Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvila; 18.3.2010, Helsinki

Tiedote

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

Torstaina 18.3. klo 18.00-20.00

Heikki Kujansivu alustaa suomentamastaan teoksesta
Jacques Rancière: Erimielisyys. Politiikka ja filosofia

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.
 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi.  Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.

Taustatietoja kirjasta:

Ranskalainen filosofi Jacques Rancière on merkittävimpiä eurooppalaisia nykyesteetikkoja ja politiikan filosofeja. Hänen tuotantonsa on etenkin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana herättänyt voimakasta kansainvälistä kiinnostusta ja sitä on käännetty monille kielille.

Politiikan filosofisessa pääteoksessaan Erimielisyys Rancière esittää filosofisen näkemyksensä politiikan luonteesta sekä analyysin Euroopan poliittisesta nykyilmastosta. Teos lähtee liikkeelle poliittisen filosofian klassikoiden kriittisestä tulkinnasta, jonka pohjalta Rancière esittää oman näkemyksensä politiikasta näkymättömän osattomien osan tekemisenä näkyväksi. Politiikka on hänen mukaansa lähtökohtaisesti demokraattista kaikkien tasa-arvoon perustuvaa kiistelyä yhteisen aistein havaittavan maailman jakamisesta. Eurooppalaista nykypolitiikkaa käsittelevissä jaksoissa Rancière analysoi nykyiseen konsensuspolitiikkaan liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja nimeää tuon politiikan jälkidemokraattiseksi politiikan lakkauttamiseksi.       

Erimielisyys muodostaa sekä tärkeän politiikan filosofisen avauksen että haastavan tulkinnan nykypolitiikasta.

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry