seminaarit

Nykysuomen seura ry:n, Kopula ry:n sekä tutkimuskeskus Pluralin järjestävät pienimuotoisen esitelmä- ja keskustelutilaisuuden ymmärtämisestä.

 

Aika: lauantai 10.10.2015 klo 13.00-15.00

Paikka: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, luentosali K103 (Kalevantie 5, Tampere)

 

Ymmärtämistä käsitellään tavallisesti eri kielten välisenä ilmiönä, vieraan kielen oppimisen tai kääntämisen ja tulkkauksen näkökulmasta. Tässä tilaisuudessa ymmärtämistä ja ymmärtämättömyyttä tarkastellaan ihan äidinkielisten kesken. Kuinka paljon ihmiset ymmärtävät toisiaan väärin, vaikka puhuvat samaa äidinkieltä? Miksi kielenkäyttö on joskus niin vaikeaa, vaikka ihminen oppii oman äidinkielensä jo parivuotiaana? Mitä ymmärtäminen edellyttää? Mikä sitä estää? Missä määrin yhteisymmärrys äidinkielisten kesken on illuusio? Tässä tilaisuudessa kolme asiantuntijaa valottaa ymmärtämisen problematiikkaa eri näkökulmista.

 

OHJELMA

 

Klo 13.00

Tervetuliaissanat

Minna Vanhasalo, Nykysuomen seuran puheenjohtaja

 

Klo 13.15

Väärinymmärrysten syitä ja seurauksia

Venäjän kielen professori Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto

 

Klo 13.45

Kielen ymmärtäminen kieliteknologian näkökulmasta

Kieliteknologian professori emeritus Kimmo Koskenniemi, Helsingin yliopisto

 

Klo 14.15

Väärinymmärrysten hyödyntäminen komiikassa

Koomikko, HM, YTM Tuure Pitkänen

 

Klo 14.40-15.00

Keskustelua

 

Tilaisuuden jälkeen vapaa keskustelu jatkuu aiheesta ja aiheen vierestä Kielipiirissä myöhemmin ilmoitettavassa paikallisessa pubissa.


Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.


Tapahtuman sivu Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1479217835738588/


Tervetuloa!


RETHINKING REVOLUTION An International Symposium

September 25, 2015, University of Helsinki Tutkijakollegium (Fabianinkatu 24), room 136


The aim of the symposium is to investigate whether the idea of ‘revolution’ is still politically and theoretically useful today, and if so, what we should understand by it. By combining philosophical, historical and political perspectives on the topic, we aim to generate a broad discussion on the possibilities of social transformation in contemporary societies.

 

10.15:    Welcome (Johanna Oksala)

10.30- 12.30:  The Revolutionary Legacies of Kant and Arendt

Omri Boehm (New School for Social Research): ‘Kant on Enlightenment as Revolution’

Ulrika Björk (Södertörn University): ‘Hanna Arendt and the Revolutionary Moment’

12.30-14.00:  Lunch

14.00-16.00:  The Revolutionary Promises of Marxism, Feminism and Ecology

Cinzia Arruzza (New School for Social Research): ‘Conflictual Universality: A Feminist Perspective on Revolution’

Jason W. Moore (University of Umeå): ‘Revolutions: Social, Ecological or World-Ecological?’

16.00-16.30: Coffee

16.30-18.15:  Revolutionary Time

Kristian Klockars (University of Helsinki): ‘The Democratic Revolution, its Presence and Future’

Ari-Elmeri Hyvönen (University of Jyväskylä): ‘Revolutionary Spirit, Worldlessness, and Violence: Arendt, Badiou, and Zizek’

Juuso Tervo (Aalto University): ‘Corrosive Temporalities: Art and the Time of Revolution

 

Contact: Johanna Oksala (johanna.oksala at helsinki.fi) & Ulrika Björk (ulrika.bjork at sh.se)*** Filosoficafé i Åbo hösten 2015 ***

13.9 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
Tema:
"Vad är en kropp? Tankar om kroppens filosofi."

11.10 Filosof Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola (Stockholm)
Tema: ”Livet efter döden: Patocka, Derrida, Heidegger”

Synopsis:  Mot slutet av sitt liv skisserar den tjeckiske fenomenologen och människorättsaktivisten Jan Patocka på en text om ”Livet efter döden”. Han ställer sig där frågan om hur vi som sekulära filosofer kan tala om de dödas efter- eller kvarlevnad. Utifrån hans fråga visar jag hur tematiken har både en föregångare och en efterföljare i Heidegger och Derrida. Den förre talade om ett särskilt sätt att ”vara-med-de-döda” och den senare skisserade möjligheten av ”det spektralas/spökligas fenomenologi”. Framställningen är en del av en större studie under arbete, med den preliminära titeln: Being with the dead: burial, ancestrality, and the origin of historical consciousness”. Under måndagen presenteras ytterligare ett delkapitel, som berör anfäderskult vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi (Arken) kl. 18.

25.10 Journalist Fredrik Edin, kulturredatör på tidningen Arbetaren (Malmö)
Tema: "En partisk journalists bekännelser." Läs Edins blogg här.

22.11 Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet
Tema: "Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi."

Synopsis: Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionär potential som ibland annat det bibliska arvet rymmer. Men utgångspunkt i sin nyligen publicerade studie Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling diskuterar Jayne Svenungsson några av dessa utvecklingar. Med anknytning till tänkare som Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben och Alain Badiou belyser hon en debatt som återaktualiserar det bibliska arvets spann mellan utopiska risker och profetiska möjligheter – en debatt som också speglar filosofernas sinsemellan olika syn på lag, rättvisa och parlamentarismens möjligheter.

29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)
Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm
Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.
OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.


Fritt inträde & alla välkomna!

Arrangör:
--  Folkets Bildningsförbund rf Hagsgatan 12 20540 Åbo tel 050 5147297 e-mail fbf (@) kaapeli.fi www.fbf.fi  

EPISTEMOLOGY WORKSHOP

University of Helsinki

August, 11 -12, 2015

Venue: Unioninkatu 40, room 4

 

Program

 

Tuesday 11/8

9:15 - 10:15 Jennifer Lackey (Northwestern University), TBA

10:15  - 11:15 Alan Millar (University of Stirling),  "Social Dimensions of Knowledge"

11:15  - 12:30 Lunch break

12:30 - 13:30 Ram Neta (University of North Carolina, Chapel Hill), TBA

13:30 - 14:30 Michael Hannon (Fordham University), "Knowledge Ascriptions: A User's Guide"

14:30 - 14:45 Coffee break

14:45 - 15:45 Markus Lammenranta (University of Helsinki), "How to Be a Disjunctivist?

 

Wednesday 12/8

9:15 - 10:15 Baron Reed (Northwestern University),  "Norms of Doubt"

10:15 - 11:15 Benoit Gaultier (University of Helsinki), "There Are No Authoritative Epistemic Reasons to Believe"

11:15 - 12:30 Lunch break

12:30 - 13:30 Jonathan Jenkins Ichikawa (University of British Columbia), "Basic Knowledge First"

13:30 - 14:30 Maria Lasonen-Aarnio (University of Michigan, Ann Arbor), “Victims of deceit and the virtue of reasonableness"

14:30 - 14:45 Coffee break

14:45 - 15:45 Jaakko Hirvelä (University of Helsinki), "Knowledge, Virtue and Safety"

 

Organized by Markus Lammenranta’s Academy Project The Sociality of Knowledge.


Symposiumissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä: Miten luonto, ihminen ja yhteiskunta ovat muuttumassa? Minkälaisia ovat aikamme ihmiskuvat ja –käsitykset? Miten koulutus, työ ja tutkimus ottavat huomioon ihmisen ja muutokset? Minkälaisia ovat tulevaisuudenkuvamme luonnosta ja yhteiskunnasta?

Symposiumin alustajina muun muassa professorit Markku Wilenius, Veli-Matti Värri, Göte Nyman, Maija Könönen, Lääketieteen tohtori Seija Zimmermann ja psykologi Tony Dunderfelt sekä taiteilijat Paavo Westerberg ja Osmo Rauhala.


Tutkijat ja taiteilijat tuovat omasta tutkimuksestaan ja työstään ajankohtaiset puheenvuorot ihmiskäsityskeskusteluun. Yhteisen arvopohjan muodostaa luonto, ihminen ja yhteiskunta –kokonaisuus, mutta alustajat painottavat omaa näkökulmaansa. Näiden eri näkökulmien pohjalta pyrimme luonnostamaan uutta kokonaiskäsitystä yhdessä alustajien ja symposiumiin osallistuvien kanssa.

 

Tarkemmat tiedot:

http://gyllenbergs.fi/fi/signe-och-ane-gyllenbergs-stiftelse-fi/symposium-2015/


Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29-30.7.2015

Tema: Farväl till demokratin?

Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 29.7

kl. 16-18 Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: "Är ryktet om demokratins undergång förhastat? Frågan om folkstyrelsens förändring och urgröpning "

kl. 18-20 Filosof Henrik Jøker Bjerre, Aalborgs universitet, Danmark
Tema: "But the Greatest of These is the Freedom of Expression - on the relation between means and ends in the contemporary debates on the freedom of expression"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former.

Kl. 22 Musik: Viktor Granö

Torsdagen den 30.7

kl. 12-14 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: "Den ekonomiska demokratins nedgång och fall"

Kl. 14 Kaffepaus

kl. 14.15 Poet Yulya Tsimafeyeva, Vitryssland
Tema: "No Market, No Fame: Being a Writer in Belarus"

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 29-30.7.2015
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Korpo filosofidagar på Facebook: https://www.facebook.com/events/410232232511254/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

The 46th Annual Meeting of the Husserl Circle

Time: June 9-12, 2015, Helsinki

Venue: The House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, 5th floor, room 505

 

Organizers:

Subjectivity, Historicity, Communality (SHC) Research Network (University of Jyväskylä, University of Helsinki) and the Philosophical Society of Finland

 

Tentative program

 

Tuesday, June 9

Epistemology

10:00-10:15   Opening words by Mirja Hartimo and Sara Heinämaa

10:15–11:30 Thomas Hansberger (Marquette University): Two Arguments on Husserl and Externalism: Husserl’s Transcendental Critique of the Subject/Object Distinction

Commentator: Philipp Berghofer (University of Graz)

Chair: Mirja Hartimo

11:30–12:45 Lunch

12:45–14:00 Julia Jansen (University of Leuven): Husserl’s Notion of Deckungssynthese: A Radical Departure from Kant

Commentator: Rosemary Rizo-Patrón de Lerner (Pontifical Catholic University of Peru)

Chair: Jussi Backman

14:00–15:15 Hanna Trindade Gonçalves (University of Minas Gerais): Temporality and Phantasy: The Role of Time in the Constitution of Imaginary Objects

Commentator: Ronald Bruzina (University of Kentucky)

Chair: Jussi Backman

15:15–15:45 Coffee

15:45-17:00   Virginie Palette (CNRS/ Ecole Normale Supérieure): The Normative Role of Types Perception: A Husserlian Proposal

Commentator:  Gediminas Karoblis (Norwegian University of Science and Technology)

Chair: Fredrik Westerlund

17:00-19:00   Reception at the House of Sciences and Letters (sponsored by the SHC and the University of Helsinki)

 

Wednesday, June 10

Consciousness, Understanding, Historicity

09:00–10:15 Invited Nordic Keynote

Dan Zahavi (University of Copenhagen): Communication and self-alienation

Chair: Sara Heinämaa

10:15–11:30 Michele Averchi (The Catholic University of America): Appropriation and Assimilation in Communication

Commentator: Witold Plotka (University of Gdansk)

Chair: Erika Ruonakoski

11:30–12:45 Lunch

12:45–14:00 Joona Taipale (University of Jyväskylä): Empathy and Typification

Commentator: Zachary Joachim (Boston University)

Chair: Mirja Hartimo

14:00–15:15 Dimitris Apostolopoulous (University of Notre Dame): Ricoeur, Husserl, And Poetic History

Commentator: Timo Miettinen (University of Helsinki)

Chair: Mirja Hartimo

15:15–15:45 Coffee

15:45–17:00 Lilian Allweiss (Trinity College Dublin): Self-Consciousness without an I

Commentator: Sara Heinämaa (University of Jyväskylä)

Chair: Joona Taipale

 

Thursday, June 11

Truth and Logic

09:00–10:15 Bernhard Obsieger (Complutence University of Madrid): Husserl’s

Transcendental Reduction and the Realm of Ontology

Commentator: Wenjing Cai (Shanghai Jiao Tong University)

Chair: Joona Taipale

10:15–11:30  Thomas III Byrne (University of Leuven): The Significance of the Hinweistendenz for Husserl’s Philosophy: Expression and Truth

Commentator: Simo Pulkkinen (University of Helsinki)

Chair: Joona Taipale

11:30–12:30 Lunch

12:30–13:45 Matteo Bianchin (University of Milano-Bicocca): Husserl on Meaning and Grammar

Commentator: Andrea Borsato (Independent Scholar)

Chair: Sara Heinämaa

13:45–15:00 Stefania Centrone (University of Oldenburg): On the Shoulders of Leibniz and Bolzano: Early Husserl on the Mathesis Universalis

Commentator: Mirja Hartimo (University of Jyväskylä) / Jairo da Silva (São Paulo State University)

Chair: Sara Heinämaa

(Coffee served during the discussion)

15:00–17:00 Book Session

Essays on Gödel's Reception of Leibniz, Husserl, and Brouwer (Springer, 2015).

Commentator: Dermot Moran (University College Dublin)

Author’s response: Mark van Atten (CNRS, Paris-Sorbonne University)

The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics, Edmund Husserl and Jacob Klein (Indiana, 2011).

Commentator: Claudio Majolino (University of Lille)

Author’s response: Burt Hopkins (Seattle University)

Chair: Mirja Hartimo

17:30–19:00 Rector’s Reception (sponsored by the University of Helsinki)

 

Friday June 12

Modes of Intentionality and the Kantian Background

9:00–10:45    Intentionality and Significance

George Heffernan (Merrimack College): Thinking of Jupiter: An Essay on the Phenomenological Concept of Intentionality in Husserl's Fifth Logical Investigation 

Dermot Moran (University College Dublin): Human Beings as Sense-Givers and Apprehenders in a Significant World

Chair: Sara Heinämaa

10:45–12:00 Corijn Van Mazijk (University of Groningen): Between Perception and Judgment: Husserl’s Type and Kant’s Schema

Commentator: Carlos Lobo (College International de Philosophie)

Chair: Simo Pulkkinen

12:00–13:15 Lunch

13:15–14:30 Andrea Cimino (Boston College): Reality Beyond Illusion: A Phenomenological Account of  Veridical and Deceptive Perceptions

Commentator: Fredrik Westerlund (University of Helsinki)

Chair: Simo Pulkkinen

14:30–15:00 Coffee

15:00–16:15 John Drummond (Fordham University): Husserl, Buck-Passing, and Fitting-Attitude Theories of Value

Commentator:  Molly Flynn (Assumption College)

Chair: Mirja Hartimo

16:15–17:00 Business Meeting

17:30–20:00  Buffet at the Helsinki Collegium for Advanced Studies (sponsored by the SHC and the University of Jyväskylä)

 

 

Organization committee: Mirja Hartimo, Sara Heinämaa, Joona Taipale, Simo Oinas, and Tuukka Brunila


Time: 3-4 June 2015

Venue: Tieteiden talo (House of Science and Letters), Kirkkokatu 6, Helsinki

 

Speakers:

Rachel Condry

Sari Kivistö

Avishai Margalit

Martha Nussbaum

Sami Pihlström

Risto Saarinen

Naoko Saito

Sigridur Thorgeirsdottir

 

The symposium is free for all but pre-registration is required. Please register online at  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/61118/lomake.html by May 28.

 

Further information including symposium programme is available at: http://www.helsinki.fi/collegium/events/reconciliation/index.html

Ryle: Intelligence, Practice, Skill
Ņbo Akademi University, June 8-9, 2015

This workshop is dedicated to themes in Ryle's philosophy with particular focus on re-evaluating his potential in the debate about whether there is a fundamental distinction between practical knowledge (knowing-how) and propositional knowledge (knowing-that).

Speakers

Michael Kremer (University of Chicago)
Valérie Aucouturier (Université Paris Descartes)
Martin Gustafsson and Stina Bäckström (Ņbo Akademi University)
Rowland Stout (University College, Dublin)
Roger Teichmann (St Hilda's College, Oxford)
Will Small (University of Illinois, Chicago)
Julia Tanney (University of Kent)

All interested are welcome! If you wish to attend, please send an e-mail to Stina Bäckström, stina.m.backstrom(a)gmail.com.

This workshop is organized within the project "€œThe Philosophical Import of Ordinary Language"€, funded by the Academy of Finland.
Möten med filosofi och konst i vardagen

Är filosofi och konst någonting invecklat och världsfrånvänt? Är det enbart en fråga för professionella filosofer och konstnärer? Men tänk om det istället är så att bägge har en avgörande roll i den enskildes liv och kulturen som helhet, och att båda är oumbärliga för vår förståelse av oss själva och världen.

Kom och diskutera filosofins och konstens plats i vardagen vid Café Ritz i Vasa 27.5! Vi får höra två anföranden om varför och hur sådant som kallas filosofi och konst gör en skillnad i våra liv - därefter följer öppen diskussion med publiken om de frågor som väckts.

Alla välkomna & inträdet fritt!

Program

kl. 18 Filosof och konstnär Göran Torrkulla - "Att få syn på vardagen. Konsten och filosofin som former av förståelse"

kl. 19.20 -19.30 Kaffepaus

Kl. 19.30 - 21.00 Filosof Joel Backström - "Moraliska värderingar som ideologisk teater"

Plats: Café Ritz,
Kyrkoesplanaden 22 A, Vasa
Tid: Onsdagen 27.5 kl. 18 - 21.

Göran Torrkulla är bosatt i Åbo. Han är verksam som bildkonstnär i Åbo och som filosof vid Åbo Akademi. Torrkulla är aktuell med boken Stiglöshet: 3 essäer om uppmärksamhetens former (Lejd 2014) av Kate Larson, Göran Torrkulla och Babis Carabeidis . Läs en intervju med Torrkulla i anslutning till temat 'vardagen' här.

Joel Backström
är bosatt i Helsingfors. Han är verksam som forskare vid Helsingfors universitet. Backström disputerade i filosofi vid Åbo Akademi 2007 med avhandlingen The Fear of Openness. An Essay on Friendship and the Root of Morality. Backström är även timlärare i utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (Teaterhögskolan). Han är aktiv skribent i bland annat Ny Tid och fungerar som side-kick i Radio Vegas program Eftersnack.

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
www.fbf.fi
tel +358505147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
Syndicate content