Julius Telivuo Kritiikkikahvilassa, puhetta Gilles Deleuzen teoksesta Kantin kriittinen filosofia; 30.11., Helsinki

Tiedote

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

Tiistaina 30.11. klo 18.00-20.00

Julius Telivuo alustaa
Gilles Deleuzen teoksesta
Kantin kriittinen filosofia

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi. Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.


Taustatietoja aiheesta:

Käsitteiden luomisesta ja kumouksellisesta ajattelusta tunnettu Gilles Deleuze (1925–1995) aloitti uransa kurinalaisena filosofian klassikoiden tulkitsijana. Vuonna 1963 ilmestyneessä kolmannessa teoksessaan Deleuze esittelee Immanuel Kantin kolmessa kritiikissään kehittelemän opin mielenkykyjen välisistä suhteista. Hän näyttää kriittisen filosofian systemaattisena hankkeena, jonka yhtenäisyys on peittynyt kuhunkin kritiikkiin erikseen keskittyneiden tietoteoreettisten, moraalifilosofisten tai esteettisten tarkastelujen alle. Lisäksi Deleuzen tulkinta osoittaa kahden ensimmäisen kritiikin varjoon jääneen Arvostelukyvyn kritiikin keskeisen merkityksen koko kriittisen filosofian kannalta. Kantin kriittinen filosofia on innostava ja tiivis johdatus Kantin filosofiaan, ja se myös taustoittaa valaisevasti Deleuzen myöhempää ajattelua.

Gilles Deleuze oli ranskalainen filosofi, joka tunnetaan filosofian historian konstruktiivisista ja luovista uudelleenluennoistaan sekä uuden ajattelun ja käsitteiden kehittämisestä. Hän kehitteli olemisen yksiäänisyyden ja moneuden metafysiikkaa sekä tapahtuman filosofiaa pyrkien omien sanojensa mukaan etsimään Nietzschen ja Spinozan ajattelun suurta ykseyttä. Deleuze oli edelläkävijä erojen, voimien ja rihmastojen ajattelussa.

Julius Telivuo opiskelee filosofiaa Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti Gilles Deleuzen luovasta ja perinnettä elävöittävästä filosofian historian käytöstä.

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry