Michel Foucault'n "Turvallisuus, alue, väestö" Tutkijaliiton kirjauutuutena

Kirjauutuus Tutkijaliitolta

Michel Foucault: Turvallisuus, alue, väestö. Hallinnallisuuden historia. Collège de Francen luennot 1977-1978.

Michel Foucault’n ensimmäinen suomennettu luentosarja Turvallisuus, alue, väestö käsittelee hallinnan ongelmaa länsimaisissa yhteiskunnissa ja erityisesti sitä, miten talouden muodossa tapahtuva ihmisten hallinta saa alkunsa. Vuosina 1977–1978 pidetyn luentosarjan teemat ovat yhä erittäin ajankohtaisia ja sillä esitetty analyysi modernin vallan olennaisista muodoista edelleen ohittamaton.

Foucault tarkastelee luennoillaan turvallisuutta hallinnan tekniikkana, joka eroaa merkittävästi Tarkkailla ja rangaista -teoksessa analysoidusta kurista. Nykyään turvallisuuden keinovalikoimien toiminta näkyy esimerkiksi metropolin tilassa. Luennot pitävät sisällään myös Foucault’n laajimman analyysin paimenvallan teemasta. Hän tarkastelee kristinuskon myötä vakiintunutta paimenen ja lauman suhdetta hallinnan mallina, joka hitaasti syrjäyttää suvereenin vallankäytön ja nousee keskeiseksi vallan muodoksi länsimaissa.

Michel Foucault (1926–1984) oli ranskalainen filosofi ja historioitsija, Collège de Francen professori ja aktivisti, jonka tutkimustyö kytkeytyi vahvasti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Hänen oppineisuutensa syvyys sekä tutkimustensa ala ja laajuus ovat vertaansa vailla, ja hänestä onkin tänä päivänä tullut yksi filosofian ja yhteiskuntatieteiden merkittävimmistä moderneista klassikoista. Foucault liikkui suvereenisti kirjallisuudesta lääketieteen, kielitieteen, taloustieteen ja biologian filosofiseen historiaan, modernien rangaistuskäytäntöjen yksityiskohtaisesta tarkastelusta ja väestöjen hallintatekniikoiden analyysista antiikin itsetutkiskelun ja itsen hallinnan muotojen erittelyyn. Hänen tutkimustensa vaikutusta useilla eri tieteenaloilla on tänä päivänä vaikea yliarvioida. 

Suomentanut Antti Paakkari. Episteme-sarja. ISBN 978-952-5169-68-3. Nid., n. 380 s., 35 €.

--

Antti Paakkari ja Eetu Viren keskustelevat kirjasta Maailman Kirjat -tapahtumassa Rautatientorilla Helsingissä lauantaina  29.5. klo 17.40–18.00.

Lisätietoja tutkijaliitto(at)helsinki.fi ja www.tutkijaliitto.fi.

Ystävällisin terveisin,

Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry