Tiedotteet syyskuulle 2009

Call for papers:

"Butler, tulevaisuuden filosofia ja käsitteiden politiikka", työryhmä Naistutkimuspäivät, Turku 20-21.11.2009."

Toivomme esitelmäehdotuksia (abstrakti, n. 200 sanaa) 16.10 mennessä
työryhmään:


° ° ° ° Butler, tulevaisuuden filosofia ja käsitteiden politiikka ° ° ° °

Judith Butlerin (s. 1956) filosofia muutti feminististä teoretisointia perustavalla tavalla 1990-luvulla. Butlerin näkemykset sukupuolesta ja
seksuaalisuudesta ovat olleet naistutkimuksen keskeisiä työkaluja jo parin vuosikymmenen ajan. Millaisia työkaluja Butlerin uudemmat teokset voisivat tarjota feministiselle tutkimukselle? Miten Butlerin uusi tuotanto kytkeytyy materiaalisuuden ja tulevaisuuden käsitteisiin tämänhetkisessä feministisessä teoriassa? Viime aikoina, (kuten teoksessaan Frames of War, 2009), Butler on kirjoittanut uudenlaisesta ruumiin filosofiasta ja etiikasta, jotka perustuvat
haavoittuvaisuudelle ja riippuvaisuudelle.

Minkälaista politiikka kätkeytyy käsitteisiin halu, materialismi, melankolia, rakkaus ja tunnustus? Miten ne liittyvät esimerkiksi "terrorismin vastaisen sodan" oikeuttamiseen ja sekularismiin? Entä sukupuolen, seksuaalisuuden ja queerin käsitteisiin? Toivomme työryhmään Butlerin filosofiaa ja tuotantoa käsitteleviä sekä yllä olevista kysymyksistä inspiroituneita esitelmiä.


Työryhmän vetäjät: Salla Peltonen (speltone(at)abo.fi) ja Sanna Karhu
(sanna.karhu(at)helsinki.fi).


Lisätietoa Naistutkimuspäivistä:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/tutkimus/naistutkimuspaivat2009.html
 
Slavoj Žižekin vierailun päivämääriin oli eksynyt virheitä. Alla olevassa ilmoituksessa korjaukset näkyvät korostettuina [28.9.2009]:

Slavoj Žižek saapuu Helsinkiin 30.11.–2.12. Hanna Kuuselan ja Kimmo Jylhämön toimittama kirja Politiikkaa idiootti! - Vastakkainasetteluja Žižekin kanssa julkaistaan ma 30.11. kello 11 Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa, Mannerheimintie 5. Haastattelukirja pohjautuu tekijöiden keskusteluun Žižekin kanssa ja Žižekin teksteihin. Samassa tilaisuudessa julkaistaan myös Pehmeä vallankumous. Psykoanalyysi, taide ja politiikka. Kirjan tekstit ovat suomentaneet Elia Lennes ja Janne Porttikivi. Kustantaja on Gaudeamus.

Žižek alustaa Helsingin yliopistolla ma 30.11. politiikasta ja yhteiskunnallisesta ajattelusta, ja ti 1.12. Kiasman teatterissa elokuvasta ja taiteesta (Žižek on oopperaentusiasti, erityisesti Wagnerin oopperoiden). Kiasman teatterissa esitetään myös hänen elokuvansa Žižek ja Perverts guide to cinema. Tarkempi ohjelma myöhemmin.
 
Filosofian päivät Pietarissa
19.-21.11.2009
Pietari, Venäjä

Tämän vuoden "Pietarilaisen filosofian päivien" ohjelma löytyy osoitteesta http://philosophy.pu.ru/?id=4072 . Kyseessä on vuosittain järjestettävästä tapahtumasta, joka koostuu suuresta määrästä seminaareja, yleisöluentoja ja muita tilaisuuksia.

Parhain terveisin,
Vesa Oittinen
 
SEMINAARIKUTSU

KIRJALLISUUS JA FILOSOFIA

Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen yhdessä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun kanssa järjestämä seminaari Turussa 22.1. (tai mahdollisesti 21.-22.1.) 2010

Järjestelytoimikunta: Prof. Liisa Steinby (pj.), ass., FL Hanna Meretoja, FM Tommi Kotimäki, HuK Jussi Jaakkola

Kirjallisuuden, kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian väliseen suhteeseen on useita erilaisia tulokulmia. Kirjallisuus voi käsitellä filosofista tematiikkaa, kaunokirjallisen teoksen rakenne voi perustua johonkin tiettyyn filosofiseen näkemykseen, tai kaunokirjallisissa teoksissa voidaan erottaa filosofisia näkemyksiä maailmasta, ihmisestä, tiedosta ja moraalista sielläkin, missä kirjailija ei tematisoi näitä kysymyksiä. Toisaalta filosofia voi olla estetisoivaa tai ”kaunokirjallista” – onko se sitä vain toisinaan vai onko näiden välinen raja ylipäänsä selvästi erotettavissa, on kiistanalainen kysymys. Voidaan kysyä, millainen on kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välinen suhde: ovatko erilaiset kirjallisuudentutkimuksen lähestymistavat filosofisesti perusteltuja tai filosofisesti perusteltavissa, ja tulisiko niiden olla sitä? Päteekö
tieteenfilosofia myös taiteentutkimukseen kuten kirjallisuustieteeseen, vai merkitseekö taide haastetta sekä (luonnontieteen tapaan käsitetylle) tieteelle että filosofialle? Millainen on filosofian alaan kuuluvan estetiikan suhde empiiriseen kirjallisuudentutkimukseen ja tätä tukevaan teoriaan? Millaisia muita tapoja olisi vielä asettaa filosofian ja kirjallisuuden suhdetta koskeva kysymys?

Seminaariin kutsutaan kaikkia edellä mainituista kysymyksistä kiinnostuneita esittelemään jotakin probleemakentän osa-aspektia 20 minuutin alustuksessa (jonka jälkeen varataan 10 minuuttia keskustelulle). Alustusten toivotaan tematisoivan nimenomaan kirjallisuuden/kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välistä suhdetta, ei pelkästään käsittelevän jotakin otsikon alle sopivaa erityiskysymystä. Seminaariin toivotaan alustuksia kirjallisuustieteen, filosofian ja estetiikan oppiaineista sekä muista oppiaineista, joissa tehdään kyseiseen tematiikkaan liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on saada monipuolinen kuva Suomessa harjoitettavasta tutkimuksesta, jossa kirjallisuuden tutkimus ja filosofiset kysymyksenasettelut kohtaavat toisensa, ja saattaa eri tahot keskusteluyhteyteen toistensa kanssa.

Esiintyjät valitaan 10-15 rivin mittaisten abstraktien pohjalta, jotka tulee lähettää Tommi Kotimäelle (tommi.kotimaki(at)utu.fi) 16.11.09 mennessä. Mikäli seminaariin ilmoittautuu runsaasti halukkaita hyvin abstraktein, seminaari toteutetaan kaksipäiväisenä, muuten yksipäiväisenä. Seminaariohjelma ilmoitetaan 30.11.09 mennessä.

Seminaarin kotisivu:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenkirjallisuus/tutkimus/kirjallisuusjafilosofia.html
 
Call for Papers

The Norwegian Kant Society is hosting a conference on the topic Kant and Religion, Dec. 3-5, 2009 at the University of Oslo. Invited speakers are Jens Timmermann,  Christoph Horn, Oswald Bayer, Svend Andersen, Toni Kannisto and Steinar Mathisen.

Papers will be accepted on the basis of a one page abstract. Each speaker has 20 minutes to present their talk and 10 minutes for discussion.

Deadline for submission is Nov. 1 and all papers should be sent to Camilla Serck-Hanssen (caseha(at)ifikk.uio.no).

Unfortunately our society is short of funding and cannot offer to cover any expenses.

Best Regards,
on behalf of the Norwegian Kant Society

Toni, Anita and Camilla
 
Professor Jerrold Levinson (Department of Philosophy, University of Maryland, USA)  gives a visiting lecture in Aesthetic's research seminar titled "Toward a Non-Minimalist Conception of Aesthetic Experience" on Thursday 8.10.2009 from 16 to 18 in auditorium III at the Main Building of the University (Unioninkatu 34 [Helsinki]).

Lecture are open to all interested. Welcome!
 
Master of Arts, Kalle Puolakka, defends his doctoral thesis on 9.10.2009 at 12:15 at the Faculty of Arts of the University of Helsinki titled "Reconsidering Relativism and Intentionalism in Interpretation - Donald Davidson, Hermeneutics, and Pragmatism". The dissertation takes place in lecture room 5 at the Main Building of the University (Fabianinkatu 33). Professor Jerrold Levinson (University of Maryland) acts as the opponent and professor Arto Haapala is the custodian.

Dissertation can be found in E-thesis-site of the University:
http://ethesis.helsinki.fi/

Event is open to all interested. Welcome!
 
Licentiate of Arts, Max Ryynänen, defends his doctoral thesis on 5.10.2009 at 12 o'clock at the Faculty of Arts of the University of Helsinki titled "Learning from Venice - What a unique city can teach about the aesthetic". The dissertation takes place in auditorioum XII at the Main Building of the University (Unioninkatu 34 [Helsinki]). Professor (Emeritus) Arnold Berleant (Long Island University) acts as the opponent and professor Arto Haapala is the custodian.

Dissertation can be found in E-thesis-site of the University:
http://ethesis.helsinki.fi/

Event is open to all interested. Welcome!
 
Dear colleagues,

I am writing to you in the hope that you know postgraduate students potentially interested in a course on Reproductive Ethics, which I will give at the University of Gothenburg in the "nationella kurser på masternivå" scheme. Any postgraduate student (the condition is to have a fil.kand. or Bologna bachelors degree) can register, whichever their field of study. The course is scheduled for week 44 in Gothenburg, and the deadline for registration is October 16. It would be great if you could forward this email in your networks or to your colleagues!

The course information can be accessed here (www.flov.gu.se/utbildning/avancerad-niva/) and here (www.flov.gu.se/utbildning/forskarniva/).

Thank you!

With apologies for spamming,
Best,
Daniela Cutas

---
Dr. Daniela Cutas
Postdoctoral Fellow in Practical Philosophy
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science 
University of Gothenburg
Box 200, SE-40530 Göteborg, SWEDEN
Amerikanske djurrättsfilosofen Tom Regan till Sverige - besöker Stockholm, Göteborg och Örebro

Tom Regan, världsberömd professor i filosofi vid North Carolina State University i USA, är en av förgrundsfigurerna inom den moderna djurrättsfilosofin. Han kommer till Sverige för att lansera sin nya bok, medverkar i Bok- och biblioteksmässan och föreläser i Göteborg och Stockholm.

Tom Regan är kanske världens mest berömda djurrättsfilosof. Tomma burar är hans numera klassiska berättelse om hur han kom till insikt om människors behandling av djur.  Han försvarar idén om djurs värde från en rättighetsfilosofisk grund.

I Sverige kommer han bland annat att besöka bokmässan i Göteborg och är med vid Djurens Rätts monter. Han håller också två publika föreläsningar under sitt besök. Föreläsningen i Göteborg anordnas av Filosofiska föreningen i samarbete med Djurens Rätt Göteborg. Tid: Söndagen den 27 september, kl 14.00. Plats Stora hörsalen på Humanisten (Renströmsgatan 6).

Föreläsningen i Stockholm arrangeras av Stockholms universitet och äger rum torsdagen den 1 oktober kl 10.00-12.00. Plats: Stockholms universitet, G-salen i biologihuset, Frescati (http://www.su.se/content/1/c6/04/56/92/Frescati.pdf). Föreläsningen kommer att kommenteras av Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi. Därefter följer en diskussion mellan Regan och Tännsjö, där publiken också inbjuds att delta.

-          Såväl människor som är intresserade av  filosofi som djurrätt har något stort att se fram emot, säger Alexandra Leijonhufvud, Djurens Rätts förbundsordförande .
-          Han är en lysande retoriker och Tomma burar  är en fantastisk bok. Det känns som ett privilegium att få möta honom och höra honom tala.

Tom Regan finns i Göteborg 26-27 september, i Örebro 28-29 september och i Stockholm 30sept – 1 oktober.

Lise-Lott Alsenius, informationschef, Djurens Rätt
www.djurensratt.se
Studying Peter Olivi
2 October, 11.40 AM – 18 PM
Fennicum F106
University of Jyväskylä

The centre of excellence in research Philosophical Psychology, Morality and Politicsorganizes a symposium “Studying Peter Olivi.” Peter of John Olivi (1248-98) is one of the most interesting and important medieval philosophers, whose influence in the history of philosophy and history of ideas is significant. The symposium will deal with Olivi's thinking and methodological issues pertaining to history of philosophy.

Speakers:
- Sylvain Piron (EHESS, Paris): Olivi and Maimonides on the eternity of
the world
- Henrik Lagerlund (Univ. of Western Ontario, Canada): TBA
- Mikko Yrjönsuuri (Univ. of Jyväskylä): Freedom and active sin
- Filipe Silva & Juhana Toivanen (Univ. of Jyväskylä): Activeness of the
soul: Kilwardby and Olivi on perception
- Jari Kaukua & Vili Lähteenmäki (Univ. of Jyväskylä): Subjectivity as
an (a)historical phenomenon

Moraalipsykologian historian huippututkimusyksikkö (PMP) järjestää 2.10. symposiumin “Studying Peter Olivi”. Petrus Olivi (1248-98) on eräs kiinnostavimmista ja tärkeimmistä keskiaikaisista filosofeista, ja hänen merkityksensä filosofian historiassa ja aatehistoriassa on huomattava. Symposiumissa käsitellään Olivin ajattelua useasta näkökulmasta, sekä keskustellaan filosofian historian tutkimiseen liittyvistä metodologisista kysymyksistä.

Lisätietoja / Information:
juhana.toivanen(at)jyu.fi
 
Euroopan henkinen tulevaisuus -
vihertävä kansalaisyhteiskunta vai musta komedia?
[PDF]

Lauantai 10.10.2009
Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki

Voiko eurooppalainen henkinen traditio vastata rakentavasti 2000
-luvun haasteisiin: ilmastonmuutokseen, monikulttuurisuuteen ja kansojen
ominaispiirteiden ohentumiseen, vai päättyykö Euroopan yhdentyminen
tasapaksun euro-kansan esiinmarssiin? Näitä kysymyksiä lähestymme sekä
puheenvuorojen että Mental Finland teatteriesityksen analyysin kautta.


Seminaaripäivä on tarkoitettu kaikille Suomen ja Euroopan tulevaisuuden
suuntaviivoista ja kantaa ottavasta teatterista kiinnostuneille.

www.kulttuurikeskussofia.fi/fi/kulttuuri/seminaarit

www.ok-opintokeskus.fi
Yhteistyössä Smeds ensemble. Ulkoministeriön tuella.

Euroopan henkinen tulevaisuus
- vihertävä kansalaisyhteiskunta vai musta komedia?

Lauantai 10.10.
9.00 Kahvi
9.30 Tervetuloa! Seminaaripäivän avaus.
Metropoliitta Ambrosius, Kulttuurikeskus Sofia
Toiminnanjohtaja Anitta Pehkonen OK-opintokeskus
9.50 Euroopan henget - katsaus eurooppalaiseen ihmiseen 2000-luvulla
FM Roope Mokka
10.40 Ekohistoria ja Euroopan tulevaisuus
TTK Juha Kuisma
11.30 tauko
11.40 Eurooppalaisuutta etsimässä
FT Tarmo Kunnas
12,30 Keskustelu aamupäivän aiheista
13.00 Lounas
14.00 Mental Finland teatteriproduktion tekijäanalyysi
Teatteriesityksen etiikka: miksi, missä ja kenen kanssa? Brysselin
kohuesityksen tekijät kertovat kokemuksensa.
Ohjaaja Kristian Smeds, näyttelijät Hannu-Pekka Björkman ja
Kalle Holmberg

15.30 kahvitauko
16.00 Mental Finland tekijäanalyysi jatkuu. Keskustelua teoksesta.
17.00 Seminaaripäivä päättyy

Ohjelmamuutokset mahdollisia

Kulttuurikeskus Sofian kappelissa järjestetään la 10.10. ortodoksinen aamupalvelus klo 9 ja ehtoopalvelus klo 17. Palvelus kestää noin 25 minuuttia ja on avoin kaikille Kulttuurikeskuksen vierailijoille.

Metropoliitta Ambrosius on Helsingin ortodoksisen hiippakunna piispa.
Hän johtaa Ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiötä, joka on Kulttuurikeskus
Sofian taustalla.

Anitta Pehkonen on OK-opintokeskuksen toiminnanjohtaja ja rehtori.

Roope Mokka on ajatushautomo Demos Helsingin perustajajäsen ja kehitysjohtaja. Hän on aiemmin työskennellyt Lontoon Cityssä uusien teknologioiden ja markkinoiden analyytikkona, vapaana toimittajana ja kolumnistina.

Juha Kuisma on kirjoittanut ja keskustellut modernista maaseudusta ja ekologisesta urbaanisuudesta. Hän on toiminut Maatalousmuseon johtajana.

Tarmo Kunnas on Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden professori. Hän on
toiminut mm. Pariisin Suomi-instituutin johtajana.

Kristian Smeds on teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja, tunnettu mm. Tuntematon Sotilas produktiostaan Kansallisteatterissa. Hän on kansainvälisen Smeds Ensemble -teatteriryhmän johtaja.

Kalle Holmberg on teatteriohjaaja ja näyttelijä: Suomen teatterimaailman
Grand Old Man. Hän on ohjannut televisio- ja oopperaklassikkoja kuten
Lapualaisoopperan, Rauta-ajan ja Aulis Sallisen oopperoita.

Hannu-Pekka Björkman on monesta televisio- ja teatteriroolista tuttu
näyttelijä. Hän kuuluu KOM-teatterin henkilökuntaan.

Eurooppaseminaarin hinta: 30 €/hlö
johon sisältyy ohjelma, lounas ja kahvi
Yli 10 henkilön ryhmille 20 % ryhmäalennus.
Ilmoittautuminen 7.10. mennessä asiakaspalveluun, puh. 010 277 900 tai reception(at)kulttuurikeskussofia.fi


KULTTUURIKESKUS SOFIA
Kallvikintie 28
00980 Helsinki
Asiakaspalvelu:
Puh. 010 277 900
Fax. 010 277 9110
E-mail: reception(at)kulttuurikeskussofia.fi
www.kulttuurikeskussofia.fi

OK-OPINTOKESKUS
Paasivuorenkatu 2 A 2
00530 Helsinki
Puh. (09) 4153 4200
E-mail: ok-opintokeskus(at)ok-opintokeskus.fi
www.ok-opintokeskus.fi
 
Rupert Read (The University of East Anglia, Norwich) håller en gästföreläsning/presentation vid filosofiämnet måndagen den 28 september kl 15-17. Plats: Auditorium Westermarck, Åbo Akademi/Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Rupert Read: "Wittgenstein's Philosophical Investigations as a War Book"

Observera det reviderade klockslaget, 2 timmar senare än vad som först angavs.

Rupert Read (The University of East Angla, Norwich) will give a guest lecture/ seminar at Philosophy, Åbo Academy, on 28 September at 3.15 to 5 o'clock pm.
Venue: Auditorium Westermarck, Åbo Academy/ Arken (Humanities complex), Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Please note the changed time slot (a change forward by 2 hours from what was originally announced).

Rupert Read är antagligen mest känd för sin sk terapeutiska uppfattning av filosofin som fr a utvecklas i en sk resolut läsning av Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus.

Rupert Read is probably known above all for calling for a 'therapeutic' conception of philosophy, above all developed in the context of in what is known as the 'resolute reading' of Wittgenstein's 'Tractatus Logico-Philosophicus'.
 
 
Derrida Today - Call For Papers
http://www.derridatoday.org/

Due date for abstracts: 30th November 2009
(For length of abstracts and papers see below)

Send abstracts and enquiries to : derridatodayconference(at)gmail.com

Keynote speakers include:

• Geoffrey Bennington
• Peggy Kamuf

(Further Keynote to be announced: check this website for updates)

CFP description:


Derrida Today, will focus on the ongoing value or Derrida’s work to the political-ethical, cultural, artistic and philosophical futures that confront us.

The conference will be broadly interdisciplinary and invites contributions from a range of academic and cultural contexts.

We will accept papers and panel proposals on any aspect of Derrida’s work or deconstruction in relation to various topics and contemporary issues, such as: philosophy, literature, psychoanalysis, architecture and design, law, film and visual studies, photography, art, embodiment, feminism, race and whiteness studies, politics, ethics, sociology, cultural studies, queer theory, sexuality, education, science (physics, biology, medicine, chemistry), IT and multimedia, or Derrida in relation to other theoretical/philosophical thinkers, etc.

Individual Papers:

Participants should submit 200 word abstracts for a 20 minute paper (with 10 minute discussion time) and a person bio, to the conference organisers at derridatodayconference(at)gmail.com by 30th November 2009.

Panel Proposals:

Panels will consist of 3 papers of 20 minutes each (with 10 minute discussion time per paper). Panel organizers should submit an overall panel proposal of 100-200 words, plus individual abstracts of 200 words for each paper, and personal bios of each participant, by the 30th November 2009.
 
Creationism in the Classical Tradition
30 September 2009, 10 – 12, Auditorium XIII (Main Building)
[University of Helsinki]

Speakers:

Dmitri Panchenko: The Problem of the Cosmogonical Start in the  Presocratics

Simo Knuuttila: Creationism in Ancient Philosophy

Taneli Kukkonen: Creationism in Medieval Islamic Thought

Risto Saarinen: Creationism in Luther

Moraalipsykologian historian tutkimusyksikkö (PMP) järjestää 30. 9.  2009 klo 10 – 12 kollokvion Creationism in the Classical Tradition päärakennuksen salissa XIII. Puhujia ovat Dmitri Panchenko  (Presocratics) , Simo Knuuttila (Ancient Philosophy), Taneli Kukkonen  (Medieval Islamic Though), Risto Saarinen (Luther).
 
The research seminar at the Department of philosophy will meet on thursday, 24.9 at 16-18 (Unioninkatu 40 A [Helsinki], 1st floor, room A 110):

Rupert Read (UEA): Wittgenstein vs. Rawls

The seminar is open for all, including students. Welcome!

Full paper: http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari/Wittgenstein%20vs%20Rawls.doc

ABSTRACT:

Many philosophers influenced by Wittgenstein but holding highly divergent readings of Wittgenstein find themselves in agreement on one thing: Rawls is compatible with Wittgenstein, and Rawls is on the right track so far as political philosophy is concerned. I argue by contrast that Rawls's work is incompatible with the core of what it is to be a Wittgensteinian. Chiefly for these three reasons:

•    Rawls’s taking of justice as the first virtue of social institutions is problematic; he more or less assumes this (whereas Wittgenstein would consider other possibilities), and the content of the assumption is in any case very questionable.

•    The heart of Rawlsian thinking is, surprisingly, non-action-guiding. Both the difference principle and the ‘just savings’ principle are open invitations to bad faith. This is because they are non-genuine contracts which nevertheless in some sense pretend to be as-if contracts. An analogy is drawn with Wittgenstein’s anti-‘private-language’ consideration, which are directed against the ‘idea’ of a non-language which nevertheless in some sense pretends to be a language.

•    Rawlsian thinking (see e.g. the previous point) is, I claim, fundamentally dishonest. Whereas honesty is the paramount watchword of Wittgenstein’s thinking.
 
TÄMÄ IHMISTEN MAAILMA? -yleisöluennot
Kriittinen korkeakoulu

Maanantaisin 21.9.-16.11. klo 18-–20 Helsingin yliopiston Porthanialla
(Yliopistokatu 3), luentosali P III.

Luentosarja järjestetään yhteistyössä Ekosäätiön kanssa. Pääsy vapaa.

Tervetuloa!

ma 21.9. Ihminen evoluution kärkiolentona - Pekka Kuusen evoluutiokäsityksen arviointia.
Dosentti Osmo Kuusi, VTT.
Kommentti: tutkija Tomi Kokkonen, Helsingin yliopisto.

ma 28.9. Suru ihmisen, eläimen ja luonnon kuolemasta.
Dosentti Leena Vilkka, Helsingin yliopisto.
Kommentti: pastori Hilkka Olkinuora.

ma 5.10. (ei ole luentoa)

ma 12.10. Kulttuurin evoluutiosta. Elämmekö kulttuurimurroksen keskellä?
FT Tarja Kallio-Tamminen.

ma 19.10. Erilaiset evoluutioselitykset.
Tutkija Tomi Kokkonen.
Kommentti: asiamies Jarmo Heinonen, Ekosäätiö.

ma 26.10. Olimme kuluttajia. Mitä sen jälkeen?
Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen.
Kommentti: Dosentti Anne Birgitta Passi.

ma 2.11. Afrikkalainen oppitunti: kirjailija yhteiskunnan tulkkina
FM Marianne Bargum.

ma 9.11. Madonreikä Darwiniin eli fetissiuskonto ja Rousseau kehitysteorian kannalta
FT Jöns Carlson.
Kommentti: Dos. Osmo Kuusi.

ma 16.11. Ex oriente lux - taide kulttuurien dialogissa.
FT Kimmo Paasanen.
Komentti:  FT Tapio Tamminen.

***

Lisätietoa:
Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
09-6840010, ma-to klo 12-15
info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
HPRS Program for Fall 2009
Porthania P617 [Helsinki], 14.15 -15.45.


22.9 Eero Salmenkivi: The paradox in the Meno

6.10 Mika Perälä: The Necessity of Friendship: Aristotle's Nicomachean  Ethics 9.9

20.10  Mikko Tolonen: Hume’s case for monarchy; or, one example of how  moral (or philosophical) psychology functions in early modern  political thought

3.11 Tuomo Aho: Descartes on Intellectual Memory

17.11 José Filipe Silva and Juhana Toivonen: The Active Nature of the  Soul in Perception: Kilwardby and Olivi.

1.12 Christophe Erismann: TBA

15.12 Tommi Lindfors: Jean Bodin, The Rise of Absolutist Theory, Really?
 
Oiva Ketonen -luento
Ke 30.9.2009 klo 18.15

Syksyn 2009 Oiva Ketonen -luento järjestetään keskiviikkona 30. syyskuuta klo 18.15 alkaen Vaasan yliopiston Wolff-auditoriossa (Tervahovi, Wolffintie 34). Luennon aiheena on Filosofia, kulttuuri ja yhteiskunta. Aiheesta ovat puhumassa professori Simo Knuuttila ja yliopistonlehtori Thomas Wallgren Helsingin yliopistosta.

Ennen luentoa, klo 16.00 alkaen, ohjelmassa on Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston 50-vuotishistoriateoksen julkistaminen.

Linkki tapahtuman ohjelmaan:
http://www.uwasa.fi/ajankohtaista/tapahtumia/etusivu/oivaketonen09.html

Teuvalaissyntyinen akateemikko Oiva Ketonen (1913-2000) oli merkittävä suomalainen filosofi ja korkeakoulupoliittinen vaikuttaja. Ketosen laaja-alaisen ajattelun perinteen vaalimiseksi Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto ja Vaasan yliopisto järjestävät joka vuosi Oiva Ketonen -luennon.
 
Guest Lectures at Åbo Akademi University

Place: Auditorium Westermarck, Arken, Åbo Akademi
Fabriksgatan 2/Tehtaankatu 2, Åbo/Turku

Måndag /Monday 28.9. kl 13-15 (1.15 to 3 pm)
Rupert Read (the University of East Anglia, Norwich)
Title to be announced.

Onsdag/Wednesday 7.10. kl 15-17 (3.15 to 5 pm.)
Nuno Venturinha (The University of Lisbon) Guest lecture: 
"Wittgenstein Reads Nietzsche: The Roots of Tractarian Solipsism".

Välkomna!/Welcome!

Ev. ändringar/Changes of location etc. will be posted at
https://www.abo.fi/student/filosofi
FL Max Ryynänen väittelee 5.10.2009 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Learning from Venice - What a unique city can teach about the aesthetic". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on Professori (Emeritus) Arnold Berleant, Long Island University, ja kustoksena on professori Arto Haapala.

FM Kalle Puolakka väittelee 9.10.2009 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Reconsidering Relativism and Intentionalism in Interpretation - Donald Davidson, Hermeneutics, and Pragmatism". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus, sali 5, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on professori Jerrold Levinson, University of Maryland, ja kustoksena on professori Arto Haapala.

Molemmat väitöskirjat on löydettävissä Helsingin yliopiston E-thesis-palvelusta: http://ethesis.helsinki.fi/

Professori Jerrold Levinson (Department of Philosophy, University of Maryland, USA) pitää myös vierailuluennon estetiikan tutkijaseminaarissa "Toward a Non-Minimalist Conception of Aesthetic Experience" torstaina 8.10.2009 kello 16-18 päärakennuksen vanhan puolen auditoriossa III.

Luento on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!
Öppna universitets kurser i filosofi (på svenska) i Åboland
hösten 2009

Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska  tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället,
kulturen, det goda och det onda.

SPECIALKURSER I FILOSOFI
Estetik, 5 sp (24h)
Tidpunkt: 9-10.10, 23-24.10 och 6-7.11.2009, fre 18-21,
lö 9-14
Lärare: KH Göran Torrkulla
Anmälan senast 1.10.2009

Kroppens filosofi, 5 sp (20h)
Tidpunkt: mars-april 2010, tisdagar
Lärare: FL Camilla Kronqvist och FM Ylva Gustafsson

Öppna universitets hemsida med kurser, anmälningsdetaljer osv.
http://www.abo.fi/public/oppnauni
Ikaros får UVM:s kvalitetspris för kulturtidskrifter

Tidskriften Ikaros har fått Undervisningsministeriets kulturtidskriftspris 2009 "som ett erkännande av hög kvalitet, ihärdighet och vilja att utveckla tidskriften". Priset på 10 000 euro överräcktes den 3.9.2009 av statssekreterare Marcus Rantala och överinspektör Laura Mäkelä i ständerhuset i Helsingfors. Priset delas ut för första gången till fyra tidskrifter, utöver Ikaros Hiidenkivi, Photo Raw och Sarjainfo.

Nämndens motivering:
"Ikaros – vilket passande namn för en tidskrift som inte tvekar att flyga högt, utan rädsla för att bränna vingarna. Man lyfte första gången år 2004 och har sedan dess utkommit med 4-5 nummer per år. Ikaros har vuxit fram i den kreativa miljö som sedan många år präglar den filosofiska institutionen vid Åbo Akademi, där den nyligen pensionerade professorn Lars Hertzberg i Wittgensteins anda samlat en mångsidig och tvärvetenskapligt inriktad krets av unga filosofer, engagerade i ett ständigt pågående och generöst samtal om vetenskap och samhälle. Ikaros är ett ypperligt exempel på hur filosofin kan och bör fungera när den är som bäst: som en inspiratör och katalysator för en bred, kritisk och engagerad diskussion."

UVM:s pressmeddelande:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/09/Laatupalkinnot.html?lang=fi&extra_locale=sv

Sedan starten 2004 har Ikaros varit ett forum för information och diskussion om vetenskaperna. Tidskriften är baserad i Åbo och har grundats vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Som garant för tidskriften står Folkets Bildningsförbund rf.

Med anledning av femårsjubileet och priset planerar Ikaros att ge ut en samlingsvolym med artiklar och intervjuer av särskilt intresse. Andra  förändringar är också på gång: Ikaros kommer att få ett nytt utseende och en ny webbsida lanseras i början av nästa år. Vid årsskiftet lämnar Sara Othman och Barbro Nordling över chefredaktörskapet till Marcus Prest.

Ikaros 3/2009 utkom den 11.9. Då är temat "Rättsvetenskap och
kriminologi".

Läs mer om Ikaros på http://www.fbf.fi/ikaros/
För mera information, kontakta Barbro Nordling ikaros(a)abo.fi
Themes in early analytic philosophy and history of logic
Tampere-Paderborn, Academy of Finland/Daad Exchange,
September 21-22, 2009.

Everyone interested is warmly welcome.


Preliminary program:


Monday, September 21
.
Location: Päätalo LSA05

10:15- 11:00 Joose Järvenkylä
On Wittgenstein's Presumed Foundationalism and Logical Pragmatism

11:15- 12:15 Nikolay Milkov
The Method of the Tractatus

13:15-14:00 Ilmari Kortelainen
Russell's Analysis - Solving of the Paradoxical Proposition

14:15- 15:15 Henning Peucker
In What Sense Husserl’s Phenomenology is First Philosophy


Tuesday, September 22.

Location: Linna LSK109

10:15-11:00 Volker Peckhaus
Robert and Hermann Grassmann’s influence on the development of formal logic

11:15-12:00 Mirja Hartimo
Grassmanns’ influence on Husserl

13:15-14:00 Ronny Becker
Oskar Becker’s Philosophy of Mathematics
 
En tjänst i teoretisk filosofi med inriktning mot logik har just blivit
utlyst vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag är 24 september.

Mer information:
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11535&a=66999


Senior Lecturer in Theoretical Philosophy, especially Logic
The Department of Philosophy at Stockholm university is searching for a logician to ensure expertise in logic for future research and education within the leading area Logic and Language.

Main tasks:
The position is focused on research and teaching on basic, advanced and graduate levels, including supervision - primarily within logic but also in neighbouring subdisciplines of the broader discipline Theoretical Philosophy. The Senior Lecturer must be prepared to take on the main responsibility for the courses in logic given by the department and also to participate in administrative tasks within the department. The Senior Lecturer must also be prepared to develop international academic contacts and to cooperate with other universities and the society at large. Depending on the level of competence, the Senior Lecturer may during the first four years allocate considerable more time to research than ordinarily stipulated for a position as Senior Lecturer.

Qualifications:
To qualify for employment as Senior Lecturer the applicant should have obtained a doctoral degree in a relevant field, completed teacher training in higher education or acquired similar knowledge in another way, and demonstrated pedagogical expertise.

 A general requirement for qualification is the ability to collaborate and the competence and suitability otherwise needed to carry out the work tasks successfully.

Applicants may request appointment at the rank of Professor; if so, this must be stated clearly in the application. In order to qualify for promotion to Professor, applicants must have demonstrated well-documented academic expertise on high internationel level and well-documented pedagogical expertise.

Assessment criteria:
In the evaluation of candidates for this post, equal weight will be given to the applicant’s research and teaching abilities. In addition to research and teaching abilities, it is desirable that candidates should show evidence of administrative skills  and ability to cooperate, as well as a record of research grants, project leadership and community outreach activities.
 
The application should preferably be written in English. It should be formatted according to the instructions available at www.su.se/nyanstallning. Applicants are recommended to study the document "Documentation of qualifications for employment as a teacher", located at the same web address. Note that a maximum of 10 scientific works may be submitted as basis for the selection.

Further information about the position may be requested from Head of Department, Björn Eriksson, phone +46 8 16 33 46, e-mail bjorn.eriksson(a)philosophy.su.se.

Trade union representatives are: Bo Ekengren, (SACO), Lisbeth Häggberg (ST), phone switchboard +46 8 16 20 00 and Gunnar Stenberg (SEKO) +46 70 316 4341.

We welcome your application. Mark it with reference number SU 612-1908-09.

The application must be received no later than 24 September 2009 addressed to:

Stockholm University, The Registrar, SE-106 91 Stockholm, Sweden.
FILOSOFIAN ILLAT PÄÄKIRJASTO METSOSSA SYKSYLLÄ 2009

AMERIKKA

Maailman mahtavin talouden, politiikan ja sodan supervalta on myös kulttuuriteollisuuden mastodontti, jonka usein pelätään tallovan alleen maailman muut kulttuurit. Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen kutsuminen yksinkertaisesti "Amerikaksi" ja yhdysvaltalaisten "amerikkalaisiksi" on itsessään yksi esimerkki monia ärsyttävästä itsekeskeisyydestä ja -varmuudesta.

Yhdysvallat on kuitenkin kulttuurinen moninaisuus, lukuisten paikkojen, kansojen ja perinteiden sulatuskattila tai salaattikulho. Sillä on historianaan erityislaatuisia ajattelutapoja, mytologioita ja filosofioita, joiden tunteminen auttaa ymmärtämään nykyaikaa muuallakin maailmassa. Tampereen kaupungin Pohjois-Amerikan teemavuoteen osallistuen Filosofian illoissa selvitellään, mistä "Amerikassa" on oikein kysymys.

OHJELMA
Keskiviikkoisin (huom. muuttunut viikonpäivä)
klo 18.00-19.30, luentosalissa 1.

23.9. Heikki A. Kovalainen (tutkija, Tampereen yliopisto): R.W. Emerson - amerikkalainen ajattelija

21.10. Ville Lähde (FT): Myytti villistä lännestä

18.11. Reijo Kupiainen (FT, tutkija, Suomen Akatemia): Amerikka elokuvissa

Juontajana Tuukka Tomperi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin
 
Ikuisesti ajassa
– filosofisia keskusteluja Tuomas Nevanlinnan kanssa

”Aikakautta eivät määritä sen antamat tyypilliset vastaukset, ne uskomukset, joista jonakin aikana elävät ihmiset ovat yksimielisiä. Päinvastoin. Aikakauden muodostavat ne kysymykset, johon se ei kykene vastaamaan, mutta joihin sen on pakko ottaa jatkuvasti kantaa; samassa ajassa ja paikassa elävät ihmiset keräävät yhteen juuri ne kiistat, joita ei voi paeta eikä ratkaista. Miksi ei voi? Jos ne voi välttää tai ratkaista, silloin myös aikakausi on vaihtunut.

Ikuisesti ajassa -keskustelusarja tutkii tällaisia kohtalonkysymyksiä omasta ajastamme."
-Tuomas Nevanlinna
 
Syksyn 2009 teema: VAPAUS

23.9.  Professori Tuija Pulkkinen: "Vapaus - mitä poliittisin käsite"
28.10. Dosentti Thomas Wallgren: "Elämän tarkoitus ja vapaus"
18.11. Tutkija, FT Petter Korkman: "Valistus ja vapaus"

Aika: Tilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin klo 17.30-19.30.
Paikka: Pasilan kirjastossa.

Järjestäjät: Pasilan kirjasto ja Helsingin suomenkielinen työväenopisto.
Yhteistyökumppaneina: Kriittinen korkeakoulu ja Tutkijaliitto.

Sarjan kotisivu löytyy osoitteesta: http://www.lib.hel.fi/pasila/ikuisestiajassa
 
Corporatist Democracy
Ke 9.9.2009 18.00

Tampere Klubin avoimen yleisöluennon pitää professori Russel Hardin, Tampere-talon Studio.

Mikä on  korporaatioiden rooli demokraattisessa päätöksenteossa, mitkä tahot määrittävät talous-, sosiaali- ja hyvinvointipolitiikkaamme ja kuinka läpinäkyvää päätöksenteko nykyään on?

Russel Hardin, politiikan professori (NYU) puhuu demokratian nykytilanteesta Tampere klubin Argumenta-seminaarin avausluennolla.

Tampere Klubi
 
Apeiron Kirjojen uusin julkaisu on ilmestynyt. Kyseessä on Paul Verhaeghen Goethe-palkittu teos ”Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä”. Alla laajempi esittely kirjasta

Ystävällisin kirjaterveisin,
Apeiron Kirjat
www.apeironkirjat.com

Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä on professori Paul Verhaeghen ajattelun mammuttimainen yhteenveto. Tässä Goethe-palkitussa teoksessa Verhaeghe avaa jäljittelemättömällä tyylillään ja laajalla oppineisuudellaan psykiatrisen ja psykologisen diagnostiikan perustavimpia kysymyksiä: Mitä ovat psykopatologiat, ja miten ne muodostuvat ja eroavat toisistaan? Mitä on ”normaalius” ja onko sellaista ylipäänsä olemassa? Miten ja minkälaisessa suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään kulttuuriin ihmisen identiteetti ja subjekti muodostuvat? Ja miksi ylipäätänsä tarvitaan diagnooseja, mitä apua niistä on tai pitäisi olla? Samalla lukijan eteen avautuvat Sigmund Freudin ja Jacques Lacanin ajattelun keskeisimmät lähtökohdat selkeydellä, jolle on vaikea löytää vertaista.

Paul Verhaeghe toimii psykoanalyysin professorina ja psykoanalyysin laitoksen johtajana Gentin yliopistossa. Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi Rakkaus yksinäisyyden aikana.

”Merkittävän tutkijan merkittävä saavutus, joka avaa keskustelun lacanilaisen psykoanalyyttisen oppineisuuden intellektuaalisen kipinän ja psykodynaamisen kliinisen tieteen tavanomaisemman angloamerikkalaisen perinteen välillä. Tämä kirja on laadukkaimman lacanilaisen ajattelun huomattava yleiskatsaus…”
          - Peter Fonagy


ISBN: 978-952-5538-19-9
Apeiron Kirjat, Vantaa 2009
www.apeironkirjat.com
Paino: Multiprint Oy, Helsinki 2009
 
Metafyysinen klubi 10.9.

Ahti-Veikko Pietarinen:
"Toinen metafyysinen klubi"

Metafyysisen klubin syksyn ohjelma alkaa Ahti-Veikko Pietarisen esitelmällä 10.9.2009 klo 16 semiotiikan oppiaineen tiloissa osoitteessa Vironkatu 1, seminaarihuone 346.

Huom! Tapaamisen aika ja paikka poikkeavat ennakkotiedoista. Ajankohta kuitenkin on mitä sopivin, sillä 10.9. on ensimmäisen ja toisen metafyysisen klubin perustajajäsenen, Charles S. Peircen 170-vuotispäivä.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Terveisin,
Henrik Rydenfelt
 
Mimesis, Ethics and Style
International Conference on Literary Representation

University of Helsinki
25.–27.8.2010

CALL FOR PAPERS

Finnish Academy Research Project Styles of Mimesis solicits submissions for the conference “Mimesis, Ethics and Style” hosted by the Department of Finnish Language and Literature, University of Helsinki, Finland.

The conference aims to bring together the interconnected though often separately studied questions of style and mimesis and open up a new kind of discussion not only on the relationship between style and representation but also on the ways literary texts engage ethics and ideology. It explores the ways in which literature produces its peculiar reality effects and negotiates its relationship to value systems connecting it to the world of everyday experience and ethics, as well as to different ideologies, emotions, world views and fields of knowledge. By inviting re-readings of the classical conceptions of mimesis as imitation and copying, we hope to bring new insights to the concept of intertextuality as well as to the idea of style imitations.

The keynote speakers for the conference:

Robert Doran is Assistant Professor of French and Comparative Literature at the University of Rochester, and the author of a number of recent articles on Auerbach, mimesis and literary history. He is currently working towards a volume titled The Sublime: Cultural Aesthetics from Longinus to Nietzsche. He is also the editor of Mimesis and Theory: Essays on Literature and Criticism, 1953-2005 (2008), a collection which brings together twenty of René Girard's uncollected essays on literature and literary theory.

Stephen Halliwell is Professor of Greek at the University of St Andrews. His research interests cover a wide area of the history and criticism of ancient Greek literature and the Classical Tradition, including attitudes to laughter, the theory of tragedy and Greek theatre practice. In 2002 he published The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems, and his current project is a book entitled Between Ecstasy and Truth: Values and Problems in Greek Conceptions of Poetry.

Professor Jonathan Hart is the Director of the Comparative Literature Program at the University of Alberta. His research interests include cultural history and comparative Canadian and American studies, as well as the visual representations of the New World. Professor Hart is the editor of The Canadian Review of Comparative Literature, and his most recent publications are Interpreting Cultures: Literature, Religion and the Human Sciences (2006) and Comparing Empires: European Colonialism from Portuguese Expansion to the Spanish-American War (2008).

Professor Patricia Waugh from the Department of English Studies at the University of Durham has published widely on the relationship between literature, philosophy and science, and is the co-organiser of the 2008-2009 Institute of Advanced Study workshop series on ‘Thinking with Feeling’ on literature, philosophy and the cognitive sciences. The third edition of her seminal Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction will be published by Routledge in 2009, and her new volume The Two Cultures: Literature, Science and the Good Society is forthcoming in 2010.

We invite Professors, Scholars and Doctoral Students to send proposals for original twenty-minute papers discussing the various aspects of:

Concepts of Mimesis
Ethics of Representation
Mimesis, Knowledge and Cognition
Mimesis as Style (Intertextuality, Parody, Pastiche)
Reality Effect and Concepts of Literary Realism
Mimesis and Allegory

Comparative and interdisciplinary approaches are very welcome. Audiovisual equipment will be available in the conference rooms.

Please e-mail proposals for papers (max. 500 words) with a short CV or a biographical summary to the following address: mimesisconference(at)gmail.com by January 31st, 2010.

The conference is organised in cooperation with the Finnish Graduate School of Literary Studies.

The organising committee:
Professor Pirjo Lyytikäinen (Project Director)
Dr Riikka Rossi (Conference Chair)
Dr Minna Maijala (Graduate School Coordinator)
Dr Saija Isomaa
Assistant Professor Sari Kivistö
Sanna Nyqvist, MA
Dr Merja Polvinen

More details on the project Styles of Mimesis can be found at the website http://www.eng.helsinki.fi/mimesis/index.htm
Objective Spirit. Beyond recognition?

A conference of the NNGI (Nordic Network for German idealism)
Helsinki, 30.10 - 1.11.
Department of philosophy, University of Helsinki

One of the most important areas of interest of german idealist thinkers - and in particular of Hegel and Fichte - was the objective spirit, encompassing social and political philosophy and the philosophy of history. Some of the most important debates in social and political philosophy at the 20th century can be traced back to the question whether the objective spirit should be interpreted in a social or in a political framework. Is it enough to define the "social" through recognition? Or are there social phenomena (or phenomena of being-in-common) that recognition cannot seize, and that lay "beyond recognition"? If it is so, is this an accidental injustice that can be abolished, or an irreducible factor of human coexistence? And should the "political" be defined as the irruption of something that is denied recognition? Is it better to think politics as conflict or as consensus? What are the sources of the political in today's world?

Here are some themes that motivate the conference "The Objective Spirit. Beyond Recognition?"

The Nordic Network for German Idealism (NNGI) (ks. http://nngi.org/ ) is a three-year research project funded by the Nordforsk (Nordic Research Board operating under the Nordic Council of Ministers). The project organises international conferences aiming at top-level research exchange and at research training for doctoral students from all of the five Nordic countries. The project welcomes all research on German idealist philosophy, not only on Hegel, Fichte and Schelling but also on their heritage from Kierkegaard until today's philosophy. The project's more specific focus is to evaluate a central idea of german idealism, "die Geisteswissenschaften", in today's context.


Program plan, changes possible

Friday 30 oct 2009

13 Conference opening
13.30 Karin de Boer: The Narrow Limits of Recognition in Hegel's Philosophy of Right
14.30 Estelle Ferrarese: Recognition, Struggle and the Political. What changes when the mode of acquiring recognition changes?
15.30 ********pause
16 Sari Roman-Lagerspetz: Can the political be understood in terms of recognition?
17 Tuija Pulkkinen TBA
18 TBA

Saturday 31 oct 2009

10 Italo Testa: "Embodiment and Fragmentation. From Recognition to Second Nature"
11 Marcia Sá Cavalcante Schuback TBA (The relation between the phenomenology of spirit and the spirit of phenomenology )
12 ********lunch
13.30 Morten Raffnsoe-Moller TBA (The political as conflictual common space in Taylor, Honneth and Hegel. Why objective spirit  is irreducible to either interpretation, recognition or subjectivity)
14.30 Katerina Deligiorgi : Wounds Healing: Form and Existence in Hegel's Objective Spirit
15.30 ********pause
16 Jorgen Huggler: Institutions or reconcillation. Conscience, Religion and the State in Hegel
17 Heikki Ikäheimo: Recognition in subjective and objective spirit

Sunday 1 nov 2009

10 Constantine Sandis and Arto Laitinen : Hegel on purpose
11 Stephen Houlgate: Action, Right and Morality in Hegel's Philosophy of Right
12 ********lunch

venue: Helsinki University Main Building, Fabianinkatu 33, lecture room 10.


For more information on the Helsinki conference please contact

·      Susanna Lindberg, Department of Philosophy, University of Helsinki (susanna.lindberg(at)helsinki.fi)
·      Jussi Kotkavirta, Department of philosophy, University of Jyväskylä (jussi.kotkavirta(at)jyu.fi)
·      Arto Laitinen, Helsinki Collegium of Advanced Studies, University of Helsinki (arto.laitinen(at)helsinki.fi)