seminaarit

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö

Holhous ja huolenpito -seminaari

21.4. 2015 klo 9.30-13.00, Turun yliopisto, Calonia-rakennus, luentosali Cal4

 

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää yhdessä Turun yliopiston filosofian oppiaineen kanssa 21.4.2015 seminaarin aiheesta ”Holhous ja huolenpito”. Seminaarissa tarkastellaan eri tieteiden näkökulmasta kysymystä siitä, miten ja missä määrin yksilöiden toimintaa voidaan ja pitää rajoittaa heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

 

Mikä on liiallista holhoamista? Missä määrin olemme velvoitettuja pitämään huolta toisista? Missä määrin yksilön pitää antaa käyttäytyä itselleen vaarallisella tavalla? Millaisia riskejä saamme ottaa oman terveytemme suhteen? Entä miten lapsista ja eritavoin sairaista tulisi huolehtia? Milloin ja millä ehdoin sairaus oikeuttaa holhoamisen? Mikä on holhoamisen ja huolenpidon ero, vai onko niillä eroa? Seminaarin tavoitteena on monipuolinen ja monitieteinen lähestyminen näihin ja muihin holhoamiseen ja huolenpitoon liittyviin kysymyksiin.


Tapahtuma on jatkoa viime vuonna järjestetylle Tieteen luotettavuus ja terveystutkimuksen journalismin etiikka" -seminaarille. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaari sopii erityisesti aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille ja muille terveys- sekä sosiaalialan ammattilaisille.

 

Seminaarin ohjelma:

9.30 UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön pääsihteeri Rosa Rantanen: Avaussanat

9.45 Terveystieteiden tohtori, dosentti Lauri Kuosmanen (Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos): Voiko pakolla hoitaa?

10.25 Dosentti, lastentautien erikoislääkäri Samuli Rautava (Turun yliopisto): Tietääkö lastenlääkäri paremmin? - Lapsen holhoaminen orastavasta autonomiasta huolehtimisena

11.05 Tauko

11.25 Valtiotieteiden maisteri, tutkija Katariina Warpenius (THL, Alkoholi ja huumeet -yksikkö): Itku pitkästä ilosta? Alkoholipoliittisen sääntelyn ambivalenssit - esimerkkinä yökerhojen aukioloaikojen rajoitukset

12.05 Filosofian tohtori, dosentti Juho Ritola (Turun yliopisto, Filosofian oppiaine): Vapaata laskua?

12.45 UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön puheenjohtaja Helena Siipi: Päätössanat ja yleinen keskustelu

13.00 Seminaari päättyy

 

Yhteydenotot: Rosa Rantanen, rprant at utu.fi


Koulu ja katsomukset-seminaari


Millaisia maailmankuvia koulujen katsomusaineet välittävät? Miten uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian opetus tulisi järjestää kouluissa? Mitä pitäisi opettaa ja kuinka paljon? Yhdessä vai erikseen? Toimiiko uskontojen ja ET:n yhteisopetus? Mitä tutkimus sanoo vähemmistöjen uskonnonopetuksesta?

 

Alustukset

-Anuleena Kimanen, konsultoiva opettaja ja tohtoritutkija, Espoon kaupunki ja HY: Onko suomalainen uskonnonopetus tunnustuksellista?

-Inkeri Rissanen, yliopisto-opettaja, TaY: Islamin opetus kouluissa – suomalaista islamia rakentamassa

 

Paneelikeskustelu

-Pekka Iivonen, opetusneuvos, Opetushallitus

-Arto Kallioniemi, uskonnon didaktiikan professori, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, HY

-Tuula Sakaranaho, uskontotieteen professori, teologinen tiedekunta, HY

-Eero Salmenkivi, filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistonlehtori, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, HY

Keskustelua johtaa Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström, HY

 

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan koulujen katsomusopetuksesta Helsingin yliopistolle (Suomen Laki -sali, Porthania, Yliopistonkatu 3) maanantaina 30.3. klo 15.30–17.30.

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen sivustolla olevasta linkistä. Paikkoja rajoitetusti. https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=959&id=12684#.VQBRHuHPrCu

 

Tilaisuus on osa Uusi maailmankuva -teemaa, joka on yksi Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden teemoista.

 

Lisätietoja:

Toni Rönni

viestintäkoordinaattori

toni.ronni at helsinki.fi

+358 50 318 5214


AATTEET, OPIT JA IDEOLOGIAT KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITTÄJINÄ –SEMINAARI

16.4.2015,

Tieteiden talo, Helsinki


Kasvatuksen ja koulutuksen linjauksien, käytäntöjen ja pedagogisten ratkaisujen taustalla vaikuttaa aina - suoremmin tai epäsuoremmin - erilaisia oppeja sekä yhteiskunnallisia ideologisia ja aatteellisia virtauksia. Niitä voidaan tarkastella monesta eri perspektiivistä ja eri tieteenalojen näkökulmasta. Voimme esimerkiksi kysyä, kuinka erilaiset ajan ideologiset ja aatteelliset tekijät heijastuvat yhteiskunnallisissa ja poliittisissa diskursseissa ja linjauksissa, kasvatuksen ja koulutuksen käytänteissä tai valituissa pedagogisissa ratkaisuissa. Kasvatusta ja koulutusta muovanneiden oppien historia kytkeytyy tieteisiin mutta myös eri aikojen aatteisiin ja ajassa muuttuviin käytäntöihin. Historiallinen tarkastelu tarjoaa yhden avaimen näiden yhteyksien hahmottamiseen ja ymmärtämiseen - myös silloin, kun kiinnostuksen kohteena on tämä päivä ja tulevaisuus. Seminaarin painopiste on historiallisissa näkökulmissa, jotka auttavat ymmärtämään aatteiden, ideologioiden ja oppien suhdetta kasvatukseen sekä koulutukseen kaikilla sen asteilla.


Kutsumme tutkijoita, opiskelijoita ja muita asiasta kiinnostuneita tätä aihetta käsittelevään seminaariin, joka pidetään 16.4.2015 Tieteiden talolla Helsingissä.


Seminaarissa on alustuksia, kommenttipuheenvuoroja, paneelikeskustelu sekä lisäksi 3–5 työryhmää, joihin kaikki ovat tervetulleita esittämään omia tutkimuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan. Työryhmät muodostetaan tulevien abstraktien pohjalta.

 

Seminaarin suunnittelutyöryhmä / yhteyshenkilöt:

Yhteyshenkilö: Julia Burman, SHS (shs at histseura.fi)

Päivi Maria Pihlaja, SOS (paivi.pihlaja at helsinki.fi)

Tero Halonen, SOS (terohalonen at hotmail.com)

Juhani Tähtinen, SKKHS (etunimi.sukunimi at utu.fi);


Ilmoittautuminen:

Kahvitarjoilun järjestämiseksi toivomme seminaariin ilmoittautumista 10.4.2015 mennessä (ei osallistumismaksua)


Omien esitysten abstraktien viimeinen jättöpäivä 7.4.2015.


Ilmoittautumislomake ja abstraktien jättö:

http://www.kasvhistseura.fi/site/

 

OHJELMA

10.00 Seminaarin avaus

10.05–10.35 Koulutuspolitiikan vaihtuvat ideologiat (Snellmanista Stubbiin), emerita prof. Sirkka Ahonen (Hy)

10.35–10.50 Kommenttipuheenvuoro, prof. Pauli Siljander (OY) ja keskustelua

10.50–11.20 1970-luvun tutkinnonuudistus yliopistossa - eräänlainen kulttuurivallankumous, dos. Marja Jalava (HY)

11.20 – 11.35 Kommenttipuheenvuoro, dos. Arto Nevala (UEF) ja keskustelua

Lounas (omakustanteinen)

12.30–14.30 Työryhmät

Kahvi

15.00–15.45 Aate-, oppi- ja ideologiahistorian tutkimuksen nykykuva ja tulevaisuus Suomessa –paneeli osallistujat: Sirkka Ahonen, Markku Hyrkkänen, Marja Jalava, Pauli Siljander ja Risto Ikonen pj.

 

Järjestäjät:

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Suomen Historiallinen Seura ja Suomen Oppihistoriallinen Seura


TAITEEN JA TIETEEN JÄRJESTYKSET JA LUOVAT PROSESSIT  25.10.2014


Seminaarin järjestävät Porin Filosofinen Seura ry ja Porin taidemuseo ja se pidetään Porin taidemuseossa, Eteläranta.

 

Seminaarin tavoite on selventää miten taiteen ja tieteen vuoropuhelu voi avata uusia ulottuvuuksia taideteoriassa ja taiteen kokemisessa kuvataiteissa ja musiikissa. Keskeinen teema on erilaisten järjestysmuotojen ja rakenteiden analyysi. Uusien järjestyksien ja ulottuvuuksien ymmärtäminen ja oppiminen auttaa paitsi taiteilijaa, säveltäjää ja tieteilijää myös katsojaa tai kokijaa ymmärtämään ja kokemaan taiteellista ilmaisua ja kulttuuria uusilla tavoilla. Taide ammentaa teemansa ja ideansa mitä erilaisimmista lähteistä, mm. uskonnosta, historiasta, arjesta ja mielikuvituksesta. Taide toimii yleistämällä, rajaamalla, käsitteellistämällä; ymmärryksestä ja ymmärtämättömyydestä. Taiteellisella luovuudella ja kulttuurilla ei ole näkyviä rajoja saati muuttumattomia määritelmiä.

Kaikessa taiteessa on kuitenkin havaittavissa järjestystä, rakennetta, muutosta ja liikettä. Seminaarissa tarkastellaan taiteen järjestyksiä, struktuureja ja luovia prosesseja sekä taiteen kokemuksellisuutta. Tiede ja taide saattavat ammentaa yhteisistä lähteistä. Millaisia nämä lähteet ovat ja onko tieteen ja taiteen "keksimisen konteksteissa" merkittäviä eroja?

 

OHJELMA

12.00-14.00         Lounas / kahvi / välipala / tutustuminen museon näyttelyihin

14.00-14.15         Seminaarin avaus

14.15-14.50         Nerous ja luovuus Immanuel Kantilla, FL Lauri Mehtonen, Tampereen yliopisto

14.50-15.25         Ajattelun murros modernissa taiteessa ja sen suhde tieteeseen, dos. Irmeli Hautamäki, Helsingin yliopisto

15.25-16.00         Surrealismin Metodinen Inspiraatio, dos. Timo Kaitaro, Helsingin yliopisto

16.00-16.30         Kahvi / välipala (30 min.)

16.30-17.05         Hyvät, pahat, generatiiviset: Paul Feyerabendin ja David Bohmin ajatuksia luovuudesta, FM Petteri Limnell, Tampereen yliopisto

17.05-17.40         Tieteen ja taiteen järjestykset Bohm-Biederman –kirjeenvaihdon valossa, dos. Paavo Pylkkänen, Helsingin yliopisto, Skövden korkeakoulu

17.40-18.15         Taiteen järjestysmuodoista: havainnon ja ajan merkitys taidekokemuksen jäsentymisessä, FT Timo Laiho (Helsingin yliopisto)

18.15-18.45         Kahvi / välipala (30 min.)

18.45-19.20         Biotieteestä taiteeseen, dos. taiteilija Merja Markkula, Kuusiston taidekartano

19.20-20.00         Keskustelu / paneeli

 

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittautumiset osoitteeseen porinfilosofinenseura at gmail.com

Seminaari pidetään taidemuseon kokoustiloissa (2. kerros).  Lisätietoja: Petteri Limnell, petteri.limnell at pori.fi


HELSINKI SEMINAR FOR GOVERNANCE AND INSTITUTIONS


You are cordially invited to attend our next seminar session with


Professor Jan Klabbers (Faculty of Law)


"Global Governance and the Virtues"


On Wednesday, 15 October 2014, 14:15-15:45 (refreshments from 14:00) Porthania (Yliopistonkatu 3), Faculty room (Room 545) 


Since 2013, Jan Klabbers holds the first Martti Ahtisaari Academy Professorship, during which he works on the project 'Towards a Credible Ethics for Global Governance'. Between 2006 and 2011, he was Director of the Academy of Finland’s Centre of Excellence in Global Governance Research.


As refreshments will be served, we kindly ask you to confirm your participation by Friday, 10 October by sending an email to the seminar coordinator: Caroline Werner, caroline.werner at helsinki.fi

 

If you would like to be added to the seminar mailing list, please contact the coordinator as well.


http://blogs.helsinki.fi/governanceandinstitutions/


Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli symposium 13.-14.10.2014

 

Luonnonfilosofian seura järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston neurotieteiden tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston aivotutkimusyksikön kanssa toisen Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli symposiumin 13.-14.10.2014. Symposiumin tapahtumapaikkana on Kruununhaassa sijaitseva Tieteiden talo, ensimmäisen kerroksen auditorio 104, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

 

Symposiumiin ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu sekä lähettämällä Seuran sihteerille email otsikolla “Mieli 2014” osoitteeseen avril.styrman at helsinki.fi. Ilmoita myös osallistutko Helsingin yliopiston vastaanotolle maanantaina klo. 18.00-20.00. Symposiumin osallistumismaksu on 40 €, 20 € jäseniltä ja 10 € opiskelijoilta. Osallistumismaksu maksetaan Luonnonfilosofian seuran tilille FI3510193000204652 (Nordea, BIC: NDEAFIHH), viitenumerolla 2228.

 

 

MAANANTAIN 13.10.2014 OHJELMA

08.00-09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.00-09.10 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja: Avaussanat

09.10-09.50 Emeritusprofessori Simo Knuuttila: Sielun fysiologiaa: Galenos, Descartes, Kant

09.50-10.30 Emeritusprofessori Anto Leikola: Mieli biologin näkökulmasta

10.30-11.10 Akatemiaprofessori Riitta Hari: Aivotutkijan käsitys mielestä.

11.10-11.30 Kahvitauko

11.30-12.00 Dosentti Iiro Jääskeläinen: Mieli psykologin näkökulmasta

12.00-12.30 Professori Lauri Nummenmaa: Tunne mielen ohjaavana rakenteena

12.30-14.00 Lounastauko

14.00-14.30 Professori Harry Scheinin: Anestesia tajunnantutkimuksen työvälineenä

14.30-15.00 Dosentti Paavo Pylkkänen: tietoisuus fyysikon mielessä

15.00-15.30 Kahvitauko

15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen: Havainto ja tietoisuus aivojen muistiprosessien dynaamisina tuotoksina

16.00-17.30 Paneelikeskustelu

18.00-20.00 Helsingin yliopiston vastaanotto. Päärakennuksen opettajien lehtisali.

 

 

TIISTAIN 14.10.2014 OHJELMA

09.00-09.40 Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto: Kieli ja itsetietoisuus

09.40-10.20 Professori Eero Castren: Kehittyvät aivot ja mieli

10.20-11.00 Dosentti Jyrki Mäkelä: Kielen häiriöistä ja niiden mielekkäästä hyödyntämisestä

11.00-11.30 Kahvitauko

11.30-12.00 Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto: Tiedostamattomat prosessit ja arkipsykologiset selonteot

12.00-12.30 Professori Minna Huotilainen: Musiikin ja kielen käsitteet aivoissa

12.30-13.30 Lounastauko

13.30-14.00 Professori Timo Honkela, Helsingin yliopisto: Mielien, kielien ja käsitteiden variaatio ja muutos

14.00-14.30 Akatemiaprofessori Risto Ilmoniemi: Mitä aivojen mittaaminen kertoo tietoisuuden tiloista

14.30-15.00 Dosentti Matias Palva: Aivot ja kognitio

15.00-15.30 Kahvitauko

15.30-16.00 Professori Lauri Parkkonen: Ihmisaivot, koneet ja tietoisuus

16.00-16.30 Professori Urpo Nikanne: Mielen ja kielen liittymistä

16.30-17.00 TkT Viljo Martikainen: Ymmärrys ja kielen kontekstiaalisuus käsitteiden dynaamisina ja tilannerelevantteina tuotoksina

 


Syksyn muu ohjelma:

 

28.10.2014 Pentti Alanen: Fysiikan ja geometrian suhteesta

 

11.11.2014 Jukka Kekkonen: Lakia ja normit, arvot ja etiikka

 

25.11.2014 Syyskokous. Esitelmä: Viljo Martikainen, Voiko tieteen tuloksiin rakentuva ajattelu rikastaa filosofista keskustelua?

 

Sivut: http://www.lfs.fi/


Tervetuloa monitieteiseen "Kuoleman tieteellinen tutkiminen: menetelmät, aineistot ja etiikka" -seminaariin!

Seminaari pidetään Turun yliopistolla (Janus-sali, Sirkkalan kasarmialue, Kaivokatu 12, 1. krs. T53 Artium) torstaina 9.10.2014 klo 9.00 – 17.00.  Seminaari sopii kuolemantutkimuksen parissa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille tutkijoille ja muille ammattilaisille sekä opiskeljoille.

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Lounaat ja kahvitauot omakustanteisia.

Seminaarin järjestää Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen kanssa.

Lisätietoja alla sekä seminaarin nettisivuilla osoiteessa http://tanatologia2014.wordpress.com/

 

Ystävällisin terveisin,

Rosa Rantanen

 

*******

Kuoleman tieteellinen tutkiminen: menetelmät, aineistot ja etiikka - Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran (SKTS) monitieteinen seminaari

Turun yliopisto, 9.10.2014

Keynote-puhuja: Ph.D., dos. Benita Heiskanen (Turun yliopisto, The John Morton Center for North American Studies)

Kuolemantutkimusta eli tanatologiaa tehdään Suomessa useilla eri tieteenaloilla. Tutkittavat aiheet liittyvät usein yhteiskunnallista keskustelua herättäviin eettisiin kysymyksiin ja ihmisten arkielämää koskettaviin teemoihin, kuten eutanasiaan, elinsiirtoihin, kloonaukseen, lapsikuolemiin ja itsemurhiin. Ulkopuolisissa kuolemantutkimus saattaa herättää hämmennystä: aihetta pidetään raskaana tai outona. Tutkittavat aiheet ja käytettävät aineistot herättävät myös itsessään eettisiä kysymyksiä; toisinaan taas tutkimusaiheiden tabuluontoisuus haittaa tutkimustuloksista käytävää julkista keskustelua. Näistä tanatologiaan liitetyistä, osin kielteisistäkin mielikuvista johtuen kaikki kuolemaa tutkivat eivät välttämättä miellä itseään “kuolemantutkijoiksi”. Keskustelu kuolemantutkimuksen menetelmistä, käytetyistä aineistoista ja eettisistä kysymyksistä on kuitenkin tärkeää riippumatta siitä, tiedostetaanko oma tutkijapositio vai ei.

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry järjestää kuolemantutkijoille ja alasta kiinnostuneille opiskelijoille monitieteisen seminaarin, jossa tarkastellaan tanatologian erityispiirteitä ja kartoitetaan Suomessa tehtävää kuolemantutkimusta. Seminaarissa pohditaan tanatologian tutkimusmenetelmiä, näkökulmia, tutkimusaineistoja ja kuolemaan ja kuolemantutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan  kuolemantutkimuksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sekä ihmisten suhtautumista kuolemantutkimukseen.

Global Ethics and Justice Research Symposium

Keynote lecturer Academician Martha Nussbaum

 

Date: Friday August 29, 2014, 9:30-16:45.

Venue: Aalto University School of Business, Lecture hall A-201, Main building, Runeberginkatu 14-16.


Free entry. For coffee service, please notify of your attendance by August 15 at: heikki.saxen at uta.fi


Inquiries: Professor Matti Häyry (matti.hayry at aalto.fi), researcher Heikki Saxén (heikki.saxen at uta.fi)

 

"Radical changes are occurring in what democratic societies teach the young, and these changes have not been well thought through. Thirsty for national profit, nations, and their systems of education, are heedlessly discarding skills that are needed to keep democracies alive. If this trend continues, nations all over the world will soon be producing generations of useful machines, rather than complete citizens who can think for themselves, criticize tradition, and understand the significance of another person's sufferings and achievements. The future of the world's democracies hangs in the balance." -Martha Nussbaum

Global Ethics and Justice Research Symposium is organized by the Department of Management Studies at Aalto University School of Business and the Academy of Finland. In her keynote lecture, Academician Martha Nussbaum will address the core theoretical and practical aspects of the topic. During the day, other experts will discuss the theme in light of disability, the relation between theory and practice, corporate responsibility, and design, among other viewpoints. The seminar will be held in English.

 

Martha C. Nussbaum (1947-) is the Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics at the University of Chicago. She has also been an Academician in the Academy of Finland since the year 2000. Academician Nussbaum is one of the most eminent thinkers in political philosophy. She is especially known for her work on the "capability approach," an approach that focuses on the actual abilities of individuals to attain well-being and which Nussbaum has developed together with Nobel Prize winner Amartya Sen. Academician Nussbaum has published many highly acclaimed books, including Sex and Social Justice 1998, Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law 2004, and Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities? 2010.

 

PROGRAM

 

09:30 - 10:00

Coffee

 

10:00 – 10:15

Welcome and opening words

Dean Ingmar Björkman, Aalto University School of Business

 

10:15 – 10:30

A word from the Academy of Finland

Professor Liisa Laakso, Research Council for Culture and Society

 

10:30 - 12:00

Global ethics and justice - A keynote lecture

Academician Martha Nussbaum, University of Chicago and Academy of Finland

 

12:00 - 13:00

Lunch break

 

13:00 - 13:45

Disability as a test of justice in a globalising world

Professor Matti Häyry, Aalto University School of Business

Professor Simo Vehmas, University of Helsinki

 

13:45 - 14:30

Global ethics as theory and practice

Professor Sirkku Kristiina Hellsten, University of Dar-es-Salaam

 

14:30 - 15:00

Coffee break

 

15:00 - 15:45

Business firms as political actors in global economy

Dr Jukka Mäkinen, Aalto University School of Business

 

15:45 - 16:30

Can design be ethically and ecologically sustainable?

Claudia Garduno, DA Student, Aalto University School of Arts

 

16:30 - 16:45

Closing words

Professor Emerita Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila, Aalto University School of Business


Korpo filosofidagar 2-3.8.2014

Tema: Övervakningssamhället

Under senare år har olika statsmakters omfattande avlyssnings- och övervakningsverksamhet avslöjats i media. Samtidigt har internetanvändningens utveckling gjort att många frivilligt lägger ut stora mängder information om sig själva i sociala medier. Vi tycks därmed stå inför en situation som innefattar både viljan och möjligheten att övervaka samhällsmedborgarna i större omfattningen är någonsin tidigare. Går utvecklingen mot ett ’övervakningssamhälle’?

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera övervakningens roll i vårt samhälle. Hotar eller tryggar övervakningen demokratins fortlevnad? Kränker övervakningen individens integritet? Är det möjligt att undvika övervakningen? Staters och företags möjligheter att övervaka tycks öka, men ökar även individens möjligheter att övervaka dem? Bland annat dessa frågor får publiken diskutera tillsammans med filosofer och samhällsvetare som deltagit i samtidens debatter om övervakning. Filosofidagarna avslutas med pjäsen ’Gyges Ring’ där den filosofiska dialogen och scenkonsten samverkar för att gestalta moraliska och existentiella frågor om övervakning.

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Lördagen den 2.8

kl. 16-18 Mikael Brunila, grävande journalist och amatör-internaut, Helsingfors
Tema: "Internet efter NSA: cybernetisk kapitalism och tunnelkommunism"

kl. 18-20 Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, Försvarshögskolan, Stockholm
Tema: ”Strategins väsen och övervakningens ande”

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former

Söndagen den 3.8

kl. 12-14 Filosof Göran Torrkulla, Åbo
Tema: ”Vad kan vi idag lära oss av Platons dialog Staten? Några synpunkter på förhållandet mellan filosofi, moral och politik”

kl. 14-16 Filosofiteatern ’Gyges Ring’. Pjäsen är inspirerad av ett avsnitt med samma namn i Platons dialog Staten. I pjäsen behandlas bland annat moraliska och existentiella frågor om statsmaktens övervakning. Manus har skrivits av filosofen Göran Torrkulla och författaren Marcus Prest. Pjäsen framförs av skådespelarna Mats Holmqvist och Håkan Omars.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 2-3.8.2014
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: +358 400 104 309, Postadress: Korpoströmsvägen 832, 21710 Korpo.
http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Tampereen yliopiston filosofian oppiaineessa järjestetään kansainvälinen työpaja luonnonlajien metafysiikasta, semantiikasta ja tieteenfilosofiasta la-su 28.-29.6.2014.

Lisätietoja: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2014&kk=6&id=96218

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!


Syndicate content