Filosofian tutkijatohtori 5-vuoden määräaikainen toimi alkaen 1.8.2013, Tampereen yliopisto

FILOSOFIAN TUTKIJATOHTORI määräajaksi 1.8.2013-31.7.2018

Hakemukset tehtäviin osoitetaan rehtorille. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen: tai Tampereen yliopiston kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 12.11.2012 klo 15.45 mennessä. Hakemukseen on merkittävä ilmoituksessa mainitun kohdan numero.


Lisätietoa:http://www.uta.fi/yky/palvelut/tehtavat/avoimet.html