Apeiron Kirjojen uusin julkaisu Media ja identiteetti on ilmestynyt

Apeiron Kirjojen uusin julkaisu Media ja identiteetti on ilmestynyt. Media ja identiteetti perustuu samannimiseen seminaariin, joka järjestettiin Helsingin yliopiston tiloissa helmikuussa 2010. Tähän kirjaan on koottu Paul Verhaeghen, Tere Vadénin ja Janne Kurjen puheet kyseisestä seminaarista, ja niihin on liitetty kaksi Slavoj Žižekin aihetta sivuavaa tuoretta artikkelia.


SISÄLLYS

Janne Kurki……………………………………….4
Esipuhe

Paul Verhaeghe…………………………………..10
Identiteetti etsimässä peiliä

Slavoj Žižek……………………………………….58
Avatar
Näyte poliittisesti korrektista ideologiasta

Tere Vadén………………………………………..71
Žižek ja Heidegger vastaan liberalismi

Janne Kurki………………………………………102
Identiteetti ja media
Aistittava, ajateltava ja elettävä

Liite:
Slavoj Žižek……………………………………..129
Opetuksia tuhkasta
Maa, kalvas äiti (Erde, bleiche Mutter)


Paul Verhaeghe tarkastelee artikkelissaan kysymystä identiteetin muodostumisesta meidän aikanamme vankan Freud- ja Lacan-oppineisuutensa pohjalta. Artikkelinsa ensimmäisessä osassa hän esittelee identiteettiin liittyviä kehityskulkuja Freudin ja Lacanin ajattelussa; toisessa osassa hän käsittelee niitä muutoksia, joita identiteetin muovautumisessa on tapahtunut viime vuosikymmeniä; ja artikkelinsa viimeisessä eli kolmannessa osassa hän työstää käsitystä, jonka mukaan media toimii nykyään perverssinä Toisena eroten siten perustavalla tavalla sitä edeltäneistä auktoriteetti-instituutioista.

Slavoj Žižek esittelee kahdesta artikkelistaan ensimmäisessä tulkintansa James Cameronin ohjaamasta Avatar-elokuvasta ja toisessa hän avaa Islannin tulivuoren purkauksen keväällä 2010 antamia opetuksia. Näin hän saa kaksi tuoretta esimerkkiä ajattelulleen, joka jatkaa vääjäämätöntä kulkuaan suuntaan, jota Žižek itse kutsuu kommunismiksi.

Tere Vadénin lähtökohtana on toisaalta vastakkainasettelu Heideggerin ja Žižekin välillä ensimmäisen suuntautuessa kohti natsivallankumousta ja jälkimmäisen kohti lokakuun 1917 vallankumousta ja toisaalta näiden jakama liberalismin vastustus. Tältä pohjalta hän esittää heideggerilaisesti virittyneen analyysin Žižekin ambivalentista tavasta käyttää subjektin käsitettä ja laajemmin ottaen lacanilaisen subjekti-ajattelun kritiikin.

Janne Kurki liittää artikkelissaan klassiset lacanilaiset imaginaarisen, symbolisen, reaalisen ja sinthomen käsitteet käsitekolmikkoon aistittava, ajateltava ja elettävä. Näiden käsitteiden kohtaamisen avulla hän analysoi sitä tapaa, jolla nykyaikainen identiteetti rakentuu viimekädessä kapitalististen koneistojen tuottamalle nautinnolle, minkä seurauksesta identiteetit liikkuvat väistämättä argumenttien tuolla puolen poliittisessa sfäärissä oikealle, ja vasemmistolle jää käsiinsä vain tekopyhyys.

Apeiron Kirjat
www.apeironkirjat.com