Immanuel Kantin kirjeenvaihtoa on julkaistu suomeksi (Areopagus)

Uusi julkaisu 26.3.2010 / Immanuel Kant: Kirjeenvaihtoa 1759--1799

Immanuel Kant: Kirjeenvaihtoa 1759--1799.
Areopagus, Turku 2010. 
Suomennos ja esipuhe Panu Turunen.

Filosofi Immanuel Kant (1724--1804) tunnetaan modernia filosofiaa perustavalla tavalla uudelleensuunnanneena ajattelijana. Hän eli koko elämänsä Königsbergin kaupungissa ja sen lähiseuduilla. Kantin ystäväpiiri ulottui kuitenkin laajalle, ja hän kävi monipuolista kirjeenvaihtoa aikansa oppineiden kanssa.

Tuoreessa kirjassa julkaistaan valikoima Kantin laatimia ja vastaanottamia kirjeitä vuosilta 1759--1799. Nyt ensi kertaa suomennetut kirjeet tuovat uusia näkökulmia Kantin filosofiaan ja avaavat ikkunan 1700-luvun eurooppalaiseen kulttuuriin.

Kirjeet on valikoitu Preussin tiedeakatemian 3-osaisesta, n. 1500-sivuisesta editiosta. Valikoimaa tehtäessä oli tiedossa, että Kantin Puhtaan järjen kritiikki ilmestyy piakkoin suomeksi (Gaudeamus 2010). Siksi mukaan on valittu erityisesti sellaisia kirjeitä, jotka valaisevat Kantin kriittisen filosofian syntyä. Metafysiikka ja tietoteoria ovat vahvasti esillä, mutta myös tuon ajan ilmiöt: keskustelut terveydestä, sairaudesta, yliluonnollisista ilmiöistä ja niin edelleen. 

Suomennosvalikoima sisältää Kantin kirjeenvaihtoa muiden muassa Lambertin, Mendelssohnin, Herderin, Reinholdin, Maimonin ja Fichten kanssa. Näin syntyy hyvä kuva tuon ajan filosofien yhteydenpidosta, joka oli tiivistä, vaikka tiedonkulku oli hidasta ja matkustaminen vaivalloista.

-----------------------
Areopagus on vuonna 2005 perustettu pienkustantamo, joka kustantaa erityisesti filosofista sekä historiallista kirjallisuutta:
http://www.areopagus.fi/