seminaarit

Symposiumissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä: Miten luonto, ihminen ja yhteiskunta ovat muuttumassa? Minkälaisia ovat aikamme ihmiskuvat ja –käsitykset? Miten koulutus, työ ja tutkimus ottavat huomioon ihmisen ja muutokset? Minkälaisia ovat tulevaisuudenkuvamme luonnosta ja yhteiskunnasta?

Symposiumin alustajina muun muassa professorit Markku Wilenius, Veli-Matti Värri, Göte Nyman, Maija Könönen, Lääketieteen tohtori Seija Zimmermann ja psykologi Tony Dunderfelt sekä taiteilijat Paavo Westerberg ja Osmo Rauhala.


Tutkijat ja taiteilijat tuovat omasta tutkimuksestaan ja työstään ajankohtaiset puheenvuorot ihmiskäsityskeskusteluun. Yhteisen arvopohjan muodostaa luonto, ihminen ja yhteiskunta –kokonaisuus, mutta alustajat painottavat omaa näkökulmaansa. Näiden eri näkökulmien pohjalta pyrimme luonnostamaan uutta kokonaiskäsitystä yhdessä alustajien ja symposiumiin osallistuvien kanssa.

 

Tarkemmat tiedot:

http://gyllenbergs.fi/fi/signe-och-ane-gyllenbergs-stiftelse-fi/symposium-2015/


Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29-30.7.2015

Tema: Farväl till demokratin?

Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 29.7

kl. 16-18 Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: "Är ryktet om demokratins undergång förhastat? Frågan om folkstyrelsens förändring och urgröpning "

kl. 18-20 Filosof Henrik Jøker Bjerre, Aalborgs universitet, Danmark
Tema: "But the Greatest of These is the Freedom of Expression - on the relation between means and ends in the contemporary debates on the freedom of expression"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former.

Kl. 22 Musik: Viktor Granö

Torsdagen den 30.7

kl. 12-14 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: "Den ekonomiska demokratins nedgång och fall"

Kl. 14 Kaffepaus

kl. 14.15 Poet Yulya Tsimafeyeva, Vitryssland
Tema: "No Market, No Fame: Being a Writer in Belarus"

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 29-30.7.2015
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Korpo filosofidagar på Facebook: https://www.facebook.com/events/410232232511254/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

The 46th Annual Meeting of the Husserl Circle

Time: June 9-12, 2015, Helsinki

Venue: The House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, 5th floor, room 505

 

Organizers:

Subjectivity, Historicity, Communality (SHC) Research Network (University of Jyväskylä, University of Helsinki) and the Philosophical Society of Finland

 

Tentative program

 

Tuesday, June 9

Epistemology

10:00-10:15   Opening words by Mirja Hartimo and Sara Heinämaa

10:15–11:30 Thomas Hansberger (Marquette University): Two Arguments on Husserl and Externalism: Husserl’s Transcendental Critique of the Subject/Object Distinction

Commentator: Philipp Berghofer (University of Graz)

Chair: Mirja Hartimo

11:30–12:45 Lunch

12:45–14:00 Julia Jansen (University of Leuven): Husserl’s Notion of Deckungssynthese: A Radical Departure from Kant

Commentator: Rosemary Rizo-Patrón de Lerner (Pontifical Catholic University of Peru)

Chair: Jussi Backman

14:00–15:15 Hanna Trindade Gonçalves (University of Minas Gerais): Temporality and Phantasy: The Role of Time in the Constitution of Imaginary Objects

Commentator: Ronald Bruzina (University of Kentucky)

Chair: Jussi Backman

15:15–15:45 Coffee

15:45-17:00   Virginie Palette (CNRS/ Ecole Normale Supérieure): The Normative Role of Types Perception: A Husserlian Proposal

Commentator:  Gediminas Karoblis (Norwegian University of Science and Technology)

Chair: Fredrik Westerlund

17:00-19:00   Reception at the House of Sciences and Letters (sponsored by the SHC and the University of Helsinki)

 

Wednesday, June 10

Consciousness, Understanding, Historicity

09:00–10:15 Invited Nordic Keynote

Dan Zahavi (University of Copenhagen): Communication and self-alienation

Chair: Sara Heinämaa

10:15–11:30 Michele Averchi (The Catholic University of America): Appropriation and Assimilation in Communication

Commentator: Witold Plotka (University of Gdansk)

Chair: Erika Ruonakoski

11:30–12:45 Lunch

12:45–14:00 Joona Taipale (University of Jyväskylä): Empathy and Typification

Commentator: Zachary Joachim (Boston University)

Chair: Mirja Hartimo

14:00–15:15 Dimitris Apostolopoulous (University of Notre Dame): Ricoeur, Husserl, And Poetic History

Commentator: Timo Miettinen (University of Helsinki)

Chair: Mirja Hartimo

15:15–15:45 Coffee

15:45–17:00 Lilian Allweiss (Trinity College Dublin): Self-Consciousness without an I

Commentator: Sara Heinämaa (University of Jyväskylä)

Chair: Joona Taipale

 

Thursday, June 11

Truth and Logic

09:00–10:15 Bernhard Obsieger (Complutence University of Madrid): Husserl’s

Transcendental Reduction and the Realm of Ontology

Commentator: Wenjing Cai (Shanghai Jiao Tong University)

Chair: Joona Taipale

10:15–11:30  Thomas III Byrne (University of Leuven): The Significance of the Hinweistendenz for Husserl’s Philosophy: Expression and Truth

Commentator: Simo Pulkkinen (University of Helsinki)

Chair: Joona Taipale

11:30–12:30 Lunch

12:30–13:45 Matteo Bianchin (University of Milano-Bicocca): Husserl on Meaning and Grammar

Commentator: Andrea Borsato (Independent Scholar)

Chair: Sara Heinämaa

13:45–15:00 Stefania Centrone (University of Oldenburg): On the Shoulders of Leibniz and Bolzano: Early Husserl on the Mathesis Universalis

Commentator: Mirja Hartimo (University of Jyväskylä) / Jairo da Silva (São Paulo State University)

Chair: Sara Heinämaa

(Coffee served during the discussion)

15:00–17:00 Book Session

Essays on Gödel's Reception of Leibniz, Husserl, and Brouwer (Springer, 2015).

Commentator: Dermot Moran (University College Dublin)

Author’s response: Mark van Atten (CNRS, Paris-Sorbonne University)

The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics, Edmund Husserl and Jacob Klein (Indiana, 2011).

Commentator: Claudio Majolino (University of Lille)

Author’s response: Burt Hopkins (Seattle University)

Chair: Mirja Hartimo

17:30–19:00 Rector’s Reception (sponsored by the University of Helsinki)

 

Friday June 12

Modes of Intentionality and the Kantian Background

9:00–10:45    Intentionality and Significance

George Heffernan (Merrimack College): Thinking of Jupiter: An Essay on the Phenomenological Concept of Intentionality in Husserl's Fifth Logical Investigation 

Dermot Moran (University College Dublin): Human Beings as Sense-Givers and Apprehenders in a Significant World

Chair: Sara Heinämaa

10:45–12:00 Corijn Van Mazijk (University of Groningen): Between Perception and Judgment: Husserl’s Type and Kant’s Schema

Commentator: Carlos Lobo (College International de Philosophie)

Chair: Simo Pulkkinen

12:00–13:15 Lunch

13:15–14:30 Andrea Cimino (Boston College): Reality Beyond Illusion: A Phenomenological Account of  Veridical and Deceptive Perceptions

Commentator: Fredrik Westerlund (University of Helsinki)

Chair: Simo Pulkkinen

14:30–15:00 Coffee

15:00–16:15 John Drummond (Fordham University): Husserl, Buck-Passing, and Fitting-Attitude Theories of Value

Commentator:  Molly Flynn (Assumption College)

Chair: Mirja Hartimo

16:15–17:00 Business Meeting

17:30–20:00  Buffet at the Helsinki Collegium for Advanced Studies (sponsored by the SHC and the University of Jyväskylä)

 

 

Organization committee: Mirja Hartimo, Sara Heinämaa, Joona Taipale, Simo Oinas, and Tuukka Brunila


Time: 3-4 June 2015

Venue: Tieteiden talo (House of Science and Letters), Kirkkokatu 6, Helsinki

 

Speakers:

Rachel Condry

Sari Kivistö

Avishai Margalit

Martha Nussbaum

Sami Pihlström

Risto Saarinen

Naoko Saito

Sigridur Thorgeirsdottir

 

The symposium is free for all but pre-registration is required. Please register online at  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/61118/lomake.html by May 28.

 

Further information including symposium programme is available at: http://www.helsinki.fi/collegium/events/reconciliation/index.html

Ryle: Intelligence, Practice, Skill
Ņbo Akademi University, June 8-9, 2015

This workshop is dedicated to themes in Ryle's philosophy with particular focus on re-evaluating his potential in the debate about whether there is a fundamental distinction between practical knowledge (knowing-how) and propositional knowledge (knowing-that).

Speakers

Michael Kremer (University of Chicago)
Valérie Aucouturier (Université Paris Descartes)
Martin Gustafsson and Stina Bäckström (Ņbo Akademi University)
Rowland Stout (University College, Dublin)
Roger Teichmann (St Hilda's College, Oxford)
Will Small (University of Illinois, Chicago)
Julia Tanney (University of Kent)

All interested are welcome! If you wish to attend, please send an e-mail to Stina Bäckström, stina.m.backstrom(a)gmail.com.

This workshop is organized within the project "€œThe Philosophical Import of Ordinary Language"€, funded by the Academy of Finland.
Möten med filosofi och konst i vardagen

Är filosofi och konst någonting invecklat och världsfrånvänt? Är det enbart en fråga för professionella filosofer och konstnärer? Men tänk om det istället är så att bägge har en avgörande roll i den enskildes liv och kulturen som helhet, och att båda är oumbärliga för vår förståelse av oss själva och världen.

Kom och diskutera filosofins och konstens plats i vardagen vid Café Ritz i Vasa 27.5! Vi får höra två anföranden om varför och hur sådant som kallas filosofi och konst gör en skillnad i våra liv - därefter följer öppen diskussion med publiken om de frågor som väckts.

Alla välkomna & inträdet fritt!

Program

kl. 18 Filosof och konstnär Göran Torrkulla - "Att få syn på vardagen. Konsten och filosofin som former av förståelse"

kl. 19.20 -19.30 Kaffepaus

Kl. 19.30 - 21.00 Filosof Joel Backström - "Moraliska värderingar som ideologisk teater"

Plats: Café Ritz,
Kyrkoesplanaden 22 A, Vasa
Tid: Onsdagen 27.5 kl. 18 - 21.

Göran Torrkulla är bosatt i Åbo. Han är verksam som bildkonstnär i Åbo och som filosof vid Åbo Akademi. Torrkulla är aktuell med boken Stiglöshet: 3 essäer om uppmärksamhetens former (Lejd 2014) av Kate Larson, Göran Torrkulla och Babis Carabeidis . Läs en intervju med Torrkulla i anslutning till temat 'vardagen' här.

Joel Backström
är bosatt i Helsingfors. Han är verksam som forskare vid Helsingfors universitet. Backström disputerade i filosofi vid Åbo Akademi 2007 med avhandlingen The Fear of Openness. An Essay on Friendship and the Root of Morality. Backström är även timlärare i utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (Teaterhögskolan). Han är aktiv skribent i bland annat Ny Tid och fungerar som side-kick i Radio Vegas program Eftersnack.

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
www.fbf.fi
tel +358505147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö

Holhous ja huolenpito -seminaari

21.4. 2015 klo 9.30-13.00, Turun yliopisto, Calonia-rakennus, luentosali Cal4

 

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää yhdessä Turun yliopiston filosofian oppiaineen kanssa 21.4.2015 seminaarin aiheesta ”Holhous ja huolenpito”. Seminaarissa tarkastellaan eri tieteiden näkökulmasta kysymystä siitä, miten ja missä määrin yksilöiden toimintaa voidaan ja pitää rajoittaa heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

 

Mikä on liiallista holhoamista? Missä määrin olemme velvoitettuja pitämään huolta toisista? Missä määrin yksilön pitää antaa käyttäytyä itselleen vaarallisella tavalla? Millaisia riskejä saamme ottaa oman terveytemme suhteen? Entä miten lapsista ja eritavoin sairaista tulisi huolehtia? Milloin ja millä ehdoin sairaus oikeuttaa holhoamisen? Mikä on holhoamisen ja huolenpidon ero, vai onko niillä eroa? Seminaarin tavoitteena on monipuolinen ja monitieteinen lähestyminen näihin ja muihin holhoamiseen ja huolenpitoon liittyviin kysymyksiin.


Tapahtuma on jatkoa viime vuonna järjestetylle Tieteen luotettavuus ja terveystutkimuksen journalismin etiikka" -seminaarille. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaari sopii erityisesti aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille ja muille terveys- sekä sosiaalialan ammattilaisille.

 

Seminaarin ohjelma:

9.30 UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön pääsihteeri Rosa Rantanen: Avaussanat

9.45 Terveystieteiden tohtori, dosentti Lauri Kuosmanen (Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos): Voiko pakolla hoitaa?

10.25 Dosentti, lastentautien erikoislääkäri Samuli Rautava (Turun yliopisto): Tietääkö lastenlääkäri paremmin? - Lapsen holhoaminen orastavasta autonomiasta huolehtimisena

11.05 Tauko

11.25 Valtiotieteiden maisteri, tutkija Katariina Warpenius (THL, Alkoholi ja huumeet -yksikkö): Itku pitkästä ilosta? Alkoholipoliittisen sääntelyn ambivalenssit - esimerkkinä yökerhojen aukioloaikojen rajoitukset

12.05 Filosofian tohtori, dosentti Juho Ritola (Turun yliopisto, Filosofian oppiaine): Vapaata laskua?

12.45 UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön puheenjohtaja Helena Siipi: Päätössanat ja yleinen keskustelu

13.00 Seminaari päättyy

 

Yhteydenotot: Rosa Rantanen, rprant at utu.fi


Koulu ja katsomukset-seminaari


Millaisia maailmankuvia koulujen katsomusaineet välittävät? Miten uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian opetus tulisi järjestää kouluissa? Mitä pitäisi opettaa ja kuinka paljon? Yhdessä vai erikseen? Toimiiko uskontojen ja ET:n yhteisopetus? Mitä tutkimus sanoo vähemmistöjen uskonnonopetuksesta?

 

Alustukset

-Anuleena Kimanen, konsultoiva opettaja ja tohtoritutkija, Espoon kaupunki ja HY: Onko suomalainen uskonnonopetus tunnustuksellista?

-Inkeri Rissanen, yliopisto-opettaja, TaY: Islamin opetus kouluissa – suomalaista islamia rakentamassa

 

Paneelikeskustelu

-Pekka Iivonen, opetusneuvos, Opetushallitus

-Arto Kallioniemi, uskonnon didaktiikan professori, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, HY

-Tuula Sakaranaho, uskontotieteen professori, teologinen tiedekunta, HY

-Eero Salmenkivi, filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistonlehtori, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, HY

Keskustelua johtaa Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström, HY

 

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan koulujen katsomusopetuksesta Helsingin yliopistolle (Suomen Laki -sali, Porthania, Yliopistonkatu 3) maanantaina 30.3. klo 15.30–17.30.

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen sivustolla olevasta linkistä. Paikkoja rajoitetusti. https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=959&id=12684#.VQBRHuHPrCu

 

Tilaisuus on osa Uusi maailmankuva -teemaa, joka on yksi Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden teemoista.

 

Lisätietoja:

Toni Rönni

viestintäkoordinaattori

toni.ronni at helsinki.fi

+358 50 318 5214


AATTEET, OPIT JA IDEOLOGIAT KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITTÄJINÄ –SEMINAARI

16.4.2015,

Tieteiden talo, Helsinki


Kasvatuksen ja koulutuksen linjauksien, käytäntöjen ja pedagogisten ratkaisujen taustalla vaikuttaa aina - suoremmin tai epäsuoremmin - erilaisia oppeja sekä yhteiskunnallisia ideologisia ja aatteellisia virtauksia. Niitä voidaan tarkastella monesta eri perspektiivistä ja eri tieteenalojen näkökulmasta. Voimme esimerkiksi kysyä, kuinka erilaiset ajan ideologiset ja aatteelliset tekijät heijastuvat yhteiskunnallisissa ja poliittisissa diskursseissa ja linjauksissa, kasvatuksen ja koulutuksen käytänteissä tai valituissa pedagogisissa ratkaisuissa. Kasvatusta ja koulutusta muovanneiden oppien historia kytkeytyy tieteisiin mutta myös eri aikojen aatteisiin ja ajassa muuttuviin käytäntöihin. Historiallinen tarkastelu tarjoaa yhden avaimen näiden yhteyksien hahmottamiseen ja ymmärtämiseen - myös silloin, kun kiinnostuksen kohteena on tämä päivä ja tulevaisuus. Seminaarin painopiste on historiallisissa näkökulmissa, jotka auttavat ymmärtämään aatteiden, ideologioiden ja oppien suhdetta kasvatukseen sekä koulutukseen kaikilla sen asteilla.


Kutsumme tutkijoita, opiskelijoita ja muita asiasta kiinnostuneita tätä aihetta käsittelevään seminaariin, joka pidetään 16.4.2015 Tieteiden talolla Helsingissä.


Seminaarissa on alustuksia, kommenttipuheenvuoroja, paneelikeskustelu sekä lisäksi 3–5 työryhmää, joihin kaikki ovat tervetulleita esittämään omia tutkimuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan. Työryhmät muodostetaan tulevien abstraktien pohjalta.

 

Seminaarin suunnittelutyöryhmä / yhteyshenkilöt:

Yhteyshenkilö: Julia Burman, SHS (shs at histseura.fi)

Päivi Maria Pihlaja, SOS (paivi.pihlaja at helsinki.fi)

Tero Halonen, SOS (terohalonen at hotmail.com)

Juhani Tähtinen, SKKHS (etunimi.sukunimi at utu.fi);


Ilmoittautuminen:

Kahvitarjoilun järjestämiseksi toivomme seminaariin ilmoittautumista 10.4.2015 mennessä (ei osallistumismaksua)


Omien esitysten abstraktien viimeinen jättöpäivä 7.4.2015.


Ilmoittautumislomake ja abstraktien jättö:

http://www.kasvhistseura.fi/site/

 

OHJELMA

10.00 Seminaarin avaus

10.05–10.35 Koulutuspolitiikan vaihtuvat ideologiat (Snellmanista Stubbiin), emerita prof. Sirkka Ahonen (Hy)

10.35–10.50 Kommenttipuheenvuoro, prof. Pauli Siljander (OY) ja keskustelua

10.50–11.20 1970-luvun tutkinnonuudistus yliopistossa - eräänlainen kulttuurivallankumous, dos. Marja Jalava (HY)

11.20 – 11.35 Kommenttipuheenvuoro, dos. Arto Nevala (UEF) ja keskustelua

Lounas (omakustanteinen)

12.30–14.30 Työryhmät

Kahvi

15.00–15.45 Aate-, oppi- ja ideologiahistorian tutkimuksen nykykuva ja tulevaisuus Suomessa –paneeli osallistujat: Sirkka Ahonen, Markku Hyrkkänen, Marja Jalava, Pauli Siljander ja Risto Ikonen pj.

 

Järjestäjät:

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Suomen Historiallinen Seura ja Suomen Oppihistoriallinen Seura


TAITEEN JA TIETEEN JÄRJESTYKSET JA LUOVAT PROSESSIT  25.10.2014


Seminaarin järjestävät Porin Filosofinen Seura ry ja Porin taidemuseo ja se pidetään Porin taidemuseossa, Eteläranta.

 

Seminaarin tavoite on selventää miten taiteen ja tieteen vuoropuhelu voi avata uusia ulottuvuuksia taideteoriassa ja taiteen kokemisessa kuvataiteissa ja musiikissa. Keskeinen teema on erilaisten järjestysmuotojen ja rakenteiden analyysi. Uusien järjestyksien ja ulottuvuuksien ymmärtäminen ja oppiminen auttaa paitsi taiteilijaa, säveltäjää ja tieteilijää myös katsojaa tai kokijaa ymmärtämään ja kokemaan taiteellista ilmaisua ja kulttuuria uusilla tavoilla. Taide ammentaa teemansa ja ideansa mitä erilaisimmista lähteistä, mm. uskonnosta, historiasta, arjesta ja mielikuvituksesta. Taide toimii yleistämällä, rajaamalla, käsitteellistämällä; ymmärryksestä ja ymmärtämättömyydestä. Taiteellisella luovuudella ja kulttuurilla ei ole näkyviä rajoja saati muuttumattomia määritelmiä.

Kaikessa taiteessa on kuitenkin havaittavissa järjestystä, rakennetta, muutosta ja liikettä. Seminaarissa tarkastellaan taiteen järjestyksiä, struktuureja ja luovia prosesseja sekä taiteen kokemuksellisuutta. Tiede ja taide saattavat ammentaa yhteisistä lähteistä. Millaisia nämä lähteet ovat ja onko tieteen ja taiteen "keksimisen konteksteissa" merkittäviä eroja?

 

OHJELMA

12.00-14.00         Lounas / kahvi / välipala / tutustuminen museon näyttelyihin

14.00-14.15         Seminaarin avaus

14.15-14.50         Nerous ja luovuus Immanuel Kantilla, FL Lauri Mehtonen, Tampereen yliopisto

14.50-15.25         Ajattelun murros modernissa taiteessa ja sen suhde tieteeseen, dos. Irmeli Hautamäki, Helsingin yliopisto

15.25-16.00         Surrealismin Metodinen Inspiraatio, dos. Timo Kaitaro, Helsingin yliopisto

16.00-16.30         Kahvi / välipala (30 min.)

16.30-17.05         Hyvät, pahat, generatiiviset: Paul Feyerabendin ja David Bohmin ajatuksia luovuudesta, FM Petteri Limnell, Tampereen yliopisto

17.05-17.40         Tieteen ja taiteen järjestykset Bohm-Biederman –kirjeenvaihdon valossa, dos. Paavo Pylkkänen, Helsingin yliopisto, Skövden korkeakoulu

17.40-18.15         Taiteen järjestysmuodoista: havainnon ja ajan merkitys taidekokemuksen jäsentymisessä, FT Timo Laiho (Helsingin yliopisto)

18.15-18.45         Kahvi / välipala (30 min.)

18.45-19.20         Biotieteestä taiteeseen, dos. taiteilija Merja Markkula, Kuusiston taidekartano

19.20-20.00         Keskustelu / paneeli

 

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittautumiset osoitteeseen porinfilosofinenseura at gmail.com

Seminaari pidetään taidemuseon kokoustiloissa (2. kerros).  Lisätietoja: Petteri Limnell, petteri.limnell at pori.fi


Syndicate content