luennot

Avoimet yleisöluennot: Wittgensteinin kielifilosofiasta 2.5. ja 31.5.2018, Helsinki

 

FM Heikki Vuorila luennoi Wittgenstein kielifilosofiasta Kriittisellä korkeakoululla (Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki).

 

Molemmissa luennoissa käsitellään Wittgensteinin kielifilosofiaa niin kuin hän sen esittää Tractatus logico-philosophicuksessa (1921). Kirjansa esipuheessa (1918) Wittgenstein tiivistää varhaisfilosofiansa sisällön seuraavasti: ”Minkä ylipäänsä voi sanoa, sen voi sanoa selvästi, ja mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava”.

 

Keskiviikko 2.5.2018 kello 18.00 – 20.15 (3h)

Wittgensteinin käsitys kielestä todellisuuden kuvana

 

Torstai 31.5.2018 kello kello 18.00 – 20.15 (3h)

Wittgensteinin käsitys kielestä lauseiden järjestelmänä

 

Katso luentojen tarkemmat kuvaukset: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/luentosarja-ludwig-w...

 

Vapaa pääsy, tervetuloa! Pyydämme kuitenkin ilmoittautumaan luennolle viimeistään luentoa edeltävänä maanantaina. Ilmoittautumiset toimistolle ( tai 040 552 5959)Avoin yleisöluento: Ludwig Wittgenstein kielen ja mielen filosofina 15.2.2018, Helsinki

 

FM Heikki Vuorila luennoi Wittgenstein luento-sarjassa torstaina 15.2.2018 kello 18.00 – 20.15 Kriittisellä korkeakoululla (Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki) aiheesta Wittgenstein kielen ja mielen filosofina

 

Wittgensteinin (1889-1951) filosofinen elämä porautuu muun muassa kielen ja mielen filosofiaan. Tässä ensimmäisessä luennossa tarkastellaan yleisluontoisesti hänen elämäänsä, varhaisfilosofiansa pääteosta Tractatus logico-philosophicusta sekä keskimmäistä vaihetta (1920-1936), jolloin hän valmisteli myöhäisfilosofiansa ajatuksia. Eräät tutkijat kutsuvat tätä Wittgensteinin siirtymäkaudeksi, joka on tärkeä hänen myöhäisfilosofiansa kannalta.

 

Vapaa pääsy, tervetuloa! Pyydämme kuitenkin ilmoittautumaan luennolle viimeistään luentoa edeltävänä maanantaina. Ilmoittautumiset Kriittisen toimistolle ( tai 040 552 5959).

 

Lisätietoa osoitteista:

 

Ensimmäisen luennon tarkempi sisältö:

https://www.facebook.com/search/top/?q=kriittinen%20korkeakoulu

 

tai

 

Koko luentosarjan kuvaus

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/luentosarja-ludwig-wittgensteinin-kielifilosofiasta/


Hannah Arendt -luento

Perjantaina 7.4. klo 15.45–16.30 Kulttuuriareena Gloria (Pieni Robertinkatu 12, HKI), pääsali (suomi)


Hannah Arendtia pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä poliittista ajattelijoista. Hänen imperialismia, ideologista rasismia ja ihmisoikeuksien kriisiä koskevat teoriansa ovat edelleen ajankohtaisia suhteessa moniin nykyisiin demokraattisen järjestäytymisen haasteisiin. Eläessään Arendtia pidettiin suorasukaisena ellei peräti paheksuttavana kapinallisena. Puheenvuorossaan tutkija Julian Honkasalo tarkastelee Arendtin rohkeutta ja perintöä ja kysyy, mitä ajatuksia Arendtin teoriat herättävät lukijoissa tänä päivänä.


Hannah Arendt -lukupiiri

Lauantaina 8.4. klo 13.00–14.00 Kulttuuriareena Gloria, parvi 2. krs, (suomi/tarvittaessa englanti)

 

Lukupiirissä tarkastellaan Hannah Arendtin käsitystä imperialismista, ideologisesta rasismista ja Euroopan pakolaiskriisistä nykypäivän näkökulmasta. Kokoontumista varten luetaan luku ”Kansallisvaltion rappeutuminen ja ihmisoikeuksien loppu” (engl. The Decline of the Nation State and the End of The Rights of Man) Arendtin teoksesta Totalitarismin synty (Vastapaino) vuodelta 1951, ja tapaamisessa hänen ajatuksiaan peilataan erityisesti ajankohtaisiin kysymyksiin: äärioikeistolaiseen politiikkaan ja globaaliin pakolaiskriisiin. Osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja Arendtista. Lukupiiriin mahtuu enintään 10 henkilöä. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse: paivi.matala[at]ihmefestival.fi. Keskustelua voi tulla seuraamaan myös ilman ilmoittautumista.

 

Koko festivaalin ohjelma:

https://www.ihmefestival.fi/


Luonnonfilosofian seuran kevään ohjelma

 

21.2.  18.15 Tiina Sarja: Kuka oikein tietää – kun mielipide haastoi tieteen.

7.3. 17.00-18.00 Matias Slavov, väitöskirjaesittely: Aika empiirisenä käsitteenä.

7.3. 18.15  Matti Jalasvuori: Virukset. Olisiko meitä ilman niitä?

21.3. 18.15 Mikko Möttönen: Kvanttisolmu.

4.4.  18.25 Anssi Hyytiäinen: Epistemologia

18.4.  18.15  Mirja Salkinoja-Salonen: TBA

2.5.   18.15  Ismo Koponen: Käsitteenmuodostus fysiikassa.

16.5  18.15  Varaus tieteenfilosofialle

 

Esitelmät pidetään Tieteiden talon salissa 505. (Kirkkokatu 6, Helsinki.)

 

Lisää tietoa: https://lfs-fi.directo.fi/


6.9. 18.15 FT Eero Rauhala, FT Tarja Kallio-Tamminen, DI Heikki Mäntylä: Konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” tulosten arviointia.

 

20.9.  18.15 Helena Hallenberg: Keho ja mieli perinteisessä kiinalaisessa terveysajattelussa

 

4.10.  18.15 Aku Kopakkala: Masennus on oudompi juttu kuin miltä se näyttääkään

 

18.10.  18.15 Riikka Stewen: Näkemisen ja katseen filosofiasta.

 

1.11.  18.15 Hannu Toivonen: Laskennallinen luovuus

 

15.11.  18.15 Pentti Alanen: Kieli ja maailma

 

29.11.  17.00 Syyskokous

 

29. 11 18.15 Salla-Maarit Volanen: Onko tietoisuustaitojen harjoittamisesta hyötyä koulumaailmassa?

 

13.12.  18.15 Viljo Martikainen, Alustava otsikko: Muisti, mieli ja tietoisuus.


Esitelmät pidetään Tieteiden talon salissa 505. (Kirkkokatu 6, Helsinki.)


Lisää tietoa: https://lfs-fi.directo.fi/


Luonnonfilosofian seuran kevään 2016 ohjelma

 

26.1.   18.15 Anne Pöyhönen: Kalenterin historiaa suomalaisissa riimusauvoista ja Kuun merkitys kalenterina.


9.2.    18.15 Prof. Heikki Koivo: Dynaamisten järjestelmien säätö


23.2.   18.15 Varattu Matematiikan historialle


8.3.    17.00-20.00 Ernst Mach ilta.

Dr. Hayo Siemsen: Ernst Mach’s contribution to natural science.

Dr. Tuomo Suntola, Quantitative expression of Mach’s principle.


22.3.   18.15 FT Tarja Kallio-Tamminen: Tietoisuusteema


5.4.    18.15 Prof. Sami Pihlström: Kriittinen uskontokeskustelu


19.4.   18.15 Prof. Jussi Rastas: Entropian käsitteestä


3.5.    18.15 Prof. Simo Knuuttila: Potentiaalisuus aristoteelisessa luonnonfilosofiassa


17.5.   18.15 Prof. Jayant Narlikar: Astronomy tradition in India

 

20.-21.5. Konferenssi: Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality. The Finnish Society for Natural Philosophy and the Physics Foundations Society will arrange a two-day workshop Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality on May 20th and 21st, 2016 at the House of Science and Letters in Helsinki. The workshop brings together recognised physicists, cosmologists and philosophers to discuss scientific models of reality and the challenge of coming up with an understandable picture of reality. The workshop calls for novel aspects for comprehensive, coherent and unified theories and discusses postulates, testability and philosophical soundness of theories.

 

Paikka: Tieteiden talon salissa 505. Yleisöllä on tilaisuuksiin vapaa pääsy.


Luonnonfilosofian seuran syksyn 2015 ohjelma


Esitelmätilaisuudet pidetään Tieteiden talossa, salissa 505 klo 18.15-20.00. Poikkeuksena on yleisen suhteellisuusteorian teemailta 10.11., joka pidetään 1. kerroksen suuressa salissa 104 klo 16.15-20.00.

 

15.9.2015     LL Antero Langinauer, Huolenkantama huolenkantaja; psykofyysisen varhaiskehityksen luonnonfilosofinen tarkastelu.

29.9.2015     LL Jyrki Tyrkkö ja Antti Miettinen, Epigenetiikka.

13.10.2015   FT Juha Samela, Tietokonemallinnus fysiikan työvälineenä.

27.10.2015   Prof. Kaarle Kurki-Suonio, Hahmottamisen dynamiikka empiirisen tieteen metodin perustana.

10.11.2015   Teemailta 16.15-20.00: Yleinen suhteellisuusteoria 100 vuotta (sali 104), Prof. Tapio Markkanen (Tähtitiede yleisen suhteellisuusteorian synnyn aikaan), Dos. Hannu Kurki-Suonio (Yleisen suhteellisuusteorian synty ja sisältö), TkT Tuomo Suntola (Suhteellisuusperiaate ja ekvivalenssiperiaate suhteellisuusteorian perustana).

24.11.2015    klo 18.15 Matti Huttunen, musiikin ja luonnontieteiden kytkennöistä.


14.4.2015 18:15 – 20:00. Teologian tohtori Aku Visala: tieteen ja uskontojen suhteesta.


28.4.2015 18.15 – 20:00. Tarja Kallio-Tamminen, Meditaation vaikutus mitattaviin aivotoimintoihin. FT Tarja Kallio-Tamminen kertoo EEG-avusteisen meditaation projektistaan, jossa ihmisen sisäistä todellisuutta hahmotetaan sekä subjektiivisen että objektiivisen metodin kautta. Suoritetuissa aivomittauksissa on käytetty Andrew ja Alexander Fingelkurtsin kehittämää, qEEG-analytiikkaa hyödyntävää BrainMind Audit™ mittausta.

 

28.4.2015 17:00 – 17:45. Väitöskirjaesittely. Tuomas Pernu: Kausaalinen selittäminen naturalistisessa mielenfilosofiassa, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42035

 

12.5.2015 16:15 – 20:00 Teemailta: Filosofian ja empiirisen tieteen kohtaaminen.

16:15    Tervetuloa

Jaakko Hintikka: Luonnonfilosofia kvanttiteoriassa ja kvanttiteoria luonnonfilosofiassa.

Juha Himanka: Edmund Husserlin tieteen kriisistä.

Avril Styrman: Suhteellisuusperiaate ja absoluuttinen samanaikaisuus.

17:50   Kahvitauko 20 min

Ari Lehto: Periodin kahdentuminen: Metafysiikkaa vai empirismiä?

Tuomo Suntola: Voidaanko fysikaalista todellisuutta kuvata ymmärrettävästi?

Keskustelua illan teemasta

 

26.5.2015 18:15 – 20:00. Heikki Mäntylä, Olemassaolosta arkiajattelulla. Fenomenologinen näkökulma todellisuuden ilmenemisestä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.

 

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505.

 

http://www.lfs.fi/


The second Georg Henrik von Wright Lecture: Professor Jaakko Hintikka on “The Logical Problems of Induction”, May 20th 2015, Helsinki

Venue: University of Helsinki, Main building/Small Hall (Pieni juhlasali\Lilla festsalen),

Fabianinkatu 33, 4th floor, May 20th 2015, 16-18 (4-6 pm). 

 

“I have often thought that to have reared one such pupil is reward enough for a whole career as an academic teacher”. (G.H. von Wright about Jaakko Hintikka).

 

Professor Jaakko Hintikka

Jaakko Hintikka has been professor of philosophy at Boston University and the University of Helsinki. He was a student of  G.H. von Wright in the late 1940s and the early 1950s. Hintikka has done pioneering work in mathematical logic, philosophical logic, the philosophy of mathematics, epistemology, the philosophy of language, the philosophy of science and the history of philosophy, and published over 30 books. He is also known as the inventor of possible-worlds semantics and independence friendly (IF) logic. Besides G.H. von Wright Jaakko Hintikka is the only Nordic philosopher who has been honoured with a volume in the Library of Living Philosophers series.

In his lecture Professor Hintikka revisites the subject of G.H. von Wright’s dissertation from 1941 by discussing what he sees as the true logical problem of induction,  to understand the nature of the orderliness of the world that is required by inductive reasoning – an enterprise to which significant contributions have been made by Finnish thinkers, including G.H. von Wright, his students and their students.

 

The Georg Henrik von Wright Lecture

The Georg Henrik von Wright Lecture is funded by a donation to the University of Helsinki made by the von Wright family 2013. It is intended as a recurring event with the purpose of promoting research and debate relating to the philosophical work of the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright (1916–2003).


Additional information is provided by Bernt Österman, curator of the von Wright and Wittgenstein Archives at the University of Helsinki (WWA).

Bernt.Osterman at helsinki.fi


17.3.2015

18:15 Dos. Tuomas Tahko alustaa aiheesta ”Naturalistisen metafysiikan mahdollisuudesta”. Metafysiikan metodologia ja ns. 'metametafysiikka' ovat viime aikoina olleet analyyttisen metafysiikan keskiössä. Erityisen polttava on kysymys metafysiikan ja luonnontieteiden suhteesta. Esityksessä tarkastellaan metafysiikkaa todellisuuden rakennetta koskevana tieteenä, antaen erityistä huomiota tieteen ja metafysiikan yhtymäkohdille.

 

31.3.2015 Teemailta: Pragmatismi

16:15 Tervetuloa

Prof. Ahti-Veikko Pietarinen: Mitä on Pragmatisismi?

Prof. Ilkka Niiniluoto: Pragmatismi ja representaatiot

Dos. Erkki Kilpinen: Pragmatismi ihmistieteiden metafilosofiana

17:50 – 18:10 Kahvitauko

FT Sami Paavola: Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: Sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana?

FM Marko Marila: Pragmatismi ja arkeologia

Dos. Pentti Määttänen: Arkikokemus ja tiede pragmatismin näkökulmasta

19:40 Keskustelu ja yhteenvetoa illan alustuksista


Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505.

 

http://www.lfs.fi/


Syndicate content