Aineistoarkisto

Aineistoarkisto sisältää tekstejä, äänitteitä ja videoita, jotka on joko digitoitu Filosofia.fi-portaalin hankkeissa, saatu muualta arkistossa julkaistaviksi tai jotka ovat verkossa muuten vapaasti saatavilla.  Arkistossa kaikki aineistot löytyvät tietokannasta, jota voi selata aihesanojen, tekijöiden, otsikoiden ja alkuperäisten julkaisujen ajankohdan mukaan.
Aineistoarkisto täydentyy jatkuvasti. Filosofia.fi-hanke on kiinnostunut vastaanottamaan uusia aineistoja. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: arkisto@filosofia.fi.

Näytä sisältöä kielillä:


POIMINTOJA ARKISTOSTA

 

Yhteistyössä Åbo Akademin kirjaston kanssa Filosofia.fi on digitoinut toistasataa filosofista dissertaatiota Turun Akatemian ajalta 1640–1828.


niin & näin -lehden ja Filosofia.fi-portaalin käännösprojekti, jossa on suomennettu 1600—1800-luvuilla Turun Akatemiassa kirjoitettuja filosofiaan liittyviä väitöskirjoja.

 

Kulttuurilehti Finsk Tidskriftin keskeisiä artikkeleita on digitoitu vuosilta 1877–1936 yhteistyössä lehden toimituksen kanssa. Digitointisuunnitelman on tehnyt FT Stefan Nygård.

 

Åbo Akademin kirjastossa sijaitsevan Lagerborgin arkiston digitointihanke. Tekstiaineistojen digitointisuunnitelman on tehnyt FT Marja Jalava.

Yhtenä osana hanketta on digitoitu myös Lagerborgin kirjeenvaihto Edvard Westermarckin kanssa.

 

Filosofia.fi:ssa on kokoelma Westermarckin tekstejä: artikkeleita, luentoja, kirjeitä ja kuvia. Tuotettu yhteistyössä Åbo Akademin kirjaston kanssa. Digitointisuunnitelma Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen ja Yrsa Neuman.


Filosofia.fi:ssa on kokoelma von Wrightin tekstejä.

Kokoelmassa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten kirjoituksia uskonnon ja siveysopin kouluopetuksesta sekä maailmankatsomusten, etiikan ja moraalikasvatuksen murrosvaiheesta Suomessa.


Arkiston av-osastossa ensimmäinen laajempi kokonaisuus koostuu Mervi Ahosen tekemistä haastatteluista, jotka on alun perin lähetetty Radio Moreenissa. Haastatteluissa filosofian tutkijat keskustelevat nykyfilosofian kysymyksistä.

 

Filosofia.fi ja niin & näin -lehti ovat haastatelleet kaikki suomalaiset filosofian emeritusprofessorit sekä muutamia muita filosofisesti merkittäviä emerituksia.
Emeritusten haastattelut lisätään arkistoon sekä äänitteinä että teksteinä.


  • Tutkimusartikkeleita suomalaisen filosofian historiasta
Arkistotietokantaan viedään vähitellen lisää suomalaisen filosofian historiaa käsitteleviä tutkimusartikkeleita, -esitelmiä ja teoksia. Osa aineistoista on saatu tutkijoilta uudelleenjulkaistaviksi ja osa on verkkoaineistoja. Artikkelit löytyvät käyttämällä arkiston aihesanoja.