CFP: 50 År Wahrheit und Methode; 15.-17.11.2010, Aarhus

Call for Papers:

Ph.d.-kursus: 50 År Wahrheit und Methode

Forskningsgruppen for Filosofisk Hermeneutik (PHH) og Nordisk Netværk for Tysk Idealisme (NNGI) ved Aarhus Universitet arrangerer et ph.d.-kursus i anledning af 50 års jubilæum for Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode. Dette værk har fået status som hovedværket for den filosofiske hermeneutik. Bogen er blevet til en af de få klassikere af den 20. århundredes filosofi og har haft stor indflydelse også på den kultur- og socialvidenskabelige teoridannelse og den tilsvarende metodologiske refleksion. Kurset sigter på at undervise interesserede ph.d.-studerende fra de nordiske lande i den filosofiske hermeneutik og at vurdere dens aktualitet i udvalgte områder.

tid: 15.-17. november 2010
sted: Sandbjerg Gods, Sønderborg (http://www.sandbjerg.dk/)

Kurset vil indeholde to masterclasses om hhv. hermeneutikken og den tyske idealisme (Kristin Gjesdal, Temple University) og hermeneutikken og den filosofiske æstetik (Dorthe Jørgensen, Aarhus Universitet). Derudover vil der være to ph.d.-sektioner, hvor ph.d.-studerende kan fremlægge papers relateret til filosofiske emner indenfor fænomenologi, hermeneutik, filosofisk æstetik og tysk idealisme.

Et foreløbigt program vil se ud som følgende (med forbehold for ændringer):

mandag, 15. november
15-16    ankomst og kaffe
16-18    Thomas Schwarz Wentzer: 50 år Wahrheit und Methode - filosofisk hermeneutik eller hermeneutisk filosofi?
19.30-21.00    I samtale med Gadamer (TV-foredraget: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen der Welt)

tirsdag, 16. november
9.15-12.30    Dorthe Jørgensen: Hermeneutikken og den filosofiske æstetik
14.30-18    ph.d.-sektion 1
19.00    dinner

onsdag, 17. november
9.15-12.30    Kristin Gjesdal: Hermeneutikken og den tyske idealisme
14-15.30    ph.d.-sektion 2
15.30    kaffe
16.00    afrejse

Interesserede ph.d.-studerende skal indsende et abstract på ca. 500 ord med deadline den 1. oktober 2010. Det endegyldige paper på maks. 4000 ord skal være færdig senest den 7.11.2010 og vil blive distribueret til alle deltagere. Ph.d.-studerende, der vil deltage uden paper, skal regne med at få opgaven som opponent.

Takket være en bevilling fra den nationale forskerskole PHIS er ophold og forplejning formentlig gratis (afhænger af antallet af deltagere). Transportudgifterne refunderes imidlertid ikke.

Tilmelding samt abstract sendes til
Thomas Schwarz Wentzer, AU (filts(at)hum.au.dk)
Anders Moe Rasmussen, AU (filamr(at)hum.au.dk)