Tidskriften Theoria fyller 75 år

Theoria fyller 75 år – något för oss svenska filosofer att fira!

[For more information in English, contact registrator.pah(a)abe.kth.se]

 År 1935 grundade Lundaprofessorn Åke Petzäll Theoria, som snabbt utvecklades till en viktig internationell filosofisk tidskrift. Tidskriften har publicerat artiklar av Donald Davidson, Nelson Goodman, R.M. Hare, Carl G. Hempel, Jaakko Hintikka, Saul Kripke, Henry E. Kyburg, Isaac Levi, David Lewis, Otto Neurath, W.V. Quine, Ernest Sosa, Robert C. Stalnaker och Georg Henrik von Wright – för att nu bara nämna några i raden. Hempels konfirmationsparadoxer, Ross deontiska paradox, Montagues universella grammatik och Lindströms teorem är bara några av de bidrag till filosofin som först publicerats i Theoria.

 Nu är Theoria inne på sin 75:e årgång. Kom till jubileumsfirandet den 1-2 oktober i Sollentuna!

Program
Vi har bjudit in framstående filosofer som också är redaktörer för en filosofisk tidskrift. De ska alla hålla ett föredrag om något som engagerar dem själva. Dessutom deltar de alla i ett rundabords-samtal om publiceringen av filosofi. Allt sker givetvis på engelska. Så här ser konferensens schema ut:

Fredag 1 oktober
9.30-9.37 Welcome

9.37-9.45
    “75 years in 7.5 minutes – a brief history of Theoria” (Sven Ove Hansson)

9.45-10.45
   Pauline Jacobson (Linguistics and philosophy) "Direct Compositionality:  Montague's Legacy and Beyond"

10.45-11.30
    Tea/coffee

11.30-12.30
   Anthonie Meijers (Philosophical Explorations) “'Ought to Be' and 'Ought to Do'.”

12.30-13.30
 Lunch

13.30-14.30
 Henry S Richardson (Ethics) "Creating New Moral Norms"

14.30-15.30
  Søren Holm (Journal of Medical Ethics) “Status quo bias in ethics and the intuition that harming is worse than not benefiting”

15.30-16.00
  Tea/coffee

16.00-17.00
  Hans Rott (Erkenntnis) "On the rationality of some allegedly irrational choices in decision making and defeasible reasoning"

17.15-18.30
  Roundtable on philosophy publishing Bengt Hansson (chair), Hans van Ditmarsch, Pascal Engel, Sven Ove Hansson, Vincent Hendricks, Søren Holm, Pauline Jacobson, Anthonie Meijers, Henry S Richardson, and Hans Rott.

19.00-
    Dinner

 
Lördag 2 oktober

9.00-10.00
    Pascal Engel (Dialectica) “What's wrong with epistemic expressivism”

10.00-10.30
    Tea/coffee

10.30-11.30
    Hans van Ditmarsch (Journal of Philosophical Logic) “Moore, Fitch, and dynamic epistemic logic”

11.30-12.30
    Vincent Hendricks (Synthese) "Pluralistic Ignorance in Epistemic Logic"

12.30-13.30
    Lunch

13.30-14.30
    Sven Ove Hansson (Theoria) “Representing a finite mind”

14.30-15.00
    Tea/coffee

Konferensen ordnas med bidrag från Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Wiley-Blackwell.


Praktiska arrangemang
Konferensen äger rum på Bergendal i Sollentuna, 13 km norr om Stockholm, med utmärkta förbindelser också från Arlanda. För vägbeskrivning och information om fasta avtalspriser med taxi mm, se www.bergendal.se.

Ingen konferensavgift utgår. Theoria bjuder på lunch och pausfika samt fredagens konferensmiddag.

Konferensanläggningen erbjuder även boende. Priset för ett enkelrum natten mellan 1 och 2 oktober är 1028 SEK. I dubbelrum är priset 668 SEK per person. (Väljer man att anlända dagen före konferensen är priset för natten mellan 30 september och 1 oktober 1680 SEK respektive 1080 SEK i enkelrum.)

Stipendier som täcker resa och logi finns för ett begränsat antal doktorander. (Information om detta finns hos prefekterna vid filosofiinstitutionerna i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå.).


Anmälan
Anmälan sker via e-post till registrator.pah(a)abe.kth.se. Uppge namn, adress, e-post, hemuniversitet, önskemål om boende (vilka nätter; om dubbelrum ange också vem du vill dela med) samt ev. önskemål om kost och huruvida du kommer att vara med på konferensmiddagen.

Om du anmäler dig senast den 16 augusti kan vi reservera rum åt dig på Bergendal.