VIRAT: doktorandbefattning bioetik/miljöetik KTH/SLU, Stockholm/Uppsala

Vi söker en doktorand i filosofi med inriktning bioetik och miljöetik inom ramen för det nya Mistraprogrammet Mistra Biotech. Programmet handlar om utveckling av grön bioteknologi.
 
Lämplig bakgrund är magisterexamen eller motsvarande i etik eller filosofi.

Även sökande med huvudexamen inom biologiskt eller jordbruksanknutet ämne kan komma i fråga. Kunskap om jordbruksfrågor och/eller bioteknologi är meriterande. Tjänsten kräver kunskaper i något skandinaviskt språk.

Utlysningstext med instruktioner hur man ansöker finns här:
http://www.kth.se/jobb/phd-phil

Sista datum för ansökan är 9 januari 2012.

Sprid gärna detta till sådana ni tror kan vara intresserade! Den som har frågor eller vill diskutera något är välkommen att kontakta mig.

Bästa hälsningar
Per Sandin

-------------------------------------------------

Per Sandin, Ph.D.

Senior Lecturer in Bioethics and Environmental Ethics
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Dept of Plant Physiology and Forest Genetics
P.O. Box 7080
SE-75007 Uppsala, Sweden
Phone +46(0)18673342
e-mail: per.sandin(a)slu.se

http://www.slu.se/persandin