Filosofia.fi päivitykset

Sami Pihlströmin mietteitä voi lukea osoitteesta: http://filosofia.fi/node/7201
Jussi Backmanin kirjoittaman muistokirjoituksen Lauri Rauhalasta voi lukea osoitteesta: http://filosofia.fi/node/7195

Filosofia.fi:n verkkolokissa on julkaistu Tiia-Mari Hovilan ja Ela Kempin raportti Dialogi ja intersubjektiivisuus -tutkimusryhmän syyskuisesta työpajasta: http://filosofia.fi/node/7146

Ylläpito tiedottaa:

Filosofia.fi-portaali uudistetaan perusteita myöten seuraavien kuukausien aikana. Uudistuksen aikana sivustolla voi ilmetä ajoittain
toimintaongelmia. Uudistettujen sivujen on tarkoitus olla entistä
käytettävämmät.

Terveisin, Filosofia.fi:n toimitus
---

Servicemeddelande

Filosofia.fi förnyas från grunden under de kommande månaderna. Under arbetet kan det förekomma funktionsstörningar. Målet är att webbplatsen ska bli mera användarvänlig än tidigare.

Bästa hälsningar, Filosofia.fi:s redaktion

---
Maintenance announcement

Filosofia.fi is under renovation during the months to come. While the work is being done, functionality issues may appear. The aim is to make the portal more user-friendly than before.

Best wishes,
the editors of Filosofia.fi
Filosofia.fi:n verkkolokissa on julkaistu Olli Herrasen raportti Aalto-yliopiston Marxia ja markkinointia käsittelevästä seminaarista: http://filosofia.fi/node/7102

Filosofia.fi:n verkkolokissa on julkaistu Riikka Koljosen ja Leena Pullisen kirjoittama raportti psykiatrian emeritusprofessorin Allen Francesin luennosta:
http://filosofia.fi/node/7089
Filosofian ensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Uusliberalismi". Artikkelin on kirjoittanut Petri Räsänen Tampereen yliopistosta.
Logos-ensyklopediassa on 15. ja 16.3 julkaistu kattava, kolme artikkelia käsittävä kokonaisuus logiikasta. Johdantoartikkeli "Logiikka" käsittelee yleisesti logiikkaa filosofian osana, "Logiikan historia" esittelee logiikan kehityslinjoja antiikista nykypäiviin, ja "Formaali logiikka" keskittyy modernin logiikan osa-alueisiin (lauselogiikkaan, predikaattilogiikkaan ja intensionaaliseen logiikkaan). Artikkelikokonaisuuden on kirjoittanut Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto.
Filosofia.fi -portaalin LOGOS-ensyklopediassa on julkaistu uusi artikkeli Uskonnonfilosofia. Artikkeli esittelee niin uskonnonfilosofian historiaa kuin oppialan nykysuuntauksiakin. Artikkelin on kirjoittanut Timo Koistinen, ja se on Logosta silmällä pitäen muokattu ja laajennettu versio kirjoittajan teoksen Kontemplatiivinen filosofia. Wittgensteinilaisen uskonnonfilosofian näkökulmia (2014) luvusta ”Uskonnonfilosofian nykytilanne”.
Suomalainen filosofian nettiensyklopedia Logos on kaikille avoin tietokirja. Alun perin vuonna 2007 julkaistu Logos on laajentunut voimakkaasti, ja korkealaatuisia artikkeleita on julkaistu jo yli sata. Suomenkielisen ensyklopedian hakusanoihin kuuluvat muun muassa monikulttuurisuus, vapaus ja ihmisoikeudet.

– Logoksessa on julkaistu artikkeleita käsitteistä, jotka vilistävät esimerkiksi poliittisissa kiistoissa. Artikkelit muistuttavat lukijaa, että yksinkertaisilta vaikuttavat asiat paljastuvat filosofisessa tarkastelussa monimutkaisiksi. Vaalien alla poliitikkojenkin olisi hyvä päivittää ymmärryksensä Logoksen avulla, toteaa Logoksen päätoimittaja Kalle Puolakka.


Viimeisen vuoden aikana Logos on täydentynyt monilla keskeisillä hakusanoilla ja erityisesti filosofian historiasta kertovilla artikkeleilla unohtamatta nykyfilosofiaa tai filosofian lähihistoriaa.


– Ensyklopedia Logos on tuotettu suurimmaksi osaksi kahvikuppitöinä sivistyksen puolesta, mutta aikojen saatossa olemme saaneet tukea Suomen kulttuurirahastolta, Jenni ja Antti Wihurin rahastosta, Alfred Kordelinin säätiöltä sekä Koneen säätiöltä. Ajoittaiset apurahat ovat mahdollistaneet Logoksen systemaattisen kehittämisen, ja niiden turvin olemme julkaisseet monia opetuskäyttöön soveltuvia perusartikkeleita, joiden ansiosta Logos lienee nykyään Suomen luetuin filosofinen julkaisu, kertoo Logoksen luonut ensimmäinen päätoimittaja Sami Syrjämäki.


– Lähitulevaisuus näyttää hyvältä. Julkaisemme monia tärkeitä artikkeleita, esimerkiksi emeritusprofessori Juhani Pietarisen artikkelin "etiikka" ja kansleri emeritus Ilkka Niiniluodon laajan artikkelikokonaisuuden logiikasta ja logiikan historiasta. Yhteiskunnallisen keskustelun kannalta merkittäviä pian julkaistavia hakusanoja ovat uusliberalismi ja uskonnonfilosofia, Puolakka täydentää.


Filosofian nettiensyklopedia Logosta julkaistaan Filosofia.fi-portaalissa, ja se löytyy osoitteesta http://filosofia.fi/ensyklopedia


Filosofia.fi-portaalin julkaisija on Eurooppalaisen filosofian seura ry., joka julkaisee myös niin & näin -lehteä sekä filosofista niin & näin -kirjasarjaa. Lehden ja kirjasarjan kotisivut: http://netn.fi/

 

Lisätietoja:

Kalle Puolakka, FT, päätoimittaja, 050-539 8002, kalle.puolakka at helsinki.fi

Sami Syrjämäki, FT, toimittaja, 044 540 0268, sami.syrjamaki at gmail.com

 

---

Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Tiedote 23.2.2015

Vapaa julkaistavaksi heti


 

Syndicate content