CFP: Vastuu ja vastuunkanto historiassa

Historiallisen Aikakauskirjan yleinen kirjoituskutsu:
Vastuu ja vastuunkanto historiassa

Vastuu velvoittaa mutta myös oikeuttaa. Vastuunkantamisessa näyttää olevan kyse inhimillisen kulttuurin ilmiöstä tai ihanteesta, joka kytkeytyy yhteisöllisyyteen, välittämiseen ja moraaliinkin. Mutta vastuunkantamisella voidaan perustella ja selittää monenlaista toimintaa, myös propagoida omien intressien edistämiseksi.
Vastuunkannon luonne retoriikkana ja puhetekona tulee havainnollisesti esiin siinä, että monissa kielissä, kuten suomessa, vastuunkantamisen käsite juontaa juurensa vastauksen tai sitoumuksen antamisesta.

Historiallinen Aikakauskirja julkaisee kesällä 2011 teemanumeron, jossa käsitellään vastuunkantamista ja välittämistä eri aikakausina erilaisissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi vastuunkannon rakenteellisia ja toiminnallisia ilmenemismuotoja tai vastuunkantamista koskevia ihanteita tai ihanteiden ja todellisuuden välistä ristiriitaa. Käsitehistoriallinen lähestymistapa on tervetullut - onhan vastuuta ja siihen liittyvää vallankäyttöäkin eri aikoina perusteltu esimerkiksi yleisellä hyvällä, yhteisvastuullisuudella tai yhteiskuntavastuulla.
Artikkelissa voidaan vaihtoehtoisesti tarkastella myös piittaamattomuutta, itsekkyyttä, välinpitämättömyyttä ja (edes)vastuuttomuutta. Artikkeleiden enimmäispituus on noin 40 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirjoitustarjoukset (abstraktit), joiden tulee olla noin 1 500-3 000 merkkiä pitkät välilyönteineen, pyydetään lähettämään 15.10.2010 mennessä Marko Lambergille osoitteeseen marko.lamberg(at)jyu.fi. Toimitus ilmoittaa valinnoistaan marraskuun alkuun mennessä. Teemanumeroon valittujen artikkelikäsikirjoitusten tulee olla toimituksella 15.3.2011 mennessä, jonka jälkeen ne käyvät lävitse tieteellisten käytäntöjen mukaisen vertaisarvioinnin ja toimitusprosessin.

Historiallisen Aikakauskirjan seuraava, historiatietoisuutta koskeva
kirjoituskutsu julkaistaan lokakuussa.