Suomalaisen filosofian historiaa yleisön ulottuville

Filosofia.fi -verkkoportaali     
niin & näin – filosofinen aikakauslehti           
niin & näin -kirjat               
         

TIEDOTE
11.03.10
Julkaisuvapaa heti
 
 
SUOMALAISEN FILOSOFIAN HISTORIAA YLEISÖN ULOTTUVILLE
 
Läheskään kaikkea Suomessa vuosien mittaan harjoitettua filosofiaa ei tunneta sen enempää alan ammattilaisten kuin suuren yleisön keskuudessa. Etenkin niin & näin -lehdestään tunnetun Eurooppalaisen filosofian seuran (EFS) yhtenä päätoimintamuotona on ollut suomalaisen ajattelu- ja tutkimusperinteen valaiseminen eksperteille, lähitieteitten edustajille ja kaikille filosofiasta kiinnostuneille kansalaisille.
 
Suomalaisen filosofian väitöskirjabibliografia 1828–
 
EFS:n ja Åbo Akademin filosofian oppiaineen yhdessä luoman ja ylläpitämän, kaikille avoimen Filosofia.fi -verkkoportaalin tarjonta on täydentynyt jälleen tärkeällä lisäyksellä. Useiden muiden tietopakettien lisäksi portaalissa pääsee nyt tutustumaan ”Suomalaisen filosofian väitöskirjabibliografiaan”. Siinä on listattu Suomessa laaditut filosofian alan dissertaatiot aina vuodesta 1828 nykypäivään saakka. Bibliografia täydentyy luonnollisestikin uusien väitösten myötä. Mukana ovat esimerkiksi Germund Fredrik Aminoffin De scepticismo philosophico (1828), A. W. Bolinin Familjebegreppets utveckling ända till reformationen (1860), Zachr. Castrénin Uskonnonfilosofian käsitteestä ja metoodista (1899), Raili Kaupin Über Leibnizsche Logik (1960) ja Floora Ruokosen Ethics and Aesthetics (2009).
Bibliografia löytyy osoitteesta:
www.filosofia.fi/suomalainen_filosofia/bibliografia
Tai portaalin pääsivun kautta (osio Suomalainen filosofia, bibliografiat): 
www.filosofia.fi

Turun Akatemian väitösten suomennoshanke

Samalla EFS ja Filosofia.fi aloittavat Turun Akatemian aikaisten latinankielisten filosofisten väitöskirjojen suomentamishankkeen. Vielä tämän vuoden kuluessa on määrä saada käännetyksi useita 1642–1828 puolustettuja filosofisia dissertaatioita, disputaatiota ja diskursioita. Projektia koordinoi niin & näin -lehden toimituskunnasta tuttu FT Jarkko S. Tuusvuori. Hanke on saanut tukea Koneen säätiöltä.

Filosofia.fi:n piirissä on aikaisemmin, yhteistyössä Åbo Akademin kirjaston kanssa, digitoitu joukko vastaavia nimekkeitä. Osa näistä Turun Akatemian väitöksistä on myös litteroitu ja abstraktoitu:
www.filosofia.fi/tallennearkisto
 

*
Vuonna 2007 avatun Filosofia.fi-portaalin päätoimittajana toimii tiedetoimittaja, tutkija Tuukka Tomperi (TaY), sen ruotsinkielisen puolen päätoimittajana taas tutkija Yrsa Neuman (ÅA).
niin & näin on 1994 perustettu neljännesvuosittainen filosofian ammattilaisten ja amatöörien kohtauspaikka, monitieteinen asiantuntijafoorumi, yhteiskuntakriittinen debattiareena ja näyttävä kulttuurimakasiini.
niin & näin -kirjat on 2002 perustettu teossarja, jossa on ilmestynyt puolensataa nimekettä klassikkokäännöksistä kotimaisiin tutkijapuheenvuoroihin.
*

Lisätietoja:
Tuukka Tomperi, , p. 040–568 21 18

www.netn.fiwww.filosofia.fi