Turun Akatemian väitösten toinen tuleminen; seminaari, 3.2.2011, Helsinki

Tieteellis-filosofinen elämä 1600–1800-luvuilla –    
Turun Akatemian väitösten toisesta tulemisesta 

kaikille avoin seminaari Kansalliskirjastossa torstaina 3. helmikuuta 2011 (auditorio, Yliopistonkatu 1)


Monelle suomalaista tieteenhistoriaa tuntevallekin on epäselvää, mitä filosofian harjoittamiseen oikein kuului S. A. Forsiuksen ja J. V. Snellmanin välisenä aikana. Turun Akatemiassa 1640-luvulta 1820-luvulle asti laadittuja latinankielisiä filosofisesti kiinnostavia esityksiä on suomennettu ennenkin, mutta tästä talvesta alkaen joukko tärkeitä töitä päätyy uusina käännöksinä yhteen ja samaan paikkaan kaikkien ulottuville Filosofia.fi-portaalissa. Vasta nyt alkaa olla kansalaisten ulottuvilla todellinen mahdollisuus muodostaa asiallinen käsitys Suomen maaperällä eletystä yliopistollisesta elämästä.

Samaan aikaan edistyy kokoelmien digitointi Kansalliskirjastossa. Tarkoituksena on saada kaikki Turun Akatemian noin 4 500 väitöskirjaa muutettua digitaaliseen muotoon; nyt niistä on jo 1 800 saatavilla Doria-palvelussa. Kuvailustandardeja tulee kehittää niin, että tietokannasta saataisiin digiväitöskirjan ohella jäsennettyä tietoa teoksista: millä vuosikymmenellä ja keiden professoreiden alaisuudessa julkaistiin eniten väitöskirjoja; onko mukana dedikaatioita ja keille väitöksiä omistettiin; ketkä laativat gratulaatiot ja millä kielellä; onko painatteissa kuvitusta ja niin edelleen. Käyttäjän on päästävä hyödyntämään tietokantaa sujuvasti ja monipuolisesti.

Tervetuloa kuulemaan uusista suomennoksista, tietokantojen kehittämisestä ja siitä, miksi Turun Akatemian mennyt elämänmuoto vetää yhä puoleensa!
 

Seminaarin avaus klo 9.15
Tutkimuskirjaston johtaja Liisa Savolainen ja niin & näinin edustajat

klo 9.20–10.10
dos. Sari Kivistö, Eurooppalaisesta tieteellisestä kulttuurista XVII–XVIII vuosisadoilla

10.10–11.00
dos. Mikko Lahtinen, Filosofiasta Turun Akatemiassa

Lounastauko klo 11–12

klo 12–12.50
tutkija Tuukka Tomperi & FT Jarkko S. Tuusvuori, Turun Akatemian latinankielistä filosofiaa julki suomeksi

klo 12.50–13.10
toimitusjohtaja Ilkka Paatero, Väitöskirjabibliofiliaa

klo 13.10–13.30
sovellussuunnittelija Jyrki Ilva, Väitöskirjakokoelma verkossa

klo 13.30–13.50
erikoiskirjastonhoitaja Sirkka Havu, Digitaalisen aineiston kuvailustandardeista

Teetauko klo 13.50–14.10

klo 14.10–14.40
dos. Raija Sarasti-Wilenius, Turun Akatemian latinankielisten väitösten kääntämisestä

klo 14.40–15
Loppukeskustelu

 

Järjestäjät Kansalliskirjasto ja niin & näin – lisätietoja:
Sirkku Havu, , p. 09–191 22 717, Kansalliskirjasto
Jarkko S. Tuusvuori, , p. 040–735 87 68, niin & näin

 
www.filosofia.fi | www.netn.fi | http://www.doria.fi/handle/10024/4194