logos

Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Hyve-etiikka". Artikkelin on kirjoittanut Olli-Pekka Vainio Helsingin yliopistosta.
Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Newton, Isaac". Artikkelin ovat kirjoittaneet Jaakko Joutsi ja Matias Slavov Jyväskylän yliopistosta.
Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt kolme omistamista käsittelevää artikkelia: "Omistaminen", "Omistaminen: Käsite ja sisältö" ja "Omistaminen: Merkitys ja asema". Artikkelikokonaisuuden on kirjoittanut Markku Oksanen Itä-Suomen yliopistosta.
Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Adorno, Theodor". Artikkelin on kirjoittanut Petteri Enroth Helsingin yliopistosta.
Filosofian ensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Uusliberalismi". Artikkelin on kirjoittanut Petri Räsänen Tampereen yliopistosta.
Logos-ensyklopediassa on 15. ja 16.3 julkaistu kattava, kolme artikkelia käsittävä kokonaisuus logiikasta. Johdantoartikkeli "Logiikka" käsittelee yleisesti logiikkaa filosofian osana, "Logiikan historia" esittelee logiikan kehityslinjoja antiikista nykypäiviin, ja "Formaali logiikka" keskittyy modernin logiikan osa-alueisiin (lauselogiikkaan, predikaattilogiikkaan ja intensionaaliseen logiikkaan). Artikkelikokonaisuuden on kirjoittanut Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto.
Filosofia.fi -portaalin LOGOS-ensyklopediassa on julkaistu uusi artikkeli Uskonnonfilosofia. Artikkeli esittelee niin uskonnonfilosofian historiaa kuin oppialan nykysuuntauksiakin. Artikkelin on kirjoittanut Timo Koistinen, ja se on Logosta silmällä pitäen muokattu ja laajennettu versio kirjoittajan teoksen Kontemplatiivinen filosofia. Wittgensteinilaisen uskonnonfilosofian näkökulmia (2014) luvusta ”Uskonnonfilosofian nykytilanne”.
Logos-ensyklopediassa on julkaistu Panu Raatikaisen artikkeli kielifilosofiasta.
Filosofisessa verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli Looginen positivismi ja Wienin piiri. Artikkelin on kirjoittanut Panu Raatikainen.
Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu Jaakko Kuosmasen kirjoittama artikkeli "Ihmisoikeudet".
Syndicate content