CFP: NSU sommarsession 24-31.7 "Gender in the Nordic Countries: Theoretical positions and empirical studies"; Kirkkonummi

*ENGLISH BELOW*

Är du intresserad av frågor om kön och sexualitet? Har du sysslat med genusvetenskapliga frågeställningar?

Studiecirkel 8 Kön i Norden, vid Nordiskt sommaruniversitet, har publicerat Call for Papers för inkommande sommarsession i juli. De efterlyser fördrag om genusrelaterade ämnen från de olika nordiska länderna, antingen om teoretiska positioner eller empiriska undersökningar.

Se CFP i slutet av detta mail

Nordiskt sommaruniversitet (NSU) är en internordisk samarbetsorganisation vars syfte är att främja nordiskt samarbete inom forskning o.d. NSU stöder i synnerhet tvärdisciplinaritet, innovation och nya foskningsämnen.

Organisationens verksamhet bygger på s.k. studiecirklar eller kretsar som vanligtvis varar i 3 år. Deltagarna samlas 2 ggr årligen för att diskutera och hålla presentationer, en gång på vintersymposium endast med sin egen krets och en gång på sommaren på NSU:s årliga sommarsession.

I år hållls somarsymposiet i Finland, på Majvik konferenscenter i Masaby (Kyrkslätt) den 24-31.7. Förutom det akademiska arbetet som sker i kretsarna, erbjuder sommarsessionen ett varierat kulturprogram, key note föredrag av välkända vetenskapsmän (Mladen Dolar och Andrew Gibson), och framför allt gemytlig social samvaro i en naturskön miljö. Den sociala sidan hör till NSU:s absoluta trumfkort.

Etablerade forskare, forskarstuderande och studerande är alla välkomna!

Studiecirkel 8, Kön i Norden, är nu inne på sitt andra år. Till sommarsessionen önskas deltagare från de olika nordiska länderna för att diskutera dels aktuella teoretiska positioner i ett eller flera av de nordiska länderna och empiriska studier. Vi välkomnar gärna flera finländska medlemmar, för att garantera den nordiska prägeln.

Mer information om sommarsessionen finns på www.nsuweb.net

h, Andrea Hynynen

***
CFP:

Theoretical positions and empirical studies [2010/3]


Kjønn i Norden

Welcome to Study Circle VIII, Gender in the Nordic Countries, at Nordic Summer University, Summer session the 24. of July - 31. of July 2010 in Finland.

Køn i Norden
Summer symposium 2010: Call For Papers
The purpose of Study Circle VIII at the Nordic Summer University is to bring together scholars interested in different perspectives and thoughts concerning gender and feminism. The Circle proposes to look at the significance of thinking about gender for the development of the Nordic culture(-s), society(-ies) and research.

What kinds of similarities and differences can be found in the Nordic countries with regards to gender-related issues?

The Circle invites to an inter-Nordic and interdisciplinary discussion about the structures that manage thinking about gender today, on a societal level as well as in academic research.

These structures could be reflected upon within (intellectual) history, philosophy, literature, education, politics, sociology or in comparative thinking.

The summer session 2010 is centered on two lines of interrogation. One purpose of the summer session 2010 is to examine the various theoretical positions within gender studies and how they interact in the Nordic countries. Theoretical positions that operate with gender and power can be feminist theory, queer theory or intersectionality.

How are these theoretical positions used in studies in the Nordic countries? This question can be addressed in various ways according to interest. For instance can literature, historical events, theatre plays, social organizations or legislation be the object of studies.

Another purpose of the summer session 2010 is to have empirical studies represented. It can for example be studies with a gender perspective on Nordic welfare countries, the financial crisis, neoliberalism or other themes relevant to this circle, as such studies can offer an opening for understanding and discussing the conception of feminism.

We welcome both theoretically orientated presentations and studies of activism and/or different practices.

Those interested in attending or in presenting a paper at the session are invited to send an abstract of 150-300 words, preferably no later than May 1th, 2010 to nsugender(at)gmail.com.

For more information about the Nordic Summer University and the upcoming
summer session at Majvik in Finland see the website: www.nsuweb.net
Welcome!

Kind Regards,
the coordinators for Circle VIII
Andrea Hynynen, PhD-student in French Literature, Åbo Akademi, Finland
Inger Nørgård, master in History and Gender studies, University of
Århus, Denmark