Suomen Filosofisen Yhdistyksen KUVA-kollokvion kirjoituskokoelma on julkaistu

Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Vuonna 2007 Tampereella järjestetyn KUVA-kollokvion esitelmiin perustuva Leila
Haaparannan, Timo Klemolan, Jussi Kotkavirran ja Sami Pihlströmin toimittama
kirjoituskokoelma Kuva on julkaistu sarjassa Acta Philosophica Tamperensia (vol. 5).
Kirjan tarkempi kuvaus löytyy Granumin verkkokirjakaupasta, internet-osoitteesta:

http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=19495