Doktorandtjänst i praktisk filosofi, Uppsala universitet

En doktorandtjänst i praktisk filosofi har utlysts vid Filosofiska  institutionen,
Uppsala universitet. Sista ansökningsdatum: 26 april.  Länk:
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/914doktorand.html