filokahvilat


*** Filosoficafé i Åbo hösten 2015 ***

13.9 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
Tema:
"Vad är en kropp? Tankar om kroppens filosofi."

11.10 Filosof Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola (Stockholm)
Tema: ”Livet efter döden: Patocka, Derrida, Heidegger”

Synopsis:  Mot slutet av sitt liv skisserar den tjeckiske fenomenologen och människorättsaktivisten Jan Patocka på en text om ”Livet efter döden”. Han ställer sig där frågan om hur vi som sekulära filosofer kan tala om de dödas efter- eller kvarlevnad. Utifrån hans fråga visar jag hur tematiken har både en föregångare och en efterföljare i Heidegger och Derrida. Den förre talade om ett särskilt sätt att ”vara-med-de-döda” och den senare skisserade möjligheten av ”det spektralas/spökligas fenomenologi”. Framställningen är en del av en större studie under arbete, med den preliminära titeln: Being with the dead: burial, ancestrality, and the origin of historical consciousness”. Under måndagen presenteras ytterligare ett delkapitel, som berör anfäderskult vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi (Arken) kl. 18.

25.10 Journalist Fredrik Edin, kulturredatör på tidningen Arbetaren (Malmö)
Tema: "En partisk journalists bekännelser." Läs Edins blogg här.

22.11 Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet
Tema: "Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi."

Synopsis: Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionär potential som ibland annat det bibliska arvet rymmer. Men utgångspunkt i sin nyligen publicerade studie Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling diskuterar Jayne Svenungsson några av dessa utvecklingar. Med anknytning till tänkare som Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben och Alain Badiou belyser hon en debatt som återaktualiserar det bibliska arvets spann mellan utopiska risker och profetiska möjligheter – en debatt som också speglar filosofernas sinsemellan olika syn på lag, rättvisa och parlamentarismens möjligheter.

29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)
Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm
Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.
OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.


Fritt inträde & alla välkomna!

Arrangör:
--  Folkets Bildningsförbund rf Hagsgatan 12 20540 Åbo tel 050 5147297 e-mail fbf (@) kaapeli.fi www.fbf.fi  
Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29-30.7.2015

Tema: Farväl till demokratin?

Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 29.7

kl. 16-18 Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: "Är ryktet om demokratins undergång förhastat? Frågan om folkstyrelsens förändring och urgröpning "

kl. 18-20 Filosof Henrik Jøker Bjerre, Aalborgs universitet, Danmark
Tema: "But the Greatest of These is the Freedom of Expression - on the relation between means and ends in the contemporary debates on the freedom of expression"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former.

Kl. 22 Musik: Viktor Granö

Torsdagen den 30.7

kl. 12-14 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: "Den ekonomiska demokratins nedgång och fall"

Kl. 14 Kaffepaus

kl. 14.15 Poet Yulya Tsimafeyeva, Vitryssland
Tema: "No Market, No Fame: Being a Writer in Belarus"

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 29-30.7.2015
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Korpo filosofidagar på Facebook: https://www.facebook.com/events/410232232511254/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Oulussa Sokrateskahvila kokoontuu nyt kesälläkin uusien innokkaiden mukaantulijoiden ansiosta , seuraava tapaaminen on 9.6. klo 18 Koivurannan kahvilassa, vapaa pääsy!


Siitä seuraavat kerrat ovat kahden viikon välein, paikka voi vaihtua ja esimerkiksi piknik-puistofilosofiaa on toiveissa heinäkuuksi: Oulussa on ilmestymässä Hollihaan puistoon Joonas Mikolan veistos Isolaatio, jonka koko on 3x5 m ja sen yhtenä teemana on tyhjyys/ tyhjä tila ja luonto. Veistoksen sisällä on sitaatti Martin Heideggerilta "Why are there beings at all, why not rather nothing". ( Miksi on olevaa paremmin kuin ei mitään?). Jos kesämatka sattuu Ouluun noina päivinä, tervetuloa!

 

Seuraavat kokoontumiset löytyvät blogista https://sokrateskahvila.wordpress.com/


21.5 Filosoficafé i Åbo - Striden om framtiden - Sharon Rider

OBS!! Filosoficafé denna gång på torsdag kl. 17 (21.5) och inte söndag som brukligt. Filosoficafét hålls denna gång i ett av rummen på restaurang skolans andra våning och inte i historiesalen.

Inledare: Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet
Tema: Striden om framtiden:  utbildning som värde och medel
Tid: Torsdagen 21.5. kl. 17-19.
Plats: Restaurang Skolans andra våning, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Synopsis

När man diskuterar utbildningens mening och mål i Europa idag, inte minst när det gäller den högre utbildning, återkommer vissa grundläggande begrepp: “kvalité”, “rättssäkerhet”, “anställningsbarhet”, “likvärdighet”, “valfrihet”, “akademisk frihet”, “professionalism”, “öppenhet”, “innovation”, mm. Men beroende på vilken grundidé man har om utbildningens roll för samhället och för individen, har dessa ord delvis olika och stundtals även närmast motsatta innebörder. Sharon Rider kommer att diskutera ett antal sådana begrepp i ljuset av två idealtypiska gestaltningar av framför allt den högre utbildning: "det Klassisk Moderna Universitetet” och “det Globala Multiversitet”.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/878473085528271/

Arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Möten med filosofi och konst i vardagen

 

Är filosofi och konst någonting invecklat och världsfrånvänt? Är det enbart en fråga för professionella filosofer och konstnärer? Men tänk om det istället är så att bägge har en avgörande roll i den enskildes liv och kulturen som helhet, och att båda är oumbärliga för vår förståelse av oss själva och världen.


Kom och diskutera filosofins och konstens plats i vardagen vid Café Ritz i Vasa 27.5! Vi får höra två anföranden om varför och hur sådant som kallas filosofi och konst gör en skillnad i våra liv - därefter följer öppen diskussion med publiken om de frågor som väckts.

 

Alla välkomna & inträdet fritt!

 

Program

kl. 18 Filosof och konstnär Göran Torrkulla - "Att få syn på vardagen. Konsten och filosofin som former av förståelse"

kl. 19.20 -19.30 Kaffepaus

Kl. 19.30 - 21.00 Filosof Joel Backström - "Moraliska värderingar som ideologisk teater"

 

Plats: Café Ritz, Kyrkoesplanaden 22 A, Vasa

Tid: Onsdagen 27.5 kl. 18 - 21.

 

Göran Torrkulla är bosatt i Åbo. Han är verksam som bildkonstnär i Åbo och som filosof vid Åbo Akademi. Torrkulla är aktuell med boken Stiglöshet: 3 essäer om uppmärksamhetens former (Lejd 2014) av Kate Larson, Göran Torrkulla och Babis Carabeidis . Läs en intervju med Torrkulla i anslutning till temat 'vardagen' här.

 

Joel Backström är bosatt i Helsingfors. Han är verksam som forskare vid Helsingfors universitet. Backström disputerade i filosofi vid Åbo Akademi 2007 med avhandlingen The Fear of Openness. An Essay on Friendship and the Root of Morality. Backström är även timlärare i utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (Teaterhögskolan). Han är aktiv skribent i bland annat Ny Tid och fungerar som side-kick i Radio Vegas program Eftersnack.

 

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.

Hagsgatan 12

20540 Åbo

www.fbf.fi

tel +358505147297

e-mail fbf (@) kaapeli.fi


Möten med filosofi och konst i vardagen

Är filosofi och konst någonting invecklat och världsfrånvänt? Är det enbart en fråga för professionella filosofer och konstnärer? Men tänk om det istället är så att bägge har en avgörande roll i den enskildes liv och kulturen som helhet, och att båda är oumbärliga för vår förståelse av oss själva och världen.

Kom och diskutera filosofins och konstens plats i vardagen vid Café Ritz i Vasa 27.5! Vi får höra två anföranden om varför och hur sådant som kallas filosofi och konst gör en skillnad i våra liv - därefter följer öppen diskussion med publiken om de frågor som väckts.

Alla välkomna & inträdet fritt!

Program

kl. 18 Filosof och konstnär Göran Torrkulla - "Att få syn på vardagen. Konsten och filosofin som former av förståelse"

kl. 19.20 -19.30 Kaffepaus

Kl. 19.30 - 21.00 Filosof Joel Backström - "Moraliska värderingar som ideologisk teater"

Plats: Café Ritz,
Kyrkoesplanaden 22 A, Vasa
Tid: Onsdagen 27.5 kl. 18 - 21.

Göran Torrkulla är bosatt i Åbo. Han är verksam som bildkonstnär i Åbo och som filosof vid Åbo Akademi. Torrkulla är aktuell med boken Stiglöshet: 3 essäer om uppmärksamhetens former (Lejd 2014) av Kate Larson, Göran Torrkulla och Babis Carabeidis . Läs en intervju med Torrkulla i anslutning till temat 'vardagen' här.

Joel Backström
är bosatt i Helsingfors. Han är verksam som forskare vid Helsingfors universitet. Backström disputerade i filosofi vid Åbo Akademi 2007 med avhandlingen The Fear of Openness. An Essay on Friendship and the Root of Morality. Backström är även timlärare i utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (Teaterhögskolan). Han är aktiv skribent i bland annat Ny Tid och fungerar som side-kick i Radio Vegas program Eftersnack.

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
www.fbf.fi
tel +358505147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi

Oulussa on  toiminut 5 v (kansan) filosofia-kahvila, Oulun Sokrates-kahvila. Kokoontuminen on joka toinen tiistai-ilta klo 18 Kulttuuritalo Valveella, kevään viimeiset kerrat ovat 28.4., 12.5. ja 26.5.15.


Ohjattuja filosofisia keskusteluja käydään vetäjän johdolla, aiheet tulevat etukäteen sovittujen pienten alustusten tai alkupuheenvuorojen pohjalta, ja joskus itse tilaisuudessa kysymyksinä. "Alustuksina" tai "virittelyinä" on ollut erilaisia juttuja, mm. taidenäyttely, Luonto-illassa puistoharjoitukset, innostavia kirjoja (mm. Barbara Fredricksonin Positivity ja Love 2.0), kiinnostavia käsitteitä kuten Sisu ja Rakkaus.


Lyhyet yhteenvedot ja jatkokeskustelut näkyvät osoitteessa: https://sokrateskahvila.wordpress.com/. Blogissa on myös kirjavinkkejä ja muita vinkkejä  ja seuraavan keskustelun ajankohta löytyy sieltä.


26.4 Filosoficafé i Åbo - Fem myter om ekonomi

Inledare: Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema:
Fem myter om ekonomi
Tid: Söndag 26.4. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.


Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Synopsis

Under de senaste 30-35 åren har det demokratiska inflytandet över den ekonomiska politiken försvagats kraftigt, både i Finland och i andra demokratier. Även om den här avdemokratiseringen till en del kan försvaras med ekonomiska argument är den huvudsakligen en direkt följd av medvetna ideologiska val som i den offentliga debatten kamouflerats till ekonomiska fakta. I sitt föredrag "Fem myter om ekonomi", som baserar sig på e-boken med samma namn, granskar Christer Lindholm fem ekonomiska "sanningar" som i själva verket är ideologiska ställningstaganden, och som på ett avgörande sätt bidragit till den ekonomiska demokratins reträtt och marknadsfundamentalismens frammarsch.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/359700677557573/

Arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
15.3 Filosoficafé i Åbo - "Blicken från ingenstans"

Inledare: Filosof Antony Fredriksson, Åbo Akademi
Tema: "Blicken från ingenstans"
Tid: Söndag 15.3. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Synopsis

År 1971 deltog antropologen och dokumentärfilmsregissören Margaret Mead samt författaren och kulturkritikern James Baldwin i en offentlig debatt vid The American Museum of Natural History, under rubriken ”minne, historia och tid”. Här är ett utdrag ur diskussionen:
   
Mead: Nej du måste inse att jag inte accepterar tanken om att jag gjort saker för att jag drömt om dem.
   
Baldwin: Men jag måste acceptera att jag en gång var på ett slavskepp.

Mead: Nej.

Baldwin: Men jag var det.

Mead: Vänta nu, det var du inte. Du tror väl inte på reinkarnation?

Baldwin: Men hela mitt liv är definierat av historien [...] Mitt liv var förutbestämt redan då jag var fem år gammal av historian som var skriven på min panna.

Mead: min definition av vad som hänt är att ifall det funnits en kamera där som drevs av sin egen kraft utan någon människa som trycker av eller på knappen, skulle det som fastnade på filmen vara det som hänt.   

I diskussionen talar Mead om historien som en ansamling av visuella registreringar helt i linje med en av den västerländska epistemologins grundidéer: det vill säga att vår förståelse fungerar som en kamera, förståelsen blir som en behållare som lagrar sinnesintryck som är registreringar av den historiska världen.
Baldwin en afro-amerikansk författare vidhåller i sin tur att historien ”är skriven på hans panna”. I hans uppfattning genomsyrar historien nuet, den besitter kroppen, hans kropp. Historien har på det här sättet enligt honom definierat hans nuvarande predikament, vem han är och vad han kan välja att bli i fortsättningen. Historien är i det här fallet inte en berättelse som han antingen kan välja att acceptera eller avvisa, den är en villkorslös förutsättning för den livserfarenhet som definierar honom.
I mitt föredrag vill jag belysa vad den här dispyten egentligen handlar om och hur den illustrerar den fenomenologiska filosofins projekt under 1900-talet, om varför det blir viktigt att påpeka att vi inte kan förstå världen ur ett objektivt betraktande perspektiv.

FD Antony Fredriksson disputerade i ämnet filosofi vid Åbo Akademi i januari 2015 med avhandlingen Vision, Image, Record – A Cultivation of the Visual Field.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1574203769463612

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Lähes kaikki Kuopion filosofiakahvian alustukset löytyvät äänitallenteina verkosta. Uusimpien tallennettujen alustusten aiheena on onnellisuus, puhujina Simo Knuuttila ja Frank Martela. Materiaalia voi hyödyntää vaikkapa opetuskäytössä. Syksystä 2014 asti järjestetyt tilaisuudet on toteutettu kuopiolaisen filosofian lukupiirin ja Snellman-instituutin toimesta. Tallennuksista vastaa Kantti, YLE:n kanssa yhteistyötä tekevä tuotantoyksikkö.

 

Kokonaiset alustukset (45—60 min) Kantin sivuilla:

http://www.kantti.net/filosofiakahvila/

 

 

Lyhyempiä editoituja pätkiä (15—20 min) osina Aspekti-ohjelmia YLE Areenassa:

http://areena.yle.fi/radio/1421677


Syndicate content