seminaarit

The Helsinki Trialogues / Die Helsinki-Trialoge / Les trialogues d’Helsinki:

To Understand What is Happening / Das Geschehende verstehen / Comprendre ce qui arrive

The Future of Memory / Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke and Bernhard Waldenfels

Helsinki, 4 May 2019 13-17, Vetenskapernas hus/Tieteiden talo

Program here: http://www.c-h-o.eu/wp-content/uploads/2019/02/Trialogue040519-2.pdf

Trialogi muistin tulevaisuudesta
The Future of Memory – Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke ja Bernhard Waldenfels (saksankielisistä puheista englanninkieliset käännökset)

Tietoa myös sivuilla www.c-h-o.eu ja www.svst.eu.

4.5.2019, 13-19, Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Trialog om minnets framtid
The Future of Memory – Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke och Bernhard Waldenfels (för de tyskspåkiga bidragen ges engelsk översättning)

Information även på sidorna www.c-h-o.eu och www.svst.eu.
Public event at Think Corner / Tiedekulma
https://www.helsinki.fi/en/think-corner

NEUROSCIENCE AND PHILOSOPHY OF MIND with
Professor PETER HACKER (Oxford and Kent), professor Kai Kaila MA, docent Thomas Wallgren, Pii Telakivi and professor Ilkka Niiniluoto, June 4th, 17.00-18.30 (5-6.30 pm).

The debate about the implications of the recent advances in neuroscience for our understanding of human nature has been called one of the great debates of our times.

The questions that are raised have great intellectual appeal. They are often also accompanied by a strong moral fervour as when it is asked:

Who thinks, me or my brain?
Can machines feel pain?
What is the difference between declaring a person dead, euthanasia and murder in the case of prolonged coma?

Peter Hacker has been at the very forefront in contemporary philosophical debates about these matters since the 1980s. He is known especially for his arguments to the effect that many claims that have gained currency in the debates about the brain, the mind and persons are neither true nor false. According to Hacker persons feel pain and people think. If we attribute pain to the brain or thinking to machines we make grammatical errors. The result is nonsense; mere noise that is not even a candidate for truth or falsehood.

Professor Hacker will introduce the discussion. There will be comments by Kai Kaila, academy professor in neurophysiology, by Pii Telakivi, PhD student at the University of Helsinki working on the philosophy of mind and by Thomas Wallgren, director of the von Wright and Wittgenstein Archives. Ilkka Niiniluoto, emeritus of theoretical philosophy and a specialist in the philosophy of science will chair the session.

The event is organised by The von Wright and Wittgenstein Archives of the University of Helsinki.

On Tuesday June 5th at 16.15 (4.15 pm) professor Hacker will give the Von Wright Lecture in the Small Hall, Main Building (Pieni juhlasali) of the University of Helsinki.

Questions about both events may be addressed to Bernt Österman, bernt.osterman (a) helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/wwa

Korpo filosofidagar 22.7.2017

Tema: Den goda nationalismen, finns den?

Nationalismen ansågs under en lång tid vara ett försvinnande fenomen. Samhällsforskarna talade om en ”postnationalistisk” era där nationen allt mera förlorar sin roll i en globaliserad värld styrd av överstatliga organisationer som EU och FN. Nationen skulle inte längre vara ramen för individens självbild – finländaren, tysken och britten skulle alla bli européer. Den senaste tidens politiska omvälvningar har ifrågasatt nationalismens dödförklaring i grunden. Populistiska partier runtom i Europa växer sig allt starkare på basis av nationalistisk politik och retorik. En av samtidens största politiska omstörtningar – Brexit – är direkt relaterad till frågor om nationell identitet och suveränitet.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera nationalismens väsen. Vi kommer att närma oss temat genom bland annat följande frågor: vilken sorts idé om gemenskap bygger nationstanken på? Kan nationalismen skapa en god gemenskap? Har nationalismen också gett positiva bidrag till samhällsutvecklingen? Vad betyder våra nationella symboler och ikoner och vem tillhör de? Hur skall samtidens ”hypernationalism” förstås?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 22.7

kl. 13 Historiker Johanna Wassholm, Åbo
Tema: Kan nationalismen skapa en god gemenskap?

kl. 14:30 Soldat James Mashiri, Åbo
Tema: Symboler, narrativer och ikoner.

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Filosof Hannes Nykänen, Åbo
Tema: Vår tids hypernationalism och den mörka energin.

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 22.7.2017

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/134993540391047


Johanna Wassholm är forskare och timlärare i historia vid Åbo Akademi.

James Mashiri är yrkesofficer och aktiv bloggare om försvarsfrågor.

Hannes Nykänen är docent i filosofi vid Åbo akademi och forskare vid Helsingfors universitet.

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Luonnonfilosofian seuran kevätkauden viimeinen esitelmätilaisuus ”Millaisen kuvan todellisuudesta kvanttimekaniikan tulkinnat antavat?” pidetään torstaina 18.5.2017 klo 18.15 salissa 104, www.lfs.fi.


 Alustukset:

18.15-18.35 Paavo Pylkkänen: Kvanttiteorian ontologinen tulkinta

18.35-18.55 Claus Montonen: Konsistentit historiat - järkevä kööpenhaminalaistulkinta

18.55-19.15 Tuomo Suntola: Kvantin olemus ja massan aaltoluonne

19.15-19.55 Paneelikeskustelu ja yleisön kysymykset

 

Jokainen esiintyjistä esittelee yhden tulkinnan, tämän tulkinnan postulaatit (ontologian, olemassaolositoumukset) sekä miten tämä tulkinta selittää kuuluisan kaksoisrakokokeen (double-slit experiment), fotonilla ja elektronilla. Esitysten jälkeen seuraa paneelikeskustelu tulkinnoista.


J. L. AUSTIN JA PUHETEOT -SEMINAARI 1.12.

Tampereen yliopisto, Päätalo, luentosali 3A, to 1.12. klo 10–15

(Huom. salin numero muuttunut aiemmasta tiedosta)

 

Brittifilosofi J. L. Austinin postuumisti julkaistuilla luennoilla Näin tehdään sanoilla (How to Do Things With Words, 1962) on ollut huomattava vaikutus moniin humanistisiin tieteisiin. Austin kiinnitti ensimmäisten joukossa systemaattista huomiota siihen, ettei sanominen ole vain väittämistä vaan puhumalla tehdään paljon muutakin. Vaikka Austinin ajattelun yksityiskohtia on kritisoitu jyrkästikin, monet hänen käsitteistään ovat jääneet pysyvään käyttöön. Filosofien ohella kielen, kirjallisuuden, politiikan, teatterin, sukupuolen ja useiden muidenkin alojen tutkijat puhuvat yhä edelleen 'puheakteista', 'illokuutioista' ja 'performatiivisuudesta'. Seminaarissa tutkaillaan, mitä Austin oikeastaan alun perin sanoi ja mihin kaikkeen hänen käsitteensä ovat sittemmin taipuneet.

 

Tilaisuudessa juhlistetaan Austinin klassikkoteoksen tuoretta suomennosta Näin tehdään sanoilla (niin & näin). Ks. lisätietoja käännöksestä: netn.fi/nain-tehdaan-sanoilla


 

Seminaari on avoin – kaikki Austinista ja puheella tekemisestä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

 

OHJELMA

10.00 — avaussanat & Risto Koskensilta (väitöskirjatutkija, TaY), Katsaus Austinin puhetekoteoriaan

10.35 — Lars Hertzberg (professori emeritus, ÅA), Puhe tekona – Austin ja Wittgenstein

11.10 — Leila Haaparanta (professori, TaY), Tieto ja väittäminen

 

11.45–12.30 — lounas

 

12.30 — Jukka Mikkonen (tutkijatohtori, TaY),  Puhetekoteoriat kirjallisuuden filosofiassa

13.05 — Outi Lahtinen (väitöskirjatutkija, HY),  Performatiivi ja performatiivisuus draaman, teatterin ja esityksen tutkimuksessa – kiistoja ja kerroksia

13.40 — Juha Vuori (professori, TY), Puheaktiteoria turvallisuudentutkimuksessa

14.15 — Maija Mattila (väitöskirjatutkija, TaY), Poliittinen edustus puheena

15.00 — kahvitarjoilu filosofian oppiaineen tiloissa

 

 

Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston filosofian oppiaine yhteistyössä niin & näin -lehden (netn.fi) kanssa.

 

Lisätietoa tilaisuudesta: Risto Koskensilta, 040 721 0957, risto.koskensilta at uta.fi

Arvostelukappaleet: Jukka Kangasniemi, 040 721 4891, jukka.m.kangasniemi at gmail.com

Seminaarin Facebook-sivu: www.facebook.com/events/316746612034645/

J. L. AUSTIN JA PUHETEOT -SEMINAARI 1.12.

Tampereen yliopisto, Päätalo, luentosali A2b, to 1.12. klo 10–15

 

Brittifilosofi J. L. Austinin postuumisti julkaistuilla luennoilla Näin tehdään sanoilla (How to Do Things With Words, 1962) on ollut huomattava vaikutus moniin humanistisiin tieteisiin. Austin kiinnitti ensimmäisten joukossa systemaattista huomiota siihen, ettei sanominen ole vain väittämistä vaan puhumalla tehdään paljon muutakin. Vaikka Austinin ajattelun yksityiskohtia on kritisoitu jyrkästikin, monet hänen käsitteistään ovat jääneet pysyvään käyttöön. Filosofien ohella kielen, kirjallisuuden, politiikan, teatterin, sukupuolen ja useiden muidenkin alojen tutkijat puhuvat yhä edelleen 'puheakteista', 'illokuutioista' ja 'performatiivisuudesta'. Seminaarissa tutkaillaan, mitä Austin oikeastaan alun perin sanoi ja mihin kaikkeen hänen käsitteensä ovat sittemmin taipuneet.

 

Tilaisuudessa juhlistetaan Austinin klassikkoteoksen tuoretta suomennosta Näin tehdään sanoilla (niin & näin). Ks. lisätietoja käännöksestä: netn.fi/nain-tehdaan-sanoilla


 

Seminaari on avoin – kaikki Austinista ja puheella tekemisestä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

 

OHJELMA

10.00 — avaussanat & Risto Koskensilta (väitöskirjatutkija, TaY), Katsaus Austinin puhetekoteoriaan

10.35 — Lars Hertzberg (professori emeritus, ÅA), Puhe tekona – Austin ja Wittgenstein

11.10 — Leila Haaparanta (professori, TaY), Tieto ja väittäminen

 

11.45–12.30 — lounas

 

12.30 — Jukka Mikkonen (tutkijatohtori, TaY),  Puhetekoteoriat kirjallisuuden filosofiassa

13.05 — Outi Lahtinen (väitöskirjatutkija, HY),  Performatiivi ja performatiivisuus draaman, teatterin ja esityksen tutkimuksessa – kiistoja ja kerroksia

13.40 — Juha Vuori (professori, TY), Puheaktiteoria turvallisuudentutkimuksessa

14.15 — Maija Mattila (väitöskirjatutkija, TaY), Poliittinen edustus puheena

15.00 — kahvitarjoilu filosofian oppiaineen tiloissa

 

 

Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston filosofian oppiaine yhteistyössä niin & näin -lehden (netn.fi) kanssa.

 

Lisätietoa tilaisuudesta: Risto Koskensilta, 040 721 0957, risto.koskensilta at uta.fi

Arvostelukappaleet: Jukka Kangasniemi, 040 721 4891, jukka.m.kangasniemi at gmail.com

Seminaarin Facebook-sivu: www.facebook.com/events/316746612034645/


Korpo filosofidagar 23.7.2016

Tema: Självkännedom

Självkännedomens väsen tillhör filosofins äldsta frågor. På Apollotemplet i Delfi stod inskriptionen ”känn dig själv”, och för Sokrates var självkännedom en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna handla på ett ansvarsfullt sätt. Frågor om självkännedom är lika aktuella än idag och uppmaningar till självreflektion är ofta förekommande mantran inom allt från ledarskapskurser till självhjälpsböcker. Önskan om att förstå och känna sig själv är en av människans eviga följeslagare.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vad det innebär att känna sig själv och vilken roll frågor om självkännedom borde ha i våra liv. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: hur skall skillnaden mellan självkännedom och självbedrägeri förstås? På vilket sätt är frågan om självkännedom relaterad till vår förståelse av andra människor? Finns det något ”sant jag” att känna? Hur ska man karaktärisera den form av kunskap och sanning som eftersträvas i den psykoanalytiska processen? Och varför skulle kunskap och sanning gällande vårt eget själsliv innebära att detta själsliv växer och utvecklas?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 23.7

kl. 13 Filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
Tema: ”Vägen från självbedrägeri till självkännedom”

kl. 14:30 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
Tema: “Om lycka, självkännedom och emotionell intelligens”

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Psykoanalytiker och filosof Johan Eriksson, Stockholm
Tema: ”Sanning, självkunskap och psykisk utveckling i den Freudianska psykoanalysen”

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 23.7.2016
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Hugo Strandberg är universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi och aktuell med boken Self-Knowledge and Self-Deception (Palgrave 2015).

Ylva Gustafsson är forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Gustafsson disputerade i filosofi 2014 med avhandlingen Interpersonal Understanding and Theory of Mind.

Johan Eriksson är doktor i teoretisk filosofi och privatpraktiserande psykoanalytiker, medlem av Svenska psykoanalytiska föreningen. Ansvarig utgivare för Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur och svensk redaktör för The Scandinavian Psychoanalytic Review.

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

FILO ry:n KESÄTAPAHTUMA 11.-12.6. Helsingissä

 

Ohjelma

Lauantai 11.6

10:00-10:45 Tervetulopuhe ja aamukahvit, Filon puheenjohtaja Elise Liikala

10:45-11:30 Johdantoluento: Filosofiaa lapsille, Hannu Juuso

11:30-12:15 Lasten ohjaaminen filosofiseen dialogiin, Hannu Juuso

12:15-13:15 Lounastauko

13:15-14:15 Moraalimittari - peruskoululaisten moraalipohdintaa

draamallisten tarinoiden pohjalta; YLE:n ohjelman esittely ja

keskustelua, Tuukka Tomperi

14:15-16:15 Filosofiaa lukioissa - ajattelun taidoista ja

filosofoinnista, Tuukka Tomperi ja Eero Salmenkivi.

16:15-16:30 Kahvitauko

16:30-17:45 Workshop, jossa jaetaan kokemuksia, keksitään uusia

ajatustehtäviä ja leikkejä ajatteluntaitoja harjoittamaan, Emilia

Lehtinen

17:45-18:00 Päivän päättäminen

 

Sunnuntai 12.6

10:00-10:15 Aamukahvit

10:15-12:00 Argumentaatiopaja, Anu Virtanen

12:00-13:00 Lounas

13:00-14:30 Taidelähtöinen filosofointi työpaja – filosofiaa muksuista

mummoihin, Elise Liikala

14:30-15:00 Kahvitauko

 

15:00 Avoimet ovet:

15:00-16:30 Pienten lasten filosofiakahvila 3-6 -vuotiaille, Emilia Lehtinen

15:00-16:30 Ala-kouluikäisten filosofiakahvila 7-12 -vuotiaille, Else

Turunen ja Elise Liikala

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

 

Tapahtuma järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa osoitteessa

Albertinkatu 27, Helsinki.

 

Luento- ja workshop-osiot on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.

Jäseneksi voit liittyä verkkosivuilla www.filory.fi tai tapahtuman aikana. Jäsenmaksu on 25 euroa (15 euroa vähävaraiset, kuten työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset.) Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja (mm. nettisivuilta) löytyvät säännöt.


Tapahtuman aikana järjestetään myös ”Avoimet ovet” sunnuntaina 12.6 kello 15. Ohjelmassa on eri ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa. Avoimiin oviin ovat tervetulleita jäsenten ohella kaikki aiheesta kiinnostuneet.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kesätapahtumaan ja avoimiin oviin osoitteeseen

filo.hallitus at gmail.com perjantaihin 10.6 mennessä.


Verkossa: https://filory.fi/2016/05/30/filon-kesatapahtuma-11-12-6/

Ordinary Language and Metaphysics

Workshop at Åbo Akademi University, May 12-13 2016
Location: Auditorium Westermarck, C 101, Department of Philosophy, Fabriksgatan 2

Participation is free, but those who are interested should send Prof. Martin Gustafsson margust (a) abo.fi an e-mail before May 5 to register.

Program
Thursday, May 12
9.30-9.45    Opening words
9.45-11.00    Wolfram Gobsch (University of Leipzig): Hegel’s Conception of Philosophy’s Relation to Life
11.15-12.30    Oskari Kuusela (University of East Anglia):   Misunderstanding the Role of the Ideal in Our Language
12.30-14.00    Lunch
14.00-15.15    Stefan Giesewetter (University of Potsdam/Åbo Akademi University): Later Wittgenstein’s ‘Piecemeal’ Approach to Philosophy
15.30-17.00    Anne-Marie Søndergaard Christensen (University of Southern Denmark) : Wittgenstein on ‘Metaphysics as a Kind of Magic’
19.00    Dinner

Friday, May 13
10.00-11.15    Martin Gustafsson (Åbo Akademi University):  Categories, Reality, and Ordinary Language
11.45-13.00    Jean-Philippe Narboux (University of Bordeaux III):
    The Indirect Significance of the Philosophical Appeal to Ordinary Language
13.00 -    Lunch, and continuing informal discussion at a suitable venue

The workshop is organized within the Academy of Finland research project, “The Philosophical Import of Ordinary Language: Austin, Ryle, Wittgenstein, and their Contemporary Significance”.
Contact: Martin Gustafsson, martgust@abo.fi

Overall Themes and Questions
Wittgenstein – early and late – sometimes talks of metaphysics as if it were one single project resting on one fundamental sort of error. As in Zettel 458: “Philosophical investigations: conceptual investigations. The essential thing about metaphysics: it obliterates the distinction between factual and conceptual investigations.”
Here and at other places, Wittgenstein seems to ignore the Kantian distinction between critical and dogmatic metaphysics. Critical metaphysics proceeds from the notion that the metaphysical order of reality is the same as the logical order of thought and language, and that metaphysics can therefore be meaningfully pursued only by investigating this shared logical order. Dogmatic metaphysics, on the other hand, conceives of reality’s order as separate from what it sees as our merely subjective or conventional means of representation. Consequently, whereas the critical metaphysician will reject dogmatic metaphysics as a confused attempt to investigate the world “from sideways on,” the dogmatic metaphysician will conceive critical metaphysics as a subjectivist form of idealism.

Dogmatic metaphysics was always one of Wittgenstein’s central targets. His relation to critical metaphysics is less clear. The Tractatus is often read as a work of critical metaphysics, and it is fairly easy to see why. But what about his later philosophy? Interpreters who emphasize the independence and arbitrariness of Wittgensteinian grammar will deny that his later project can sensibly be conceived as a form of critical metaphysics. Other readers, including Anscombe, McDowell and Putnam, seem much more open to a critical-metaphysical way of inheriting Wittgenstein’s later thought.
Central here is later Wittgenstein’s view of the philosophical import of ordinary language. What is the exact significance of his stated aim to “bring words back from the metaphysical to their everyday use” (PI 116)? It has often been said that later Wittgenstein’s emphasis on ordinary language goes hand in hand with a deep criticism of philosophy’s traditional aspiration towards system-building. Now, a systematic aspiration of the sort Wittgenstein seems to reject is present not only among dogmatic but also among critical metaphysicians. Indeed, as Kant’s own work aptly illustrates, systematicity is often seen as absolutely central to the critical-metaphysical endeavor. So, does Wittgenstein’s rejection of system-building in philosophy show that he is not doing any sort of metaphysics at all? Or, is his point that critical metaphysics can somehow be done in a non-systematic fashion? Or, is there a deep tension at the heart of Wittgenstein’s philosophy, between his attack on system-building and an aspiration to do critical metaphysics? Or, is Wittgenstein a systematic philosopher in the relevant sense, after all?

Similar questions arise not only with regard to Wittgenstein, but also with regard to other 20th century thinkers who have emphasized the philosophical significance of ordinary language, including J. L. Austin, Gilbert Ryle, and Stanley Cavell. The overall aim of the workshop is to discuss this tangle of issues, exegetically and systematically. Individual papers need not engage in exegesis, but can well look more systematically at one or several of the difficulties involved.

A critique of our own: On the epistemic habits of academic feminism

 

We warmly welcome you to participate in our symposium: "A Critique of Our Own: On the Epistemic Habits of Academic Feminism", April 14th-16th, 2016 in Turku.

 

The symposium is organized by the Academy of Finland financed research project: Timelines of Academic Feminism in Finland.

 

Keynotes: Professor Rita Felski (University of Virginia) & Professor Clare Hemmings (London School of Economics).

 

Participation is free of charge. You can register by sending an email to varpu.alasuutari[at]utu.fi indicating that you would like to participate. Dinner is included in the Friday evening program but due to limited space, dinner registration is limited to attendees on a first come, first served basis. So, when registering, please indicate if you would like to have dinner on Friday evening.

 

 

PROGRAM

 

Thursday 14th of April at 2 pm:

Keynote: Professor Rita Felski, University of Virginia, "Identification: A Defense" (chair: Professor Lea Rojola)

3 pm: Coffee break

3.30 – 5 pm: Comments by Professor Ellen Mortensen and Professor Hanna Meretoja

5.30 pm: Concluding discussion

 

Friday 15th of April at 10 am:

Keynote: Professor Clare Hemmings, LSE: "Is Gender Studies Singular? Epistemologies of Queer/Feminist Difference" (chair: Dr. Ulrika Dahl)

11.15 am: Coffee Break

11.30-12.30 pm: Comments by Dr. Sari Irni and MA Salla Peltonen

 

12.30 - 2 pm: Lunch

 

2-5 pm: Afternoon session

Speakers:

Professor Nina Lykke, Dr. Sara Edenheim and Dr. Jami Weinstein (30-40 mins each)

Comments: MA Magnus Michelsen, Dr. Liu Xin, Professor Marianne Liljeström, Dr. Taru Leppänen and Dr. Milla Tiainen (chair: Dr. Ulrika Dahl)

 

7 pm: Symposium Dinner: Aula Café

 

Saturday 16th of April at 10 am:

Panel discussion with the following participants: Dr. Ulrika Dahl, Dr. Leena-Maija Rossi, MA Salla Peltonen, Dr. Sara Edenheim, Dr. Jami Weinstein and Professor Ellen Mortensen. (chair: Professor Marianne Liljeström)

 

13.00 pm: Concluding remarks


Syndicate content