Félix Guattarin Kaaosmoosi Tutkijaliiton kirjauutuutena

TIEDOTE TUTKIJALIITOLTA

Félix Guattarin Kaaosmoosi on ilmestynyt.

”Vuosituhattamme pimentävien usvien ja myrkkyhöyryjen keskeltä nousee johtoaiheena subjektiviteetin kysymys. Subjektiviteetti ei ole itsestään selvä luonnonvara sen enempää kuin ilma ja vesikään. Kuinka tuottaa, siepata, rikastuttaa, keksiä se aina uudestaan niin, että se sopii yhteen mutanttien arvomaailmojen kanssa? Kuinka tehdä työtä sen vapauttamiseksi eli sen singularisoimiseksi uudelleen? Psykoanalyysin, institutionaalisen analyysin, elokuvan, kirjallisuuden, runouden, innovatiivisten pedagogiikkojen, luovien urbanismien ja arkkitehtuurien... kaikkien alojen on yhdistettävä luovuutensa torjumaan horisontissa uhkaavat barbaariset koettelemukset, henkinen luhistuminen, kaaosminen kouristus ja muuntamaan ne rikkauksiksi, aavistamattomiksi nautinnoiksi, joista saadut lupaukset ovat loppujen lopuksi yhtä kosketettavia kuin uhat.”

Félix Guattarin viimeinen, vuonna 1992 julkaistu teos, Kaaosmoosi, on tiukkaan ja runsaasti lastattu alus tuomassa apua pääomahenkisyyden saartamalle raunioituneelle subjektiviteetille. Raaka-ainelastissa on esimerkiksi ”kaoottinen huimaus, eräs maailmassa-olemisen olennainen ponnevoima” sekä mekaanisuuden taakseen jättänyt koneuden käsite, joka edellyttää esteettisen ja eettisen luomishenkisyyden kaksoisprosessin. Konteissa on käsitteitä, joilla tarttua subjektiviteetin ei-diskursiiviseen ulottuvuuteen ja niveltää yhteen monikietoutuneisuutta ja kaaosta.

Kaaosmoosi lähestyy subjektiviteettia tuottamisen näkökulmasta eli esteettis-eettisestä paradigmasta, jonka läpi uuden politiikan on kuljettava. Guattari kysyy kirjassa, kuinka muuttaa ajattelutapoja ja kuinka keksiä uudelleen kollektiivisen toimimisen tapoja.

Félix Guattari (1930–1992) oli vasemmistolainen poliittinen ja organisatorinen aktivisti, psykoanalyytikko ja filosofi. Hän toimi kokeellisessa psykiatrisessa sairaalassa La Bordessa vuosina 1953–1992.

SISÄLLYS:
Suomennoksesta 7
1.  Subjektiviteetin tuottamisesta  23
2.  Koneinen eriaineksistuminen 51
3.  Skitsoanalyyttinen metamallintaminen 73
4.  Skitsokaaosmoosi  91
5.  Koneinen oraalisuus ja virtuaalisen ekologia 101
6.  Uusi esteettinen paradigma 111
7.  Ekosofinen objekti 131

Polemos-sarja. Suomentaneet  Mariaana Fieandt-Jäntti ja Heikki Jäntti. ISBN 978-952-5169-62-1. Nid., 145 s., 23 euroa.
Tilaukset ja lisätiedot tutkijaliitto(at)helsinki.fi, puh. (09) 633239 tai nettisivuilta www.tutkijaliitto.fi

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry