Kirjallisuus ja filosofia -seminaari; 21.-22.1.2010, Turku

Kirjallisuus ja filosofia -seminaari
Turun yliopistossa 21. - 22.1.2010
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenkirjallisuus/tutkimus/kirjallisuusjafilosofia.html

Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen yhdessä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun kanssa järjestämä seminaari Turussa 21. - 22.1. 2010

Järjestelytoimikunta: Prof. Liisa Steinby (pj.) (liisaa at utu.fi), ass., FL Hanna Meretoja (hailme at utu.fi), FM Tommi Kotimäki (tokrko at utu.fi), HuK Jussi Jaakkola (jojaak at utu.fi)

Kirjallisuuden, kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian väliseen suhteeseen on useita erilaisia tulokulmia. Kirjallisuus voi käsitellä filosofista tematiikkaa, kaunokirjallisen teoksen rakenne voi perustua johonkin tiettyyn filosofiseen näkemykseen, tai kaunokirjallisissa teoksissa voidaan erottaa filosofisia näkemyksiä maailmasta, ihmisestä, tiedosta ja moraalista sielläkin, missä kirjailija ei tematisoi näitä kysymyksiä. Toisaalta filosofia voi olla estetisoivaa tai "kaunokirjallista" – onko se sitä vain toisinaan vai onko näiden välinen raja ylipäänsä selvästi erotettavissa, on kiistanalainen kysymys. Voidaan kysyä, millainen on kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välinen suhde: ovatko erilaiset kirjallisuudentutkimuksen lähestymistavat filosofisesti perusteltuja tai filosofisesti perusteltavissa, ja tulisiko niiden olla sitä? Päteekö tieteenfilosofia myös taiteentutkimukseen kuten kirjallisuustieteeseen, vai merkitseekö taide haastetta sekä (luonnontieteen tapaan käsitetylle) tieteelle että filosofialle? Millainen on filosofian alaan kuuluvan estetiikan suhde empiiriseen kirjallisuudentutkimukseen ja tätä tukevaan teoriaan? Millaisia muita tapoja olisi vielä asettaa filosofian ja kirjallisuuden suhdetta koskeva kysymys?

Seminaariin kutsutaan kaikkia edellä mainituista kysymyksistä kiinnostuneita esittelemään jotakin probleemakentän osa-aspektia 20 minuutin alustuksessa (jonka jälkeen varataan 10 minuuttia keskustelulle). Alustusten toivotaan tematisoivan nimenomaan kirjallisuuden/kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välistä suhdetta, ei pelkästään käsittelevän jotakin otsikon alle sopivaa erityiskysymystä. Seminaariin toivotaan alustuksia kirjallisuustieteen, filosofian ja estetiikan oppiaineista sekä muista oppiaineista, joissa tehdään kyseiseen tematiikkaan liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on saada monipuolinen kuva Suomessa harjoitettavasta tutkimuksesta, jossa kirjallisuuden tutkimus ja filosofiset kysymyksenasettelut kohtaavat toisensa, ja saattaa eri tahot keskusteluyhteyteen toistensa kanssa.
 

OHJELMA

TORSTAI 21.1.

Tauno Nurmela -sali (ls 1)
(Yliopistoalueen kartta, Tauno Nurmela -sali on rakennuksessa T1)

11.15 - 11.30  Liisa Steinby (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Avaussanat: Kirjallisuus ja filosofia

11.30 – 12.00 Salla Shhadeh (Kulttuurihistoria, TY):
Runouden ja filosofian suhteesta Platonilla

12.00 – 12.30 Liisa Steinby (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Miksi kirjallisuus ei ole filosofiaa? J.G. Herder ja runouden "uusi tuleminen"

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – 14.00 Jussi Jaakkola (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Filosofiasta taiteen kokemuksen välttämättömänä edellytyksenä Schellingillä

14.00 – 14.30 Elias Heikkonen (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Tragedian esityksen ja traagisen ihmisen suhde Nietzschen Tragedian synnyssä

14.30 – 14.45 Kahvi

14.45 – 15.15 Jani Vanhala (Estetiikka, HY):
Kirjallisuus ei-käsitteellisen ymmärryksen välittäjänä

15.15 – 15.45 Tommi Kotimäki (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Taiteen totuus? Taiteen, tieteen ja filosofian suhteista Heideggerilla

15.45 – 16.00 Kahvi

16.00 – 16.30 Bo Pettersson (Englantilainen filologia, HY):
Hermeneutiikan ja pragmatismin kiastinen kehitys kirjallisuusteoriassa

16.30 – 17.00 Kalle Puolakka (Estetiikka, HY):
Merkityksestä ja merkityksellisyydestä: E.D. Hirschin apologia

19.00 Iltaohjelma

PERJANTAI 22.1.
Sirkkala-sali
(Yliopistoalueen kartta, Sirkkala-sali on rakennuksessa T52, osoitteessa Kaivokatu 12)

9.15 – 9.45 Veijo Pulkkinen (Kirjallisuus, Oulun yliopisto):
Analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittisen tradition kritiikki

9.45 – 10.15 Jukka Mikkonen (Filosofia, TaY; JoY):
Kirjallisuudentutkimuksen ja kaunokirjallisen asenteen käsitteet ja rooli analyyttisessa kirjallisuusfilosofiassa

10.15 – 10.30 Kahvi

10.30 – 11.00 Tomi Kokkonen (Filosofia, HY):
Tieteenfilosofinen näkökulma kirjallisuudentutkimukseen

11.00 – 11.30 Hanna Meretoja (Yleinen kirjallisuustiede, TY):
Mitä on filosofinen kirjallisuudentutkimus?

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.00 Leena Laiho (Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus, TY; Estetiikka, HY):
Käännösteoksen ja alkuteoksen kompleksinen suhde

13.00 – 13.30 Martin Welander (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, HU):
"Tomt, tyst, tidlöst." R.R. Eklund och den sublima upplevelsen

13.30 – 13.45 Kahvi

13.45 – 14.15 Sami Simola (Yleinen kirjallisuustiede, TaY):
Pynchon, DeLillo ja tulkinnan rakenteellinen vainoharhaisuus

14.15 Loppukeskustelu