filokahvilat

26.4 Filosoficafé i Åbo - Fem myter om ekonomi

Inledare: Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema:
Fem myter om ekonomi
Tid: Söndag 26.4. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.


Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Synopsis

Under de senaste 30-35 åren har det demokratiska inflytandet över den ekonomiska politiken försvagats kraftigt, både i Finland och i andra demokratier. Även om den här avdemokratiseringen till en del kan försvaras med ekonomiska argument är den huvudsakligen en direkt följd av medvetna ideologiska val som i den offentliga debatten kamouflerats till ekonomiska fakta. I sitt föredrag "Fem myter om ekonomi", som baserar sig på e-boken med samma namn, granskar Christer Lindholm fem ekonomiska "sanningar" som i själva verket är ideologiska ställningstaganden, och som på ett avgörande sätt bidragit till den ekonomiska demokratins reträtt och marknadsfundamentalismens frammarsch.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/359700677557573/

Arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
15.3 Filosoficafé i Åbo - "Blicken från ingenstans"

Inledare: Filosof Antony Fredriksson, Åbo Akademi
Tema: "Blicken från ingenstans"
Tid: Söndag 15.3. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Synopsis

År 1971 deltog antropologen och dokumentärfilmsregissören Margaret Mead samt författaren och kulturkritikern James Baldwin i en offentlig debatt vid The American Museum of Natural History, under rubriken ”minne, historia och tid”. Här är ett utdrag ur diskussionen:
   
Mead: Nej du måste inse att jag inte accepterar tanken om att jag gjort saker för att jag drömt om dem.
   
Baldwin: Men jag måste acceptera att jag en gång var på ett slavskepp.

Mead: Nej.

Baldwin: Men jag var det.

Mead: Vänta nu, det var du inte. Du tror väl inte på reinkarnation?

Baldwin: Men hela mitt liv är definierat av historien [...] Mitt liv var förutbestämt redan då jag var fem år gammal av historian som var skriven på min panna.

Mead: min definition av vad som hänt är att ifall det funnits en kamera där som drevs av sin egen kraft utan någon människa som trycker av eller på knappen, skulle det som fastnade på filmen vara det som hänt.   

I diskussionen talar Mead om historien som en ansamling av visuella registreringar helt i linje med en av den västerländska epistemologins grundidéer: det vill säga att vår förståelse fungerar som en kamera, förståelsen blir som en behållare som lagrar sinnesintryck som är registreringar av den historiska världen.
Baldwin en afro-amerikansk författare vidhåller i sin tur att historien ”är skriven på hans panna”. I hans uppfattning genomsyrar historien nuet, den besitter kroppen, hans kropp. Historien har på det här sättet enligt honom definierat hans nuvarande predikament, vem han är och vad han kan välja att bli i fortsättningen. Historien är i det här fallet inte en berättelse som han antingen kan välja att acceptera eller avvisa, den är en villkorslös förutsättning för den livserfarenhet som definierar honom.
I mitt föredrag vill jag belysa vad den här dispyten egentligen handlar om och hur den illustrerar den fenomenologiska filosofins projekt under 1900-talet, om varför det blir viktigt att påpeka att vi inte kan förstå världen ur ett objektivt betraktande perspektiv.

FD Antony Fredriksson disputerade i ämnet filosofi vid Åbo Akademi i januari 2015 med avhandlingen Vision, Image, Record – A Cultivation of the Visual Field.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1574203769463612

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Lähes kaikki Kuopion filosofiakahvian alustukset löytyvät äänitallenteina verkosta. Uusimpien tallennettujen alustusten aiheena on onnellisuus, puhujina Simo Knuuttila ja Frank Martela. Materiaalia voi hyödyntää vaikkapa opetuskäytössä. Syksystä 2014 asti järjestetyt tilaisuudet on toteutettu kuopiolaisen filosofian lukupiirin ja Snellman-instituutin toimesta. Tallennuksista vastaa Kantti, YLE:n kanssa yhteistyötä tekevä tuotantoyksikkö.

 

Kokonaiset alustukset (45—60 min) Kantin sivuilla:

http://www.kantti.net/filosofiakahvila/

 

 

Lyhyempiä editoituja pätkiä (15—20 min) osina Aspekti-ohjelmia YLE Areenassa:

http://areena.yle.fi/radio/1421677


Filosofiakahvila Kuopiossa

Kevään 2015 teemana: "Talous ja omistus"

 

- tiistaisin 27.1.,17.2.,10.3. ja 7.4. klo 17 - 19

- Kuopion kaupunginkirjaston kahvilassa

- tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista

 

Ohjelma:

27.1. Yksityisomaisuus ja yhteisomaisuus: filosofiasta globaalipolitiikkaan, Teppo Eskelinen, dosentti, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

17.2. Adam Smith ja moderni yhteiskunta, Juhana Lemetti, dosentti, Helsingin yliopisto

10.3. Omistaminen filosofisena ongelmana, Markku Oksanen, yliopistonlehtori, VTT, Itä-Suomen yliopisto

7.4. Velkaantunut ihminen, Anna Tuomikoski, FM, kääntäjä

 

ks. http://snellmankesayliopisto.fi/s/kurssit/Yleissivist%C3%A4v%C3%A4%20opetus/5903/Filosofiakahvila


Oulun Sokrates-kahvila täyttää 5 vuotta tiistaina 20.1.2015, jolloin myös kevätkausi käynnistyy, kokoontuminen on klo 18 kulttuuritalo Valveella. Sen jälkeen tavataan samaan aikaan joka toinen tiistai.


Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo , Vesa Teppo ja uutena vetäjänä aloittava Samuli Matinniemi. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista lyhyet koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/


23.11 Filosoficafé i Åbo om uppmärksamhet

Inledare: filosoferna Kate Larson och Göran Torrkulla, Södertörns högskola & Åbo Akademi

Tema: Kate och Göran talar utifrån sin nya bok Stiglöshet: 3 essäer om uppmärksamhetens former,av Babis Carabeidis, Kate Larson och Göran Torrkulla (Lejd förlag, 2014).

I boken ställer författarna följande frågor: Kan vi styra vår uppmärksamhet, eller är det den som styr oss? Sviker den när vi bäst behöver den eller flyr vi till vanetänkandets aningslösa lugn?

Essäerna är frukten av författarnas samtänkande kring uppmärksamhetens existentiella, moraliska och konstnärliga dimensioner.

Boken är den första volymen i förlagets nya serie Lejd Essä.

Boken kan köpas av författarna under filosoficafét.

Tid: 23.11. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/182323335271713/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
16.11 Filosoficafé i Åbo

Inledare: Filosof Hannes Nykänen, Åbo Akademi & Helsingfors universitet
Tema: Förståelse – filosofins blinda fläck

Synopsis

"Filosofin har från sin begynnelse fram till våra dagar i en eller annan mening försökt reda ut vad tänkande och förståelse handlar om. "Vad är det som gör vissa tankar sanna och andra falska?" "Hur kan tankar och språkliga satser betyda någonting?" Frågor som dessa kan sägas höra till filosofins kärnområde. Utöver det här har det också funnits en mer "existentiell" sida i filosofin; en sida där man i Sokrates efterföljd har frågat vad det betyder att känna sig själv och att vara dygdig. Fackfilosofer anser i allmänhet att den här sidan av filosofin är mera "populär" och perifer.

Jag ska i mitt föredrag försöka antyda på vilket sätt filosofin i själva verket har förträngt en helt central aspekt av förståelse och mening. Jag ska också försöka visa hur de ovannämnda två aspekterna på filosofi också utgör två aspekter av den förträngning jag har i tankarna."

Tid: Söndag 16.11. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/800409923349032/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Oulun Sokrates-kahvilan syyskausi jatkuu vielä kolme kertaa joka toinen tiistai 11.11. - 9.12.2014 klo 18 kulttuuritalo Valveella.


Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/


ART-PHILO-CAFÉ: Ran Lahav

MA 27.10.2014 klo: 18.00-20.00

 

Artlab-Kasi, Nilsiänkatu 8, Helsinki

Free entrance, 5 euros serving (voluntary)


Tule keskustelemaan, kuuntelemaan ja pohtimaan taiteen ja filosofian herättämiä teemoja. Keskustelua käydään englanniksi, mutta tarvittaessa pientä tulkkausapua on saatavissa.

Filo-Café toiminta käynnistyi Pariisissa 1900-luvun alkupuolella. Suomessa toimintaa on ollut aina 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Filo-Café toiminta liitetään usein filosofisen praktiikan toimintaan kuuluvaksi. Päätavoite on puhua ja pohtia filosofisista kysymyksistä ja teemoista arkikielellä. Kaikki keskustelijat ovat tasa-arvoisia ja keskusteluun voi osallistua ilman kirjaviisautta. Yhdessä ajattelu vahvistaa itsetuntemusta.

Artlab-Kasilla on ainutlaatuinen tilaisuus järjestää filosofinen taidekahvila, jonka vieraana on alan huippunimi Ran Lahav. Filosofian tohtori ja psykologi Ran Lahav asuu Yhdysvalloissa, mutta on syntyjään Israelista. Hän kiertää aktiivisesti ympäri maailmaa vetämässä workshoppeja ja pitämässä luentoja. Hänen oma kiinnostuksensa kohdistuu erityisesti henkisiin harjoituksiin. Ran Lahav vierailee nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

 

Lisätietoa:

Ran Lahavista: http://www.trans-sophia.net/115845/Who-Am-I

filosofit.fi

kriittinenkorkeakoulu.fi

www.lemoniapro.fi


Lokakuun perjantai-parlamentissa (17.10) keskustellaan kirkosta. Onko kirkko hukkaamassa voimansa eli ajautumassa löperöön pehmoiluun ja yleispoliittiseen mitäänsanomattomuuteen?


Illan vieraaksi saapuu pappi, kirjailja Kai Sadinmaa, joka haluaa haastaa kirkon pohtimaan oman sanomansa sisältöä, voimaa ja merkitystä. Sadinmaan kirja "10 Käskyä Kirkolle" kehottaa mm. julistamaan poliittista evankeliumia, lopettamaan rikkaiden suosimisen, sijoitusbisneksen ja jäsenten kosiskelun. Homojen pitäisi saada rakastaa.


Keskustelu ravintola Birgerissä (Hämeenlinna) alkaa klo. 18.00.


Syndicate content