Vetenskapens framtid? Finsk Tidskrift ordnar öppet diskussionsseminarium 12.5.2010

Vetenskapens framtid?

Finsk Tidskrift bjuder in till ett öppet diskussionsseminarium.
Tid: 12.5 kl. 13.15
Plats: Aud. Panorama, Arken (Åbo Akademi)
Fabriksgatan 2, Åbo

Forskningens villkor i Finland och i världen överlag förändras på flera och genomgripande sätt. Många anser att utvecklingen är oroande och att den väcker viktiga frågor.

Vilka är de egentliga förskjutningarna? Vilka är deras konsekvenser inom och utanför universiteten? Hur kan vetenskapssamfundet och enskilda forskare bidra till att skydda vetenskapens väsen? Finns det utrymme för akademisk integritet, reflexivitet och kritiskt tänkande? Vilken är vetenskapens framtid?

Finsk Tidskrift bjuder in till ett öppet diskussionsseminarium där
forskare ger sina bud.

Arr: Granskaren rf, Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf, Folkets Bildningsförbund rf

13.15 Välkomstord av Peter Nynäs och Jutta Ahlbeck-Rehn. Nynäs är
tidigare chefred. för Finsk Tidskrift och prof. i religionsvetenskap,
ÅA, och Ahlbeck-Rehn är ny chefredaktör för Finsk Tidskrift, PD, och
forskare i kvinnovetenskap, ÅA.

13.30 - 15.00 Diskussionsinlägg av...
Tage Kurtén, prof. i teologisk etik och prefekt för teologiska fakulteten, ÅA
Lars Hertzberg, prof. em. i filosofi, ÅA
Martina Reuter, akademiforskare, HU

15.15 - 16.30 Diskussionsinlägg av...
Patrick Sibelius, FD och universitetslärare i IT, ÅA
Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia, ÅA

16.40-17.20 Paneldiskussion med vin
I panelen medverkar talarna samt Peter Nynäs och Yrsa Neuman. Neuman är
FL, forskare i filosofi och viceordf. för Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf

17.20-19 Diskussionerna fortsätter under fria former med vin och ost
Finsk Tidskrift och Granskaren rf, Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf,
Folkets Bildningsförbund rf.

Välkommen!

Mera information hittas senare på denna sida: http://filosofia.fi/node/5225
Anmäl dig gärna (frivilligt) via Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=112924472081188

Frågor? yrsa.neuman(a)abo.fi (02-2154112) eller peter.nynas(a)abo.fi