Logoksessa julkaistu artikkeli "Nykytaide ja hermeneuttinen filosofia"

Filosofia.fi:n Logos-verkkoensyklopediassa on julkaistu artikkeli "Nykytaide ja hermeneuttinen filosofia". Kirjoittaja on Irmeli Hautamäki Helsingin yliopistosta.