FBF Filosoficafé 30.3 - Jakob Donner-Amnell "Världens kriser och lösningar"

*** FBF Filosoficafé - Världens kriser och lösningar ***

Forskare Jakob Donner-Amnell, Östra Finlands universitet

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Tisdagen 30.3. kl. 18.00

Sammandrag:

På goda grunder kan man säga att många kriser av olika karaktär sätter sin prägel på världsläget och samhällsdebatten just nu. Den ekonomiska krisen får visserligen i många sammanhang mest uppmärksamhet, men om man alls blickar framåt är det uppenbart att många frågor kan förvandlas till kriser förr eller senare: energin, klimatet, naturresurserna, livsmedlen, fattigdomen osv

Det finns förstås många olika uppfattningar om vilka frågor som är viktigast, hur olika frågor hänger ihop och hur de kunde lösas. Sammanlagt handlar det ändå om såpass stora utmaningar också på kortare sikt (5-10 år), att de tvingar alla slags aktörer att omvärdera och förändra sin verksamhet.

Men vilket slags strategier och lösningar kan olika aktörer tänkas gripa till? Vilka aktörer kan tänkas påverka utvecklingen mest - marknadskrafterna, staterna, medborgarna eller det internationella samfundet? Vilka positiva och negativa konsekvenser kan olika lösningar tänkas ha? Hur påverkas världsutvecklingen som helhet av de lösningar som olika aktörer kan tänkas genomföra?

Fritt inträde och alla välkomna!!

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel: 050 5147297
e-mail: fbf (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi