Lehtori Lauri Mehtosen jäähyväisluentosarja, 10.9.–27.9., ma & pe klo 12–14, Tampereen yliopisto

Valistuksesta, julkisuudesta ja seurallisuudesta Kantilla

Yhteiskuntafilosofian lehtori Lauri Mehtosen jäähyväisluentosarja, Tampereen yliopisto, Pinni A1078.

 

Tampereen yliopiston pitkäaikainen yhteiskuntafilosofian lehtori Lauri Mehtonen on jäämässä eläkkeelle 30.9.2010 ja pitää jäähyväisluentosarjan syyskuun maanantaisin ja perjantaisin. Luennot ovat avoimia kaikille.

 

Paikka: Maanantaisin ja perjantaisin Pinni A1078, klo 12-14

Aika: 10.9.2010 12.00 - 27.9.2010 14.00

 

Luennoissa käsitellään Kantin modernin maailman hahmottamisen kolmea keskeistä peruskäsitettä.

 

Kurssisuorittajille:

Luentojen yhteydessä tentitään Kantin kolme artikkelia sekä Foucaultin ja Habermasin artikkelit teoksesta Mitä on valistus? (Vastapaino 1995).

Kirja löytyy verkosta osoitteesta: http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/valistus.pdf

 

Lisätietoja
Tommi Vehkavaara
tommi.vehkavaara@uta.fi
03 3551 7575