FBF Filosoficafé 11.4 kl. 17.00 - Filosof Niklas Forsberg 'Att veta och att inte veta vad en människa är'

**** Filosoficafé -'Att veta och att inte veta vad en människa är' ****

Inledare: Filosof Niklas Forsberg (Uppsala universitet & Åbo Akademi)

Tid: Söndagen 11.4.2010 kl. 17.00
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tema:  "Att veta och att inte veta vad en människa är. Om Iris Murdoch och frågan om hur vår människosyn formar vårt tänkande."

Niklas synopsis:

Med utgångspunkt i Iris Murdoch filosofi kommer jag att reflektera över hur vår självförståelse leds av specifika bilder av vad de innebär att vara människa. I Murdochs efterföljd vill jag mena att vi idag leds av en bild av vad en människa är som är vilseledande. Man kan säga att vi lever i en typ av konflikt, där våra självbilder inte harmoniserar med vår verklighet. Med dessa tankar som utgångspunkt vill jag sedan visa att det är viktigt att vi inte låser vårt begrepp om människan, utan söker att låta det begreppet vara så öppet och mångskiftande som den mänskliga verkligheten är, också i våra självreflekterande verksamheter (som t.ex. filosofi och politik).


Fritt inträde & Alla välkomna!!

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 505147297
FBF (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi