CFP: Kokemuksen tutkimuksen konferenssi; 3.-4.11., Tampere

KOKEMUKSEN TUTKIMUKSEN KONFERENSSI 7: KOKEMUKSEN KÄSITE JA KÄYTTÖ

Tampereen yliopisto 3.–4.11.2016

 

”Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan.”

─ Riikka Slunga-Poutsalo (puoluesihteeri, PS), Ilta-Sanomat 2.8.2015

 

Työryhmien haku

Tampereen yliopisto järjestää marraskuussa 2016 kokemuksen tutkimuksen konferenssin, jossa keskitytään erittäin ajankohtaiseen aiheeseen. Tutkijat tieteenalaan katsomatta puhuvat kokemuksesta ja kokemuksellisuudesta, mutta mitä käsitteellä tarkoitetaan ja miten sitä käytetään? Konferenssin tavoitteena on tuoda yhteen asiantuntijoita tieteen jokaiselta kolkalta ja selvittää, mikä heitä yhdistää ja erottaa, ja mihin kokemus pystyy.

Haemme nyt ehdotuksia konferenssin työryhmiksi. Olit minkä alan osaaja tahansa pehmeistä koviin ja soveltaviin tieteisiin, kokemuksen tutkimuksen konferenssi haluaa kuulla ideastasi. Aihe voi liittyä johonkin tieteenaloja yhdistävistä viidestä teemasta:

TILA – KERTOMUS – VUOROVAIKUTUS – TUNTEET JA AFFEKTIT – KEHOLLISUUS


Ehdotuksen (kork. 600 sanaa) tulisi koostua työryhmän idean lyhyestä kuvauksesta. Minkä tieteenalojen näkökulmista ja millä perustein työryhmä lähestyy kokemuksen käsitettä? Kuinka käsitettä käytetään ja millaisin aineistoin? Työryhmille on kaksi vaihtoehtoa: 1) Valmis työryhmä esitelmöijineen (mukaan esitelmien työotsikot ja maininta tieteenalasta ja tutkimusotteesta), 2) Avoin työryhmä, johon haetaan abstraktilla. Konferenssin yleinen alustushaku alkaa maaliskuussa. Yksi työryhmä voi koostua 3–4 esitelmästä.

Lähetä työryhmäehdotuksesi osoitteessa www.lyyti.fi/group/Kokemus2016_tyoryhmat 21.2.2016 mennessä. Päätökset työryhmistä tehdään helmikuun lopussa.

www: http://www.uta.fi/ltl/plural/konferenssit/kokemuksentutkimus/index.html

email: kokemus2016 at uta.fi – Twitter: @kokemus2016 #kokemus2016

 

Järjestävät tahot

Tampereen yliopisto: kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL), viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT), yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (YKY), Narrare-tutkimuskeskus, Merkitys, mieli ja kertomus -tutkimusohjelma, Kielen ja kirjallisuuden tiloja -tutkimusohjelma (LTL/Plural)

Suomen Akatemian LILI-konsortiohanke: https://www.uta.fi/ltl/en/plural/projects/ongoing/LILI.html

Kokemuksen tutkimuksen verkosto: https://kokemus.wordpress.com/