision within the PhD programs in Ethics and Technology and Human-Centered Interaction Technologies. You also participate within the research program Interpretive and Normative Investigations of Technology and Technological Culture of the department of philosophy that was recently rated as excellent by an international committee. This program will be updated in 2011. Within the program you do research directed at ethical and cognitive-philosophical aspects of information and communication technology. You also actively apply for external research funding. Your research will also be embedded in the multidisciplinary Centre for Telematics and Information Technology (CTIT) of the University of Twente. The ethical component of your research will be embedded in the 3TU.Centre for Ethics and Technology (www.ethicsandtechnology.eu).

Profile:
You have a PhD with a specialization in either ethics or philosophy of mind and cognition, and are competent in both areas. You have a demonstrable interest in (information) technology and have engaged in research and/or teaching in which information technology plays an important role. You have outstanding achievements in research, including refereed publications and relevant international experience. You also have extensive experience in teaching, preferably in programs in philosophy, behavioural science, computer science or engineering, and you have good didactic skills. You are prepared to move to the region, and you are prepared to eventually learn the Dutch language.

Offer:
You receive a temporary appointment as assistant professor for the duration of two years. A continuation of your contract after this period is a possibility. The University of Twente has a tenure track policy, and very well-qualified candidates will be appointed on a tenure track position. Your salary will be up to a maximum of 4.970,00 gross per month, depending on experience, plus vacation benefits and end-of-year bonus.

Information and application:
More information about the research and teaching of the department of philosophy can be found on its website, (http://www.gw.utwente.nl/wijsb/). More information about the vacancy and the department can be obtained from the chair, prof. dr. Philip Brey (tel. +31-53-4894426, e-mail: p.a.e.brey(at)utwente.nl).

You letter of application can be sent by May 23rd to the University of Twente, addressed to dr. ir. J.F.C. Verberne (e-mail: p&o-gw(at)utwente.nl), operations manager of the faculty of Behavioural Sciences, under vacancy number 10/058. We would like to receive, along with your letter, a CV, a summary and table of contents of your PhD thesis, two relevant publications and the name and telephone number of two referees.

Job interviews will be held in the week of May 31st.
 
Helsingin yliopiston tutkijakollegium järjestää yhteistyössä Etnisten
suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n
ja Voima-lehden kanssa

MAAHANMUUTTOPOLIITTISET ILTAMAT

Aika: maanantai 17. toukokuuta, 2010, klo 19-02

Paikka: Ravintola Dubrovnik, Eerikinkatu 11, Helsinki


Ohjelma:

19.15 Tutkijakollegiumin johtaja, professori Sami Pihlström avaa tilaisuuden

Kolme väittelyparia:

19.20-19.55. Lakimies Husein Muhammed ja professori emeritus Erkki
Havansi: Pitääkö maassa elää maan tavalla?

20.00-20.35. VTT Iivi Anna Masso ja akatemiatutkija Susanne Dahlgren:
Tarvitsevatko musliminaiset vapautusta?

20.40-21.15. Professori Timo Vihavainen ja professori Juha Sihvola:
Onko suomalainen kulttuuri tuhoutumassa?

21.15-22.00 Yleisökeskustelua

Tilaisuuden juontaa: toimittaja Jukka Relander


22.00 musiikkia: Tumppi Varonen ja Problems?

Oviraha 10/5 euroa (muut/opiskelijat)
 
Joint Nordic Use of VWA Helsinki and WAB Bergen (JNU VWAB) (2008-2011)

Sixth call for proposals (published 9.5.2010, deadline for applications 7.6.2010)

The von Wright and Wittgenstein Archives at the University of Helsinki and the Wittgenstein Archives at the University of Bergen are pleased  to announce the sixth call for proposals for researchers and research groups in the Nordic and Baltic region.

You can apply for financial assistance for short-term (up to 1,5  months) projects to be conducted at the von Wright and Wittgenstein Archives in Helsinki (WWA) or the Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB). The projects should contribute to research related to Wittgenstein, digital editing or both.

For further information, see
http://wab.aksis.uib.no/jnu-vwab/wab_jnu-vwab-call6.page
 
On Society and the Self
A Symposium on Politics, Morality, and Psychology

21 May 2010, 10 am.17 pm
University of Jyväskylä, Lecture room D109

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö järjestää perjantaina 21. toukokuuta symposiumin "On Society and the Self". Symposiumissa tarkastellaan yhteiskuntafilosofian, moraalifilosofian ja filosofisen psykologian välisiä yhteyksiä filosofian historian näkökulmasta.

Tilaisuus on avoin kaikille.
Tervetuloa!


First Session
10:00   Opening (Mikko Yrjönsuuri)
10.15   Presentation of ongoing research projects in Jyväskylä

Second Session
11:00   Annabel Brett (University of Cambridge): The Concept of Power in Molina's De iustitia et iure
12:00   John Marenbon (University of Cambridge): The Debt of Abelard to Anselm in Ethics
13:00   Lunch

Third Session
14:00   Jari Kaukua: First Personality and the Concept of Soul: Avicenna and Abu al-Barakat al-Baghdadi
14:30   José Filipe Silva: Medieval Theories of Active Perception.
15:00   Break
15:15   Juhana Toivanen: Political Authority and Conflicting Emotions: The Case of Aquinas
15:45   Susanna Niiranen: Biophilia in Late Medieval and Renaissance Medical Thought
16:15   Break
16:30   Vili Lähteenmäki: On Being Conscious of One's Actions
17:00   Closing


For futher information, please contact:
Juhana Toivanen
juhana.toivanen(at)jyu.fi
(014) 260 2838
 
PMP research seminar (http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm)  continues on next Wednesday with the following  programme:

Wednesday, 12 May, 12.45-16

(Helsinki Collegium for Advanced Studies,  Fabianinkatu 24 [Helsinki], Seminar Room 136, ground floor)

Hopes of an enlightened civilisation


12:45 pm – 2:00 pm     1st Session
Chair: S-J Savonius-Wroth
T. J. Hochstrasser (LSE, London) – ‘Leibniz and Pufendorf revisited:  natural law theory and confessional reunion’

2:00 pm – 2:20 pm     Coffee & Tea

2:20 pm – 4 pm     2nd Session
Chair: Markku Peltonen
Kari Saastamoinen (Helsinki) – ‘Locke and basic equality’

Chair: Virpi Mäkinen
Petter Korkman (Helsinki) – ‘Love and law in the early Enlightenment’

For more information, please contact: Sami Savonius-Wroth


Please, note also the seminar in June:

Wednesday, 2 June, 12-14
(Auditorium II, Main Building, Unioninkatu  34 [Helsinki], 2nd floor)

Justin E.H. Smith (Montreal), Ethnolinguistics as Theodicy in  Leibniz's Correspondence with Peter the Great
[see our calendar entry http://filosofia.fi/node/5253 for more details on Smith's presentation, updated 10.5.2010]
 
ERIMIELISYYS JA KONSENSUS
Jacques Rancièren politiikat -seminaari

ma 24.5. klo 10.00–17.00
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa
(Fabianinkatu 24, huone 136)

Vuonna 1940 syntynyt Jacques Rancière on tämän hetken keskustelluimpia ranskalaisia filosofeja. Esteetikkona ja politiikan filosofina tunnettu Rancière aloitti uransa Louis Althusserin oppilaana ja toimi pitkään filosofian professorina Pariisin VIII yliopistossa. Pääteoksessaan Erimielisyys Rancière esittää, että politiikassa on kyse erimielisyydestä ja kritisoi voimakkaasti viimeaikaista konsensuspolitiikkaa.

Seminaari keskittyy Rancièren poliittiseen ajatteluun. Esitelmissä Rancièren ajatteluun perehtyneet tutkijat lähestyvät hänen näkemystään politiikasta eri näkökulmista.

OHJELMA:

10.15 Heikki Kujansivu: Alkusanat

10.30 Susanna Lindberg:  ”Tietämättömästä opettajasta”

11.15 Ari Hirvonen: Päätön demokratia

12.00 Kristian Klockars: Rancièren poliittinen ontologia ja tasa-arvo

12.45–13.45 Lounastauko

13.45 Heikki Kujansivu: Aistisen jako ja taiteen poliittisuus

14.30. Janne Porttikivi: Politiikasta teatteriin… ja takaisin. Rancière ja katsojan paradoksi

15.15. Markku Koivusalo: Polis, Poliisi ja Poetiikka, erimielisyyksiä politiikasta

16.00 Loppukeskustelu


Järjestäjinä HY:n Eurooppa-tutkimuksen verkoston rahoittama projekti ”Rethinking cultural diversity in Europe” ja Tutkijaliitto

Lisätietoja tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi

TERVETULOA! Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
 
Filo-W3 on lukion filosofian www-sivusto opettajille ja opiskelijoille. Kokonaisuus sisältää monipuolista opetusaineistoa ja karttuu Filo-oppimateriaalisarjan edetessä.

Sivusto tarjoaa mahdollisuuden keskustella filosofian kurssien sisällöistä. Lukiolaisten ensimmäisissä kommenteissa ihmetellään filosofian olemusta: jännää, hölynpölyä vai tärkeä osa maailmankuvaa?

Tervetuloa mukaan keskustelemaan lukiolaisten kanssa!

http://www.tammi.fi/filow3
 
Stockholm June Workshop in Philosophy 2010:
Ethics and Epistemology
Thursday 3 June, D207, 10 am - 5 pm, room D207

Program:

10.00   Welcome
10.05   Brian McElwee (Oxford): ‘The Structure of Demandingness Objections’. Commentator: Katharina Berndt (Stockholm).
11.05   Coffee
11.20   Åsa Wikforss (Stockholm): ‘What Justifies Beliefs about One's Own Beliefs?’ Commentator: Sara Packalén (Stockholm).
12.20   Lunch
13.40   Karl Karlander (Stockholm): ‘The Varieties of Pain’. Commentator: Jonas Olson (Stockholm).
14.40   Break
14.45   Jonas Åkerman (Stockholm): ’Referential Intentions’. Commentator: Emma Wallin (Stockholm).
15.45   Coffee
16.00   Chris Heathwood (UC Boulder): ‘Could Morality Have a Source’? Commentator: Jens Johansson (Stockholm).


Organizers: Jens Johansson and Jonas Olson
jens.johansson(at)philosophy.su.se; jonas.olson(at)philosophy.su.se

Attendance is free of charge and registration is not required. Papers will be posted at the workshop website (see www.philosophy.su.se) on 20 May.
 
Mitä eroa on Sherlock Holmesin, MacGyverin ja Aristoteleen päättelyllä? Mitä tekemistä korpeilla on loogisen päättelyn kanssa? Logiikka muodostaa ajattelumme kivijalan. Loogisilla päättelykeinoilla tehostat merkittävästi ajattelun taitojasi. Osallistu Kriittisen korkeakoulun ja Filosofian Akatemian järjestämälle logiikan intensiivikurssille ja nosta päättelykykysi uusiin ulottuvuuksiin.

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:
Loogisen päättelyn intensiivikurssi
Kriittisen korkeakoulun tiloissa la-su 29.5.–30.5.2010 klo 10-16

Loogisen päättelyn intensiivikurssilla opit kattavan valikoiman ajatteluasi tehostavia päättelykeinoja. Kurssilla opit hyödyntämään aristoteelista päättelyä ja tutustut salapoliisipäättelyn ja muodollisen logiikan perusteisiin. Opit hyödyntämään logiikan sivuuttavaa eli lateraalista ajattelua ja välttämään tyypillisimmät päättelyvirheet.

Kurssi koostuu osallistavista luentokokonaisuuksista ja huipentuu päättelytyöpajaan, jossa pääset hyödyntämään oppimaasi, hieromaan älynystyröitäsi ja ratkomaan visaisia loogisia pulmia. Kurssi ei edellytä aiempaa logiikan tai argumentaatioteorian tuntemusta. Kurssin kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto

Osallistu Loogisen päättelyn intensiivikurssille ja löydä sisäinen salapoliisisi!

Kurssin sisältö
1. Mitä on looginen päättely?
2. Aristoteelinen päättely
3. Muodollisen logiikan perusteet
4. Salapoliisipäättely ja MacGyverismi
5. Päättelytyöpaja

Ilmoittaudu 20.5. mennessä osoitteeseen . Kurssin hinta on: €40,-
HUOM! Osallistavan luonteen tähden kurssille mahtuu vain 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.
Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

Lisätietoja:
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.filosofianakatemia.fi
Sokrates-kahvila
http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Mikä on Sokrates-kahvila?

Oulun Sokrates-kahvila on ohjattuun filosofiseen keskusteluun omistautunut tapahtuma, joka järjestetään Oulun Kulttuuritalo Valveen tiloissa pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko klo 17.30 alkaen. Kahvila aloitti toimintansa Kari Utoslahden ja Anne Hulkon aloitteesta tammikuussa 2010. Keskustelua ohjaavat Markku Veteläinen ja Hannu Juuso. Keskustelujen aiheet tulevat osallistujilta joko ohjaajien kanssa etukäteen sovittujen “ensipuheenvuorojen” muodossa tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuuksissa. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Oulun Sokrates-kahvila perustuu kaikilta osin vapaaehtoisuuteen eikä sen puitteissa ole rahaliikennettä.

Seuraava Sokrates-kahvila 12.5.

Oulun Sokrates-kahvila avaa seuraavan kerran ovensa keskiviikkona 12.5. klo 17.30 Kulttuuritalo Valveen galleriatiloissa.

Filosofisen porinan voi kernaasti aloittaa jo tätä aiemmin – esimerkiksi 15-30 minuuttia ennen tilaisuuden alkamista – Kahvila Mintun puolella.

Tervetuloa!
 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON FILOSOFIAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ KEVÄTKOLLOKVION 19.5. 2010 AIHEENA

FILOSOFINEN IHMISKÄSITYS

KOLLOKVIO OMISTETAAN EMERITUS PROFESSORI REIJO WILENIUKSELLE HÄNEN 80-VUOTIS SYNTYMÄPÄIVÄNSÄ JOHDOSTA

KOLLOKVIO PIDETÄÄN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSESSA LUENTOSALI C5 KLO 12 ALKAEN

TILAISUUS ON AVOIN KAIKILLE
TERVETULOA!


Kollokvion ohjelma:
AVAUS Professori Mikko Yrjönsuuri
Klo 12.00 - 12.15

I Sessio
12.15 -14.00
  Sami Pihlström: Transsendentaalisen subjektin variaatioita
  Olli-Pekka Moiso: Franz Rosenzweig ja traaginen ihminen
  Jussi Kotkavirta: Psykoanalyyttinen ihmiskäsitys

TAUKO 14.00 -15.00

II Sessio
Klo 15.00 -17.30
  Arto Laitinen: Ihminen ja työ
  Mikko Yrjönsuuri: Onnellisuudesta
  Rauno Huttunen: Sartren ja Heideggerin kiista humanismista ja sen sijoittuminen Kanniston ihmiskäsitysten nelikenttään I
  Leena Kakkori: Sartren ja Heideggerin kiista humanismista ja sen sijoittuminen Kanniston ihmiskäsitysten nelikenttään II


Lisätietoja Leena Kakkori
Senior assistant. Philosophy
University of Jyväskylä
+358-14-260 4365
 
Who is Calling?
Responsible Hermeneutics - Hermeneutics of Responsibility

http://www.ifi.au.dk/whoiscalling

International Conference at Aarhus University, June 3-4, 2010

Organized by the Research Group in Philosophical Hermeneutics (PHH) at IFI, AU

-- Aims and Topics --

The aim of the conference is to explore the status or role responsibility within philosophical hermeneutics. The speakers will do this by discussing this concept within a philosophical-hermeneutical framework, focusing on the problem of responsible subjectivity, on the problem of responsible thinking, or on the relation between the two.

-- List of Senior Speakers --

Richard A. Cohen, Buffalo
Georg Bertram, Berlin
Santiago Zabala, Baltimore
Søren gosvig Olesen, Copenhagen
Adam Graves, Denver
Jay Mootz III, Las Vegas
Aïcha Liviana Messina, Santiago
Ejvind Hansen, Aarhus

In addition to the senior speakers, there will be a ph.d.-section with 4 ph.d.-students
presenting their research.

-- Organizers --

Research Unit for Philosophical Hermeneutics (PHH at IFI, Aarhus University) Thomas Schwarz Wentzer, associate professor, Department of Philosophy, Aarhus University
Jon Utoft Nielsen, Ph.d.-student, Department of Philosophy, Aarhus
University

-- Contact --

For further information please contact Jon Utoft Nielsen (filjun(at)hum.au.dk).
Prior registration is necessary. Please register at http://www.ifi.au.dk/whoiscalling
A detailed program will also be made available on the conference webpage.
 
FILOSOFISET VIIKOT
Kirjakauppa Kirjassa 10.–22.5.2010

Helsingin Lasipalatsissa, Kirjakauppa Kirjassa, järjestetään 10.–22.5 2010 järjestyksessään toiset Filosofiset viikot. Kirjakauppa Kirjassa on tarjolla runsaasti filosofista kirjallisuutta ja filosofista puhetta. Kustantamoista mukana ovat Gaudeamus, niin & näin, Summa, Vastapaino ja Tutkijaliitto.

Aiheisiin johdattelevat:
ti 11.05. klo 17  - Måns Broo: Joogan filosofia  (Gaudeamus)
pe 14.05. klo 17 - Antti Salminen & Tere Vadén: Martin Heideggerin Mitä on metafysiikka? (niin & näin)
to 20.05 klo 17 - Marke Ahonen & Jarkko S. Tuusvuori: Pierre Hadot'n Mitä on antiikin filosofia? (niin & näin)
pe 21.05 klo 17 - Julius Telivuo: Gilles Deleuzen Kantin kriittinen filosofia (Tutkijaliitto)

Paneelikeskustelu: filosofian tila Suomessa
Kohtaamispaikalla, Lasipalatsin II kerroksessa (Mannerheimintie 22-24; sisäänkäynti Cafe Lasipalatsin viereisistä ovista) ti 18.05 klo 16.

Keskustelemassa dosentti Susanna Lindberg (HY / Gaudeamus), professori Matti Sintonen (HY), tutkimuspäällikkö Ossi Naukkarinen (Aalto-yliopisto), yliopistonlehtori Juha Koivisto (HY / Vastapaino), tutkija Sami Syrjämäki (HY / niin & näin), tutkija Markku Koivusalo (HY / Tutkijaliitto) ja kustantaja Antti Kuparinen (Summa). Keskustelua virittelee Jarkko S. Tuusvuori. Paneeli filosofian tilasta jatkuu ajatustenvaihtona filosofisen kustantamisen tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä filosofeille. Keskustelua jatketaan tarvittaessa puoli kahdeksaan saakka.

Filosofisten viikkojen jatkot vietetään samana iltana (ti 18.5.) ravintolalaiva Wäiskillä (Hakaniemenranta 11) alkaen klo 21, järjestäjinä niin & näin ja Tutkijaliitto. Elävää musiikkia: Lauri Schreck Band, Lockman ja Puhuri. (Huom. paikka muuttunut ensitiedoista.)

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Lisätietoja:
Marja-Liisa Laine, mlaine(at)lasipalatsi.fi, p. 09-612 77 98, http://kirja.lasipalatsi.fi/
Kirjakauppa Kirja, Mannerheimintie 22-24, 00100 HELSINKI
Avoinna filosofisten viikkojen aikana: arkisin 12–19 (paitsi ke 19.5. 12–17), la 10–16
 
Aino Acktén huvilan filosofialuennot alkavat tiistaina 4.5. klo 19, jolloin filosofi Eero Ojanen avaa Aino Acktén huvilan v. 2010 kulttuurikauden luennollaan Hyvyys. Luento on osa Eero Ojasen luentosarjaa joka toteutetaan Aino Acktén huvilassa touko-lokakuun aikana joka kuukaden ensimmäisenä tiistaina. [Ohjelma alla, pdf: http://www.ainoacktenhuvila.fi/AA_ESITE_2010.pdf]

Aino Acktén huvilan kotisivut ovat avautuneet, osoitteesta löydätte lisäinformaatiota Huvilasta ja kauden kulttuurikalenterimme tiedot
www.ainoacktenhuvila.fi

Tervetuloa Huvilaan!
Suvi Olavinen
taiteeellinen johtaja
Aino Acktén huvila
suvi.olavinen(at)ainoacktenhuvila.fi
www.ainoacktenhuvila.fi


Eero Ojanen:
Filosofian suuria käsitteitä -luentosarja


Aino Ackten huvilan filosofialuennot
Filosofian suuria käsitteitä, Filosofins stora begrepp.
Filosofiaa kauniin luonnon helmassa. Filosofi i naturens sköte.

Eero Ojasen filosofialuennot Aino Acktén huvilassa touko-lokakuussa joka kuukauden 1. tiistai  klo 19.00 (paitsi ti. 6.7. poikkeava kellonaika klo 18.00)

ti 4.5. klo 19                               
Hyvyys, Godhet                                
                         
ti 1.6. klo 19                               
Totuus, Sanning                           
                
ti 6.7. HUOM klo 18                             
Kauneus, Skönhet        
Runon ja Suven päivä, Eino Leinon päivä, esitelmän jälkeen runo-musiikkiesitys Matkalla niityn yli runoilija Lassi Nummen tuotantoon.
Suvi Olavinen, lausunta ja laulu
Kai Olander, huilut ja sävellys
Leif Karlson, luuttu
  
ti 3.8. klo 19
Luonto, Naturen

ti 7.9. klo 19
Tieto, Vetenskapen

ti 5.10. klo 19
Henki, Anden
 

Vetenskapens framtid?

Finsk Tidskrift bjuder in till ett öppet diskussionsseminarium.
Tid: 12.5 kl. 13.15
Plats: Aud. Panorama, Arken (Åbo Akademi)
Fabriksgatan 2, Åbo

Forskningens villkor i Finland och i världen överlag förändras på flera och genomgripande sätt. Många anser att utvecklingen är oroande och att den väcker viktiga frågor.

Vilka är de egentliga förskjutningarna? Vilka är deras konsekvenser inom och utanför universiteten? Hur kan vetenskapssamfundet och enskilda forskare bidra till att skydda vetenskapens väsen? Finns det utrymme för akademisk integritet, reflexivitet och kritiskt tänkande? Vilken är vetenskapens framtid?

Finsk Tidskrift bjuder in till ett öppet diskussionsseminarium där
forskare ger sina bud.

Arr: Granskaren rf, Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf, Folkets Bildningsförbund rf

13.15 Välkomstord av Peter Nynäs och Jutta Ahlbeck-Rehn. Nynäs är
tidigare chefred. för Finsk Tidskrift och prof. i religionsvetenskap,
ÅA, och Ahlbeck-Rehn är ny chefredaktör för Finsk Tidskrift, PD, och
forskare i kvinnovetenskap, ÅA.

13.30 - 15.00 Diskussionsinlägg av...
Tage Kurtén, prof. i teologisk etik och prefekt för teologiska fakulteten, ÅA
Lars Hertzberg, prof. em. i filosofi, ÅA
Martina Reuter, akademiforskare, HU

15.15 - 16.30 Diskussionsinlägg av...
Patrick Sibelius, FD och universitetslärare i IT, ÅA
Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia, ÅA

16.40-17.20 Paneldiskussion med vin
I panelen medverkar talarna samt Peter Nynäs och Yrsa Neuman. Neuman är
FL, forskare i filosofi och viceordf. för Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf

17.20-19 Diskussionerna fortsätter under fria former med vin och ost
Finsk Tidskrift och Granskaren rf, Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf,
Folkets Bildningsförbund rf.

Välkommen!

Mera information hittas senare på denna sida: http://filosofia.fi/node/5225
Anmäl dig gärna (frivilligt) via Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=112924472081188

Frågor? yrsa.neuman(a)abo.fi (02-2154112) eller peter.nynas(a)abo.fi
Tutkijatohtori, filosofia / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos:

Tutkijatohtorin työsuhteinen tehtävä, filosofia, 1.8.2010 alkaen 4 vuoden määräajaksi. Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tarkemmat tiedot osoitteesta:
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2010/04/tiedote-2010-04-09-11-37-13-238380  
 
Sokrates-kahvila
http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Mikä on Sokrates-kahvila?

Oulun Sokrates-kahvila on ohjattuun filosofiseen keskusteluun omistautunut tapahtuma, joka järjestetään Oulun Kulttuuritalo Valveen tiloissa pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko klo 17.30 alkaen. Kahvila aloitti toimintansa Kari Utoslahden ja Anne Hulkon aloitteesta tammikuussa 2010. Keskustelua ohjaavat Markku Veteläinen ja Hannu Juuso. Keskustelujen aiheet tulevat osallistujilta joko ohjaajien kanssa etukäteen sovittujen “ensipuheenvuorojen” muodossa tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuuksissa. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Oulun Sokrates-kahvila perustuu kaikilta osin vapaaehtoisuuteen eikä sen puitteissa ole rahaliikennettä.


Seuraava Sokrates-kahvila 28.4.


Oulun Sokrates-kahvila avaa ovensa keskiviikkona 28.4. klo 17.30 Kulttuuritalo Valveen galleriatiloissa.

Filosofisen porinan voi kernaasti aloittaa jo tätä aiemmin – esimerkiksi 15-30 minuuttia ennen tilaisuuden alkamista – Kahvila Mintun puolella.

Tervetuloa!
 
SIVISTYS JA TOIVO
https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/uno/uc1

Kasvatuksen historian päivät Jyväskylässä 7.-8.6.2010

Perinteiseen tapaan Kasvatuksen historian päivillä tutkijoilla ja alan harrastajilla on mahdollisuus esitellä omia tutkimuksiaan. Päivien erityisteemana on Uno Cygnaeus. Jyväskylän seminaarin perustajan syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta ja päivien luentotarjonta keskittyy tarkastelemaan Cygnaeusta ja Jyväskylän seminaarin alkua.

Teemaryhmissä jokaisen halukkaan on mahdollisuus pitää esitelmä omasta tutkimusaiheestaan. Lähetä esitelmän aihe ja 200 sanan abstrakti viimeistään 3.5. tapahtuman verkkosivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella, jolla samalla ilmoittaudut päiville ja tapahtumiin.

Abstraktit: 3.5. mennessä.

Ilmoittautuminen: 17.5. mennessä

Päivien yhteydessä järjestetään myös kasvatusfilosofian tutkijoiden ja kasvatusfilosofiasta kiinnostuneiden tapaaminen. Lisätietoja tapaamisesta Rauno Huttuselta (rauno.k.huttunen(at)jyu.fi tai 014-260 1665).

Tavataan kesäkuussa Seminaarinmäellä!
 
READING - LUND PHILOSOPHY CONFERENCE, 14-15 MAY 2010, Kungshuset, Lund

Programme

Friday 14 May

10:30 Coffee
11:00 Caj Strandberg (Lund): An Internalist Dilemma
12:00 Debbie Roberts (Reading): “Thick Evaluation”
13:00 Lunch
14:30 Stefan Schubert (Lund): “Making sense of the coherence of inconsistent sets”
15:30 Bryan Weaver (Reading): tba
16:30 Coffee
17:00 Maximilian de Gaynesford (Reading): “Rationality and Situatedness: On McDowell's Evans”
* *
18:00 Dinner for participants


Saturday 15 May

10:00 Erik Olsson (Lund): "Knowledge and Its Value: Proliferation, Stability and Credit"
11:00 Coffee
11:15 Alex Gregory (Reading): “The Moral Problems”
12:15 Cathrine Felix (Lund): “Making Knowledge and Making Mistakes”
1315 Lunch
14:30 Fritz-Anton Fritzson (Lund): “Reasons Without Values? Desire-based vs.Value-based Theories of Normative Practical Reasons”
15:30 Bart Streumer (Reading): “Can We Believe the Error Theory?”
16:30 Coffee
 
European Artistic Research Network in Helsinki
Tables of Thought
-Exhibition and Seminar 28.-29.4.2010

Auditorium and Gallery
Finnish Academy of Fine Arts
Kaikukatu 4, 00530 Helsinki
www.kuva.fi

Tables of Thought is an exhibition and symposium organised by the Finnish Academy of Fine Arts (FAFA) and the European Artistic Research Network (EARN). The exhibition takes place in the gallery of the FAFA. Participating artists include: Maria Finn, Daniel Jewesbury, Susan Pui San Lok, Katrin von Maltzahn, Lauren O'Neal, Michael Stevenson, Nina Stuhldreher and Lars Wallsten.

Keynote speaker Denise Robinson will start the seminar by screening and discussing Susan Hiller's work The Last Silent Movie. The program continues with both theoretical and performative inputs.  Tim Stott, Janine Marchessault and Keynote speaker Ekateria Degot will provide critical and contextual presentations, and artists Jeremiah Day and Johan Thom will make performative interventions during the symposium.

Tables of Thought has been developed by Jan Kaila and Henk Slager, and focuses on the paradoxical tension within current debates on artistic research between the urge for disciplinary knowledge and the constant subversion of this by artistic thinking. The exhibition and symposium programme of Tables of Thought plays both with the taxonomic impulse integral to disciplinary practices and with the mercurial and destabilising flows of artistic thinking and research.

Tables of Thought is part of an ongoing and unique trans-European experiment in arts research organised by EARN in association with Centrifugal and led by GradCAM, Ireland. This second phase of the project builds upon, and extends, the examination and critical contestation of the archival paradigm in artistic research and curatorial practice initiated at the exhibitions Critique of Archival Reason  (curated by Henk Slager, RHA Gallery, Dublin, 2010) and Re: Public (curated by Daniel Jewesbury, TBG, Dublin, 2010) which were held in conjunction with the conference Arts Research: Publics and Purposes  (www.gradcam.ie, Dublin, February 2010).

The Helsinki phase of the Artist as Citizen project is co-organised by the Finnish Academy of Fine Arts in collaboration with EARN (European Artistic Research Network). Further phases of the project will take place in Brussels (Sint-Lukas) and Zagreb (Centrifugal) in summer 2010.

EARN (European Artistic Research Network) was established in 2004 and exists to share and exchange knowledge and experience in artistic research; foster mobility, exchange and dialogue among art researchers; promote wider dissemination of artistic research; and enable global connectivity and exchange for artistic research. Tables of Thought will also see the launch of EARN's new website resource for artistic research www.artresearch.eu

This project is in part funded by the EC-EACEA Culture 2000–2007: Artist as Citizen project coordinated by Mick Wilson (GradCam, Dublin).

Program:

Wednesday 28th of April

10.00- Jan Kaila, Professor at Finnish Academy of Fine Arts (FAFA) and Mick Wilson, Dean of Graduate School in Creative Arts and Media: (GradCAM), Dublin: Opening Words

10.30-12.00 Keynote Speaker Denise Robinson, Curator, Writer and Lecturer and Visiting Fellow,Tate Britain, London: On Susan Hiller Including the Screening of The Last Silent Movie –moderator Jan Kaila

12.00-13.00 Janine Marchessault, Research Chair at York University, Toronto: Archiving the Human: Erkki Kureniemi’s Post-Humanist Vision - moderator Sami van Ingen, Doctoral Student at FAFA

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 Susan Pui San Lok, Artist and Writer, London: Archives, Tactics, Gestures -moderator Mick Wilson

14.30-15.00 Johan Thom, Doctoral Student at the Slade School of Fine Arts, London: Decoy –moderator Henk Slager, Dean at the Utrecht Graduate School of Visual Art and Design)

15.00-15.30 Nina Stuhldreher, Artist, Germany: Counter-Intuitive, Pre-Visual, Extra-Territorial: Why Artistic Research Needs (Natural) Sciences to get the Whole Picture -moderator Gertrud Sandqvist, professor at Malmö Art Academy, Lund University

15.30-16.00 Lars Wallsten, Doctoral Student at Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg: Lack of Evidence -moderator Tuula Närhinen, Doctoral Student at FAFA

16.30- Jeremiah Day, Doctoral Student at the Utrecht Graduate School of Visual Art and Design: MAQUI, slide-show Performance at the opening of the exhibition

16.30- Opening, Gallery Kaiku at Fafa


Thursday 29th of April

10.00-10.30 Tim Stott, Associate Researcher at GradCAM : And What if We Too See Nothing? Thoughts towards a Generic Archive -moderator Terike Haapoja, Doctoral Student at FAFA

10.30-11.00  Lauren O`Neil, Doctoral Student at FAFA: Sensorial Archives: Subjectivity beyond Visuality – Counter-Choreographic Practices in the Work of Xavier Le Roy, Nell Breyer, and Anna Schuleit -moderator Roger Palmer, Professor, School of Fine Art, History of Art & Cultural Studies at the University of Leeds

11.30-12.00 Coffee

12.00-12.30  Michael Stevenson, Artist, New-Zealand/Germany: The Library of Man -moderator Mika Hannula, Professor at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg

12.30-13.00  Maria Finn, Doctoral Student at the Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen: Images between the Word and Film -moderator Annette Arlander, Professor at the Theatre Academy, Helsinki

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 Daniel Jewesbury, Visiting Fellow at the GradCAM,: Approaches to Narrative and Place in Experimental Film Practice -moderator Mika Elo, Researcher, Aalto University, School of Art and Design, Department Art and Media, Pori

14.30-15.00 Katrin van Maltzahn, Professor at the Academy of Visual Arts, Leipzig: Drawing as Data-Collection -moderator Päivikki Kallio, Professor at FAFA

15.00-16.00 Keynote Speaker Ekateria Degot, Curator at the State Tretyakov Gallery, Moscow: Speaking in Archives -moderator Kimmo Sarje, Research Coordinator FAFA, Helsinki

16.00-16.30  Henk Slager and Jan Kaila: Closing Words
 
PHILOSOPHY IN LITERATURE
An international congress on philosophical questions related to literature and the study of literature, at the University of Vaasa, Finland, 27–28 May 2010.

Venue: The Auditorium Nissi in the Tritonia building

Program:

May 27, 2010
Coffee & Registration 8:30–9:20 am
Welcome Address 9:20
Professor Merja Koskela, Dean of the Faculty of Philosophy, University of Vaasa

    Session 1
9:30–11:00
Chair: Tommi Lehtonen, University of Vaasa

Poetry Clarifies Meaning – Seneca on Tragedy and Moral Developments, Malin Grahn, University of Helsinki

Arguing Against Dummies – Hypothetical Simple-minded Opponents in Philosophical Dialogue, Sami Jansson, University of Vaasa

Possible Worlds in Literary Theory, Jenni Tyynelä, University of Tampere

Idealization and Exemplification as Tools of Philosophy – A Panel Discussion with Malin Grahn, Sami Jansson, and Jenni Tyynelä, chaired by Tommi Lehtonen

    Session 2
11:00–12:00
Chair: Charles Norman Todd, University of Chicago
Keynote Address

Poetic Meaning, Kisor K. Chakrabarti, Davis & Elkins College

Lunch Break 12:00–1:00 pm

    Session 3
1:00–2:30
Chair: Tiina Mäntymäki, University of Vaasa

Heidegger and Aesthetic Knowledge: On the Construction of Literary Hermeneutics and Phenomenological Ontology, Evan Smith, University of St. Andrews

Romantic Exteriority: On the Construction of Literature in Jean Paul and P.B. Shelley, William Coker, Bilkent University

Ethics, Literature, the Emotional Link, Lykke Guanio-Uluru, University of Oslo

    Session 4
2:30–4:00
Chair: Robert Hughes, Ohio State University

Literary Metaphysics: The Case of Sufism, Ezgi Ulusoy Aranyosi, Bilkent University

Poetizing Nonduality, Kimiyo Murata-Soraci, Tama University

Beating the Ground at the Yi River: Philosophical Aspects of Shao Yong, 1012–1077, Martin Doesch, University of Erlangen

    Session 5
4:00–5:30
Chair: David Bartholomae, University of Pittsburgh

Philosophical Thought in Ancient Greek Tragedy, Christopher Vasillopulos, Eastern Connecticut State University

The Path of Passion in Seneca’s Phaedra, Panos Eliopoulos, Olympic Center, Athens

George Bataille’s Politics of Unreason and His Position between Philosophy and Literature, Angelos Evangelou, University of Kent

    Session 6
5:30–7:30 pm
Chair: Panos Eliopoulos, Olympic Center, Athens

Benjamin and Scholem Interpreting Kafka, Enrico Lucca, University of Milan

Thought Experiments in Philosophy of Fiction, Iskra Fileva, University of Nevada

Thesis, Antitheses, Godot: Adorno, Beckett, and the Impossibility of Sublation, Markku Nivalainen, University of Jyväskylä

Literature in Philosophy, or How the “True Friedrich Nietzsche” Finally Became a Fable? – The Story of an Error”, Kristóf Fenyvesi, University of Jyväskylä

May 28, 2010
Coffee & Registration 8:00–8:30 am

    Session 1
8:30–12:00
Chair: Janice Schuetz, University of New Mexico

Language of Mystics, Chandana Chakrabarti, Davis & Elkins College

The Traumatized Hero Story: Representations of Magical Recovery, Melissa Burchard, University of North Carolina, Asheville

Sharing Expectations, Humberto Brito, Universidade Nova de Lisboa

Lacanian Aesthetics and the Uncanny, Robert Hughes, Ohio State University

The Body as a Place of Resistance in Angela Carter’s The Magic Toyshop, Tiina Mäntymäki, University of Vaasa

Genre and Voice in Kierkegaard’s Concept of Anxiety, Andrew J. Burgress, University of New Mexico

Harry Potter & Company - Friendship Incorporated, Diana Abad, University of Dortmund

Lunch Break 12:00–1:00 pm

    Session 2
1:00–2:30
Chair: Carsten Fogh Nielsen, University of Copenhagen

The Conception of Life in Works of Boris Patternak and Mr. Henry, Tatiana Guschina, Research Academy of Sciences, Moscow

Okot p’Bitek and Richard Rorty’s Critique of Universalism, Gerald Porter, University of Vaasa

Readings of Galileo, Gereon Wolters, Universität Konstanz

    Session 3
2:30–4:00
Chair: Kimiyo Murata-Soraci, Tama University

Personal and Literary Apocalypse – The Impossible Heap, Diana Adela Martin, European College of Liberal Arts, Berlin

Modernism’s Romantic Roots, Irina Ruvinsky, University of Chicago

Philosphy as Literature: Robert Musil’s The Man Without Qualities, Mette Block, University of Roskilde

    Session 4
4:00–5.30
Chair: Gerald Porter, University of Vaasa

Cultivating Vice: Taking Pleasure in the Bad in Dorian Gray, Charles Norman Todd, University of Chicago

Virtue as Disease, Ana Almeida, University of Lisbon

Breathing a Different Air of Life: The Ethical Demand on Wittgenstein’s Reader, Jonathan Beale, University of Reading

    Session 5
5:30–7:30 pm
Chair: Diana Abad, Dortmund University

Other Weapons: Fragmentation, Configuration, and the Ethical Life, Minerva Ahumada Tores, Northeastern Illinois University

Philosophical Approach of John Neumeier to Othello by William Shakespeare, phenomenological perspective, Elizabeth Koldzak, University of Lodz

Homesick for the Chains: The Burden of Freedom in Russian Literature and Thought, Alicja Gescinska, Ghent University

Beyond the Myth/Philosophy Dichotomy: Foundations for an Interdependent Perspective, Omid Tofighian, Leiden University

The Best and the Law: Kantian Thesis in Terry Prattchet’s, Carsten Fogh Nielsen, University of Copenhagen
 
Filosofian yliopistonlehtorin, erityisenä tutkimus- ja opetusaloina etiikka ja yhteiskuntafilosofia, määräaikainen tehtävä

Humanistiseen tiedekuntaan kuuluvassa historiatieteen ja filosofian laitoksessa on haettavana filosofian yliopistonlehtorin, erityisinä tutkimus- ja opetusaloina etiikka ja yhteiskuntafilosofia, määräaikainen tehtävä ajalle 1.10.2010–31.7.2011.

Tampereen yliopiston Historiatieteen ja filosofian laitos on laadukkaasta tutkimuksestaan ja opetuksestaan tunnettu yksikkö. Filosofian opetus kattaa kaikki oppiaineen pääalueet. Nykyiset tutkimusprojektit painottuvat perinteisiin teoreettisen filosofian osa-alueisiin ja laajasti filosofian historiaan ja nykyajan filosofiaan. Katso laitoksen kotisivu: http://www.uta.fi/laitokset/historia/

Filosofian yliopistonlehtorin erityisinä tutkimus- ja opetusaloina ovat etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön mukaisesti jokaiselta Tampereen yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja muiden kuin kotimaisten kielten taitoa, jota kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Yliopistonlehtorin erityisten kelpoisuusehtojen (3 luku, 7 §:n 2) mom) mukaisesti tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Opetuskokemus ja hyvä opetustaito ovat välttämätön ehto tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Pedagogiset opinnot ja muu pedagoginen osaaminen sekä näytöt tutkimuksen ohjaamisesta ja johtamisesta ovat merkittäviä lisäansioita. Yliopistonlehtorilla on muiden opettajien tapaan oikeus ja velvollisuus osallistua laitoksen ja yliopiston hallintoon ja suunnittelutehtäviin. Yliopistonlehtorin tehtävänä on harjoittaa tutkimusta, antaa tieteellistä opetusta, osallistua jatkokoulutuksen järjestämiseen sekä osallistua laitoksen opetuksen ja muun toiminnan kehittämiseen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 6-7 mukaan. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, selvitykset julkaisu- ja opetustoiminnasta sekä muusta toiminnasta, jolla hakija katsoo olevan merkitystä tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa. Historiatieteen ja filosofian laitoksen johtajalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 12.5.2010 klo 15.45 mennessä osoitteeseen: Tampereen yliopisto, Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, Tampere). Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Lisätietoja antaa laitoksen varajohtaja, professori Leila Haaparanta, leila.haaparanta(at)uta.fi.
 
KLUBI
filosofia - politiikka - taide

http://filosofiklubi.blogspot.com/

Tiistaina 27.4. klo 17.00 tähtitieteilijä, FK Seppo Linnaluoto: "Johdatus maailmankaikkeuteen".

Tiistaina 4.5. klo 17.00 Aleksanteri-instituutin johtaja, VTT Markku Kivinen: "Venäjä tänään ja huomenna".

Klubin kevään päätösavaus tiistaina 11.5. klo 17.00 sotatieteiden tohtori, kapteeni Jarno Limnéll: Sota ja rauha (alustava)
 
Guest lectures by Ole Hjortland in Helsinki:

Ole Hjortland from St Andrews (Department of Logic and Metaphysics) will be visiting the department [department of philosophy, Helsinki] next week. Three lectures and a more informal discussion are scheduled, hosted by the persons on whose regular teaching hours Ole's guest lectures take place:

Wednesday April 28: Proof-theoretic harmony.
This lecture takes place in the Main Building (new side, Fabianinkatu) at 14-16, lecture room 21, and is chaired by Michael von Boguslawski.

Thursday April 29: Paradox and truth-preservation.
Main Building, Senate square side, at 10-12, lecture room I, chaired by Jan von Plato.

Friday April 30: Proof-theoretic semantics and categoricity.
Metsätalo (Unioninkatu 40A), basement floor of the south wing, at 10-12, seminar room A 110. Chaired by Sara Negri.

There will after the last talk on Friday a possibility to discuss more informally with
Ole, with traditional First-of-May snacks and drinks by Dr. BYOD. This is at the department, room A633 (Metsätalo south wing, 6th floor).
 
FROM ANALOGY:
The Appeal to Animals and Slaves in Wollstonecraft's Defense of Women's Rights

Penelope Deutscher, Professor, Department of
Philosophy, Northwestern University, Chicago III, USA

Christina Research Seminar
Tuesday 28 April 2010 at 4--6 pm
Topelia D112 (Unioninkatu 38, Helsinki)

**

When Mary Wollstonecraft decried women's trivial values, feeble education, low aspirations, and subordinate role in marriage, she worried these factors made animals of women. Or perhaps women were being made childish (impious, comic, and useless) and if not that, perhaps (in her imaginary) Islamic.

"And this desire making mere animals of them, when they marry, they act as such children may be expected to act: they dress; they paint, and nickname God's creatures. Surely these weak beings are only fit for the seraglio!" (/Vindication of the Rights of Woman, /1792)

Wollstonecraft appealed to multiple arguments and rhetorical devices in defense of
women's claims. In the light of the complex circulation of argument, analogy and metaphor intertwined with Wollstonecraft's politics and morality of perfectibility, the paper considers the role of a feminist imaginary of slavery, animality and the brutish. Interrogating Wollstonecraft's literal appeal to biological facts, and her sense of their qualified mutability, I look at the interaction of such references with a more flexible metaphorical level of reference to animals, metaphorical animality, brutishness and different races. 

Christina research seminar is chaired by prof. Tuija Pulkkinen. It pays tribute to Gender Studies, and the history of Queen Christina's name connected to this field of studies at the University of Helsinki. The seminar is open to everybody with an interest in research questions related to gender studies.
 
Tiedätkö, miksi teet sitä, mitä teet? Vai loistaako motivaatio ajoittain poissaolollaan? Aristoteelinen maksiimi kuuluu: "Kutsumuksesi on siellä missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet." Miten tämä yhtälö ratkaistaan juuri sinun kohdallasi?

Jokaisella elämällä on merkitys. Ota haltuun sinussa piilevä potentiaali. Osallistu Filosofian Akatemian
LEINO – Onnellisuus ja merkitys -kesäseminaariin ja ota suunta kohti entistä onnellisempaa elämää.

Filosofian Akatemia järjestää kesällä 2010:
LEINO – Onnellisuus ja merkitys -kesäseminaari
Helsingissä lauantaina 12.6.2010 klo 12-18

Filosofian Akatemian LEINO – Onnellisuus ja merkitys -seminaari on lennokas, innostava ja aurinkoinen kesätilaisuus, jossa saat uusia ajatuksia ja työkaluja onnellisen ja hyvän elämän rakentamiseen. Elämyksellisessä seminaarissa käsitellään monipuolisesti onnellisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Seminaari on ratkaisukeskeinen. Se koostuu tiiviistä luentojaksoista ja osallistavista työpajaosuuksista. Luennoilta saat uusinta tietoa onnellisuustutkimuksen eturintamalta. Työpajaosiot puolestaan jalkauttavat elämääsi konkreettisia työkaluja, joiden avulla löydät uraauurtavia näkökulmia oman elämäsi keskuskysymyksiin.

Seminaarin kouluttajina toimivat Filosofian Akatemian tutkija ja kouluttaja, FM Lauri Järvilehto sekä Aalto-yliopiston ja Filosofian Akatemian tutkija, FM Frank Martela.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:
-Mitä onnellisuus oikeastaan on?
-Miten opit onnekkaaksi?
-Miten yhteisöllisyys liittyy onnellisuuteen?
-Miten selätät huonon itsetunnon?
-Miten kamppaat lannistavan ajatuksen?
-Miten pääset eroon työperäisestä stressistä?
-Mihin suuntaat elämäsi?

Huom! Mukaan mahtuu vain 50 nopeimmin ilmoittautunutta! Sitova ilmoittautuminen 31.5.2010 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kesaseminaari@filosofianakatemia.fi.

Hinta: 110,- / 50,- (opiskelijat). Hinta sisältää seminaarin osallistumismaksun, laadukkaat seminaarimateriaalit sekä kahvi- ja välipalatarjoilun. Ilmoittautuessasi saat paluupostissa ilmoittautumisvahvistuksen sekä maksuohjeet.

Nopean varaajan etu: jos maksat osallistumismaksun ennen 30.4.2010, saat seminaarin hinnasta 10% alennuksen.
Ryhmäalennus: yli viiden hengen ryhmille kokonaishinnasta 10% alennus.

Lataa seminaarin esite tästä.

Seminaarin tieteellisenä perustana ovat seuraavat teoriat: Charles Sanders Peircen pragmaattinen toiminnanteoria, William Jamesin pragmaattinen psykologia, C.I. Lewisin tietoteoria, Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoria, Martin Seligmanin positiivinen psykologia, Charles Taylorin yksilöllisyyden analyysi, Alasdair MacIntyren yhteisöllisyyden filosofia, George Millerin työmuistitutkimukset, Timo Järvilehdon systeeminen psykologia, Esa Saarisen ja Raimo P. Hämäläisen systeemiälyteoria, viimeaikaiset neurotieteen muistamista ja tarkkaavaisuutta koskevat tutkimustulokset sekä Filosofian Akatemian harjoittama hyvinvointia ja ajattelua koskeva akateeminen tutkimus.

Filosofian Akatemia on helsinkiläinen filosofiseen tutkimukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys.

Lisätietoja:
informaatio@filosofianakatemia.fi
www.filosofianakatemia.fi
Apeiron Kirjojen uusin julkaisu on ilmestynyt:

Jeff Collins: Heidegger ja natsit

Myymme kirjaa hintaan 10 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 4 euroa/kirja (sis. alv).

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

Alla laajempi esittely kirjasta.

Apeiron Kirjat
www.apeironkirjat.com


Kaikki tärkeä nykyfilosofia ottaa tavalla tai toisella kantaa Martin Hei­deg­gerin ajatteluun. Heideggeria ei voi siis ohittaa ilman, että hänen ajatuksensa palaisivat jostain toisesta suunnasta. Hänen nimeensä liittyy kuitenkin varjo, joka on kohdattava yhtä aikaa hänen nimensä kanssa: kansallissosialismi, natsismi, Hitler – kaikki nimiä sillä ohittamattomalle kauhulle ja tuholle, jonka ääressä Heidegger eli ja ajatteli.
 
Jeff Collinsin Heidegger ja natsit kartoittaa tätä tärkeää kysy­myskenttää helposti lähestyttävällä ja kaunistelemattomalla tavalla ottaen kuitenkin huomioon myös Heideggerin työn puo­lus­tajien ja jatkajien näkemyksiä. Näin Heideggerin ja natsismin yhteyttä työs­tetään tavalla, joka avaa ovia moneen suuntaan lukijan jatket­tavaksi. Kuten Collins toteaa, Heideggerin ja natsien väliseen suhteeseen tiivistyy laajempi kysymys filosofian ja politiikan välisestä suhteesta. Työstämällä läpi Heideggerin suh­detta oman aikansa reaalipolitiikkaan lähestytään väistämättä ky­sy­mystä nykyfilosofian ja nykyreaalipolitiikan välisestä suh­teesta: Onko filosofi, josta tulee valtaapitävien sylikoira, enää filosofi? Voiko filosofi filosofina palvella maansa hallitusta millään tavalla? On­ko filosofian joko sopeuduttava valtavirtaan tai marginali­soi­duttava? Voiko filosofia ohjata politiikkaa ja jopa antaa politiikalle tältä puuttuvat totuudet? Voiko filosofisen teorian ja poliittisen käytännön välillä ylipäätänsä olla molem­min­puolista vuorovaikutusta, vai tekeekö filosofi itsestään aina narrin astuessaan poliitikkojen käsinukeksi?
 
ISBN: 978-952-5538-22-9
Apeiron Kirjat, Vantaa 2010
 
Due to the cancellation of flights from New York to Helsinki this week, Alexis Burgess's talks in the philosophy department at the University of Helsinki are cancelled.

John Burgess's two lectures in the mathematics department, which were to be given April 21st and April 26th, are cancelled.
 
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Yhdistys kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 28.4. klo 18 Tieteiden talon salissa
505 (Kirkkokatu 6). Kokouksessa esitelmöi VTT Floora Ruokonen (Helsingin yliopisto)
otsikolla “Luottamus ja vastuullisuus”.
 

Kannanotto lasten ja nuorten filosofian ottamisesta peruskoulun oppiaineeksi ja opetusmuodoksi on saanut varsin hyvin julkisuutta. Vilkasta verkkokeskustelua käytiin myös, sillä esimerkiksi Helsingin Sanomien keskustelupalstalla aihetta kommentoitiin lähes 400 kertaa.
 

Tässä lyhyesti linkkipoimintoja uutisoinnista ja muista mediasisällöistä:

- YLE

- Helsingin Sanomat

- Kansan Uutiset

- Uusi Suomi

- Hufvudstadsbladet

- Ilta-Sanomat

- Iltalehti

- Satakunnan Kansa

- Kaleva

- Keskisuomalainen

Viikonloppuna kannanotto päätyi Mikko-Pekka Heikkisen kolumniin Helsingin Sanomissa. 
 
Lauantaina parhaaseen katseluaikaan "Ihmisten puolue" ilmoittautui ensimmäisenä puolueena virallisesti aloitteen kannattajaksi...: http://areena.yle.fi/ohjelma/bbd13f3cc827465a69aac06f26a22613
(Aloite käsittelyssä kohdasta n. 6:30 eteenpäin.)

 

Peruskoulun filosofiaa on ehditty kommentoida jo useissa muissakin kolumneissa sekä blogeissa, tässä muutama poiminta:

Salon Seudun Sanomat, suomen kielen professori Kaisa Häkkisen kolumni

Etelä-Saimaa, opettaja Jukka Tavin näkökulmateksti

Vihreä Lanka, kirjailija Jarkko Tontin kolumni

Lastenkirjailija Jukka Laajarinteen blogikolumni

 
Suuri osa kommentoijista on puoltanut aloitetta, monet hyvinkin innostuneesti. Toisaalta tyypillisiä uutisten keskusteluketjuissa ovat myös epäilyt filosofian abstraktiudesta ja elitistisyydestä.
 
Myös osa filosofeista – etenkin vanhemmassa polvessa – näyttää pohtineen kantaansa monitahoisesti. On tavallista, että minkä tahansa alan edustaja (matematiikasta taideaineisiin) kannattaa varauksetta oman alansa vahvistamista peruskoulussa. Filosofit suhtautuvat kuitenkin myös "filosofiaa peruskouluun" -aloitteeseen terveellisellä kriittisyydellä, jolloin kommentit ovat toisinaan muotoa "kyllä, mutta..."
 
Tämä joidenkin filosofien muista oppineista poikkeava lievä varauksellisuus puoltaa oman alansa antia opetuksessa on itsessään ehkä osuvin todiste siitä, mitä aloitteessa väitetäänkin: että filosofisen ajattelun ja keskustelun harjoittaminen on omiaan vahvistamaan tervetulleella tavalla itsereflektiivisyyttä ja -kriittisyyttä.
 
Aivan tuoreesta New York Timesin jutusta näkee erittäin hyvin, mitä lasten kanssa filosofoiminen on ja mitä sen ei ole tarkoitus olla:

"The Examined Life, Age 8"

  
Jonkinlaisia toiveita lienee siitä, että lasten filosofian hyödyt tajutaan vähitellen myös Suomessa.


Aloite taustatietoineen verkossa: http://filoaloite.wordpress.com/

 

Tuukka Tomperi

 

Väitös:

FM Johan Strang väittelee 24.4.2010 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "History, Transfer, Politics – Five studies on the legacy of Uppsala philosophy". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorium XIV, Päärakennus, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on Professor Friedrich Stadler, University of Vienna, ja kustoksena on professori Jan von Plato.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Philosophical Studies from the University of Helsinki.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa:
https://oa.doria.fi/handle/10024/59515
 
CFP:
 
Neo-Pragmatism, Language and Culture
Perspectives on Rorty and Brandom
http://www.nordprag.org/ws10.html

Oslo, Norway, October 2010
 
Theme
 
In connection with a visit of Professor Yajun Chen (Nanjing University), the Nordic Pragmatism Network and the University of Oslo will arrange a workshop on neo-pragmatism. The theme of the workshop is Richard Rorty’s and Robert Brandom’s views on world culture and language, emphasizing their commonalities and differences.
 
The main speaker of the workshop, Professor Chen, studied at Harvard, and has spent the last year as a Fulbright scholar at the University of Pittsburgh in collaboration with Robert Brandom. He is a distinguished representative of the growing revival of pragmatism in China, which already has important historical connections with the pragmatist tradition. Dewey spent two years in China at the beginning of the nineteen twenties, lectured to huge crowds, and had several pupils who survived the cultural revolution. Today there is a Dewey Centre in Shanghai. Eight decades later, Rorty also went to China (in 2004), for a visit which resulted, among other things, in the publication of Rorty, Pragmatism and Confucianism (edited by Yong Huang, SUNY Press, 2009).
 
Venue
 
The workshop will take place at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas at the University of Oslo in 28-29 October 2010 with Prof. Arild Pedersen as the local organizer and workshop secretary. The organizers will make hotel reservations on behalf of the participants. More information about accommodation will be available in later summer, 2010.
 
Call for Papers
 
The workshop is intended to provide an opportunity for ”learning by doing”, that is, the composing of articles/essays/books on the subject of the workshop: contributions may take the form of work in progress — even mere abstracts of forthcoming papers are welcome. Each speaker will be assigned 30 minutes including discussion. For those who might wish to participate in the program without presenting work, assignation as moderator or respondent is an option.
 
The organizers invite paper proposals to the workshop. Please send an abstract of 150-300 words to arild.pedersen(at)ifikk.uio.no by 1 August 2010.
 
niin & näin -kirjojen uutuus

Heideggerin "Mitä on metafysiikka?" ilmestyy 19.4.

Mitä on metafysiikka? uumoilee ei-mitään. Luennossaan (1929) Heidegger osoittaa, että tieteellinen ajattelu on sulkenut ei-minkään ulkopuolelleen, mutta tarvitsee sitä aivan kuten ihminen, joka pyrkii kuulemaan olemisen äänen. Ei-minkään kysymys avaa niin ikään mahdollisuuden selvittää ja ylittää metafysiikan olemus.

Suom. Antti Salminen

Hinta 22 euroa (18 euroa n & n -kestotilaajille)

Ilmestymistarjouksena tämän teoksen tilaaja saa Heideggerin kokoelman "Esitelmiä ja kirjoituksia osa II" hintaan 8 euroa!

Postikulut tarjouksen kirjoille: 4,50 euroa

HUOM! Merkitse nettikaupan tilaukseen kampanjakoodi "HEIDEGGER", niin kirjalaskuusi tulee oikeat hintatiedot. Valitettavasti nettikaupan ohjelma ei osaa laskea alennusta automaattisesti.

Voit myös ostaa kirjasi ilman postikuluja toimistomme myymälästä! (Kaupinkatu 19, Tampere, tiistaisin klo 14-18 ajalla 20.4.-15.6.)

Lisätietoja kirjoista:

Martin Heidegger: Mitä on metafysiikka?
http://www.netn.fi/kauppa/index.php?main_page=product_info&products_id=118

Martin Heidegger: Esitelmiä ja kirjoituksia osa II
http://www.netn.fi/kauppa/index.php?main_page=product_info&products_id=109
 
 
Call for Papers
International Conference “Existential Philosophy and Ethics”
Freie Universität Berlin, March 10-12, 2011
Deadline for abstracts (max. 1 page): Mai 15, 2010

For the German / French version, see:
http://www.sartre-gesellschaft.de/existentialismus-ethik-2011.html
http://www.ges-sartre.fr/existentialisme-ethique.html

The question of whether a system of ethics can be developed from existentialist principles has been long debated. One common objection to Kierkegaard, for example, is that he would close himself off from any form of sociability through a closed-off individual communication with God; he even speaks of a “suspension of the ethical.” In Being and Time, Heidegger famously denies the possibility of an ethical interpretation of human existence. In a similar way, Sartre admits in Being and Nothingness that from the perspective of the ontological description of human being, ethical consequences can only be derived in the mode of the “as if.”

But the actual course of existential philosophy tells a different story. From the beginning, existential thought opposed itself to narrowly self-directed academic philosophy and sought to apply itself to the concrete praxis of human life, as well as to related questions of moral philosophy. Although they differ in many ways, the various approaches of particular existential philosophers all center on the concept of human freedom, which Schelling described as the “faculty of good and evil.” This faculty stands as the condition of the possibility of any ethical system.

The conference is concerned with the paradox that existential philosophy either contains a strong connection to ethics or has a great distance from it – depending on the perspective chosen. Accordingly, we hope to address the following questions: How can we explain the fact that, despite its praxis-oriented approach, no significant ethical tradition has developed out of existential philosophy? Does the specific approach of existential philosophy preclude the possibility of discussing ethical questions? Or is existential philosophy measured against an excessively narrow concept of ethics, which it seeks to overcome? Should the concept of ethics be enlarged? Could this indicate the impossibility of developing an ethics in the traditional sense? Can positive social arrangements be derived from considerations about successful individual-to-self relationships? How does authenticity relate to social engagement?

In the spirit of existential philosophy, we wish to extend the discussion from the theoretical to the practical. All existentialists agree that freedom must always be understood as something practical, as an engagement of the individual with the world. This could be discussed through examples. We will address the question of whether the concrete social interactions of fraternity and violence can be justified within the framework of existentialism. Despite their seemingly obvious opposition to each other, both concepts appear equally in the existential tradition. Are they perhaps less contradictory than they seem at first glance, or do they really exclude each other? Does their equal status indicate the arbitrariness of ethical conclusions in existential philosophy? The concrete ethical engagement of individual existentialist philosophers can be also be critically examined in this regard. We are seeking contributions which deal with the systematic foundations of existentialistic ethics and which relate to one of the following topics.

Topics

1) - Existential philosophy compared to traditional ethics
2) - Is there an existentialistic ethics?
- Application to concrete values / attitudes:
3) - Can authenticity be established as a value?
4) - Can fraternity and/or violence be justified within existentialism?

Presentations should last no longer than 30 minutes and may be given in German, English or French. A publication of the contributions is planned. Abstracts should be sent to Manuela Hackel Manuela.hackel(at)fu-berlin.de

Organizer
- German Sartre Society
- Institute of Philosophy (department of the History of Philosophy), FU Berlin

Contact
Manuela Hackel (FU Berlin): manuela.hackel(at)fu-berlin.de
 
 
Mediatiedote / Julkaisuvapaa HETI
 
Nimekkäät asiantuntijat kannattavat filosofiaa peruskouluun
 
 
Yli 150 tunnettua suomalaista yliopistoasiantuntijaa esittää lapsille ja nuorille suunnattua filosofiaa peruskouluun.
 
Kannanotto painottaa, että 2000-luvun koulussa on panostettava selvästi aiempaa vahvemmin ajattelu- ja keskustelutaitoja ja kokonaisuuksien hahmottamista tukevaan opetukseen sekä eettiseen ja demokraattiseen kasvatukseen. Kannanoton mukaan pedagoginen filosofia vahvistaa tutkitusti näitä nyky-yhteiskunnan kannalta keskeisen tärkeitä valmiuksia.

 
Aloitteen taustana on maailmalla suosioon noussut ja Suomessakin yhä laajempaa kiinnostusta herättävä lasten ja nuorten filosofoinnin pedagogiikka. Kannanottoa tukeva allekirjoittajien nimilista on kertynyt lyhyessä ajassa maaliskuun lopussa. Lasten ja nuorten filosofianopetuksen asiantuntijoiden lisäksi se koostuu laajasti useiden eri alojen merkittävistä yliopistotutkijoista, professoreista ja dosenteista. Joukossa on myös erittäin tunnettuja emeritus-vaikuttajia. Kannattajien monialaisuus itsessään kertoo siitä, miten filosofian katsotaan kuuluvan keskeiseksi osaksi nykyaikaista kouluopetusta ja vahvistavan perustavia kriittisen ajattelun valmiuksia sekä kokonaisvaltaista sivistymistä.
 
Peruskouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattu filosofia on merkittävä opetuksellinen innovaatio, joka merkittävin tavoin erottuu esimerkiksi akateemisesta tai lukiofilosofiasta poikkeavaksi ja lapsuusikään erinomaisesti soveltuvaksi pedagogiseksi lähestymistavaksi. Lasten filosofointi on yhteisöllistä ja tutkivaa pohdintaa elämän ja kulttuurin peruskysymyksistä: hyvyydestä, totuudesta ja kauneudesta. Lapsia ei pidetä akateemisina oppineina, vaan tuetaan heidän olennaisesti filosofisia valmiuksiaan ihmetellä ja kysyä, esittää ja vaatia perusteita, eritellä ja arvioida, päätellä ja hahmottaa seurauksia, ajatella omaa ajatteluaan ja niin edelleen. Tällaiselle filosofiselle ajattelutyölle on ominaista avoin, rehellinen, utelias, kiireetön ja ihmettelevä asenne sekä herkkyys tunnistaa niin omaan kuin toistenkin ajatteluun sisältyviä olettamuksia, oivalluksia ja ongelmia.
 
Kannanotto on luovutettu maaliskuun lopussa peruskoulun uudistusta valmistelevalle Opetushallituksen tuntijakotyöryhmälle sekä tiedoksi opetusministerille. Kannanotto on tehty erillään eturyhmistä, opettajajärjestöistä ja muista kollektiivisista tahoista, joten allekirjoittajissa on yksinomaan yliopistollisina asiantuntijoina toimivia yksilökannattajia. Esityksen ovat muotoilleet kasvatustieteen, koulupedagogiikan ja filosofian asiantuntijat ilman taustatahoja tai -järjestöjä.
 
Esittäjien nimilistan laajuus ja poikkeuksellinen nimekkyys ovat osoitus myös siitä, että monet eturivin yliopistoasiantuntijat pitävät peruskoulun uudistamista ensiarvoisen tärkeänä hankkeena.
 
Kannanotto allekirjoittajineen sekä perusteluosio tämän tiedotteen liitteinä.
 
Perustiedot kannanotosta, kannanoton tukijoiden nimilista sekä lisä- ja taustatietoa lasten ja nuorten filosofiasta aloitteen verkkosivuilla:
http://filoaloite.wordpress.com/

 
 
Kannanoton taustaa:
Peruskoulun tuntijakotyö

 
Suomalaisen peruskoulun uudistaminen on käynnissä. Uudistuksen suuntaviivat ja tulevan opetussuunnitelman lähtökohdat asettaa päätös peruskoulun tuntijaosta. Päätöksen tekee Valtioneuvosto vuoden 2011 alussa. Opetusministeriön tiedote tuntijaon uudistamisesta:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/04/tuntijako.html?lang=fi

Koulunuudistuksen rytmit ovat n. 10 vuoden mittaisia, joten päätettävänä on suomalaisen peruskoulun luonne pitkälle tulevaisuuteen, aina 2020-luvulle asti.

Nykyinen koulun tuntijako (eli oppiaineet ja niiden kurssimäärät eli vuosiviikkotunnit) löytyvät valtioneuvoston asetuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011435
Tuntijaon nykyisiä opetusmääriä 9 peruskouluvuoden aikana (vuosiviikkotunteina eli 38 opetustunnin määrissä, vähimmäismäärät):
äidinkieli ja kirjallisuus vähintään 42 vuosiviikkotuntia (kurssia);
matematiikka 32; 
taide- ja taitoaineet 56 (josta vähimmäismäärät seuraavasti: musiikki 7, kuvataide 8, käsityö 11, liikunta 18), lisäksi kotitalous 3;
ympäristö- ja luonnontieto 31 (mukaanlukien biologia ja maantieto 10, fysiikka ja kemia 9, terveystieto 3);
oma uskonto (tai elämänkatsomustieto) 11;
historia ja yhteiskuntaoppi 10 (historia 8, yhteiskuntaoppi 2).
 
Kannanotto korostaa, että suomalaisen koulun oppiainejakoisuudesta huolimatta olisi erittäin tärkeää vahvistaa kokonaisuuksien hahmottamista kouluopetuksessa. Tähän tarvitaan sekä opetuksen tavoitteissa, oppiaineissa että opetusmuodoissa aiempaa enemmän rajoja ylittävää, perustavia kriittisen ajattelun ja ymmärryksen taitoja kehittävää ja kokonaisuuksien jäsentelyä tukevaa ainesta. Samoin nykykoulun on aiempaa selvästi vahvemmin tuettava eettisten ja demokraattisten valmiuksien kehittymistä. Kouluopetuksessa on kyettävä johdattamaan erilaisuuden kohtaamiseen ja erimielisyyksien käsittelemiseen argumentatiivisella, rauhallisella ja myös omia näkemyksiä suhteuttavalla ja kyseenalaistavalla tavalla. 
 
Suuria yhteiskunnallisia haasteita on paljon, ja niihin on löydettävä vastauksia peruskoulua uudistettaessa:
- miten lapset ja nuoret tottuvat käymään toisia kuuntelevaa ja argumentointiin eikä henkilökohtaisuuksiin perustuvaa kiihkotonta keskustelua myös vaikeista aiheista ja erimielisyyksistä,
- miten lapset ja nuoret oppivat ajattelemaan perusteellisesti ja taitavasti sekä arvioimaan kriittisesti ja itsereflektiivisesti myös omaa ajatteluaan, maailmankuvaansa ja elämyksiään siten, ettei koeta tarvetta takertua ensimmäisenä houkutteleviin kärjistettyihin mielipiteisiin, joilla on vahva tunteenomainen vetovoima,
- miten lapset ja nuoret saavat valmiuksia ja puolustuskykyä arvioida yhä kiivaammin mediasta ja muualta ympäristöstä heihin kohdistuvaa viestien ja vaikutteiden tulvaa,
- miten lapset ja nuoret oppivat rakentamaan yhdessä toisten kanssa omaa maailmankuvaansa ja arvojaan, tavoitellen hyvää elämää ja moraalisesti oikeutettua toimintaa. 
 
 
Kannanoton perustelut:
Miksi juuri lapsille ja nuorille suunnattua filosofiaa peruskouluun?

 
1. Filosofia eheyttää ja syventää oppimista yli oppiainerajojen. Filosofointi kehittää kriittisen ajattelun ja toisia kuuntelevan keskustelun taitoja, jotka ovat kasvatuksen ytimessä. Samalla kehittyvät yhteisöllisyys ja demokraattisessa yhteiskunnassa tarvittavat kansalaistaidot.
 
2. Monet lasten spontaanisti ja luonnostaan pohtimista aiheista ovat keskeisiä yleisinhimillisiä filosofisia kysymyksiä. Filosofinen ajattelu on arvokkaalla ja huomattavalla tavalla vaikuttanut kulttuurimme muotoutumiseen. Lapsille on suotava mahdollisuus filosofoida myös koulussa.
 
3. Filosofia tukee osallistavaa ja joustavaa opetussuunnitelmaa.
 
4. Lapsille suunnattu filosofia tukee opettajankoulutuksen kehittämistarpeita ja vahvistaa opettajankoulutuksen tutkimuspohjaisuutta. Lasten ja nuorten filosofiaa on kansainvälisesti tutkittu runsaasti ja kehitetty menestyksekkäästi kymmeniä vuosia.

Lue perustelut tarkemmin aloitteen verkkosivulta: http://filoaloite.wordpress.com/tietoja/
 
 
Kannanoton sanatarkka sisältö:
Esitämme peruskouluun lapsille ja nuorille suunnatun filosofian oppiainetta sekä filosofisen kriittisen ajattelun taitoihin kannustavia opetusmuotoja.

 
Filosofian kouluopetusta lasten ja nuorten ikäluokissa on kansainvälisesti tutkittu runsaasti ja kehitetty menestyksekkäästi kymmeniä vuosia. Pedagoginen filosofointi on saavuttanut yhä laajempaa kannatusta ympäri maailman. Suomalaisella koululla olisi juuri nyt erinomainen tilaisuus saada tukea aihepiirissä vahvasti etenevästä tutkimus- ja kehitystyöstä.
 
Filosofian sisällyttäminen peruskoulun oppiaineisiin ja opetusmuotoihin edistäisi useaa perustavanlaatuisen tärkeää tavoitetta samanaikaisesti:
- koululta on laajasti ja yksimielisesti toivottu vahvempaa panostusta perustavien ajattelu- ja keskustelutaitojen sekä demokraattisten kansalaistaitojen tukemiseen,
- on haluttu lisätä oppilaslähtöisiä ja luovuuteen sekä omien elämysten arviointiin kannustavia sisältöjä ja toimintatapoja,
- on haluttu vahvistaa oppilaiden kykyä kohdata, arvioida ja itsenäisesti jäsentää median sekä tieteen tuottamaa informaatiota omakohtaisella kriittisellä ajattelulla,
- on etsitty mahdollisuuksia tuoda oppilaita yhteen maailmakuva-, arvo- ja kulttuurikysymyksistä keskustelemaan,
- on koettu ongelmaksi koulun oppiainejakoisen aineksen sirpaleisuus ja etsitty kokonaisuuksien hahmottamista tukevia opetustavoitteita, -muotoja ja -sisältöjä,
- ja on toivottu eettisen kasvatuksen keinojen vahvistamista.
 
Lapsilähtöinen filosofinen ajattelu ja keskustelu opetusmenetelmänä sekä lapsille ja nuorille suunnattu pedagoginen filosofia oppiaineena vahvistaisivat yhdellä kertaa kaikkia näitä. Filosofointi tarjoaisi merkittävän pedagogisen ympäristön koulun kasvatustavoitteiden tukemiseksi.
 
Katsomme, että suomalainen koulu ja sen oppilaat hyötyisivät merkittävästi lapsille ja nuorille suunnatun filosofian sisällyttämisestä peruskoulun oppiaineisiin ja opetusmuotoihin.
 
Katso kannanoton allekirjoittajien nimilista aloitteen verkkosivulta: http://filoaloite.wordpress.com/tukijat/
 
 
Yhteydenotot
 
Kannanoton tekijöiden ja tukijoiden puolesta aloitetta edustavat (tarvittaessa delegoiden yhteydenotot eteenpäin allekirjoittaja- ja asiantuntijaryhmän muille jäsenille):
 
Hannu Juuso, KT, lehtori, Oulun normaalikoulu, Oulun yliopisto
hannu.juuso(at)oulu.fi / 050 569 4130
sekä
Tuukka Tomperi, tutkija, filosofian opettaja, kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto 
tuukka.tomperi(at)uta.fi / 040 568 2118
 
Applications are invited for a Professorship in the field of Philosophy in the Department of Philosophy at the Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

For more information, see:

http://innsida.ntnu.no/nettopp_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4bbd99d4c5ab97.50774797 
CFP:
Narratives of Health and Illness
http://www.genna.gender.uu.se/themes/BodyEmbodiment/Nordic_Network_Gender_Body_and_Health/Network_Meetings/

September 16-17, 2010

The Nordic Network Gender, Body, Health in collaboration with The Centre for Gender Research, Uppsala University, Sweden

The Nordic Network Gender, Body, Health invites submissions for the symposium Narratives of Health and Illness that will take place at Uppsala University, Sweden on September 16-17, 2010. We welcome submissions for papers, panels, poster-presentations, workshops and different forms of art-work approaching issues within the overarching theme from a broad range of disciplines and fields of research.

Topics can include, but are not limited to:

·        Narratives of Health vs. Narratives of Illness

·        Relations between Narrators and Narratives

·        Narrating Bodies

·        Narrative Coherence and Narrative Disruption

·        Narrative Medicine

·        Scientific Narratives

·        Narratives of Power/Powers of Narrative

·        Narratives of Sex and Gender

·        Narratives and Intersections of Identity

·        Autobiography, Subjectivity and Self-Representation

·        Narrative, Memory and History

·        Expression of Narrative and Narrative Expressivity

·        Narrative Forms and Media

One page abstracts are due July 1, 2010. Please submit your abstracts to
body(at)gender.uu.se and state clearly the form of your proposed contribution.

For further information, please contact Lisa Folkmarson Käll, Centre for Gender Research, Uppsala University (lisa.kall(at)gender.uu.se).

*

The Nordic Network Gender, Body, Health is based at the Centre for Gender Research at Uppsala University, Sweden. With the aim of achieving productive interdisciplinary work on issues concerning gender, body, and health, the network gathers researchers and practitioners from a number of diverse fields such as medicine, comparative literature, philosophy, cultural studies, sociology, anthropology, human geography, sports- and health sciences, psychiatry, social psychology, and history of science. More information about the network: www.genna.gender.uu.se/genderbodyhealth
 
Post doc position in Evidence and Neuroscience
http://humaniora.au.dk/nyheder/stillinger/vip/

The Department of Philosophy and History of Ideas invites applicants for a three year post doc position in evidence and neuroscience. The aim of the project is to map forms of knowledge in relation to the new brain sciences and to understand how they are translated across and outside of the scientific realm. This will allow to place current developments in the neuro – and cognitive sciences in a broader context of medical philosophy, sociology and/or anthropology. In the assessment of applicants for the position, emphasis is placed on research qualifications in anthropology, sociology and/or philosophy concerning implications of and evidence in the new neurosciences. The position is funded by the MINDLab initiative at University of Aarhus. It is expected that the person appointed will engage actively in the research environment at the Department (including the research centre Health, Humanity and Culture) and at MindLab. 

For more information please contact  Uffe Juul Jensen, filujj(at)hum.au.dk

Department of Philosophy and History of Ideas is one of seven departments at the Faculty of Humanities, University of Aarhus. It offers BA and MA programmes in philosophy and in the history of ideas. In addition, the department is among the largest suppliers in the humanities of supplementary courses, Master’s courses and of Continuing Education. The total number of students at the department is 750. The productive research and teaching environment at the department consists of thirty tenured researchers, a dozen Postdoc/assistant professors and project employed researchers, twenty research students and a secretary staff of seven. MINDLab is a multi-disciplinary research initiative under the Danish UNIK program, see details at www.mindlab.au.dk.

Applicants without any knowledge of Danish would be expected, if appointed, to acquire within two years a sufficient level of proficiency in the language to be able to participate in all the activities of the Institute.

All are invited to apply, regardless of age, gender, race, religion and ethnicity.

It is expected that the person appointed will be present at the department on a normal daily basis.

The Faculty of Humanities refers to the Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff at Danish Universities under the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.

Further information on qualification requirements and job content may be found in the Memorandum on Job Structure for Academic Staff at Danish Universities.

The application must include a curriculum vitae, degree certificate, a complete list of publications, a statement of future research plans and information about research activities,

Salary depends on seniority as agreed between the Danish Ministry of Finance and the Confederation of Professional Unions.

The publications, 3 copies of a maximum of 5 to be considered in the evaluation should be sent to the Department of Philosophy and History of Ideastudies, Aarhus University, Jens Chr. Skous Vej 7, DK-8000 Århus C, Denmark, marked with the number mentioned below.

2010-212/1-202
       
Ansøgningsfrist/Application deadline:
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:
29/04/2010
 
Aesthetics, Art, and Politics/Estetiikka, taide ja politiikka
6.5.–7.5.2010, Helsingin yliopisto

Suomen Estetiikan Seura ja Taiteistuminen ja sen vaikutukset taiteeseen –tutkimusprojekti (www.artification.fi) järjestävät Helsingin yliopistossa 6.5.–7.5. kaksipäiväisen seminaarin aiheesta ”Estetiikka, taide ja politiikka”. Seminaarin pääpuhuja on professori Aleš Erjavec. Seminaarin ensimmäinen päivä on englanninkielinen ja toinen suomenkielinen. Seminaari on kaikille avoin eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Tervetuloa!


Torstai 6.5.
Helsingin yliopiston päärakennus, sali 15

13.45 – 14.15 Kahvi

14.15 – 15.15 Aleš Erjavec (Slovenian Academy of Sciences and Art): Art and the Political

15.15 – 16.00 Alan Schechner (Southampton Solent University): An Artist's Response to the Holocaust in Contemporary Society.

Tauko 15 min

16.15 – 17.00 Jonatan Habib Engqvist (Södertörn University): Learning by Doing. Notes on Glocality, the Professional Amateur and Non-disciplinary Approaches in Socially Engaged Artistic Research

17.00 – 17.45 Lucia Bodas Fernández (Autonomous University of Madrid): The Schillerian Heritage: Aestheticization of Politics or Politicization of Aesthetics?

17.45 – 18.30 Ossi Naukkarinen (Aalto University, School of Art and Design): Politics of Artification


Perjantai 7.5.
Helsingin yliopiston päärakennus, sali 8

9.15 – 10.00 Kalle Lampela (LY): Ideologian käsite ja kuvataiteilijan (käsi)työ
estetiikan ja politiikan leikkauspisteessä

10.00 – 10.45 Pauli Rautiainen (TaY): Oikeudellistunutta autonomiaa: taiteen vapaus perusoikeutena

10.45 – 11.30 Mika Karhu (Aalto yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu): Taidehistorian pseudosisältö taiteen kulutuskapitalistisena sisältönä

Lounastauko 45 min

12.15 – 13.00 Heikki Kujansivu (TaY): Aistien jako ja taide: Jacques Ranciéren
esteettisestä ajattelusta

13.00 – 13.45 Emilia Palonen (HY): Katajanokan design-hotelli: skandaalien politiikasta

Kahvitauko 30 min

14.15 – 15.00 Timo Korhonen (Aalto yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu):
Dokumenttielokuvantekijän eettinen positio

15.00 – 15.45 Silja Rantanen (Kuvataideakatemia): Poliittisen taiteen formalismista
 
**** Filosoficafé -'Om att läsa och skriva poesi' ****

Inledare: Författare & psykoterapeut Bodil Lindfors & författare Heidi von Wright.

Ordförande för diskussionen: Filosof Hannes Nykänen

Tid: Söndagen 18.4.2010 kl. 17.00

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo

Tema: Om att läsa och skriva poesi

Filosoficafét ordnas i samband med Åbo poesidagar 15-18.4.2010.

Se denna sida för poesidagarnas program:
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=164105&nodeid=4354

Fritt inträde & Alla välkomna!!

Kontaktuppgifter:
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 505147297
FBF (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Filosofia.fi:n Logos-verkkoensyklopediassa on julkaistu artikkeli "Danton taidefilosofia". Kirjoittaja on Kalle Puolakka Helsingin yliopistosta.
The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies at the University of Helsinki invites applications for a

PROFESSORSHIP OF THEORETICAL PHILOSOPHY

for a fixed term from 1.8.2010 to 31.5.2013 (substitution).
For more information in English, see: http://www.helsinki.fi/recruitment/index.html?id=11811


Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

TEOREETTISEN FILOSOFIAN PROFESSORIA


määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2010 - 31.5.2013 (sijaisuus).
Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=11811
 

Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Helsingfors universitet söker

PROFESSOR I TEORETISK FILOSOFI

i tidbundet arbetsavtalsförhållande 1.8.2010 - 31.5.2013 (vikariat).
För mera information på svenska, se: http://www.helsinki.fi/rekrytering/index.html?id=11811
 
 
Uusi julkaisu 26.3.2010 / Immanuel Kant: Kirjeenvaihtoa 1759--1799

Immanuel Kant: Kirjeenvaihtoa 1759--1799.
Areopagus, Turku 2010. 
Suomennos ja esipuhe Panu Turunen.

Filosofi Immanuel Kant (1724--1804) tunnetaan modernia filosofiaa perustavalla tavalla uudelleensuunnanneena ajattelijana. Hän eli koko elämänsä Königsbergin kaupungissa ja sen lähiseuduilla. Kantin ystäväpiiri ulottui kuitenkin laajalle, ja hän kävi monipuolista kirjeenvaihtoa aikansa oppineiden kanssa.

Tuoreessa kirjassa julkaistaan valikoima Kantin laatimia ja vastaanottamia kirjeitä vuosilta 1759--1799. Nyt ensi kertaa suomennetut kirjeet tuovat uusia näkökulmia Kantin filosofiaan ja avaavat ikkunan 1700-luvun eurooppalaiseen kulttuuriin.

Kirjeet on valikoitu Preussin tiedeakatemian 3-osaisesta, n. 1500-sivuisesta editiosta. Valikoimaa tehtäessä oli tiedossa, että Kantin Puhtaan järjen kritiikki ilmestyy piakkoin suomeksi (Gaudeamus 2010). Siksi mukaan on valittu erityisesti sellaisia kirjeitä, jotka valaisevat Kantin kriittisen filosofian syntyä. Metafysiikka ja tietoteoria ovat vahvasti esillä, mutta myös tuon ajan ilmiöt: keskustelut terveydestä, sairaudesta, yliluonnollisista ilmiöistä ja niin edelleen. 

Suomennosvalikoima sisältää Kantin kirjeenvaihtoa muiden muassa Lambertin, Mendelssohnin, Herderin, Reinholdin, Maimonin ja Fichten kanssa. Näin syntyy hyvä kuva tuon ajan filosofien yhteydenpidosta, joka oli tiivistä, vaikka tiedonkulku oli hidasta ja matkustaminen vaivalloista.

-----------------------
Areopagus on vuonna 2005 perustettu pienkustantamo, joka kustantaa erityisesti filosofista sekä historiallista kirjallisuutta:
http://www.areopagus.fi/
 
ADRIAN WALSH (University of New England, Australia) will be visiting TINT and will give a talk on GOOD SOCIETY on Monday, 12 April, 2:15 pm.

Professor Walsh is the co-author of The Morality of Money (Palgrave Macmillan 2008) and numerous journal articles in the areas of Political Philosophy, Applied Ethics, and Philosophy of Economics, dealing with issues such as the limits of the market, social justice, the nature of work, and the commercialisation of medicine and natural resources (see http://www.une.edu.au/staff/awalsh.php).

His talk will be of interest to philosophers, political scientists, economists, and others. Please find an abstract below. In case you wish to see the paper in advance of the seminar, please contact me.

All are welcome.
uskali mäki
uskali.maki(at)helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/tint

----------------------------------------

Time: Monday, 12 April, 2010, 14-16 hrs
Place: University Main Building, Room 14, Helsinki

Adrian Walsh, UNE

“Against Virtue Parsimony: An Imperfectionist Defence of the Role of Partial-but-Virtuous Agents in the Good Society”

Abstract

It is a commonplace that the good life and the good society are intimately interconnected.  In order to maximize our chances of living well, we require a well-ordered polity; and this is one of the fundamental challenges of politics.  Typically we regard a good society as, amongst other things, a society that has well designed institutions. 

One crucial aspect of the ‘design challenge’ concerns itself with the relationship between individual virtue and such political institutions.  Is it is in general a good idea to prefer those institutions that demand from participating individuals a virtue-rich input?  Alternatively, in the interests of human flourishing, should we prefer those institutions that are thrifty with respect to the ‘virtue inputs’ demanded of those who inhabit them – even, to demand no virtue inputs at all?

Although the latter claim of virtue parsimony might seem counter-intuitive at first sight, it has many defenders who suggest we should economize on virtue.  We see this especially in debates over the expansion of the market into areas hitherto unknown to it.  One source of appeal is the success of what appear to be virtue parsimonious social institutions such as the market.  Another such source of appeal is the failure in the 20th century of what we might call virtue-rich social movements.  Although I share with the tradition of virtue parsimony a concern about virtue-rich forms of social organization, this does not mean that virtue parsimony is the only plausible alternative to the virtue-rich nor does it mean that the success of markets need be understood in terms of the ideal of virtue parsimony. 

My aim then is to defend, what is perhaps, the rather unsurprising suggestion that moral virtue still has a place in the project of developing the good society.
 
*ENGLISH BELOW*

Är du intresserad av frågor om kön och sexualitet? Har du sysslat med genusvetenskapliga frågeställningar?

Studiecirkel 8 Kön i Norden, vid Nordiskt sommaruniversitet, har publicerat Call for Papers för inkommande sommarsession i juli. De efterlyser fördrag om genusrelaterade ämnen från de olika nordiska länderna, antingen om teoretiska positioner eller empiriska undersökningar.

Se CFP i slutet av detta mail

Nordiskt sommaruniversitet (NSU) är en internordisk samarbetsorganisation vars syfte är att främja nordiskt samarbete inom forskning o.d. NSU stöder i synnerhet tvärdisciplinaritet, innovation och nya foskningsämnen.

Organisationens verksamhet bygger på s.k. studiecirklar eller kretsar som vanligtvis varar i 3 år. Deltagarna samlas 2 ggr årligen för att diskutera och hålla presentationer, en gång på vintersymposium endast med sin egen krets och en gång på sommaren på NSU:s årliga sommarsession.

I år hållls somarsymposiet i Finland, på Majvik konferenscenter i Masaby (Kyrkslätt) den 24-31.7. Förutom det akademiska arbetet som sker i kretsarna, erbjuder sommarsessionen ett varierat kulturprogram, key note föredrag av välkända vetenskapsmän (Mladen Dolar och Andrew Gibson), och framför allt gemytlig social samvaro i en naturskön miljö. Den sociala sidan hör till NSU:s absoluta trumfkort.

Etablerade forskare, forskarstuderande och studerande är alla välkomna!

Studiecirkel 8, Kön i Norden, är nu inne på sitt andra år. Till sommarsessionen önskas deltagare från de olika nordiska länderna för att diskutera dels aktuella teoretiska positioner i ett eller flera av de nordiska länderna och empiriska studier. Vi välkomnar gärna flera finländska medlemmar, för att garantera den nordiska prägeln.

Mer information om sommarsessionen finns på www.nsuweb.net

h, Andrea Hynynen

***
CFP:

Theoretical positions and empirical studies [2010/3]


Kjønn i Norden

Welcome to Study Circle VIII, Gender in the Nordic Countries, at Nordic Summer University, Summer session the 24. of July - 31. of July 2010 in Finland.

Køn i Norden
Summer symposium 2010: Call For Papers
The purpose of Study Circle VIII at the Nordic Summer University is to bring together scholars interested in different perspectives and thoughts concerning gender and feminism. The Circle proposes to look at the significance of thinking about gender for the development of the Nordic culture(-s), society(-ies) and research.

What kinds of similarities and differences can be found in the Nordic countries with regards to gender-related issues?

The Circle invites to an inter-Nordic and interdisciplinary discussion about the structures that manage thinking about gender today, on a societal level as well as in academic research.

These structures could be reflected upon within (intellectual) history, philosophy, literature, education, politics, sociology or in comparative thinking.

The summer session 2010 is centered on two lines of interrogation. One purpose of the summer session 2010 is to examine the various theoretical positions within gender studies and how they interact in the Nordic countries. Theoretical positions that operate with gender and power can be feminist theory, queer theory or intersectionality.

How are these theoretical positions used in studies in the Nordic countries? This question can be addressed in various ways according to interest. For instance can literature, historical events, theatre plays, social organizations or legislation be the object of studies.

Another purpose of the summer session 2010 is to have empirical studies represented. It can for example be studies with a gender perspective on Nordic welfare countries, the financial crisis, neoliberalism or other themes relevant to this circle, as such studies can offer an opening for understanding and discussing the conception of feminism.

We welcome both theoretically orientated presentations and studies of activism and/or different practices.

Those interested in attending or in presenting a paper at the session are invited to send an abstract of 150-300 words, preferably no later than May 1th, 2010 to nsugender(at)gmail.com.

For more information about the Nordic Summer University and the upcoming
summer session at Majvik in Finland see the website: www.nsuweb.net
Welcome!

Kind Regards,
the coordinators for Circle VIII
Andrea Hynynen, PhD-student in French Literature, Åbo Akademi, Finland
Inger Nørgård, master in History and Gender studies, University of
Århus, Denmark
 
 
IX. International Leibniz Congress
Nature and Subject

September 19–23, 2011, Leibniz University Hannover
First Circular

PDF: Erstes Rundschreiben (mehrsprachig) / First Circular (multilingual):
http://www.gottfried-wilhelm-leibniz-gesellschaft.de/Dokumente/ErstesRundschreiben2011.pdf

Leibniz’s importance for the present, as well as his historical standing in philosophy and in the sciences, are to be the focus of the congress. Since the previous congress six volumes of the Academy Edition have appeared; four further volumes will be published before the congress takes place. Furthermore, since the previous congress hundreds of pages of previously unpublished texts have been made available in provisional form on the internet.

Leibniz composed a series of important philosophical texts in dialogue form. It is intended that the congress should, in the sense of such a “Dialog of Reason”, bring together and confront existing investigations, elucidate consensus and controversy, ascertain what has been achieved and identify research desiderata. These could also include such hitherto, if at all, implicitly conducted methodological controversies. To what extent could texts composed at intervals of many years be mutually illuminating? Is our present picture of Leibniz’s philosophical development precise enough for such an approach?

The motto “Nature and Subject” is to constitute a focal point of the congress. In recent years Leibniz’s views of biology and the living body have become more and more the center of attention; the role of the “machines of nature” has been more exactly investigated. In addition, the debate concerning corporeal substance has gained increasing attention. Leibniz attributes subjectivity or subjective experience in the broader sense not exclusively to the spiritual monads. Naturally the motto also encompasses the dimension of epistemology and philosophy of science.
       
The Gottfried Wilhelm Leibniz Society invites all interested researchers, specialists and friends to participate. Announcement of papers is requested by February 1, 2011; of the accepted contributions a file or a reproducible paper copy (camera-ready, maximum length 8 pages) is required by May 1, 2011, since the contributions are to be available in a bound volume at the congress opening.
      
Detailed information about the congress program and the preparation of contributions will be made available in further circulars and on the congress homepage at:
http://www.Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft.de/Veranstaltungen/Kongress/ . Queries should be addressed to: kongress(at)Leibnizgesellschaft.de or Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, Waterloostr. 8, D-30169 Hannover; Tel. +49 511 1267-331 or -327; Fax +49 511 1267 202.
 
Call for papers (open until May 15., 2010):

Dynamics of Knowledge Creation in Wikis


A session in The 2nd International Power & Knowledge Conference,
Tampere, Finland. September 6-8, 2010
http://tinyurl.com/yfvgyh6

The collective knowledge creation on various wiki-sites, including the massively popular Wikipedia, is having a profound effect on the social and epistemological conditions of public information. Distributed collaboration, possible anonymity, radical equality and global reach of wikified information lead to a situation that at the same time democratizes knowledge production by leveling hierarchies of expertise and increases the postmodern condition of reflective uncertainty. Everybody knows that the Wikipedia can not be trusted in the same way as, say, the Encyclopedia Britannica, yet over 100 million people utilize the Wikipedia daily. The 'edit' and 'history' buttons ever present on wiki pages are already starting to exert pressure on information presented elsewhere. For instance, the negotiations on what information to include and how the information should be presented in various Wikipedia entries constitute a huge experiment in the use of public reason à la Kant. Consequently, the dynamics of collective collaboration also bring out questions on the nature of rationality and plurality of knowledge. Wikis provide ready made windows into the dialectical interplay between knowledge creation and issues of identity, social inclusion, authority, and the interface between information and politics. The session invites contributions discussing these themes through theoretical reflection and/or empirical case studies. Abstracts should be between 150-200 words of length.
Abstract submission: http://tinyurl.com/yk98dgk

Organizers & more information:
Tere Vadén, tere.vaden(at)uta.fi , Teemu Mikkonen, teemu.mikkonen(at)uta.fi,
Juha Suoranta juha.suoranta(at)uta.fi
 
FOUR LECTURES BY JOHN AND ALEXIS BURGESS IN HELSINKI APRIL 21, 22, 23, 26.

For exact times and locations
see http://www.math.helsinki.fi/logic/opetus/burgess4.html

1. JOHN BURGESS, APRIL 21:

MATHEMATICAL PRACTICE, PHILOSOPHY OF MATHEMATICS, AND STRUCTURALISM

ABSTRACT: One textbook may introduce the real numbers in Cantor's way, and another in Dedekind's, and the mathematical community as a whole will be completely indifferent to the choice between the two. This sort of fact about mathematical practice, famously called to the attention of philosophers by Paul Benacerraf, has motivated the development of a distinctively "structuralist" philosophy of mathematics. I will argue that structuralism is a mistake, a generalization in the wrong direction, resulting from philosophers' preoccupation with ontology.

2. ALEXIS BURGESS, APRIL 22:


TRUTH IN FICTIONALISM

ABSTRACT: Fictionalism about any arbitrary subject matter seems to require realism about other subject matters. Even if there is a coherent fictionalism about fictional characters, for example, it's hard to make sense of fictionalism about fictions themselves. Hence the modal fictionalist's concern that prefixes like 'According to the tall-tale of extreme modal realism...' may turn out to be ineluctably modal. Fictionalism about truth would therefore seem to be a non-starter---not because fictions are intuitively false, but because the notion of truth seems to be implicated in the semantics of fictionalization prefixes. Yet something like the revolutionary fictionalist stance toward alethic discourse would be a sensible reaction to the inconsistency theory of truth (which Matti Eklund and others have argued convincingly is an attractive response to the semantic paradoxes). The purpose of this paper, then, is just to make the world safe for alethic fictionalism, by showing that the most promising versions of fictionalism in general provide for a coherent fictionalism about truth in particular.

3. ALEXIS BURGESS, APRIL 23:


AN ALETHIC THEORY OF REFERENCE

Inferentialists are divided over deflationism about representational notions like truth and reference. Inferential- or conceptual-role semantics provides a more "substantive" theory of reference than the sort of anaphoric account on offer in Brandom. This opposition obscures an alternative in the theory of reference available to deflationists and inflationists alike (provided we abandon the correspondence theory of truth constitutive of referentialism). The alternative emerges upon recognition of the fact that the theory of reference involves two separable projects, usually run together: to specify the referent of an arbitrary term, and to explain what it takes for a term to refer in the first place. In the general spirit of conceptual-role semantics, I develop an explanation of referential success that essentially involves the notion of truth (coupled with a familiar, deflationary specification of referents). Very roughly, the idea is just that an expression refers iff it can be used to state a truth. The most troubling objection to this style of view arguably has to do with the phenomena of referential indeterminacy. Dealing with this objection leads to a speculative resolution of the problem of the many, and a diagnosis of the urge to posit vagueness in the world.

4. JOHN BURGESS, APRIL 26:

DEFINITIONS vs MODELS vs AXIOMS IN THE THEORY OF TRUTH

ABSTRACT: Attempts since Tarski to characterize a consistent and mathematically respectable notion of truth in the face of the well-known paradoxes have faced a choice of how to proceed: by propounding an explicit definition, by describing a model or class of models, or by advancing a list of axioms. I will describe some recent successes (and failures) in the axiomatic tradition, and their relation to work of Kripke, Feferman, and Friedman.
 
Tiedote

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

Maanantaina 12.4. klo 18.00–20.00 Jakke Holvas alustaa teoksestaan Talousmetafysiikan kritiikkiä. Puhetta johtaa Olli Sinivaara. Vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi. Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.

Taustatietoja:

Modernilla ajalla asioita arvotetaan ja käsitteellistetään talouden termein. Talousmetafysiikan kritiikissä tehdään jakolinja talous/ei-talous, jonka tarkoituksena on avata uusi näkökulma filosofisiin ja yhteiskuntateoreettisiin keskusteluihin. Tutkimuksessa kritiikin kohteina ovat kapitalismi ja kristillisyys, koska kristillinen moraali nojaa taloudellisiin arvoihin. Taloudellisuus voidaan haastaa pakanallisilla vastavuoroisuuden säännöillä, sidoksilla ja luottamuksella. Vastalääkkeenä taloudellisille arvoille tarjotaan myös länsimaisen etiikan arkaaista ydinmehua. Sen ainesosia ovat arvokkuus, suurisieluisuus, häveliäisyys ja kohteliaisuus.

Talousmetafysiikan kritiikissä tutkitaan filosofian klassikoita, erityisesti Aristotelesta, Platonia ja Friedrich Nietzscheä, mutta myös sosiologis-antropologisen vaihdon teoreetikkoja, Marcel Maussia ja Jean Baudrillardia.

Jakke Holvas on Yleisradion toimittaja ja tutkija (FT), joka on julkaissut muun muassa kirjat Odotustila. Pamfletti uudesta työstä (2005), Arvon sanat. Spekulointia talouskäsitteillä (2002) sekä Ei voisi vähempää kiinnostaa. Nuoruuden filosofia (1997). Hän on myös kirjoittanut useita tekstejä Helsingin Sanomiin, Yliopistolehteen ja Nuoreen Voimaan.
 
**** Filosoficafé -'Att veta och att inte veta vad en människa är' ****

Inledare: Filosof Niklas Forsberg (Uppsala universitet & Åbo Akademi)

Tid: Söndagen 11.4.2010 kl. 17.00
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tema:  "Att veta och att inte veta vad en människa är. Om Iris Murdoch och frågan om hur vår människosyn formar vårt tänkande."

Niklas synopsis:

Med utgångspunkt i Iris Murdoch filosofi kommer jag att reflektera över hur vår självförståelse leds av specifika bilder av vad de innebär att vara människa. I Murdochs efterföljd vill jag mena att vi idag leds av en bild av vad en människa är som är vilseledande. Man kan säga att vi lever i en typ av konflikt, där våra självbilder inte harmoniserar med vår verklighet. Med dessa tankar som utgångspunkt vill jag sedan visa att det är viktigt att vi inte låser vårt begrepp om människan, utan söker att låta det begreppet vara så öppet och mångskiftande som den mänskliga verkligheten är, också i våra självreflekterande verksamheter (som t.ex. filosofi och politik).


Fritt inträde & Alla välkomna!!

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 505147297
FBF (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi
KVS-instituutti/Oriveden Opisto/Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti

Call for Papers – luovuuden ja kirjoittamisen kansainvälinen konferenssi Oriveden Opistolla 19.-22.11.2010.

Toista kertaa järjestettävässä luovuuden ja kirjoittamisen kansainvälisessä konferenssissa käsitellään sekä populaareja että tieteellisiä tekstejä. Kirjoituksia odotetaan lähinnä tutkijoilta ja opettajilta sekä pitkälle ehtineiltä opiskelijoilta. Konferenssin organisoivat Jyväskylän ja Turun yliopistojen luovan kirjoittamisen oppiaineet, Oriveden Opisto, ENCWP (European Network of Creative Writing Programs) sekä Suomen Sanataideopetuksen Seura, ja se järjestetään Oriveden Opistolla 19.-22.11.2010.

Tekstit voivat sisältää konferenssin teemaan liittyviä ideoita, kokemuksia, metodeja, pedagogisia ajatuksia ja filosofiaa. Myös taiteidenvälistä opettamista ja poikkitieteellisyyttä käsittelevät kirjoitukset ovat tervetulleita.

Konferenssi on tarkoitettu minkä tahansa alan opettajille, kirjoittajakoulutuksen suunnittelijoille sekä muille kirjoittamisen ja luovien alojen työntekijöille. Se soveltuu erinomaisesti niin tutkijoille, kirjailijoille, toimittajille ja kriitikoille kuin opiskelijoillekin. Samalla eri alojen edustajilla on mahdollisuus yhteistyöhön ja ajatustenvaihtoon.

Tekstiehdotusten viimeinen jättöpäivä on 15.06.2010. Ne kirjoitetaan englanniksi ja jätetään osoitteeseen reijo.virtanen(at)kvs.fi. Konferenssin virallinen kieli on englanti.

Lisätietoja:
Oriveden Opisto
Koulutie 5
35300 ORIVESI
puh: 0207 511 511
reijo.virtanen(at)kvs.fi, orivedenopisto(at)kvs.fi
www.orivedenopisto.fi
 
XI International Kant Congress
Kant and Philosophy in a Cosmopolitan Sense
Pisa May, 22-26, 2010

The 11th International Kant Congress of the Kant-Gesellschaft is entitled “Kant and Philosophy in a Cosmopolitan Sense”: taking Kant’s concept of philosophy as its starting point, the Congress aims to promote reflection on the function and meaning of philosophy in relation to man’s deepest interests. The Congress, which will be organized in plenary sessions and thematic sessions, will welcome contributions on all aspects of Immanuel Kant’s thought.

For more information, see:
http://www.kant2010.it/index.php/kantkongress/kant2010
 
Jean-Luc Nancy in Helsinki
Wednesday 14 April 2010

13.00 -13.45
Book release event with artistic contributions (in Finnish)
Moderator: Esa Kirkkopelto

On the occasion of Jean-Luc Nancy’s first ever visit to Finland Gaudeamus Books will release Filosofin sydän ["Philosopher's heart"]. The volume, which is put together on the initiative of the Figures of Touch -research project, includes Nancy’s L’intrus and Corpus in Finnish. Translations Susanna Lindberg, Kaisa Sivenius, and Elia Lennes. Forewords Susanna Lindberg and Sami Santanen.

14.00 -16.30
Lecture (in English)
Jean-Luc Nancy: “Body as Theatre”
Moderator: Esa Kirkkopelto

Kiasma-theatre
Museum of Contemporary Art Kiasma
Mannerheiminaukio 2, FIN-00100
Helsinki, Finland

Free admission
Welcome!

The event is organized by
Figures of Touch research project
Rethinking cultural diversity in Europe research project
Aalto University / Department of Art and Media Pori
in cooperation with
Kiasma and Gaudeamus

----------------------------------------------------------------------------------

Jean-Luc Nancy vierailee Helsingissä keskiviikkona 14.4.2010

Ranskalaista filosofia Jean-Luc Nancya (s. 1940) pidetään dekonstruktion edustajana. Hän on Strasbourgin yliopiston emeritusprofessori ja omaperäinen ajattelija, jolla on laaja filosofinen tuotanto. Nancy sairastui vakavasti 1980-luvun lopulla ja hänelle tehtiin sydänsiirto 1990-luvun vaihteessa. Raskaana toipumisaikana hän jatkoi kuitenkin kirjoittamista ja julkaisi monia parhaita töitään. Nyt Nancy on kansainvälisesti aktiivinen ja suosittu luennoitsija.

Jean-Luc Nancy vierailee huhtikuussa ensimmäistä kertaa Suomessa Kosketuksen figuurit -tutkimushankkeen kutsumana. Nancy pitää yleisöluennon Kiasmassa keskiviikkona 14.4. aiheenaan “Body as Theatre”. Ennen luentoa julkistetaan Filosofin sydän -teos yleisölle avoimessa tilaisuudessa, jonka yhteydessä nähdään myös Julius Elon ja hänen työryhmänsä tilaisuutta varten luoma performanssiesitys.

Filosofin sydän (Gaudeamus 2010) sisältää kaksi filosofian ja ruumiin suhdetta tarkastelevaa teosta, Corpuksen ja Tunkeilijan. Corpuksessa Nancy hahmottelee filosofiaa, joka voisi puhua ideoiden maailman sijasta ruumiiden maailmasta. Tunkeilijassa hän pohtii omaa sairauttaan, identiteetin hajoamista ja moninaistumista. Tunkeilija julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. ”Nancyn teksti on yhtä aikaa sydäntäsärkevän kaunista ja käsittämättömyyteen asti nopeaa, hellää ja kiivasta, iloista ja tuskaista”, kuvailee Corpuksen suomentanut Susanna Lindberg. Filosofin sydän julkaistaan Suomen Akatemian Kosketuksen figuurit -tutkimushankkeen aloitteesta.

* * *

Jean-Luc Nancy Kiasmassa keskiviikkona 14.4.2010

13.00-13.45 Filosofin sydän (julkistamistilaisuus)
Tilaisuudessa nähdään Julius Elon ja hänen työryhmänsä performanssiesitys.

14.00-16.30 “Body as Theatre” (yleisöluento)

Jean-Luc Nancy luennoi englanniksi.

Iltapäivää isännöi Esa Kirkkopelto.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 
Haluatko oppia sanan säiläksi, joka vakuuttaa kuulijansa hetkessä? Haluatko pitää juhlapuheita, joista puhutaan kuukausikaupalla juhlien jälkeenkin? Haluatko päästä eroon esiintymisjännityksestä? Osallistu syksyllä 2010 järjestettävään Kriittisen korkeakoulun puhujakouluun ja ala koulia itsestäsi Churchillin, Ciceron ja Martin Luther King jr.:n veroinen sananiekka.

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

PUHUJAKOULU
Kriittisen korkeakoulun tiloissa la-su 18.-19.9., 16.-17.10., 6.-7.11. ja 27.-28.2010 klo 10-16

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulu on arvostettu ja suosittu oppikokonaisuus, joka on koulinut monia kirjailijanalkuja ammattiuralle. Kirjoittajakoulusta ovat uransa alkukimmokkeen saaneet muun muassa syksyn 2003 Finlandia-palkintoehdokas Juha Itkonen sekä runoilijat Saila Susiluoto ja Aki Salmela. Syksyllä 2010 aloittaa kirjoittajakoulun rinnalla toimintansa Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulu.

Mikä on puhujakoulu?

Puhujakoulu on yhden lukukauden pituinen oppikokonaisuus, joka opastaa osallistujia kohti puhetaidon mestariutta. Puhujakoulussa opit muun muassa muodostamaan vakuuttavia argumentteja ja hyödyntämään monipuolisesti retorista osaamista esimerkiksi väittelytilanteissa ja puheita laatiessasi. Pääset tutustumaan suomalaisten mestaripuhujien osaamiseen ja opit ilmaisemaan itseäsi sujuvasti erilaisissa puhetilanteissa. Puhujakoulun käyneenä osaat muotoilla vaikuttavia juhlapuheita ja selviydyt haastavista väittelytilanteista. Osaat vakuuttaa kuulijasi näkökulmastasi ja perustella taidokkaasti johtopäätöksesi.

Kenelle puhujakoulu on tarkoitettu?

Puhujakoulu on tarkoitettu kaikille ammatikseen puhuville. Voit osallistua puhujakouluun olit sitten tutkija, opiskelija, asiakaspalvelija tai myyntimies. Puhujakoulu vahvistaa osaamistasi entisestään ja ratkaisee puhumiseen liittyviä ongelmakohtia. Jos haluat hioa itsestäsi mestaripuhujan, on puhujakoulu suunnattu juuri sinulle.

Puhujakoulun sisältö

Puhujakoulu järjestetään viikonloppuisin, joten se soveltuu hyvin oman osaamisen laajentamiseen työn ohella. Puhujakouluun kuuluu neljä 12 tunnin oppijaksoa, jotka suoritetaan kerran kuussa tapahtuvana intensiivikoulutuksena. Oppijaksoissa käsitellään argumentaatiotaitoa ja puhetilanteita, retoriikkaa, väittelyä, dialogia, artikulaatiota sekä esiintymistä ja esiintymisjännitystä. Lisäksi puhujakouluun kuuluu Mestaripuhe käytännössä -seminaari, jossa vierailevat luennoitsijat kertovat puhumisesta käytännön tilanteissa. Puhujakoulussa on paljon vuorovaikutteisia harjoitteita, joissa pääset soveltamaan oppimaasi. Saat myös puhujakoulun ohjaajilta henkilökohtaista palautetta, jonka avulla opit kehittämään omia vahvuuksiasi.

Winston Churchill totesi kerran näin: “Kaikista lahjoista, jotka ihmiselle on suotu, ei mikään ole puhetaidon vertainen”. Osallistu Kriittisen korkeakoulun Puhujakouluun ja ota ensiaskeleet tielläsi kohti puhetaidon mestaritasoa.

Ilmoittautuminen

Puhujakoulu aloittaa toimintansa syyskuussa 2010. Johtuen oppikokonaisuuden vuorovaikutuksellisesta luonteesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, puhujakouluun otetaan vain 12 ensiksi ilmoittautunutta.

Puhujakoulun hinta on 490,- ja se sisältää koulutuksen, henkilökohtaisen ohjauksen ja oppimateriaalit.

Lisätietoja ja sitova ilmoittautuminen 31.5.2010 mennessä: .

Puhujakoulu järjestetään yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.
Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.filosofianakatemia.fi
To all Philosophy graduate students

The Northern Institute of Philosophy invites applications for ...

5 SUMMER GRADUATE SCHOLARSHIPS: spend nine weeks this summer in this stimulating research community in Aberdeen. For more information, see here.

2 FULLY FUNDED PHD SCHOLARSHIPS: these three year awards are available to UK, EU and international students. For more information, see here.
   

To all undergraduate Philosophy students

The Northern Institute of Philosophy is delighted to announce ...
MRes in METHODS AND PRACTICES OF PHILOSOPHICAL RESEARCH

This innovative form of Masters programme, with a principal emphasis on research, is unique to Aberdeen and the Northern Institute. It is designed for able graduates with a reasonably broad undergraduate philosophical experience who wish to begin to acquire the specialised skills needed for independent research in philosophy prior to application to PhD programmes. The programme will include elements of conventional Masters coursework but will involve a much greater explicit emphasis on research skills and practices than is normal in Masters courses in philosophy. These will be developed ‘hands on’ via participation in the collaborative research activities of the Northern Institute and the supervised pursuit of small research projects of one’s choosing. For more information, visit the NIP MRes website.
 
'Externalism challenged? Externalism vs. internalism today.'

Workshop, 4-5 maj 2010, Stockholms universitet.

Talare:
Katalin Farkas (CEU, Budapest)
Brie Gertler (University of Virginia)
Sanford Goldberg (Northwestern University)
Jesper Kallestrup (The University of Edinburgh)
Åsa Wikforss (Stockholms universitet)

The detailed program will be found here (later):
För detaljer kontakta Åsa Wikforss (asa.wikforss(at)philosophy.su.se)

Alla intresserade välkomna!
 
Lektorat och vikariat, Umeå universitet

Ett lektorat i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi
http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/312-223-10.html
Sista ansökningsdag 19 april.

Två vikariat som universitetslektor finns utannonserade på institutionens hemsida
http://www.idesam.umu.se/

2 vikarierande lektorer i filosofi (100% vardera), ht 2010 med eventuell möjlighet till
förlängning.

Vikariat 1: Innehållet i det ena vikariatet består av undervisning i
främst etik (inklusive metaetik och tillämpad etik) och politisk filosofi. Utöver detta
tillkommer undervisning inom det breda ämnet filosofi.

Vikariat 2: Innehållet i det andra vikariatet består av undervisning
i främst argumentationsanalys, logik, medvetandefilosofi och kunskaps- och
vetenskapsteori. Utöver detta tillkommer undervisning inom det breda ämnet filosofi.

För vikariaten är sista ansökningsdag 9 april.
 
TIEDOTE

Jakelu: Tiedotusvälineet
Vapaa julkaistavaksi: Heti


Mediateoreetikko ja aktivisti Franco ”Bifo” Berardi vierailee Suomessa huhtikuussa


Vuonna 1949 syntynyt italialainen mediafilosofi Franco ”Bifo” Berardi vierailee Suomessa "Exhausted subject, impossible community" -seminaarissa. Seminaari on osa Mollekulaarisen organisaation Félix Guattari -mestarikurssia, joka käsittelee mentaalista ekologiaa tiedon ja huomion taloudessa. Bifo keskustelee uudesta Soul at Work -kirjastaan Turussa 6.-7.4.2010 (Turun yliopiston taiteiden tutkimus) ja Helsingissä 21.-24.4.2010 (Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu). Seminaareissa Bifo avaa kirjansa teemoja keskustellen suomalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa.

70-luvulla aktivoitunut Bifo on tunnettu media-aktivisti. Hän oli yksi keskeisistä toimijoista, kun Italian ensimmäinen vapaa piraattiasema Radio Alice perustettiin vuonna 1976. Hän joutui tämän takia vuotta myöhemmin pakenemaan Pariisiin, jossa hän tapasi Félix Guattarin ja Michel Foucault'n. Bifo myös auttoi perustamaan rekombinant.org-nettilehden sekä Orfeo TV:n, yhden ensimmäisistä kanavista Italian Telestreet-piraattitelevisioverkostossa.

Bifon teoreettisen työn keskeinen kysymys on työn ja median välinen suhde. Yksi hänen tehtävistään on kapitalismikritiikin hahmotteleminen tietotekniikan mahdollistaman, pätkityn ja digitaalisoituneen työn aikana. Bifolle nykyaikainen kapitalismi ei ole vain talousjärjestelmä, vaan medioiden luoma psykologinen systeemi, jonka vaikutusta tulee tutkia ja kritisoida.

Aiemmin Bifolta on suomennettu kokoelma Tietotyö ja prekaari mielentila (Tutkijaliitto, Polemos-sarja, 2006). Tilaisuuksiin vapaa pääsy, kieli on englanti.


Yhteistyötahot:
Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma KATAJA, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Eetos ry. , Mollecular.org, Teatterikorkeakoulu, Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos, Tutkijaliiton Polemos-sarja, Aivojen yhteistyön muistivihkot

Lisatietoja:
www.mollecular.org

Bifon haastattelut Turku:
Petri Rautiainen
Eetos ry
poraut(at)utu.fi
041 525 8293

Bifon haastattelut Helsinki:
Akseli Virtanen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
akseli.virtanen(at)hse.fi
040 353 8327
 
FINNISH-SINO WORKSHOP ON LOGIC & COGNITION

Wed 31 March 2010
University of Helsinki
Department of Philosophy, History, Culture, and Art Studies

Location:
room A217 (Metsätalo Building, Unioninkatu 40, 2nd Floor, A-wing, Istuntosali A217)

Program:

10:00
Opening
Ahti-Veikko Pietarinen
Professor of Semiotics, University of Helsinki

The Institute of Logic and Cognition at Sun Yat-Sen University
Ju Shier
Professor, Director, Institute of Logic and Cognition, Sun Yat-Sen University, Guangzhou

10:30
NP-Logic Systems and Model-Equivalence Reductions
Dr Shen Yuping
Institute of Logic and Cognition, Sun Yat-Sen University

11:15
Diagrammatic Mind
Ahti-Veikko Pietarinen

12:00
Lunch Break

13:30
Abduction and Inverse Problems
Ilkka Niiniluoto
Professor of Theoretical Philosophy, Chancellor, University of Helsinki

14:15
Abductive Argumentation
Dr Sami Paavola
Department of Psychology, University of Helsinki

Tea Break

15:15
Independence-Friendly Logic
Gabriel Sandu
Professor of Theoretical Philosophy, University of Helsinki

16:00
Intuitionistic Dependence Logic
Fan Yang
Department of Mathematics and Statistics, University of Helsinki

16:45
Closing

---------------------------------------------------------------------

To access the room, take the main entrance to Metsätalo building and turn left, go to the 3rd floor, walk through the corridor to the A-wing, go one floor down (to Classical
Philology), and the room A217 (Istuntosali) is soon on your left.
 
Current Trends and Developments in Digital Publishing in the Humanities, with special reference to Wittgenstein’s Nachlaß 

A colloqium organised by the von Wright and Wittgenstein Archives (WWA) at the University of Helsinki, 14th April 2010

Venue: Hall 5 (PR 5), University of Helsinki, Main Building, Fabianinkatu 33


9.00 Coffee and tea served
9.30 Chancellor's address: Ilkka Niiniluoto, Chancellor of the University of Helsinki, professor of theoretical philosophy
9.45 Opening words, professor Jan von Plato
10.00 Juha Hakala, Director of IT Development, The National Library of Finland: Standards of digitization and long-term preservation of digital content
10.30 André Maury, adjunct professor: Von Wright's work on the Wittgenstein papers
10.50 Risto Vilkko, adjunct professor: Bibliotheca Wrightiana: von Wright's correspondence and scientific home library
11.10 Bernt Österman, University of Helsinki: Von Wright’s donations to the University of Helsinki and the new parts of the collection at WWA
11.30 Thomas Wallgren, University lecturer, University of Helsinki, Director of WWA: Current projects and future prospects of WWA nationally and internationally
11.45 Discussion
12 noon  - 1.15 pm Lunch
1.15 p.m. Alois Pichler, Director of the Wittgenstein Archives at the University of Bergen: Wittgenstein Source and other Wittgenstein Nachlaß Web resources
1.45 Sakari Katajamäki, Managing Editor, Edith – Critical Editions of Finnish Literature (Finnish Literature Society): Digital Aleksis Kivi - Archive vs. critical edition
2.15 Coffee, tea
2.30 Sami Syrjämäki, University of Helsinki: The philosophy portal in Finland
3.00 Mats Dahlström, University lecturer, The Swedish School of Library and Information Science: Digitized collections as research data
3.30 Discussion
4.00 Closing of the proceedings


The von Wright and Wittgenstein Archives belong to the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies at the University of Helsinki. For further information see:
http://www.helsinki.fi/wwa/
 
Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma –seminaari 21.5.2010

Koneen Säätiö järjestää seminaarin Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma Turussa Sigyn-salissa perjantaina 21.5.2010. Seminaarissa puhuvat:

-Professori Mark V. Flinn (Department of Anthropology, University of Missouri-Columbia, Yhdysvallat)
-Johtaja Stephen C. Levinson (Max-Planck-Institute for Psycholinguistics, Alankomaat)
-Professori Geoffrey Hodgson (Business Studies, University of Hertfordshire, Iso-Britannia)
-Professori Ullica Segerstråle (College of Science and Letters, Illinois Institute of Technology, Yhdysvallat).
Lisäksi Koneen Säätiön rahoittamat Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma -hankkeet esittäytyvät.

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta tilaisuuteen tulee ilmoittautua. Seminaari on englanninkielinen. Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautumisesta http://koneensaatio.fi/seminaari.php.

*****

Evolutionary Perspectives on the Human Sciences, 21 May 2010

Kone Foundation is organizing a one-day seminar on the theme of Evolutionary Perspectives on the Human Sciences. The seminar will be held on 21 May 2010 in Sigyn Hall, Turku.

The speakers are:

-Professor Mark V. Flinn (Department of Anthropology, University of Missouri-Columbia, USA)
-Director Stephen C. Levinson (Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Netherlands)
-Professor Geoffrey Hodgson (Business Studies, University of Hertfordshire, UK)
-Professor Ullica Segerstråle (College of Science and Letters, Illinois Institute of Technology, USA).

In addition, there will be presentations from the Kone Foundation-funded projects on Evolutionary Perspectives on the Human Sciences.

Admission to the seminar is free, but prior registration is required. The language of the seminar is English. Read more at http://koneensaatio.fi/seminar.php.
 
Final call for papers

Re-thinking synonymy: semantic sameness and similarity in languages
and their description


SKY (The Linguistic Association of Finland) organizes a symposium
‘Re-thinking synonymy: semantic sameness and similarity in languages
and their description’ in Helsinki, October 28-30, 2010. The official
website of the symposium, with the Call for Papers and other
information (to be added/updated later), is found at:
http://www.linguistics.fi/synonymy

Traditionally, synonymy refers to a situation where a language has two
(or more) linguistic forms for expressing one meaning. Synonymy is by
no means uncommon in languages, exemplified also by the large number
of synonym dictionaries and thesauri. However, it is important to note
that the existence or lack of synonymy is largely a matter of
definition. On one hand, if we define synonymy as (very close)
semantic similarity or (essentially) identical reference, it
definitely exists to some extent in all languages. On the other hand,
if we confine the notion to absolute synonymy (comprising not only
reference, but also, for example, stylistic and sociolinguistic
factors as well as contextual preferences), it becomes less clear
whether synonymy really exists.

Many theories of grammar (such as Cognitive Grammar and some versions
of Construction Grammar) do not acknowledge the concept of synonymy at
all. Synonymy seems to militate against the expected relation of
meaning and form: a difference in form should always and necessarily
correspond to a difference in meaning. However, within these theories
(and within linguistics in general), a recurring topic of study is
lexical, constructional, functional and formal similarity. In
addition, current research seems to steer clear of synonymy (and
sameness), but at the same time puts a great deal of emphasis on
similarities, e.g. when and why two or more constructions with
seemingly similar meanings are used as each other's alternatives. But
where does the boundary lie between the two, i.e. when do we cross
over from synonymy to mere similarity, or vice versa, and, moreover,
how different can two constructions or expressions be and yet still be
considered similar in terms of their meaning/
function? Do all synonymous expressions share a common conceptual
(abstract) schema, and are the formal differences merely
‘coincidental’? What is the relation between these schemas and lexical
(i.e. ‘traditional’) synonymy?

The idea of the symposium is to challenge linguists both to re-think
the synonymy and sameness of linguistic expressions and to approach
the concept of synonymy from a broader perspective. What we propose is
that synonymy is best seen as sameness or similarity of forms and
functions – whether words, constructions or syntactic structures – not
only as a notion related to lexical semantics. For example, many
languages, such as Finnish and Estonian, allow the expression of
location through both cases and adpositions, and many languages have
both intransitive and transitive reflexive forms; these expressions
may be identical in meaning in certain contexts, but upon closer
examination they also display differences.

In brief: Does a difference in form always correspond to a difference
in meaning/function? If so, is there any justification for the
validity of the notion of synonymy in linguistic description? If
synonymy really exists on some level, do we need to broaden the
concept of synonymy and if so, how? What does the way that synonymy
has been studied tell us about language and, perhaps as interestingly,
about linguistics?

We welcome contributions dealing with synonymy from various
perspectives and backgrounds (including theoretical, empirical and
experimental approaches), ranging  from studies of lexical, functional
and formal synonymy to studies of synonymy within and across
languages. Possible topics for talks include (but are by no means not
restricted to) the following:

- The role of synonymy in linguistic theory
- Corpus-based studies of (lexical/functional) synonymy
- Psycholinguistic studies of synonymy/processing of synonymy
- Seemingly synonymous/similar categories across languages (e.g.
dative, reflexive, person, tense, deixis etc.), comparability of
functions across languages
- The role of synonymy in lexical typology: do ‘identical’ lexemes in
different languages express identical/similar meanings?
- Translatability of lexemes
- The development of synonymy; competition of synonymous forms in
grammaticalization/lexicalization
- Synonymy in different theories of grammar
- The relation between lexical (‘traditional’) synonymy and functional
synonymy
- Potential differences between sameness and similarity; is the
distinction meaningful or necessary?
- What does synonymy (at any level/in any form) reveal about language?
- What motivates the use of seemingly synonymous forms? Context,
meaning, sociolinguistic factors, disambiguation, verbal semantics etc.
- The synonymy of syntactic structural variants (e.g. differences in
comparative constructions)
- Synonymy of constructions within and across languages
- Semantic vs. pragmatic synonymy

The deadline for submission of abstracts (in English; max 500 words
excluding data, tables and references) is April 16, 2010
. Please
submit your abstract by e-mail to the address of the organizing
committee (synonymy-2010 /at/ Helsinki.fi). Send your abstract as
attachment to an e-mail message (in both .pdf and .doc formats).
Please indicate clearly whether your abstract is intended as a poster
or a section paper. The abstracts will be evaluated by the organizing
committee and by the members of the scientific committee (see below).
Participants will be notified about acceptance by May 15, 2010. The
book of abstracts will be published on the web pages of the symposium
at:

http://www.linguistics.fi/synonymy/abstracts.shtml

Body of the message should include the following information
(preferably in this order):

Name of the participant
Title of presentation
Affiliation
E-mail address
Is the paper meant as a section paper or, a poster, or a workshop

Workshops

The deadline for submitting workshop proposals was March 15.

Activities

- Presentations by invited speakers
- Presentation by other participants
- Posters
- Workshops

Confirmed invited speakers

Dirk Geeraerts (University of Leuven)
Martin Haspelmath (MPI, Leipzig)
Beth Levin (Stanford University)

Scientific committee

Antti Arppe (University of Helsinki)
Peter Austin (SOAS, London)
Denis Creissels (University of Lyon)
Dagmar Divjak (University of Sheffield)
Adele Goldberg (Princeton University)
Stefan Gries (UCSB)
Tuomas Huumo (University of Tartu)
Laura Janda (University of Tromsø)
Jarmo Jantunen (University of Oulu)
Silvia Luraghi (University of Pavia)
Sally Rice (University of Alberta)
Anna Siewierska (University of Lancaster)
Bernhard Wälchli (University of Berne)

Organizing committee

Antti Arppe (University of Helsinki)
Seppo Kittilä (University of Helsinki)
Aki Kyröläinen (University of Turku)
Maarit Niemelä (University of Oulu)
Alexandre Nikolaev (University of Joensuu)
Jouni Rostila (University of Tampere)
Turo Vartiainen (University of Helsinki)
Laura Visapää (University of Helsinki)

Registration

The registration deadline is October 1, 2010. An on-line registration
form to the symposium will appear on the webpage of the symposium
after the evaluation of abstracts.

Registration fees

General: 100 Euro
Members of the association: 80 Euro
Undergraduate students: 50 Euro

Finnish participants are requested to pay the registration fee to the
SKY bank account when they register for the conference (bank account
number 174530-71243 (Nordea)). Participants from abroad are likewise
requested to pay in advance by bank transfer, if at all possible, to
the SKY bank account in Finland (Bank: Nordea; IBAN: FI76 1745 3000
0712 43, BIC: NDEAFIHH). However, we may also accept payment IN CASH
(only in Euros; moreover, we CANNOT accept credit cards of any sort)
upon arrival in case bank transfer is not possible. If you have paid
via bank transfer from abroad, we would kindly ask you to bring a COPY
of the original transaction receipt with you and present it upon
registration.

Conference venue

University of Helsinki

Contact

Please send all queries to synonymy-2010 /at/ helsinki.fi
 
CALL FOR PAPERS

POPULISM, THE 17TH SUMMER SCHOOL OF CULTURAL STUDIES
University of Jyväskylä, June 3 – 5, 2010

In Finland as elsewhere in Europe, rapid social change, multicultural
challenges, and the way different kinds of threat are disseminated by the
media for public imagination, have given rise to populist appeals to
cultural values and to populist political movements. Such appeals and
movements are not limited to Europe or to the West, but the main empirical
emphasis in the Summer School will be on Finnish and European forms of
populism.

”Populism” is an ambivalent concept. In its etymology, it refers to ”the
people”, and the common definition has it as a particular way of appealing
to the people. It generally has a negative connotation: the populist
appeal is at the same time black-and-white and diffuse, it shuns
difference, it is grounded in mythisized fundamental values, and it unites
by discrimination. Today, this kind of populism is most clearly
articulated in right-wing political movements, but it is not difficult to
find variations of this rhetoric throughout the political spectrum. Thus
populism can be regarded as a special kind of rhetoric which may contain
different cultural values and serve various political agendas.

Populism unites mass appeal with strong exclusions. However, it is part of
the ambivalence of the concept that it has also been used (especially in
the American context) as a designation for radically inclusive democratic
movements such as the civil rights movement. It has been said that
”populism” has no referential unity; rather, it is a social logic, closely
linked with the notion and practices of hegemony, which cuts across
different kinds of phenomena. Understood in this way, critical discussion
of populism tends to move from the mode of persuasion to the specific
contents and agendas themselves, to the meanings and values promoted or
countered with populist rhetoric.

The relationship between ”the popular” and ”populism” also belongs to the
themes of the Summer School. The term ”cultural populism” refers to a
rejection of elitism by adopting a diametrically opposed default position
where no attention is paid to the possible ideological or reifying
elements in popular culture, and where any provided meanings or modes of
appeal are viewed in terms of the consumers' sovereign power.

The Summer School has a multi- and cross-disciplinary orientation. It
invites presentations addressing concrete phenomena or focusing on
theoretical issues arising from the ambiguity or cross-referential nature
of the concept and practice of populism. The main emphasis lies on
contemporary phenomena, but historical perspectives are also welcomed. The
frame of possible subjects comprises multiculturalism and immigration,
nationalist and ethnic agendas, religious allegiances and gender issues.
Within such frames, what kinds of power struggle and protest find
expression in populist movements? In which ways are the elite and the
people, the subjects and the objects of power played against each other in
populist rhetoric? Which ideological and affective discourses are included
in different populist agendas, and how are they rhetorically composed?
What is the relationship between productive and repressive power in this
context? Who is empowered and who is disempowered?


Teachers:

Jim McGuigan is Professor of Cultural Analysis in the Department of Social
Sciences at Loughborough University, Leicestershire, UK. His interests
cover contemporary social theory, cultural studies and policy, and
television and representation. He has published a number of books, among
them "Cultural Populism" (1992). Currently, he is working on two main
research themes: ‘cool capitalism’ and ‘funny politics’. His most recent
publications include "Cool Capitalism" (2009).

Petri Ruuska is Research Fellow in the Department of Social Research at
the University of Tampere, Finland. Since 2007, he has been an Academy
Research Fellow for "Nationspeak in action" and "Suuri murros 1905 ja
kansapuheen variaatiot" ["The Great Divide 1905 and the Variations of
Nationspeak"]. He is the co-author of the recently published "Kuriton
kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa"
["Wayward Nation. Political Imagination and the Great Strike 1905 in
Finland"] (2009).

Chair: Prof. Erkki Vainikkala, the Research Centre for Contemporary
Culture, Department of Art and Culture Studies, University of Jyväskylä.


The seminar sessions are meant for post-graduate students whose work is
related to the topic of the summer school, while the adjoining lectures
are open for everyone. The summer school is free of charge. During seminar
sessions, each paper will be allotted about one hour, out of which 10–15
minutes are reserved for the actual presentation. The teachers will be
giving feedback on the papers, but peer discussion is emphasized.

The language of the summer school is English. Please note that attendance
is required throughout the summer school.

The summer school is part of the activities of the Society for Cultural
Studies in Finland. It is organized by the Research Centre for
Contemporary Culture, Department of Art and Culture Studies at the
University of Jyväskylä. The organizers thankfully acknowledge the support
of the Faculty of Humanities.


HOW TO APPLY:

Please send your application by Friday, April 16 to:

Kulttuurintutkimuksen seura
c/o Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
-
Society for Cultural Studies in Finland
c/o Research Centre for Contemporary Studies
P.O.Box 35
FI-40014 University of Jyväskylä
Finland

Or by e-mail to:
minna.m.nerg(at)jyu.fi

Your application should include:

• an abstract of 100-200 words, based on the paper you will be presenting
• a short presentation of yourself and  your research topic with its
theoretical orientation, methods and materials

The applicants will be notified of the decision Friday, April 23.

Deadline for papers is May 17.


For more information:

e-mail minna.m.nerg(at)jyu.fi
phone +358 14 260 1317
or visit http://www.jyu.fi/kultut/populism
 
*** FBF Filosoficafé - Världens kriser och lösningar ***

Forskare Jakob Donner-Amnell, Östra Finlands universitet

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Tisdagen 30.3. kl. 18.00

Sammandrag:

På goda grunder kan man säga att många kriser av olika karaktär sätter sin prägel på världsläget och samhällsdebatten just nu. Den ekonomiska krisen får visserligen i många sammanhang mest uppmärksamhet, men om man alls blickar framåt är det uppenbart att många frågor kan förvandlas till kriser förr eller senare: energin, klimatet, naturresurserna, livsmedlen, fattigdomen osv

Det finns förstås många olika uppfattningar om vilka frågor som är viktigast, hur olika frågor hänger ihop och hur de kunde lösas. Sammanlagt handlar det ändå om såpass stora utmaningar också på kortare sikt (5-10 år), att de tvingar alla slags aktörer att omvärdera och förändra sin verksamhet.

Men vilket slags strategier och lösningar kan olika aktörer tänkas gripa till? Vilka aktörer kan tänkas påverka utvecklingen mest - marknadskrafterna, staterna, medborgarna eller det internationella samfundet? Vilka positiva och negativa konsekvenser kan olika lösningar tänkas ha? Hur påverkas världsutvecklingen som helhet av de lösningar som olika aktörer kan tänkas genomföra?

Fritt inträde och alla välkomna!!

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel: 050 5147297
e-mail: fbf (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi
CALL FOR PAPERS

Young Researchers Conference on Classical German Philosophy
Centre for German Idealism

VU University Amsterdam, August 27, 2010, Room 13A-11/13.


The Dutch-Flemish Centre for German Idealism (‘Centrum voor Duits Idealisme’) invites PhD students, research master students aiming at starting a PhD project soon and PhDs that have graduated recently to submit a proposal for a presentation at the ‘Young Researchers Conference on Classical German Philosophy’ to be held in Amsterdam on August 27, 2010. The conference aims to offer young researchers the opportunity to communicate their results to a larger community, and for all researchers in the fields to meet and reinforce scientific and personal links.

Presentations should concern Classical German Philosophy from Kant to Hegel, possibly in contrast to or comparison with other thinkers. Their aim should be systematic rather than merely historical-philological.

Presentations should be in English (20 minutes). Presentation will be commented upon by a senior member of the Centre for German Idealism, after which discussion will follow.

Submission deadline of the proposal: May 1, 2010. Proposals (PDF) should contain an abstract of ca. 500 words and a CV. Submissions can be sent to j.t.zinkstok(at)rug.nl. Notification of selection before May 15; papers must be delivered by June 15, 2010.

Organization:
Christian Krijnen (VU University Amsterdam), Paul Cobben (Tilburg University), Job
Zinkstok (University of Groningen)

Centre for German Idealism
http://cvdi.eu
 
Gestalten des Geistes
Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus
Nordic Network for German Idealism (NNGI)
Department of Philosophy, Aarhus University
Lehrstuhl für Philosophie II, LMU München

26. - 27. Mai 2010
Tagungsort: Carl Friedrich von Siemens Stiftung
Südliches Schlossrondell 23, 80638 München


Mittwoch, 26.5.
13.00-13.30
Begrüßung
13.30-15.00    
Assistant Professor Kristin Gjesdal (Philosophy Department, Temple University, Philadelphia): "Schleiermacher and Kierkegaard on Individuality, Aestheticism and Bildung"
15.00-15.30    
Kaffeepause
15.30-17.00    
Prof. Dr. Jan Rohls, Fakultät für Evangelische Theologie, Universität München: „Kierkegaards Geistbegriff im Kontext des Idealismus“
17.00-17.30    
Kaffeepause
17.30-19.00   
Professor Arne Grøn (Theologische Fakultät, Universität Kopenhagen): "Gestalten der Verzweiflung als Gestalten des Geistes: Kierkegaards Krankheit zum Tode im Kontext einer Phänomenologie des Geistes"
Abendessen (Siemensstiftung)


Donnerstag, 27.5.
9.00-10.30   
Assistant Professor Henrik Jøker Bjerre (Institut für Philosophie, Universität Aarhus): "Kierkegaard´s Voice: The Surplus of Writing as an Obstruction to Systematic Philosophy"
10.30-11.00   
Kaffeepause
11.00-12.30   
Dr. Omri Boehm, Department of Philosophy, Yale University, derzeit Research Fellow am Lehrstuhl für Philosophie II in München: „Reason, Faith and Disobedience: The Binding of Isaac and the Function of the Biblical Text in Kierkegaard and Kant“
12.30-13.30   
Mittagessen (Siemensstiftung)
13.30-15.00    
Prof. Dr. Axel Hutter, Fakultät für Philosophie, Universität München: „Negativismus“
15.00-15.30    
Kaffeepause
15.30-17.00    
Associate Professor Anders Moe Rasmussen (Institut für Philosophie, Universität Aarhus): "Glaube und Offenbarung: Kierkegaard zwischen Jacobi und Schelling"
17.00-17.30    
Kaffeepause
17.30-19.00   
Associate Professor Jon Stewart (Søren Kierkegaard Research Centre, Universität Kopenhagen): "Kierkegaard und Hegel: Die Frage von Glauben und Wissen"
 
Call for papers:

The Nordic Network for German Idealism:
The Spirit of German Idealism

In the period from 2009 – 2011 the Nordic Network for German Idealism (www.NNGI.org) is arranging various conferences and workshops for researchers and post-graduate students with interest and expertise in the vast and varied field of philosophy, which takes the philosophies of Kant, Fichte Schelling, Hegel and Kierkegaard as its most crucial point of reference.

The third session will be from the 26th to the 28th of May 2010 at the Siemens Stiftung in Munich, Germany. It is a joint venture between the Department of Philosophy at the Ludwig-Maximilian University, the Department of Philosophy at Aarhus University and the NNGI. At the third session there will be a conference on the 26th and 27th with invited speakers and a workshop for students (primarily at the PhD.-level) on the 28th.

The papers for the workshop are not restricted with regards to theme, but they should discuss or deal with the philosophies of Kant, Fichte, Schelling, Hegel or Kierkegaard. Since the general theme for work within the NNGI is Spirit (Geist), we particularly welcome papers that deal with this theme. They may be historically oriented or deal with systematic issues as the authors see fit.

The deadline for submission of abstracts is April 15th 2010.

Abstracts should be submitted to the following e-mail address:
filamr(at)hum.au.dk

Practical issues
The NNGI will provide funding for travel reimbursement and accommodation during the conference for all participating students up to a maximum of 5000 DKR (about 660EURO). There is a maximum of 15 participating PhD-students. There will be lunch provided for all participants and an optional conference dinner. More information to come in this regard.
 
Dr. Azaveli Lwaitama, University of Dar es Salaam, will give a talk on "African Philosophy and the State of African Politics"

Thursday 25th March, 16-18 hours, at Unioninkatu 40A [Helsinki], sr 110.

All welcome.
 
Lecturer Michael Halewood (University of Essex, UK) vierailee huhtikuun lopulla Turun yliopistossa (sosiologian oppiaine) sekä Tampereen yliopistossa (UTACAS). Dr.

Halewood pitää Turun yliopistossa kaksi luentoa (Publicum --rakennus, Assistentinkatu 7):

*What is Sociology?  What does A. N Whitehead offer Sociology today?*

Publicum ls. 3, klo 12 -- 14, tiistai 27. 4. 2010

*'A Culture of Thought':  A. N. Whitehead's challenge to modernity.*

Publicum ls. 3, klo 14 -- 16, torstai 29. 4. 2010

Tampereen yliopistossa Lecturer Halewood pitää luennon:

*'A Culture of Thought':  A. N. Whitehead's challenge to modernity.*
UTACAS (Pinni B -rakennus, Kanslerinrinne 1)
klo 16 -- 18, keskiviikko 28. 4. 2010


Allekirjoittaneelta voi tiedustella kaikesta mahdollisesta Dr. Halewoodin vierailuun liittyvästä.

Seppo Poutanen
Dr.Soc.Sc., Docent
Department of Social Research, Sociology
University of Turku
Assistentinkatu 7
FIN-20014 University of Turku
Finland
email: seppou(at)utu.fi


Lisätietoja luennoista:

Lecturer, Dr. Michael Halewood
University of Essex, UK

see http://www.essex.ac.uk/sociology/staff/profile.aspx?ID=132

Lectures in Turku and Tampere, 27. 4. – 29. 4. 2010

What is Sociology?  What does A. N Whitehead offer Sociology today?

The introductory chapter of most sociology textbooks start with the question ‘What is Sociology?’  By the time we get to university such questions are usually forgotten or dismissed as too simplistic.  In this lecture I will suggest that the occasional return to such basic questions can be very provocative and yet helpful. Looking at such a question can make us stop and think as to what exactly it is we are doing, how we are doing it, and why.

In this lecture I will start by introducing some of the common assumptions that would seem to define sociology (study of the social, interactions between humans, etc.).  I will locate these within a specific version of modernity and will point up some of the problems inherent in such accounts (as discussed by Latour, for example) for example, the distinction between the natural and the social, and the difficulty that sociology has in accounting for or describing material objects.  I will then introduce the work of the philosopher A. N. Whitehead (1861-1947) as a way of moving beyond some of the limitations identified.  In doing so, the lecture will try to introduce notions of process, becoming, and the extension of relations to non-humans so as to produce a novel yet more effective version of sociology. 

‘A Culture of Thought’:  A. N. Whitehead’s challenge to modernity.

Social science and social theory is a creature of modernity and is deeply implicated in the process of its development and its modes of thought.  This lecture will use the work of A. N. Whitehead (1861-1947) to investigate the extent to which social research today relies upon certain problematic assumptions and concepts which are a legacy of out-dated view of the world.  In doing so, it will outline what might be termed modernity’s ‘culture of thought’.  Whitehead argues that one major element of the conceptual apparatus of modernity is what he terms the ‘Bifurcation of Nature’ which splits the world into the really real realm of inert matter which science studies and the realm of human experience and life which social science studies.  This, he argues, produces various logical inconsistencies and limits the development of critical thought and research.  

In this lecture I will outline Whitehead’s critique and also the manner in which he attempts to develop a new ‘culture of thought’ which enables a more inclusive and robust approach to social theory.  The main element of his philosophy will be introduced in terms of the social character of all existence and the reconfiguration of subjectivity.  This lecture will also explain the importance of the role of the body within Whitehead’s thought and will relate this to contemporary discussions of gender and sexual difference.  In this way, the lecture will outline some of the opportunities that Whitehead’s work offers social research. 
 
 
En doktorandtjänst i teoretisk filosofi vid Filosofiska
institutionen, Stockholms universitet, har utlysts. Närmare upplysningar:
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11447&a=76369

Helsingin yliopiston Porthaniassa (sali P672, Yliopistonkatu 3, 6. krs) järjestetään
12.4. klo 13-16 varhaismodernia filosofiaa käsittelevä kollokvio Psychology and Morality
in Early Modern Philosophy. Tapahtuma on avoin yleisölle ja se sisältää seuraavat
esitelmät:

Roger Ariew (Univ. of South Florida): “Ethics in Descartes and the First Cartesians”

Donald Rutherford (Univ. of California, San Diego): “Spinoza on the Mastery of the
Passions: The Significanceof Ethics IVP8”

Dana Jalobeanu (Western University 'Arad'): “Learned experience and constructed facts:
pedagogical andtherapeutic aspects of Francis Bacon's natural history”

James Harris (Univ. of St Andrews): “Hume's intellectual development 1731-34: the
origins of theTreatise”

Lisätietoja: Juhana Lemetti (juhana.lemetti(at)helsinki.fi).
 
Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikokouksessa 17.2.2010 valittiin Yhdistyksen
hallituk­seen prof. Timo Airaksinen, dos. Heta Gylling, dos. Mirja Hartimo, prof.
Kristian Klockars, prof. Ilkka Niiniluoto, prof. Sami Pihlström, prof. Matti Sintonen,
PhD Kristina Rolin, FT Valtteri Viljanen ja dos. Risto Vilkko. Yhdistyksen uusi hallitus
valitsi järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2010 Yhdistyksen puheenjohtajaksi kansleri Ilkka
Niiniluodon, varapuheenjohtajaksi professori Timo Airaksisen ja sihteeriksi sekä
varainhoitajaksi dosentti Risto Vilkon.

Yhdistys kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 31.3. klo 18 Tieteiden talon salissa
505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokouksessa esitelmöi FT Marke Ahonen (Helsingin yliopisto) otsikolla “Mielen sairaudet antiikin filosofiassa”. Kokouksessa käsitellään myös vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talous­arvio, joten siellä on hyvä tilaisuus keskustella
Yhdistyksen toimintaan liitty­vistä asioista.
 
The Nordic Society for Phenomenology
http://www.helsinki.fi/jarj/nosp/index.htm

The Nordic Society for Phenomenology / Nordisk Selskab for Fænomenologi (NoSP)
was founded in May 2001 in Copenhagen. Its aim is to further dialogue and cooperation between phenomenologists in the Nordic countries, and to promote scholarship, teaching, research,and publication affiliated with phenomenology.

The executive committee of the society consists of five members, one from each of the five Nordic countries.

Membership of the Society is free and open to all persons interested in furthering its purposes and in participating in its activities.

The eighth annual meeting of the Society will take place at Södertörn University College in Stockholm, April 22-24, 2010.

POSTER: http://www.helsinki.fi/jarj/nosp/NOSP%20affisch.pdf

PROGRAM:

Thursday 22/4

17.00 MB 416, Registration
17.30 Words of welcome from the University: Rector Ingela Josefson. Music: Jörgen Petterson.
18.00 Ronald Bruzina “Phenomenology’s recovery of nature antecedent to naturalism”
19.30 Reception with buffet at Södertörn University
Chair: Marcia Sá Cavalcante Schuback

Friday 23/4

9.30 -11.00 MB 416, Camilla Serck-Hanssen "Critique conceived as Fundamental Ontology; Heidegger's Reading of Kant"
Chair: Hans Ruin
11.30-13.00 Parallel Sessions Section I
13.00-14.30 Lunch
14.30-16.00 Parallel Sessions Section II
16.30-18.00 MB 416 Jeff Malpas “Nihilism and the Thinking of Place”
18.00-18.30 Board meeting
Chair: Sara Heinämaa

Saturday 24/4
9.30-11.00 MB 416, Panel on Eugen Fink’s Phenomenology
Chair: Sven-Olov Wallenstein
11.30-13.00 Parallel Sessions Section III
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Parallel Sessions Section IV
16.00-17.30 MB 416, Claudia Baracchi “The End of Philosophy and Another Beginning”
Chair: Hans Ruin
20.00 Conference dinner at Restaurant Rival


Parallel Sessions Section I
1a) MC 238, Phenomenology and Ancient Philosophy
Jussi Backman “The Unthought Distinction: Heidegger’s Notion of the First Onset of Western Philosophy”
Charlotta Weigelt: “The hermeneutic significance of Aristotle’s concept of chance”
Antonio Cimino: “Performativity and Philosophy as a Form of Life. New Perspectives on Heidegger’s Interpretation of Plato’s Sophist”
Chair: Hans Ruin

1b) MC235, Merleau-Ponty, Speech, Space, Gender
Anna Petronella Fredlund: “A phenomenology of speech: Merleau-Ponty’s reading of Saussure”
Petri Berndtson: “The Respiratory Constitution of Space and its connection to the Origin of Space”
Linda Fisher: “Gendering Body Memory in Merleau-Ponty”
Chair: Lisa Käll

1c) M243, Space and Orientations
Friederike Rese: “Places, Human Beings and Things”
Denisa Butnaru: “‘Distorted‘ Body, ‘Distorted’ Space”
David Connolly: “Space not spaces: Spatial unities in experiences of pathological synaesthesia”
Chair: Fredrika Spindler

1d) MC 544, Finitude and Responsivity

Anna-Karin Selberg: “Achtung versus wakefulness – Heidegger’s approach to Kant’s practical philosophy”
Thomas Schwarz-Wentzer: “Being responsive – an existentialist reading of the late Heidegger”
Eddo Evink: “A Phenomenology of Surrender”
Chair: Christian Nilsson

1e) MC546, Husserl, Eidetics and Life World
Mirja Hartimo “Husserl and algebra of logic”
Rosa-Maria Lupo: “The eidetic constitution of objectivity between Husserl and Aristotle”
Simo Pulkkinen: “On the Pregivenness of the Lifeworld”
Chair: Jonna Bornemark

1f) MC219, Phenomenology and Aesthetics
Trevor Perri: “The Imaginary and the Work of Art”
Mitha Firth: “Phenomenology and Anonymous Architecture”
Cecilia Sjöholm: “The Aestheticization of public space; art, phenomenology and the feminist revolt”
Chair: Sven-Olof Wallenstein

Parallel Sessions Section II
2a) MC 238, Phenomenology and psychoanalysis
Andrzej Leder: “Can Husserl’s concept of consciousness’ structure serve as a starting point for the development of a theory of not-conscious?”
Johan Eriksson: “Freud the reluctant philosopher – on psychoanalysis and its relation to science and philosophy”
Jagna Brudzińska: “In-depth Phenomenology and the dynamic of the unconscious experiences in the Psychoanalysis”
Nicholas Smith: “Husserl’s late philosophy of science and the Freudian contribution”
Chair: Christian Nilsson

2b) MC 235, Self and Other

Dan Zahavi: ”Shame and the exposed self”
Joel Backström: ”The phenomenology of conscience: turning ethics inside out”
Vivian Bohl & Bruno Mölder: “The directness of the other”
Chair: Jonna Lappalainen

2c) MC 243, Phenomenology of Affectivity
Hanne Jacobs: “Affection and Distance”
Irina Poleshchuk: “Affected intentionality in Levinas’ philosophy”
Christophe Perrin: “Useful but incertain: Heidegger’s critique of Pascal”
Chair: Carl Cederberg

2d) MC 544, Eugen Fink’s Critical Elaboration of Phenomenology
Daniele de Santis: “Fink’s Criticism of the Concept of Evidence”
Peter A. Varga: “Distinguishing between Fink’s and Husserl’s Notion of Phenomenological Philosophy”
Chair: Marcia Sá Cavalcante Schuback

2e) MC 546, Agency and Action
Ulrika Björk: “World and worldlessness. Romantic cosmopolitanism in the Varnhagen salon”
Hans Pedersen: “Heidegger’s Critique of Causal Theories of Action”
Martina Reuter: ”Hannah Arendt’s Concept of Personal Responsibility”
Chair: Charlotta Weigelt

2f) MC219, Community and Politics
Lisa Folkmarson Käll: “Community as Space of Sharing and Exposure”
Kristian Klockars: “Political Ontology, its Possibilities and Role”
Timo Miettinen: “Husserl and body politic”
Ramona Rat: “Singular and Multiple”
Chair: Anna-Karin Selberg

Parallel Sessions Section III
3a) MC 238, Intentionality and Hyletic Content
Ingvar Johansson: "How to Situate Fictions in the Spatiotemporal World – Developing Thoughts from Ingarden"
Dalius Jonkus: “Transformation of the Notion of Sensibility in Contemporary Phenomenology”
Helena de Preester: “Hylè and imagination: Sartre’s critique of Husserl”
Luis Niel: “The Fundamental Problem of the Phenomenology of Time: The Phenomenologizing of Primal Phenomenality in Husserl’s C-Manuscripts”
Chair: Johan Eriksson

3b) MC 235, The Spatiality of the Body

Dermot Moran: “Pain takes Place at a Distance from the Ego: The Experience of Inner Spatiality in Husserl and Stein”
Timothy Mooney: “On the Intelligence in Concrete Movement: Merleau-Ponty’s Proper Conclusion”
Rasmus Thybo Jensen: “Is spatial awareness in action conceptual?”
Chair: Carl Cederberg

3c) MC 243, Roundtable on Feminist Phenomenology
Lisa Folkmarsson Käll, Beata Strawarska and Lanei Rodemeyer
Chair: Sara Heinämaa

3d) MC 544, Bodily Reflection

Johan Eckart Hansen:  “Bodily reflection”
Wenjing  Cai: “Phenomenological Reflection and the Possibility of a ‘Phenomenological Language’”
Erika Ruonakoski: “Embodied Situation As the Object of Empathy”
Chair: Nicholas Smith

3e) MC 546, History and Death
Paul John Ennis: “Phenomenology and the Problem of the Ancestral”
Gabriel Malenfant: "'We Do Not Have a Present' Levinas, Wyschogrod, and the Dead Other"
Søren Gosvig Olesen: “The History of Reason”
Chair: Hans Ruin

3f) MC516, Intentionality
Jonna Bornemark: “Beyond naming and non-naming”
Anne Granberg: “Phenomenology of anonymity”
Māra Grīnfelde: “From Erlebnis to Erfahrung: The Quest for a New Understanding of Experience in Contemporary Phenomenology”
Chair: Karl Weigelt

Parallel Sessions Section IV
4a) MC 238, Phenomenology of the Unapparent

Andreea Parapuf: “Phenomenology and Tautological Thinking in the Later Heidegger”
Sinead Hogan: “Shifting grounds… ‘…der satz vom grund klingt an…’”
Fredrik Westerlund: “The Epiphany of the World: Heidegger’s late phenomenology of origins”
Chair: Fredrika Spindler

4b) MC 235, Phenomenology and Music
Peter Hanly:  “Dark Celebration: Heidegger and the Song”
Erik Wallrup: “The phenomenon musical space”
Jessica Wiskus: “Listening: On Phenomenological and Musical Form”
Chair: Marcia Sá Cavalcante Schuback

4c) MC 243, Indexicality and Intentional Content

James McGuirk: “Indexicality and the First Person Perspective”
Karl Weigelt: “What is in your mind? Phenomenology and theory of content”
Tõnu Viik: “Cultural constituents of intentional objects: towards reading noema as a cultural form”
Chair: Johan Eriksson

4d) MC 544, Technology, Nature and Subjectivity
Sven-Olov Wallenstein: “Husserl, the Earth, and Technology”
Björn Thorsteinsson: “Responsively entangled: Merleau-Ponty meets Niels Bohr”
Joona Taipale: “Husserl and Freud on the Origins of Otherness”
Chair: Anna-Karin Selberg

4e) MC 546, Phenomenology of Body and Organ
Lanei M. Rodemeyer: “Beyond Time: Considering Ecstatic Time through the Living Present and the Body”
Line Ryberg Ingerslev: “Bodily awareness and self-distance”
Fredrik Svenaeus: “What is an organ? Towards a phenomenology of organ transplantation”
Chair: Jonna Bornemark
 
Big Questions in Free Will:

Grants offered through Florida State University supporting work on the nature, extent, and limits of free will in philosophy and theology.

Fellowship Announcement
The Big Questions in Free Will Program offers major grant opportunities for philosophical and theological investigations of free will. For information about the project and the application process, go to http://www.freewillandscience.com.
 
 
Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma -seminaari Turussa 21.5.2010

Koneen Säätiö järjestää seminaarin Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma Turussa Sigyn-salissa  perjantaina 21.5.2010. Seminaarissa puhuvat:

* Professori Mark V. Flinn (Department of Anthropology, University of Missouri-Columbia, Yhdysvallat)
* Johtaja Stephen C. Levinson (Max-Planck-Institute for Psycholinguistics, Alankomaat)
* Professori Geoffrey Hodgson (Business Studies, University of Hertfordshire, Iso-Britannia)
* Professori Ullica Segerstråle (College of Science and Letters, Illinois Institute of Technology, Yhdysvallat).
      

Lisäksi Koneen Säätiön rahoittamat Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma -hankkeet esittäytyvät.

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta tilaisuuteen tulee ilmoittautua. Seminaari on englanninkielinen. Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautumisesta http://koneensaatio.fi/seminaari.php.


Alustava Ohjelma:

9:00–10:00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10:00–10:15   
Hanna Nurminen, Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja: Seminaarin avaus

Puheenjohtajana professori Erkki Haukioja, Koneen Säätiö:

10:15–11:00   
Professori Geoffrey Hodgson, Business Studies, University of Hertfordshire, Iso-Britannia: Darwinian evolution and the social sciences

11:00-11:20   
Professori Klaus Kultti: Men, women and economic well-being

11:20-11:40
Dosentti Erkki Kilpinen: The nature of social reality and the relevance of evolutionary theory

11:40–12:25   
Johtaja Stephen C. Levinson, Max-Planck-Institute for Psycholinguistics, Alankomaat: The evolutionary revolution in the language sciences

12:25–12:45
FT, tutkija Outi Vesakoski: Biological evolution and the diversification of languages (Urho Määtän hanke)

12:45–14:00   
Lounas

Puheenjohtajana professori Risto Alapuro, Koneen Säätiö:

14:00–14:45
Professori Mark V. Flinn, Department of Anthropology, University of Missouri-Columbia, USA: Hormonal mechanisms for human sociality
 
14:45–15:05
University Researcher Markus Jokela: Reproductive behavior in contemporary societies: Combining evolutionary theory with social science research
  
15:05-15:25
Dosentti Karri Silventoinen: Mate selection in humans (Project: Spouse selection and reproductive success in humans: a population genetic study)

15:25-16:00
Kahvi

16:00–16:45 
Professori Ullica Segerstråle, College of Science and Letters, Illinois Institute of Technology, Yhdysvallat: Minding our surroundings – views from nonverbal communication, evolutionary psychology and neuroscience

16:45–17:05 
Professori Olli Lagerspetz: Westermarck and beyond. Evolutionary approaches to morality and their critics.

17:05–18:00  
Yhteenveto ja keskustelu (puheenjohtajana professori Risto Alapuro, Koneen Säätiö)

18:00–18:45
Viinitarjoilu
 
Husserl-Archiv
der Universität zu Köln lädt zur Tagung ein
Workshop Phänomenologie
16. April 2010, 10.00-18.00 Uhr

Prof. Dr. Sebastian Luft (Marquette University): Die Dimension der Phänomenologie

Dr. Christian Ferencz-Flatz (Bukarest/Köln): Umstand und Situation. Zur bekundenden Funktion des Jeweiligen bei Husserl und Heidegger

Virginie Palette (Freiburg/Paris): Der phänomenologische ‚Zwischen-Raum‘: zu dem ‚korrelativen‘ Wesen der Phänomenalität bei Husserl und Heidegger

Fabian A. Hernandez (Puerto Rico/Köln): Is Husserl a Platonist?

Dr. Inga Römer (Wuppertal): Beispiel und Vorbild in der Ethik. Kant und Scheler

Ina Marie Weber (Köln): Von der Unmöglichkeit, die Welt nicht zu verändern. Überlegungen zur husserlschen Epoché

Aroun Iyer (Marquette University/Wuppertal): The Question of Knowledge in Husserl's Transcendental Idealism: Reading Husserliana XXXVI


16. April 2010, 10.00-18.00 Uhr im
Husserl-Archiv, Kerpener Str. 30

Kontakt: Husserl-Archiv der Universität zu Köln
Tel. 0221-470-2367
e-mail: Monika.Heidenreich(at)uni-koeln.de
 
Professor John Burgess (Princeton University, Department of Philosophy) will give two talks at the Department of Philosophy (Univ. Helsinki):


First talk, 22.4, 16.30 (!), Room A10: Truth in Fictionalism

Abstract
Fictionalism about any arbitrary subject matter seems to require realism about other subject matters.  Even if there is a coherent fictionalism about fictional characters, for example, it's hard to make sense of fictionalism about fictions themselves.  Hence the modal fictionalist's concern that prefixes like 'According to the tall-tale of extreme modal realism...' may turn out to be ineluctably modal.  Fictionalism about truth would therefore seem to be a non-starter---not because fictions are intuitively false, but because the notion of truth seems to be implicated in the semantics of fictionalization prefixes.  Yet something like the revolutionary fictionalist stance toward alethic discourse would be a sensible reaction to the inconsistency theory of truth (which Matti Eklund and others have argued convincingly is an attractive response to the semantic paradoxes).  The purpose of this paper, then, is just to make the world safe for alethic fictionalism, by showing that the most promising versions of fictionalism in general provide for a coherent fictionalism about truth in particular.


The second talk, 23.4, 12.30 (!), Room A10: An Alethic Theory of Reference

Abstract:
Inferentialists are divided over deflationism about representational notions like truth and reference.  Inferential- or conceptual-role semantics provides a more "substantive" theory of reference than the sort of anaphoric account on offer in Brandom.  This opposition obscures an alternative in the theory of reference available to deflationists and inflationists alike (provided we abandon the correspondence theory of truth constitutive of referentialism).  The alternative emerges upon recognition of the fact that the theory of reference involves two separable projects, usually run together: to specify the referent of an arbitrary term, and to explain what
it takes for a term to refer in the first place.  In the general spirit of conceptual-role semantics, I develop an explanation of referential success that essentially involves the notion of truth (coupled with a familiar, deflationary specification of referents). Very roughly, the idea is just that an expression refers iff it can be used to state a truth.  The most troubling objection to this style of view arguably has to do with the phenomena of referential indeterminacy.  Dealing with this objection leads to a speculative resolution of the problem of the many, and a diagnosis of the urge to posit vagueness in the world.
 
Boka in Theorias 75-årskonferens

Den 1-2 oktober i år firar vi att Theoria fyller 75 år. Det gör vi genom att anordna en filosofisk konferens i Stockholmstrakten. Som talare har vi bjudit vi in framstående filosofer som också är chefredaktörer för filosofiska tidskrifter. De kommer alla att tala om ett ämne de själva väljer, och dessutom blir det ett rundabordssamtal om filosofisk publicering. Följande talare kommer att delta:

Hans van Ditmarsch (Journal of Philosophical Logic)

Pascal Engel (Dialectica)

Vincent Hendricks (Synthese)

Søren Holm (Journal of Medical Ethics)

Pauline Jacobson (Linguistics and philosophy)

Anthonie Meijers (Philosophical Explorations)

Hans Rott (Erkenntnis)

Henry S Richardson (Ethics)

Vi återkommer med fler detaljer när vi vet mer. Konferensen anordnas med stöd från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Vi räknar med att kunna finansiera resor och uppehälle för några doktorander. Men just nu: Boka in datumen för en spännande filosofisk konferens!

Sven Ove Hansson, chefredaktör för Theoria
 
Filosofisen aikakauslehden niin & näin vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Numerossa on kolme teemaa: mielen filosofia, evoluutiokeskustelu ja poliitikon taito. Mielen filosofian teemassa julkaistaan ensimmäistä kertaa suomeksi Thomas Nagelin  klassikkoartikkeli "Millaista on olla lepakko" (What Is it Like to Be a Bat?, 1974). Tuttuun tapaan lehdessä on myös kirja-arvosteluja, esseitä ja aikalaiskritiikkiä. Kolumnisteina esiintyvät Sari Kivistö ja Jaana Parviainen, haastateltavana taidefilosofi Renée van de Vall. Numeron taiteilijat ovat maalari Anne Rossi ja graafikko Tuomas Hallivuo.

Numeron myötä lehti saa uudet päätoimittajat. Vuoden 2006 lopulta lähtien päätoimittajina toimineet Jarkko S. Tuusvuori ja Tere Vadén jatkavat lehden toimittajina, ja heidän tilalleen astuvat Ville Lähde ja Antti Salminen, molemmat Tampereelta. Ville Lähde on vastuussa vuoden kahden ensimmäisen numeron päätoimittamisesta, ja Antti Salminen syksyn numeroista.

Ville Lähde (FT) on toiminut vuodesta 2004 lehden toimittajana ja vuodesta 2005 artikkelitoimittajana. Hän on toiminut myös Muutoksen kevät -lehden päätoimittajana vuosina 1996-2002 sekä Vastapainon hallituksessa vuodesta 2001. Filosofisessa työssään hän on keskittynyt ympäristöfilosofiaan, sanan "luonto" merkityksiin ja Rousseaun ajatteluun. Hän toimii huhtikuusta kesäkuuhun Suomen tiedetoimittajat ry:n media fellow -apurahalla.

Antti Salminen aloitti lehden toimitusneuvostossa 2006 ja toimituksessa 2008. Hän on päätoimittanut  Aikalainen -lehteä (2007-2008) ja avustanut useita kulttuurilehtiä. Keväällä niin & näin -kirjoilta ilmestyy hänen käännöksensä Martin Heideggerin teoksesta Mitä on metafysiikka?, ja Ntamo julkaisee hänen romaaninsa. Hän viimeistelee väitöskirjaansa Paul Celanin runoudesta.

niin & näin on 1994 perustettu neljännesvuosittainen filosofian ammattilaisten ja amatöörien kohtauspaikka, monitieteinen asiantuntijafoorumi, yhteiskuntakriittinen debattiareena ja näyttävä kulttuurimakasiini.

niin & näin -kirjat on 2002 perustettu teossarja, jossa on ilmestynyt puolensataa nimekettä klassikkokäännöksistä kotimaisiin tutkijapuheenvuoroihin. Vuonna 2007 avattu Filosofia.fi on niin & näinin ja Åbo Akademin filosofian oppiaineen yhdessä ylläpitämä filosofian verkkoportaali. niin & näinin, niin & näin -kirjojen ja Filosofia.fi-portaalin toiminnasta vastaa Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Yhteystiedot:
Ville Lähde, paatoimittaja(at)netn.fi, +35840-7776772
Antti Salminen, antti.e.salminen(at)uta.fi, +35844-0363536

Ilmoitus- ja tilausasiat Mervi Ahonen
ilmoitukset(at)netn.fi, tilaukset(at)netn.fi, +35840-7214891

Verkkokauppa: http://netn.fi/kauppa/
Filosofiaportaali: http://filosofia.fi/
 
Workshop: "Agency and Nature" i Stockholm den 27 och 28 maj.

HEMSIDA: http://www.philosophy.su.se/agencyworkshop.htm

Speakers and Titles:
Andrew Janiak, Duke University, North Carolina
“Agents and their powers in Isaac Newton's philosophical thought”

Lilli Alanen, Uppsala University
“Explaining (away) the passions: Spinoza and the science of the human mind”

Valtteri Viljanen, Academy of Finland
“Force and Striving in Schopenhauer’s Metaphysics”

Charlotta Weigelt, Stockholm University
”A potential origin? Aristotle’s conception of archê in the Physics.”

Marcel Quarfood, Uppsala University
“Kant’s antinomy of teleological judgment”

Martin Gustafsson, Stockholm University
“Anscombe's Bird, Wittgenstein's Cat.”

Ulrika Björk, Uppsala University
“Praxis and Initium: On Hannah Arendt's Conception of Action”

Erik Åkerlund, Uppsala University
"The Four Causes in Suárez - the Transformation of the Aristotelian Causes in Late
Scholasticism."

Organisatorer: Robert Callergard och Charlotta Weigelt
 
Umeå universitet söker en universitetslektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi.

För närmare information, se annonsen på: http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/312-223-10.html

Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 000 anställda och 33 000 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Universitetslektor i filosofi
med inriktning mot praktisk filosofi

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi erbjuds utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för ett nytt kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, och filosofiämnet deltar även i andra program inom Umeå universitet.

Vi söker nu en skicklig lärare inom området filosofi med inriktning mot praktisk filosofi.

I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Innehållet i undervisningen faller inom det breda ämnet filosofi, och har en huvudsaklig inriktning mot praktisk filosofi: etik (inklusive metaetik och tillämpad etik) och politisk filosofi. Breda ämneskunskaper inom huvudområdet filosofi är dock meriterande.

Undervisning äger rum på campus och nätbaserat. Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

För att vara behörig att söka anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i filosofi, praktisk filosofi, eller motsvarande. Som bedömningsgrunder vid anställningen gäller graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ligger administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla personal, att samverka med det omgivande samhället, att informera om forskning samt förmåga till utvecklingsarbete till grund för bedömningen. Behörighet och bedömningsgrunder för anställningen framgår av 4 kapitlet i högskoleförordningen.

I anställningen ingår för närvarande 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling som vanligen används för forskning. Anställda universitetslektorer kan ansöka om utökad forskningstid genom humanistiska fakultetens system för kvalitetsbaserad resursfördelning.

Arbetsort är Umeå, och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Fullständiga ansökningshandlingar skall bestå av

 *   ansökan, meritförteckning inklusive publikationsförteckning och
sammanställning av pedagogisk verksamhet. Av publikationsförteckningen bör framgå vilka arbeten som särskilt åberopas. Universitetets riktlinjer för dokumentation av pedagogiska meriter skall användas och redovisas i enlighet med de rubricerade punkterna,
 *   redogörelse för erfarenhet av forskning, pedagogiskt arbete,
administration och ledningsuppdrag, samt samverkan
med det omgivande samhället,
 *   vidimerade betygskopior,
 *   erforderligt antal av högst tio särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten.

Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat. Handlingar som skickas elektroniskt skall vara i pdf-format. Lämnas ansökan i pappersformat, skall den inges i tre exemplar. Redogörelse för och dokumentation av meriter skall struktureras i enlighet med universitetets riktlinjer som finns under adressen:

Ytterligare information om institutionen och filosofiämnet finns på http://www.idesam.umu.se.

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lena Eskilsson, 090-786 62 65.
e-post: lena.eskilsson(a)idesam.umu.se
Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Din ansökan, märkt med dnr 312-223-10 ska vara inkommen till jobb(a)umu.se eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2010-04-19.

Välkommen med din ansökan!
Filosofia.fi:n Logos-verkkoensyklopediassa on julkaistu artikkeli "Nykytaide ja hermeneuttinen filosofia". Kirjoittaja on Irmeli Hautamäki Helsingin yliopistosta.

Filosofia.fi -verkkoportaali     
niin & näin – filosofinen aikakauslehti           
niin & näin -kirjat               
         

TIEDOTE
11.03.10
Julkaisuvapaa heti
 
 
SUOMALAISEN FILOSOFIAN HISTORIAA YLEISÖN ULOTTUVILLE
 
Läheskään kaikkea Suomessa vuosien mittaan harjoitettua filosofiaa ei tunneta sen enempää alan ammattilaisten kuin suuren yleisön keskuudessa. Etenkin niin & näin -lehdestään tunnetun Eurooppalaisen filosofian seuran (EFS) yhtenä päätoimintamuotona on ollut suomalaisen ajattelu- ja tutkimusperinteen valaiseminen eksperteille, lähitieteitten edustajille ja kaikille filosofiasta kiinnostuneille kansalaisille.
 
Suomalaisen filosofian väitöskirjabibliografia 1828–
 
EFS:n ja Åbo Akademin filosofian oppiaineen yhdessä luoman ja ylläpitämän, kaikille avoimen Filosofia.fi -verkkoportaalin tarjonta on täydentynyt jälleen tärkeällä lisäyksellä. Useiden muiden tietopakettien lisäksi portaalissa pääsee nyt tutustumaan ”Suomalaisen filosofian väitöskirjabibliografiaan”. Siinä on listattu Suomessa laaditut filosofian alan dissertaatiot aina vuodesta 1828 nykypäivään saakka. Bibliografia täydentyy luonnollisestikin uusien väitösten myötä. Mukana ovat esimerkiksi Germund Fredrik Aminoffin De scepticismo philosophico (1828), A. W. Bolinin Familjebegreppets utveckling ända till reformationen (1860), Zachr. Castrénin Uskonnonfilosofian käsitteestä ja metoodista (1899), Raili Kaupin Über Leibnizsche Logik (1960) ja Floora Ruokosen Ethics and Aesthetics (2009).
Bibliografia löytyy osoitteesta:
www.filosofia.fi/suomalainen_filosofia/bibliografia
Tai portaalin pääsivun kautta (osio Suomalainen filosofia, bibliografiat): 
www.filosofia.fi

Turun Akatemian väitösten suomennoshanke

Samalla EFS ja Filosofia.fi aloittavat Turun Akatemian aikaisten latinankielisten filosofisten väitöskirjojen suomentamishankkeen. Vielä tämän vuoden kuluessa on määrä saada käännetyksi useita 1642–1828 puolustettuja filosofisia dissertaatioita, disputaatiota ja diskursioita. Projektia koordinoi niin & näin -lehden toimituskunnasta tuttu FT Jarkko S. Tuusvuori. Hanke on saanut tukea Koneen säätiöltä.

Filosofia.fi:n piirissä on aikaisemmin, yhteistyössä Åbo Akademin kirjaston kanssa, digitoitu joukko vastaavia nimekkeitä. Osa näistä Turun Akatemian väitöksistä on myös litteroitu ja abstraktoitu:
www.filosofia.fi/tallennearkisto
 

*
Vuonna 2007 avatun Filosofia.fi-portaalin päätoimittajana toimii tiedetoimittaja, tutkija Tuukka Tomperi (TaY), sen ruotsinkielisen puolen päätoimittajana taas tutkija Yrsa Neuman (ÅA).
niin & näin on 1994 perustettu neljännesvuosittainen filosofian ammattilaisten ja amatöörien kohtauspaikka, monitieteinen asiantuntijafoorumi, yhteiskuntakriittinen debattiareena ja näyttävä kulttuurimakasiini.
niin & näin -kirjat on 2002 perustettu teossarja, jossa on ilmestynyt puolensataa nimekettä klassikkokäännöksistä kotimaisiin tutkijapuheenvuoroihin.
*

Lisätietoja:
Tuukka Tomperi, , p. 040–568 21 18

www.netn.fiwww.filosofia.fi
 
 
Jean-Luc Nancy luennoi Kiasmassa 14.4.2010

Päivämäärä: 14. huhtikuuta 2010
Ajankohta: 13:00 - 16:30
Paikka: Kiasma, Helsinki

Kuvaus
Ranskalaista filosofia Jean-Luc Nancya (s. 1940) pidetään dekonstruktion edustajana. Hän on Strasbourgin yliopiston emeritusprofessori ja omaperäinen ajattelija, jolla on laaja filosofinen tuotanto. Nancy sairastui vakavasti 1980-luvun lopulla ja hänelle tehtiin sydänsiirto 1990-luvun vaihteessa. Raskaana toipumisaikana hän jatkoi kuitenkin kirjoittamista ja julkaisi monia parhaita töitään. Nyt Nancy on kansainvälisesti aktiivinen ja suosittu luennoitsija.

Jean-Luc Nancy vierailee huhtikuussa ensimmäistä kertaa Suomessa Kosketuksen figuurit -tutkimushankkeen kutsumana. Nancy pitää yleisöluennon Kiasmassa keskiviikkona 14.4. aiheenaan Body as Theatre. Ennen luentoa julkistetaan Filosofin sydän -teos yleisölle avoimessa tilaisuudessa, jonka yhteydessä nähdään myös Julius Elon ja hänen työryhmänsä tilaisuutta varten luoma performanssiesitys.

Filosofin sydän (Gaudeamus 2010) sisältää kaksi filosofian ja ruumiin suhdetta tarkastelevaa teosta, Corpuksen ja Tunkeilijan. Corpuksessa Nancy hahmottelee filosofiaa, joka voisi puhua ideoiden maailman sijasta ruumiiden maailmasta. Tunkeilijassa hän pohtii omaa sairauttaan, identiteetin hajoamista ja moninaistumista. Tunkeilija julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. "Nancyn teksti on yhtä aikaa sydäntäsärkevän kaunista ja käsittämättömyyteen asti nopeaa, hellää ja kiivasta, iloista ja tuskaista", kuvailee Corpuksen suomentanut Susanna Lindberg. Filosofin sydän julkaistaan Suomen Akatemian Kosketuksen figuurit -tutkimushankkeen aloitteesta.

* * *
Jean-Luc Nancy Kiasmassa keskiviikkona 14.4.2010

13.00-13.45 Filosofin sydän (julkistamistilaisuus)

Tilaisuudessa nähdään Julius Elon ja hänen työryhmänsä performanssiesitys.

14.00-16.30 Body as Theatre (yleisöluento)

Jean-Luc Nancy luennoi englanniksi.

Iltapäivää isännöi Esa Kirkkopelto.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

***
Järjestäjät:
Kosketuksen figuurit -tutkimushanke (Suomen Akatemia)
Aalto-yliopisto/Porin taide ja media
Kiasma
Gaudeamus

***
Jean-Luc Nancy: Filosofin sydän. Teos sisältää yksissä kansissa aikaisemmin suomeksi ilmestyneen teoksen Corpus (suom. Susanna Lindberg) ja ensi kertaa suomeksi ilmestyvän teoksen Tunkeilija (suom. Elia Lennes & Kaisa Sivenius). Gaudeamus 2010. Esipuheet Susanna Lindberg ja Sami Santanen.
 
Lisätietoja:
Riitta Korpipää
riitta.korpipaa(at)gaudeamus.fi
 
European Humanities University

Research Conference for Undergraduate and Graduate Students
EUROPE 2010: Global and Local

May 15-16, 2010
Valakupių g. 5, Vilnius, Lithuania

European Humanities University is proud to announce its annual student research conference aimed at providing a platform for discussing current issues in politics, law and culture in a European context. Undergraduate and graduate students are invited to participate.

Conference panels include the following:
•        International, European and national law in the legal order of Eastern Europe
•        Belarus and European identity
•        History and culture of Belarus –  past and present
•        Individual and society –  philosophical and sociological aspects
•        Images of modernity in arts
•        Media culture: analysis, interpretation, criticism
•        Current problems in gender theory
•        Politics and society
•        Virtual university: challenges of distance learning

The working languages of the conference are Belarusian, Russian and English. Papers accepted will be published in the conference prospectus. Students with the most interesting presentations will be awarded certificates.

Applications for participation should be sent to studentconference(at)ehu.lt by April 4,
2010 with the subject line “Europe 2010.”

Requirements for presentation abstracts:
Length: should not exceed 3 pages A4
Font: Times New Roman,  12-point font, 1.5 spacing
Name, surname and conference panel in the heading of the presentation abstract

Those prospective participants who need a Lithuanian visa to participate in the conference should also provide the following information: date of birth, passport number (and ID number) and date of issue.  Visa fees will be covered by the conference organizers.

All conference participants will be provided with dormitory housing (May 15-16). Participants from Belarus will receive a travel grant. Please contact the conference coordinator (studentconference(at)ehu.lt) for more information.
 
Second Graduate International Summer School in Cognitive Sciences and  Semantics

UNIVERSITY OF LATVIA, RIGA
19-29 July 2010

Analytic Pragmatism, Semantic Inferentialism, and Logical Expressivism

Robert Brandom (University of Pittsburgh)
David Beisecker (University of Nevada Las Vegas)
Michael Glanzberg (University of California, Davis)
Henry Jackman (York University)
Danielle MacBeth (Haverford College)
Mark McCullaugh (University of Guelph)
Douglas Patterson (Kansas State University)
Pirmin Stekeler-Weithofer (University of Leipzig)

The Seminar will focus on three interconnected themes running through  the work of Robert Brandom: (1) Analytic Pragmatism, the project of  giving a rigorous and systematic theoretical account of the relation  between meaning and our discoursive practices, (2) Semantic  Inferentialism, the strategy of taking inference rather than  representation as one’s explanatorily basic semantic category, and (3)  Logical Expressivism, the idea that the fundamental role of logical  terms is to make explicit the inferential relations in our discursive  practices.
 
Prof. Brandom will be lecturing and leading seminars on all three  topics, while the other members of the faculty will be leading  seminars on historical antecedents and contemporary alternatives/ criticisms of these pragmatic, inferentialist and expressivist positions.

For more details, see:
http://www.lu.lv/isscss/

***
 
Please note that applications submitted by 15 April are eligible for a discounted registration fee.

Only applications submitted by 15 April will be considered for partial  scholarships.
 
Filosofi ja kirjailija Tuomas Nevanlinna alustaa Kriittisessä pisteessä tiistaina 16. maaliskuuta (klo 18.00 alkaen) aiheesta “vasemmisto ja yksilö”.

Tilaisuus järjestetään ravintola Milenkassa Hakaniemessä, osoitteessa Haapaniemenkatu 3-5, Helsinki. Tervetuloa!

Kriittisen pisteen vieraina nähdään tänä keväänä Tuomas Nevanlinna, Raimo Blom, Tuija Parvikko, Kalevi Suomela, Jyrki Kasvi ja Teppo Eskelinen.

Kevään ohjelma:
16.3. Tuomas Nevanlinna: Vasemmisto ja yksilö

13.4. Tuija Parvikko & Kalevi Suomela: Sosialismi ja kapitalismin kritiikki?
Musiikki: Leevi Launis

27.4. Raimo Blom: Luokista
Musiikki: Mikko Perkoila

25.5. Jyrki Kasvi & Teppo Eskelinen: Tieto ja omistaminen
Musiikki: Vanaja

Tarkempaa tietoa löydät tapahtuman nettisivuilta: http://kriittinenpiste.wordpress.com
 
Kriittinen piste on Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston, Kansan Sivistystyön Liiton ja Kulttuurivihkojen yhdessä järjestämä kaikille avoin keskustelutilaisuuksien sarja.

Tilaisuutta on järjestetty aiemmin muun muassa Studia Koko, Studia Stoa ja Studia General nimillä. Syksyn 2009 vieraita olivat Anna Kontula, Jukka Peltokoski ja Päivi Uljas.
 
Power & Knowledge
The 2nd International Conference, Tampere, September 6-8, 2010
Call for Papers

Inspired by the great success of the first conference (Power: Forms, Dynamics and Consequences, September 22-24, 2008), we carry on probing questions of power. This time the conference concentrates on the links between power and knowledge. As is well known, Michel Foucault argued that power and knowledge are like two sides of the same coin. There are however many other approaches and research traditions that tackle the role of knowledge production in affecting and constituting power relations. What are the roles of science, research and research-based knowledge production in promoting policy models? Does scientific research or evidence-based consultancy save the world and lead us to a better future? What effects does the key role of knowledge production in contemporary societies have on power and politics? How are the established databases and statistical classifications of the public and private organizations constructed and reproduced? What is the role of everyday knowledge in society? What is the relationship between knowledge and resistance? By bringing together scholars who approach these questions from different angles this conference will advance our understanding about power relations in social reality.

Keynote speakers will include:
- Patrick Carroll (University of California, Davis, US)
- Gili S. Drori (Stanford University, US)
- Susan Haack (University of Miami, US)
- Sandra Harding (University of California, Los Angeles, US)
- Sakari Hänninen (National Institute for Health and Welfare, THL, FI)
- Michael Mann (University of California, Los Angeles, US)
- Yuval Millo (London School of Economics and Political Science, UK)
- Soile Veijola (University of Lapland, FI)

Sessions

• Authority, Experience & Power
• Bourdieuan Elaborations of Power, Knowledge, Body and Emotions
• Capitalizing Culture. Articulations of Culture, Knowledge and Economy
• Dynamics of Knowledge Creation in Wikis
• Knowledge About the Economy
• Knowledge Production and the Power of the Academic Profession
• Knowledge, Power and the Environment
• Language and Power
• Leadership for Change in Sub-National Governments
• Meaning and the Power/Knowledge of the Social Sciences
• Motives and Powerbases in Group Relations, Strategies and International Economic Relations
• Post-Colonial Theory, Power and the Uses of Knowledge
• Power in Social Work
• Power of Attraction
• The Fall and Rise of Efficiency as a (Restored) Politics of Truth
• The Local-Global Interfaces and Domestification of Transnational Models
• The Politics of Higher Education and Research
• The Power of/over the past: re-politicizing the classics
• The Power of Visual Discourse

If you would like to present a paper, please send an abstract (150-200 words) by May 15, 2010. To send an abstract and to get more information about the conference and session details, please visit our web pages at http://www.uta.fi/power2010 or contact the organisers by email: power2010(at)uta.fi.
 
For all interested

A wiki-based site on commentaries on Peter Lombard's Sentences has been set up in:

http://wiki.helsinki.fi/x/qzNcAw

The site is especially focused on digitized early prints and modern editions, but links to digitized manuscripts are also included whenever possible. All suggestions for additions are most welcome.

Pekka Kärkkäinen
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/members/karkkainen.htm
 
First Annual International Summer School in German Philosophy

"Transcendental Ontology and Issues in Epistemology in Post-Kantian Idealism”

(June 14-25, 2010)

Organizer:

Professor Markus Gabriel
Chair in Epistemology, Modern and Contemporary Philosophy
Bonn University

Keynote Addresses:

Professor Paul Franks (University of Toronto)
Professor Espen Hammer (Temple University)

Course Description:


One of the aims of the summer school is to argue that the thinkers of Post-Kantian
Idealism defend a new ontology, one which lays out the conditions of possibility for
transcendental, higher-order thought. Despite Kant’s negative verdict on ontology, these conditions appear precisely ontological as soon as the existence of the alleged transcendental subject is confirmed. Since the world cannot be reduced to a strictly ”external world” in the Cartesian sense, the conditions of possibility for referring to determinate objects in the world come to be conceived as themselves determinate objects in the world. With this re-evaluation of the status of ontology in mind, we will read key texts by Kant, Fichte, Schelling, and Hegel, with specific attention to the relation between epistemology and ontology. Through this ”ontologized” reading, we will attend to certain essential claims of each thinker: Hegel’s thinking not only substance as subject, but the subject as substance, the later Fichte’s re-introducing the notion of being into his Wissenschaftslehre, and finally, Schelling’s ontology of ”ground”, ”existence” and the ”will” in his Freiheitsschrift and Weltalter.

We will first examine the epistemological reasons for this ontological turn in
Post-Kantian Idealism (many of which are consequences of skeptical maneuvers) and then examine some of the basic aspects of this new ”transcendental ontology.” Classes will be seminar-style, with an emphasis on close textual analysis, five days a week in the mornings and evenings. Students will also have access to the Bonn University Philosophy Department Library.

Applications:

Please send your application in English (CV and a short letter of intent) to
idealism2010(at)uni-bonn.de. The deadline for applications is March 15, 2010. Participants must be graduate students. All texts and discussions will be in English. We will be inviting 50 students in total.

Stipends:

There are some stipends (€800-1000) available, which cover travel expenses and part of the accommodation, for foreign graduate students. To apply for a stipend, please send a short, seperate letter that explains your need for financial support.

Please note that there are no registration or course fees for the summer school.

Accommodation:


We will help all participants find accommodation in Bonn (youth hostel, hotel rooms).
More information regarding housing will be made available soon. Students will be
responsible for meals, aside from two conference dinners.
 
April 8-10, 2010
Politics of the One:
The Limits of Fragmentation and the Chances for Consolidation


Centre d’amitié franco-russe, Smolny Institute of Liberal Arts and Sciences, The European University at Saint Petersburg, The “Chto Delat” group

http://www.smolny.nw.ru/research-en/conferences/april-8-10-2010.-politics-of-the-one-the-limits-of-fragmentation-and-the-chances-for-consolidation/april_8-10_2010?set_language=en


[PDF for this event can be found here]

The conference will be dedicated to the actual problems of the contemporary political
philosophy. Their focus will be the problematic of unity and multiplicity, of synthesis
and dissolution. These concepts, which may seem highly abstract, from the first sight,
have been, in the last 30 years, central for the continental philosophy, particularly for
the French tradition. Thus, the problems and paradoxes of the one and the many are
thematically discussed in the fundamental works by Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy, and Alain Badiou. Some of them, for example “The clamour of being” by Alain Badiou and the “Being singular plural” by Jean-Luc Nancy, were recently translated into Russian. In the last two years, in Saint-Petersburg there has been working an informal philosophical seminar dedicated to the problems of unity (coordinators: Artemy Magun and Alexey Cherniakov). In this seminar, we study the texts by Hegel, Heidegger, Deleuze, Badiou, which are dedicated to the notion of the one. The subject of the conference is not limited, of course, to these authors. Thus, at a more concrete level of analysis, the theme of the constitution of collective was actively elaborated in philosophy by Jean-Paul Sartre. The issues of the constitution of social unity through the mechanism of identification have been deeply investigated by Philippe Lacoue-Labarthe. Some similar problems have been treated, in the recent years, by the philosophers of other European countries, such as Italy Slovenia, Austria, Finland, and others.

The today’s interest in the concept of uniting the multiple is motivated by the current
socio-political processes. The process of “globalization”, understood as the unification
of the world via the world market and the mass media, does not introduce any working form of unity. This unification is rather negative (in the logical sense) than positive, since it stems from the destruction of the current local socio-political units. The things and the people are united, rather, by the absence, by the disappearance of forms and principles. Simultaneously, the process of society’s atomization is underway, and a subject looses the intermediary levels of reference, finding itself one to one with the totality of the world. Unity appears today in its two modes at once - as a limitless totality and as an excluded, excepted one-as-singularity. Hence the highly popular theme of the universal “state of emergency,” of exception becoming a rule.

Unity of the world is in the process of practical realization – and this is why it reappears as a problem. Some suggest a post-metaphysical abandonment of the one in favor of the multiple: the fulfillment of unity would lead to the overcoming of the one. Some, on the contrary, suggest that the true unity requires an irreducible singularity: the singular one (understood, this time, ontologically and not as exception) should rise against the one-as-a-form. Some, like Jean-Luc Nancy, propose a synthesis (“being singular plural”).

At this juncture, the concept of the one demonstrates its polysemantic and contradictory: it simultaneously means unity as totality, singularity as exception, identity, and privative delimitation. It is this polyvocity which makes it almost indeterminate, but which also puts it into the center of philosophical questioning of the century.

The process of a negative unification brings with itself, not just the negative value of
dissolution but equally, a chance for any democratic reunion of people, beyond all existing classifications and hierarchies. Currently, when, in politics, there comes a crisis of a party-type mass organization and of the parliamentary system of representation, philosophy should elaborate, along with the empirical social sciences and the arts, forms of the possible social synthesis.

The former binary structure of political forces is currently undergoing a deep
transformation. The mutual opposition between the former historical blocks and parties disappeared or became diffuse; objective antagonisms do not disappear but they are, so to say, pulverized in the multitude of social conflicts. Social power acts not any more through the repressive forms of uniformization or exclusion of the antagonistic elements but through the “soft” forms of control and governance and through the emphasis on the plurality and diversity of various identities. In social philosophy this is reflected in the theories of “multiculturalism” and other affirmations of difference and plurality.

If, for the avant-garde philosophy of the last half of the 20th century, the principle of
multiplicity was a call to micro-analysis and an instrument of criticizing the repressive
forms of the One (the political and discursive ones), today, in the new situation, multiplicity often seems to be losing its innovative and critical potential and is
hypostasized as a positive principle which is in accord with the reigning socio-political
configuration. This is why the notion of the One, in its renewed form which expresses and affirms, rather than excludes, the disorder of the multiple, becomes an important stake in the contemporary philosophical work.

As Russian scholars, we are particularly interested in the history of the concepts ofd
unity and multiplicity in the Russian and, later, the Soviet intellectual tradition. One
of the main themes of the Russian philosophy, from the moment of its emergence in the beginning of the 19th century, was the search for the collective models of subjectivity and of the subjectless and synthetic forms of consciousness. While in the early period (the Slavophiles Ivan Kireevsky, brothers Aksakov, A. Khomyakov), this search happened in the religious and religious-philosophical context, accompanied with the critique and revision of the Western Christianity (primarily, Protestantism), in the later years, by the end of the XIX century (Vladimir Solovyev and his circle, Nikolay Fedorov and others) the interest shifted towards the ethical and epistemological problems, and in the final stage (the 1920s, time of Gustav Shpet, Mikhail Bakhtin, LEF and Proletkult) it turned to the aesthetical and political discourse, while criticizing the “bourgeois” philosophy, the Western European culture and art. This tendency found its final expression in the ideological models of the Soviet collectivity.

Thus, against the widespread hypothesis of the idiosyncratic character of the “Russian
philosophy” - of its religious, fideist, intuitive, or “sobornyi” nature, which is supposedly engaged and justified by an idea of the chosenness and of the world’s
salvation, we suggest to analyze, with the contemporary research methods, the social and anthropological experience of unity, the historically cultivated types of community in Russia, in relation to the phenomenon of the Russian power. In particular, it is
important to answer the question of the possible specificity of the idea of collectivity (the “all-unity”, “sobornost’”, “collective”) in the Russian tradition and its place in the world philosophical context.

Thus, the theme of the one and the many lies at the crossroads of the contemporary
philosophical, sociological, and politological discussions. At the conference, we suggest
discussing the philosophical logic of the one as well as the more concrete questions of
unity in the context of globalization and atomization of the society, and of the chances they bring.

The conference program:

Thursday, April 8
The European University at Saint Petersburg (Gagarinskaya, 3)

19.00 The registration

Welcoming addresses:
Artemy Magun, Institute of Liberal Arts and Sciences
Oleg Kharkhordin, The European University at Saint Petersburg
Dmitry Vilensky (Saint-Petersburg, Group “Chto Delat”, Laboratory of critical art at the European University at Saint Petersburg).

Opening of the exposition “When one must say “we”. Art and practices of solidarity.”

Friday, April 9

The European University at Saint Petersburg (Gagarinskaya, 3)

09.00  The registration

09.15 – 11.15 Unity and the perspectives of political solidarity
Nina Power (Great Britain). Humanity, Unity and the One.
Alexey Penzin (Moscow). TBA
Gerald Raunig (Wien/Zürich). Condivision, or Towards a non-communitarian concatenation of singularities.

11.15-11.30 Coffee break

11.30-13.30 The perspectives of political solidarity (protraction)
Alberto Toscano (Great Britain). An Enthusiasm for the Abstract: Fanaticism and the
Politics of the One
Keti Chukhrov (Moscow). The Universal, the General, the Multiple in the perspective of a Political Utopia

13.30 - 14.15 Lunch

14.15 – 16.30 Unity and/or community?
Jonathan Flatley (USA). Semblables
Artemy Magun (SPb). Unity and solitude
Boyan Manchev (Bulgaria). The One: Construction or Event? For a Politics of the Becoming

16.30-16.45  Coffee break

16.45 – 19.00 E Pluribus Unum: Res Publica and Community
Oleg Kharkhordin (SPb). How does one constitute the one? Theology of the icon, theory of non-representative art and of non-representative politics
Viktor Kaploun (SPb). The Problem of the Public Sphere
Yves Sintomer (France). Drawing lots in politics: Unity and totality

19.00 -19.30 Coffee break

19.30 - 21.00 Keynote lecture
Jean-Luc Nancy, Plus d’un

10 April, Saturday
Institute of Liberal Arts and Sciences (Galernaya, 58-60)

9.30-11.45 Topic TBA
Igor Tchubarov (Moscow). TBA
Dmitry Fedchuk (Saint-Petersburg). TBA
Boris Markov (Saint-Petersburg). Being and totality. Problem of unity in the German
philosophy of the early 20th century

11.45-12.00 Coffee break

12.00 – 13.30 Unity and multitude in nature
Susanna Lindberg (Finland). Elemental Nature as the Ultimate Common Ground of the World Community
Michael Marder (Canada). Vegetative democracy, or the post-metaphysics of plants

13.30-14.15 Lunch

14.15-17.45 The metaphysics of the one

Alexey Chernyakov (SPb). Truth and Infinity in Badiou and Heidegger
Jussi Backman (Finland). Complicated Presence: The Unity of Being in Parmenides and Heidegger
Marcia Cavalcante (Sweden). TBA

17.45-18.00 Coffee break.

18.00-20.30 The praxis of unity and multiplicity: Self-organization in contemporary Russia
Pavel Arsenyev (SPb). TBA
Dmitry Dubrovsky (SPb). TBA
Carine Clement (Moscow). Fighting together: the problem of solidarity

20.30 Closing comments
 
Tiedote

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

Torstaina 18.3. klo 18.00-20.00

Heikki Kujansivu alustaa suomentamastaan teoksesta
Jacques Rancière: Erimielisyys. Politiikka ja filosofia

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.
 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi.  Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.

Taustatietoja kirjasta:

Ranskalainen filosofi Jacques Rancière on merkittävimpiä eurooppalaisia nykyesteetikkoja ja politiikan filosofeja. Hänen tuotantonsa on etenkin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana herättänyt voimakasta kansainvälistä kiinnostusta ja sitä on käännetty monille kielille.

Politiikan filosofisessa pääteoksessaan Erimielisyys Rancière esittää filosofisen näkemyksensä politiikan luonteesta sekä analyysin Euroopan poliittisesta nykyilmastosta. Teos lähtee liikkeelle poliittisen filosofian klassikoiden kriittisestä tulkinnasta, jonka pohjalta Rancière esittää oman näkemyksensä politiikasta näkymättömän osattomien osan tekemisenä näkyväksi. Politiikka on hänen mukaansa lähtökohtaisesti demokraattista kaikkien tasa-arvoon perustuvaa kiistelyä yhteisen aistein havaittavan maailman jakamisesta. Eurooppalaista nykypolitiikkaa käsittelevissä jaksoissa Rancière analysoi nykyiseen konsensuspolitiikkaan liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja nimeää tuon politiikan jälkidemokraattiseksi politiikan lakkauttamiseksi.       

Erimielisyys muodostaa sekä tärkeän politiikan filosofisen avauksen että haastavan tulkinnan nykypolitiikasta.

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
I Två doktorandplatser i teoretisk filosofi
II Två doktorandplatser i praktisk filosofi

***
I
Härmed utlyses
Två doktorandplatser teoretisk filosofi

Forskarutbildningen omfattar fyra år och avses finansieras de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Tillträdesdag är 2010.06.01

Behörig att antas till forskarutbildning i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet är den som a) har grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, b) inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna teoretisk filosofi A, B, C, samt c) har examen på avancerad nivå med teoretisk filosofi som huvudämne. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan författas på därför avsedd blankett som kan hämtas på adressen:
http://www.uppdok.uadm.uu.se/blanketter/BLfoant.pdf

Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV med angivande av forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning, se http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument. Forskarutbildning i teoretisk filosofi regleras av ämnets allmänna studieplan, se http://www.filosofi.uu.se/forskarutbildning/Studieplan_teor.f.htm
Upplysningar erhålles genom prefekt Lars-Göran Johansson  tel 018/4717361, lars-goran.johansson(a)filosofi.uu.se.

Ansökan, med angivande av diarienummer Dnr UFV–PA 2010/663 skickas till registrator, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne senast den 6 april 2010.

***
II
Härmed utlyses
Två doktorandplatser i praktisk filosofi

Forskarutbildningen omfattar fyra år och avses finansieras de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Tillträdesdag är 2010.06.01

Behörig att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi vid Uppsala universitet är den som a) har grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, b) inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna praktisk filosofi A, B, C, samt c) har examen på avancerad nivå med praktisk filosofi som huvudämne. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan författas på därför avsedd blankett som kan hämtas på adressen:
http://www.uppdok.uadm.uu.se/blanketter/BLfoant.pdf

Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV med angivande av forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning, se
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.
Forskarutbildning i praktisk filosofi regleras av ämnets allmänna studieplan, se http://www.filosofi.uu.se/forskarutbildning/Studieplan_prakt.f.htm
Upplysningar erhålles genom prefekt Lars-Göran Johansson tel 018/4717361, lars-goran.johansson(a)filosofi.uu.se.

Ansökan, med angivande av diarienummerDnr UFV–PA 2010/664, skickas till registrator, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne senast den 6 april 2010.
Postgraduate Course:
Therapy is not enough: Wittgenstein's substantial contributions to philosophy

Dr Danièle Moyal-Sharrock
University of Hertfordshire, UK

Finnish Graduate School of Philosophy
Åbo Akademi University Philosophy Department, Turku, Finland
Monday 24 – Friday 28 May 2010

Enrollment by April 30 2010: Martin Nybom mnybom(a)abo.fi. Anyone is
invited to attend (but PhD-students will be given priority). 5 ECTS for
essay, 2 ECTS for active participation.
https://www.abo.fi/student/filosofi

Course schedule also at:
https://www.abo.fi/media/6772/moyalsharrock.pdf
 

*** Filosoficafé - Mytiskt tänkande och den ekologiska krisen ****

Inledare: Filosof Niklas Toivakainen
Tid: Söndagen 14.3.2010 kl. 17.00
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tema: Mytiskt tänkande och den ekologiska krisen

Fritt inträde & Alla välkomna!!

Abstrakt:

Niklas Toivakainen är doktorand i filosofi vid Helsingfors universitet. Hans val av tema
är inspirerat av filosofen och miljöaktivisten Arne Naess' förslag att den moderna
(västerländska) civilisationen "innerligt väl behöver odla sin mytiska fantasi". För
Naess hänger odlandet av (och bristen på) denna fantasi ihop med den ekologiska krisen.

Föredraget på filosoficafé den 14 mars, är ett försök att påbörja en utredning om hur vi
kan förstå relationen mellan mytiskt tänkande och människans förhållande till naturen. Detta inbjuder oss att reflektera över vår förståelse av vad mytiskt tänkande innebär (kan innebära) och hurdan plats det kan ha i vår kultur, som så starkt är påverkad av en vetenskapligt orienterad världsbild.

Mytiskt tänkande har sina förbindelser med religiöst tänkande och även med det mystiska. Som sekulära västerlänningar leder dessa förbindelser lätt tanken till dogmatism och konservatism, något som vi ser på med avsky. Å andra sidan skapar det mytiska, det religiösa, det mystiska, en känsla för det heliga. Om t.ex. träd eller skogar sågs som  heliga, skulle då nerhuggningen av regnskogar vara tänkbart?

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 505147297
FBF (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Visiting lecturer,
University of Helsinki

Professor Lars-Olof Åhlberg (Uppsala Universitet):
Plato, Danto, and Emin on Beds: Ontological Considerations

on Tuesday, March 9th, 2010 at 4.15 P.M. in lecture room 16 (Fabianink. 33, Helsinki, 4th floor) at the University’s Main building.

All welcome!
 
The 4th Christina Conference on Gender Studies Gender, Nature and Culture
Helsinki, Finland 20.-22. May 2010

Registration for the 4th Christina Conference on Gender Studies is now open. For more information, please visit http://www.helsinki.fi/genderstudies/conference/

The 4th Christina conference explores the complex connections among gender, nature and culture. Recent research has increasingly viewed nature and culture as inherently entangled and inseparable, suggesting that nature is often understood through discourses of gender and, conversely, that gender is made sense of through historically contingent assumptions about nature. Building on this growing body of scholarship, the conference asks how this mutual intertwining of nature, culture and gender has been theorized, represented and experienced in the past as well as the present. The conference aims to be a meeting point for researchers from different disciplines.

Keynote speakers:

* Rosi Braidotti. Utrecht University, the Netherlands
* Sarah Franklin, London School of Economics, UK
* Marja-Liisa Honkasalo, Linköping University, Sweden
* Priscilla Wald, Duke University, USA

***

*Early bird *(by 31 March 2010)
Participant 125€
Student (including postgraduate students) 50€

*Full fee* (from 1 April 2010)
Everyone 150€

Please note that the fee does not include Friday night’s conference dinner (additional 35€)
 
The Centre for Modern Thought at the University of Aberdeen (Scotland) is pleased to announce a conference on the topic of

Haiti and the Politics of the Universal

The conference is free and open to all.
Friday and Saturday, March 12-13, 2010

After two centuries of neglect and disavowal, the Haitian Revolution has suddenly become a fundamental reference point for global emancipatory politics, a touchstone for critical philosophers such as Alain Badiou, Slavoj Žižek, Susan Buck-Morss, Peter Hallward, and Hardt and Negri. This conference will address this contemporary theoretical turn in Haitian Studies, discussing Haiti’s place in Atlantic Modernity and its central role in political history and theory since 1791. Topics will range from the world-historical significance of the Haitian Revolution to the place of Haiti in the global political order since 2004. The conference will bring together a mix of academic and activist speakers to discuss the broad historical, philosophical, and political implications of Haiti since 1791.

Since 1804, Haiti has named the founding, repressed, ‘legitimate’ violence of Western Modernity in its totality: both our spectral fantasies of slavery, revolutionary violence, and the ‘failed state,’ as well as the site of an eternally disavowed egalitarianism without compromise.

Program:
Friday, March 12, 2010  (Elphinstone Hall, University of Aberdeen)

9:00-9:30 AM, coffee

9:30-9:45 Welcome and opening remarks, Christopher Fynsk (Centre for Modern Thought, University of Aberdeen)

10-00-10:50 Nick Nesbitt (Centre for Modern Thought, University of Aberdeen) ‘ Traversing Haïti, Beyond the Universal Phantasm ’

11:00-11:50 Charles Forsdick (Liverpool University) ‘”Our past, our presents, and our possible futures”: situating Toussaint Louverture’

12:00-12:50 Alberto Moreiras (University of Aberdeen) ‘Historicality and Historiography: Haiti and the Limits of World  History’

1:00-2:00 Lunch break

2:30-3:20  Deborah Jenson (Duke University) ‘Placing Haiti on the Geo-psychoanalytic Map: Hypnose, Pathologies of the Middle Passage, and the Creolization of the Unconscious’

3:30-4:20  Kim Ives (Haiti Liberte) ‘How the Earthquake has affected Haiti’s National Democratic Revolution and International Geopolitics’

Coffee

4:45-5:45 David Scott (Columbia University) ‘The Theory of Haiti: The Black Jacobins and the Ethos of Universal History'

Saturday, March 13, 2010


9:00-9:30 AM, coffee

9:30-10:20 Andrew Leak (UCL) ‘Haiti's “Nouveau Contract Social” of 2005: a Simulacrum of Citizenship’

10-30-11:20 Chris Bongie (Queen’s University) ‘(Not) Razing the Walls: The Post-Politics of 'World Literature'

11:30-12:20 Patrick Elie (Haitian activist) ‘The Lessons of Haïti’

12:30-1:30 Lunch break

1:30-2:20 John Kranauskias (Birckbeck) 'Haiti's Marvelous Revolution: Reflections on Alejo Carpentier's "The Kingdom of the World"'

2:30-3:20  Valerie Kaussen (University of Missouri) ‘Ghosts of Universal History’

Coffee

4:00-4:50 Peter Hallward (Middlesex University) ‘Self-Emancipation and the Politics of Violence in Haiti’

5:00-5:30 Discussion and concluding remarks


For more information, please contact Nick Nesbitt (n.nesbitt(at)abdn.ac.uk) or Laura Mackenzie (laura.mackenzie(at)abdn.ac.uk)

Visit us at the Centre for Modern Thought website at: http://abdn.ac.uk/modern/
 
Styrelsen för Einar Hansens Allhemsstiftelse har beslutat att utlysa två post-dokstipendier för forskare vid humanistiska fakulteten i Lund. Stipendiaterna tillträder senast den 1 januari 2011.

Stipendierna utgår med 180 000 kronor vardera under ett år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst ett år. Allhemsstiftelsen administrerar stipendiet som utgår kvartalsvis i förskott.

Stipendiaterna får samtidigt som de uppbär stipendierna inneha anställning vid Lunds universitet, främst för att skaffa sig erfarenhet av undervisning, som inte får överstiga 25 % av årsarbetstiden.

Behörig till stipendium är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ansökan, tydligt märkt med dnr HT 2010/47, skall ställas till Carin Brenner, Kansli HT, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund och vara inkommen senast den 1 april 2010. Ansökan, som inlämnas i ett exemplar, skall innehålla:
-       Redovisning för tidigare och pågående vetenskaplig verksamhet.
-       Plan över det forskningsprojekt sökanden avser att arbeta med under stipendietiden.
-       Bestyrkt meritförteckning.
-       Handlingar och skrifter i övrigt som den sökande önskar åberopa.

Särskild blankett för ansökan finns ej. Ansökningarna bereds av forskningsnämnden vid område HT. Beslut fattas av Allhemsstiftelsen.

Uppgifter lämnas av:
Carin Brenner, 046-222 72 28, carin.brenner(at)kansliht.lu.se

Stipendiaterna förväntas att till Allhemsstiftelsen överlämna ett exemplar av doktorsavhandlingen samt ett exemplar av de publikationer som blir resultatet av forskningen under stipendietiden. Dessa publikationer ingår i en särskild avdelning i Allhemsstiftelsens bibliotek.

I tjänsten

Carin Brenner
 
Parasiitti
Filosofinen keskusteluklubi ma 8.3.2010 klo 18
Paikkana Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3, Helsinki)

Teemana itämainen ja aasialainen filosofia. Alustajina toimivat Professori Jaakko Hämeen-Anttila ja puistofilosofi Ilmari Hélin. Järjestäjinä Dilemma ry ja Rikhardinkadun kirjasto

Vapaa pääsy, Tervetuloa!
 
Daniela Cutas (Göteborgs universitet) will give a research course in Reproductive Ethics,
distance course, personalised, both at undergraduate and graduate level. This semester.

Course outline available here: http://gu-se.academia.edu/DanielaCutas/Teaching

For more info, contact daniela.cutas(a)filosofi.gu.se

Dr. Daniela Cutas
Postdoctoral Fellow in Practical Philosophy
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
University of Gothenburg
Box 200, SE-40530 Göteborg, SWEDEN
Webpage:
work: http://www.flov.gu.se/om/personal/daniela_cutas/
 
Conference Announcement and 2nd Call for Papers:

2ND COPENHAGEN CONFERENCE IN EPISTEMOLOGY:
THE EPISTEMOLOGY OF LIBERAL DEMOCRACY


THE UNIVERSITY OF COPENHAGEN
AUGUST 19-20, 2010

We tend to think of liberal democracy as providing the most ethically defensible way to set up a modern society. A separate yet highly relevant issue is whether liberal democracies also are preferable from an epistemological perspective, i.e., from the point of view of promoting true over false belief, knowledge over ignorance, and so on.
The purpose of this conference -- and of the research project that it is part of -- is to investigate the norms, practices, and institutions that determine how belief and knowledge is acquired and transmitted in liberal democracies. Questions to be addressed include but are not limited to the following:

- Under what conditions is free speech a truth-conducive social arrangement?
- When can we trust each others' testimony?
- What is the proper response to disagreement, including disagreements among experts?
- What is the proper role of scientific expertise in democratic decision making?
- How is the need for expertise to be balanced against the desire for adequate representation?
- What are the epistemological properties of social deliberation?

CONFIRMED SPEAKERS
Speakers include David Estlund (Brown), David Christensen (Brown), Jerry Gaus (Arizona), Stephan Hartmann (Tilburg), Rainer Hegselmann (Bayreuth), Vincent Hendricks (Copenhagen), Michael Lynch (UConn), and Erik J. Olsson (Lund).

CALL FOR PAPERS
We cordially invite you to submit a 500 word abstract on any topic relevant to the conference theme. Please prepare your abstract for anonymous review. Abstracts should be submitted (as a plain text, MS Word, or PDF file) to cph.epistemology(at)gmail.com no later than April 1, 2010. Decisions regarding acceptance will be made within two weeks.

REGISTRATION
To register, please e-mail kappel(at)hum.ku.dk with your name and affiliation. There will be a registration fee of 200 DKK ($40, or €25) for faculty, and 100 DKK ($20, or €12) for students. There will also be an option to attend the conference dinner on the evening of August 19 at a cost of 400 DKK ($80, or €50). Please indicate in your registration if you wish to attend. All fees are due in full on the first day of the
conference.

ORGANIZERS
The conference is organized by the Social Epistemology Research Group (SERG) at the University of Copenhagen as part of the research project, the Epistemology of Liberal Democracy: Truth, Free Speech and Disagreement, conducted with generous support from the Velux Foundation.

WEB PAGE
http://epistemology.ku.dk/
 
FILO-studio
ti 9.3. klo 18.30
 
http://www.tammi.fi/filostudio
 
Katso suora netti-tv-lähetys tai ilmoittaudu mukaan filosofianopettajien tilaisuuteen. FILO-studion aiheet:
 
Tieto, totuus, elämä? Uusi FILO paljastaa jotain olennaista filosofiasta. Tärppääkö? Filosofian ylioppilaskokeeseen valmistautuminen. Täh? Jälki-istunnossa kysytään, viisastaako filosofia.
 
FILO-studiossa keskustelevat Rebecca Cingi, Pekka Elo, Olli Hakala, Marjaana Kopperi ja Tuukka Tomperi. Lue vieraiden esittelyt internetistä http://www.tammi.fi/filostudio
 
FILO-studio on interaktiivinen. Filosofianopettajat ja -opiskelijat voivat kommentoida keskustelua ohjelman aikana netissä tai lähettää kysymyksiä etukäteen sähköpostitse ari.liimatainen[ät-merkki]tammi.fi
 
FILO-studio ti 9.3. klo 18.30. Internet http://www.tammi.fi/filostudio
 
Filosofia.fi:n Logos-verkkoensyklopediassa on julkaistu artikkeli "Jonas, Hans". Kirjoittaja on Topi Heikkerö Santa Fen yliopistosta.
Three PhD and Postdoctoral Stipends in Philosophy and Neuroscience

The unit of Prof. Markus Werning within the Mercator Research Group Structure of Memory invites applications for three PhD or postdoctoral stipends:

D. PhD Stipend in Philosophy of Mind and Language
The candidate will have a strong background in philosophy of mind and language. Knowledge in logic and/or formal semantics is required. Some experience in linguistics, psychology, or computer science would be welcome. The candidate should have a vivid interest in neurophilosophical approaches and be open to integrating experimental work.
E. PhD or Postdoctoral Stipend in Neurolinguistics or Cognitive Neuroscience (EEG)
The candidate will have a strong background in neurolinguistics or cognitive neuroscience. Experience in human EEG is required. 64 and 128 channel EEG systems and an acoustically and electrically isolated EEG cabin will be available. Experience in time/frequency analysis, coherence measurement, and/or beam forming is welcome. Opportunities for collaborations involving fMRI will be given. The candidate should have a vivid interest in the neural processes underlying language comprehension.
F. Cognitive Neuroscience (fMRI)
The candidate will have a strong background in cognitive neuroscience. Experience in human fMRI is required. A 3T human scanner will be available. Opportunities for collaborations involving EEG will be given. The candidate should have a vivid interest in higher cognition and should be open to foundational issues relating to all facets of the human mind.

The Mercator Research Group Structure of Memory investigates episodic and semantic memory processes and their relation to other cognitive functions. It is founded by the Stiftung Mercator, one of Germany´s largest foundations, and comprises a diverse and interdisciplinary team of philosophers and experimental as well as theoretical neuroscientists.

Prof. Werning's unit develops an integrative theory that positions the topic "memory" in wider context of other cognitive functions. On the one hand, the unit explores the
relationship between semantic memory and conceptual representation. A main aspect here is the neural realization of conceptual representation and the role semantic memory plays in the constitution of linguistic meaning. On the other hand, they will investigate the relationship between episodic memory and the experience of time, the envisioning of past and future as well as personal identity.

The main language of communication within the group is English. PhD students will be encouraged to join RUB´s International Graduate School of Neuroscience (IGSN). Postdocs will have moderate teaching obligations. Stipends will be competitive. Please address inquiries and applications to Prof. Markus Werning. To apply please send a letter stating your motivation and your research interests, a complete CV, and the names and email addresses of three referees to mrg1(at)rub.de by March 7th, 2010. The Ruhr-University Bochum is committed to equal opportunity. We strongly encourage applications from qualified women and persons with disabilities.
To view the original announcement click here:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/mrg/memory/jobs/
 
--
Univ.-Prof. Dr. Markus Werning
Professor of Philosophy of Language and Cognition
Department of Philosophy
Ruhr University Bochum
44780 Bochum, Germany
Email: markus.werning(at)rub.de
Homepage: www.rub.de/phil-lang
Phone: +49-234-32-24734
Fax: +49-234-32-14463
Secretary: +49-234-32-26739
 
The Second Annual Online Consciousness Conference has officially begun:

http://consciousnessonline.wordpress.com

I hope you will join for the next two weeks (February 19th-March 5th) for what promises to be a very exciting conference.

Please post and distribute widely; apologies for cross posting.

"Consciousness Online was founded by Richard Brown and is dedicated to the rigorous study of consciousness. The goal is to bring consciousness researchers together in an online venue to promote widespread discussion and exchanging of views/data related to the scientific and philosophical study of consciousness, broadly construed.

Currently Consciousness Online is home to the Annual Online Consciousness Conference but I hope that it will grow into a monthly symposium. I am currently looking into funding opportunities and welcome inquiries from interested parties."
 
Kriittinen korkeakoulu

SOKRAATTINEN DIALOGI - AIKA

la-su 6.-7.3. klo 10-15, Albertinkatu 27 a B 12
Helsinki

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia. Maaliskuun dialogissa teemana on aika.

Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe.

Hinta 60 euroa. Ilmoittautumiset 26.2. mennessä.

Keväällä järjestetään myös toinen dialogi:

Muisto la-su 24.-25.4. klo 10-15. Ilmoittautumiset 16.4. mennessä.

***
Sokraattinen dialogi - taustaa

Sokraattinen dialogi on filosofisen ryhmäkeskustelun muoto, joka kehitettiin 1920-luvulla Saksan Göttingenissä. Jo tuolloin pyrkimys oli harjoittaa filosofiaa käytännössä vastapainona filosofian  teoreettiselle opetukselle.

Metodina ryhmäkeskustelussa on valitun teeman tarkastelu oman kokemuksen avulla.
Esimerkiksi jos pohditaan vaikkapa vapautta, miettii kukin miten vapaus on hänen
kohdallaan ilmennyt. Kokemusten kautta valottuu pikku hiljaa ryhmän näkemys aiheesta. Kysymys on toisin sanoen yhdessä ajattelusta, ihmettelystä ja näkemysten vaihdosta, osallistumiseen ei tarvita filosofian opintoja.

***
Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
Här finns utrymme för filosofer med intresse för t.ex. kunskapsteori och
kunskapsanvändning i följande annons. Men det finns även andra vinklingar på den här utlysningen som bör kunna passa en filosof med tvärvetenskapliga böjelser:

Till institutionen för medicin och hälsa (IMH) söker vi nu 5 doktorander inom ett nytt
forskningsprogram kring implementering och lärande inom hälso- och sjukvården.
Forskningsprogrammet har tre teman:

1. Nya arbetssätt
2. Lärande och kunskapsspridning
3. Implementering av riktlinjer, policy och beslut

Vi söker dig som har en kunskaps- och erfarenhetsmässig bakgrund i till exempel medicin, vård, samhällsvetenskap eller humaniora.

Sista ansökningsdag är den 7 mars 2010.

Mer information hittar du på:
http://www.imh.liu.se/implementering-och-larande
Här kan du sedan klicka i vänstermarginalen för att läsa mer om de tre "temana".

(vill du kolla upp avdelningen där filosoferna sitter, tema H, gå in på http://www.imh.liu.se/avd_halsa_samhalle)
 
Nyt on ilmestynyt merkittävä Marx-tutkimus:
Jukka Heiskasen kirjoittama kirja Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset

Teos esitellään julkistamistilaisuudessa, jossa kirjoittajan lisäksi paikalla on mm. Karl Marx – seuran puheenjohtaja Vesa Oittinen.

Aika: ke . 24.2. 2010 klo 15 – 16.30
Paikka: Rosebudin Kurvin kirjakauppa, Hämeentie 48, Helsinki

Kirja tuo esille mielenkiintoisia ja suomen kielellä ennen käsittelemättömiä teemoja nuoren Marxin filosofisesta ja erityisesti luonnonfilosofisesta ajattelusta ja sen kehityksestä.

Tervetuloa!

Leo Partanen
Demokraattinen sivistysliitto ry.
puh. 09 – 7743 8130
s-posti: dsl(at)kolumbus.fi


Vaikka se voi tuntua yllättävältä, Karl Marx harjoitti nuorena innokkaasti luonnonfilosofiaa. Väitöskirjassaan (kirjoitettu 1840 – 1841) hän hahmotteli Epikuroksen ja Lucretiuksen erikoislaatuiseen atomioppiin nojautuen antimekanistista maailmankuvaa. Luonto näyttäytyy siinä luomiskykyisenä ihmisen synnyttäjänä ja tutkijana, mutta myös hänet aiemmin tai myöhemmin tuhoavana ”kuolemattomana kuolemana”. Jonkin verran myöhemmin Marx esitti Vuoden 1844 taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa, että ihmisen vieraantuminen luonnosta on yksi vieraantumisen keskeisimmistä ja vahingollisimmista muodoista.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia jäi elämään hänen myöhemmässä ajattelussaan, kylläkin muuttuneessa  muodossa. Tämä näkyy Marxin käsityksissä esimerkiksi edistyksen ristiriitaisuudesta, luonnon aktiivisuuden moninaisista muodoista, ihmisen aiheuttamasta luonnon vahingollisesta pirstoutumisesta, ihmisen ja luonnon välisestä ainesten vaihdunnasta ja eläinten luonnosta.

Jukka Heiskasen teoksessa tutkitaan yksityiskohtaisesti Marxin luontoajattelun alkuvaihetta ja sen seurauksia. Vaikka tämän ”filosofisen draaman” päähenkilö on Marx, esiin kohoaa muitakin filosofian historian suuria nimiä, kun atomiopin kohtaloita seurataan antiikista aina Kantin. Hegelin ja Feuerbachin kaltaisiin atomismin kriitikoihin asti. Kirjoittaja ottaa kantaa myös muun muassa Engelsin luonnonfilosofiaan, Cyril Baileyn ja Alfred Schmiditn Marx-arvioihin ja Louis Althusserin aleatoriseen materialismiin.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset
Kirjoittaja: Jukka Heiskanen
Kustantaja: Demokraattinen Sivistysliitto ry.
Teoksen julkaisemiseen on osallistunut myös  Karl Marx-seura
Marxilainen foorumi – julkaisusarja 46
ISBN 978-951-97831-8-5
ISSN 1236-6994-46
324 sivua
sh. 38 euroa
 
The PETAF FP7 Marie Curie Initial Training Network is pleased to announce seven *3-year pre-doctoral positions in philosophy*:

Marie Curie Early Stage Researcher at the University of Barcelona
Marie Curie Early Stage Researcher at the University of St. Andrews
Marie Curie Early Stage Researcher at the University of Geneva
Marie Curie Early Stage Researcher at the École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Marie Curie Early Stage Researcher at the University of London
Marie Curie Early Stage Researcher at Stockholm University
Marie Curie Early Stage Researcher at the Central European University,  Budapest.

*PETAF* is the first research and training network exclusively in philosophy ever to be financed by the European Commission. It aims to serve as a European research and training platform for joint philosophical research on *perspectival thought, its linguistic expression and its consequences for our conception of objective, mind-independent reality*. PETAF’s research programme, which runs for 4 years, addresses both general issues in metaphysics and in logic and semantics and specific issues in more specialised areas in which perspective-bound cognition plays a pivotal role.

Successful candidates will be recruited by the respective institution under renewable one-year contracts (*starting date: 01 October 2010*). Salaries vary according to the country where the appointing institution is located, reflecting differences in living expenses. Successful applicants will immediately be admitted to the local doctoral programme without having to pay tuition fees. Throughout the time of their appointment, they will pursue research in one or more of the four philosophical subdisciplines covered by PETAF’s research programme, i.e. the philosophy of logic and language, metaphysics, the philosophy of mind, and the theory of norms and value. They will spend up to 30% of the time of their appointment with other network partners, some of this percentage in secondment at PETAF’s non-academic partners.

This call is open to candidates of all nationalities as long as they comply with the European Commission’s Mobility Requirement (see Further Particulars). Eligible candidates must be in the first 4 years of their research careers, starting at the date of obtaining the degree that would formally entitle them to embark on a doctorate in philosophy. The appointing institutions endeavour to ensure a fair female representation by promoting real equal access opportunities between men and women
throughout the selection process.

All applications must be submitted by email to the Coordinator under
petaf.management(at)gmail.com. Applications must include a completed Application Form, an up-to-date CV, a two-page research proposal, a written work sample of preferably no more than 5000 words, and two letters of reference. Candidates should
ask their referees to write to the Coordinator directly. Proof of a master’s degree, or equivalent, in philosopy or cognate disciplines, and proof of English language proficiency must also be provided. Applicants can apply for more than one position, but must provide one application per position applied for and submit a Preference Form. (Only one set of reference letters is required.) *The deadline for applications is 19 March 2010, 12pm (Central European Time)*.

*Further Particulars* can be found under
http://www.ub.edu/petaf/?q=content/calls.

***

PETAF
FP7 Marie Curie Initial Training Network
c/o Department of Logic, History and Philosophy of Science
University of Barcelona
Montalegre 6-8
E-08001 Barcelona
Spain

Email: PETAF.management(at)gmail.com
Webpage: http://www.ub.edu/petaf/
 
Tampereen yliopistossa järjestetään yksipäiväinen filosofian seminaari otsikolla

Arkikielen filosofia
Perjantaina 5.3.2010
Pinni B 3116


10:00–10:15 Kortelainen, Ilmari Ja Järvenkylä Joose: Avaussanat
10:15–10:45 Järvenkylä, Joose: Tavallisen kielen reunaehdoista
10:45–11:15 Vuorio, Timo: TBA
11:15–11:45 Korko, Alma: P.F. Strawsonin kritiikki atomistista analyysia kohtaan

11:45–13:15 Lounas

13:15–13:45 Maury, André: Hyvän merkitys – Von Wright vs. Austin
13:45–14:15 Keskinen, Antti: Kieli, Logiikka ja Ontologia
14:15–14:45 Valtonen, Pasi: Merkitys on käyttöä: Michael Dummett ja arkikielen filosofia

14:45–15:15 Kahvitauko

15:15–15:45 Kovalainen, Heikki: “Kaikella on merkitystä” – Stanley Cavell kielestä ja olemisesta
15: 45–16:15 Koskensilta, Risto: Arkikielen filosofia ja kaksi kielikäsitystä


Tilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleita!

Lisätietoja: joose.jarvenkyla(at)uta.fi
 
CFP:

24th International Baltic Conference on the History of Science
8-9 October 2010
Tallinn University of Technology
Akadeemia tee 3 12618
Tallinn, Estonia
http://bchs10.ttu.ee/

The 24th International Baltic Conference on the History of Science is the first meeting of Baltic historians of science that takes place in Tallinn and the first hosted by Tallinn University of Technology. The conference will take place in the new building of the Faculty of Social Sciences and Tallinn School of Economics and Business Administration on the main campus of Tallinn University of Technology at Mustamäe.

Compared to be analogous conferences before, more space has been offered to Philosophy and Methodology of Science. The organizers are happy about the involvement of several leading historians of science from outside the Baltic and Nordic region in the Programme Committee.

October 2010 is the 20th anniversary of the foundation of the common Association of the History and Philosophy of Science of the Baltic countries. The Association was founded in October 1990 in Riga.

The next step in cooperation will be considered in Tallinn. During the conference, participants from the Baltic States and Nordic countries will discuss the possibility of having joint conferences on the History of Science in the future.

CALL FOR ABSTRACTS

Submission Deadline: 1 May 2010

We are pleased to announce that the 24th International Baltic Conference on the History of Science will be held on 8 - 9 October 2010 at Tallinn University of Technology.

Abstracts should concern one of the following fields in the Baltic and/or Nordic context:

-        philosophy and methodology of science
-        history of medicine and museums
-        history of natural sciences and mathematics
-        history of technology and engineering
-        history of social sciences, humanities and education

The deadline for submitting abstracts (of approximately 500 words) is 1 May 2010. Abstracts should be sent as e-mail attachments in either .doc or .rtf format. Please indicate in which section you would prefer to present your paper. If you do not receive confirmation of receipt of your abstract within a week, please resubmit or contact the organizers. Decisions concerning the abstracts will be communicated by 30 June, 2010.

The programme of the conference will be announced in early September 2010. Accepted abstracts will be published before the start of the conference. Language of the abstracts and of the presentations is English. Reading time of the papers is 20 minutes (15 minutes + 5 minutes discussion).

The abstracts should be sent to Mr. Mait Talts
mait.talts(at)tseba.ttu.ee

Conference registration fee is 40€, 25€ for graduate students.
Details of payment will be announced in January 2010.
[see the section Call for Abstracts at http://bchs10.ttu.ee/]

On behalf of the Organizing Committee:

Peeter Müürsepp
Professor of Philosophy and Methodology of Science
Tallinn University of Technology
Chairman of the Organizing Committee
Akadeemia tee 3
12618 Tallinn, Estonia
phone: +372 6204116
e-mail: peeter.muursepp(at)tseba.ttu.ee
 
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Vuonna 2007 Tampereella järjestetyn KUVA-kollokvion esitelmiin perustuva Leila
Haaparannan, Timo Klemolan, Jussi Kotkavirran ja Sami Pihlströmin toimittama
kirjoituskokoelma Kuva on julkaistu sarjassa Acta Philosophica Tamperensia (vol. 5).
Kirjan tarkempi kuvaus löytyy Granumin verkkokirjakaupasta, internet-osoitteesta:

http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=19495
 
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 17.2. klo 18 Tieteiden talon salissa 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksessa esitelmöi professori Jan von Plato (Helsingin yliopisto) otsikolla “Aristoteleen logiikka: uusi näkökulma vanhaan aiheeseen”.
 
History of Philosophy Research Seminar
Spring 2010
Time: Tuesdays 14:15-15:45
Place: Metsätalo (Unioninkatu 40, Helsinki) Seminar room 31

Program:
2.3. Markku Roinila: Locke and Leibniz on single passions (NOTE that the meeting will take place in Fabianinkatu 26 Seminar room 106)

9.3 Malin Grahn: Gender in ancient physics and metaphysics

23.3. Hemmo Laiho (Turku): Kant on perception

30.3 Jani Hakkarainen (Tampere): Ideas Are Ideas: Of the Ontological Status of Berkeley's Ideas

6.4 Erik Åkerlund (Uppsala): On Suarez

20.4. Kreeta Ranki (Turku): Meier and Reimarus on Animals

4.5 Tommi Lindfors: Some remarks concerning the political philosophy of Jean Bodin

11.5 Minna Koivuniemi: Spinoza's Imagination
 
Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind
Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen
August 23—27, 2010.

This summer school will provide essential insights into central themes within the
philosophy of mind, viewed from a phenomenological perspective.

Topics include: consciousness, intentionality, perception, embodiment, the self, and
intersubjectivity.

The course will consist of a mixture of lectures and seminars (25 hours total), aimed at
advanced MA students and PhD students.

Speakers will include: Prof. Sara Heinämaa (Helsinki), Prof. Hans Ruin (Södertörn), Dr. Komarine Romdenh-Romluc (Nottingham), Prof. Dan Zahavi (Copenhagen), Dr. Søren Overgaard (Copenhagen).

Space is limited, so please register early. In any case, registration must be completed (in writing) by April 30, 2010.

Students interested in giving a short presentation (20 minutes + 10 minutes discussion) must submit an abstract when they register.

Language: English

Venue: University of Copenhagen

We welcome students from all countries. The summer school is free of charge.
To register, or to request further information, please email Dr. Søren Overgaard:
s.overgaard(at)hum.ku.dk

University of Copenhagen
Njalsgade 140-142, 5th floor
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Phone +45 35 32 86 80
Fax +45 35 32 86 81
Email cfs(at)hum.ku.dk

http://cfs.ku.dk/
 

Teater Viirus och Folkets Bildningsförbund

***Kultur och okultur i konstvärlden del II***

      -det andra av tre seminarier om konsten och dess roll i kulturen


Plats: Diana-Scenen, Skillnadsgatan 7, Helsingfors
Tid: Lördag 27.2.2010 kl. 13->


Program:
13.00  Inledningsord av Nikolai Enckell


13.20  Leena Kuumola, konstkritiker, ‘Marginalens betydelse i bildkonst’.  Berättar om egna erfarenheter av olika konstarter. Den lilla formen och vad marginalen mellan olika konstarter innebär.


14.40  Lotta Petronella, filmmakare, ‘Werner Herzogs begrepp om ekstatisk sanning’. Vad är skillnaden mellan liv och fiktion? Sakerna vi inte förstår i vårt vardagliga liv måste också behandlas på något sätt. Kan filmen eller konsten undersöka de här sakerna?


16.00  Kaffepaus


16.30  Hugo Strandberg, tf. akademilektor i filosofi vid ÅA, ‘Konsten och livet’. Vad innebär det att tala om konstens autonomi? Vilka samband finns det mellan konsten och livet? Och på vilket sätt är konst alls viktigt för oss?

 

17.50  Sven-Olov Wallenstein, lärare i filosofi och estetik vid Södertörns Högskola,  ‘Avantgardet och marknaden’. Den moderna konstens utveckling i relation till varusamhället, från mitten av 1800-talet fram till idag, och modernismens förhållande till varan.

 

19.10  Servering: Kvällssits med soppa och tilltugg, samt drycker till förmånliga priser. 


Anmälningar

Teater Viirus tel. 09-440224 måndag-fredag kl.10-17 eller viirus(at)viirus.fi

OBS! Sista anmälningsdagen torsdag den 25.2.2010.

Förfrågningar även till: fbf (at) kaapeli.fi eller tel. 0505147297


Seminariets temaformulering av Nikolai Enckell

"Varför är konsten viktig för oss? Är den verkligen viktig? Den frågan kan också ställas. Hur syns konstens relevans i vårt samhälle? För att svara på dessa frågor måste vi reflektera över vilken roll konsten har i våra liv. Finns det möjligen några konflikter mellan den önskade rollen och den som den nu har? Konflikter finns det säkert – men vilka är de? Frågorna kring konsten är givetvis inte nya men det är viktigt att varje generation själv tar ställning till dem. Att diskutera dem utgör en integrerad del av en vital konstvärld och i diskussionen behövs både filosofisk analys och politisk och samhällelig diagnostik.

Diskussionen är viktig överlag men kanske i synnerhet för den finlandssvenska minoriteten. Inte bara vårt kulturella arv är viktigt för oss, också den finlandssvenska samtidskonsten är viktig för vår finlandssvenska identitet. Verksamhetsförutsättningarna för den finlandssvenska konstutövningen är därför något som vi också har skäl att reflektera över. De har aldrig varit problemfria och är det inte heller idag."

 

Folkets Bildningsförbund r.f.

Hagsgatan 12

20540 Åbo

tel. 050 5147297

fbf (at) kaapeli.fi

www.fbf.fi

Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Ympäristöfilosofia". Artikkelin kirjoittaja on Ville Lähde Tampereen yliopistosta.
DA VINCI -työpaja

Onko valkoisen paperin kammo kaapannut gradusi tai tutkimushankkeesi? Jurnuttaako ideamylly paikoillaan tyhjää suoltaen? Joskus voi olla vaikeaa uskoa, että luovuus on keskeinen inhimillinen ominaisuus, joka löytyy jokaiselta pikkulapselta luonnostaan. Ravistele esiin sisäinen keksijänerosi ja nosta luova osaamisesi uusiin korkeuksiin. Ota haltuun samat luovan työn metodit, joilla työtään siivittivät niin Leonardo, Edison kuin Picassokin.

Helsingin yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

DA VINCI -TYÖPAJA
Luovan työn metodikurssi

Aika: tiistai 30.3.2010 klo 10.15 – 15.45
Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, aud.IV, 2-krs, Fabianinkatu 33.

DA VINCI -työpajassa tutustutaan luovaa työtä aktivoiviin ja helpottaviin ajattelutekniikoihin ja apuvälineisiin. Työpajassa opit metodeja, joiden avulla synnytät loppumattoman ideoiden runsaudensarven, tunnistat hyvät ideat, luot mielikuvan valmiista työstäsi ja hiot työstäsi mestariteoksen. Työpajassa tutustutaan muun muassa intuitiiviseen työskentelyyn, ideahautomon rakentamiseen, lateraaliajatteluun, visiointiin ja aivomyrskyihin.

Työpaja on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen. Se tarjoaa sinulle välittömästi sovellettavan joukon työkaluja arjen ja työn haasteisiin. Työpaja koostuu sekä tiiviistä, osallistavista luento-osuuksista että työpajatyöskentelystä, jossa pääset heti soveltamaan oppimaasi. Kurssi kestää yhteensä viisi ja puoli tuntia. Kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto. Kurssilla on kahvi- ja sämpylätarjoilu.

Ravistele hereille sydämesi pikkulapsi, sytytä sisäinen renessanssinerosi ja osallistu DA VINCI -työpajaan. Työpajaan osallistuttuasi et enää joudu valkoisen paperin pauloihin.

Kurssisisältö:
1. Luovan työn rakenne: Mitä luovuus oikeastaan on?
2. Luova mieli: Miten siivitän luovaa työtäni?
3. Luova ryhmä: Miten työskentelen luovassa yhteistyössä?
4. Aivomyrskytyöpaja

Koulutukseen otetaan mukaan 20 nopeimmin ilmoittautunutta!
Koulutus on maksuton Helsingin yliopiston opiskelijoille ja työntekijöille.

Lisätiedot ja sitova ilmoittautuminen 26.3.2010 mennessä

Ps. Onko sinulla tutkimuslähtöinen idea tai tuote, jonka mahdollisuudet haluaisit kartoittaa ja hyödyntää? Tilaisuudessa saat tietoa myös Tutkimuksesta liiketoimintaa (Tuli) -ohjelman mahdollisuuksista.

Filosofian Akatemia on filosofiseen tutkimukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys.

Lisätietoja:
www.tuli.info
www.filosofianakatemia.fi
LITERARY TRANSCENDENCES

7-8 October 2010, University of Tampere, Finland
Abstract submission dead line: 2 April 2010
Keynote speakers of the conference include: *Kevin Hart* (Edwin B. Kyle Professor of Christian Studies, University of Virginia) and *Shira Wolosky* (Professor of American Studies and English Literature, The Hebrew University of Jerusalem)

CALL FOR PAPERS

The conference Literary Transcendences welcomes contributions on the contemporary notions and significance of transcendence, be they reinterpretations of literary, philosophical or theological texts and traditions, or novel theoretical openings.

In the wake of the “immanent turns” in philosophy and cultural studies in the 1970s and 1980s transcendence was deemed a relic and a hierarchical concept that established false authority and even spiritual tyranny. In recent years thinkers in diverse fields have turned to transcendence again: not in order to rehabilitate but to rearticulate ‘transcendence’ as a concept for epistemological, literary and aesthetic criticism. It seems that philosophies of all-inclusive immanence repeat the same hegemonic mistakes for which thinkers of transcendence were previously criticised. Hence immanence needs to be radically revised and cracked open—not in order to establish other worlds or any deeper realities with their paramount Others, but so as to reveal ontological and epistemological blind spots unattainable by means of ordinary language and thought.

Despite the common conception of transcendence as a plane beyond language, language is a fundamental locus at which the divide between the immanent and the transcendent is determined. Language is also where the divide itself is always already suspended. Conversely, the very suspension applies to plain immanence too: when the place of transcendence is disputed, the ontology of immanence becomes a matter of negotiation. How, then, is transcendence written today and what is at stake?

The organizers welcome proposals for contributions (max. 400 words, for a 20 minute paper + 10 minute discussion time). The abstract and a short bio-bibliography should be e-mailed to

transcendences(at)uta.fi *by 2 April 2010*.

Speakers will be notified by the end of April. Full conference info will be available by the end of May.

ORGANISERS:
The Project *Literature, Transcendence and Avant-garde* http://www.littravant.eu/
Department of Literature and the Arts (University of Tampere, Finland)
Further information: paivi.mehtonen(at)uta.fi
 
Culture and Politics

Two presentaions next Friday, 12 February 14-17, University of Helsinki, Porthania, P545:

Sakari Hänninen: Gramsci in Relation to Machiavelli

My aim is to make some sense of Gramsci's possible contribution towards politico-legal analysis. I shall not address those legal scholars (Critical Legal Studies et al) who have taken advantage of Gramsci's idea of hegemony and reworked it, but to start from the context in which Gramsci himself wrote his texts. In this effort I shall also address his reading of Machiavelli which makes sense why Gramsci might offer quite an alternative way of approaching state and law than the tradition anchoring itself to Hobbes and his "admirers".

Mónica García-Salmones: Social and Political Philosophy of Hans Kelsen

Hans Kelsen founded his legal theory upon pregnant intellectual assumptions. A study of his social philosophy might be divided into two. On that field he oscillated between a critique to the discipline of sociology of law and a personal engagement with sociology. Both his rejection of the sociology of law and the fact that, in a mature age, embarked in sociological studies himself contribute to better grasp the legal theory of one of the most celebrated 'Staatsrechtslehrer' of 20th century.

Welcome! Distribute!

Samuli & Sabine

For the whole programme of Culture and Politics seminar, see:
http://www.helsinki.fi/rpol/oikeussosiologia/CJCP.pdf

Culture and Politics 2009-2010

This is an ongoing monthly seminar under the auspices of the chair of legal sociology,
Faculty of Law, University of Helsinki. The seminar aims at opening a space for
discussing, mapping and developing perspectives of social, political and cultural
theory to legal research; and why not also legal theory perspectives to social, political
and cultural research.

The seminar is led by Sabine Frerichs sabine[dot]frerichs[at]helsinki[dot]fi and
Samuli Hurri samuli[dot]hurri[at]helsinki[dot]fi. Welcome everyone!

Programme (changes and additions are possible)

Wednesday 23 September 14-16 P 545
Sabine Frerichs: Re-embedding Neo-liberal Constitutionalism: a Polanyian Case for
the Economic Sociology of Law

Tuesday 6 October 14-16 P545
Jason Beckett: Foucault's Ghosts and the Shadow of Justice

Monday 9 November 14-16 P545
Zenon Ba kowski: The Space to See: Law and the Ethical Imagination

Wednesday 9 December 14-16 P 545
Dorota A. Gozdecka: From Religion to Culture
[Wednesday 27 January 14-16 P545
Hänninen’s presentation is moved to the 12 February session!!]
[See: on 28-30 January Power of Law workshop,
http://www.helsinki.fi/nofo/exlegpos/. You need to register for this!]

Friday 12 February 14-17(NB: three hours!) P545

Sakari Hänninen: Gramsci in Relation to Machiavelli
Mónica García-Salmones: Social and Political Philosophy of Hans Kelsen

Friday 5 March 14-16 P545
Marjo Ylhäinen: Symbolic Power in the Legal Field

Tuesday 13 April 14-16 P545
Panu Minkkinen: Max Weber's Tragic Modernity

Tuesday 11 May 14-16 P545
Ida Koivisto: Foucault
Samuli Hurri: Foucault’s Subtexts of Law
 
Kriittinen piste on kaikille avoin keskustelutilaisuus, joka kokoontuu kevään aikana neljä kertaa ravintola Milenkassa. Kriittisen pisteen vieraina nähdään tänä keväänä Tuomas Nevanlinna, Raimo Blom, Kalevi Suomela, Jyrki Kasvi ja Teppo Eskelinen. Kevään teemoja ovat luokka, individualismi, sosialismi sekä tieto ja omistaminen. Puhekoneiden lisäksi luvassa on myös musiikkia. Mikko Perkoila, Eki Suomaa, Leevi Launis ja Vanaja huolehtivat sielun ravinnosta.

Milenka sijaitsee Hakaniemessä (Haapaniemenkatu 3-5, Helsinki), Teatterikorkeakoulun vieressä hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Kriittinen piste on Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston, Kansan Sivistystyön Liiton ja Kulttuurivihkojen yhdessä järjestämä kaikille avoin keskustelutilaisuuksien sarja.

Tutustu päivitettyyn ohjelmaan tapahtuman kotisivuilla: http://kriittinenpiste.wordpress.com

 
Ohjelma
Tilaisuudet alkavat aina klo 18.00!

16.3. Tuomas Nevanlinna: Vasemmisto ja yksilö
Musiikista vastaa Eki Suomaa

13.4. Kalevi Suomela: Sosialismista
Musiikki: Leevi Launis

27.4. Raimo Blom: Luokista (ajankohta varmistuu myöhemmin)
Musiikki: Mikko Perkoila

25.5. Jyrki Kasvi & Teppo Eskelinen: Tieto ja omistaminen
Musiikki: Vanaja

Paikka
Kriittinen piste kokoontuu ravintola Milenkassa, osoitteessa Haapaniemenkatu 3-5. Milenka sijaitsee Teatterikorkeakoulun vieressä hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Tapahtuman yhteyshenkilö
janne.hernesniemi(at)ksl.fi
 
(1) Where's Your Argument? Informal Logic, Critical Thinking and Argumentation

A Two-Day Conference at Manchester Metropolitan University, Cheshire UK
Monday and Tuesday April 12th & 13th 2010

Frans van Eemeren: The Pragma-Dialectical Approach to Argument
Lars Hertzberg: The Grammar of Inference
Don S. Levi: The Informality of Logic
Michael Loughlin: The "Evidence Based Medicine" Debate
Steven Poole: Unspeak
John Powell: Criteria for Good Argument
Rupert Read: “Reframing” and “Unspeak” or Politics Without Propaganda?
Jamie Whyte: Bad Thoughts and Worse Policies

The conference is FREE to attend, but you must book a place before April 1st 2010. We can arrange discounted accommodation, for a small booking fee.

For information, including details about our CALL FOR PAPERS, Email: whereisyourargument.mmu(a)googlemail.com
Webpage: http://www.cheshire.mmu.ac.uk/ids/home/news/whereisyourargument.php
Facebook group: http://www.facebook.com/group.php?gid=261974951403

The conference is supported by donations from the Aristotelian Society, the British Society for the Philosophy of Science, the Mind Association, Department of Interdisciplinary Studies MMU Cheshire & RIHSC MMU Organisers: Ben Cassidy and Phil Hutchinson

(2) Being Frank: Frank Ebersole, Ludwig Wittgenstein & the Enduring Influence of Ordinary Language Philosophy

A Two-Day Conference at Manchester Metropolitan University, Cheshire UK

Thursday and Friday April 15th & 16th 2010
Wes Sharrock
Rupert Read
John Powell
Fred Mosedale
Derek A. McDougall
Don S. Levi
Kelly Dean Jolley
Eugen Fischer

The conference is FREE to attend, but you must book a place before April 1st 2010 We can arrange discounted accommodation, for a small booking fee.

For information, including details about our CALL FOR PAPERS email: beingfrank.mmu(a)googlemail.com
webpage: http://www.cheshire.mmu.ac.uk/ids/home/news/beingfrank.php Facebook group: http://www.facebook.com/group.php?gid=476643365500
Organisers: Ben Cassidy and Phil Hutchinson
CONFERENCE ANNOUNCEMENT

The Third Nordic Pragmatism Conference
"Action and Interaction"
Uppsala, Sweden, 1-2 June 2010

The Nordic Pragmatism Network organizes its third conference in Uppsala, Sweden, 1-2 June 2010. The theme of the conference is the pragmatist understanding of action and interaction, as well as its implications in contemporary philosophical reflection on various fields, such as science, religion, ethics, education and anthropology.

The organizing committee invites paper proposals to the conference programme. The deadline for abstracts is 1 April 2010. For more information and a detailed call for papers, please see the conference webpage at: http://www.nordprag.org/npc3.html.

Please feel free to forward this announcement to contacts and mailing lists.

Henrik Rydenfelt
Coordinator
Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/
 
Filosofia.fi:n vekkoensyklopediassa Logoksessa on julkaistu artikkeli Spinoza, Benedict de. Kirjoittajana on Valtteri Viljanen Turun yliopistosta.
FBF - Filosoficafé 14.2.2010

Inledare: forskare Ritva Pitkänen
Tema: Suomalaisyhtiöt kansainvälistyivät - kuka hyötyi? (Inledning på finska, diskussion på svenska och finska)
Plats: Restaurant Skolan, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: 14.2.2010 kl. 17:00

Fritt inträde & alla välkomna!

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel. 0505147297
fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Åbo Akademi

En uppdaterad lista på forskarseminarierna i filosofi. Notera datumet för Danièle Moyal-Sharrocks forskarkurs.

An updated list of Research Seminars in philosophy. Please note the date for Prof. Moyal-Sharrock's graduate course.


FORSKARSEMINARIET VÅRTERMINEN 2010/ RESEARCH SEMINARS IN SPRING 2010.
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Tid/Time: Måndagar/Mo 18-20
Plats/Venue: Aud. Westermarck, Åbo Akademi/HF/Arken (Fabriksgatan 2, 20500 Åbo).

11.1 Christian Braw: Varför grät Turgenjev? Om den totalitära människan

18.1

25.1

1.2 Olli Lagerspetz: Descartes misstag. Med hänvisning till Tredje och Fjärde Betraktelsen

8.2 Thomas Nyman: Confusion as a Necessity of Moral Reflection and Action

15.2 Martin Gustafsson: Familiar Words in Unfamiliar Surroundings: Davidson's Malapropisms, Cavell's Projections

22.2 Kim-Erik Berts

1.3

8.3 Joel Backström

15.3 Yrsa Neuman

22.3 Ylva Gustafsson

(26-28.3: Nordiska Wittgensteinsällskapets symposium i Uppsala, tema: Language, Ethics and Animal Life)

29.3 Hannes Nykänen (om Wittgenstein & Freud)

(5.4 påsk = easter)

12.4 Iris Wikström: Om Cusanus rättvisebegrepp

19.4 Niklas Forsberg: What is it like to be a corpse?

26.4

3.5 Benjamin Alm

(7.5: Phalén-picnic i Uppsala, tema: filosofisk psykologi)

10.5

17.5 Antony Fredriksson

24.5 Danièle Moyal-Sharrock: Coming to Language: Wittgenstein's Social 'Theory' of Language Acquisition

(24.5 - 28.5: Danièle Moyal-Sharrock's research course: Wittgenstein's contributions to epistemology, philosophy of mind & language/ Finnish Graduate School of Philosophy, Postgraduate Course)

31.5
 
Antti Keskisen (Tampereen yliopisto) artikkeli "Quine, Willard van Orman" on julkaistu 29.1.2010 Filosofia.fi -portaalin LOGOS-ensyklopediassa. Artikkeli löytyy osoitteesta: http://filosofia.fi/node/4943
Upcoming symposium at Södertörn University:

The Ambiguity of the Sacred - Phenomenological Approaches to the Constitution of Community in Religion, Politics and Aesthetics


Symposium at Södertörn University College, Feb 10-12th, 2010, Conference room F11


Program:

Wednesday 10/2
16.00-17.30 Donatella Di Cesare, Creation-Reparation-Decreation -  between Heidegger and the Kabbalah

Thursday 11/2
09.00-10.30 Jakob Rogozinski, 'You shall kill the one you love':  Abraham and the ambiguity of God, commentator Elena Namli
10.45-12.15 Muniz Sodré, Sacredness as a Social Strategy, commentator  Mattias Martinsson
13.30-15.00 Fredrika Spindler, Religion, Politics, Passion in Hobbes and Spinoza
15.15-16.45 Päivi Mehtonen, Atheistic Mysticism. The Early avant- garde and Radical Spirituality, commentator Jon Wittrock

Friday 12/2

09.00-10.30 Bettina Bergo, Minimalist Faith, Worlds, and the Body,  commentator Jonna Bornemark
10.45-12.15 Ward Blanton, Apocalyptic Nothings: Of Paul and the Ground of Philosophical Critique, commentator Hans Ruin
13.30-15.00 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Appearing in Fragility,  the Fragility of Appearing


More information at www.sh.se/filosofi, see "aktuellt", or go  directly:
http://webappo.web.sh.se/C1256E5A004D8214/0/3C49BE9C652684A6C1257680003215E4

The symposium is open to all. For registration please contact 
jonna.bornemark (at) sh.se.

Welcome! / Jonna Bornemark
 
Conference and call for papers:

International Society for MacIntyrean Enquiry

4th Annual Conference

Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
Friday July 29 – Sunday August 1, 2010

Proposal deadline: 1st of February 2010
ISME encourages paper proposals addressing the entire spectrum of ethical, social, political, historical and ideological problems related to the current economic crisis, drawing on or responding to the works of Alasdair MacIntyre.

Keynote Speakers

Bob Brecher

Center for Research and Development, University of Brighton
Zenonas Norkus
Department of Sociology, Faculty of Philosophy, University of Vilnius
John O’Neill
School of Social Sciences, University of Manchester
Clemens K. Stepina
Institute for Theatre, Film and Media Sciences, University of Vienna

THEME:
Virtue and Economic Crises

Alasdair MacIntyre once argued that Karl Marx left philosophy and turned to political economy at a time when his philosophical enquiry was still incomplete.  From After Virtue to Dependent Rational Animals MacIntyre’s work has laid a solid philosophical foundation for building an understanding of the nature of human rationality, virtue and practice. This conference aims to encourage interdisciplinary research into the field of ethics, philosophy, political economy, social theory and theology in order to think through the moral and political aspects of the future of economic development. Its underlying presupposition rests in our belief that the orthodox neoclassical economic theory has to be theoretically challenged. A robust Aristotelian social theory and moral philosophy can contribute in rethinking these presuppositions and beliefs.

Possible Questions to Address Include:

* The importance of moral and intellectual virtues for equitable economic development.
* What are the moral and philosophical presuppositions behind the neoclassical economic thought and behind the existing socio-economic order of market capitalism?
* What can economic theory learn from moral philosophy and virtue ethics?
* What is the role of business ethics in times of economic crises?
* What does the current economic crisis tell us about the place of an ethics of social relationships in the economic system of advanced modernity?

Please submit proposals, including title and abstract, of no more than 350 words to: Dr. Andrius Bielskis, Department of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, e-mail: andrius.bielskis(at)mruni.eu

For more information on theme please visit
http://www.macintyreanenquiry.org/Vilnius2010/Vilnius2010.html
Filosofia.fi:n verkkoensyklopediassa Logoksessa on julkaistu artikkeli "Husserl, Edmund". Kirjoittajana on Joona Taipale Helsingin yliopistosta.
Vastapainon tarjouskirjoja 5–10 euroa

Alla Osuuskunta Vastapainon alkuvuoden kirjatarjouksia. Lisää tietoa teoksista Vastapainon verkkosivuilla: www.vastapaino.fi.

Kirjoja voi ostaa arkisin klo 9–17 Vastapainon toimistolta Tampereelta: Yliopistonkatu 60 A, 4 krs (toimistolla maksuvälineinä käyvät käteinen ja kortit, myös Visa Electron)
tai
tilata kotiin:
tai p. 03-3141 3501,
minimitilaukseen vähintään kolme kirjaa, postikulut yhteensä 6 €.

Tarjoukset:
(hinnoissa mainittu ovh/ale)

Aalto & Kolehmainen (toim.) Isäkirja 28 / 5
Alastalo Metodisuhdanteiden mahti 29 / 5
Anderson Kuvitellut yhteisöt 34 / 10
de Lauretis Itsepäinen vietti 29 / 10
Douglas Puhtaus ja vaara 24 / 10
Ehrenreich Petetty keskiluokka 30 / 5
George Maailman kauppajärjestö kuriin 17 / 5
Gordon ym. (toim.) Suomineitonen hei! 25 / 5
Haila & Jokinen (toim.) Ympäristöpolitiikka 25 / 5
Haila & Lähde (toim.) Luonnon politiikka 26 / 5
Harle & Moisio Missä on Suomi? 24 / 5
Hobsbawm Rosvot 30 / 5
Honkasalo ym. (toim.) Arki satuttaa 28 / 5
Hyrkkänen Aatehistorian mieli 24 / 10
Hyvärinen ym. (toim.) Käsitteet liikkeessä 34 / 10
Jokinen & Suoninen (toim.) Auttamistyö keskusteluna 25 / 5
Juvonen Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia 24 / 5
Järvinen & Mäyrä (toim.) Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 24 / 5
Kaarninen Murros ja mielikuva 42 / 5
Kiilakoski ym. (toim.) Kenen kasvatus? 30 / 10
Lappalainen Poliittisen tyylin taito 24 / 5
Latour Emme ole koskaan olleet moderneja 30 / 10
Lehto Sosiaalipolitiikka edistyksen asialla 23 / 5
Lehtonen Post scriptum 24 / 5
Lempiäinen Sosiologian sukupuoli 29 / 10
Liljeström (toim.) Feministinen tietäminen 29 / 10
Mattelart Informaatioyhteiskunnan historia 26 / 5
Nieminen Kansa seisoi loitompana 28 / 10
Nummelin Valkoinen hehku 32 / 5
Nylund & Yeung (toim.) Vapaaehtoistoiminta 30 / 5
Purhonen & Roos (toim.) Bourdieu ja minä 29 / 10
Puuronen Nuorisotutkimus 30 / 10
Puuronen (toim.) Valkoisen vallan lähettiläät 24 / 5
Sennett Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa 28 / 5
Sipilä Valta yliopistossa 32 / 10
Sorjonen ym. (toim.) Keskustelu lääkärin vastaanotolla 26 / 5
Uskali Ulkomaanuutisten uusi maailma 32 / 10
Valaskivi (toim.) Vaurauden lapset 30 / 10

Yhteystiedot:

Osuuskunta Vastapaino
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere, Finland
Tel. (03) 3141 3501
Fax (03) 3141 3550
e-mail vastapaino@vastapaino.fi
www.vastapaino.fi
 
 
Kriittinen korkeakoulu järjestää kursseja sekä koulutusta filosofian alalla:

***

SOKRAATTINEN DIALOGI

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia.

Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe.

Dialogeja järjestetään keväällä kaksi:

Aika la-su 6.-7.3. klo 10-15

Muisto la-su 24.-25.4. klo 10-15

Hinta 60 euroa /dialogi. Kurssit järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa, Albertinkatu 27 a B 12. Ilmoittaumiset viimeistään viikkoa ennen kurssiviikonloppua.

***

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI

la-su 27-28.3. klo 10-15, Albertinkatu 27

Intensiivikurssilla opit argumentoimaan taitavasti ja tunnistamaan huonot argumentit. Opit loogisen päättelyn perusteet ja opit ymmärtämään myös logiikan sivuuttavaa argumentointia. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla perustelet vakuuttavasti näkemyksesi ja rakennat sujuvasti puheesi. Kurssilla käsitellään filosofisen argumentaation perusteet ja tutustutaan argumentaation ja retoriikan metodeihin. Kurssi päättyy argumentaatiotyöpajaan, jossa pääset heti soveltamaan oppimaasi käytännössä.

Kurssin kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto.

Kurssin sisältö:
1. Filosofisen argumentaation perusteet
2. Filosofisen argumentaation metodit
3. Argumentin kritiikki
4. Retoriikka
5. Argumentaatiotyöpaja

Hinta 50 euroa. Ilmoittautuminen 19.3. mennessä.

Yhteistyössä Filosofian Akatemia

***

FILOSOFISEN PRAKTIIKAN KOULUTUS
syksy 2010 - kevät 2012

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius pitää filosofin vastaanottopalvelua. Koulutus voi myös täydentää ja syventää muun muassa psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän ammattia. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan korkeakoulututkintoa, joka sisältää filosofian opintoja. Filosofian opintoja voi täydentää myös koulutuksen aikana.

Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään filosofian alkuperäisteoksiin sekä antiikin filosofiaan ja fenomenologiaan seminaarityöskentelyssä. Opiskelu sisältää psykoterapian kliinisen seminaarin sekä filosofisen praktiikan käytännön harjoittelua. Opiskelija käy filosofin vastaanotolla omatoimisesti kymmenen kertaa.

Koulutus on kaksivuotinen. Se sisältää yhden arkisin pidettävän lähiopetuspäivän (8 t.) kuukaudessa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa seminaarityöskentelyä ja dialogeja. Ilta- ja viikonloppu-työskentelyä on yhteensä keskimäärin 8 t/kuukausi. Koko koulutuksen laajuus on noin 290 tuntia.

Kouluttajat:

Pääkouluttajina toimivat FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe ja FM Perttu Salovaara: Filosofisen praktiikan historia ja käytäntö sekä sokraattinen dialogi

sekä filosofi Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskäsitys

Lisäksi muita kouluttajia.

Paikka:

Koulutus järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12.

Koulutuksen hinta:

625 euroa/lukukausi (yhteensä 2500 euroa). Lisäksi oppilas maksaa kymmenen käyntiä filosofin vastaanotolla.

Lisätietoa koulutuksesta ja hausta:

(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
Jan Löfström, University of Helsinki
gives a presentation on

Historical apologies as acts of symbolic inclusion - and exclusion?
Reflections on institutional apologies as politics of cultural citizenship


at the CEREN Colloquium on Wednesday, January 27th, 16.15 - 18.00 at Snellmaninkatu 12 (Swedish School of Social Science) [Helsinki], room 210.

Jan Löfström is University Lecturer in Social Studies Education at the University of Helsinki, and Docent in Historical Anthropology at the University of Jyväskylä. His current interests relate to the politics of history and, more specifically, to historical apologies and their implications for the symbolic politics of citizenship. He has authored a number of articles and conference papers in Finnish, Swedish and English that discuss institutional historical
apologies as vehicles for the symbolic construction and demarcation of national communities (Tiede & Edistys 1/2004, Historisk Tidskrift för Finland 1/2005, Historiallinen aikakauskirja 4/2006, Politiikka 3/2007, Citizenship Studies forthcoming in 2011).

Next CEREN Colloquium will be on February 10th at 16-18 with with Carl-Gustav Linden. He will talk about National champions and the media: ethnocentrism and nationalism in the economy.

The Colloquiums are open for everyone interested.

WELCOME!

For more information, see their web page:
http://sockom.helsinki.fi/ceren/
 
Ikuisesti ajassa
– filosofisia keskusteluja Tuomas Nevanlinnan kanssa.

 http://www.lib.hel.fi/pasila/ikuisesti_ajassa

Kevään 2010 teemana on USKONTO.

10.2 Teol. tri, dos. Jyri Komulainen: Elämmekö uskontojen nousun aikaa?
”Uskonto on palannut, vaikka se ei koskaan minnekään edes kadonnut."

17.3 Prof. Elina Vuola: Fundamentalismi - oikeutta mielipiteeseen vai aivopesua?
"Fundamentalisti puolustaa oikeuttaan määritellä itsensä, muut ihmiset ja maailman vaikka väkipakolla. Olemmeko siis kaikki fundamentalisteja?"

21.4 Fil tri, dos. Matti Kamppinen: Jumalattomat ajat - hyvinvointi, tiede ja markkinatalous uskontojen perusteita rapauttamassa
"Kun ihmisillä menee huonosti, uskonnoilla menee hyvin”

Tilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 Pasilan kirjastossa.

Järjestäjät: Pasilan kirjasto ja Helsingin suomenkielinen työväenopisto.
Yhteistyökumppaneina: Kriittinen korkeakoulu ja Tutkijaliitto.

”Aikakautta eivät määritä sen antamat tyypilliset vastaukset, ne uskomukset, joista jonakin aikana elävät ihmiset ovat yksimielisiä. Päinvastoin. Aikakauden muodostavat ne kysymykset, johon se ei kykene vastaamaan, mutta joihin sen on pakko ottaa jatkuvasti kantaa; samassa ajassa ja paikassa elävät ihmiset keräävät yhteen juuri ne kiistat, joita ei voi paeta eikä ratkaista. Miksi ei voi? Jos ne voi välttää tai ratkaista, silloin myös aikakausi on vaihtunut.

Ikuisesti ajassa -keskustelusarja tutkii tällaisia kohtalonkysymyksiä omasta ajastamme.”
-Tuomas Nevanlinna
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm

Spinoza Day
Perspectives on His Moral Psychology


Monday, 1 March, 9.30-17 (Lecture room 12 (3019), Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 3rd floor)

Program:

Chair: Virpi Mäkinen, University of Helsinki
9:30 Susan James, Birkbeck College, University of London: Truth, Theology and Philosophy in Spinoza's TTP
11:00 Lilli Alanen, University of Uppsala: The Metaphysics and Cognition of Passive Affects in Spinoza's Ethics

Chair: Juhani Pietarinen, University of Turku
13:30 Olli Koistinen, University of Turku: Spinoza on Value Appearances and Value Judgments
14:30 Valtteri Viljanen, University of Turku: The Metaphysical Basis of Spinoza's Moral Psychology
15:45 Minna Koivuniemi, University of Helsinki: Spinoza’s Concept of Ingenium

All those interested are welcome to attend. For further information, please, contact minna.k.koivuniemi(at)helsinki.fi
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm

Friday, 29 January, 12-15 (Auditorium XI, Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 3rd floor)

Ineke Sluiter (Leiden), Free speech and failing markets
Siegfried van Duffel (Singapore), The Moral Psychology of Natural Rights
 
You are welcome to a lecture by Jussi Kotkavirta, professor of Philosophy at Jyväskylä University, on Thursday 28.1 at 6pm.

The topic of the presentation is the following: "On psychoanalysis and Zeitgeist. What does the untimeliness of psychoanalysis tell about our time?"

Important: The talk is open to everyone and will be in Finnish.

Warm regards,
Ian
www.arkadiabookshop.fi

- Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be extremely welcome.


Psykoanalyysi ja ajan henki

Psykoanalyysi istuu perin huonosti nykyaikaan. Se ei ole ajan hengen mukainen tapa selittää ja hoitaa mielen ongelmia. Tästä havainnosta tuskin kukaan on eri täysin mieltä, vaikka ilmiötä voidaan ymmärtää, selittää ja arvottaa hyvinkin eri tavoin. Psykoanalyysin asema mielenterveysalan kokonaisuudessa on heikentynyt nopeasti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Psykoanalyyttinen tai yleisemmin psykodynaaminen ajattelu ei enää kuulu psykiatrien toimenkuvaan. Samaan aikaan psykoterapioiden on kenttä on nopeasti monimuotoistunut ja psykoanalyysi menettänyt kentällä asemiaan. Pohdin alustuksessani ajan henkeen kuuluvia yleisiä ominaispiirteitä, jotka selittävät tai ainakin tekevät ymmärrettäväksi psykoanalyysin epäajanmukaisuutta. Tällaisia ovat yleinen kiire ja elämisen rytmin nopeutuminen; taloudellisten arvojen ja arviointiperusteiden yhä hallitsevampi asema; biologisen ihmiskäsityksen vahvistuminen ja taipumus väheksyä psyykkisiä tekijöitä; psyykkisten ongelmien ymmärtämisen syrjäytyminen niiden hallinnoinnin tieltä; yksilöllisyyden heikkeneminen ja mediakulttuurissa elävien kollektiivisten psyykkisten rakenteiden voimistuminen. Kokoavasti voi sanoa, että psykoanalyysin tarjoama mahdollisuus syventyä analyytikon avustuksella kaikessa rauhassa omaan psyykkiseen todellisuuteen ja yksilölliseen merkitysmaailmaan vaikuttaa nykyajassa yhä vähemmän itsestään selvältä. Alustuksessani pohdin ensisijaisesti sitä, mitä tämä kaikki kertoo nykyajasta ja sen hengestä.

Jussi Kotkavirta
Filosofian professori (Jyväskylän yliopisto)
Estetiikan dosentti (Helsingin yliopisto)
Psykoanalyytikkokandidaatti (IPA)

Psychoanalysis and Zeitgeist

Especially as a method of treating psychic problems, as a form therapy, psychoanalysis looks for many people old-fashioned and unattractive. It seems to be out of the time. Medicaments and other forms of therapy are dominating psychiatric and psychotherapeutic interventions. The situation has drastically changed in two decades, and not only in Finland. By focusing on the causes and reasons for this general trend one may understand more generally something important about the present Zeitgeist. This is at least what I hope to do in my talk. My claim is that the present Zeitgeist is characterised by a number phenomena that tend to exclude psychoanalysis. Among them are general shortage of time; monopoly of economic values; biologism and disregard of psychic factors; administration of psychic problems instead of understanding and sharing them; weakening of genuine individuality and strengthening of collective media driven psychic structures. For a suffering individual psychoanalysis means a possibility to focus with the help of the analyst and without any external goals or time limits on her own psychic reality and personal life history. In out present time such a possibility has lost much of its
plausibility and attraction.
 
Väitös:

TT, FM Matti T Amnell väittelee 29.1.2010 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Uskonto ilman uskontoa - Radikaalin postmodernin uskonnonfilosofian haaste" (Religion without religion. The challenge of radical postmodern philosophy of religion.). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus, Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33 [Helsinki].

Vastaväittäjänä on Dos. Tommi Lehtonen, Vaasa, ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis - palvelussa.
 
Filosofia.fi:n verkkoensyklopediassa Logoksessa on julkaistu kaksi artikkelia Søren Kierkegaardista: yleisartikkeli Kierkegaard, Søren Aabye sekä Kierkegaardin tuotantoa ja ajattelua täsmentävä Kierkegaard: Keskeiset teokset ja ajatukset. Artikkelit on kirjoittanut Janne Kylliäinen.
Kuva-arkistoon on viety kuvia  Žižekin Suomen-vierailusta.
Helsingin yliopisto tutkii Eurooppaa
http://www.helsinki.fi/nes/

Eurooppa-tutkimuksen verkoston vuodesta jo vuodesta 2004 järjestämässä seminaarisarjassa "Helsinigin yliopisto tutkii Eurooppaa" esitellään HY:lla tapahtuvaa ajankohtaista Eurooppa-tutkimusta.

Kaikki seminaarin luennot järjestetään klo 16.15 – 17.30 Economicumin luentosalissa (Arkadiankatu 7, Helsinki).

Kevään 2010 ohjelma:

21.1. Jyrki Nummi: Suomalainen modernismi: katkoksia vai jatkumoita?

11.2. Charlotta Wolff: Valistuneet lojaliteetit. Vertaileva käsitehistoria ja 1700-luvun jälkipuoliskon Eurooppa

4.3. Pilvi Torsti: Mitä ihmiset ajattelevat historiasta ja mitä väliä sillä on? Historiatietoisuus Suomessa –tutkimushanke

25.3. Sara Heinämaa ja Timo Miettinen: Eurooppalainen rationaalisuus modernin murrok-sessa - tutkimuksia fenomenologiasta ja hermeneutiikasta

22.4. Tero Erkkilä ja Attila Krizsan: Kieli ja identiteetti EU:n poliittis-hallinnollisessa jär-jestelmässä
 
Problems of Social Solidarity
International colloquium

Venue: University of Helsinki Main Building, Lecture Hall XIII. Fabianinkatu
33, Helsinki. (NB! CHANGED VENUE) Time: 12th -13th February 2010

The seminar is open for all but pre-registration is required. Please book your place by contacting Ms Kirsi Reyes at kirsi.reyes(at)helsinki.fi. The deadline for registrations is 26th January.

The notion of solidarity has returned to the focus of both social scientists and philosophers. Many recent publications have suggested different definitions and differentiations of the concept, arguing for its relevance (or irrelevance) in different aspects of moral, social and political life. The theme indeed resonates to various aspects of social life: cohesion, friendship, altruism, religion, social capital, terrorism, to mention a few. The forthcoming expert seminar "Problems of Social Solidarity" will gather together social scientists and philosophers who have discussed problems of social solidarity either theoretically or empirically. The focus will be both on the concept and the practices of social solidarity. The seminar is organized by Helsinki Collegium for Advanced Studies, which is a
multidisciplinary research unit within University of Helsinki. The organizing committee includes Arto Laitinen and Anne Birgitta Pessi.


UPDATED PROGRAMME
[18.1.2010]

Friday 12 Feburary 2010

10:00 Opening words by Sami Pihlström, Anne Birgitta Pessi and Arto Laitinen

10:30-11:30 Siegwart Lindenberg (University of Groningen): The Importance of Weak Solidarity

11:45-12:45 Mikko Salmela (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Collective Emotions as the 'Glue' of Solidarity

12:45-14:15 Lunch break

14:15-15:15 Carol Gould (CUNY, Hunter College; Grad Center, Ralph Bunche
Institute): Does Global Justice Presuppose Global Solidarity?

15:15-15:45 Break

15:45-16:45 Raimo Tuomela (University of Helsinki; University of Munich):
Solidarity and We-thinking

17:00-18:00 Arto Laitinen (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Solidarity and Mutual Recognition

18:15 Vice Rector's reception (all participants welcome!)

Saturday 13 February 2010

10:00-11:00 Pål Repstad (University of Agder, Norway): Social Solidarity,
State Welfare, and Religious Commitment

11:00-12:00 Nicholas H. Smith (Macquarie University, Sidney, Australia):
Work and Solidarity: A Reassessment

12:00-13:30 Lunch break

13.30-14.30 Bente Nicolaysen (University of Bergen): Volunteering, the
Humanitarian Gift to "Distant Suffering" and Solidarity


14.30-15.30 Anne Birgitta Pessi & Arto Laitinen (Helsinki Collegium for
Advanced Studies): Solidarity and Helping Behaviour

15:30-16:00 Break

16:00-17:00 Simon Derpmann (University of Cologne): What Is Wrong with
Universal Solidarity?


17:00-18:00 Closing Panel
 
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Yhdistys kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 27.1. klo 18 Tieteiden talon salissa 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokouksessa esitelmöi YTT Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto) otsikolla ”Persoona ja moraalifilosofia tai pitäisikö puheella persoonan rajoista olla rajansa”.
 
CALL FOR PAPERS
Conference: The Cartesian “Myth of the Ego” and the Analytic/Continental Divide, Nijmegen (The Netherlands), 3-4 September 2010

Organizers
Cees Leijenhorst & Marc Slors (Department of Philosophy, Radboud University Nijmegen)

Themes and Objectives
The philosophical scene has been dominated for many years by the analytic/continental divide. This protracted history of antagonism has tended to obscure the fact that at least on one point the two traditions seem to be remarkably close, if not convergent. Despite all the differences in style and choice of topics, both traditions have been strongly shaped by a profound discussion with “Cartesianism”. Obviously, the term “Cartesianism” here does not necessarily refer to the historical positions defended by René Descartes. Quite to the contrary, both traditions seem to battle against a certain image of Cartesianism, broadly understood as the cluster of philosophical convictions grounded upon the supposition that philosophy should start from “the immediate data of consciousness” and not, for example, from human behaviour or man’s practical relation to reality as the existentialists and pragmatists would have it.    

One of the Cartesian doctrines that both analytic and continental philosophers generally found most unacceptable was that of the supposition of a pure Self, a pure Ego.  What we could call the Cartesian “Myth of the pure Ego” stands for a number of theses:  These roughly include two groups of convictions:

1) the metaphysical and epistemological claim that the conscious mind is an inner realm, connected to the outside world via the senses, to which only the ego has privileged access and about which it has incorrigible knowledge.

2) the methodological idea that this self forms the self-evident starting point of a philosophical system.

Cartesian philosophy of mind has been a favourite target for analytic philosophers from the very beginning. Think only of Ryle’s critique of substance dualism as a category mistake. In recent days, Dennett’s use of the term “Cartesian Theater” is a prototypical example of the strawman-like position labelled ‘Cartesianism’. The term is used to denounce the view that consciousness is an inner space in which an ego, homunculus or other fictitious entity watches the data coming in from the ourside world. For its part, the continental tradition only became obsessed with combatting “Cartesianism” after Husserl revived the Cartesian ego in the shape of his transcendental phenomenology. In this sense, Husserl’s “Cartesianism” became profoundly influential exactly because it was so unacceptable to most of his followers. Continental philosophers have portrayed Descartes’s/Husserl’s “pure self” as a “phantastical invention” (Heidegger) or as a linguistic fiction (Derrida).

This colloquium aims at a critical evaluation of the hidden anti-Cartesian consensus between analytic and continental philosophy. In this context, the colloquium will ask both historiographical and philosophical questions. Examples of historiographical questions include: to what extent did Descartes actually defend the “myth of the pure ego”? In other words, to what extent is “Cartesianism” a twentieth-century construction? What philosophical purposes does this construction serve? Is the rift between analytical and continental philosophy as deep as many have portrayed it? Philosophical questions include: which elements of the Cartesian tradition now still seem worth defending? Which ones should definitively be rejected, be it on the basis of insights gathered in analytic or on the basis of continental philosophy? Can philosophy really do without a “pure self”? Are there viable alternatives for a “pure self”? The organizers of this colloqium do not take an a apriori stand on these questions but invite participants to come to terms with “Cartesianism”, both from historical and contemporary philosophical perspectives. It is the hope of the organizers that in this fashion a fruitful dialogue not only between historical and systematic scholarship, but also between analytic and continental perspectives may result.

Confirmed speakers
Tom Sorell, Kathalin Farkas, Dan Zahavi, Shaun Gallagher

Requirements

Papers are invited on any topic related to the theme of the conference. Please send us a brief summary of your paper (maximum 500 words) and a short CV. Submission deadline: 1 April, 2010. Decisions will be reported by 1 May, 2010. Inquiries and submissions should be directed to: leijenhorst(at)phil.ru.nl. Costs for travel and accomodation will be covered by the organizers. There is no conference fee.
 
 
Väitös Aristoteleen filosofisesta psykologiasta 22.1.2010

Humanistisessa tiedekunnassa 22.1.2010 tarkastettava Mika Perälän väitöskirja ”Aristotle on the Perception of Perception: Seeing, Remembering, and Sleeping” käsittelee kolmea Aristoteleen psykologiassa esiin nousevaa aihetta: näkemisen havaitsemista, menneiden aistihavaintojen havaitsemista sekä nukkumisen havaitsemista.

Havainnot näkemisestä, menneistä aistihavainnoista ja nukkumisesta ovat kaikki erilaisia havaintoja. Perälän mukaan niitä kuitenkin yhdistää se, että ne ovat havaintoja havaitsijan itsensä suhteesta havainnon objekteihin: väreihin, aiemmin havaittuihin objekteihin tai unissa ilmeneviin asioihin.

Tutkimuksen päälähteinä ja yksityiskohtaisen tekstianalyysin kohteina ovat Aristoteleen teokset ”Sielusta”, ”Muistista ja mieleen palauttamisesta”, ”Nukkumisesta ja valveillaolosta” sekä ”Unista”. Analysoitavat tekstit Perälä liittää tulkinnallisesti mielekkäisiin yhteyksiinsä ja hyödyntää tulkinnassaan Aristoteleen omia tai myöhempiä käsitteellisiä apuvälineitä.

Uutta Perälän väitöskirjassa ovat muun muassa uudet tulkinnat Aristoteleen kiistanalaisesta näkemisen havaitsemista koskevasta argumentista sekä hänen näkemyksestään muistin ja aikahavainnon luonteesta. Väittelijän mukaan Aristoteleen analyysi havaitsemisen havaitsemisesta myös eroaa olennaisesti monista myöhemmistä tietoisuutta koskevista filosofisista teorioista. Hän pitääkin Aristotelesta johdonmukaisena suorana realistina, ei vain aistihavaintojen vaan myös muistin suhteen.

Väitöskirja on ensimmäinen aihetta käsittelevä monografiatutkimus, joka perustuu tarkkaan analyysiin alkuteksteistä, niiden taustasta Platonin filosofiassa ja myöhemmistä tulkinnoista kommentaaritraditiossa aina viimeisimpiä tutkimuksia myöten.

FM Mika Perälän väitöskirja esitetään tarkastettavaksi perjantaina 22. tammikuuta klo 12 (yliopiston päärakennus, auditorio XIV, Unioninkatu 34 [Helsinki]). Vastaväittäjänä on professori Christof Rapp, Ludwig-Maximilians-Universität München, ja kustoksena on professori Matti Sintonen.
 
LAAJENNETTU MIELI -TYÖPAJA

Miten tiedät kaiken, etkä unohda mitään? Haluatko muuntaa internetin hahmottoman datatulvan sinua välittömästi kiinnostavaksi informaatioksi? Haluatko nopeuttaa ja helpottaa ajattelutyötä verkkoteknologian avulla? Ajattelu ei ole vain aivotoimintaa - ajattelua voi siivittää myös ulkoisten apuneuvojen avulla. Osallistu LAAJENNETTU MIELI - työpajaan ja opit hyödyntämään tietoverkkoa ennennäkemättömän ketterästi.

Helsingin yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

LAAJENNETTU MIELI
Teknologia ajattelun apuvälineenä –työpaja

Aika: Tiistai 26.1.2010 klo 12.30-17.45

Paikka: Siltavuorenpenger 20 R, Minerva K114

LAAJENNETTU MIELI -työpajassa opetellaan hyödyntämään nykyteknologiaa ajattelun apuvälineenä. Työpajassa käsitellään monipuolisesti erilaisia hakutekniikoita, verkkopilven hyödyntämistä muistin laajentajana, informaatiokohinan eliminointia ja internetin lähes rajattomien informaatiosisältöjen jäsentämistä tarkkarajaisesti omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Työpaja koostuu sekä tiiviistä, osallistavista luento-osuuksista että näitä soveltavasta työpajatyöskentelystä. Kurssi ei edellytä aiempaa verkkoteknologian tuntemusta. Kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto.

Ajattelu ei tapahdu vain pään sisällä - opettele siis hyödyntämään nykyteknologian tarjoamat ajattelun laajentamisen mahdollisuudet. Työpajaan osallistuttuasi tiedät kaiken, minkä internet tietää, etkä unohda mitään, mitä et halua unohtaa.

Kurssisisältö:
1. Google ja Wikipedia - kaikki tieto taskussasi
2. Evernote - lisämuisti mielellesi
3. Informaatioimmersio - kuinka tiedän sen, mitä minun oikeasti tarvitsee tietää?
4. Mitä nyt - mitä seuraavaksi?
5. Työpaja

Koulutukseen otetaan mukaan 20 nopeimmin ilmoittautunutta!
Lisätiedot ja sitova ilmoittautuminen 22.1.2010 mennessä

Filosofian Akatemia on filosofiseen tutkimukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys.
www.filosofianakatemia.fi

Ps. Onko sinulla tutkimuslähtöinen idea tai tuote, jonka mahdollisuudet haluaisit kartoittaa ja hyödyntää? Tilaisuudessa saat tietoa myös Tutkimuksesta liiketoimintaa (Tuli) –ohjelman mahdollisuuksista.

www.tuli.info

Kirjallisuus ja filosofia -seminaari
Turun yliopistossa 21. - 22.1.2010
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenkirjallisuus/tutkimus/kirjallisuusjafilosofia.html

Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen yhdessä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun kanssa järjestämä seminaari Turussa 21. - 22.1. 2010

Järjestelytoimikunta: Prof. Liisa Steinby (pj.) (liisaa at utu.fi), ass., FL Hanna Meretoja (hailme at utu.fi), FM Tommi Kotimäki (tokrko at utu.fi), HuK Jussi Jaakkola (jojaak at utu.fi)

Kirjallisuuden, kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian väliseen suhteeseen on useita erilaisia tulokulmia. Kirjallisuus voi käsitellä filosofista tematiikkaa, kaunokirjallisen teoksen rakenne voi perustua johonkin tiettyyn filosofiseen näkemykseen, tai kaunokirjallisissa teoksissa voidaan erottaa filosofisia näkemyksiä maailmasta, ihmisestä, tiedosta ja moraalista sielläkin, missä kirjailija ei tematisoi näitä kysymyksiä. Toisaalta filosofia voi olla estetisoivaa tai "kaunokirjallista" – onko se sitä vain toisinaan vai onko näiden välinen raja ylipäänsä selvästi erotettavissa, on kiistanalainen kysymys. Voidaan kysyä, millainen on kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välinen suhde: ovatko erilaiset kirjallisuudentutkimuksen lähestymistavat filosofisesti perusteltuja tai filosofisesti perusteltavissa, ja tulisiko niiden olla sitä? Päteekö tieteenfilosofia myös taiteentutkimukseen kuten kirjallisuustieteeseen, vai merkitseekö taide haastetta sekä (luonnontieteen tapaan käsitetylle) tieteelle että filosofialle? Millainen on filosofian alaan kuuluvan estetiikan suhde empiiriseen kirjallisuudentutkimukseen ja tätä tukevaan teoriaan? Millaisia muita tapoja olisi vielä asettaa filosofian ja kirjallisuuden suhdetta koskeva kysymys?

Seminaariin kutsutaan kaikkia edellä mainituista kysymyksistä kiinnostuneita esittelemään jotakin probleemakentän osa-aspektia 20 minuutin alustuksessa (jonka jälkeen varataan 10 minuuttia keskustelulle). Alustusten toivotaan tematisoivan nimenomaan kirjallisuuden/kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välistä suhdetta, ei pelkästään käsittelevän jotakin otsikon alle sopivaa erityiskysymystä. Seminaariin toivotaan alustuksia kirjallisuustieteen, filosofian ja estetiikan oppiaineista sekä muista oppiaineista, joissa tehdään kyseiseen tematiikkaan liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on saada monipuolinen kuva Suomessa harjoitettavasta tutkimuksesta, jossa kirjallisuuden tutkimus ja filosofiset kysymyksenasettelut kohtaavat toisensa, ja saattaa eri tahot keskusteluyhteyteen toistensa kanssa.
 

OHJELMA

TORSTAI 21.1.

Tauno Nurmela -sali (ls 1)
(Yliopistoalueen kartta, Tauno Nurmela -sali on rakennuksessa T1)

11.15 - 11.30  Liisa Steinby (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Avaussanat: Kirjallisuus ja filosofia

11.30 – 12.00 Salla Shhadeh (Kulttuurihistoria, TY):
Runouden ja filosofian suhteesta Platonilla

12.00 – 12.30 Liisa Steinby (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Miksi kirjallisuus ei ole filosofiaa? J.G. Herder ja runouden "uusi tuleminen"

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – 14.00 Jussi Jaakkola (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Filosofiasta taiteen kokemuksen välttämättömänä edellytyksenä Schellingillä

14.00 – 14.30 Elias Heikkonen (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Tragedian esityksen ja traagisen ihmisen suhde Nietzschen Tragedian synnyssä

14.30 – 14.45 Kahvi

14.45 – 15.15 Jani Vanhala (Estetiikka, HY):
Kirjallisuus ei-käsitteellisen ymmärryksen välittäjänä

15.15 – 15.45 Tommi Kotimäki (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Taiteen totuus? Taiteen, tieteen ja filosofian suhteista Heideggerilla

15.45 – 16.00 Kahvi

16.00 – 16.30 Bo Pettersson (Englantilainen filologia, HY):
Hermeneutiikan ja pragmatismin kiastinen kehitys kirjallisuusteoriassa

16.30 – 17.00 Kalle Puolakka (Estetiikka, HY):
Merkityksestä ja merkityksellisyydestä: E.D. Hirschin apologia

19.00 Iltaohjelma

PERJANTAI 22.1.
Sirkkala-sali
(Yliopistoalueen kartta, Sirkkala-sali on rakennuksessa T52, osoitteessa Kaivokatu 12)

9.15 – 9.45 Veijo Pulkkinen (Kirjallisuus, Oulun yliopisto):
Analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittisen tradition kritiikki

9.45 – 10.15 Jukka Mikkonen (Filosofia, TaY; JoY):
Kirjallisuudentutkimuksen ja kaunokirjallisen asenteen käsitteet ja rooli analyyttisessa kirjallisuusfilosofiassa

10.15 – 10.30 Kahvi

10.30 – 11.00 Tomi Kokkonen (Filosofia, HY):
Tieteenfilosofinen näkökulma kirjallisuudentutkimukseen

11.00 – 11.30 Hanna Meretoja (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Mitä on filosofinen kirjallisuudentutkimus?

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.00 Leena Laiho (Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus, TY; Estetiikka, HY):
Käännösteoksen ja alkuteoksen kompleksinen suhde

13.00 – 13.30 Martin Welander (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, HU):
"Tomt, tyst, tidlöst." R.R. Eklund och den sublima upplevelsen

13.30 – 13.45 Kahvi

13.45 – 14.15 Sami Simola (Yleinen kirjallisuustiede, TaY):
Pynchon, DeLillo ja tulkinnan rakenteellinen vainoharhaisuus

14.15 Loppukeskustelu
 
Conference Announcement and Call for Papers:

2ND COPENHAGEN CONFERENCE IN EPISTEMOLOGY:
THE EPISTEMOLOGY OF LIBERAL DEMOCRACY


THE UNIVERSITY OF COPENHAGEN
AUGUST 19-20, 2010

We tend to think of liberal democracy as providing the most ethically defensible way to set up a modern society. A separate yet highly relevant issue is whether liberal democracies also are preferable from an epistemological perspective, i.e., from the point of view of promoting true over false belief, knowledge over ignorance, and so on. The purpose of this conference-and of the research project that it is part of-is to investigate the norms, practices, and institutions that determine how belief and knowledge is acquired and transmitted in liberal democracies. Questions to be addressed include but are not limited to the following:

- Under what conditions is free speech a truth-conducive social arrangement?
- When can we trust each others’ testimony?
- What is the proper response to disagreement, including disagreements among experts?
- What is the proper role of scientific expertise in democratic decision making?
- How is the need for expertise to be balanced against the desire for adequate representation?
- What are the epistemological properties of social deliberation?

CONFIRMED SPEAKERS
Speakers include David Christensen (Brown), Jerry Gaus (Arizona), Stephan Hartmann (Tilburg), Rainer Hegselmann (Bayreuth), Vincent Hendricks (Copenhagen), Michael Lynch (UConn), Erik J. Olsson (Lund), and Duncan Pritchard (Edinburgh).

CALL FOR PAPERS
We cordially invite you to submit a 500 word abstract on any topic relevant to the conference theme. Please prepare your abstract for anonymous review. Abstracts should be submitted (as a plain text, MS Word, or PDF file) to cph.epistemology(at)gmail.com no later than April 1, 2010. Decisions regarding acceptance will be made within two weeks.

REGISTRATION
To register, please e-mail kappel(at)hum.ku.dk with your name and affiliation. There will be a registration fee of 200 DKK ($40, or €25) for faculty, and 100 DKK ($20, or €12) for students. There will also be an option to attend the conference dinner on the evening of August 19 at a cost of 400 DKK ($80, or €50). Please indicate in your registration if you wish to attend. All fees are due in full on the first day of the conference.

ORGANIZERS
The conference is organized by the Social Epistemology Research Group (SERG) at the University of Copenhagen as part of the research project, the Epistemology of Liberal Democracy: Truth, Free Speech and Disagreement, conducted with generous support from the Velux Foundation.

WEB PAGE
http://epistemology.ku.dk/
 
Media ja identiteetti
Helsingin yliopisto
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Lauantaina 6.2.2010 klo 10-16, pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33.

*10.15-11.15 päätoimittaja Kimmo Jylhämö, Voima-lehti:
"Voimajournalismi ja politiikan antagonismit"

*11.15-12.15 yliassistentti Tere Vadén, Tampereen yliopisto:
"Žižek and Heidegger on authentic identity"

*13.15-14.15 dosentti Janne Kurki, Helsingin yliopisto:
"Identity and Media: Sensible, Thinkable and Livable"

*14.15-15.45 professori Paul Verhaeghe, Gentin ylipisto
"Identity in search of a mirror"

*15.45-16.00 loppukeskustelu

Seminaariin liittyviin kysymyksiin vastaa Jussi Tiihonen (jussi.tiihonen(at)helsinki.fi).
 
E-kirjaviisautta lukiolaisille
13.1.2010

Kustannusosakeyhtiö Tammi on julkaissut ensimmäisen lukion e-oppikirjan. FILO 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun aloittaa lukion filosofian oppikirjasarjan, jonka teokset ilmestyvät sekä kirjoina että e-kirjoina.

E-kirja tarjoaa lukiolaiselle monipuolisia käyttömahdollisuuksia. E-kirja on aivan samannäköinen kuin painettu kirja, ja se sisältää käytännölliset sisältö- ja käsitehakemistolinkit. Opiskelussa sähköinen kirja mahdollistaa myös kätevät hakuominaisuudet ja kirjanmerkit sekä oman e-kirjaston kartuttamisen tietokoneeseen.

Filo 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun on saatavana Ellibsin e-kirjakaupasta.

http://www.ellibs.com/fi/book/978-951-31-5292-5

FILO 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun -kirjan sisällössä näkyy filosofianopettajien sosiaalisessa mediassa antama palaute. Keskusteluryhmän hyödyntäminen oppimateriaalituotannossa oli uraauurtavaa. Internet: http://www.tammi.fi/filo

Lisätietoja:

Ari Liimatainen
vastaava kustannustoimittaja

Kustannusosakeyhtiö Tammi
Postios. PL 410, 00101 Helsinki
Käyntios. Korkeavuorenkatu 37
Puh. 09 6937 6365
 
Tervetuloa!

Nufit 2010 tulee taas!

Yhdeksäs Nuorten filosofiatapahtuma eli Nufit järjestetään 15.-17.1.2010 Helsingin Paasitornissa teemanaan Valta. Alustuksia ja keskusteluja päivitetään tapahtuman aikana mp3-muodossa blogiin, josta ne ovat vapaasti ladattavissa.

NUFIT 2010

Nufit koostuu vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyvistä keskusteluista, joita alustavat yhteiskunnan vaikuttajat muun muassa filosofian, tieteen, taiteen, politiikan ja uskonnon saralta. Nuorten filosofiatapahtuman tavoitteena on luoda foorumi nuorten ja eri alojen vaikuttajien väliselle dialogille. Alustajan kanssa lavalle nousee keskustelemaan kaksi nuorta haastajaa, ja myös yleisö päästetään ääneen. Nufitissa vierailevat vuonna 2010 Pekka Haavisto, Otso Kantokorpi, Pentti Karvonen, Jyri Komulainen, Atte Korhola,Mikko Majander, Hanna Nikkanen, Tuomas Nevanlinna,  Tommi Paalanen, Heikki Pursiainen, Jukka Relander, Akuliina Saarikoski, Sami Santanen, Juha Sihvola, Suvi-Anne Siimes, Eero Tammi ja Petri Ylikoski.

Sokrates-väittelykilpailu tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden hioa loogillisverbaalisia taitojaan. Lukiot voivat lähettää kilpailuun kaksi joukkuetta, ilmoittautumisia ottaa vastaan Tapio Turpeinen osoitteessa tapio.turpeinen(at)tuusula.fi.

Ohjelma ja lisätietoja osoitteesta http://www.nufit.fi
 
17.1 ordnar FBF årets första filosoficafé. Inledare är Chefredaktör Arja Alho och temat är "Demokrati och media".

Den som inte känner till Arja Alho kan kolla in hennes webbsida www.arjaalho.fi.

Plats: Restaurant Skolan, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen den 17.1 kl. 18:00.

Fritt inträde | Alla välkomna

Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12