Tiedotteet toukokuulle 2009

Nordic Workshop in Early Modern Philosophy

6. – 7. kesäkuuta 2009

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Filosofisen psykologian, moraalin ja poliitikan tutkimuksen huippuyksikkö


Varhaismodernin filosofian tutkimuksen vuosittain järjestettäväksi
kaavaillun workshopsarjan toinen kokous.


Saturday, June 6 (Main Building, room C3)

09.20-09.30 Opening

09.30-10.30 Mikko Yrjönsuuri (Univ. of Jyväskylä) “Lockean Property Rights
and Respect for Nature”

10.30-11.30 Jani Hakkarainen (Univ. of Tampere): “Hume on the Distinction
of Distinctions”

11.30-12.00 Break

12.00-13.00 Vili Lähteenmäki (Univ. of Jyväskylä): “Charles Mein on
Consciousness”

13.00-14.30 Lunch break

14.30-15.30 Erik Åkerlund (Univ. of Uppsala): “Suárez on Final Causality
and Time”

15.30-15.45 Break

15.45-16.45 Hemmo Laiho (Univ. of Turku) “On Kant's Distinction between
Judgments of Perception and Judgments of Experience”

16.45-17.45 Valtteri Viljanen (Univ. of Turku) “Kant's Physical Monadology
as a Field Theory”


Sunday, June 7 (Mattilanniemi, MaB)

09.30-10.30 Benjamin Hill (Univ. of Western Ontario) “A Case for Objective
Being in Locke's Theory of Ideas”

10.30-11.30 Markku Roinila (Univ. of Helsinki): “Hope and Moral Motivation
in Leibniz”

11.30- 12.00 Break

12.00-13.00 Roomet Jakapi (Univ. of Tartu): “Henry More on the Separate
State of Souls”

13.00-14.30 Lunch break

14.30-15.30 Juhana Lemetti (Univ. of Helsinki) “A Remark on Imagination
and Sensation in Early Modern Philosophical Psychology”

15.30-15.45 Break

15.45-16.45 Ville Paukkonen (Univ. of Helsinki): “Berkeley's Likeness
Principle”


Contact: vili.lahteenmaki (at) jyu.fi

 
TEOS INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA

Informaatioteknologian rooli yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa ja tulevaisuuden näkymissä on muodostunut yhä keskeisemmäksi. Samalla on syntynyt tarve informaatioteknologian perusteiden kartoittamiselle filosofisesta näkökulmasta. Aihetta sivuttu monissa artikkeleissa, mutta suomenkielistä kokoavaa teosta ei vielä ole julkaistu. Kansainvälinen keskustelu aiheesta on jo hyvässä vauhdissa. Informaatioteknologian filosofia -kirjaprojektin tavoitteena on tuottaa kattava suomenkielinen artikkelikokoelma, joka sekä toimii läpileikkauksena alan suomalaisesta tutkimuksesta että tarjoaa hyvän lähtökohdan aihetta koskevaan kansainväliseen keskusteluun. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus ja sen on suunniteltu ilmestyvän keväällä 2010.

ARTIKKELIKUTSU

Informaatioteknologian filosofia -teoksessa julkaistavaksi etsitään, informaatioteknologian filosofiaa käsitteleviä, suomen tai ruotsinkielisiä artikkeleja, joiden aiheena voi olla esimerkiksi informaatioteknologian etiikka, peruskäsitteet, suhde tietoon, yhteiskuntaan, taiteeseen tai tulevaisuuteen. Aikataulua koskevien tiedustelujen johdosta abstraktien ja tekstien lähettämiseen varattua aikaa on jatkettu siten, että abstrakteja otetaan vastaan 30.06.2009 saakka ja valmiiden tekstien tulee olla perillä 31.12.2009 mennessä.

Noin yhden liuskan mittaiset abstraktit pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen toimittajat (at) informaatioteknologianfilosofia.fi

Lisätietoja:

Projektin verkkosivut: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi
Lapin yliopistokustannus: http://www.ulapland.fi/?Deptid=24078
 
 
Tutkijaliiton kesäkoulu 2009

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin, keskusteleva kesäkoulu pidetään Järvenpäässä Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa
perjantaista 28.8. sunnuntaihin 30.8. Alustajalista alkaa olla täynnä,
mutta mahdollisista peruutuksista voi tiedustella ohjelman kokoajilta
Tuomas Nevanlinnalta (tuomas.nevanlinna (at) lektio.fi) tai Kirsti
Määttäseltä (kirstima (at) saunalahti.fi).

Tutkijaliiton kesäkoulun 2009 aiheena on VAPAUS, SPONTAANIUS, SATTUMA.

Vapaan tahdon ongelma. Vapaus "välttämättömyyden tajuamisena". Assosiaation laki ja vapaus. Mistä (psyko)analyysi vapauttaa?  Sääntöjen ja
vapauden suhde taiteessa. Haluavatko ihmiset olla  vapaita? Liberty vs. freedom. Positiivinen ja negatiivinen vapaus. Sananvapaus. Yksilönvapauden ihanteen genealogia. Vapaus vs. tasa-arvo. Vapaan kilpailun rajat. Vapaus työssä vai vapaus työstä? Onko enää mielekästä puhua "vapautumisesta"? Tämän päivän vapautusliikkeet. Heidegger ja vapaus. Totuuden ja vapauden suhde. Spontaanisuus biologiassa. Spontaanisuuden ja kausaalisuuden suhde.
Spontaanisuus arvona. Sattuma, onnettomuus, ihme.

Ohjelmassa:

Juho Hotanen: Vapauden paradoksi - Descartesin ja Elisabethin keskustelu vapaasta tahdosta.

Olli Pyyhtinen: Tapahtuman käsite

Kari Saastamoinen: Vapauden kehkeytyminen ideaaliksi (Kurst Raaflaub & The Discovery of Freedom)

Kirsti Määttänen: Traumat ja addiktiot mielen vapauden esteinä

Antti Arnkil: Vapaus, spontaanius ja sattuma runoudessa

Jussi Backman: Todellisuus sattuu kohdalle: Sattuma ja vapaus Heideggerin myöhäisajattelussa

Mikko Jakonen: Foucault ja vapaus antiikin filosofiassa

Jussi Vähämäki: Vapaus työssä vai vapaus työstä?

Emilia Palonen: Kontingenssi, vapaus, rajat. Radikaalidemokratia Laclaulla ja Mouffella

Markku Koivusalo: "Me teemme sinut vapaaksi." Emansipatorinen hallinta

Kari Forsström: Lutherin käsitys kristityn vapaudesta

Tanja Uimonen: Vapaus ja avoimuus kokeellisen musiikin estetiikassa

Vapaan musiikin konsertti: Tim und Struppi (Taneli Tuominen - saksofoni ja esineet, Juuso Paaso - kitara ja esineet)

Kanerva Cederström - Päivi Takala: Erikoinen tapaus (elokuva)


Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian idyllinen kurssikeskus
Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Ilmoittautuminen 26.6. mennessä Merja Hintsalle:
tutkijaliitto (at) helsinki.fi tai (09) 633 239.
Osallistumismaksu 110 euroa (opisk. ym. 90 euroa, yrityksen tai yhteisön
maksamana 200 euroa) sisältää majoituksen 2-3 hengen huoneissa sekä koko
viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.
Vapaita paikkoja voi kysellä vielä elokuussa.

Tervetuloa!
 
THE METAPHYSICS OF TIME AND CHANGE

An international workshop at the Department of Philosophy,
University of Turku, Finland, Friday, June 5, 2009.

Lecture room 150, Publicum, Assistentinkatu 7.

12.00
Opening words: Prof. Olli Koistinen (University of Turku)

12.10-13.10
Philipp Keller (University of Geneva): “An Adverbialist Solution to the Problem of Temporary Intrinsics”

13.10-14.10
Jani Hakkarainen (University Tampere) &  Markku Keinänen (University of Turku): ”Persistence of Primitive Substances”

Coffee break

14.30-15.30
Antti Keskinen (University of Tampere): ”Quine on Identification Through Change”

15.30-16.30
Valtteri Viljanen (University of Turku): "Eternity and Temporality in Spinoza"

Workshop dinner

The workshop is organized by the research project “Tropes, change and dispositional essentialism” funded by the Academy of Finland.

Information: Markku Keinänen, markku.keinanen[at]utu[dot]fi, http://users.utu.fi/mkeina/mtc.html

The workshop is open to everyone. Welcome!
 
John Dewey, pragmatismi ja estetiikka

Vuonna 2009 merkittävän amerikkalaisfilosofi John Deweyn syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta ja hänen estetiikan alan pääteoksensa, Art as Experience julkaisemisesta 75 vuotta. Suomen Estetiikan Seura järjestää keskiviikkona 27.5. Helsingin yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) salissa 15 seminaarin ”John Dewey, pragmatismi ja estetiikka”. Seminaarissa tarkastellaan Deweyn esteettisen teorian eri puolia sekä Deweyn ajattelun merkitystä nykypäivän estetiikan kysymyksille ja sen lähialueille. Seminaarissa esitelmöivät Suomen eturivin pragmatistisen filosofian ja estetiikan tutkijat.

Ohjelma

12.15 – 13.00 Sami Pihlström: Deweyn pragmaattinen naturalismi ja uskonnonfilosofia
13.00 – 13.45 Kalle Puolakka: Uusi näkemys Deweyn merkityksestä arjen estetiikalle
13.45 – 14.15 Kahvitauko
14.15 – 15.00 Pentti Määttänen: Dewey taiteen merkityksistä
15.00 – 15.45 Mika Karhu ja Mikko Ijäs: Deweystä taiteen evoluutioon (muutos!)
15.45 – 16.00 Tauko
16.00 – 16.45 Heidi Westerlund ja Lauri Väkevä: Dewey ja kasvatuksen taide

Seminaari on kaikille avoin. Lisätietoja seminaarista antaa Suomen Estetiikan Seuran sihteeri Kalle Puolakka (kalle.puolakka (at) helsinki.fi)

Sibelius Academy Department of Music Education presents

A Lecture by

Professor Richard Shusterman, Dorothy F. Schmidt Eminent Scholar in the Humanities and Professor of Philosophy at Florida Atlantic University, USA

Monday June 8, 2009 12.15-13.45

Tieteiden talo, Hall 104 (first floor), Kirkkokatu 6, Helsinki

Art as a Substitute for Religion


Since the nineteenth century, some important thinkers have argued that art could supplant traditional religion as the spiritual locus of the increasingly secular society of Western modernity. If art can embody the spirituality, idealism, hope, and expressive community of traditional religions, but without being ensnared in the particular doctrines, rituals, and historical conflicts that make these religions such a persistent source of intellectual disbelief and transcultural discord, can art then provide a sturdy bridge between cultures that historical religions have violently divided? Can art achieve the spiritual transformation and unification of humanity that traditional religions never seem to achieve? This paper examines the promise but also the problems of this proposal, by considering not only the arguments of philosophers but also different religious attitudes exemplified in art and aesthetic experience (both in Western and in East-Asian culture).


---

Open access to everyone. Welcome!
TIEDOTE TUTKIJALIITOLTA

Kirjauutuus sekä väitöstilaisuus:

Annikki Niku
Heidegger ja runon tie

Miten eläisimme maailmassa, jos eläisimme ihmisen omimman olemuksen mukaisesti?
Miten silloin kohtaisimme toisen ihmisen, luonnon, tapahtumat elämässämme -- vastakohtana ihmisen itsensäkin välineellistävälle asenteelle? Mitä itse
oleminen näiden kysymysten perustana syvimmältään on? Miten se olisi
ilmaistavissa kielellisesti?

Näitä kysymyksiä Martin Heidegger (1889–1976) pohti jo nuorena teologina ja
sitten yhtenä 1900-luvun vaikuttavimmista filosofeista. Keskellä
kansallissosialismia hän alkoi etsiä vastauksia keskustelemalla runouden
kanssa. Heidegger ja runon tie keskittyy tuohon vuosikymmeniä jatkuneeseen -- ja aihepiirin tutkimuksissa edelleen jatkuvaan -- keskusteluun, jossa runous ja ajattelu tasa-arvoisina löytävät omaa erityislaatuaan olevan olemisen
ilmaisemisessa. Keskustelussa syntyivät Heideggerin myöhäisfilosofian
keskeiset, filosofian kieltä uudistaneet käsitteet. Runon tie kulki tiiviissä
yhteydessä yhtäältä hänen filosofiaansa, toisaalta hänen elämänhistoriaansa.
Juutalaisen rakastetun Hannah Arendtin uudelleen kohtaaminen sodan jälkeen osoittautuu merkitykselliseksi sekä käsitteiden muotoutumisessa että niiden ymmärtämisessä, olemisen tyhjentymättömän salaisuuden alkaessa avautua.

Annikki Niku on aate- ja oppihistorian tutkija Oulun yliopistossa
kiinnostuksensa kohteina taidefilosofia ja kulttuurihistoria. Hänen runojaan ja
runokritiikkejään on julkaistu muun muassa Elävien Runoilijoiden Klubin
vuosikirjassa MotMot.

Tutkijaliiton Episteme-sarjan kahdeksas julkaisu. ISBN 978-952-5169-66-9.
Kirjastoluokitus: 11; 90.1. Nidottu 368 s., ovh 32 euroa. Ilmestyy 3.6. 2009.

---

TM, FM Annikki Nikun väitöskirjan Heidegger ja runon tie tarkastustilaisuus
pidetään Oulun yliopiston Kaljusen salissa (KTK112) keskiviikkona 3.6. klo 12.
Väitös sijoittuu aate- ja oppihistorian oppiaineeseen. Vastaväittäjänä dosentti
Sunsanna Lindberg Helsingin yliopistosta, kustoksena professori Maija Kallinen
Oulun yliopistosta.

---

Lisätiedot ja arvostelukappaleet Tutkijaliitosta, numerosta (09) 633 239, 
sähköpostitse tutkijaliitto (at) helsinki.fi tai Tutkijaliiton nettisivuilta
www.tutkijaliitto.fi.


Ystävällisin terveisin,

Merja Hintsa
Toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Kansainväliset filosofian tiedeolympialaiset Helsingissä 22.-26. 5 2009

Tämän viikon perjantaina saapuu 24 eri maasta 60 nuorta filosofian harrastajaa Helsinkiin osallistuakseen 22.-26. toukokuuta järjestettäviin kansainvälisiin filosofian tiedeolympialaisiin. Viiden päivän aikana nuoret osallistuvat esseekirjoituskilpailuun sekä filosofiseen kulttuuriohjelmaan, jonka teemana on aika ja kulttuuriperintö. Tarkempi ohjelma ja aikataulu tiedotteen lopussa.

Filosofian tiedeolympialaisten sekä kulttuuriohjelman tavoitteena on tukea ja kehittää lukiotason filosofian opiskelua ja filosofian sivistysperinnettä, tarjota väylä lahjakkaille opiskelijoille ajattelun ja keskustelun taitojen kehittämiselle sekä edistää kansainvälistä kanssakäymistä.  Etsittäessä eurooppalaisuuden intellektuaalisia juuria on antiikin Kreikasta alkanut traditio edelleen keskeinen tekijä eurooppalaisessa kulttuurissamme. Tällä traditiolla Eurooppa on rikastuttanut kansainvälistä kulttuuriperintöä. Olympialaisissa ei ole kyse pelkästään ajattelutaidon kehittämisestä vaan myös pitkän tradition ylläpitämisestä sekä vahvistamisesta.

Suurelta osin vapaaehtoistyönä järjestettävän tapahtuman päärahoitus tulee opetusministeriöstä.

Filosofian tiedeolympialaisia on järjestetty vuodesta 1993 lähtien. Nykymuotoisena tiedeolympialaiset ovat olleet vuodesta 2001 Kansainvälisen filosofisten yhdistysten liiton (FISP) ohjauksessa sekä UNESCO:n tunnustamana.

 Suomen 2009 tapahtuman puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto. Haastattelupyynnöt osoitteesta:
ilkka.niiniluoto (at) helsinki.fi tai numerosta 09 191 22206
Tapahtumiin liittyviin kysymyksiin vastaa myös IPO-pääkoordinaattori (International Philosophy Olympiad) opetusneuvos Pekka Elo:
pekka.elo (at) oph.fi tai 040 3487215

Tapahtuman organisaatiokomiteaan kuuluvat Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopistosta, Risto Vilkko Suomen Filosofisesta Yhdistyksestä, Pekka Elo Opetushallituksesta, Ukri Pulliainen ja Juha Savolainen Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajajärjestöstä (FETO) ja rehtori Satu Honkala Suomen UNESCO-kouluverkosta.

Tiedustelut koordinaattori Erkki Hulkki:
erkki.hulkki (at) welho.com tai
p. 0407404699

-----------------
IPO 2009 ohjelma; ehdotuksia lehdistön edustajille (mahdollisia haastattelutilaisuuksia)

Lauantai 23.5 klo.10.00-13.00 Tieteiden talo; Kirkkokatu 6: Studying and Teaching Philosophy Around the World
Luentoja ja keskustelua opettajille
Lauantai 23.5 klo.16.00 Tieteiden talo; Kirkkokatu 6: coffee and snacks followed by Philosophical Workshops  for Students

Sunnuntai 24.5 klo 10-16, Cultural Activities for Students; Finding Helsinki Heritage
Opiskelijat kiertävät pienryhmissä kaupunkia, kello 11 kaikki joukkueet tapaavat Kansallismuseossa, tapahtuma aloitetaan hotellista.
Sunnuntai 24.5 klo 18.00 sauna ja illallinen Rastilan leirintäalueella

Maanantai 25.5 9.15-12.30 Helsingin yliopisto; Siltavuorenpenger 20 A: Philosophical Workshops, puhujina mm. prof. Heta Gylling, prof. Thomas Wallgren, prof. Dermot Moran
Maanantai 25.5 klo 14.30-22 Suomenlinna (vieraat tutustuvat paikkaan ja nauttivat illallisen)

Tiistai 26.5 klo 12-13 Yliopiston museo; Snellmanninkatu 3: Closing ceremony (voittajien julkistaminen, palkintojen jako)

"Nordic Network of Thanatology"

Pohjoismainen kuolemaa sivuavien aiheiden tutkijoiden seura on 
perusteilla. Suomesta toivotaan mukaan lisää eri alojen tutkijoita, 
ei vain yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen aloilta, vaan myös 
esim. terveydenhuollon piirissä näitä asioita käsitteleviä tutkijoita.

Tarkoituksena on tarjota eri alojen pohjoismaisille tutkijoille 
mahdollisuuksia yhteistyöhön, uusien yhteyksien löytämiseen ja 
kuolemaan liittyvien aiheiden tunnetuksi tekemiseen.

Viestiä saa levittää edelleen kaikille kiinnostuneille (pahoittelut 
mahdollisesta ristiinpostituksesta). Yhteydenotot Ilona Kemppaiselle
(ilona.kemppainen (at) helsinki.fi) ja/tai Eva Reimersille (eva.reimers 
(at) isv.liu.se).
23rd May 2009, Tampere, Finland
13 -17, University of Tampere, PinniB3108

http://twentythirdseminar.wordpress.com/

The seminar will be devoted to the thought of John Zerzan, anarchist and philosopher, whose critique of civilization and call for a non-domesticated form of life has been described as 'primitivist.' Zerzan has not only analysed agricultural and industrial society in detail, but also drawn on anthropological research on prehistoric and other 'primitive' societies in describing egalitarian and non-alienated ways of communal life. Zerzan has contributed to anarchist theory for decades, especially on topics of ecology, anti-technology, post-leftism  and postmodernity.

A tentative list of speakers & their topics for the seminar has been confirmed:

Gabriel Kuhn "Primitivism and the left: the challenges that lie ahead"
Tuomas Pylkkö "Civilization and violence in Zerzan"
Quin Aaron Shakra ""Rewilding" as practice"
Tere Vadén "Notes on language in Zerzan's primitivism"
John Zerzan "Complexity"
John Dewey, pragmatismi ja estetiikka

Vuonna 2009 merkittävän amerikkalaisfilosofi John Deweyn syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta ja hänen estetiikan alan pääteoksensa, Art as Experience julkaisemisesta 75 vuotta. Suomen Estetiikan Seura järjestää keskiviikkona 27.5. Helsingin yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) salissa 15 seminaarin ”John Dewey, pragmatismi ja estetiikka”. Seminaarissa tarkastellaan Deweyn esteettisen teorian eri puolia sekä Deweyn ajattelun merkitystä nykypäivän estetiikan kysymyksille ja sen lähialueille. Seminaarissa esitelmöivät Suomen eturivin pragmatistisen filosofian ja estetiikan tutkijat.

Ohjelma

12.15 – 13.00 Sami Pihlström: Deweyn pragmaattinen naturalismi ja uskonnonfilosofia
13.00 – 13.45 Kalle Puolakka: Uusi näkemys Deweyn merkityksestä arjen estetiikalle
13.45 – 14.15 Kahvitauko
14.15 – 15.00 Pentti Määttänen: Dewey taiteen merkityksistä
15.00 – 15.45 Max Ryynänen: Siivoaminen kokemuksena – kokemuksen siivoaminen
15.45 – 16.00 Tauko
16.00 – 16.45 Heidi Westerlund ja Lauri Väkevä: Dewey ja kasvatuksen taide
16.45 - 18.00 Viinitarjoilu

Seminaari on kaikille avoin. Lisätietoja seminaarista antaa Suomen Estetiikan Seuran sihteeri Kalle Puolakka (kalle.puolakka (at) helsinki.fi)
 
MODELING THE WORLD: PERSPECTIVES FROM BIOLOGY AND ECONOMICS

28-30 May, University of Helsinki Main Building, auditorium VII

Guest speakers: William Wimsatt (University of Chicago), Peter Godfrey-Smith (Harward University), Michael Weisberg (University of Pennsylvania), Kevin Hoover (Duke University), Robert Sugden (University of East Anglia) and Ilkka Hanski (Academy of Finland)

Organized by: Uskali Mäki (Academy of Finland) and Michael Weisberg (University of Pennsylvania) together with The Academy of Finland Project "Trends and Tensions in Intellectual Integration" (TINT).


THE CONFERENCE PROGRAMME:

Thursday, May 28th

10.00-10.15       
Opening: Uskali Mäki and Michael Weisberg

10.15-11.15        
ILKKA HANSKI (ACADEMY OF FINLAND)
Simple and complex models in population ecology - an ecologist's perspective

11.15-12.15        
JAN SPRENGER (TILBURG UNIVERSITY)
The virtue of simplicity or the vice of complexity? – Theoretical and statistical modeling in ecology

12.15-13.30        
Lunch

13.30-14.30        
USKALI MäKI (ACADEMY OF FINLAND)
Truth, falsity, and other virtues in modeling

14.30-15.30        
BART ENGELEN (UNIVERSITY OF LEUVEN)
When idealization goes too far … A realist perspective on the role of assumptions in economic models

15.30-16.00        
Refreshments

16.00-17.00        
ROGIER DE LANGHE (GHENT UNIVERSITY)
Trading off explanatory virtues in economics

17.00-17.45        
END OF DAY DISCUSSION. Chair: Peter Godfrey-Smith (Harvard University)


Friday, May 29th

11.00-11.15       
Opening

11.15-12.15       
WILLIAM WIMSATT (UNIVERSITY OF CHICAGO)
Maximizing, satisficing, and entrenchment

12.15-13.15       
KEVIN HOOVER (DUKE UNIVERSITY)
Identity, structure, and causation in economic models

13.15-14.30       
Lunch

14.30-15.30        
BRETT CALCOTT & JOHN MATTHEWSON (AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY)
Natural selection and the moniac: the diverse relations between models and mechanisms

15.30-16.30       
PETER GODFREY-SMITH (HARVARD UNIVERSITY)
Evolutionary models and cultural change

16.30-17.00       
Refreshments

17.00-18.00       
TILL GRüNE-YANOFF (HELSINKI COLLEGIUM FOR ADVANCED STUDIES)
Models as product of interdisciplinary exchange: The case of evolutionary game theory

18.00-18.45       
END OF DAY DISCUSSION. Chair: Michael Weisberg (University of Pennsylvania)


Saturday, May 30th

10.00-10.15       
Opening

10.15-11.15       
ROBERT SUGDEN (UNIVERSITY OF EAST ANGLIA)
Explanations in search of observations

11.15-12.15       
Petri Ylikoski (University of Tampere) & Emrah Aydinonat (University of Helsinki)
Modelling and the epistemic import of how-possible explanations

12.15-13.30       
Lunch

13.30-14.30       
MICHAEL WEISBERG (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)
Three-sex mating (and other models without targets)

14.30-15.30       
Tarja Knuuttila (University of Helsinki) & Andrea Loettgers (California Institute of Technology)
Templates vs. Mechanisms? The Lotka-Volterra model reconsidered

15.30-16.15       
END OF DAY DISCUSSION. Chair: Uskali Mäki (Academy of Finland)

19.30-            
CONFERENCE DINNER at Walhalla on Suomenlinna


Pre-registration is recommended due to limited availability of seats. Please make your registration by April 30th by contacting Päivi Seppälä (paivi.a.seppala (at) helsinki.fi). Participating in the conference dinner requires registration by April 30th. For further information and abstracts see: www.helsinki.fi/filosofia/tint/events/

Welcome!
 
Iris Murdoch Symposium

May 29, 2009
Department of Philosophy, Uppsala University
English Park Campus, Room, Eng 2/1077

09:45 – 10:45 Niklas Forsberg (Uppsala)
Knowing and Not Knowing What a Human Being Is
(Chair: Kim Solin)

11:00 – 12:00 Elin Svenneby (Oslo)
Kierkegaard was Parked Outside:The Intricacy of Existence and Moral Thinking in Iris Murdoch's Novel An Accidental Man (1971).
(Chair: Kim Solin)

12.00 – 13.45 LUNCH

13:45 – 14:45 Nora Hämäläinen (Helsinki)
What is a Wittgensteinian Neo-Platonist?
(Chair: Ingeborg Löfgren)

15:00 – 16:00 Anna Victoria Hallberg (Örebro)
Generality and Particularity: Philosophical Pictures and Unclassifiable Images
(Chair: Ingeborg Löfgren)

16:00 – 16:30 KAFFE

16:30 – 17:30 Kate Larson (Uppsala)
A Passionate but Troubled Affair - Iris Murdoch's Struggle with Martin Heidegger's Philosophy
(Chair: Pär Segerdahl)

17:30 Reception at the Department of Philosophy

19:30 Dinner at "Trattoria Commedia"

(Pre-registration required)
Arranged by the Department of Philosophy with support from SALT

If you want to participate at the dinner, please contact Niklas Forsberg (niklas.forsberg (at) filosofi.uu.se) no later than Tuesday, May 19.
 
INSISTENCE OF THE THEOLOGICO-POLITICAL
How and Why Did Modern Political Philosophy and Theory Become Engaged with the Theological?

Time and place:
June 11th – 13th 2009
Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki
(Please note different venue for the keynote presentations)
Finland

Organisers:
Mika Ojakangas (mika.ojakangas (at) helsinki.fi, tel. +358 9 191 23464)
and Janne Porttikivi (jporttik (at) welho.com),
Helsinki Collegium for Advanced Studies/University of Helsinki/Academy of Finland

Co-organizers
Päivi Mehtonen (Academy of Finland Project: Literature, Transcendence
and Avantgarde/University of Tampere)
Markku Koivusalo (Department of Political Science, University of Helsinki)

Further information on the symposium is available at:
www.helsinki.fi/collegium/events/theologico_political.htm


Symposium programme

Thursday, 11th June
Morning Session at the University Main Building (Unioninkatu 34 Auditorium XV)

10:15 Opening words

10:30 Plenary lecture and discussion: Professor Philip Goodchild, (University of Nottingham, Great Britain): "Economies of Promise: On the Credit Crunch and the Gospel"

12-13:15 Lunch break

Afternoon Session at the Helsinki Collegium for Advanced Studies
(Fabianinkatu 24, seminar room 136):

13:15-14:45

Ville Päivänsalo (University of Helsinki), “Why Young Rawls Rose to Defend Reasonable Limits to Religion?”

Anders Berg-Sørensen (University of Copenhagen), “Politics of Secularism”

Tuomas Parsio (University of Rennes), “Leo Strauss on Moral Life”

Coffee break

15:15-16:45

Pamela Slotte (University of Helsinki), “Political Theology in International Law and Protestant Theology: Some Comparative Remarks”

Mónica Garcia-Salmones (University of Helsinki), “Beyond Humanist Ambivalence? International Law and the Sacred”

Mika Luoma-Aho (University of Rovaniemi), "Corporeal Social Imaginary and the Political Theology of IR"

17:00 Rector’s reception (Unioninkatu 34, Teachers' Lounge)


Friday, 12th June
Morning Session at the University Main Building (Unioninkatu 34, Auditorium XV)

10:15 Plenary lecture and discussion: Professor Hent de Vries, (John Hopkins University, USA, Collège international de philosophie, France): "A Politics of Miracles"

12-13:15 Lunch

Afternoon Session at the Helsinki Collegium for Advanced Studies
(Fabianinkatu 24, Seminar room 136):

13:15-14:45

Jari Kauppinen (University of Helsinki), “Science is Faith. A Reading of Derrida’s ’Faith and Knowledge”

Bart Philipsen (Catholic University of Leuven), “The Insistence of Hölderlin, or The Insistence of the Literary in the Theologico-Political”

Päivi Mehtonen (University of Tampere), “Philosophy of the Future? Fritz Mauthner’s (1849-1923) Godless Mysticism”

Coffee break

15.15-16.45

Mika Ojakangas (Helsinki Collegium for Advanced Studies), “Potentia absoluta et potentia ordinata Dei: On the Theological Origins of Carl
Schmitt’s Theory of Constitution”

Markku Koivusalo (University of Helsinki), “We, Other Christians? Political Theology of Pastoral Power”

Elisa Heinämäki (University of Helsinki), “The Insistence of the always already Lost. Interrogating Bataille about Religion”

19:00 Dinner


Saturday, 13th June
Morning Session at The Collegium for Advanced Studies (Fabianinkatu 24, Seminar room 136)

10:15-11:45

Janne Porttikivi (University of Helsinki), “A Bastard Theology without Father: Note on Contemporary Usage of Christianity in Politics and Philosophy”

Artemy Magun (European Unviersity at St Petersburg), “Political Theology in Karl Marx and Hannah Arendt: Christianity contra Judaism”

Ari Hirvonen (University of Helsinki), “Revolution as Miracle, Divine Violence, and Messianic Interruption”

12-13:15 Lunch

Afternoon Session at The Collegium for Advanced Studies (Fabianinkatu 24, Seminar room 136):

13:15-14:45

Christian Nilsson (Södertön Unviersity College), “The Absolutely Profane: On Walter Benjamin”

Sergei Prozorov (Helsinki Collegium for Advanced Studies), “The Use of Anomie: Schmitt and Agamben on the Figure of the Katechon”

Catherine Mills (University of Sydney), “The Promise of Post-theological Politics”

15:00
Closing of the Symposium
 
 
Conference Announcement

THE PHILOSOPHY OF COMPUTER GAMES 2009

We are pleased to announce the fourth conference on the Philosophy of Computer Games, to be held in Oslo, Norway 13-15 August 2009.

The keynote speakers include Kendall Walton, author of "Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts" (Harvard University Press, 1993), Miguel Sicart, author of "The Ethics of Computer Games" (The MIT Press, 2009) and Grant Tavinor, author of "The Art of Computer Games" (Wiley-Blackwell, forthcoming in October 2009).

For the Call for Papers, registration and more details about the conference, please visit www.gamephilosophy.org.

Deadline for submission of abstracts is June 1.

The conference is a part of an effort to develop discussions about philosophical issues that arise in the study of computer games. The topics for this years conference include fictionality, definitions of computer games and ethical and political issues. The target audience is media researchers and philosophers, but the conference is open to anyone with with a professional interest in computer games.

Nordic Game Research Network is organizing a pre-conference workshop for Ph.d. students on August 12.

With best regards

Olav Asheim
Miguel Sicart
Frans Mäyrä
Patrick Coppock
Sten Ludvigsen
Ole Ertløv Hansen
Stephan Günzel
Rune Klevjer
John Richard Sageng
Ragnhild Tronstad


Organizational partners:

Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas at the University of Oslo, Norway (Main conference host)
Department of Media and Communication, University of Oslo, Norway
Digital Games Research Center, University of Potsdam, Germany
Department of Social, Cognitive and Quantitative Science at the University of Modena & Reggio Emilia, Italy
Nordic Game Research Network
Intermedia, University of Oslo, Norway
Games Research Lab, University of Tampere, Finland
Center for Computer Games Research at the IT-University of Copenhagen, Denmark
Philosophical Project Centre, Oslo, Norway
Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, Norway
Stockholm June Workshop in Philosophy 2009

Metaphysics and Normativity

June 4, 9.30 - 17.00
Stockholm University, room B497

Speakers

KENT HURTIG (UPPSALA):
'The Scope of (External) Reasons'

JENS JOHANSSON (STOCKHOLM):
'Temporalism about Death's Badness'

NED MARKOSIAN (WESTERN WASHINGTON):
'Rossian Minimalism'

JONAS OLSON (STOCKHOLM):
'Getting Real about Moral Fictionalism'

STEPHAN TORRE (OXFORD):
'Eternalism and the Open Future'

Organizers: Jens Johansson and Jonas Olson

Attendance is free of charge, but please email the organizers if you plan to attend.

jens.johansson (at) philosophy.su.se
jonas.olson (at) philosophy.su.se
 
Colloquium on Music and Emotions

Free admission. Welcome!


PROGRAMME

Tuesday June 2, 2009

Venue: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, lecture hall 104

4.15 PM Juha Sihvola (Helsinki Collegium for Advanced Studies): Opening of
the colloquium

Keynote lecture:

4.30 PM Martha C. Nussbaum (University of Chicago): "Equality and Love at the End of The Marriage of Figaro: Forging Democratic Emotions"


Wednesday June 3
Venue: HCAS, Fabianinkatu 24 A 1st floor seminar room

9.30 AM Charles Nussbaum (University of Texas, Arlington): "Sentiment and
Sentimentality in Music"

10.45 Stephen Halliwell (University of St. Andrews): "And Then They Began to
Sing." Reflections on Tolstoy and Musical Emotion"

1.00 PM Lunch break

2.30 PM Rachel Nussbaum Wichert (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
"Emotion and Zeitoper in the Weimar Era"

3.30 PM Tuulikki Pietilä (Helsinki Collegium for Advanced Studies): "Body
Politic: The Emergence of "Kwaito Nation" in South Africa"

4.30 PM, Risto-Pekka Pennanen (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
"Melancholic Airs of the Orient -- Bosnian Sevdalinka Music as Orientalist
Symbol"
 
The research seminar at the Department of philosophy will meet on thursday, 14.5 at 16-18 (Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor, room 222):

Sanna Hirvonen(LOGOS research group): Relativism and the Norms of Assertion

The seminar is open for all, including students. Welcome!


Abstract:
John MacFarlane’s (2003, 2005, forthcoming) semantic relativism is an attempt to make sense of the traditional relativist idea that certain claims can be ‘true for one person but false for another’. On that view certain types of discourse (e.g. predicates of taste, claims about future contingents, epistemic modals or knowledge attributions) exhibit assessment sensitivity, i.e. the truth of utterances containing expressions such as ‘tasty’ or ‘knows’ depends not only on to the context of utterance but also on the context of assessment. For instance an utterance of ‘Beer is tasty’ by Peter can be true as assessed by him but – at the same time – false as assessed by Paul, a beer-hater, since truth varies with contexts of assessments.

This feature is notably supposed to account for puzzling cases of disagreements in which both parties seem to be right, such as disputes about taste. However, similar accounts can be given by non-indexical contextualists who reject assessment sensitivity (Kölbel 2002, Lasersohn 2005, and Recanati 2008). Consequently MacFarlane (forthcoming) emphasizes that certain cases where speakers retract their earlier claims are explained by relativism but not by non-indexical contextualism, thus giving relativism an advantage.

In this talk I discuss the norms of assertion that MacFarlane takes to be responsible for retraction. I argue that the consequences of these norms, most importantly the assumption that speakers are sensitive to the effects of the shifting contexts of assessments, make it difficult for the relativist to explain why speakers would ever participate in discussions involving relativistic expressions. I conclude that the relativist should either revise his norms of assertion, thus giving up the explanation for retraction, or accept that the theory cannot account for alleged relativistic disagreements, thereby losing a major motivation for the view.

References:
Max Kölbel. Truth Without Objectivity. Routledge, London, 2002.
Peter Lasersohn. Context Dependence, Disagreement, and Predicates
of Personal Taste. Linguistics and Philosophy, 28:643–686, 2005.
MacFarlane, John. Future Contingents and Relative Truth. Philosophical
Quarterly, 53(212):321–336, 2003.
MacFarlane, John. The Assessment Sensitivity of Knowledge Attributions.
Oxford Studies in Epistemology, 1:197–233, 2005.
MacFarlane, John. Assessment Sensitivity: Relative Truth and Its Applications. Draft, forthcoming.
Recanati, Francois. Perspectival Truth: A Plea for (Moderate) Relativism. Oxford University Press, Oxford, 2008.
 
TEOS INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA

Informaatioteknologian rooli yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa ja
tulevaisuuden näkymissä on muodostunut yhä keskeisemmäksi. Samalla on
syntynyt tarve informaatioteknologian perusteiden kartoittamiselle filosofisesta näkökulmasta. Aihetta sivuttu monissa artikkeleissa, mutta suomenkielistä kokoavaa teosta ei vielä ole julkaistu. Kansainvälinen keskustelu aiheesta on jo hyvässä vauhdissa.

Informaatioteknologian filosofia -kirjaprojektin tavoitteena on tuottaa kattava suomenkielinen artikkelikokoelma, joka sekä toimii läpileikkauksena alan suomalaisesta tutkimuksesta että tarjoaa hyvän lähtökohdan aihetta koskevaan kansainväliseen keskusteluun. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus ja sen on suunniteltu ilmestyvän keväällä 2010.

ARTIKKELIKUTSU

Etsitään: Informaatioteknologian filosofia -teoksessa julkaistavaksi, informaatioteknologian filosofiaa käsitteleviä, suomen tai ruotsinkielisiä artikkeleja, joiden aiheena voi olla esimerkiksi informaatioteknologian etiikka, peruskäsitteet, suhde tietoon, yhteiskuntaan, taiteeseen tai tulevaisuuteen. Erityisesti toivotaan tekstejä, joissa aihetta lähestytään tekniikan filosofian, tieto-opin tai taidefilosofian näkökulmasta.

Teoksessa julkaistavat tekstit valitaan abstraktien perusteella. Noin yhden liuskan mittaiset abstraktit pyydetään toimittamaan toukokuun loppuun mennessä, sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
toimittajat (at) informaatioteknologianfilosofia.fi

Lisätietoja:

Projektin verkkosivut: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi
Lapin yliopistokustannus: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi
 
Symposium:
Peirce and Early Analytic Philosophy
Helsinki, 19-20 May 2009

http://www.helsinki.fi/peirce/PEA/


Charles Sanders Peirce was a scientist, philosopher, mathematician and one of the founders of modern logic. Among the logical innovations attributed to him are quantification (independently of Frege), three-valued logic and a comprehensive system of existential graphs. At the same time, Peirce had an exceptionally wide conception of logic as the normative science concerned with the goodness of belief, inference and scientific inquiry.

The purpose of this symposium is to discuss and evaluate Peirce's logical and philosophical ideas in contrast and connection with developments in logic and analytic philosophy that simultaneously and consequently took place in Europe. The European thinkers of special interest to the symposium include Rudolf Hermann Lotze, Gottlob Frege, Edmund Husserl and Frank Ramsey.

The symposium is arranged by the Helsinki Peirce Research Centre at the Department of Philosophy of the University of Helsinki, Siltavuorenpenger 20 A. The event is sponsored by the Nordic Pragmatism Network.

The symposium sessions take place in room 334d, Department of Philosophy, Siltavuorenpenger 20A, 3rd floor. Research seminar sessions in the evenings are scheduled in room 222, 2nd floor.

Participation in the symposium is open to all interested and free of charge. For more information and full programme, please see the symposium webpage: http://www.helsinki.fi/peirce/PEA/.

Helsinki Peirce Research Centre:
http://www.helsinki.fi/peirce/
 
Action, Life and Happiness:
A Colloquium in Ancient Philosophy

Department of Philosophy, Uppsala University
May 28-30, 2009
English Park Campus
organised by the Understanding Agency programme and funded by
Riksbankens Jubileumsfond

Thursday 28 May (Room, Eng 2-1077)
10.00 Opening words
10.15-11.30 Gösta Grönroos (Stockholm): 'Aristotle on Reason and Motivation'
coffee
12.00-13.15 Karen M. Nielsen (Western Ontario): 'Aristotle on Deliberation'
lunch
14.45-16.00 Erik Eliasson (Uppsala): 'Voluntary Action in the Didascalicus'
coffee
16.30-17.45 Frans Svensson (Uppsala & Arizona): 'The Primacy of the
Virtuous Reconsidered'
18.00 Reception at the Philosophy Department (Engelska parken)

Friday 29 May (Room, Eng 2-1024)
10.15-11.30 John Cooper (Princeton): 'The Stoic Way of Life'
11.30-12.45 Gretchen Reydams-Schils (Notre Dame): 'Authority and
Agency in Roman Stoicism'
lunch
14.15-15.30 Tony Long (Berkeley): 'Plotinus, Ennead 1.4, as Critical
Commentary on the Eudaimonist Tradition'
coffee
16.00-17.15 Pauliina Remes (Uppsala): 'Inverting the Order of
Priority: Plotinus and Simplicius on Action'

Saturday 30 May (Room, Eng 2-1024)
10.15-11.30 John Cooper (Princeton): 'Aristotle and Philosophy as a Way of Life'

Welcome!

http://www.filosofi.uu.se/agency/node65
For more information, please contact
erik.eliasson (at) filosofi.uu.se
 

FILOSOFISET VIIKOT KIRJAKAUPPA KIRJASSA 11.-24.5. 2009

Tarjolla on runsaasti filosofista kirjallisuutta ja filosofista puhetta. Kustantamoista mukana ovat Summa, Gaudeamus, Vastapaino, niin & näin
ja Tutkijaliitto.


OHJELMA

12.5. Keskustelemassa niin & näin -lehden päätoimittaja Jarkko S.

Tuusvuori ja suomentaja Antti Kajas, aiheena ”Antiikki” (Colli, Nietzsche), klo 18

13.5. Juha Sihvola, aiheena ”Suvaitsevaisuus ja omantunnonvapaus
moniarvoisessa yhteiskunnassa”, klo 17

14.5. Arto Kuorikoski, aiheena ”Esteettinen teoria” (Adorno), klo 18

19.5. Timo Kaitaro & Markku Roinila, aiheena ”Filosofin kuolema”, klo 18

20.5. ”Mikä Mimesis? Philippe Lacoue-Labarthen filosofinen teatteri”
Filosofian tutkija Susanna Lindberg keskustelee Olli Sinivaaran kanssa filosofi Philippe Lacoue-Labarten ajattelusta, jonka ytimen muodostaa mimesiksen käsite, klo 17

22.5. Keskustelemassa niin & näin -lehden toimitussihteeri Tuukka
Tomperi ja kirjailija Jarkko Tontti, aiheena ”Tunne, järki, uskonto”
(Miguel de Unamuno ja Traaginen elämäntunto), klo 17


Ohjelma ja sen muutokset:
http://kirja.lasipalatsi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=58

Kirjakauppa Kirja sijaitsee Lasipalatsissa ja myy yli kolmenkymmenen
pienkustantajan kirjoja. Valikoimassa on niin kaunokirjallisuutta, elämäntaitokirjallisuutta, historiaa kuin filosofiaakin. Lisäksi esillä on kattavasti suomalaista näytelmäkirjallisuutta ja näköispainosharvinaisuuksia.

 

Contemporary Topics in Phenomenology: An Encounter with Dermot Moran

Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki
Academy of Finland, Emil Aaltonen Foundation ("European Rationality in the Break from Modernity: Studies in Phenomenology and Hermeneutics")

Open for all, including students


Dermot Moran is Professor of Philosophy (Logic and Metaphysics) at University College Dublin, with a PhD from Yale University (1986). He is specialized in phenomenology (especially Husserl and Heidegger), medieval philosophy, philosophy of mind and cognitive science, modern European philosophy (Descartes, Kant, German Idealism) and the relationship between Analytic and Continental philosophy. He is the author of The Philosophy of John Scottus Eriugena: A Study of Idealism in the Middle Ages (Cambridge University Press, 1989), Introduction to Phenomenology (Routledge, 2000) and Edmund Husserl: Founder of Phenomenology (Polity Press, 2005) and the editor and coeditor of Edmund Husserl, Logical Investigations, Vol. 1-2 (trans. J. N. Findlay, Routledge, 2001), The Phenomenology Reader (with T. Mooney, Routledge, 2002),  Phenomenology: Critical Concepts in Philosophy, Vol. 1-5 (with L. E. Embree, Routledge, 2004), Eriugena, Berkeley, and the Idealist Tradition (with S. Gersh, University of Notre Dame Press, 2006) and The Routledge Companion to Twentieth-Century Philosophy (Routledge, 2008).

http://www.ucd.ie/philosophy/dermotmoran/index.html


Thursday, May 21
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, seminar room 136

9.30-10.45 Dermot Moran (University College Dublin): Even the Papuan is a Man and Not a Beast: Husserl on Universalism and the Relativity of Cultures in his Crisis of the European Sciences

10.45-11.00 Coffee

11.00-11.45 Timo Miettinen (Helsinki): Crisis as a Twentieth-Century Topic

11.45-12.30 Joona Taipale (Helsinki): Solitary and Intersubjective Normality

12.30-14.00 Lunch

14.00-14.45 Simo Pulkkinen (Helsinki): On the Historicity of Experience: Revisiting Husserl's Theory of Constitution in Terms of Activity, Passivity and Habituality

14.45-15.30 Sara Heinämaa (Helsinki): Types and Concepts

15.30-15.45 Coffee

15.45-16.30 Jussi Backman (Helsinki): The Contextuality of Presence: A
Post-Aristotelian Interpretation of Heidegger's Fourfold

16.30-17.15 Mirja Hartimo (Helsinki): Husserl, Lotze and Frege's Principles
 
Tutkijaliitolta on ilmestynyt uutuuskirja:

Ari Hirvonen ja Susanna Lindberg (toim.)
MIKÄ MIMESIS?
PHILIPPE LACOUE-LABARTHEN FILOSOFINEN TEATTERI

Philippe Lacoue-Labarthe on filosofi, jonka työtä voi luonnehtia lähinnä ”dekonstruktioksi”. Hän on tutkinut paljon myös taiteita – etenkin teatteria, kirjallisuutta ja musiikkia – sekä etiikan ja politiikan filosofisia ehtoja. Töissään hän keskustelee muun muassa sellaisten ajattelijoiden kanssa kuin Hölderlin, Nietzsche, Freud, Heidegger, Celan, Lacan, Blanchot, Derrida ja Nancy.

Lacoue-Labarthen työn ytimessä on mimesiksen käsite. Se on sekä hänen tutkimusaiheensa että hänen tutkimuksensa etenemisen tapa. Mimesis on perinteisesti käännetty ”jäljittelynä”, mutta Lacoue-Labarthe näyttää, miten se kehittyy laajemmaksi kysymykseksi esiintulemisesta ja esittämisestä. Toisaalta Lacoue-Labarthe tarkastelee tapaa, jolla mimesis tekee subjektista jotakin muuta kuin autonomisen itsetietoisuuden. Mimesiksen ajatus on lähtöisin teatterista, jota hän myös itse teki. Lacoue-Labarthen kirjoituksiakin voi pitää eräänlaisena filosofisena teatterina, sillä hän tuo kohtaamansa ajattelijat ja heidän tekstinsä näyttämölle ikään kuin näyttelijät, joiden näyttelijäntyötä ohjaaja tarkastelee.

Mikä mimesis? Philippe Lacoue-Labarthen filosofinen teatteri esittelee Lacoue-
Labarthen ajattelun päälinjoja ja kehittelee niitä edelleen. Kokoelma pyrkii
uskollisuuteen hänen filosofineetokselleen: jopa silloin kuin ajatteleminen
näyttää mahdottomalta, on ajateltava – juuri sitä mikä saa ajattelun
kompastumaan.

Kirjoittajina on filosofeja ja taiteentutkijoita: Susanna Lindberg, Miika
Luoto, Ari Hirvonen, Esa Kirkkopelto, Marita Tatari, Sami Santanen, Hannu
Sivenius, Artemy Magun sekä Fabien Chambon.

---
Keskiviikkona 20.5. klo 17.00–18.00 Filosofian tutkija Susanna Lindberg
keskustelee Olli Sinivaaran kanssa Mikä mimesis? -kirjan teemoista Kirjakauppa Kirjan filosofisilla viikoilla. Kirjan osoite on Lasipalatsi, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki.

---
Episteme-sarja. ISBN 978-952-5169-63-8. Nidottu, 235 sivua. 28 euroa.

Lisätiedot Tutkijaliitosta, numerosta (09) 633 239 tai sähköisesti joko
www.tutkijaliitto.fi  tai tutkijaliitto@helsinki.fi.

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
Toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Biosynteesi-symposio X

EMOOTIOT

7.-8.5.2009

Helsingin yliopisto
Biokeskus 3, ls 2402 "Telkänpönttö"

http://www.helsinki.fi/biosci/biosynteesi/


OHJELMA:

Torstai 7.5.

13.15 – 14.00        
Hans-Christian Pape: Traces of fear and fear memory in the brain

14.15 – 15.00        
Jukka Leppänen: Tuning the developing brain to social signals of emotions

15.15 - 15.45        
KAHVI

15.45 - 16.30        
Simo Knuuttila: Emotions in the Philosophy of Mind

16.45 - 17.30        
Kristian Donner: Darwin's "The Expression of the   Emotions in Man and Animals"

17.45--                 
WINE AND SNACKS


Perjantai 8.5.

09.15 – 10.00        
Mikko Sams: Hyvä ja paha aivoissa

10.15 - 11.00        
Anna Rotkirch ja Kristiina Janhunen:   Vanhempi-jälkeläiskonflikti ja äidin tunteet

11.15 - 12.00        
Eero Tarasti: Emootiot musiikissa

12.15 - 13.15        
LOUNAS

13.15 - 14.00        
Minna Huotilainen: Miten aivot reagoivat musiikkiin

14.15 - 14.45        
KAHVI

14.45 - 15.30        
Ilona Herlin: Kielen ja tunteen negatiivinen suhde

15.45 - 16.30        
Hannu Lauerma: Aggression psykobiologia

17.00                
Symposio päättyy
 
KAURISMÄKI-SYMPOSIUM

Symposium: "Disjointed Visions: The Cinema of Aki Kaurismäki"


Friday May 8, 2009
University of Helsinki

All Presentations to be held in Main Building, Room 13 (päärakennus, sali 13, (Fabianinkatu 33)

Sponsors: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Federation of Finnish Learned Societies, Department of Finnish language and literature, University of Helsinki; Institute for Art Research,  University of Helsinki
Organisers: Andrew Nestingen (Helsinki Collegium for Advanced Studies), Henry Bacon (Institute for Art Research, University of Helsinki), Jyrki Nummi (Department of Finnish language and literature,  University of Helsinki)

Free admission. Welcome!

Critics writing on Aki Kaurismäki’s cinema have come to a consensus about his status as a national auteur. Scholars have debated the films’ cinematic treatment of nostalgia and melancholy, the parameters of national cinema and European cinema in the face of film culture’s globalization, as well as Kaurismäki’s films’ status with respect to postmodern aesthetics and culture. The title of the symposium refers to the ironic and contradictory character of Kaurismäki’s films, but also  to the multiple perspectives possible in approaches to Kaurismäki’s  cinema. The symposium brings together a diverse group of scholars to challenge the categories of debate, invigorate critical and scholarly  discussion of it, and to broaden conceptions Kaurismäki’s work. Thomas  Elsaesser and Peter Schepelern will provide European views while a crossdiciplinary group of Finnish scholars will provide fresh  perspectives from the Finnish cultural context.


Programme

9.30
Opening Remarks

9.40
"Music in the Films of Aki Kaurismäki", Erkki Pekkilä (University of Helsinki)
Commentator: Susanna Välimäki (University of Helsinki)

10.45
Coffee break

11.15
"Hitting Bottom: Kaurismäki's Abject Subjects", Thomas Elsaesser  (University of Amsterdam)
Commentator: Henry Bacon (University of Helsinki)

12.45
Lunch break

14.00
"The Children of Saturn: The Dynamics of Melancholy in Aki  Kaurismäki's Films", Satu Kyösola (University of Art and Design,  Helsinki)
Commentator: Sara Heinämaa (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

15.00
"How Differences Make Finnishness: Ironic Nostalgia in Kaurismäki's  Films", Seppo Knuuttila (University of Joensuu)
Commentator: Jyrki Nummi (University of Helsinki)

16.00
Coffee break

16.30
"The Element of Crime and Punishment: Aki Kaurismäki as Nordic Auteur", Peter Schepelern (University of Copenhagen)
Commentator: Susanna Paasonen (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

17.45
Closing Remarks
 
**

Perjantaina 8.5.2009 klo 9.30-18.00 Helsingin yliopiston tutkijakollegium järjestää symposiumin "Disjointed Visions: The Cinema of Aki Kaurismäki".

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Sponsorit: Tutkijakollegium; Tieteellisten seurain valtuuskunta;  Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, HY; Taiteiden  tutkimuksen laitos, HY, Sputnik Oy.
Järjestäjät: Andrew Nestingen (tutkijakollegium), Henry Bacon (Taiteiden tutkimuksen laitos), Jyrki Nummi (Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos)

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, sali 13 (Fabianinkatu 33).  Vapaa pääsy.

Symposiumin ohjelma netissä  http://www.helsinki.fi/collegium/events/kaurismaki.htm
 
Dear all,

The research seminar at the Department of philosophy will meet on
friday, 8.5 at 12-14 (Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor, room
222):

Huw Price: The Effective Indexical

The seminar is open for all, including students. Welcome!

Abstract:
In a famous paper in Noûs in 1979, John Perry points out that action depends on indexical beliefs. In addition to "third-person" information about her environment, an agent need "first-person" information about where, when and who she is. This conclusion is widely interpreted as a reason for thinking that tensed claims cannot be translated without loss into untensed language; but not as a reason for realism about tensed facts.

In another famous paper in the same volume of Noûs, Nancy Cartwright argues that action requires that agents represent their world in causal terms, rather than merely probabilistic terms: for, Cartwright argues, there's a distinction between effective and ineffective strategies, that otherwise goes missing. This is widely taken as a reason for thinking that causal claims cannot be translated without loss into merely probabilistic claims; and also – in contrast to Perry's case – widely regarded as a reason for realism about causation. In this paper I ask whether the latter conclusion is compulsory, or whether, as in Perry's case, the need for causal beliefs might merely reflect some "situated" aspect of a decision-maker's perspective.

Full text available at:
http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00004487/
 
INVITATION TO PARTICIPATE IN AN INTERNATIONAL CONFERENCE:
INSTITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE, GROUP OF COMPARATYVISTIC STUDIES
 
THE PHENOMENON OF BEAUTY AND ITS HORIZONS
 
LITHUANIA, VILNIUS, JUNE 17-19, 2009
 
            The transformation of the standards of beauty has three domains: first appears within the limits of a single cultural tradition and its various arts (literature, poetry, painting, dance, music, etc.) wherein arise the transformations when newly created images replace the old and become new standards.  Second, diverse and distinct cultures have their own conceptions of beauty and the ways the standards are transformed. Third, the encounter of various cultural traditions and the appropriation of standards by one from the others. This is obvious in the context of contemporary globalization where, quite frequently, Western artists exhibit their own current aesthetic standards and regard the arts of other cultures as “exotic beauty.”
            It would seem that the standards of beauty could range from Platonic search for “beauty in its essence” all the way to a total personalization where beauty is regarded as purely a matter of subjective taste. Yet this traditional range for conceiving beauty is inadequate, since none of the limits of this range is valid: within the total range, there is a constant mixing of the aesthetic phenomena of beauty with conceptions external to art, such as “morality,” “metaphysics,” “ontology,” and even “spirituality.” The aim of the conference is to understand various artistic styles and cultural standards of beauty despite all “external” impositions. Thus every concept of beauty must be understood in the context of its own culture and historical period. Other types of interpretation would be misleading since they might easily attribute inappropriate standards of aesthetic beauty to arts of other cultures and historical periods and thus misunderstand their standards. Even such claims that standards of art range from Plato’s absolutism to the absolute subjectivism of the twentieth century belong to the West and need not be valid elsewhere.
            One important question of the conference focuses on the way specific social, regional, national standards of beauty affect global conceptions of what is beautiful. This suggests that, without having any intentions to do so, artists may create not only changing standards of beauty in their own works but also changing standards on a global arena.
 
Proposed topics
 
Beauty in archaic art
Concept of beauty in culture, mythology and folklore of the Baltic tribes
Concept of beauty in primordial cultures (African and Oceanic)
Concept of beauty in Indian and Far East aesthetics and art
Transformation of the concept of beauty in Western art-from Antics to Post Modern
Concept of beauty in Lituanian literature
Concept of beauty in literature of other European countries (Slavic, English, German, French, etc)
Beauty in the art of cinema, theatre, performance
The charm of sounds and silence, or the concept of beauty in music
Beauty and sacredness
Fundamental researches of the issue of beauty
Concept of beauty in the modern and post modern philosophy, aesthetics, etc
Concept of beauty in literature
Beauty in the media of psychological, psychoanalytical categories
Pop culture and the concept of beauty in contemporary society
 
  The conference is organized by: head prof. Algis Mickūnas (USA, Ohio University), members: prof. hab. dr. Gražina Daunoravičienė (LMTA), prof. hab. dr. Algis Kalėda (LLTI), assoc.prof. Rūta Brūzgienė (LLTI), assoc.prof. Silvestras Gaižiūnas (LLTI), dr. Jekaterina Lavrinec (VGTU), dr. Agnieška Juzefovič (VGTU), Elena Sakalauskaitė (VU).
 
Working languages of conference: English, German, Lithuanian. The articles will be published in a reviewed edition.
    
You are kindly invited to submit your proposal with title and a short summary (approximately 1000 characters with breaks) until 20th of May. The summaries can be sent to the following addresses: Algis Mickūnas , Rūta Brūzgienė (mob. 860087503), Gražina Daunoravičienė (mob. 868781682), Elena Sakalauskaitė (mob. +37067888111), Agnieška Juzefovič (mob. 862071460).
 
 
CONFERENCE WILL TAKE PLACE IN THE INSTITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE, VILNIUS, ANTAKALNIO ST. 6.

Toukokuun puolivälissä Pietarin valtionyliopistossa pidettävän venäläis-saksalaisen mediafilosofia-kongressin ohjelma tiedoksi.

Parhain terveisin

Vesa Oittinen


------------------------


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИАФИЛОСОФИЯ»,
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ
СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БЕРЛИНА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛАСТЕР ПРИ СВОБОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРЛИНА «ЯЗЫК ЧУВСТВ»

Международная научная конференция
14-16 мая
ЧУВСТВА, ДВИЖЕНИЯ, ТЕЛО В ЭПОХУ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ

EMOTION, BEWEGUNG, KÖRPER IN DEN HEUTIGEN MEDIENGESELLSCHAFTEN

Санкт-Петербург
2009

14.05. ауд. № 24 философского факультета СПбГУ, Менделеевская линия, д.5
Доклад с переводом — 40 мин.
Обсуждение доклада — 20 мин.

10.00 — 13.00

- Приветственное слово проректора по научной работе СПбГУ, декана факультета социологии, д. соц.н., проф. Николая Генриховича Скворцова
- Приветственное слово декана философского факультета, д.филос.н., проф. Юрия Никифоровича Солонина.
- Приветственное слово руководителя Центра изучения немецкой философии и культуры к.ф.н., доц. Алексея Борисовича Рукавишникова
- Ответное слово проф. руководителя Междисциплинарного центра исторической антропологии Кристофа Вульфа

Ведущий доц. Рукавишников А.Б.

1. Гунтер Гебауэр — проф. Свободного университета Берлина. Эмоциональный мир «человека подполья» Достоевского.
2. Валерий Владимирович Савчук — проф. философского факультета СПбГУ. Фотография как поза логоса.

13.00—14.00. — перерыв

14.00 — 18.00
Ведущие — проф. Грякалов А.А., доц. Говорунов А.В.

3. Кристоф Вульф — проф. Свободного университета Берлина. Жесты как язык чувств. Миметический и перформативный характер.
4. Борис Васильевич Марков — проф., зав. кафедрой философской антропологии филосфского факультета СПбГУ.
Знаки тела и страсти.
5. Гертруда Кох — проф. Свободного университета Берлина.
Жесты кино, кино-жесты — есть ли жестикуляция кино?
6. Вячеслав Юльевич Сухачев — проф. философского факультета СПбГУ. Понятие тела в логике философского опыта мышления.


15.05 ауд. № 24 философского факультета СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5.
Доклад с переводом — 40 мин.
Обсуждение — 20 мин.

10.00 — 13.00

Ведущий проф. Вульф К.
1. Клаус Крюгер — проф. Свободного университета Берлина.
Воображаемое звука. Телесные образы и аффекты в состязании музыки и живописи.
2. Лидия Гёр — проф. Калифорнийского университета, США. Разорванные струны, расчлененные тела. Примерные тезисы по поводу воплощения и развоплощения музыки.
3. Алексей Алексеевич Грякалов — проф., зав. кафедрой истории философии РГПУ им. А.И. Герцена. Субъективность и фигуры письма: тела —"фантомы" — "свободные вещи.
4. Георг Витте — проф. Свободного университета Берлина. Текучесть слов. Соблазны поэтологической метафоры. На примере стихотворений Аркадия Драгомощенко.

13.00—14.00. — перерыв

14.00 — 18.00
Ведущий проф. Савчук В.В.
5. Ингрид Кастен — проф. Свободного университета Берлина. Тело и движение в женской мистике. Лишение тела власти, власть воображения и письмо.
6. Винфрид Меннингхаус — проф. Свободного университета Берлина. Поэтика movere. О некоторых связях между эстетическим удовольствием и жестоким насилием.
7. Сергей Витальевич Никоненко — проф. философского факультета СПбГУ.
Медиареальность как эпистемологическая проблема.
8. Диего Сардина — Парижский центр критических исследований. Мятеж как отсутствие идентичности: беспорядки во французских пригородах в 2005 году.

19.00 Приём Свободного университета Берлина
Sokos Hotel Palace Bridge, Санкт-Петербург
Адрес: В.О. Биржевой пер., д. 2-4.

Приглашаются участники конференции, студенты, аспиранты и преподаватели, стажировавшиеся и обучавшиеся в Свободном университете Берлина и стипендиаты DAAD.

16.05 ауд. № 24 философского факультета СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5.
10.00 — 13.00
Ведущий проф. Савчук В.В.

1. Подведение итогов конференции.
2. Обсуждение плана сотрудничества Философского факультета СПбГУ, Центра «Медиафилософия» и Междисциплинарного центра по исторической антропологии Свободного университета Берлина.
3. Заседание редколлегии сборника «Тело, движения, чувства в эпоху медиатехнологий» по результатам работы конференции.

Конференция проводится при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда — грант № 08-03-00559-а и Российского фонда фундаментальных исследований — Грант № 08-06-00071-а

Оргкомитет: докт. проф. Кристоф Вульф, д.ф.н., проф. Савчук Валерий Владимирович (председатель), д.ф.н., проф. Сухачев Вячеслав Юльевич, к.ф.н., доц. Рукавишников Алексей Борисович, к.ф.н., доц. Хайдарова Гульнара Равилевна (координатор), Степанов Михаил Александрович (ученый секретарь)

 

 

Metafyysinen klubi 12.5.

Lauri Järvilehto:
"Meaning and Action: The Significance of Activity and Anticipation in Intensional Semantics"

Metafyysinen klubi kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.5. klo 16 keskustelemaan Lauri Järvilehdon esitelmästä "Meaning and Action: The Significance of Activity and Anticipation in Intensional Semantics". Esitelmä on luettavissa etukäteen Klubin nettisivujen kautta (http://www.helsinki.fi/peirce/MC/). Paikka on jälleen sosiologian laitoksen kokoushuone (Unioninkatu 35, 2. krs).

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan!