Lektorat/lektorsvikariat i filosofi, Umeå

Lektorat och vikariat, Umeå universitet

Ett lektorat i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi
http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/312-223-10.html
Sista ansökningsdag 19 april.

Två vikariat som universitetslektor finns utannonserade på institutionens hemsida
http://www.idesam.umu.se/

2 vikarierande lektorer i filosofi (100% vardera), ht 2010 med eventuell möjlighet till
förlängning.

Vikariat 1: Innehållet i det ena vikariatet består av undervisning i
främst etik (inklusive metaetik och tillämpad etik) och politisk filosofi. Utöver detta
tillkommer undervisning inom det breda ämnet filosofi.

Vikariat 2: Innehållet i det andra vikariatet består av undervisning
i främst argumentationsanalys, logik, medvetandefilosofi och kunskaps- och
vetenskapsteori. Utöver detta tillkommer undervisning inom det breda ämnet filosofi.

För vikariaten är sista ansökningsdag 9 april.