filokahvilat

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on tiistaina 22.4.2014 klo 18 Kulttuuritalo Valveella  ja sitä seuraava 7.5.2014. Kevään viimeinen keskustelu on 20.5.2014. Sen virittelyksi käydään katsomassa Sofian maailma-näytelmä maanantaina 19.5.2014 Oulun kaupungin teatterissa.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja. Niitä ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisempien aiheet näkyvät Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Café Philo-keskustelu Kansainvälisessä Arkadia Kirjakaupassa, (Arkadia International Bookshop), Nervanderinkatu 11.

Tiistaisin klo 18.00 – 19.30 1.4. ja 6.5. 2014

Mikä sinua ihmetyttää, hämmästyttää, puhuttaa omassa elämässäsi ja tässä maailmassa? Tule mukaan sellaisena kuin olet ja puhu ominkin sanoin. Illalle pyritään valitsemaan yksi teema, jonka puitteissa yritetään pysytellä. Ennen tilaisuuden alkua juuri siihen keskustelukertaan osallistuvat ehdottavat toiveita ja teemoja, joista sitten valitaan useimpia kiinnostava teema. Ideana on että teemassa pysyttäisiin, puheenvuoroja pyydettäisiin ja niitä kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin erilaisuutta.

Vetäjänä toimii filosofi Pekka Hongisto.

Tilaisuus on kaikille avoin ja jokainen on tervetullut. Kirjakauppa toivoo 3 euron lahjoitusta.

”Café Philo”-discussion in International Bookshop Arkadia, Nervanderinkatu 11.

Tuesdays 18.00-19.30 1.4. and 6.5. 2014

The discussion shall be in Finnish but maybe also in English. Events are open to anyone and everybody. Participants propose themes for discussion in the beginning and one is chosen to be discussed together. The moderator tries to keep the discussion in the subject and hopes that participants listen to others and respect other´s opinions.

The Moderator: Philosopher Pekka Hongisto


MUUTOS:
1.4.2014 Rangaistusten oikeudenmukaisuus: Professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto.
(Huom! Ei siis 8.4.)

LISÄYS:
pe 28.3. klo 16.30-18.00, filosofiakahvila Tiedon jano -tapahtumassa, Kuopion lyseo (Puijonkatu 18)
Kansalaistottelemattomuus - milloin lain rikkominen on perusteltua?
Alustajina Maija Aalto-Heinilä ja Niko Noponen.
http://www.tiedonjano.fi/keikkakalenteri/kuopion-lyseo-28-29-3-2014

*

Loppukevään ohjelma
Ohjattuja filosofisia keskusteluja isännöivät vuorollaan kuopiolaisen filosofian lukupiirin jäsenet. Kahvila kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18-20 koulutustila Johanissa, Snellman-kesäyliopistossa, Asemakatu 7.

1.4.2014 Rangaistusten oikeudenmukaisuus: Professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto
6.5.2014 Sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sosiaalisiin oikeuksiin: Professori Toomas Kotkas, Itä-Suomen yliopisto

Tilaisuudet ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista.

Etik och ansvar. Ett filosoficafé med anledning av Kierkegaards 200-årsjubileum

Det har gått 200 år sedan världens mest kända nordiska filosof, Sören Kierkegaard, föddes. För att uppmärksamma Kierkegaards verk som filosof och samhällsdebattör ordnar vi ett filosoficafé med titeln "Etik och ansvar".

Kierkegaard presenterade revolutionerande moraliska och existentiella tankegångar som är ständigt aktuella i dagens samhällsdiskussioner. Hans idéer om etik och den enskildes ansvar har haft ett mycket djupt inflytande på hur vi uppfattar den moderna människans verklighet. Men Kierkegaard var inte enbart filosof utan i högst grad också en samhällstillvänd ordkonstnär som med ironi och mångbottnad humor fann läsare inom den breda allmänheten. Under filosoficafét vill vi uppmärksamma just denna aspekt av Kierkegaards verk. I folkbildningens tradition ordnar vi ett öppet tillfälle där två inbjudna filosofer och Kierkegaardläsare presenterar sin vision av Kierkegaards filosofiska gärning för att sedan delta i diskussion med publiken.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Program:

Kl. 17.00 Filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi

Kl. 17.45 Filosof Göran Torrkulla, Åbo Akademi

Kl. 18.15 Paus

Kl. 18.30 Publikdiskussion

Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Tid: Kl. 17-20, söndagen den 9 februari 2014.

Arrangör:

--  Folkets Bildningsförbund r.f. Hagsgatan 12 FIN-20540 Åbo tel 050 5147297 e-post fbf (@) kaapeli.fi www.fbf.fi 
Oulun Sokrates-kahvila aloittaa kevätkauden tiistaina 14.1.2014  klo 18 Kulttuuritalo Valveella, seuraavat keskustelut ovat joka toinen tiistai 20.5.2014 saakka.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy.

Tulevat keskustelut ja aikaisempien aiheet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/
Filosofiakahvila Kuopiossa: kevään 2014 teemana oikeudenmukaisuus

Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Kuinka käsityksemme oikeudenmukaisuudesta ovat muuttuneet antiikista kristillisen perinteen kautta moderneihin liberaaleihin yhteiskuntiin tultaessa?

Ohjattuja filosofisia keskusteluja isännöivät vuorollaan kuopiolaisen filosofian lukupiirin jäsenet. Kahvila kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18-20 Ravintola Os:n Pikku Os -kabinetissa:
21.1.2014 Oikeudenmukaisuus antiikissa: Yliopistonlehtori Maija Aalto-Heinilä ja YTM Tomi Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto
11.2.2014 Luonnonoikeus kristillisessä perinteessä: TT, dosentti Petri Järveläinen
11.3.2013 Mitä oikeudenmukaisuus on?: Professori Kaisa Herne, Tampereen yliopisto
8.4.2014 Rangaistusten oikeudenmukaisuus: Professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto
6.5.2014 Sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sosiaalisiin oikeuksiin: Professori Toomas Kotkas, Itä-Suomen yliopisto

Tilaisuudet ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista.
***Filosoficafé 8.12 - Olli Lagerspetz***

Tid: Söndag 8.12.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Inledare: Olli Lagerspetz, akademilektor i filosofi vid Åbo Akademi
Tema: Hur smakar ananas? Om att beskriva upplevelser

Synopsis

Kan man förstå hur ananas (eller kaffe, kokt potatis osv.) smakar om man aldrig själv har provat? Eller är upplevelser omöjliga att förmedla för dem som inte själva har haft dem? Dessa frågor från sextonhundratalet plågar fortfarande dagens filosofer och kognitionsforskare. Å ena sidan är det är en viktig skillnad mellan att ha varit med om en upplevelse och att få den återberättad. Å andra sidan förutsätter mellanmänsklig förståelse att man kan kommunicera det man upplevt. I kvällens föredrag argumenteras att frågan kan få en lösning om man tänker på beskrivningar som växelverkan mellan talare och åhörare. Det handlar inte om att flytta på tankeinnehåll från ett huvud till ett annat, utan om att gemensamt fokusera på det man ser som viktigt. Beskrivandet av upplevelser stöter inte på hinder av i princip oöverkomligt slag, men i verkliga fall kan både praktiska och etiska svårigheter ge upphov till en känsla av oöverstigliga hinder som ofta är befogad.

Närmare information om Ollis publikationer och forskning fås på hans hemsida.

Filosoficaféts arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Oulun Sokrates-kahvilan seuraava kerta on 26.11.2013  klo 18 Kulttuuritalo Valveella ja syksyn viimeinen ilta 10.12.2013.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy.

Tulevat keskustelut ja aikaisempien aiheet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa:
http://sokrateskahvila.wordpress.com/

***Filosoficafé 10.11 - Martina Reuter***

Tid: Söndag 10.11.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Martina Reuter, docent i filosofi vid Helsingfors universitet och universitetslektor i genusvetenskap vid Jyväskylä universitet.
Tema: Har den feministiska filosofin förändrat filosofin?

Fritt inträde och alla välkomna!


Synopsis

Feministiska läsningar av filosofins historia kan indelas i två olika strategier. Den feministiska forskaren har antingen fokuserat på att skriva om filosofins kanon genom att inkludera tidigare bortglömda kvinnliga tänkare eller så har hon tagit avstånd ifrån traditionen och kritiserat dess maskulina förhandsantaganden.
Martina Reuter kommer med hjälp av exempel att beskriva båda dessa strategier och diskutera vilkendera strategin som kan anses ha haft en mera varaktig inverkan på den filosofiska traditionen.

Filosoficaféts arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Filosofiakahvila 5.11. tiistaina 18.00-19.30 Kansainvälinen kirjakauppa Arkadiassa, Nervanderinkatu 11, Helsinki. Kaikki ovat tervetulleita ja jokainen saa puhua. Teema on aina avoin ja kaikki saavat vaikuttaa sen valintaan. Vetäjänä jälleen Pekka Hongisto.

Syndicate content