Johtamistieteet ja kriittisen politiikan tutkimuksen mahdollisuus? -seminaari; 3.11.2010, Tampere

Johtamistieteet ja kriittisen politiikan tutkimuksen mahdollisuus?
Tampere

Johtaminen ja johtajuus ovat monitulkintaisia käsitteitä, jotka haastavat tieteenalojen rajat ylittävään keskusteluun. Politiikka, hallinto, talous ja kulttuuri keskinäisissä yhteyksissään ovat kukin johtamisen ja vallan analyysin kannalta tärkeitä tutkimuksen kohteita. Johtamisen tutkimus liittyy myös olennaisiin demokratian, hallitsemisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä poliittisen toiminnan ja vastarinnan kysymyksiin. Politiikan tutkimus voikin avata johtamisen tutkimusta myös emansipatoriselle tiedonintressille perustuvan kriittisen teorian suuntaan ja tarjota monipuolisen tutkimuksen ja opiskelun agendan.
 
Tervetuloa keskustelemaan kriittisen politiikan tutkimuksen ja opiskelun mahdollisuuksista johtamistieteellisessä tutkimuksessa! Kaikille asiasta kiinnostuneille avoin seminaari pidetään Politiikan tutkimuksen laitoksen luentosalissa (Linna 5026) keskiviikkona 3. marraskuuta 2010 klo 16.00-18.30
 
Ihmisten toimia filosofisesti tarkasteleville mikään ei näytä yhtä yllättävältä kuin se helppous, jolla harvat johtavat monia, ja se varaukseton alistuneisuus, jolla ihmiset omaksuvat hallitsijoidensa tuntemukset ja intohimot omistaan luopuen.
-David Hume


SEMINAARIN OHJELMA

16.00 Mikko Lahtinen: Avaussanat: Johtamisen tutkimus politiikan tutkimuksen ydinkysymyksenä

16.15 Anne Koski: Havaintoja politiikan ja talouden rajapinnalta

16.45 Vilho Harle: Siellä missä on johtamista, on myös vastarintaa

17.15 Johannes Lehtinen: Ihmislähtöinen johtaminen, osallistumisen ja osallisuuden merkitys

17.45 Miika Salo: Onko aina oleva hallittuja ja hallitsevia? Gramsci ja politiikan alkeet

18.15 Seminaarin päätös


Lisätiedot: Mikko Lahtinen (mikko.i.lahtinen(at)uta.fi; 040-843 4998)