Två doktorandplatser i teoretisk filosofi och två i praktisk, Uppsala

I Två doktorandplatser i teoretisk filosofi
II Två doktorandplatser i praktisk filosofi

***
I
Härmed utlyses
Två doktorandplatser teoretisk filosofi

Forskarutbildningen omfattar fyra år och avses finansieras de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Tillträdesdag är 2010.06.01

Behörig att antas till forskarutbildning i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet är den som a) har grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, b) inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna teoretisk filosofi A, B, C, samt c) har examen på avancerad nivå med teoretisk filosofi som huvudämne. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan författas på därför avsedd blankett som kan hämtas på adressen:
http://www.uppdok.uadm.uu.se/blanketter/BLfoant.pdf

Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV med angivande av forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning, se http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument. Forskarutbildning i teoretisk filosofi regleras av ämnets allmänna studieplan, se http://www.filosofi.uu.se/forskarutbildning/Studieplan_teor.f.htm
Upplysningar erhålles genom prefekt Lars-Göran Johansson  tel 018/4717361, lars-goran.johansson(a)filosofi.uu.se.

Ansökan, med angivande av diarienummer Dnr UFV–PA 2010/663 skickas till registrator, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne senast den 6 april 2010.

***
II
Härmed utlyses
Två doktorandplatser i praktisk filosofi

Forskarutbildningen omfattar fyra år och avses finansieras de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Tillträdesdag är 2010.06.01

Behörig att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi vid Uppsala universitet är den som a) har grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, b) inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna praktisk filosofi A, B, C, samt c) har examen på avancerad nivå med praktisk filosofi som huvudämne. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan författas på därför avsedd blankett som kan hämtas på adressen:
http://www.uppdok.uadm.uu.se/blanketter/BLfoant.pdf

Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV med angivande av forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning, se
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.
Forskarutbildning i praktisk filosofi regleras av ämnets allmänna studieplan, se http://www.filosofi.uu.se/forskarutbildning/Studieplan_prakt.f.htm
Upplysningar erhålles genom prefekt Lars-Göran Johansson tel 018/4717361, lars-goran.johansson(a)filosofi.uu.se.

Ansökan, med angivande av diarienummerDnr UFV–PA 2010/664, skickas till registrator, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne senast den 6 april 2010.