Helsingin yliopisto tutkii Eurooppaa -seminaarisarja; kevään 2010 ohjelma

Helsingin yliopisto tutkii Eurooppaa
http://www.helsinki.fi/nes/

Eurooppa-tutkimuksen verkoston vuodesta jo vuodesta 2004 järjestämässä seminaarisarjassa "Helsinigin yliopisto tutkii Eurooppaa" esitellään HY:lla tapahtuvaa ajankohtaista Eurooppa-tutkimusta.

Kaikki seminaarin luennot järjestetään klo 16.15 – 17.30 Economicumin luentosalissa (Arkadiankatu 7, Helsinki).

Kevään 2010 ohjelma:

21.1. Jyrki Nummi: Suomalainen modernismi: katkoksia vai jatkumoita?

11.2. Charlotta Wolff: Valistuneet lojaliteetit. Vertaileva käsitehistoria ja 1700-luvun jälkipuoliskon Eurooppa

4.3. Pilvi Torsti: Mitä ihmiset ajattelevat historiasta ja mitä väliä sillä on? Historiatietoisuus Suomessa –tutkimushanke

25.3. Sara Heinämaa ja Timo Miettinen: Eurooppalainen rationaalisuus modernin murrok-sessa - tutkimuksia fenomenologiasta ja hermeneutiikasta

22.4. Tero Erkkilä ja Attila Krizsan: Kieli ja identiteetti EU:n poliittis-hallinnollisessa jär-jestelmässä