seminaarit

Issues in Aristotle’s modal ontology, logic, and moral epistemology

A Colloquium at the Department of Philosophy, History, Culture and Arts Studies, University of Helsinki


Programme

Monday, 28 April 2014

Main Building, Fabianinkatu 33, Auditorium IX

Modalities: theory and practice

9.30–10.45 Kei Chiba (University of Hokkaido), ‘Aristotle’s modal ontology the potentiality, the at-work-ness and the completeness'

11.00–12.15 Mika Perälä (University of Helsinki), ‘The capacity for memory and its exercise in Aristotle’

Lunch

Logic and dialectic

13.30–14.45 Simo Knuuttila (University of Helsinki), ‘Aristotle on predication and identity’

15.00–16.15 Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (University of Helsinki), ‘How relevant is Aristotle’s dialectic to his methodology of inquiry?’

Coffee and tea

Moral epistemology

16.45–18.00 Hasse Hämäläinen (University of Edinburgh), ‘From identification to insight: Aristotle’s theory of moral perception.’


Prof. Chiba specializes in Greek Philosophy, especially Aristotle’s dialectic, natural sciences and metaphysics, and Apostle Paul’s philosophy of faith. His recent publications on Aristotle include ‘Aristotle on Essence and Defining-Phrase in His Dialectic’ (in D. Charles, ed., Definition in Greek Philosophy, Oxford 2010) and ‘Aristotle on Heuristic Enquiry and Demonstration of What It Is’ (in C. Shields, ed., The Oxford Handbook of Aristotle, Oxford 2012).


The colloquium is open to all interested in Aristotle’s philosophy and these issues in general. For further information please contact Dr. Mika Perälä (mika.perala at helsinki.fi).


Tampereen yliopistolla järjestetään perjantaina 4.4. kaikille avoin symposiumi, jonka aiheena on Immanuel Kantin Arvostelukyvyn kritiikki -teos. Päivän mittainen symposiumi alkaa klo 10 ja viimeinen sessio loppuu klo 18. Symposiumitilana on Tampereen yliopiston Pinni-talon sali B3116.

Tervetuloa!

---
Reflektion rajat, estetiikka ja teleologia. Kantin Arvostelukyvyn kritiikki -symposium
Tampereen yliopisto 4.4.2014

Immanuel Kantin myöhäisteos Arvostelukyvyn kritiikki on Kantin tuotannossa erityisessä asemassa. Kant itse kirjoittaa teoksen esipuheissa, että sen, mitä hän kutsuu arvostelukyvyksi, pitäisi koota kriittisen filosofian elementit yhteen. Arvostelukyvyn nimissä tulee mahdolliseksi tarkastella sitä maaperää, joka jää kahden erillisen ”alueen väliin”, kuten Kant muotoilee jo aiemmassa tuotannossaan tarkastelemansa ristiriidan ymmärryksen ja järjen välillä.

Kantin kolmannen kritiikin vastaanoton historia on erityinen. Voisi myös hyvin sanoa, että Arvostelukyvyn kritiikin osaksi asetettu tehtävä, sen onnistuminen ja merkitys ovat yhäkin ajateltava asia. Yhtäältä arvostelukykyä on ajateltu nimenomaan silloittajana, ja tätä kautta poliittisen ja eettisen ajattelun lähtökohtana (mm. Hannah Arendt, Jean-Francois Lyotard). Jotkut fenomenologisesti suuntautuneet tulkitsijat (kuten Maurice Merleau-Ponty tai aivan viime aikoina Laszlo Tengelyi) ovat löytäneet kolmannesta kritiikistä aineksia Kantin transsendentaalifilosofian laajentamiseksi. Näin Kantin myöhäisteoksen on nähty ylittävän aiemman kriittisen projektin. Toisaalta Kantin filosofiaa on tulkittu yksinkertaisesti kriittisenä projektina niin että kolmannen kritiikin projektissa ei nähdä mitään aiemmasta tuotannosta poikkeavaa. Voisi myös väittää, että se minkä me yleisesti nimeämme kantilaisuudeksi, tarkoittaen esimerkiksi aistimellisuuden ja käsitteellisyyden välistä selvää eroa, ei pidä sisällään kolmannen kritiikin ajatusta rajankäynnistä ja välityksestä. Ikään kuin Arvostelukyvyn kritiikin termit eivät täysin sopisi kuvaan siitä Kantista, jonka tunnemme.

Tämä asetelma herättää kysymyksiä. Yhtäältä kolmas kritiikki todella vaikuttaa täydentävän kriittisen projektin. Tällöin kolmannen kritiikin kohde, reflektiivinen arvostelma, on kriittisen projektin avain. Siinä missä Kantin erittelemistä arvostelman muodoista ensimmäinen, määrittävä arvostelma, alistaa yksittäisen kohteen yleisen käsitteen alle, arvostelman toinen muoto, reflektiivinen arvostelma, toimii ilman ennalta annettua yleisyyttä. Näin reflektiivinen arvostelma viittaa sellaiseen yksittäisen ja yleisen suhteeseen, jossa yksittäinen tapaus ei määrity yleisen lain kautta, mutta jossa silti on kyse lain löytämisestä yksittäistapaukselle. Toisaalta kolmas kritiikki vaikuttaa jo viittaavan kriittisen projektin tuolle puolen. Esimerkiksi Hegel tunnistaa varhaisissa kirjoituksissaan Kantin ongelmaksi nimenomaan ajattelun reflektiivisyyden, mutta pitää samalla Kantin kolmatta kritiikkiä jo jonain muuna kuin reflektiivisenä ja kriittisenä ajatteluna. Hegelin mukaan se on ”spekulatiivista ajattelua idullaan”. Spekulatiivisen ajattelun suunnasta katsoen kolmas kritiikki puhuu kohteista aivan eri mielessä kuin kriittisen projektin Kant: kyse on taideteoksista, luonnon olioista ja organismeista kaikessa yksittäisyydessään ja materiaalisuudessaan.

Kantin kolmatta kritiikkiä voisi siis ryhtyä lukemaan puhtaasti systemaattisesta lähtökohdasta ja kysyä yksinkertaisesti: miten Kantin teos pitäisi ymmärtää suhteessa Kantin ajattelun kokonaisuuteen? Nimenomaan kysymys reflektiivisestä arvostelmasta ja yleisemmin ajattelun reflektiivisyydestä tekee kolmannesta kritiikistä myös ajankohtaisen. Onko filosofian reflektiivisyys jotain, joka avaa Kantin ajattelun kriittisen määrityksensä ulkopuolelle, vai onko se juuri sitä kantilaisuutta, jota on aina vastustettu ja jota ehkä yhäkin on vastustettava? Tätä kautta nousee esiin myös yleisempi kysymys: mihin asti Kant ja kriittinen filosofia ylipäätään meidät johdattaa? Missä on reflektion raja?


Ohjelma

10.15-10.30 Tervetuloa

10.30-12.00 1. Sessio
Erna Oesch: Arvostelukyvyn kritiikki aikalaiskeskustelussa
Hemmo Laiho: Mikä olikaan Arvostelukyvyn kritiikin aihe?
Kommentti: Olli Koistinen

Lounas 12.00-12.45

12.45-14.15 2. Sessio
Markku Lehtinen: Kantin maailmakäsitteen radikalisoituminen Arvostelukyvyn kritiikin ylevän analytiikassa
Sami Santanen: Raja-askelia: arvostelukyvyn ekspositio ja vapaus
Kommentti: Susanna Lindberg

Tauko 14.15-14.30

14.30-16.00 3. Sessio
Hanne Appelqvist: Torailevien ystävysten leikistä. Mitä merkitystä kauneudella voi olla tiedon mahdollisuudelle?
Petri Räsänen: Kant ja filosofian esteettisyys
Kommentti: Hermanni Yli-Tepsa

Tauko 16.00-16.15

16.15-17.45 4. Sessio
Ari Korhonen: Kansa, tunneyhteisö ja roskajoukko
Lauri Mehtonen: Kauneus ja intressi Kantilla
Kommentti: Janne Porttikivi

AND – A PHENOMENOLOGY OF THE END

Aesthetic Organization of Semiocapitalism and its Political Consequences 

A Seminar with Franco Berardi

The seminar is based on the long time research by Franco Berardi and his forthcoming book AND – PHENOMENOLOGY OF THE END where he draws some provoking conclusions of his thinking. The seminar traces the aesthetic functioning of semiocapitalism, that is, the processes and techniques of organizing sensibility and embedding cognitive and emotional automatism at the deep level of perception, imagination and desire. How  does the transition from industrial capitalism to semiocapitalism affect the field of aesthetic sensibility and emotional sensitivity and what are the consequences for social becoming? What is the difference between conjunctive and connective modes of social communication? What happens to the body of general intellect? What happens to our singular ways of becoming? How can a new social form come into existence when nothing new seems possible? What is the next game? What is the end game? What is the and game?

“In a rhizome there is no beginning and no end…This is why I’m writing this phenomenology of the end. There is no end. One may take this assertion as a source of endless despair, one may take this assertion as a source of endless hope. Both would be on a wrong path. Do not get me wrong, I don’t pretend to know what is good and what is bad. I am not hopeful I’m not hopeless because phenomenology is an infinite task, so the phenomenology of the end is an interminable text. I decide to stop here because my life is not endless, and I’m approaching the end, but I know that I’m not stopping concatenating: and and and…”

MONDAY 7.4.2014, 14:00-18:00 (Room 5010, 5th floor, Aalto University, Arabia, Hämeentie 135C)

HOW IS SENSIBILITY ORGANIZED?

Sensitive Info-sphere – Genealogy of the skin – Emotion in cybertime – Desensibilization – Frail psychosphere

Global skin – Homelessness and identity – Becoming American – Sin and pleasure – The sad flesh – Frigid sublimity – Videoporn and vanishing body – Wreckage of communism and psychic depression – Japanese disidentification – Nervous breakdown – Connectivity and suidice in South Korea

Aesthetic genealogy of capitalism – Capitalism and semiocapitalism – global imagination and baroque – Truth and measure – Puritanism and virtualization – Neo-baroque of semiocapitalism – Deregulation – Iconophobia – Truth effectiveness of iconocracy

TUESDAY 8.4.2014, 14:00-18:00 (Room 5010, 5th floor, Aalto University, Arabia, Hämeentie 135C)

WHAT HAPPENS TO THE BODY OF GENERAL INTELLECT?

Money, language, poetry – Emancipation of the sign – Financial abstraction – Floating values – Futurist mythology – Language, rhythm, respiration – Composition and recombination

Avatars of general intellect – Abstract labour and general intellect in Marx – Figures of modern intellectual – Cyber-time and the expansion of capitalism – The intellectual, the merchant, the worrier – Cognitarians – The artist, the engineer, the economist – Virtual utopia – The soul at work

The swarm effect – Absolute capitalism – Governnance – Complexity, chaos, meaning – Swarm/connectivity – Collapse and subjectivation

WEDNESDAY 9.4.2014, 15:00-19:00 (Room 5022, 5th floor, Aalto University, Arabia, Hämeentie 135C)

WHAT IS THE NEXT GAME?

Subjectivation – Social morphogenesis and neuro-plasticity – Cognitive mutation and the brain – Affection and language – The mind’s we – Subindividual and supercollective – Structure and machine – Chaosmic spasm – Social morphogenisis after the end of democracy – Capitalism as double bind – Generation by schism

Transhuman – Humanism as indetermination – Dismantlement of social civilization – History and evolution – Transhuman utopia – Self as access to the register of time – Discrete continuum

In the horizon of mutation – Capturing attention – the map captures the territory – Swarm experience – Neuro-totalitarianism in the making – Resisting mutation? – Morphogenetic vibration in neuromagma – Art, sensibility and neuroplasticity

Franco Berardi, also known as “Bifo”, is an Italian philosopher and organizational activist who decided to do his doctoral studies in Finland. For quite some time he has been working closely together with Mollecular organization and Future Art Base in using contemporary art and contemporary artistic practices as examples, tools and inspiration of how to rethink the concept of economy and practices of social organization in the semiocapitalist context. Bifo is the founder of the legendary magazine A/traverso (1975-1981) and was part of the staff of Radio Alice, the first free radio station in Italy (1976-1978). Involved in the political movement of Autonomia in Italy during the 1970′s, he fled to Paris where he worked with Felix Guattari in the field of schizoanalysis. During the 1980′s he contributed to the magazines Semiotexte (New York), Chimerees (Paris), Metropoli (Rome) and Musica 80 (Milan). In the 1990′s he published Mutazione e Ciberpunk (Genoa, 1993), Cibernauti (Rome, 1994) and was the co-founder of the e-zine rekombinant.org. In the last decade he has published for example: Finance and Poetry (2013 Semiotexte) Félix (Palgrave McMillan London 2008) and The Soul at Work (Semiotexte, Los Angeles 2010), Precarious Rhapsody (London, Tokyo, Buenos Aires 2009), Tietotyö ja prekaari mielentila [Infolabour and precarious states of mind], Tutkijaliitto, Helsinki 2006.

The seminar is organized by:

Mollecular organization

Future Art Base

n-1 Publications

Department of Art, Aalto University

Further information and reading material:

tere.vaden [at] aalto.fi

akseli.virtanen [at] gmail.com

Kolme Kriittisen korkeakoulun seminaaria keväällä 2014

SUOMALAINEN HÄPEÄ

seminaari lauantaina 15.3. 2014 klo 13-17,
Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ohjelma:
Psykoanalyytikko Pentti Ikonen: Häpeän dynamiikasta
Professori Paavo Kettunen (Itä-Suomen yliopisto): Uskonnollinen elämä häpeän kenttänä

Tervetuloa keskustelemaan! Vapaa pääsy.
(vapaaehtoinen tukimaksu salivuokran kattamiseksi)

järj. Kriittinen korkeakoulu

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/yleisoluennot/TIETO JA USKO – AINE, HENKI JA TIETOISUUS

seminaari lauantaina 22.3. klo 12-17.30
Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, Helsinki

Yhteistyössä Filosofiklubin kanssa järjestettävä symposiumi, jossa tarkastellaan tietoisuuden, hengen ja aineen olemusta ja niiden keskinäisiä suhteita. Puhujina mm. metropoliitta Ambrosius, emeritusprofessori Matti Bergström ja VTM Juha Olavinen. Paneelikeskustelun puheenjohtajana FT Tapio Tamminen.

Hinta 25€, sis. lounaan ja kahvit.

Ilmoittautuminen 21.3. mennessä: reception at sofia.fi tai p. 010-277900.

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä.

https://www.facebook.com/events/1459762970913383/
http://www.sofia.fi/kulttuurikeskus/kurssit-ja-tapahtumat
http://filosofiklubi.blogspot.fi/


AAPO RIIHIMÄKI

Seminaari tiistaina 1.4. 2014 klo 18 alkaen,
Benessä, Albertinkatu 27 A 6, Helsinki

Aapo Riihimäki oli aikoinaan Kriittisen korkeakoulun taustavaikuttajia ja Katsaus-lehden kirjoittajia. Pekka Mäkelä on tehnyt hänen ajatteluunsa liittyvän väitöskirjan.

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin Kriittisen korkeakoulun nettisivuilla.

Tervetuloa keskustelemaan!

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/yleisoluennot/

ETIIKAN PÄIVÄ 2014: TIEDE, ETIIKKA, POLITIIKKA

18.3.2014, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari. Pääjärjestäjänä on tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK).

Seuraava Etiikan päivä järjestetään 18.3.2014 Tieteiden talolla Helsingissä. Tänä vuonna teemana on "tiede, etiikka, politiikka", tutkimustietoon perustuva päätöksenteko. Pääpuhujaksi saapuu professori ANNE GLOVER, Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson tieteellinen neuvonantaja. Kotimaisen näkökulman keskusteluun tuovat mm. tutkimustietoon perustuvan neuvonannon selvitysmiehenä toimiva kansleri emeritus KARI RAIVIO sekä strategisen tutkimuksen rahoituksesta jatkossa vastaavan Suomen Akatemian pääjohtaja HEIKKI MANNILA.

Tilaisuus on kaikille avoin mutta edellyttää ilmoittautumista: http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/939544/lang/fi

PROGRAMME / OHJELMA

9.30 Registration and Coffee

10.00 - 12.00 Science and society: time for a new deal, Chair, Dean Risto Nieminen, Aalto University, TJNK

Welcome from TENK, Chancellor, chair Krista Varantola, University of Tampere, TENK

"What would an ethical approach to decision-making look like?" Professor Anne Glover, Chief Scientific Adviser to the President of the European Commission

"Evidence-based policy or policy-based evidence", Chancellor Emeritus Kari Raivio

Discussion

12.00 - 13.00 Break

13.00 - 15.00 Rinnakkaissessiot

Sessio 1 Cherry picking: Tiedon valikoiva käyttö. Kansanedustaja Sanna Lauslahti (Tutkas), lääketieteen etiikan dosentti, yliopistonlehtori Pekka Louhiala (Hjelt-instituutti, HY), LKT, pääsihteeri emeritus Harri Vertio (Suomen Syöpäyhdistys), toimittaja Antti Blåfield.

Sessio 2 Kliiniset lääketutkimukset: Tiedettä vai tuotekehittelyä? Pääjohtaja Juhani Eskola (THL), tutkimusjohtaja Lasse Viinikka (HUS), prof. Timo Strandberg (HY, Oulun yliopisto), lääketieteellisen yksikön päällikkö Mikko Kuoppamäki (Orion Pharma), prof. Heikki Ruskoaho (TUKIJA, HY).

Sessio 3 Tutkimuksesta päätöksiksi: Onko eettistä olla hyödyntämättä tietoa? Dos. Osmo Kuusi (Aalto-yliopisto), VTT Marko Ahteensuu (Luonnontieteellinen keskusmuseo, HY), dos. Helena Siipi (Turku Institute for Advanced Sciences, Turun yliopisto), tutkijatohtori Karoliina Snell (HY).

14.30 - 15.00 Kahvitarjoilu

15.00 - 16.00 Päivän yhteenveto

Terveiset rinnakkaissessioista, pj Markku Lehto (ETENE)

Suomen Akatemian puheenvuoro, pääjohtaja Heikki Mannila

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro, johtaja Riitta Maijala

Loppukeskustelu


ILMOITTAUTUMINEN: http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/939544/lang/fi

TARKEMPI OHJELMA JA LISÄTIEDOT: WWW.ETIIKANPAIVA.FI

Professori emeritus Manfred Frankin (Tübingenin ylipisto) vierailu Turun yliopistossa 24.-25.4.

 

Professori Frank on johtava varhaisromanttisen filosofian tutkija, jonka kiinnostuksen kohteisiin kuuluu myös tämänhetkinen analyyttinen mielen filosofia (philosophy of mind) ja sen yhteys klassiseen filosofiaan, erityisesti juuri romantiikan aikakauden filosofiaan.


Professori Frank pitää torstaina 24.4. klo 16-18 Janus-salissa (Kaivokatu 12, nivel) luennon aiheesta  ”What Does That Mean: Early Romantic Philosophy?”

Perennial prejudice wants us to believe that early romantic philosophy developed in the footsteps of Fichtean foundationalism. We call ‘foundationalist’ a position which thinks knowledge grounded in an ultimate certitude. In Fichte’s case this was supposed to be an ‘absolutized Ego’. The prejudiced serpent continues to whisper: ‘Attention, Fichte’s philosophy marks the highest peak of subjectivity’s totalitarian seizure of power (Machtergreifung) over Being or différance. And early romantic philosophy is just an (immature) upshot of Fichtean subjectivistic dazzlement.’ It is demonstrated in this lecture that we have excellent reasons for trusting a recently developed research method called Constellation Research. Partially based on lately disclosed new source-text bases, it has entirely changed our view of Early Romanticism as a philosophical movement. We now see clearly that (and why) it was skeptical against foundationalist pretensions, respectful of subjectivity without promoting it to a ‘highest point of philosophy’, ironical with regard to ultimate knowledge claims, ontologically realistic, and pretty more modern than most of us thought it is.

 

Vierailu jatkuu samana päivänä, to 24.4 klo 18-20 yleisen kirjallisuustieteen seminaarihuoneessa (E 223) professori Frankin seminaarilla, jossa keskustellaan hänen kirjoituksestaan ”Zeit und Selbst”.  Seminaarin keskustelukieli on englanti. Tekstiä käsitellään tätä ennen yhdessä prof. Liisa Steinbyn johdolla tiistaina 15.4. klo 16-18 yleisen kirjallisuustieteen seminaarihuoneessa E223. Myös tämä esiseminaari, jossa valmistellaan yhdessä professori Frankille tehtäviä kysymyksiä, on kaikille avoin.

 

Vierailu jatkuu siten, että prof. Frank pitää perjantaina 25.4. klo 14-16 Publicumin luentosalissa IV luennon aiheesta ”From Fichte’s ’Original Insight’ to a Moderate Defense of Self-Representationalism”.

“Self-representationalism” is a relatively recently explored view on the nature of occurrent mental states which we are used to calling “conscious”. Some of its main representatives, Charles Siewert, Terence Horgan, Uriah Kriegel and Kenneth Williford have recently proved curious about classical phenomenology and even some achievements of the so called ‘Heidelberg School’. With some important differences of emphasis and interpretation, these authors think that (1) all consciousness is representational or intentional, and that representation or intentionality is, in general, the appropriate basic term for any philosophy of mind. And secondly they maintain that (2) those and only those acts or experiences may pass for “conscious” that, in addition to their intentional (or representational) object, co-represent themselves. This co- (or peripheral) representation of the conscious episode itself does not, on this view, come about by a different, higher-order act or by an inner duplication (“reflection”), but is, rather, thought to be “built-into” the primitive experience itself (hence the appellation “Same-Order Theory”). This form of self-awareness is supposed to be “ubiquitous”, occurring wherever mental states occur as conscious events.

Self-representationalism thereby embraces a basic conviction of Fichte as it was presented in Henrich’s ground-breaking text on “Fichte’s Original Insight” (in 1966). Differently than Fichte, self-representationalists keep sticking to ‘representation’ as the basic core concept in understanding the problem of self-awareness – and thereby adopt the erroneous “reflection model of self-consciousness”. This is what the lecture turns against, defending a ‘pre-reflective’ model of self-awareness. Constructing his argument on the thought of Michael Tye, Tyler Burge and Jean-Paul Sartre, a model is proposed in which the non-objectuality and transparency of self-awareness appears compatible with a concept of representation of outer reality.

 

 

A Seminar on Anne Conway

Prof. Christia Mercer (Columbia University) will give a seminar on Anne Conway's classic work "The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy" (1690) on 1st of November, 9-12 in U40 A110 (A-wing, 1st floor). The participants are asked to read Conway's short work and Prof. Mercer's introduction to it (material is available from mroinila (at) gmail.com).

Conway's "Principles" was the most important philosophical work written by a woman philosopher in the 17th century and widely praised in its time. Although neglected for centuries, the "Principles" is an impressive attempt to solve a broad range of philosophical and theological problems drawing heavily from Christian, Jewish and Platonist sources. Previous scholars have discussed Conway's vitalism, but Professor Mercer offers the first attempt to understand the entirety of Conway's metaphysics.

Christia Mercer is well-known for her work on contextualizing Early Modern philosophy. Her "Leibniz's Metaphysics: Its Origins and Development" (2001) is an essential work on early Leibniz. She is also the general editor of a book series titled "Oxford Philosophical Concepts." Besides her work on Conway, she is presently working on methodology and Platonism in Early Modern thought.

All interested are also welcomed to the corresponding seminar of the Philosophical Psychology, Morality and Politics CoE (Academy of Finland) 13-16 in Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu 34, 2nd floor (Helsinki), where Prof. Mercer will give a talk "Anne Conway's Radical Rationalism", accompanied with a paper "Spinoza's Mereology" by Ericka Tucker (Pomona) and "Leibniz and the Amour pur-controversy" by Markku Roinila (Helsinki). Students can gain three study points by reading the texts, attending both seminars and writing a ten-page essay on Conway which will be reviewed by  Prof. Mercer.  For more information and reading materials, contact mroinila (at) gmail.com

Oiva Ketonen -seminaari hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta

torstaina 14.11.2013 klo 17.15

Vaasan yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa, auditorio Wolffissa (Wolffintie 34)

 

Ohjelma

 

Tilaisuuden avaus

Etelä-Pohjanmaan rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson

 

Luennot

Mitä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaatii? Onko taloudellinen pohja jäämässä peruuttamattomasti heikoksi?

Professori Matti Pohjola, Aalto-yliopisto

 

Mikä uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaa? Tarvitaanko talouskasvua ollenkaan? [luento pidetään verkkoyhteyden kautta etänä]

Tutkija Paavo Järvensivu, Aalto-yliopisto


Keskustelua

Keskustelua johtaa yliopistonlehtori Tommi Lehtonen

 

Päätössanat

Professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto

 

Tervetuloa! Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.45.

 

Teuvalaissyntyinen akateemikko Oiva Ketonen (1913–2000) oli merkittävä suomalainen filosofi ja korkeakoulupoliittinen vaikuttaja. Ketosen laaja-alaisen ajattelun perinteen vaalimiseksi Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto ja Vaasan yliopisto järjestävät joka vuosi Oiva Ketonen -luennon.

Luonnonfilosofian seura järjestää  Seuran perustajan K.V. Laurikaisen ja 25 toimintavuotensa kunniaksi kahden päivän mittaisen kansainvälisen symposiumin 11.-12.11.2013. Symposiumin tapahtumapaikkana on Kruununhaassa sijaitseva Tieteiden talo, ensimmäisen kerroksen auditorio 104, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Ilmoittaudu tämän linkin kautta: https://lfs-fi.directo.fi/25v/

PROGRAM FOR MONDAY 11.11.2013 - MAANANTAIN 11.11.2013 OHJELMA

08.00-09.00 Registration and coffee. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu.

09.00-09.10 Viljo Martikainen, Chairman of The Finnish Society for Natural Philosophy, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja. Opening words. Symposiumin avaus.

09.10-09.50 Professori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto. Critical Remarks on K.V. Laurikainen's Natural Philosophy. Kriittisiä huomioita K.V. Laurikaisen luonnonfilosofiasta.

09.50-10.30 Emeritusprofessori Stig Stenholm: Beyond Reality, Laurikainen and Philosophy. Todellisuuden tuolla puolen, Laurikainen ja filosofia.

10.30-11.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

11.00-11.40 Professor Anton Zeilinger, Vienna University, Austria. Qubits and Quantum Teleportation. Qubitit ja kvanttiteleportaatio.

11.40-12.20 Professor Emeritus Basil Hiley, Theoretical Physics Research Unit, Birkbeck College, University of London, UK. Foundations of Quantum Theory in the Light of Bohmian Non-Commutative Dynamics. Kvanttiteorian perusteet bohmilaisen ei-kommutatiivisen dynamiikan valossa.

12.20-13.30 Lunch. Lounas.

13.30-14.00 Professori Kari Rummukainen. So the Higgs Boson has been Found, What Then? Higgsin Bosoni on löydetty, mitä sitten?

14.00-14.30 Professori Pertti Hakonen, Aalto-yliopisto. Electromechanics with Nanosystems. Elektromekaniikkaa nanosysteemeillä.

14.30-15.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

15.00-15.30 Dosentti Tuomo Suntola. On the Linkage between Planck's Quantum and Maxwell's Equations. Plackin vaikutuskvantin ja Maxwellin yhtälöiden yhteydestä.

15.30-16.00 Professori Pekka Lahti, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto. Heisenberg's Error-Disturbance Uncertainty Relation. Heisenbergin virhe-häiriö epätarkkuussuhde.

16.00-16.30 Dosentti Paavo Pylkkänen, University of Skövde, Sweden and University of Helsinki, Finland. Recent Advances in Quantum Cognition. Kvanttikognition uudet tuulet.

16.30-17.30 Panel discussion. Panelikeskustelu.

18.00-20.00 Helsingin yliopiston vastaanotto. Reception of the University of Helsinki.

20.00-22.30 Illallinen ravintola Pianossa, Rauhankatu 15, Kruununhaka. Dinner at restaurant Piano, Rauhankatu 15, Kruununhaka.


PROGRAM FOR TUESDAY 12.11.2013 - TIISTAIN 12.11.2013 OHJELMA

09.00-09.30 Lehtori Agnes Airola. How, Where and Why was the Finnish Association for Natural Philosophy Born. Miten, missä ja miksi Luonnonfilosofian seura syntyi.

09.30-10.00 Professori Jussi Rastas. The Thoughts and Plans of Professor K.V. Laurikainen for Improving the Role of Natural Philosophy in Finland. Professori K.V. Laurikaisen ajatuksia ja suunnitelmia luonnonfilosofian aseman edistämiseksi Suomessa.

10.00–10.30 Yliopistontutkija Claus Montonen. K.V. Laurikainen’s Strategy to Establish the Philosophy of Physics in the University of Helsinki. K.V. Laurikaisen strategia perustaa fysiikan filosofia Helsingin yliopistoon.

10.30-11.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

11.00-11.30 Emeritusprofessori Kullervo Rainio. Debates of the Philosophers. Filosofien debatteja.

11.30–12.00 Emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio. Discussions with K.V. Laurikainen. Keskusteluja K.V. Laurikaisen kanssa.

12.00-13.30 Lunch. Lounas.

13.30-14.00 Dosentti Simo Hemilä. Conscious Experiences are Coded Brain Information. Tietoiset elämykset ovat koodattua aivoinformaatiota.

14.00-14.30 Dosentti Tarkko Oksala. A New Knowledge Architecture for Cosmology. Uusi tiedon arkkitehtuuri kosmologialle.

14.30-15.00 FT Tarja Kallio-Tamminen. K.V. Laurikainen Expanding the Limits of Science. K.V. Laurikainen tieteen rajoja laajentamassa.

15.00-15.30 Coffee. Kahvitarjoilu.

15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja 2006-2013. The Near Past and the Potent­ial Future of Natural Philosophy. Luonnonfilosofian lähihistoria ja sen potentiaalinen tulevaisuus.

16.00-17.00  Panel Discussion. Paneelikeskustelu. The Role of Natural Philosophy in the Past and in the Future. Luonnonfilosofian rooli menneisyydessä ja tulevaisuudessa.

Symposium on Interspecies Performance 16-17.9., Helsinki

Renegotiating ”Us”: In Performance with Other Species

What are non-humans, the other species able to become? What are humans and performances able to become together with them in the age of eco-crises?

16.-17.9.2013 Performing Arts Research Centre, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki

Through various art, performance and thinking practices, this international transdisciplinary symposium of artistic research, live art and fine art focuses on our relationships with the non-human, especially with other animals and plants. The main aim of the two-day symposium is to explore the possibilities and implications of the interspecies performance – understood as social collectives including humans and non-humans - for performance, art and human in the age of eco-crises. For the first time in Finland, this symposium introduces and explores an emerging field of study into the relationships between performance, humans, other species and “nature”. The animal turn (animal studies (human-animal relations), animal ethics) along with the wider environmental/ecological/ earthly turn in our culture and the posthumanistic theories questioning the anthropocentrism prevalent in several disciplines have all been drawing attention also to this field of interspecies performance.

The keynote speaker, Professor Alan Read is a pioneer on the question of performance and animals, and the author of Theatre & Everyday Life (1993), Theatre, Intimacy & Engagement (2008), and Theatre in the Expanded Field (October 2013). He is currently Professor of Theatre at King's College London where he directs the Performance Foundation.

The keynote speaker, Professor Carl Lavery is a specialist in the relationships between performance, ecology and environment. His publications include i.a. Walking and Autobiography: Performance Writing, D. Heddon, C. Lavery & P. Smith, ed. R. Mock, (2009) and Site-Specificity and the Practice of Location: Processes, Performances, Writing (with A. Filmer, 2013/14). He is currently Professor of Theatre and Performance at the Aberystwyth University.


Speakers of the symposium:

- Keynote: Alan Read (Professor of Theatre, King’s College London, UK)

- Keynote: Carl Lavery (Professor of Theatre and Performance, Aberystwyth University, UK)

- Hanna Johansson (PhD, Researcher in Art History, University of Helsinki)

-  Essi Kausalainen (Performance Artist, Helsinki)

- Esa Kirkkopelto (Professor of Artistic Research, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki)

- Tuija Kokkonen (Live Artist, Research Associate, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki)

- Susanna Lindberg (Professor of Philosophy, University of Tampere)

- Tuula Närhinen (Visual Artist, Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki)

- Erika Ruonakoski (PhD, Researcher in Theoretical Philosophy, University of Helsinki)


Warmly welcome!


Registration now open: https://www.lyyti.fi/reg/Symposium_on_Interspecies_Perfomance_4604 (by 9.9.)

More information: <mailto:>

The symposium is organized by Tuija Kokkonen, whose artistic research project (since 2006) explores the questions of the symposium.
Syndicate content