Väitös ja Tutkijaliiton kirjajulkaisu: Jakke Holvas: "Talousmetafysiikan kritiikkiä"

Tiedote Tutkijaliitolta: Kirja ja väitös

Tutkijaliitto on julkaissut Jakke Holvaksen teoreettisen filosofian alaan kuuluvan tutkimuksen Talousmetafysiikan kritiikkiä.

Kirjan esittely

Modernilla ajalla asioita arvotetaan ja käsitteellistetään talouden termein. Talousmetafysiikan kritiikissä tehdään jakolinja talous/ei-talous, jonka tarkoituksena on avata uusi näkökulma filosofisiin ja yhteiskuntateoreettisiin keskusteluihin.

Tutkimuksessa kritiikin kohteina ovat kapitalismi ja kristillisyys, koska kristillinen moraali nojaa taloudellisiin arvoihin. Taloudellisuus voidaan haastaa pakanallisilla vastavuoroisuuden säännöillä, sidoksilla ja luottamuksella. Vastalääkkeenä taloudellisille arvoille tarjotaan myös länsimaisen etiikan arkaaista ydinmehua. Sen ainesosia ovat arvokkuus, suurisieluisuus, häveliäisyys ja kohteliaisuus.

Talousmetafysiikan kritiikissä tutkitaan filosofian klassikoita, erityisesti Aristotelestä, Platonia ja Friedrich Nietzscheä, mutta myös sosiologis-antropologisen vaihdon teoreetikkoja, Marcel Maussia ja Jean Baudrillardia.

Jakke Holvas (1968) on Yleisradion toimittaja ja tutkija, joka on julkaissut muun muassa kirjat Odotustila. Pamfletti uudesta työstä (2005), Arvon sanat. Spekulointia talouskäsitteillä (2002) sekä Ei voisi vähempää kiinnostaa. Nuoruuden filosofia (1997). Hän on myös kirjoittanut tekstejä Helsingin Sanomiin, Yliopisto-lehteen ja Nuoreen Voimaan.

Tutkijaliiton Episteme-sarjan yhdeksäs julkaisu. ISBN 978-952-5169-56-0. Kirjastoluokitus: 11; 30.1. Nidottu 272 s., ovh 30 €.

Väitöstiedot
FM Jakke Holvas väittelee 28.11.2009 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Talousmetafysiikan kritiikkiä”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorium XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjinä ovat akatemiaprofessori Uskali Mäki, Suomen Akatemia (Helsingin yliopisto), ja professori Jukka Gronow, Uppsalan yliopisto, ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Lisätiedot ja tilaukset sähköisesti osoitteesta tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi tai puhelimitse (09) 633239.

Väitöskirjan tiivistelmä löytyy osoitteesta:
https://oa.doria.fi/handle/10024/48184