Tiedotteet tammikuulle 2009

CALL FOR PAPERS

Meeting of The International Association for Environmental Philosophy at the annual meeting of the American Philosophical Association Eastern Division

27-30 December 2007, New York, NY

The International Association for Environmental Philosophy (IAEP) invites paper proposals in the form of full (1-2 page) abstracts. Proposals for either individual papers or sessions organized around a specific topic (3-4 presenters) will be considered. The deadline for submission of abstracts is Friday, May 1, 2009.

Please send 1-2 page (single-spaced) proposals in Word format to IAEP Secretary Steven Vogel (vogel (at) denison.edu). Since individual and panel proposals are chosen through an anonymous review process, names, affiliations, and addresses of authors and panel must be stated only on one (1) separate cover sheet and omitted from the proposals and footnotes. Proposals should also indicate any special audio-visual or equipment needs.

Notice of selection will arrive by mid-June. Presenters will be expected to have current IAEP membership.

The International Association for Environmental Philosophy offers a forum for the philosophical discussion of our relation to the natural environment. Embracing a broad understanding of environmental philosophy, IAEP encourages not only discussions of environmental ethics, but of environmental aesthetics, ontology, theology, the philosophy of science, political philosophy, ecofeminism, and the philosophy of technology. IAEP also welcomes a diversity of approaches to these issues, including those inspired by Continental philosophy, the history of philosophy, and the tradition of American philosophy.

Membership in IAEP is open to everyone. For information about joining IAEP or
subscribing to the journal Environmental Philosophy, please visit our website:
www.environmentalphilosophy.org
 
The Fifth Annual Meeting of the Society for Ecofeminism, Environmental Justice, and Social Ecology (SEEJSE)
November 2, 2009, Arlington, VA
CALL FOR PAPERS

In conjunction with the International Association for Environmental Philosophy (IAEP), the Society invites paper proposals for its annual meeting, to be held in Arlington, VA on November 2, 2009, immediately after the main IAEP program. (IAEP website: www.environmentalphilosophy.org)

Please send 1-2 page (single-spaced) proposals in Word format to SEEJSE co-Chair, Keith Peterson, keith.peterson (at) colby.edu. Proposals should also indicate any special audio-visual or equipment needs. The deadline for receipt of proposals is March 20th, 2009. Notice of selection will arrive by May 1st, 2009.

The meeting provides a forum for writers in the growing fields of Ecofeminism, Environmental Justice, and Social or Political Ecology to connect issues traditionally treated in environmental philosophy, such as human relations with non-human others, wilderness, and the value of nature, to issues of social justice. These discourses emphasize that environmental problems resulting from human-nature relations are closely interconnected with problems in human-to-human relations. SEEJSE seeks to encourage the connection of abstract philosophical analysis with empirical data on human lived experience. It aims proactively to expand the perspectives and concerns of environmental philosophers to be inclusive of perspectives traditionally marginalized in philosophy in general and environmental philosophy in particular, especially issues of concern to women, people of color, indigenous peoples, and people living in developing nations. Paper proposals on any of these topics are welcome.

For more information, please contact Keith Peterson (keith.peterson (at) colby.edu) or Patricia Glazebrook (pglazebr (at) dal.ca).
 
Verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Fichte, Johann Gottlieb". Kirjoittajana on Ilmari Jauhiainen Helsingin yliopistosta.
Stefan Nygårds avhandling Filosofins renässans eller modern mystik : Bergsondebatten i Finland kan läsas på Internet i E-Thesis:

https://oa.doria.fi/handle/10024/43185
 
YTL Olli-Pekka Moision filosofian väitöskirjan *Essays on Radical Educational Philosophy* (Esseitä radikaalista kasvatuksellisesta filosofiasta) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori Michael A. Peters (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) ja kustoksena professori Sami Pihlström.

Alkamisaika: 30.01.2009 klo 12.00
Päättymisaika: 30.01.2009 klo 15.00
Paikka: Mattilanniemi MaA 211, Jyväskylän yliopisto

Väitöstilaisuuden tiedote löytyy osoitteesta:
http://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2009/01/tiedote-2009-01-20-15-22-47-231614
 
Kriittinen korkeakoulu
SOKRAATTINEN DIALOGI

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia. Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe. Hinta 60 euroa / viikonloppu. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia. Keväällä järjestetään kaksi dialogia:

LUOTTAMUS 28.2.-1.3. la ja su klo 10-15, Albertinkatu. HUOM muuttunut ajankohta.

YSTÄVYYS 21.-22.3. la ja su klo 10-15, Albertinkatu.

***

Sokraattinen dialogi – taustaa

Sokraattinen dialogi on filosofisen ryhmäkeskustelun muoto, joka kehitettiin 1920-luvulla Saksan Göttingenissä. Jo tuolloin pyrkimys oli harjoittaa filosofiaa käytännössä vastapainona filosofian  teoreettiselle opetukselle.

Metodina ryhmäkeskustelussa on valitun teeman tarkastelu oman kokemuksen avulla. Esimerkiksi jos pohditaan vaikkapa vapautta, miettii kukin miten vapaus on hänen kohdallaan ilmennyt. Kokemusten kautta valottuu pikku hiljaa ryhmän näkemys aiheesta. Kysymys on toisin sanoen yhdessä ajattelusta, ihmettelystä ja näkemysten vaihdosta, osallistumiseen ei tarvita filosofian opintoja.

 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
Eetos ry järjestää yhdessä Turun yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksen kanssa keskustelevan seminaari

KÄÄNTÄMISEN KÄÄNNÖKSIÄ

keskiviikkona 4.2. klo 17  Maaherran makasiinin Porthan-salissa
(Henrikinkatu 10, http://www.utu.fi/kartta/makasiini.html).

Seminaarin kiintopisteenä on tutkimuskirjallisuuden suomentaminen ja siihen kiinnittyvät käytännölliset käänteet.

Seminaarin alustuksissa käsitellään:

   *ryhmässä kääntämisen problematiikkaa
   *ns. suurteosten kääntämistä
   *kääntämisen luovia ulottuvuuksia
   *tutkijan ja kääntäjän työn kohtaamisia

Alustusten jälkeen keskustellaan yhdessä kääntämisen kysymyksistä.

Alustajat:
Tapani Kilpeläinen (mm. Michel Foucault'n ja Gilles Deleuzen & Félix Guattarin teosten käännöksiä, Kirjoituksia kääntämisen filosofiasta   -teoksen toimittaja)
Akseli Virtanen (Helsingin kauppakorkeakoulu, Tutkijaliitto, vetänyt useita ryhmäkäännösprojekteja, esimerkiksi Guattarin Kolme ekologiaa  -suomennos)
Anna Helle (Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden tutkija,  suomentanut useita Gilles Deleuzen esseitä)
Mariaana Fieandt-Jäntti (kirjailija, valmistumassa Guattarin  Kaosmoosi-käännös)

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN!

Lisätietoja: Katve-Kaisa Kontturi (katkon (at) utu.fi)
http://org.utu.fi/yhd/eetos
 
Filosofidagarna i Lund (12-14 juni) fått en egen hemsida:

http://www.filosofidagarna.se/

På kongressens hemsida kan man registrera sig. Där hittar man också information av praktisk eller annan karaktär. Vi passar på att meddela att Alvin Goldman (Rutgers) kommer att hålla den inledande plenarföreläsningen. Det är vi glada över.

Väl mött i Lund!

Med vänliga hälsningar

Erik J. Olsson och Wlodek Rabinowicz
Organisatörer
 
Varhaismodernia rakkautta käsittelevä artikkelikokoelma

ARTIKKELIPYYNTÖ

Pyydämme artikkeliehdotuksia varhaismodernia rakkautta käsittelevään
artikkelikokoelmaan.

Menneisyyden emootiot eivät ole suomalaisessa historiantutkimuksessa olleet keskeisenä kiinnostuksen kohteena. Samalla niiden vaikutus ihmisten toimintaan ja valintoihin on jäänyt sivuun. Artikkelikokoelmamme päämääränä on tuoda esiin varhaismoderni ihminen tuntevana yksilönä.

Artikkeliehdotukset voivat käsitellä rakkautta emootiona, kulttuurisena ilmentymänä, sosiaalisena käytäntönä tai ideologisella tasolla. Tekstit voivat olla teoreettis-käsitteellisiä tarkasteluja tai tapaustutkimuksia ja näkökulma voi vaihdella kuninkaallisista rahvaaseen, maallisesta hengelliseen tai sopimattomasta sopivaan rakkauteen. Toivomme tarkastelun kuitenkin painottuvan käytännön elämän tasolle.

Artikkelikokoelman toimittavat FM Hanna Kietäväinen-Sirén ja FM Emmi Tittonen Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta. Kokoelma julkaistaan vertaisarvioidussa sarjassa. Kirjoittajat valitaan abstraktien perusteella. Yhden liuskan mittaiset abstraktit toivomme lähetettävän 1.4.2009 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen hanna.kietavainen-siren (at) jyu.fi tai emmi.tittonen (at) jyu.fi. Abstraktissa tulee kuvata artikkelin aihe, lähdeaineisto sekä lähestymistapa. Varsinaisten artikkelien pituus kirjallisuusluetteloineen on 20-24 liuskaa. Artikkeleiden tulee olla toimittajilla 31.12.2009 mennessä. Lisätietoja antaa Hanna
Kietäväinen-Sirén.
 

Logoksessa on julkaistu artikkeli "Lacoue-Labarthe, Philippe". Kirjoittajat ovat Fabien Chambon ja Susanna Lindberg Helsingin yliopistosta.
Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Taiteen etiikka". Artikkelin kirjoittaja on Hemmo Laiho Turun yliopistosta.
Avointen keskustelutilaisuuksien sarja
lauantaisin klo 15 alkaen
Kulttuurikahvila Hertassa (Aaltosenkatu 31-33-c)

31.1.2009
Kapitalismi taloutena
Alustaa tutkija Jussi Vähämäki
Otsikko: "Mitä on kapitalismi, miten se muuttuu ja vaikuttaako se lainkaan elämäämme?"

28.2.2009
Poliitinen toiminta kapitalismissa
Alustaa tutkija Jukka Peltokoski
Otsikko: "Mitä on tehtävä? Leninismistä prekariaattiin ja takaisin."

21.3. 2009 ?
Ympäristökysymykset kasvun rajoina
Alustaa tutkija Tere Vadén
Otsikko: ?

18.4.2009
Kapitalismin ihmiskuva
Alustaa tutkija Katariina Mäkinen
Otsikko: ?

25.4. 2009 Prekaaripamfletin julkaisemiseen liittyvä tilaisuus.
(Tulossa : Jukka Peltokoski, Anna-Reetta Korhonen ja Miika
Saukkonen. Prekariaatti. Into Kustannus 2009)

23.5. Megafonin (http://megafoni.kulma.net/)  luokkasessio:
" ..pyrkimyksenä on päivittää luokkateoriaa nykytyöelämän lähtökohdista sekä peräänkuuluttaa luokkanäkökulman sekä luokkapohjaisen organisoitumisen palauttamista vasemmiston agendalle."
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Seminar  (updated on 12 January 2009)
Spring 2009


Friday, 30 January, 12-15 (Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu  34, 3rd floor)
Imagination from Aquinas to Hobbes
Pekka Kärkkäinen
Juhana Lemetti

Friday, 27 February, 12-15 (Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu  34, 3rd floor)
Madness and Morality
Vesa Hirvonen
Timo Kaitaro

Friday, 20 March, 12-15 (Lecture room 6, Aleksanterinkatu 7, 6th floor)
Christopher Shields (Oxford), Aquinas’s moral psychology

Thursday, 16 – Friday, 17 April
Sources and resources of political life in early-modern Europe
Keynote speaker Quentin Skinner, Virpi Mäkinen, Sami-Juhani Savonius- Wroth, Mikko Tolonen, Martin van Gelderen, Ronald Asch, Sari Kivistö,  Richard Serjeantson, Mark Goldie, John Robertson, Catherine Larrère

Friday,15 May, 12-15 (Auditorium XI, Main Building, Unioninkatu 34,  3rd floor)
Tobias Hoffmann (CUA), Free decision in Aquinas
Taina Holopainen
 
Taivaan ja avaruuden estetiikka
Ympäristöestetiikan 7. kansainvälinen konferenssi

järjestetään 26.-28.3.2009 Valamon luostarissa Heinävedellä.

Seitsenosainen ympäristöestetiikan konferenssien sarja on käsitellyt maisemaa
ja sen eri elementtejä - metsää, suota, vesiluontoa, peltoa, kiveä ja kalliota.
Sarjan viimeisenä aihepiirinä ja loppuhuipennuksena on maiseman ylle
kaareutuva taivas.

Konferenssi sopii esimerkiksi luonnontieteiden (tutkijat, opettajat jne.), uskonnon, estetiikan, kulttuurihistorian ja taiteiden parissa työskenteleville.
Tilaisuus on avoinna myös alan opiskelijoille ja harrastajille.

Luentojen ohella konferenssi sisältää taideantia ja luostarin miljöössä tehtäviä retkiä taivasalle.

Pääjärjestäjänä on Joensuun yliopisto ja yhteistyökumppaneina ovat
Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto, Valamon luostari, Valamon kansanopisto ja Maaseudun Sivistysliitto.

Majoituksesta, hinnoista ja muista käytännön asioista saatte tietoja
internet-sivuilta www.pkky.fi/skyconference

Ilmoittautuminen 27.2.2009 mennessä Valamon myyntipalveluun puh.
(017) 5701 810 tai e-mail: myyntipalvelu (at) valamo.fi

Lisätietoja antaa myös koulutuskoordinaattori Lisbe Svahn, puh. 0500
452 221, lisbe.svahn (at) pkky.fi

Tervetuloa mukaan!

 
Kriittinen korkeakoulu
AJATTELUN VAPAITA TAITOJA
Filosofian kurssit kevät 2009

***

FILOSOFIAN KLASSIKKOSEMINAARI
Klassikkoseminaarissa pohditaan eksistenssifilosofian ja fenomenologian kysymyksiä keskeisten tekstien innoittamina. Tekstejä merkittäviltä ajattelijoilta kuten Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty ja Sartre. Keskustelua käydään rennolla otteella. Tule rohkeasti mukaan! Kurssin vetäjänä FL, tutkija Miika Luoto. Ryhmä kokoontuu tiistaisin 20.1. alkaen klo 18-19.30 Albertinkadulla. Hinta 70 euroa/lukukausi.

***

TAIDEFILOSOFIAN KLASSIKOT
Taide on aina haastanut filosofista ajattelua ja saanut sen pohtimaan kokemusta, merkitystä ja jopa totuutta uusin tavoin. Estetiikan peruskäsitteet - mimesis, esitys ja ilmaisu; inspiraatio, kokemus ja elämys; aine, muoto ja sisältö, kauneus ja ylevä; merkitys ja tulkinta jne. - eivät siksi ole valmiita vastauksia tai työkaluja, vaan aina ongelmallisia ajattelun kysymyksiä. Taidefilosofian klassikkoseminaari lähestyy näitä kysymyksiä tutustumalla klassisiin teksteihin antiikin ajattelijoista Kantin ja Nietzschen kautta nykyfilosofeihin kuten Heidegger, Merleau-Ponty, Adorno ja Lyotard. Kurssin vetäjänä FL, tutkija Miika Luoto. Ryhmä kokoontuu torstaisin 22.1. alkaen klo 17-18.30 Albertinkadulla. Hinta 70 euroa/lukukausi.

***

SOKRAATTINEN DIALOGI
Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia. Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe. Hinta 60 euroa / viikonloppu. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia. Keväällä järjestetään kaksi dialogia:

LUOTTAMUS 28.2.-1.3. la ja su klo 10-15, Albertinkatu. HUOM muuttunut ajankohta.

YSTÄVYYS 21.-22.3. la ja su klo 10-15, Albertinkatu.

***

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
Pohjoismaisen fenomenologiatapaamisen teemana Husserl
NoSP '09 23.-25.4.2009

Pohjoismaisen fenomenologiatapaamisen teemana on tänä vuonna Edmund Husserl. Fenomenologian perustajan 150-vuotisjuhlan ympärille on koottu kaksi pyöreän pöydän keskustelua. Keskusteluaiheina ovat saksalaisen filosofin keskeiset käsitteet elämismaailma ja reduktio. Aihetta valotetaan myös kutsuttujen puhujien luennoilla ja monipuolisilla fenomenologian inspiroimilla esitelmillä.

Seitsemännen pohjoismaisen fenomenologiatapaamisen NoSP'09 järjestää Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitos. Tilaisuus järjestetään Tampereen yliopiston rakennuksessa Pinni A.

Tarkemman tiedot löytyvät osoitteesta:
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/nosp09/
 
Aleksanteri-instituutin kulttuurifoorumi 2009

Aleksanteri-instituutin kulttuurifoorumi on venäläiseen kulttuuriin ja sen tutkimukseen keskittyvä luento- ja keskustelusarja. Kuukausittaisissa tapaamisissa eri alojen tutkijat ja taitelijat pohtivat tieteen, taiteen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä kulttuurintutkimuksen haasteita erityisesti Venäjän ja Neuvostoliiton kontekstissa. Mistä puhumme kun puhumme "venäläisestä kulttuurista"? Miten politiikka, uskonto tai etiikka kietoutuvat yhteen kulttuurin ja taiteen kanssa? Entä historia - tallentaako vai muokkaako taide sitä? Millaisia arvoja, hierarkioita ja identiteettejä taiteeseen ja sen tutkimukseen liittyy ja millaisissa prosesseissa ne muovautuvat?

The Aleksanteri Institute Cultural Forum 2009

The Aleksanteri Institute Cultural Forum offers a series of lectures and discussions focusing on the study of Russian culture. The monthly meetings bring together scholars and artists of different fields to reflect on the dialogue between arts, research, and society as well as the challenges of Russian and Soviet cultural studies.


OHJELMA / PROGRAM:

19.1. Art & Culture
Markku Kivinen (Director of the Aleksanteri Institute):
Opening Words
Irina Sandomirskaja (professor, Södertörn University, Sweden):
Introduction to Russian Cultural Studies

23.2. Trauma, muisti & historia
Marianne Liljeström (professori, Turun yliopisto):
Muistamisen politiikka Venäjällä

23.3. Art & Politics
Pauline Fairclough (lecturer, University of Bristol, UK):
"Symphonies of the Free Spirit": Reception of Austro-German Symphonism
in Early Soviet Russia
Sanna Turoma (post-doctoral fellow, University of Helsinki):
Reading Russian Poetry in a Post-Imperial Context

20.4. Artist & Ethics
Teemu Mäki (professor, artist, University of Art and Design Helsinki):
Art and Morals - the Permanent Struggle
Dmitry Vilensky (artist, researcher, St. Petersburg):
Break the Order or the Politics of Emancipation

18.5. Sacred Images
Elina Kahla (researcher, University of Helsinki):
Mary Magdalen in Russia
Rebecca Mitchell (researcher, University of Chicago, USA):
Music and Salvation in Late Imperial Russia: A.N. Scriabin as Messiah

7.9. Kulttuuri & filosofia
Vesa Oittinen (professori, Helsingin yliopisto):
Gustav Shpet ja venäläisen fenomenologian vaikeat alkuaskeleet
Natalia Baschmakoff (professori, Joensuun yliopisto):
Venäläinen avantgarde aikansa aatteiden kontekstissa

5.10. Art as Historical Document
Boris Gasparov (professor, Columbia University, USA):
Second birth in the 1930s: the case of Sergei Prokofiev
Elina Viljanen: (researcher, University of Helsinki):
Prokofiev and Russian Cultural Transition through Boris Asafiev
Meri Herrala (researcher, University of Helsinki):
Prokofiev and the Antiformalist Campaign of 1948

2.11. Kulttuuri, yhteiskunta, sukupuoli
Kirsti Ekonen (tutkija, Tampereen yliopisto):
Taiteen sukupuoli: feminiinisyys ja maskuliinisuus venäläisessä modernismissa
Tutkija Suvi Salmenniemi (tutkija, Helsingin yliopisto):
Sukupuoli ja kansallisuus venäläisessä opaskirjallisuudessa

7.12. Ihminen & luonto
Arja Rosenholm (professori, Tampereen yliopisto):
Venäläisen luonnon lukeminen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta
Anu Osva (taiteilija, Helsinki):
Löytöretki Koillis-Siperiaan - taiteilijana monitieteisessä tutkimushankkeessa


AIKA: kerran kuussa maanantaisin klo 16-18
PAIKKA: Aleksanteri-instituutin neuvotteluhuone, Unioninkatu 33, 2.
krs (käynti sisäpihalta)

TIME: 4-6 pm once a month on a Monday
VENUE: the Aleksanteri Institute meeting room, Unioninkatu 33, 2nd
floor (entrance at court yard)


Lisätietoja / for more information:
elina.viljanen (at) helsinki.fi
 
Kuinka meistä tuli filosofian tohtoreita-teoksen deadline on päätetty siirtää päivämäärään 31. 3. 2009 sen vuoksi, että kertomuksia tuli määräaikaan 1. 1. mennessä jonkun verran, muttei riittävästi. Hanke on herättänyt paljon kiinnostusta - toivomme sen siirtyvän mielestä paperille vuoden alkuviikkojen aikana.

Lisätietoja hankkeesta löytyy Markku Roinilan verkkologista:
Miten meistä tuli filosofian tohtoreita? Kirjahankkeen taustaa ja käytäntöä.
 
KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN SILTAMAT TIISTAINA 13.1.2009
KLO 17.30-20

Tervetuloa spesiaalitilaisuuteen, jossa professori Pekka Himanen luennoi luovasta elämästä, ja dialogivieraana on muusikko Ville Valo.

Ala-aiheina ovat mm. mitä on luova oppiminen parhaimmillaan, mitä luova
elämä merkitsee haasteena suomalaiselle kasvatukselle ja koulutukselle sen kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta ja koulusta yliopistoon ulottuen, ja mitä tarkoittaa suomalainen luovuus kansainvälisessä ympäristössä ja globaaleihin haasteisiin vastaten.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 13.1. klo 17.30 - 20.00 osoitteessa Siltavuorenpenger 10, auditorio 1 (2. kerros). Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja CICERO Learning
-verkosto juhlavuoden SILTAMAT-luentosarjan avauksena.

RSVP: Koska tila on rajallinen, niin toivomme ystävällisesti vahvistusta
tulostanne, jotta voimme ottaa osallistujamäärää mahdollisimman hyvin
huomioon. Koska yliopiston tilaisuudet ovat luonteensa mukaisesti avoimia,
niin huomioithan käytännössä "first come first served" eli kannattaa tulla
paikalle ajoissa. Tervetuloa!

 
Lisätietoja: auli.toom (at) helsinki.fi

Auli Toom, PhD, Adjunct Professor
University Lecturer in Higher Education
University of Helsinki
Faculty of Behavioural Sciences
P.O.BOX 9 (Siltavuorenpenger 20)
FI-00014 University of Helsinki
Room 207
tel +358 9 191 20519
gsm +358 40 510 5741
 
Vuosikonferenssi: Identiteetit 1800-luvulla - Identiteter på 1800-talet
Helsinki 22.1.2009 klo 9:00 - 23.1.2009 klo 16:00

1800-LUVUN TUTKIMUKSEN VERKOSTO
NÄTVERKET FÖR 1800-TALSFORSKNING

1. vuosikonferenssi / 2009 / 1. årskonferens

"Identiteetit 1800-luvulla"
"Identiteter på 1800-talet"

22.1.–23.1.2009

Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali (Hallituskatu 1) sekä seminaarihuone Ritarihuoneella (Ritarikatu 1, käynti pääovesta).

33 esitystä ja yksi työpaja – teemoina:
paikalliset identiteetit, sivistyneistö ja suomalaisuus, teatterihistoria, lääkäri ja kansa, identiteetit ja toiseus, säätyläistön murtuvat säätyrajat, kansalle rakennettu kulttuuri, sivistyneistön ja kansan vuoropuhelu, ulkomaisten vaikutteiden soveltaminen Suomessa, tutkimuksen puitteet, kerrotut identiteetit.

Konferenssi on maksuton ja avoin kaikille.
Kahvi ja lounaat ovat omakustanteisia.

Esitysten otsikot, puhujat ja aikataulut verkoston kotisivulla:
http://groups.google.fi/group/1800-luku/web/vuosikonferenssi-2009

Ennakkoilmoittautuminen 20.1. mennessä sekä tiedustelut:
1800.koordinaattorit (at) gmail.com

Tervetuloa!

Verkoston kotisivu – Nätverkets hemsida

Tiedustelut:
Jyrki Hakapää
<1800.koordinaattorit (at) gmail.com> puh. (09) 191 24327
 
Studia Philosophica Estonica wishes all its readers a happy new year 2009.

Studia Philosophica Estonica has just published its latest issue at
http://www.spe.ut.ee/ojs/index.php/spe. We invite you to review the Table
of Contents here and then visit our web site to review articles and items of interest.

Thanks for the continuing interest in our work,
Daniel Cohnitz
Department of Philosophy, University of Tartu
Phone +3727376619
Fax +3727375314
cohnitz (at) ut.ee

Studia Philosophica Estonica
Vol. 1.2 (2008), Special Issue "Truth" (Part II), edited by Daniel Cohnitz
Table of Contents
http://www.spe.ut.ee/ojs/index.php/spe/issue/view/Truth%2C%20Part%20II

***

Vol. 1.2 (2008), Special Issue "Truth" (Part II), edited by Daniel Cohnitz

Table of Contents

The Modest, or Quantificational, Account of Truth (122-168)
        Wolfgang Künne

A Modest Minimalism? (169-178)
        Jaan Kangilaski

Normativity and deflationary theories of truth (179-193)
        Bruno Mölder

Two-dimensional truth (194-207)
        Wolfgang Spohn

Why and how to be a Dialetheist (208-227)
        Manuel Bremer

Truthmakers (are indexed combinations) (228-248)
        Wolfgang Freitag

Bradley’s regress, Russell’s states of affairs, and some general
remarks on the problem (249-264)
        Holger Leerhoff

Deflationary Truth and Truth-Biology (265-283)
        Margo Laasberg
I am the main organizer of two workshops to take place in Tartu in February 2009 which will represent a meeting between the traditions of phenomenology and semiotics (with nature as a common theme).

The first, to be arranged Feb. 6-7th, is entitled "The Ecology of Perception. Landscapes in Culture and Nature"; the second, to be arranged Feb. 9-10th, "Animal Minds". Attendance is open (upon registration) to everyone interested. Confirmed presenters include US eco-phenomenologist David Abram and US philosopher/semiotician John Deely (who will be visiting Department of Semiotics the spring semester).

More information at the event homepage, "SemioPhenomenon":
http://semiophenomenon.blogspot.com.


Season greetings,

Morten Tönnessen
Magé-RJ, Brasil
 
CFP: Badiou ja toiset

Apeiron Kirjat hakee artikkeleita kokoelmateokseen ’Badiou ja toiset’. Toivottujen artikkeleiden pitää käsitellä Alain Badioun ajattelua suhteessa johonkuhun filosofiin, matemaatikkoon, kirjailijaan, taiteilijaan, säveltäjään, poliitikkoon, tieteen tekijään, teologiin tai psykoanalyytikkoon. Näin ollen mahdollisia nimiä Badioun rinnalle ovat esimerkiksi Zizek, Lacan, Heidegger, Althusser, Derrida, Levinas, Wittgenstein, Frege, Marx, Mao, Lenin, Paavali, Beckett, Cantor, Descartes, Newton, Platon ja esisokraatikot.

Artikkelien maksimipituus on 70 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkelien dead line on 31.5.2008. Artikkelit pyydetään toimittamaan Word-tiedostoina RTF-muodossa. Ohjeet tekstin muotoilemiseksi ovat alla.

Kirjoituksista ei makseta kirjoituspalkkiota, mutta jokaiselle hyväksytyn artikkelin kirjoittajalle toimitetaan 3 tekijänkappaletta kirjasta.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa kokoelman toimittava Janne Kurki: janne.kurki (at) helsinki.fi.

Valmiit artikkelit pyydetään lähettämään sähköpostitse 31.5.2008 mennessä osoitteeseen:
tilaukset (at) apeironkirjat.com

Tekstien muotoilu:

* riviväli 1,5
* fontti: Times New Roman, koko 12
* ei alaviitteitä
* kirjallisuusviitteet ja huomautukset loppuviitteisiin
* ei tekstin muotoiluja kursiivin ja paksunnoksen käyttöä lukuun ottamatta
* kirjallisuusviitteistä ensimmäiseen kyseiseen teokseen viittaavaan viitteeseen kaikki bibliografiset tiedot; tämän jälkeen seuraavan mallin mukaisesti: Badiou 2004, 55.
* artikkelin loppuun kirjallisuusluettelo
* sekä kirjallisuusluetteloon että ensimmäiseen kirjallisuusviitteeseen bibliografiset tiedot seuraavan mallin mukaisesti: Badiou, Alain, Etiikka – Essee pahan tiedostamisesta, Apeiron Kirjat, Helsinki, 2004, suom. Janne Kurki, L’Éthique – essai sur la conscience du mal, 1993.
* ei värillisiä kuvioita tai kuvia, muutenkin mahdolliset kuvat/kuviot suuruudeltaan max. 200 KB
 
Suomen Filosofisen Yhdistyksen MAAILMA-kollokvio 12.–13.1.2009
Jyväskylän yliopisto, Agora, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä


Maanantai 12.1.

I:  Agora Auditorio 2
10.00-10.15 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Avaussanat
10.15-11.00 Kari Enqvist (Helsingin yliopisto): Fyysikon maailma

Kahvitauko 11.00-11.30

II A: Ag Auditorio 2:
11.30-12.00 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Maailma 3
12.00-12.30 Ahti-Veikko Pietarinen (Helsingin yliopisto): Yhden vs. monen
maailman filosofit
12.30-13.00 Heikki J. Koskinen (Helsingin yliopisto): Persoonat ja
maailman ontologinen rakenne

II B: Ag C231.1
11.30-12.00 Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto): Miten
maailmankatsomus vaikuttaa tieteen teorioihin?
12.00-12.30 Eero Salmenkivi (Helsingin yliopisto): Maailmankatsomus ja
muuttumattomuus
12.30-13.00 Arto Siitonen (Helsingin yliopisto): Maa-ilma ja maailmankäsitys

II C: Ag C222.1
11.30-12.00 Henna Seinälä (Jyväskylän yliopisto): Schopenhauer-Nietzsche:
Tahdon maailmat
12.00-12.30 Henrik Rydenfelt (Helsingin yliopisto): Nietzschen maailma
tahtona valtaan
12.30-13.00 Heikki A. Kovalainen (Tampereen yliopisto): Minä maailmana,
maailma minänä

Lounastauko 13.00-14.00

III A: Ag Auditorio 2
14.00-14.30 Leena Kakkori (Jyväskylän yliopisto): Heideggerin
maailmassa-oleminen ja maailman-sisäinen-oleva
14.30-15.00 Jussi Backman (Helsingin yliopisto): Todellisuuden
nelitahoisuus: Olio ja maailma Heideggerin myöhäisajattelussa
15.00-15.30 Joona Taipale (Helsingin yliopisto): Intersubjektiivisen
maailman konstituutiosta

III B: Ag C231.1
14.00-14.30 Kari Väyrynen (Oulun yliopisto): Filosofia ja maantiede
14.30-15.00 Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto): Sisäinen maailma
15.00-15.30 Tomi Kokkonen (Helsingin yliopisto): Muissa maailmoissa?
Science fiction kirjallisena välineenä todellisuuden filosofiseen
tarkasteluun

III C: Ag C222.1
14.00-14.30 Valtteri Arstila (Turun yliopisto): C. D. Broad ja maailman
temporaalisten ominaisuuksien havaitseminen
14.30-15.00 Lauri Järvilehto (Jyväskylän yliopisto): Maailma, kategoriat
ja pragmaattinen a priori
15.00-15.30 Markku Keinänen (Turun yliopisto): Entiteettien kategorioiden
onttisesta statuksesta

Kahvitauko 15.30-16.00

IV A: Ag Auditorio 2
16.00-17.30 Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto): Maailma ja kaikkeus
aristoteelisessa perinteessä
16.30-17.00 Pauliina Remes (Helsingin yliopisto): Aristoteelinen
metafysiikka ja sen uusplatonistinen kritiikki

IV B: Ag C231.1
16.00-16.30 Jaakko Kuosmanen (University of Edinburgh): Yhteismitattomat
maailmankuvat
16.30-17.00 Joose Järvenkylä (Tampereen yliopisto): Kuinka maailmankuvaa
muutetaan: Wittgenstein eräänlaisesta suostuttelusta


IV C: Ag C222.1
16.00-16.30 Erkki Vainikkala (Jyväskylän yliopisto): Maailma elettynä ja
kirjoitettuna
16.30-17.00 Jarmo Pulkkinen (Oulun yliopisto): Historian maailma(t)

V: Ag Auditorio 2
17.15-18.00 S. Albert Kivinen (Helsingin yliopisto): Olioiden vai
tosiasiain maailma?

ILLANVIETTO hotelli Albassa klo 19
Buffet-illallinen 20 €/henk.


Tiistai 13.1.

I: Ag Auditorio 2

10.15-11.00 Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto): Sana ”on” ja olevan
kategoriat

Kahvitauko 11.00-11.30

II A: Ag Auditorio 2
11.30-12.00 Miika Luoto (Helsingin yliopisto): Horisontti, transsendessi
ja vetäytyminen. Maailman käsitteestä Husserlilla ja Heideggerilla
12.00-12.30 Timo Miettinen (Helsingin yliopisto): Edmund Husserl ja
elämismaailman rajat
12.30-13.00 Rauno Huttunen (Jyväskylän yliopisto): Habermasin kolme
maailmaa ja elämismaailma
13.00-13.30 Sirkku Ikonen (Helsingin yliopisto): Maailman rakentaminen vai
maailmassa-oleminen? Cassirer ja Heidegger Davosissa

II B: Ag C231.1
11.30-12.00 Olli Koistinen (Turun yliopisto): Kant kysymyksestä Onko Minä
maailmassa?
12.00-12.30 Toni Kannisto (University of Oslo): Kant ja mahdollisten
maailmojen semantiikka
12.30-13.00 Ilmari Jauhiainen (Helsingin yliopisto): Äärellinen vai
ääretön – Hegelin niin sanottu maailma
13.00-13.30 Markku Roinila (Helsingin yliopisto): Leibniz ja Kant parhaan
mahdollisen maailman singulaarisuudesta

II C: Ag C222.1
11.30-12.00 Antti Keskinen (Tampereen yliopisto): Quine, ontologia ja
maailmanteoria
12.00-12.30 Ilmari Kortelainen (Tampereen yliopisto): Maailman analyysi B.
Russellin mukaan
12.30-13.00 Panu Raatikainen (Helsingin yliopisto): Putnam, kielet ja
maailmat
13.00-13.30 Pasi Valtonen (Tampereen yliopisto): Crispin Wrightin
superväitettävyys globaalina totuuspredikaattina

Lounastauko 13.30-14.30

III A: Ag Auditorio 2
14.30-15.00 Arto Laitinen (Helsingin yliopisto): Maailma, universumi ja
normatiiviset ominaisuudet
15.00-15.30 Sami Pihlström (Jyväskylän yliopisto): Moraalinen maailma
15.30-16.00 Matias Murole (Joensuun yliopisto): Maailma oikean toiminnan
perusteena

III B: Ag C231.1
14.30-15.00 Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto): Maa ja ilma resursseina
15.00-15.30 Sanna Joronen (Turun yliopisto) ja Markku Oksanen (Kuopion
yliopisto): Maailman luonnollisuus
15.30-16.00 Harri Ruohola (Jyväskylän yliopisto): Tieteiden hierarkia ja
entropian kasvun mallintaminen

III C: Ag C222.1
14.30-15.00 Mikko Lahtinen (Tampereen yliopisto): Politiikan ja moraalin
maailma Montesquieun poliittisessa filosofiassa
15.00-15.30 Ville Lähde (Tampereen yliopisto): Rousseau ja ihmisen
maailman rakentuminen
15.30-16.00 Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto): Ihminen, työ ja
maailma Karl Marxilla

IV: Ag Auditorio 2
16.15-17.00 Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto): Maailmankuva
konstruktiona ja representaationa