FBF - Filosoficafé 14.3 'Mytiskt tänkande och den ekologiska krisen'


*** Filosoficafé - Mytiskt tänkande och den ekologiska krisen ****

Inledare: Filosof Niklas Toivakainen
Tid: Söndagen 14.3.2010 kl. 17.00
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tema: Mytiskt tänkande och den ekologiska krisen

Fritt inträde & Alla välkomna!!

Abstrakt:

Niklas Toivakainen är doktorand i filosofi vid Helsingfors universitet. Hans val av tema
är inspirerat av filosofen och miljöaktivisten Arne Naess' förslag att den moderna
(västerländska) civilisationen "innerligt väl behöver odla sin mytiska fantasi". För
Naess hänger odlandet av (och bristen på) denna fantasi ihop med den ekologiska krisen.

Föredraget på filosoficafé den 14 mars, är ett försök att påbörja en utredning om hur vi
kan förstå relationen mellan mytiskt tänkande och människans förhållande till naturen. Detta inbjuder oss att reflektera över vår förståelse av vad mytiskt tänkande innebär (kan innebära) och hurdan plats det kan ha i vår kultur, som så starkt är påverkad av en vetenskapligt orienterad världsbild.

Mytiskt tänkande har sina förbindelser med religiöst tänkande och även med det mystiska. Som sekulära västerlänningar leder dessa förbindelser lätt tanken till dogmatism och konservatism, något som vi ser på med avsky. Å andra sidan skapar det mytiska, det religiösa, det mystiska, en känsla för det heliga. Om t.ex. träd eller skogar sågs som  heliga, skulle då nerhuggningen av regnskogar vara tänkbart?

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 505147297
FBF (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi