työpaikat

Vikariat för universitetslektor i filosofi vid Helsingfors universitet (undervisning på svenska) 11 mån, ansökningstiden går ut 7.8.2018. (Ilmoitus vain ruotsiksi yliopiston Avointen työpaikkojen kaikilla sivuilla. Hakuaika päättyy 7.8.) https://www.helsinki.fi/sv/lediga-anstallningar/universitetslektor-filos...

Professor i filosofi, Helsingfors Universitet

Humanistiska fakulteten söker en professor i filosofi för en visstidsanställning 1.9.2018-31.7.2019. Professorn har helhetsansvar för den svenska undervisningen i filosofi. Till uppgifterna hör vetenskaplig forskning, undervisning och handledning.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Enligt universitetsförordningen krävs att den som är professor behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkrav. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönesättningen baserar sig på kravnivåerna 8–10 för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Dessutom betalas en individuell prestationsbaserad lönedel.

Till ansökan bifogas
• meritförteckning
• en högst fem (5) sidor lång redogörelse (t.ex. en universitetportfölj) för den sökandes pedagogiska expertis
• en fullständig publikationsförteckning

Ansökan med bilagor skickas i en enda PDF-fil till Hannamari Helander, hannamari.helander(a )helsinki.fi senast den 20 juni 2018.

-- Hannamari Helander
Henkilöstöpäällikkö / Head of HR
Keskustakampuksen henkilöstöpalvelut / City Centre Campus HR Services

Puhelin/Tel. 02941 22878, +358 2941 22878
Koneen Säätiö hakee työsuhteeseen tiedeasiamiestä tai -naista

Koneen Säätiö hakee kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen TIEDEASIAMIESTÄ TAI -NAISTA

Tiedeasiamiehen työnkuvaan kuuluu mm.
- tieteen ja tutkimuksen sekä tiedepolitiikan ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja yhteydenpito alan sidosryhmiin
- Koneen Säätiön kieliohjelman koordinointi
- yhteistyö kulttuuriasiamiehen kanssa mm. tieteen ja taiteen rajapinnalla oleviin hankkeisiin sekä viestintään liittyvissä tehtävissä
- osallistuminen säätiön vuotuisen hakuprosessin hallinnointiin.

Tiedeasiamiehellä toivotaan olevan tohtorintutkinto Koneen Säätiön tukemalta tieteenalalta (humanistinen, yhteiskuntatieteellinen tai ympäristöntutkimus), tiedepoliittista näkemystä sekä kokemusta erilaisten projektien suunnittelusta ja koordinoinnista. Myös mahdollisuudesta omaan osa-aikaiseen tutkimustyöhön voidaan
keskustella.

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan 15.3. klo 16 mennessä osoitteeseen
Koneen Säätiö, Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki.

Lisätiedot: hanna.nurminen AT koneensaatio.fi
, puh. (02) 431 4202 (8.3.
asti) tai hilkka.salonen AT koneensaatio.fi, puh. (09) 260 0617.

Koneen Säätiö myöntää apurahoja humanistiseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen sekä taiteelliseen tutkimukseen. Säätiö myös pitää yllä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Saaren kartanossa.

Syndicate content